สันติอโศก
ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๔๕

"เวลาผ่านไปรวดเร็วแต่ยาวนาน ชีวิตผ่านไปรวดเร็วกลับแสนสั้น" พระพุทธองค์ตรัสเตือนสติว่า "เวลาล่วงไปๆ บัดนี้เราทำอะไรอยู่" ธันวาฯ มาเยือนเตือนให้เราทราบว่า เวลาชีวิตหมดไปอีกปี เราได้สร้าง วีรกรรม (กุศล-อกุศล) อะไรไปบ้างโปรดตรวจสอบกันเถิด

เหตุการณ์วันนั้น
อา.๑ พรรคเพื่อฟ้าดิน ได้เชิญ คุณสุทธิพงษ์ ปรัชญพฤทธิ์ มาบรรยายเรื่อง"กลไกการเกิดหนี้เสีย ในระบบ เศรษฐกิจไทย" ให้ชาวชุมชนฯฟัง

ส.๗-อ.๑๐ สมณะแก่นเมือง เกตุมาลโกและสมณะนึกนบ ฉันทโส เดินทางไปร่วมงาน อบรมจริยธรรม หนุ่มสาว กลุ่มรามบูชาธรรม ม.รามคำแหง ที่วังสวนฟ้า จ.สระแก้ว
อา.๘ เพื่อนร่วมรุ่นพ่อท่านประมาณ ๒๐ กว่าคน มาพบปะสังสรรค์กันที่สันติอโศก
อ.๑๐ สมณะ สิกขมาตุ และคนวัดเดินทางไปร่วมงานเผาศพโยมแม่ของสิกขมาตุพูนเพียร ชาวหินฟ้า ที่ศาลีอโศก จ.นครสวรรค์
ศ.๑๓-อา.๑๕ งานเข้าค่ายจริยธรรมหนุ่มสาว (ระดับศีล ๕ )ครั้งที่ ๑๒
อา.๑๕ ผู้สูงอายุจากศูนย์เยาวชนอัมพวา ซ.จรัญฯ ๒๒ บ้านช่างหม้อ บางกอกน้อย กทม. จำนวน ๔๓ คน มาเยี่ยมชมกิจกรรมชุมชนสันติอโศก
จ.๑๖ สมณะบินบน ถิรจิตโตและสัทธิวิหาริก จำนวน ๕ รูป เดินทางมาจากภูผาฟ้าน้ำ จ.เชียงใหม่
พ.๑๘-อา.๒๒ สมณะนึกนบ ฉันทโส ไปร่วมงานอบรมลูกหนี้ธ.ก.ส.ที่กลุ่มร้อยเอ็ดอโศก จ.ร้อยเอ็ด
ศ.๒๐-อา.๒๒ งานอบรมโครงการอุโบสถศีล(ศีล ๘ )ครั้งที่ ๒๒
ส.๒๑ ประชุมกลุ่มจันทบุรี ที่จ.จันทบุรี โดยสมณะชนะผี ชิตมาโร
ส.๒๘ ชาวสันติอโศกเดินทางไปร่วมงานตลาดอาริยะปีใหม่ '๔๖ ที่ราชธานีอโศกแวดวงการศึกษา
อ.๓ นร. สส.สอ. ชั้นม.๓-๖ พร้อมด้วยคณะคุรุ เดินทางกลับจากเกี่ยวข้าว จ.สุรินทร์
พ.๔ นร.ช่วยกันเตรียมงานโรงบุญฯ ๕ ธันวา มหาราช
พฤ.๕ นร.รวมทั้งคนวัด ญาติธรรม ช่วยกันแจกอาหารมังสวิรัติเนื่องในวัน ๕ ธันวามหาราช หลายแห่ง ในกทม.
พ.๑๑ นร.สส.สอ. ทั้งหมดร่วมกันฝึกระเบียบวินัย และขบวนการกลุ่มที่สวนสามวา มีนบุรี กทม.
ศ.๑๓ นร.ชั้น ม.๑-๒ พร้อมด้วยคณะคุรุเดินทางไปช่วยเตรียมงานตลาดอาริยะปีใหม่'๔๖ ที่ราชธานีอโศก
อ.๑๗ -ศ.๒๐ นร.ชั้นม.๓-ม.๖ เข้าค่ายฝึกฝนตัวเอง พร้อมกับอบรมหลักสูตรมหัศจรรย์ โดยทีมสมณะจากภูผาฟ้าน้ำ
อา.๒๒ นร.ชั้นม.๓-ม.๖ พร้อมด้วยสมณะ ๔ รูป และคุรุ เดินทางไปบ้านราชฯ เพื่อช่วยเตรียมงาน ตลาดอาริยะฯ และเข้าค่าย ยอส.

