หน้าแรก>สารอโศก


สันติอโศก
ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๕
เดือน ๑๑ น้ำนอง เดือน ๑๒ น้ำทรง จะเป็นเดือนไหนๆ ผู้มีธรรมประจำใจย่อมมั่นคง

มีอะไรในสันติอโศกเดือนนี้

ส.๒
เคลื่อนศพ คุณขนุน ไปฌาปนกิจ ที่วัดบางเตย กทม.
จ.๔ สมณะเดินดิน ติกขวีโร นำสามเณร เมฆฟ้า เข้าหมู่เพื่ออุปสมบทเป็นสมณะนภมังคโล
อ.๕ สมณะที่สันติอโศก เดินทางเข้าปฐมอโศกเพื่อร่วมงานมหาปวารณา
จ.๑๑ สมณะหินกลั่น ปาสาณเลโข จากศีรษะอโศก และทีมงาน มาเรียนรู้การทำสายอากาศ โดยคุณลุงกำธรมาให้คำแนะนำ
ศ.๑๕-อา.๑๗ โครงการเข้าวัดปฏิบัติศีล ๘ ครั้งที่ ๒๑
ส.๑๖ ประชุมทีมสาธารณสุขอโศก
อา.๑๗ สมณะซาบซึ้ง สิริเตโช แสดงธรรมหน้าศพ นายธาตรี นาคธนสุกาญจน์ อายุ ๖๙ ปี ซึ่งเป็นพ่อของคุณหญิง(ครูพุทธธรรม) และเคลื่อนศพไปฌาปนกิจที่วัดบางเตยในวันรุ่งขึ้น
ศ.๒๒ กลุ่มมูลนิธิดวงประทีป มาเยี่ยมชม ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับวิทยุชุมชน
อา.๒๔ ประชุม ๕ องค์กรชาวอโศก
-กลุ่มผู้สูงอายุจากหมู่บ้านปั้นทอง รวม ๖๐ คนมาเยี่ยมชมชุมชนสันติอโศก
จ.๒๕ ประชุม ๘ พาณิชย์

เคลื่อนไหวในแวดวงการศึกษา
พ.๖-อา.๑๐ คณะครูและนักเรียนทั้งหมด เดินทางไปร่วมงานมหาปวารณา ที่ปฐมอโศก
จ.๑๑-ศ.๒๒ ปิดภาคเรียนนักเรียนสัมมาสิกขา
พ.๒๗ รายการโลกสีขาว จาก TVสี ช่อง ๗ มาขอถ่ายทำเกี่ยวกับการทำขยะของนักเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก (สส.สอ.) เพิ่มเติมหลังจากเคยถ่ายทำไปแล้วเมื่อปลายเดือนก่อน (จะออกอากาศประมาณ ม.ค. หรือ ก.พ. ปี'๔๖ เวลา ๐๘.๑๕ น. ทุกวันอาทิตย์)
พ.๒๗ พ.ย.-๓ ธ.ค. นักเรียนสส.สอ. ชั้น ม.๓ - ม.๖ เดินทางไปเกี่ยวข้าว ที่บ้านเกาะแจนแวน ต.แจนแวน กิ่งอ. ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์

กิจนิมนต์เดือนนี้
ส.๑๖-อา.๑๗ ประชุมกลุ่มชลบุรี สมณะนึกนบ ฉันทโส เป็นประธาน
พ.๑๓-อา.๑๗ อบรมลูกหนี้ ธ.ก.ส. ที่ศรีบูรพาอโศก สมณะแก่นเมือง และสมณะนึกนบ ไปช่วยอบรม
ส.๒๓ ประชุมกลุ่มจันทอโศก สมณะชนะผี ชิตมาโร เป็นประธาน
ส.๓๐ สมาชิกบ้านสร้างบุญ ซ.บุญส่งโสพิศ ถ.นวมินทร์ นิมนต์สมณะ และสิกขมาตุ ร่วมงานทำบุญบ้าน สมณะร้อยดาว ป'ญญาวุฑโฒ นำทีมไป

คำสวยปลายเดือน
ด้วยหัวใจที่รักดี การเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้น
ด้วยหัวใจที่รักดี คนย่อมพ้นผ่านอุปสรรคทั้งปวงได้
ด้วยหัวใจที่รักดี คนย่อมบรรลุประเสริฐ ประสบสำเร็จเป็นแน่
- สมณะร้อยดาว ปัญญาวุฑโฒ -


