หน้าแรก>สารอโศก

ชื่อเดิม สมเจตน์ ชัยรัตน์ (ชื่อเล่น ต๋อ)
ชื่อใหม่ เพียงพอ ชัยรัตน์
พี่น้อง ๗ คน เป็นคนที่ ๑
ภูมิลำเนา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
เกิด ๑๔ สิงหาคม ๒๔๙๗
สถานภาพ ภรรยาเสียชีวิต (ไม่มีบุตร)
การศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๗
อาชีพเดิม ทำสวน ทำไร่ ค้าขาย
สถานที่ทำงาน ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

ไปร่วมงานปลุกเสก ปี ๒๕๒๔ ที่ศีรษะอโศกกับพี่สาว (ลูกของป้า)

ประทับใจสมณะได้พูดคุย และเข้าใจแนวทางของศาสนา คือการมาถือศีลปฏิบัติธรรม ลด
ละ เลิกอบายมุข และได้ฟังธรรมจากพ่อท่าน จากนั้น ตั้งใจฝึกกินอาหารมังสวิรัติ กินข้าว มื้อเดียว และเลิกเที่ยวเตร่ ปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้าน ๒ ปี

ปี ๒๕๒๖ เข้ากลุ่มกับชาวเพชรบูรณ์ ดูแลหมู่กลุ่ม
ปี ๒๕๔๐ แม่บ้านเสียชีวิต ก็เข้ามาอยู่วัดที่พุทธสถานศาลีอโศก เมื่อ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๐

หน้าที่การงาน ปี ๒๕๔๐ เป็นอาคันตุกะจร ทำงานทุกอย่าง
ปี ๒๕๔๒ เป็นอาคันตุกะประจำ เป็นประธานสหกรณ์บุญนิยมศาลีอโศกจำกัด เป็นประธาน ชุมชนศาลีอโศก ปี ๒๕๔๔ เลื่อนเป็นอารามิก(คนวัด) ปัจจุบันขับรถส่งของ ฝึกเด็ก ม.วช.ขับรถ เป็นครูฐาน ห้องเครื่องมือ และ ฝ่ายช่างซ่อมบำรุง

ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน มักอึดอัดใจ เพราะความไม่ได้ดั่งใจที่คิดไว้ (ยึดมั่นจนเกินไป)
แนวทางแก้ไข เมื่อมีปัญหาจะปรึกษาสมณะเป็นประจำ และฝึกอดทน ยอม รอคอย และ ให้อภัย
ข้อปฏิบัติที่คิดว่ายากที่สุด การวางใจ ไม่หลงติดยึด
คติประจำใจ รักษาศีล รักษาใจให้ดีๆ และตัดกิเลส
เป้าหมายชีวิต จะเดินบนเส้นทางสายโลกุตระ จนกว่าลมหายใจเฮือกสุดท้าย

ข้อคิดข้อฝากให้หมู่กลุ่ม เมื่อยังมีกำลังกาย-ใจดี เร่งขยัน เสียสละ ลดละกิเลส เก็บบุญบารมี เป็นทุน ในอนาคต เสียสละให้ผู้อื่นมากๆ บริการตนเองน้อยๆ เวลาชีวิต เหลืออีกไม่นานนัก รีบทำประโยชน์ตน และ ประโยชน์ท่าน ให้มากที่สุด

(สารอโศก อันดับที่ ๒๕๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๕)