กระแสสุขภาพ
หลังจากเรื่องดีท็อกซ์ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง สำหรับชาวอโศก ผู้ที่สนใจเรื่องสุขภาพ ตอนนี้ ชาวสันติอโศก หันมาให้ความสนใจในเรื่อง การรักษาสุขภาพแบบดนตรีบำบัดอย่างมาก มีผู้เข้าร่วม โครงการนี้ หลายคน นำฝึกโดยคุณอภิสิน ศิวยาธร ฝึกทุกเย็นเว้นวันอาทิตย์

ขบวนการกลุ่มชาวสันติฯ
ช่วงนี้เวลาประมาณ ๑๙.๓๐ น. ชาวชุมชนสันติอโศก ทั้งเด็กนร.และผู้ใหญ่ ทุกหน่วยงาน มาร่วมกัน ฝึกซ้อมละคร เพื่อเตรียมที่จะแสดง ในงานปีใหม่'๔๖ ที่บ้านราชฯ ซึ่งชาวชุมชน ให้ความร่วมมือกันดีมาก ทำให้บรรยากาศ ดูคึกคักและอบอุ่น

ฝากให้คิด
"คนเพียงคนเดียวไม่สามารถทำให้ขบวนการกลุ่มดำเนินไปได้ แต่คนเพียงคนเดียว สามารถทำลาย ขบวนการกลุ่มได้" (วาทะท่านยุทธฯ)

- สมณะกล้าตาย ปพโล -


ศีรษะอโศก
ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๔๕

บรรยากาศช่วงต้นเดือน นิสิตม.วช.ยังคงรวมพลังไปช่วยกันเกี่ยวข้าวที่บ้านของเพื่อนนิสิตด้วยกัน หลากหลายพื้นที่ ในจังหวัดใกล้เคียง ส่วนข้าวที่ชาวชุมชนร่วมแรงร่วมใจกันปลูก รวมผลผลิตทั้งหมด ประมาณ ๓๒ ตัน ผลผลิตดีพอประมาณ มีส่วนเสียหายบ้าง เพราะพวกเรา เป็นกสิกรมือใหม่ ยังขาด ประสบการณ์ หัวหน้าทีมฐานงานกสิกรรมคนใหม่ ชื่อพ่อใหญ่จำเริญ ผู้มากประสบการณ์ และ เป็นกสิกร มืออาชีพ สัญญาว่าปีหน้าจะพาทำให้ผลผลิตงอกงามกว่าปีนี้

กิจกรรมทั่วไป
อา.๑ สมณะ ๒ รูป และชาวชุมชนส่วนหนึ่งร่วมแจกโรงบุญที่ร.ร.หมากหม้อโนนเกษตร ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
-สมณะ ๓ รูป ไปร่วมฉันอาหารเยี่ยมเยียน สส.ษ. ม.๔ และกลุ่มกระจาบ เปิดโรงบุญฯ ที่ตัวเมือง กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
-ศึกษาศีลพัฒนาจิตวิญญาณทั้งชุมชน
จ.๒ ส.วินยธโร และส.พาลสุริโย ไปกิจนิมนต์และติดตามผลการอบรมหลายพื้นที่ในจ.บุรีรัมย์
-สมณะ ๒ รูป และชาวชุมชนส่วนหนึ่ง ร่วมเปิดโรงบุญฯกับญาติธรรม ที่บ้านวังจาน ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
-ส.ปาสาณเลโข และส.ภทันโต เป็นประธาน ประชุมคุรุฐานงานต่างๆ
พ.๔ ประชุมบ-ว-ร
-สส.ษ. ม.๕ และชาวชุมชนส่วนหนึ่ง เปิดโรงบุญฯ ที่โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
-สมณะ ๒ รูป ไปกิจนิมนต์อบรมเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาประมาณ ๘๐๐ คนเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ที่ร.ร.กระแชงวิทยา จ.ศรีสะเกษ
-สมณะ ๒ รูป ไปกิจนิมนต์อบรมเด็กระดับอนุบาลถึง ม.๓ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติที่ร.ร.บ้านโคก จ.ศรีสะเกษ
-สส.ษ. ม.๖ และม.๓ พร้อมชาวชุมชนส่วนหนึ่ง ไปเตรียมงานโรงบุญฯที่อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ เพื่อร่วมงานที่ทางราชการจัดในวันที่ ๕ ธันวาคม ณ ศาลากลางจังหวัด
พฤ.๕ สส.ษ. ม.๑-ม.๒ และชาวชุมชนส่วนหนึ่ง ร่วมกับทางราชการ อบต. แจกอาหารมังสวิรัติ ณ ที่ว่าการ อบต.บ้านกระแชง จ.ศรีสะเกษ
ส.๗ พ่อท่านและสมณะจากราชธานีอโศก มาร่วมบิณฑบาต และเทศน์ก่อนฉัน ในงานบุญลอมข้าว ศีรษะอโศก รวมสมณะและสิกขมาตุ ๑๕ รูปชาวชุมชนทุกๆฐานะ เป็นปลื้มที่พ่อท่าน เมตตามาร่วมงาน
อ.๑๐ ส.วินยธโร และส.ทฏิฐุกัมโม เดินทางไปช่วยงานอบรมฯที่ศรีสงครามอโศก จ.นครพนม ต่อด้วย กิจนิมนต์ ติดตามผลการอบรม และ ไปร่วมงานปีใหม่'๔๖ ที่ราชธานีอโศก จะกลับมา จัดสรรงาน ฐานงานต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หลังจากเสร็จงานปีใหม่แล้ว