ปฐมอโศก
ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๕

แข็งแรง
เข้มข้น
ทนทาน
ยืนนาน
แน่นลึก
นึกนบ

แต่ละวันในรอบเดือน
ศ.๑ คณะวิจัยจากโรงพยาบาลรามาธิบดี มาบรรยายเพื่อทำความเข้าใจในการทำวิจัยเจาะเลือด ตรวจระดับ โฮโมซีสทีน วิตามินบี ๑๒ กรดโฟลิก และวิตามินบี ๖ ของผู้รับประทานอาหารมังสวิรัติมาได้ ๕ ปี อายุระหว่าง ๓๐-๕๐ ปี และมาเจาะเลือดวันที่ ๘
ส.๒-อ.๕ โรงเรียนสส.ฐ.ปิดเรียนเพื่อเตรียมงานมหาปวารณา
พ.๖-พฤ.๗ สมณะประชุมมหาปวารณา
ศ.๘-อา.๑๐ โครงการพัฒนาสมาชิก(ปวารณา)เพื่อฟ้าดิน ครั้งที่ ๒
อา.๑๐ สิกขมาตุประชุมมหาปวารณา
-ประชุมกลุ่มเพื่อนบุญอโศก
-ประชุมกรรมการชุมชน
-ประชุมศิษย์เก่า สส.ฐ.
-สมณะ ชาวชุมชนร่วมงานฌาปนกิจศพ นายลิ่มเกียง แซ่ซู อายุ ๘๔ ปี บิดาของสัตวแพทย์มนต์ชัย อมรพิเชษฐ์กุล ที่วัดอาวุธวิกสิตาราม บางพลัด กทม.
จ.๔ สมณะ ๒ รูป ฆราวาส ๓ คน นำโดยสมณะ มองตน เมตตจิตโต ร่วมงานอุปสมบทสามเณรเมฆฟ้า สิ้นป่าโลกีย์ เป็นสมณะเมฆฟ้า นภมังคโล ที่สันติอโศก
ส.๙-อา.๑๐ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
จ.๑๑ นักเรียนปิดภาคเรียนที่ ๑
พฤ.๑๔-อ.๑๙ สมณะนาไท อิสสรชโน และคณะ ออกเยี่ยมเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ จ.นครศรีธรรมราช และจ.ประจวบคีรีขันธ์
ศ.๑๕ คุรุ ๑๑ คน กรัก ๑ คน ปะหญิง ๒ คน เดินทางไปเข้าค่ายมหัศจรรย์ที่พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ
อ.๑๙ สมณะฟังสวดปาติโมกข์ แล้วประชุมอปริหานิยธรรม
พฤ.๒๑ สมณะ ๒ รูป สิกขมาตุ ๒ รูป ฆราวาสหญิง ๒ คน นำโดยสมณะร่มเมือง ยุทธวโร เดินทางไปเยี่ยมอาการป่วย นางแก้ว นาคตระกูล โยมแม่สิกขมาตุพูนเพียร ชาวหินฟ้า ที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โดยสิกขมาตุพูนเพียร และคุณใจกลั่นค้าง ๑ คืนที่บ้านญาติธรรม เพื่อประสานงาน เรื่องการย้ายผู้ป่วย มารักษา ที่โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ
อา.๒๔ คณะคุรุที่ไปเข้าค่ายมหัศจรรย์เดินทางกลับ กลุ่มนี้ได้ชื่อว่า รุ่น"สำนึกจัณฑาล"
จ.๒๕ สัมมนาคุรุ
อ.๒๖ สมณะประชุมอปริหานิยธรรม
พ.๒๗ เปิดภาคเรียนที่ ๒
- สมณะมั่นแจ้ง พุทธชาโตไปเข้าหลักสูตรรักษาสุขภาพที่สันติอโศก
พ.๒๗-ส.๓๐ คณะคุรุจัดค่ายรวมพลังสานฝัน สามัคคี ต้อนรับเปิดเทอมใหม่แก่นักเรียน เพื่อหล่อหลอม รวมน้ำใจ ให้เป็นหนึ่ง และเป็นบุญของชาวค่ายมาก ที่พ่อท่านมาเทศน์ ทำวัตรเช้าในวันสุดท้ายของงาน
พฤ.๒๘-ศ.๒๙ สมณะนาไท อิสสรชโน และคณะออกเยี่ยมเครือข่ายธ.ก.ส.ที่อ.เมือง และอ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี เพื่อประสานเรื่องการจัดโรงบุญ ๕ ธันวา ฯ การไปร่วมงานปีใหม่ และการจัดการช่วยเหลือเรื่องการตลาดสำหรับผู้ผ่านการอบรม
พฤ.๒๘-จ.๒ธ.ค. บ้านสวนรักฟ้าบูชาดิน(นา ๙ ไร่) จัดหลักสูตรดูแลสุขภาพ มีญาติธรรมทั้งชาวปฐมฯ และ จากเครือข่าย มาร่วมประมาณ ๒๐ คน
ศ.๒๙ คณะวิจัย เรื่อง "การดูแลตนเองและวิถีชีวิตของผู้สูงอายุชาวพุทธ กรณีศึกษาชุมชนปฐมอโศก" นำโดย พ.ญ. นาตยา เมธาชวกิจ แพทย์ประจำบ้านปีที่ ๓ โรงพยาบาลมหาราช จ.นครราชสีมา มาเจาะเลือดกลุ่มตัวอย่าง

-ครู ๔ คน นักเรียนม.๖ ๔๘ คน จากโรงเรียน บางเลนวิทยา อ.บางเลน จ.นครปฐม มาเยี่ยมชมชุมชน

-กลุ่มอสม.จากจังหวัดฉะเชิงเทรา ๖๔ คน มาเยี่ยมชมชุมชน

จงเห็นค่าของคน
เหนือกว่าผลของงาน

- สมณะแก่นหล้า วัฑฒโน -


ศีรษะอโศก
ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๕
งานหลักของชาวชุมชนส่วนใหญ่ รวมทั้งนักเรียน และม.วช.คือ ลงแขกเกี่ยวข้าวตามผืนนาหลายแห่ง ที่เราไปร่วมกันปลูกข้าวไว้ ส่วนหนึ่งไปกิน-อยู่-พักค้างในที่นา จนกว่าจะเก็บเกี่ยวเสร็จ แม้เหน็ดเหนื่อย เมื่อพักความเหนื่อยก็จางหาย เหลือไว้แต่ความภาคภูมิใจที่เราผลิตอาหารเองได้ อาหารเป็นหนึ่งในโลกจริงๆ ผลพลอยที่เราได้ยิ่งกว่าหนึ่งใดในโลก คือ
เราได้...รวมพี่น้องเหนือ กลาง ออก และใต้
ร่วมน้ำใจทุกทิศคิดสร้างสรร
รวมน้ำแรงลงแขกช่วยเหลือกัน
ร่วมทุกชั้น-ฐานะสร้างภราดร

กิจกรรมทั่วไป
ศ.๑-จ.๔ สมณะ ๒ รูป พร้อมพี่เลี้ยงกลุ่มกระจอกเทศส่วนหนึ่ง ออกเยี่ยมติดตามผลการอบรมในหลายพื้นที่ อ.เมือง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ และอ.เมือง จ.สุรินทร์
อ.๕-อา.๑๐ สมณะและสิกขมาตุ พร้อมด้วยชาวชุมชนส่วนหนึ่ง สส.ษ. และนิสิตม.วช.ส่วนใหญ่ โดยสารรถ ๖ ล้อ ๓ คัน ปิกอัพ ๒ คัน ไปร่วมงานมหาปวารณา ณ พุทธสถานปฐมอโศก จ.นครปฐม
จ.๑๑ กลุ่มกระจอกเทศร่วม ๓๐ ชีวิต ลงแขกเกี่ยวข้าวที่บ้านญาติธรรมเจนจบ บ้านภูมสลอน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
อ.๑๒-อา.๑๗ สิกขมาตุ ๒ รูป ไปกิจนิมนต์ที่ จ.ลำปาง และจ.พะเยา แล้วเยี่ยมญาติธรรมที่ จ.ตาก และจ.นครสวรรค์
พ.๑๓ -ศ.๑๕ กลุ่มกระจอกเทศประมาณ ๒๐ คน ร่วมกันเกี่ยวข้าวที่บ้านญาติธรรมหนึ่งน้อย ต.หนองแก้ว อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ และออกเยี่ยมผู้เข้ารับการอบรมฯในต.หนองแก้ว สมณะอนุตตโร มาร่วมในวันกินข้าวนา มีผู้เข้ารับการอบรมฯประมาณ ๑๐ คน ที่มาช่วยลงแขกเกี่ยวข้าว
พ.๑๓-อา.๑๗ สมณะ ๔ รูป ร่วมงานอบรมเกษตรกร หลักสูตรสัจธรรมชีวิต รุ่นที่ ๑๙ ที่ร้อยเอ็ดอโศก จ.ร้อยเอ็ด
ศ.๑๕ กลุ่มกระจอกเทศร่วม ๒๐ คนลงแขกเกี่ยวข้าวให้ญาติธรรมที่บ้านขมิ้น อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ส.๑๖-อา.๑๗ กลุ่มกระจอกเทศส่วนหนึ่ง ลงแขกเกี่ยวข้าว ที่นาบ้านหนองทา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
จ.๑๘ กลุ่มกระจอกเทศส่วนหนึ่งลงแขกเกี่ยวข้าว ที่บ้านญาติธรรมทางบุญ อ.น้ำยืน จ.อุบลฯ
จ.๑๘-ศ.๒๒ ชาวชุมชนส่วนหนึ่ง ม.วช.และสส.ษ. สายสาธารณสุขชุมชน เข้าร่วมสัมมนางานด้านสุขภาพ ณ สถาบันฝึกอบรมผู้นำ บ้านพุประดู่ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
อ.๑๙ สมณะร่วมทบทวนพระปาติโมกข์

