หน้าแรก >สารอโศก

สวนฟ้านาบุญ
สวนธรรมชาติอโศกสุรินทร์

ในปีนี้ ๒๕๔๖ มีคนอยู่สวน ๒ คน คือ ละอองบุญ กับธรรมนูญ พื้นที่ข้างใน ปลูกผักไร้สารพิษ ข้างนอกปลูกข้าว และปลูกต้นไม้บนคันนา มีมะม่วง มะกรูด กล้วย ขนุน ต้นยมหอม ข่า ตะไคร้ มะพร้าว มะม่วงหิมพานต์ ข้างสระน้ำ มีต้นมะปราง พุทรา ฝรั่ง

การทำนาในปี๒๕๔๕ น้ำท่วม ๒ รอบ ข้าวไม่ค่อยได้ผลดี มีแต่หญ้ารก ทำนา ๙ ไร่ได้ข้าว ๒ เกวียนกับ ๑๒ ถัง

เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคมที่ผ่านมา ชุมชนศีรษะอโศก พร้อมทั้งเด็กนักเรียน สัมมาสิกขา ศีรษะอโศก นำโดยท่านผืนฟ้า อนุตตโร ไปช่วยเกี่ยวข้าว ๑ วันก็เสร็จ พร้อมทั้งช่วยขนข้าวได้ ๑ แปลงกว่าด้วย รู้สึกมีความอบอุ่น และดีใจเป็นอย่างมาก

- ธรรมนูญ กิ่งแก้ว จ.สุรินทร์ -

(สารอโศก อันดับที่ ๒๕๕ เดือน ธันวาคม ๒๕๔๕)