จ.๑๖ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์สวนฟ้านาบุญศีรษะอโศก จำกัด มีการเลือกตั้ง ประธาน และ คณะกรรมการชุดใหม่ แทนชุดเก่าที่ลาออก ที่ประชุมลงมติเลือกนายสมภาร บุญทะจิตร์ เป็นประธาน และ นายจริงจริง ม่วงมนตรี เป็นรองประธาน
-ประชุมบวร เตรียมร่วมงานปีใหม่'๔๖ ที่ราชธานีอโศก
อ.๑๗ ส.อนุตตโร ไปร่วมฉันข้าวนากับกลุ่มกระจอกเทศ นักเรียนสส.ษ. ม.ปลาย และม.๒ ที่ไปช่วยกัน ลงแขกเกี่ยวข้าว ที่สวนธรรมชาติ จ.สุรินทร์
-สมณะสุชาติโก เดินทางไปร่วมสมทบกับสมณะฉันทโส เพื่อช่วยงานอบรมที่ร้อยเอ็ดอโศก จะกลับ ช่วงปลายเดือน
-สม.จินดา เดินทางไปรˆวมประชุม ม.วช.ที่ราชธานีอโศก
-นิสิตม.วช. ทุกรุ่นเดินทางไปราชธานีอโศก ร่วมประชุม-เข้าค่าย เตรียมงานและประสานงาน ยอส. และ ต่อด้วยงาน ตลาดอาริยะปีใหม่'๔๖ ที่ราชธานีอโศก
พ.๑๘-อา.๒๒ งานอบรมฯเกษตรกร จาก อ.สังขะ จ.สุรินทร์ และอ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ หลักสูตร สัจธรรมชีวิต รวม ๑๓๒ คน เจ้าหน้าที่ธ.ก.ส. ๙ คน รุ่นที่ ๓๒ นี้เป็นรุ่นสุดท้ายของปีนี้
อา.๒๒ ศึกษาศีลพัฒนาจิตวิญญาณทั้งชุมชน
จ.๒๓ ประชุมคุรุ ก่อนไปงานยอส. สมณะ สิกขมาตุเป็นประธาน
-สส.ษ.ทุกชั้น เดินทางไปเข้าค่าย ยอส.ที่ราชธานีอโศก
อ.๒๔-ศ.๒๗ สมณะ สิกขมาตุ และคุรุอีกส่วนหนึ่งเข้าร่วมสมทบงานค่าย ยอส.ที่ราชธานีอโศก
ศ.๒๗ ม.วช.และสส.ษ.ส่วนหนึ่งกลับมาเตรียมสินค้าที่จะร่วมงานตลาดอาริยะที่ราชธานีอโศก และผู้ดูแล ฐานงานสินค้าต่างๆทยอยเดินทางขนสินค้า เข้าพื้นที่ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๒๙ เป็นวันสุดท้าย โดยทีมงาน ม.วช. เป็นผู้ประสานงานและขับรถบรรทุก ขนย้ายสินค้าและรับ-ส่งผู้จะไปร่วมงานปีใหม่'๔๖
อา.๒๙ สมณะ-สิกขมาตุและญาติธรรมหลายจังหวัดร่วมงานเผาศพโยมสุรัตน์ สิงห์น้อย โยมป้าของ สิกขมาตุมาลินี ณ เมรุเผาศพแบบธรรมชาติ ศีรษะอโศก

กิจกรรมพิเศษ
อา.๘-พฤ.๑๒ สัมมาสิกขา ม.ปลาย เข้าค่าย"เคี่ยวเราเพื่อเอามิตร" แบ่งเป็น ๖ กลุ่ม กลุ่มละ ๑๐-๑๒ คน ได้ความแข็งแรง-เข้มข้น-ทนทาน-ยืนนาน-แน่นลึก-นึกนบ ตามชื่อกลุ่มทั้งหกกลุ่ม คนละมากน้อย ตามพลอินทรีย์ ค่ายนี้คุรุบอกว่า ได้ประโยชน์มากกว่านักเรียนหลายเท่า

ศ.๑๓-อา.๑๕ สัมมาสิกขา ม.ต้น เข้าค่าย "เคี่ยวเราเพื่อเอามิตร" แบ่งเป็น ๗ กลุ่ม กลุ่มละ ๑๒-๑๕ คน ค่ายนี้อย่างน้อยทุกคนก็รู้จักโพชฌงค์ ๗ มีอะไรบ้าง เพราะได้ใช้ตั้งเป็นชื่อกลุ่มทั้งเจ็ดกลุ่ม

พ.๑๑-อา.๑๕ หัวหน้าพรรคเพื่อฟ้าดิน อาจารย์ขวัญดิน สิงห์คำ นำกลุ่มกระจอกเทศส่วนหนึ่ง เข้าร่วม กิจกรรมอบรม เพื่อศึกษาดูงานที่ศูนย์ฝึกผู้นำ ของพลตรีจำลอง ศรีเมือง จ.กาญจนบุรี
-ช่วงต้นเดือน-กลางเดือน กลุ่มเจ้าหน้าที่อโรคยาศาลา และ สส.ษ. สายสาธารณสุขชุมชน ร่วมมือร่วมใจ จัดกิจกรรม เสริมสุขภาพ ถวายสมณะประมาณ ๑๐ รูปใช้ช่วงเวลา ๑๐ วัน โดยจัดเหลื่อมเวลากัน ตามความเหมาะสม เพื่อให้กิจวัตร และกิจกรรมประจำ ดำเนินไปตามปกติ