-สมณะ ๒ รูป ไปฉันข้าวนา ร่วมกับนักเรียน สส.ษ. และม.วช. ที่ลงแขกเกี่ยวข้าวที่นาบ้านหนองทา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

-ภาคค่ำ กิจกรรมเอื้อไออุ่น สร้างสัมพันธ์รุ่นพี่-รุ่นน้อง ตรงกับเทศกาลลอยกระทง ที่สวนสร้างดิน ภายในชุมชนมีกิจกรรมบันเทิงผ่อนคลายจากการไปเกี่ยวข้าว

พ.๒๐-อา.๒๔ สมณะ ๒ รูป ไปร่วมงานอบรมฯ หลักสูตรสัจธรรมชีวิต ที่ศรีสงครามอโศก จ.นครพนม
ส.๒๓ กลุ่มกระจอกเทศประชุม เตรียมงานอบรมรุ่นที่ ๓๑
อา.๒๔ ศึกษาศีลพัฒนาจิตวิญญาณ ทั้งชุมชน

-กลุ่มเกษตรกร จากอ.ขลุง จ.จันทบุรี จำนวน ๖๖ คน เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ๘ คน เดินทางเข้าพื้นที่ เพื่อเข้าค่ายอบรมฯ รุ่นที่ ๓๑

จ.๒๕-ศ.๒๙ กลุ่มเกษตรกร จาก อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี จำนวน ๓๖ คน เข้าร่วมสมทบกับเกษตรกรจากจันทบุรี เข้าค่ายอบรมฯ หลักสูตรสัจธรรมชีวิต รุ่นที่ ๓๑

-น.พ.พีระพันธุ์ วิจิตรพันธุ์ จาก จ.จันทบุรี ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่องคุณค่าและการปลูกไม้หอมกฤษณากลั่น กับผู้เข้าอบรมฯ รุ่นที่ ๓๑

อ.๒๖-ส.๓๐ สมณะ ๒ รูป เดินทางไปร่วมงานอบรมนักเรียน ม.ปลาย จาก อ.จตุรพักตร์พิมาน ที่ร้อยเอ็ดอโศก จำนวนประมาณ ๑๖๐ คน

ส.๓๐ สมณะ ๓ รูป และชาวชุมชนส่วนหนึ่ง เดินทางไปเตรียมงานและร่วมงานโรงบุญ ๕ ธันวามหาราช ที่บ้านนาเชือก และบ้านวังจาน จ.มหาสารคาม

-ประชุมผู้ดูแลฐานงานหลักต่างๆ วิเคราะห์"เหลียวหลังแลหน้าศีรษะอโศก" เพื่อแก้ไขจุดบกพร่อง และเตรียมการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาชุมชนให้เจริญกว่าเดิม สมณะ-สิกขมาตุ เป็นประธาน

ต้อนรับผู้มาดูงาน
อา.๓ กลุ่มอาสาสมัคร จาก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ประมาณ ๖๐ คน มาศึกษาชุมชนเข้มแข็ง
อ.๕ กลุ่มองค์กรชุมชน จาก อ.เขมราช จ.อุบลราชธานี จำนวน ๑๓๐ คน
ส.๙ กลุ่มอาสาสมัคร จาก อ.บอระบือ จ.มหาสารคาม จำนวน ๑๐๐ คน
อ.๑๒ กลุ่มผู้นำชุมชนจาก ต.จาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๑๐ คน
พ.๑๓ กลุ่มเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. สาขาวังม่วง จ.สระบุรี จำนวน ๘ คน
พฤ.๒๑ พระ ๒ รูปและฆราวาสส่วนหนึ่ง จาก จ.อุบลราชธานี มาเยี่ยมชมหมู่บ้านและสนทนาธรรม
ศ.๒๙ กลุ่มผู้นำชุมชนจากประเทศเวียดนาม จำนวน ๒๐ คน
ส.๓๐ กลุ่มเยาวชนจากอ.สังขะ จ.สุรินทร์ จำนวน ๕๐ คน

พลิกฟื้นแผ่นดิน
กสิกรรมไร้สารพิษจักกู้ชาติ
พ้นเป็นทาสเพราะปลูกกินสิ้นสงสัย
เงินเต็มแบงก์กินไม่ได้ชีพบรรลัย
ชีพอยู่ได้เพราะอาหารใช่เงินตรา

รู้จักกิน-รู้จักใช้แสนผาสุก
ไม่เกิดทุกข์แบกหนี้มีปัญหา
เศรษฐกิจพอเพียงสร้างปัญญา
รู้คุณค่านา-ไร่ ใกล้ตัวเรา
ปลูกที่กิน-กินที่ปลูก สุขเหลือล้น
สร้างชุมชนคนมีศีลเลิกโง่เขลา
มีชีวิตเรียบง่ายแสนว่างเบา
เร่งทำเอาแผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง

- สิกขมาตุทองพราย ชาวหินฟ้า -


ศาลีอโศก
ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๕
แล้ววันเวลาก็ผ่านไปอีกหนึ่งเดือน ชาวศาลีอโศกเรายังคงมีกิจการงานตามเหตุปัจจัยที่มี งานอบรม ลูกค้าพักหนี้ ธ.ก.ส. การประชุมเพื่อทำการงานอย่างมีประสิทธิภาพและเปิดใจเรียนรู้จริตนิสัย เพื่อการอยู่และทำงานร่วมกัน ด้วยความสงบ อบอุ่น สมณะลงอุโบสถทบทวนพระปาติโมกข์ และประชุม อปริหานิยธรรม เพื่อความอยู่ผาสุก ในหมู่กลุ่ม และอื่นๆ สิ่งต่างๆเหล่านี้ ล้วนเป็นองค์ประกอบ ให้หมู่พวกเรามีการพัฒนา เจริญยิ่งๆขึ้นไปได้ จริงๆ