พ.๑๘-ส.๒๘ พระสมณลักขโณ ได้นำแพทย์จีนและคณะจากประเทศไต้หวัน ๒ ท่าน มาให้การศึกษา ด้านการจัดกระดูก การออกกำลังกายไท้เก๊ก และอื่นๆกับ ม.วช. และ สส.ษ. สายสาธารณสุขชุมชน รวมทั้งผู้สนใจอีกส่วนหนึ่ง

เดือนที่แล้วต่อเนื่องถึงเดือนนี้ กลุ่มกระจอกเทศฝ่ายชาย และ ม.วช. ชายบางส่วน หมุนเวียนไป เข้าค่ายมหัศจรรย์ บนดอยแพงค่า พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ จ.เชียงใหม่

ต้อนรับผู้มาดูงาน
อ.๓ กลุ่มครู ๑๐ คน นักเรียน ๑๐ คน จากร.ร.บ้านตำแยหนอง อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
อา.๘ กลุ่มนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพจากสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวน ๓๐ คน ร่วมรับประทาน อาหาร ๑ มื้อ
อ.๑๐ กลุ่มนักศึกษาปี ๒ คณะพัฒนาชุมชน จากสถาบันราชภัฏศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๓๐ คน
-กลุ่มคณะกรรมการเกษตรชีวภาพ อ.โป่งน้ำร้อน จ.ราชบุรี ๑๒ คน ร่วมรับประทานอาหาร ๑ มื้อ
พ.๑๑ คณะกรรมการโครงการปุ๋ยชีวภาพ จากชุมชนบ้านเปือย จังหวัดอำนาจเจริญ ๑๔ คน
อ.๑๗ กลุ่มแม่บ้านป่าชุมชน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู ๖๐ คน และร่วมรับประทานอาหาร ๑ มื้อ
จ.๒๓ กลุ่มครูจากอ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ มาดูงานด้านการศึกษาจำนวน ๖ คน
พ.๒๕ กลุ่มนักศึกษาจากสถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช ๕๐ คน
-กลุ่มพระภิกษุสงฆ์จากประเทศไต้หวัน นิกายมหายาน มาดูกิจวัตร-กิจกรรมของศีรษะอโศก จำนวน ๑๑ รูป และ จะเดินทาง ไปดูงานที่ราชธานีอโศก ในวันที่ ๒๙ ธันวาคมนี้
พฤ.๒๖-อ.๓๑ กลุ่มญาติธรรมจากจังหวัดต่างๆ ที่แวะมาเยี่ยมชุมชนศีรษะอโศก ก่อนเดินทาง ไปราชธานีอโศก เพื่อร่วมงานปีใหม่'๔๖ บางกลุ่มได้พักค้าง และร่วมกิจกรรมของชุมชน รวมทั้ง ร่วมรับประทานอาหาร

ผ่าน..ปีเก่า..สู่..ปีใหม่
ณ วันนี้ ชีวิตคง ดำรงอยู่
ได้เรียนรู้ ฝึกฝน เป็นคนสู้
สิ่งที่ผ่าน เลยแล้ว ล้วนเป็นครู
ไตร่ตรองดู แล้วเลือกทำ แต่กรรมดี
อดทน กล้าหาญ และเข้มแข็ง
เต็มแรง เต็มใจ และเต็มที่
เป็นใหม่ เป็นให้ได้ เป็นให้ดี
วันนี้ วันหน้า และทุกๆวัน

"คนดีฉลองความสำเร็จด้วยการทำดียิ่งๆ ขึ้น"

- สิกขมาตุทองพราย ชาวหินฟ้า -


ศาลีอโศก
ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๔๕

แล้ววันเวลาก็ผ่านไปตามกาละแห่งกาลเวลา ในความรู้สึกงานตลาดอาริยะปีใหม่'๔๕ เพิ่งจะผ่านไป เมื่อไม่นาน มานี้เอง งานตลาดอาริยะปี ใหม่'๔๖ ก็มาถึงแล้ว ชีวิตของคนที่ยังอยู่ก็แก่ลงไปอีกหนึ่งปี คนเรามักประมาทเช่นปล่อยให้ชีวิตล่วงเลยผ่านไปอย่างไร้ประโยชน์ไร้แก่นสารของชีวิต ชีวิตแต่ละวัน ผ่านไปด้วยการ กินสูบดื่มเสพ จมอยู่กับอบายมุข เล่นการพนัน ดูมหรสพการเล่น เที่ยวกลางคืน คบคนชั่ว เป็นมิตร แล้วยังไม่ขยัน ในการทำกิจการงานอีกต่างหาก แต่เขาก็หวังว่า ชีวิตเขาจะมีความสุข อุดมด้วย ลาภ ยศ และสรรเสริญ โดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยว่า สิ่งที่พวกเขาหวัง จะต้องการ นั่นแหละ คือ สาเหตุที่พาไปสู่ ความทุกข์โดยแท้ ผู้ไม่รู้จึงย่อมประมาทอยู่เช่นนี้เสมอ

ส่วนผู้ที่รู้แนวทางของชีวิตแล้ว ย่อมจะไม่หลงทิศทาง จะพยายามเพ่งเพียรฝึกฝนตน ทวนกระแสโลกย์ ออกมา ไม่ไปหลง ในการกินสูบดื่มเสพ ไม่ไปหลงอยู่ในลาภ ยศ สรรเสริญ โลกียสุขต่างๆ เพราะรู้แล้วว่า "ฝืนไว้ได้กำไร ตามใจขาดทุน" และชาวชุมชนศาลีอโศกเรา ยังคงเพ่งเพียรฝึกฝนตน ตามแนวทางนี้อยู่

เหตุการณ์ประจำวัน
อา.๑ สมณะ ๓ รูปพระอาคันตุกะ ๑ รูป ไปประเมินผลการอบรม ลูกค้าพักหนี้ ธ.ก.ส.ที่ อ.หนองฉาง และอ.ลานสัก จ.อุทัยฯ สมณะเน้นแก่น พลานีโก นำ
พ.๔ คุรุและนักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศกจำนวน ๒๐ คน ไปช่วยเตรียมงานโรงบุญฯ ๕ ธันวามหาราช ที่จ.นครสวรรค์
-ชาวชุมชนและนักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก ฟื้นฟูประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวที่นาครูสารภี ศรีอุทิศ บ้านตะคร้อ อ.ไพศาลี
-สมณะ และพระอาคันตุกะลงอุโบสถทบทวนพระปาติโมกข์ แล้วสมณะประชุมอปริหา-นิยธรรมต่อ
พฤ.๕ วันแจกอาหารมังสวิรัติโรงบุญ ฯ ๕ ธันวามหาราช ปีนี้แจก ๒ จุด คือ ที่ตลาดอำเภอไพศาลี และที่ หน้าธนาคารกรุงไทย ต.ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์ มีคนมารับแจกกันดี บรรยากาศ ร่าเริง เบิกบาน และ อบอุ่นดี ทั้งผู้ให้และผู้รับ
ศ.๖ สมณะ ๒ รูป พระอาคันตุกะ ๑ รูป ไปกิจนิมนต์ บ้านคุณประพิน ที่อ.วังทอง จ.พิษณุโลก สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร นำ
ส.๗ นักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศกเสร็จงานเกี่ยวข้าว เริ่มเรียนภาคที่ ๒
-สมณะกำแพงพุทธ สุพโล และสมณะเป็นประธานประชุมชาวชุมชน เพื่อรู้รายละเอียด ในการทำงาน ของฐานงานต่างๆ และรู้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวชุมชน
อา.๘ สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร และพระอาคันตุกะ วันชัย จันทวังโส ไปเทศน์ที่ศูนย์ฝึกผู้นำ ของพลตรี จำลอง ศรีเมือง จ.กาญจนบุรี
-โยมแก้ว นาคตระกูล โยมแม่สิกขมาตุ พูนเพียร เสียชีวิตที่โรงพยาบาลไพศาลี จ.นครสวรรค์
จ.๙ สมณะกำแพงพุทธ สุพโล สมณะดินทอง นครวโร และญาติธรรมจำนวนหนึ่ง เดินทางไปประเมินผล ลูกค้าพักหนี้ธ.ก.ส.หลายอำเภอในจ.แพร่ และจ.ลำปาง
จ.๙-ส.๒๒ ทำวัตรเช้า ญาติธรรม ชาวชุมชนศาลีอโศกกล่าว "อาลัยโยมแก้ว"
-ก่อนฉัน สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร เทศน์หน้าศพ โยมแก้ว
อ.๑๐ ทำวัตรเช้า"อาลัยโยมแก้ว"โดยสิกขมาตุ
-ก่อนฉัน "อาลัยโยมแก้ว" โดยสมณะ
-บ่ายก่อนเคลื่อนศพ สมณะเดินดิน ติกขวีโร เทศน์หน้าศพ
-ก่อนประชุมเพลิง สมณะกรรมกร กุสโล กล่าวมรณานุสติ
-สมณะฝ่ายการศึกษา และคณะคุรุ ประชุมการศึกษา เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ
พ.๑๑ สมณะตรงมั่น อุชุจาโร พานักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศกชั้นม.๓ ไปช่วยเตรียมงาน ยุวชน อโศกสัมพันธ์ และตลาดอาริยะ ที่บ้านราชฯ
พฤ.๑๒ สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร พระวันชัย จันทวังโส และญาติธรรมจำนวนหนึ่ง ไปสวนคุณประพิน จันทร์พยอม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เพื่อถ่ายทำสวนธรรมชาติ ที่ใช้แต่ปุ๋ยอินทรีย์ และจุลินทรีย์ ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมี หรือยาฆ่าแมลงใดๆเลย แต่ให้ผลผลิต ดีมาก
ส.๑๔ ญาติๆ และลูกหลานของโยมแก้ว นาค-ตระกูล ทำบุญระลึกถึงโยมแก้ว โดยมาทำบุญ ที่พุทธสถาน ศาลีฯ สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร เทศน์ก่อนฉัน
จ.๑๖ ชาวชุมชนและนักเรียนสัมมาสิกขาศาลีฯฟื้นฟูประเพณีลงแขก เกี่ยวข้าวที่นา ของโยมละเมียด อยู่ป้อม กรรมการสถานีวิทยุชุมชน ไพศาลีสัมพันธ์ ซึ่งอยู่ใกล้กับพุทธสถาน ประมาณ ๖ ไร่
-ผู้นำชุมชนจากอ.ทับหิน จังหวัดอุทัยฯ จำนวน ๑๑ คน ขอดูวิถีชีวิตชาวชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ศาลีอโศก และชมฐานงานต่างๆ มุ่งเจาะเฉพาะที่ ฐานสมุนไพรแปรรูป สมณะเน้นแก่น พลานีโก ให้การต้อนรับ
อ.๑๗ สมณะเน้นแก่น พลานีโก นำนิสิตสัมมาสิกขาลัยวังชีวิต วิชชาเขตศาลีอโศก และคุรุไปร่วมประชุม สัมมนานิสิต สัมมาสิกขาลัยวังชีวิต ที่บ้านราชฯ
พฤ.๑๙ สมณะและพระอาคันตุกะลงอุโบสถทบทวนพระปาติโมกข์
ส.๒๑-อา.๒๒ ร้านใจฟ้า ขายสินค้า ในราคาเท่าทุน
จ.๒๓ สมณะดินทอง นครวโร นำนักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก เดินทางสู่บ้านราชฯ เพื่อร่วมงาน ยุวชนอโศกสัมพันธ์
พ.๒๕ สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสถานีวิทยุชุมชนไพศาลีสัมพันธ์
ศ.๒๗ สมณะกำแพงพุทธ สุพโล นำชาวชุมชนศาลีอโศก ที่ทำหน้าที่ดูแลขายของตลาดอาริยะ เดินทางสู่บ้านราชฯ พร้อมสินค้าคือผ้าห่มโดยรถ ๑๐ ล้อ และรถบัส
อา.๒๙ สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร นำญาติธรรมและชาวชุมชน จำนวน ๑ รถบัส เดินทางสู่บ้านราชฯ เพื่อร่วมงานตลาดอาริยะปีใหม่'๔๖