เหตุการณ์รายวัน
จ.๔,อ.๑๙ สมณะและพระอาคันตุกะลงอุโบสถทบทวนพระปาติโมกข์ เสร็จแล้วสมณะประชุมอปริหานิยธรรม
อ.๕ สมณะญาติโยมและนักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศกชั้นม. ๑ และชั้นประถมศึกษาเดินทางไปปฐมอโศก เพื่อร่วมงาน มหาปวารณา ครั้งที่ ๒๑
พฤ.๗ สิกขมาตุและญาติธรรมจำนวนหนึ่งเดินทางเข้าพุทธสถานปฐมอโศก เพื่อร่วมงานมหาปวารณา ครั้งที่ ๒๑
อา.๑๐-พ.๑๓ สมณะ คณะครูและญาติธรรมจำนวนหนึ่งพานักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก ไปทัศนศึกษา ที่ จ.ชลบุรี
ศ.๑๕-ส.๑๖ สมณะกำแพงพุทธ สุพโล นำสมณะ ๒ รูป และพระอาคันตุกะ ๑ รูป ไปกิจนิมนต์ทำบุญบ้าน ของครูนันทวัน (ครูนิ่ม) ณ บ้านคลองไม้ลาย อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร และตรวจเยี่ยมประเมินผลลูกค้าพักหนี้ ธ.ก.ส.(ที่ได้อบรมไปแล้ว) ที่บ้านหนองแขยง อ.คลองลาน, อ.เมือง, บ้านทรัพย์ไพรวัลย์ อ.พรานกระต่าย, บ้านนาป่าแดง อ.ลานกระบือ, อ.ไทรงามและอ.ขาณุวรลักษณ์บุรี จ.กำแพงเพชร ซึ่งผลอยู่ในเกณฑ์ น่าพอใจ
ส.๑๖ สมณะกำแพงพุทธ สุพโล นำสมณะและพระอาคันตุกะ (ชุดที่ตรวจเยี่ยมลูกค้าพักหนี้ธ.ก.ส.) ไปเยี่ยม คุณอดิเรก วงศ์คงคำ ผู้จัดการธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาพรานกระต่าย ซึ่งป่วย พักรักษาตัวอยู่ที่ โรงพยาบาล ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์

-คณะกรรมการ อบต. ทุ่งพง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี มาขอดูงาน ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๒๒ คน

จ.๑๘ สมณะ ๓ รูป และญาติธรรม ไปเยี่ยมโยมแก้ว (โยมแม่ของสิกขมาตุพูนเพียร) ที่บ้านตะคร้อ และเยี่ยมโยมกันต์ เฟื่องจันทร์ (โยมพ่อของสมณะเพื่อพุทธ ชินธโร) ที่โรงพยาบาลไพศาลี
อ.๑๙ วันลอยกระทง ชาวชุมชน และนักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก ไปร่วมกิจกรรมที่วัดไพศาลี เป็นการประสาน กับสังคม ภายนอก มีการประกวดกระทงทำจากวัสดุธรรมชาติ และแสดงวัฒนธรรมชุมชน ซึ่งผลงานของพวกเราได้รางวัลที่ ๒
อ.๑๙,๒๖ สมณะประชุมอปริหานิยธรรมเสร็จ หลังจากนั้นสิกขมาตุเข้าร่วมประชุม
พ.๒๐-พฤ.๒๑ สมณะผองไท รตนปุญโญ ไปร่วมประเมินผลกับสมณะเสียงศีล ชาตวโร สมณะก้อนดิน เสฏฐพโล และ สมณะเลื่อนฟ้า สัจจเปโม ซึ่งเป็นลูกค้าพักหนี้ธ.ก.ส. ซึ่งเข้ารับการอบรมที่ศูนย์อบรมพุทธสถานศาลีอโศก รุ่นที่ ๑๔ เป็นชาวบ้าน สบสี อ.ปาน จ.ลำปาง ผู้เข้าอบรมสามารถรวมกลุ่ม และหาสมาชิกเพิ่มได้ การประเมินผลอยู่ในขั้นน่าพอใจ
พ.๒๐-อา.๒๔ อบรมลูกค้าพักหนี้ธ.ก.ส. หลักสูตร "สัจธรรมชีวิต" รุ่นที่ ๓๐ จาก อ.ทรายทองพัฒนา อ.คลองขลุง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร และอ.หนอง-ฉาง จ.อุทัยธานี จำนวน ๑๒๕ คน มีเจ้าพนักงาน ธ.ก.ส. ๑๓ คน
พฤ.๒๑ ตัวแทนชาวบ้าน ต.ทุ่งท้อแท้ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก จำนวน ๖๐ คนมาศึกษาดูงานวิถีชีวิตชาวชุมชน การรักษาสิ่งแวดล้อม และฐานงานอาชีพต่างๆ
ศ.๒๒ ญาติธรรมเพียงพอ(สมเจตน์) นำโยมแก้ว นาคตระกูล จากโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เข้ากรุงเทพฯ รักษาที่โรงพยาบาลทรวงอก จ.นนทบุรี ผลการวินิจฉัยเป็นวัณโรคที่ปอด

-สมณะเก้าก้าว สรณีโย สมณะแก่นเมือง เกตุมาลโก และสมณะหนึ่งดี สุยิฏโฐ พร้อมญาติธรรมกลุ่มบูรพาอโศก มาช่วยอบรมลูกค้าพักหนี้ ธ.ก.ส. รุ่นที่ ๓๐

ส.๒๓ สมณะกำแพงพุทธ สุพโล พระอาคันตุกะวันชัย จันทวังโส และญาติธรรม จำนวนหนึ่ง ไปร่วมงาน อบรม อุโบสถศีล ที่ชุมชนเพชรผาภูมิ กำแพงเพชร
อา.๒๔ ประชุมสรุปงานอบรมลูกค้าพักหนี้ ธ.ก.ส. หลักสูตร"สัจธรรมชีวิต" รุ่นที่ ๓๐

-ประชุมสมณะการศึกษา คณะคุรุ และชาวชุมชนที่สนใจงานการศึกษา

จ.๒๕ ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์กู้ดินฟ้าจำกัด สมณะกำแพงพุทธ สุพโล เป็นที่ปรึกษา

-ประชุมคณะกรรมการวิทยุชุมชนไพศาลีสัมพันธ์ สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร เป็นประธาน