ข้อคิดสุดท้าย
ทุกคนควรเร่งทำดีให้มากไว้เสมอๆ เพราะหากคนไม่ทำดีแล้ว คนจะทำชั่ว

- สมณะเน้นแก่น พลานีโก -


อุดมการณ์ของบุญนิยม
๑.ขายราคาต่ำกว่าท้องตลาด
๒.ขายราคาเท่าทุน
๓.ขายราคาต่ำกว่าทุน
๔.แจกฟรี


สีมาอโศก
ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๔๕

เดือนนี้เป็นเดือนแห่งโรงบุญฯ ต้นเดือนตั้งโรงบุญฯ ๕ ธันวามหาราช เฉลิมฉลองพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ แจกอาหารมังสวิรัติกระจายไปหลายแห่ง ปลายเดือน ไปร่วมงานบุญ ตลาดอาริยะ ขายต่ำกว่าทุน ฉลองรับปีใหม่ ๒๕๔๖ ที่บ้านราชเมืองเรือ ด้วยงบ สองแสนบาท ผู้ให้ได้คือ เศรษฐี ผู้เสียสละได้คือ ผู้ประเสริฐ

เหตุการณ์ในเดือนนี้
อา.๑ ปิดการอบรมเกษตรกรฯ ธ.ก.ส. รุ่นที่ ๒๕ จากอ.เมือง จ.สุรินทร์ ซึ่งมีสมาชิกมา ๑๓๙ คน หัวหน้า ธ.ก.ส. ๘ คน เป็นรุ่นสุดท้ายของปี ๒๕๔๕
-คุณเอื้ออภัย จากคุ้มจนดี นำนักเรียนและชาวสีมาฯ กลุ่มหนึ่ง ไปแจกอาหารโรงบุญฯ ที่ขามสะแกแสง
-ประชุมสรุปงานอบรมฯ และประชุมคณะกรรมการ
-คุณด่วนดี สมัครเป็นอารามิกดูตัว
จ.๒ นักเรียนม.ปลายและม.๒ เปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๕
-ส.เด็ดขาด จิตตสันโต ส.มือมั่น ปูรณกโร นำนักเรียนและผู้ใหญ่ไปมัดข้าวที่โป่งแดง
-คุณดุล(ฮังดิน) และคุณอัมพร จากคุ้มจนดีนำนักเรียนและชาวสีมาฯ แจกอาหารโรงบุญฯ ที่บ้านหนองแหน
อ.๓ แม่ทองม้วน นำแจกอาหารโรงบุญฯที่บ้านคอหงส์
พ.๔ มร.ส.แจกอาหารโรงบุญฯที่ร้านมังสวิรัติพ่อท่านและปัจฉาฯ จากสันติฯแวะฉันภัตตาหาร แล้วไป บ้านราชฯ
พฤ.๕ คุณนาน้อม และคุณประดับ นำแจกอาหารโรงบุญฯที่บ้านบุรีรัมย์แยกเป็น ๒ แห่ง
-เวลาเย็นนักเรียนและชาวสีมาฯไปเดินเทิดพระเกียรติที่อบต.หนองบัวศาลา ตามคำเชิญ ของเจ้าหน้าที่ อบต.
-ส.เด็ดขาด จิตตสันโต สม.นวลนิ่ม นักเรียน ๕ คนและญาติธรรมสีมาอโศก ไปร่วมงานโรงบุญที่บ้านม่วง อ.เนินสูง ของเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ ซึ่งได้ไปอบรมมาจากปฐมอโศก มีกลุ่มจัดการตลาด จากสันติฯ ไปร่วมงานด้วย
ศ.๖ ชาวสีมาฯและนักเรียนไปแจกอาหารโรงบุญฯที่บ้านหนองทุเรียน นำโดยคุณยายเกิด เจ้าถิ่น ซึ่งมีการประชุม ประชาสัญจร ๙ หมู่บ้าน ส.เด็ดขาด สม.นวลนิ่ม ร่วมประชุม
ส.๗ ส.สร้างไท ส.นานุ่ม นำชาวสีมาฯและนักเรียน ไปเกี่ยวข้าวที่ขามสะแกแสง นาบ้านพ่อห่วง ส.เด็ดขาด และ คุณร้อยแจ้ง ไปสมทบด้วย
อา.๘ คุณไชยวัฒน์ สินสุวงศ์และคุณบุญยัง มารับคุณพลังศีล และสม.นวลนิ่ม ไปร่วมงานค่ายจริยธรรม นศ.ปธ. (นักศึกษาผู้ปฏิบัติธรรม) ที่วังสวนฟ้า จ.สระแก้ว สมทบกับ ส.แก่นเมือง ส.นึกนบ ส.ดาวดิน ส.มือมั่น สณ.ชุบดิน
จ.๙ ชาวสีมาฯบางคน ไปร่วมงานโรงบุญที่ปั๊มน้ำมันบางจาก ของคุณไชยวัฒน์ ซึ่งคุณหมออารีย์ วชิรมโน มาให้ความรู้ ด้านสุขภาพ
อ.๑๐ ส.เด็ดขาด ส.ก้อนดิน สม.พึงพร้อม และชาวสีมาฯไปร่วมงานเผาศพแม่แก้ว นาคตระกูล (โยมแม่ สม.พูนเพียร) ที่ศาลีอโศก ส.ดาวดิน สม.นวลนิ่ม กลับมาพร้อมคณะ
พ.๑๑ ประชุมคุรุ และนิสิตม.วช.เพื่อเตรียมการเดินทางไปร่วมกิจกรรมที่บ้านราชฯ
พฤ.๑๒ ส.เด็ดขาด ส.ก้อนหิน ส.ร่มบุญ ไปร่วมงานอบรม เกษตรกรฯธ.ก.ส. ที่วังน้ำเขียว ส.ลือคม นำทีมช่างไฟฟ้า จากปฐมอโศกประมาณ ๑๐ คน มาแวะรับประทานอาหารแล้วเดินทางต่อไปบ้านราชฯ
ส.๑๔ ส.เด็ดขาด ส.ก้อนดิน ไปเมฆาอโศกพบกลุ่มนักศึกษาเกษตรบุรีรัมย์สาขามัคคุเทศก์ ซึ่งมาศึกษา ความเป็นอยู่ ของชาวชุมชน
อา.๑๕ ประชุมประจำเดือนชาวสีมาอโศก ค่ำประชุมนักเรียนสส.ม.เตรียมการแสดงและร่วมงานปีใหม่
จ.๑๖ ส.เด็ดขาด ส.สร้างไท นำนักเรียน ๒๐ คน และผู้ใหญ่ ๓ คนไปเก็บข้าวที่ขามสะแกแสง (นาพ่อห่วง) มาเตรียมนวด
อ.๑๗ ส.ก้อนหิน ส.ร่มบุญ สม.นวลนิ่ม คุณทองอินทร์ คุรุ ๔ คน นิสิต ๙ คน เดินทางไปบ้านราชฯ โดยรถตู้ และรถไฟ เพื่อร่วมสัมมนานิสิตวังชีวิต ทุกเขต เรียกว่าค่าย ออส.(อุดรศึกษาอโศกสัมพันธ์) งานเริ่ม ๑๘-๒๑ ธ.ค.
พฤ.๑๙ ส.ก้อนหิน โชติปาสาโณ ส.ร่มบุญ�ฉัตตปุญโญ จากบ้านราชฯ ไปกิจนิมนต์ที่เพชรผาภูมิ จ.กำแพงเพชร
ศ.๒๐ ส.มือมั่น จากบ้านราชฯ ไปร่วมงานอบรมเด็กค่ายดอกศีล สมทบกับส.เด็ดขาด จากสีมาฯ
ส.๒๑ สม.นวลนิ่ม จากบ้านราชฯ ไปร่วมงานเผาศพแม่เขื่อน ศรีสุข(แม่คุณอ้อย มร.ฐ.) ที่วัดยางระหง อ.บ้านนายายอาม จ.จันทบุรี
จ.๒๓ นักเรียนสส.ม.ทั้งหมดเดินทางโดยรถไฟ ไปบ้านราชฯเพื่อร่วมงานยอส.(ยุวชนอโศกสัมพันธ์) ครั้งที่ ๖ จัดค่ายตั้งแต่ อ.๒๔-ศ.๒๗ ธ.ค.๔๕ นักเรียนและนิสิตฯ รับขวัญธรรมแล้วต่องานปีใหม่
พ.๒๕ ส.เด็ดขาด ส.มือมั่น จากบ้านราชฯ ไปเยี่ยมโยมพ่อ ส.เด็ดขาด ที่ป่วยอยู่นนทบุรี
ศ.๒๗ ชาวปฐมอโศก ๖๐ คน มาแวะรับประทานอาหาร แล้วเดินทางต่อไปบ้านราชฯ
ส.๒๘ สมณะจากสันติฯ ๑๑ รูป แวะฉันภัตตาหาร สมณะและชาวสีมาฯ ชุดหลัง เดินทางไปร่วมงาน ฉลองปีใหมที่บ้านราชฯ
อา.๒๙ สมณะ สิกขมาตุและญาติธรรมจากพุทธสถานต่างๆซึ่งไปร่วมงานบ้านราชฯ ไปร่วมงาน เผาศพ ป้าสุรัตน์ (โยมป้าสม.มาลินี) ที่ศีรษะอโศก
จ.๓๐-อ.๓๑ ชาวสีมาฯร่วมงานตลาดอาริยะ ขายต่ำกว่าทุน ทั้งสินค้าอุปโภค-บริโภค และ ตลาดสละของรัก (สินค้าใช้แล้ว แต่ยังใช้ได้ดี)