พ.๒๗ สมณะกำแพงพุทธ สุพโล สมณะตรงมั่น อุชุจาโร สิกขมาตุ และญาติธรรม ไปเยี่ยมโยมแก้ว ที่โรงพยาบาล โรคทรวงอก แล้วรับกลับมารักษาต่อ ที่โรงพยาบาลไพศาลี สิกขมาตุพูนเพียร มาอยู่ดูแลโยมแม่ด้วย
พฤ.๒๘ สมณะผองไท รัตนปุญโญ สมณะดินทอง นครวโร ไปร่วมอบรมลูกค้าพักหนี้ธ.ก.ส.ที่ศูนย์การเรียนรู้ อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
ศ.๒๙ พระภิกษุ ๒ รูป รูปหนึ่งเป็นพี่ชายของนักเรียนสัมมาสิกขาศาลี ฯ งามน้ำค้าง แซ่ม้า) และญาติโยม ๓ คน จาก จ.พะเยา มาเยี่ยมชุมชน และพักค้าง ๑ คืน

ข้อคิดสุดท้าย
ชีวิตคือ การเรียนรู้ และปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติให้ได้อย่างดีที่สุด

- สมณะเน้นแก่น พลานีโก -


สีมาอโศก
ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๕

บุคคลใดก็ตาม แม้กำลังเดินตามหลังพระพุทธเจ้าอย่างใกล้ชิด แต่มีความโลภ มีกามราคะ มีพยาบาท มีสติหลงลืม ไม่สำรวมอินทรีย์ ถือว่าเป็นผู้อยู่ห่างไกล

ส่วนบุคคลใด แม้อยู่ห่างไกล พระพุทธเจ้าประมาณ ๑๐๐ โยชน์ แต่ไม่มีความโลภ ไม่มีกามราคะ ไม่มีพยาบาท มีสติตั้งมั่น สำรวมในอินทรีย์ ย่อมได้ชื่อว่า อยู่ใกล้ชิดเหตุการณ์ต่างๆ

เหตุการณ์ต่าง ๆ

ศ.๑ สมณะเด็ดขาด สมณะมือมั่น นิสิต ม.วช. และนักเรียนสัมมาสิกขาฯ ไปอบรมนักเรียน ม.๑-๓ จากโรงเรียน บ้านดงอุดม อ.เมือง จ.อุดรธานี ณ ชุมชนดินหนองแดนเหนือ
ส.๒ ชาวชุมชนสีมาอโศกรุ่นบุกเบิก ไปร่วมงานฌาปนกิจภรรยาพ่อนาม ที่บ้านอ้อมใหญ่ จ.นครปฐม
พ.๖-อา.๑๐ สมณะ,สิกขมาตุ,ญาติธรรม,และนักเรียนสัมมาสิกขาฯ ไปร่วมงานมหาปวรณา ครั้งที่ ๒๑ ณ พุทธสถาน ปฐมอโศก
พ.๑๓-อา.๑๗ นิสิต ม.วช. นักเรียน ม.๒,๓ และม.ปลาย จำนวน ๒๘ คน ไปเข้าค่าย "สร้างคนด้วยคุณธรรม" ที่อุทยานภูหินร่องกล้า จ.พิษณุโลก มีสมณะ ๒ รูป สิกขมาตุ ๑ รูป ไปด้วย

-เด็กนักเรียน ม. ๑ เข้าค่ายรวมพลคนน่ารัก (ภายในพุทธสถาน)

-อบรมสัจธรรมชีวิตเกษตรกร อ.ปากคาด จ.หนองคาย ณ ชุมชนดินหนองแดนเหนือ สมณะพอแล้ว และ สมณะดวงดี นำอบรม

อา.๑๗ ประชุมคณะกรรมการชุมชน ฯ และประชุมคณะคุรุ
จ.๑๘ สมณะเด็ดขาด จิตตสันโต และสมณะหินเพชร ธัมมธีโร พร้อมด้วยคณะพี่เลี้ยง ไปประเมินผล การเข้าอบรมฯ ที่บ้านหนองแวงกลาง อ.พล จ.ขอนแก่น
อ.๑๙ หมู่สมณะลงโบสถ์เพื่อทบทวนพระปาติโมกข์
พ.๒๐-ส.๒๓ อบรมสัจธรรมชีวิต เกษตรกรรุ่นที่ ๒๔ มาจาก อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ จำนวน ๘๖คน หัวหน้า ธ.ก.ส. ๗ คน
ศ.๒๒ ประชุมกลุ่มเกษตรกร และ เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. อ.วังม่วง และ อ. วิหารแดง จ.สระบุรี สมณะมือมั่น และ สมณะ หินเพชร นำ (สมาชิกร่วมกันจัดโรงบุญ ๕ ธันวามหาราชด้วย)
ส.๒๓ ประชุมกลุ่มเมฆาอโศก จ.บุรีรัมย์ มีสมณะ ๔ รูป สมณะมือมั่น ปูรณกโร นำ
อา.๒๔-จ.๒๕ นักเรียน ม. ๑ ไปรวมพลังเกี่ยวข้าวนาโป่งแดง
จ.๒๕ สมณะ ๖ รูป สิกขมาตุ ๒ รูป ญาติธรรม และนักเรียนไปร่วมงานฌาปนกิจศพ พ่อจันทร์ จันทศร อายุ ๖๓ ปี ณ เมรุวัดประชาสรรค์ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
อ.๒๖ สมณะ ๔ รูป และ คณะพี่เลี้ยง ไปเยี่ยมประเมินผลผู้เข้าอบรมที่บ้านส้มกบ อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
พ.๒๗-อา.๑ธ.ค. อบรมสัจธรรมชีวิต เกษตรกรรุ่นที่ ๒๕ มาจากอ.เมือง จ. สุรินทร์ จำนวน ๑๓๙ คน หัวหน้า ธ.ก.ส. ๘ คน
ศ.๒๘-ส.๓๐ อบรมนักเรียน ป. ๕-๖ ที่ชุมชนเมฆาอโศก ทั้งหมด ๗๓ คน สมณะ ๔ รูป และนักเรียนสัมมาสิกขา ๕ คน สมณะเลื่อนลิ่ว อรณชีโว นำ
ส.๓๐ เจ้าหน้าที่ชมรมส่งเสริมภูมิปัญญาไทย (โคราช) สนง. การประถมศึกษา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ประมาณ ๗๐ คนมาดูงานและวิถีการดำเนินชีวิตของชาวชุมชน

ปวารณา คือ การยอม การบอกตน
สารภาพตน เพื่อที่จะให้ใครก็ได้ว่ากล่าวตักเตือน

(พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์)

- สมณะสร้างไท ปณีโต -


ภูผาฟ้าน้ำ
ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๕
หลังงานมหาปวารณา ที่ปฐมอโศก เป็นช่วงปิดเรียนของโรงเรียนสมณะนวกะ จนถึง ๕ ธันวาคม ยังคงมีญาติธรรม ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ จากต่างพุทธสถาน มาเยี่ยมเยือน ส่วนพวกเราชาวภูผาฯ ได้ รวมพลังช่วยกัน เก็บเกี่ยวข้าว ที่มีอุปสรรค คือฝนตกลงมาเป็นช่วงๆ โชคดีมีญาติธรรม นร.สส.ภ. และ สส.ษ. มาช่วยให้เสร็จได้เร็วขึ้น

เหตุการณ์ต่างๆ
ส.๒ สมณะ ๓ รูป นำโดย อาจารย์ ๒ สมณะเก้าก้าว สรณีโย ไปประชุมกลุ่มฮอมบุญ ที่ จ.ลำปาง, จ.แพร่, จ.น่าน
จ.๔ สมณะนวกะ ๙ รูป นำโดย อาจารย์ ๒ เดินทางไปร่วมงานบวช สามเณรเมฆฟ้า ขึ้นเป็นสมณะนภมังคโล ที่สันติอโศก
พ.๖-อา.๑๐ สมณะและญาติธรรม เดินทางไปร่วมงานมหาปวารณา ครั้งที่ ๒๑ ที่ปฐมอโศก
พฤ.๑๔ ประชุมคุรุสัมมาสิกขาภูผาฯ มีสมณะ ๔ รูป นำโดย สมณะลานบุญ วชิโร
ศ.๑๕ วิทยุชุมชนเริ่มทดลองกระจายเสียงออกอากาศ
ส.๑๖ คณะคุรุ และญาติธรรม ๑๑ ชีวิต จากปฐมอโศก มาเข้าหลักสูตร "มหัศจรรย์" เป็นรุ่นที่ ๓๘ ชื่อรุ่น สำนึก จัณฑาล

-กรักแสงฝน ปะเพียงแก้ว และปะน้ำใจ มา เข้าหลักสูตร "มหัศจรรย์" ที่ภูผาฯ

-คุรุ และ ม.วช. จากสันติฯ จำนวน ๗ ชีวิต มาเข้า หลักสูตร "มหัศจรรย์" เป็นรุ่นที่ ๓๗ ชื่อรุ่น ศีลหรรษา

จ.๑๘,๒๕ อาจารย์ ๑ สมณะบินบน ถิรจิตโต และสมณะเห็นทุกข์ ยตินทริโย ไปประชุมที่ชมร.เชียงใหม่
อ.๑๙สมณะในอาวาสร่วมฟังสวดพระปาติโมกข์
พฤ.๒๑ นร.สัมมาสิกขาศีรษะฯ ชั้น ม.๒ และ ม.๓ จำนวน ๘ คน มาฝึกอบรมตน และเข้าหลักสูตร "มหัศจรรย์" เป็นรุ่นที่ ๓๙ และ ๔๐
ศ.๒๒ ประชุม ชมร.เชียงใหม่ มีสมณะ ๒ รูป สมณะลานบุญ เป็นประธาน
อา.๒๔ ประชุม คณะรับใช้กลุ่มภูผาฯ มีสมณะ ๒ รูป อาจารย์ ๑ เป็นประธาน

- ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ กลุ่มภูผาฯ มีสมณะ ๒ รูป อาจารย์ ๑ เป็นประธาน

-ประชุมกลุ่มภูผาฯ มีสมณะ ๕ รูป อาจารย์ ๑ เป็นประธาน ที่ศาลาซาวปี๋

จ.๒๕ กลุ่มอุโบสถศีล จากสันติอโศก ๕ ชีวิต มาเข้าหลักสูตร "มหัศจรรย์" เป็นรุ่นที่ ๔๑ ชื่อรุ่น ดำดิน
อ.๒๖ ประชุมคุรุ ร.ร. สัมมาสิกขาภูผาฟ้าน้ำ(สส.ภ.)
พ.๒๗ วันแจกอาหารประจำเดือน ของ ชมร. เชียงใหม่ ครั้งที่ ๙ มี นร.สัมมาสิกขาและญาติธรรมมาช่วยกันอย่างคึกคัก และอบอุ่น
พฤ.๒๘-ศ.๒๙ ชมร.เชียงใหม่แจกอาหารฟรีให้แก่ลูกค้าติดต่อกัน ๒ วัน นับเป็นครั้งที่ ๑๐, ๑๑ ตามลำดับ โดยมีญาติธรรมร่วมบุญจ่ายค่าอาหารในการแจกแต่ละวัน

ธรรมะส่งท้าย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย กิจที่ภิกษุจะต้องทำก่อนมีสามอย่าง คือ การสมาทานการปฏิบัติในศีลอันยิ่ง, ในจิตอันยิ่ง, ในปัญญาอันยิ่ง

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ พวกเธอทั้งหลายพึงสำเหนียกใจไว้ว่า ความยินดีของเราจักต้องแรงกล้า ในการปฏิบัติในศีลอันยิ่ง, ในจิตอันยิ่ง, ในปัญญาอันยิ่ง ดังนี้

จาก"อัจจายิกสูตร" พระไตรปิฎก เล่ม ๒๐
- ทีมงานสมณะภูผาฯ -


ราชธานีอโศก
ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๕
หลังน้ำลดบ้านราชฯคล้ายเมืองร้าง รอยคราบดินโคลน ซากปรักหักพัง ขยะรกเลอะไปทั่ว จำเป็นต้องเร่งบูรณะ ทำความสะอาด และปลูกพืชผักไล่ตามน้ำที่ค่อยๆลดลงด้วย เพื่อเตรียมให้ทันงานปีใหม่

ขณะที่ข้าวในนา ของพ่อใหญ่ ทำบุญ ที่ปลูกให้วัดทุกปีกำลังเหลืองอร่ามเต็มทุ่ง จึงต้องแบ่งกำลัง อีกส่วนหนึ่ง ไปช่วยงานเก็บเกี่ยว

การศึกษา
ระบบการศึกษาแบบบูรณาการของเราคือการแก้ปัญหาชุมชนโดยตรง ดังนั้นช่วงที่ยังไม่มีการอบรม จึงกำหนด ให้มีการ เข้าค่ายกัน เริ่มด้วยสส.ธ. แล้วต่อด้วย ม.วช. เหมือนแบ่งห้องเรียน ตามวุฒิภาวะ ของผู้ศึกษา และมีวัน ทำกิจกรรมรวมด้วย งานนี้เน้นกิจกรรมพัฒนา ๕ ส. ส่งเสริมสุขภาพ และกระตุ้น สร้างจิตสำนึก รับผิดชอบ ร่วมกัน บรรยากาศสนุกสนานครื้นเครง

เหตุการณ์ทั่วไป
ศ.๑ ร่วมออกร้าน ผลิตภัณฑ์ตำบลไทย ความภูมิใจของแผ่นดิน จัดนิทรรศการร่วมกับธ.ก.ส. ที่เมืองทองธานี กรุงเทพฯ
พ.๖-อา.๑๐ ไปร่วมงานมหาปวารณาที่ปฐมอโศก
พฤ.๑๔ เด็ก สส.ธ.รายงานตัวเข้าพื้นที่เตรียมเปิดเทอม
ศ.๑๕ เปิดค่ายสส.ธ.พันธุ์แท้ ๔ วัน
ส.๑๖ ประชุมหน่วยยานยนต์

-นิสิตดาวเพ็ญ และคณะไปช่วยงานเกี่ยวข้าวที่นาหนองหว้า

อา.๑๗ประชุมคณะกรรมการชุมชน

- สมณะถ่องแท้ กับ สมณะผิว ไปร่วมงานอบรมเจ้าหน้าที่ระดับผู้จัดการสาขา ธ.ก.ส. ที่บ้านคำเอ็นอ้า อ.ตระการพืชผล

จ.๑๘ ประชุมชุมชน(ครั้งนี้เป็นการประชุมใหญ่สหกรณ์ประจำปีด้วย) ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เลือกทนายรินไท
สุขเกษม ให้สมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านคนใหม่

ประชุมนิสิต ม.วช.
สมาชิกกลุ่ม GREENWAY จากประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก ญี่ปุ่น รวม ๑๑ คน มาพักอยู่ ๑๐ วัน เพื่อศึกษาการใช้ชีวิตและการทำกสิกรรมธรรมชาติ

จ.๑๘-ศ.๒๒ คุรุพรตะวันกับนิสิตพลาภิบาล ๒ คน ไปอบรมสุขภาพ ๗ อ. ณ ศูนย์ฝึกผู้นำ จ.กาญจนบุรี
อ.๑๙ สส.ธ.ประชุมเลือกฐานงาน

-สมณะ ๑๒ รูปร่วมฟังสวดพระปาติโมกข์

-ค่ำ มีรายการเอื้อไออุ่น จากพ่อท่าน

พ.๒๐-จ.๒๕ นิสิตม.วช. และผู้สนใจเข้าค่าย "คอร์สเข้มข้น"
ส.๒๓ สมณะเดินดินและปัจฉาฯไปร่วมติดตามผลการอบรมของคณะกรรมการจากทางธ.ก.ส. ที่บ้านหินแห่ (หมู่บ้านแรกที่เริ่มงานอบรม)

-นิสิตม.วช. ๓ คน ไปร่วมฟังการบรรยายเรื่องจุลินทรีย์ ที่ศีรษะอโศก อ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ

ศ.๒๒-จ.๒๕ นักเรียนสส.ธ. ชั้น ม.๒ ไปเกี่ยวข้าวที่นาหนองหว้า
อ.๒๖ เจ้าหน้าที่ตรวจบัญชีสหกรณ์ ๕ คน มาขอตรวจสอบและแนะนำการทำบัญชี
พ.๒๗-ศ.๒๙ นักเรียนสส.ธ. ชั้นม.ปลายไปเกี่ยวข้าวที่นาหนองหว้า
พ.๒๗ อ.บุญมา จากคณะวิศวกรรมเกษตรม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน) รับเชิญมาให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการบำบัดขยะและน้ำเสีย ที่อุทยานบุญนิยม และให้คำแนะนำเรื่องการใช้น้ำของสวนต่างๆ
พ.๒๗-อา.๑ธ.ค. อบรมหลักสูตรสัจธรรมชีวิตให้เกษตรกรจากอ.บุณฑริก อ.นาจะหลวย และอ.เขมราฐ และเจ้าหน้าที่ธ.ก.ส.อีก ๑๒ คน รวม ๑๔๕ คน
พฤ.๒๘ เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๔ คน มาขอดูผลงานเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาโครงการของกลุ่มจิตรเพชรอโศก

-คุณแสวง บุญชู พาไปดูต้นตาลที่หลังตลาดวารินเจริญศรี เพื่อจะขุดมาปลูกในชุมชน

ส.๓๐-อา.๑ ธ.ค. สมณะดินไท และสมณะชุ่มบุญไปงานกิจกรรมเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ ลงแขกปลูกแตงโมที่สวนส่างฝัน จ.อำนาจเจริญ

การก่อสร้าง
เร่งทำโครงสร้างเพื่อเทปูน ปั้นต้นไม้ใหญ่ จำนวน ๕ ต้น ด้านหน้าเฮือนศูนย์

ข้อคิดก่อนจบ
บ้านราชฯเมืองเรือมีอุปสรรคจากภัยธรรมชาติน้ำท่วม เป็นโจทย์เข้มข้นให้พวกเราได้ฝึกฝนสัมมาอริยมรรค ซึ่งจำเป็นต้องต่อสู้ ต้องขยัน มีพ่อท่าน สมณะ สิกขมาตุ เป็นผู้ชี้นำ ให้เราเต็มใจและสบายใจ ที่สุดเราก็จะสามารถไปถึงภาวะ ...

...แข็งแรง เข้มข้น ทนทาน ยืนนาน แน่นลึก นึกนบ
- สมณะดินไทธานิโย


-สังฆสถานทักษิณอโศก
ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๔๕

ทำดีดีกว่าดวงดี
อันความดีมีค่ากว่าความสวย
ดีอำนวยอวยสุขทุกสมัย
อันความสวยเสื่อมโทรมไปตามวัย
ดีคงไว้ซึ่งความดีไม่มีแปร

พวกเราหลังกลับจากงานมหาปวารณา ที่ปฐมอโศก ได้เตรียมสถานที่ เพื่อความพร้อม รอการอบรมเกษตรกรพักหนี้ ของธ.ก.ส.เดือนนี้ยังคงมีฝนตกอยู่บ้าง แต่ที่อื่นตกมากจนกระทั่ง บริเวณข้างใกล้เคียงกับเรา ถนนมีน้ำเจิ่งนอง ท่วมพอควร ทำให้การสัญจรไม่สะดวกไป ๒-๓ วัน

ช่วงปลายเดือน มีการประชุมปรึกษาหารือ การจัดโรงบุญ ๕ ธันวามหาราช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เหตุการณ์เดือนนี้
ส.๒ สมณะเดินทางไปปฐมอโศก ร่วมงานมหาปวารณา ครั้งที่ ๒๑
พฤ.๗ ญาติธรรม ชาวชุมชน คนวัด เดินทางไปร่วมงานที่ปฐมอโศก
พ.๑๓-อา.๑๗ อบรมคุณภาพชีวิตเกษตรกร หลักสูตร"สัจธรรมชีวิต" รุ่นที่ ๑๓
อา.๑๗ ผู้จัดการ ธ.ก.ส.อุทัย หนูทด อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง นำข่าวดีมาเล่าให้ผู้เข้ารับการอบรมฟังว่า มีผู้หญิงคนหนึ่ง ผ่านการอบรมหลักสูตร"สัจธรรมชีวิต" จากชุมชนทักษิณอโศกแล้ว ได้เป็นเกษตรกรลูกค้าโครงการพักชำระหนี้ดีเด่น สาขาเขาชัยสน สังกัด สนจ., ธ.ก.ส.จังหวัดพัทลุง นางปราณี ชูเชิด อายุ ๓๐ ปี ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง และเป็นผู้จัดตั้งกลุ่มสัจธรรมชีวิต ม.๑ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นการพึ่งตนเอง เศรษฐกิจพอเพียง
อ.๑๙ สมณะ ๕ รูป สมณะดินดี สันตจิตโตนำ พร้อมญาติธรรมร่วมงานทำบุญประเพณีลอยกระทงของชาวบ้านใสขุดหิน หมู่ ๙ ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง

-สมณะฟังการสวดพระปาติโมกข์

พ.๒๐-อา.๒๔ อบรมคุณภาพชีวิตเกษตรกร หลักสูตรสัจธรรมชีวิต รุ่นที่ ๑๔
ส.๒๓ พระเดิมแท้ สมณลักขโณ นำหมอมา๔ คนจากไต้หวัน บริการสาธิตรักษาโรคแบบดูดเลือดเสียออก ด้วยกรรมวิธีสุญญากาศ
จ.๒๕ ประชุมชาวชุมชน

ข้อคิดสุดท้าย
คนตาดีมีแวว
ย่อมมองคนตาดีและตาบอดเห็น
ส่วนคนตาบอดไร้แวว
มองคนตาบอดและตาดีไม่เห็น

- สมณะกล้าดี เตชพหุชโน -


สังฆสถานหินผาฟ้าน้ำ
ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๕

ชาวอโศกในยุคดอกไม้ผลิบาน ซึ่งเป็นผลจากการบ่มฟักทางจิตวิญญาณนานร่วม ๓๐ ปี เริ่มเกิดเห็นผลเป็นรูปธรรม ในการพัฒนาสังคม คำตอบจึงอยู่ที่การต้องพัฒนาคน งานมีมากขึ้น นั่นหมายถึงคุณค่าของพวกเราย่อมมีมากขึ้น พ่อท่านจึงเตือนพวกเราว่า "จงเห็นคุณค่าของคน ยิ่งกว่าผลของงาน" หากทำได้ พวกเราจะเจริญไปพร้อมกัน ทั้งกิจกรรมและจิตวิญญาณ

เหตุการณ์ความเคลื่อนไหว
ศ.๑-อา.๓ สมณะและนักเรียนสส.ผ.ไปร่วมอบรมนักเรียนที่บ้านพันดอน จ.หนองบัวลำพู
อา.๓ สมณะและชาวชุมชน ร่วมเปิดใจและปวารณากัน
อ.๕ สมณะทั้งหมดเดินทางไปปฐมอโศก เพื่อประชุมในงานมหาปวารณา
พฤ.๗ ชาวชุมชนและเด็กนักเรียนเดินทางไปร่วมงานมหาปวารณา
ศ.๑๕ สมณะกลางดิน โสรัจโจ และสมณะมองตน เมตตจิตโต ไปร่วมงาน"พลิกแผ่นดินกสิกรรมไร้สารพิษเลย" ที่ศาลาประชาคม จ.เลย
ส.๑๖ ชาวชุมชนไปร่วมงานโรงบุญฯ จัดโดยคุณทองเลื่อน ที่หมู่บ้านขี้เหล็กใหญ่ จ.ชัยภูมิ
อา.๑๗ สมณะกลางดิน โสรัจโจและสมณะดงดิน สุนทโร ไปกิจนิมนต์แสดงธรรมที่บ้านผู้จัดการของศูนย์การค้าบิ๊กซี จ.ขอนแก่น และร่วมประชุมกลุ่มแก่นอโศก

-ชาวชุมชนเดินทางไปร่วมอบรม ๗ ส. ณ ศูนย์ฝึกผู้นำ บ้านพุประดู่ ต.หนองบัว จ.กาญจนบุรี

จ.๑๘ สมณะกลางดิน โสรัจโจ และสมณะดงดิน สุนทโร ไปประเมินผลคนของแผ่นดิน ที่บ้านโนนจันทึก อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น และต่อไปร่วมงาน "มหกรรมสร้างบ้านดิน" ที่บ้านเทพนา จ.ชัยภูมิ
พ.๒๐ สมณะ ๗ รูป ร่วมอบรมในโครงการ"สัจธรรมชีวิต" ที่ชุมชนเลไลย์อโศก จ.เลย
พฤ.๒๑ ชาวชุมชนและนักเรียนสส.ผ. ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว ในที่นา ๗๕ ไร่
ส.๒๓ สมณะนึกนบ ฉันทโส ไปร่วมประเมินผลคนของแผ่นดิน ที่บ้านปากยาง อ.ท่าลี่ จ.เลย

-นักศึกษาระดับปริญญาเอกและอาจารย์ ๙ คนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ใช้เวลา ๒ วัน

จ.๒๕ สมณะกลางดิน โสรัจโจ และสมณะนาทอง สิงคีวัณโณ ไปประเมินผลคนของแผ่นดิน ที่บ้านชีลอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
อ.๒๖ สมณะกลางดินและสมณะนาทอง ไปประเมินผลคนของแผ่นดิน ที่บ้านหนองรวก อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
พ.๒๗ ปรับพื้นที่ เพื่อเตรียมสร้างศาลาดิน โดยผู้เชี่ยวชาญการสร้างบ้านดินจากสหรัฐฯ จะมาร่วมมหกรรมบ้านดินที่หินผาฯ ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๐ ธ.ค. ๒๕๔๕
ศ.๒๙ สมณะกลางดินและสมณะนาทอง ไปประเมินผลคนของแผ่นดินที่บ้านซับสมบูรณ์ อ.ซับใหญ่
ส.๓๐ สมณะกลางดิน และสมณะนาทอง ไปประเมินผลคนของแผ่นดินที่บ้านคลองจันลา อ.ภักดีชุมพล

ของฝาก
แม้ว่าจะต้องเสียสิ่งใดๆไป แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรให้เสียไปคือ "เสียใจ"
- สมณะกลางดิน โสรัจโจ -

(สารอโศก อันดับที่ ๒๕๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๕)