สุดท้าย ขอส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยปริศนากวี ว่า
ชะรอยฟ้า ชรามาก ฝากผู้ช่วย
ดินน้ำป่วย ลมไฟอ่อน คอนไม่ไหว
ชะรอยฟ้า สั่งฝาก ก่อนจากไป
ให้ดินน้ำ ลมไฟ แท่งใหม่แทน
ก็ดินน้ำ ลมไฟ แท่งใดเล่า
จะแบ่งเบา เราเร่าเร้า เพ่งพิศแผน
สร้างสรรคน เสริมสืบงาน สานแก่นแกน
แม้ขาดแคลน คน ค่น ค้น พึ่งตนพ้นทุกข์

- สม.นวลนิ่ม ชาวหินฟ้า -


ราชธานีอโศก
ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๔๕

ระดมกันปลูกผักให้บ้านราชเป็นสีเขียวและเก็บของจากการน้ำท่วมต้องใช้แรงงานมากทีเดียว ทำให้บ้านราช เขียวขจีทีเดียว เดือนนี้เป็นการส่งท้ายปีเก่า เป็นเดือนที่ชาวอโศกทั่วประเทศ ร่วมกันเสียสละ ขายของขาดทุน (อุดมการณ์ของบุญนิยมระดับ ๓)ในตลาดอาริยะที่ราชธานีอโศก

อา. ๑ ประชุมกรรมการชุมชน
- ประชุมเตรียมงานโรงบุญฯ ๕ ธันวา ทั้งหมด ๑๒ โรงบุญ
อ.๓ เด็กสส.ธ.และคุรุไปจัดโรงบุญฯที่โรงเรียน หนองหว้า อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ ทางโรงเรียน ให้การต้อนรับ อย่างดี จัดสถานที่ เครื่องเสียง ให้การบริการ ดีมาก อาหารที่แจก มีมากเด็กกินไม่หมด จึงได้ไปแจกที่ โรงเรียนบ้านแคน และโรงเรียนบ้านขนวน ทั้งไปและกลับ ทางโรงเรียนหนองหว้า มีพิธีการอย่างดี กลางคืนจัดรายการบนเวที ต้อนเช้ามีแสดงธรรม
พ.๔ ชาวบ้านราชไปจัดโรงบุญฯ ๑๐ แห่ง
- ๑ บ้านดอนหมู อ.ตระการฯ จ.อุบลฯ
- ๒ บ้านคำเอนอ้า อ.ตระการฯ จ.อุบลฯ
- ๓ บ้านคอนสาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ
- ๔ บ้านขามป้อม อ.เขมราช จ.อุบลฯ
- ๕ บ้านนาสตังค์ กิ่งอ.นาตาล จ.อุบลฯ
- ๖ บ้านน้ำขุ่น อ.น้ำยืน จ.อุบลฯ
- ๗ บ้านเปือย อ.น้ำยืน จ.อุบลฯ
- ๘ บ้านหินแห่ อ.สำโรง จ.อุบลฯ
- ๙ อุทยานบุญนิยม อ.เมือง จ.อุบลฯ
- ๑๐ บ้านแหลมทอง อ.สิรินธร จ.อุบลฯ

พฤ.๕ ประชุมสภาเกษตรอินทรีย์และประชุมเตรียมงานปีใหม่
-รายงานการไปเปิดโรงบุญฯแจกอาหารมังสวิรัติทั้ง ๑๑แห่ง
ศ.๖ พ่อท่านและปัจฉาฯไปงานสร้างอนุสาวรีย์เจ้าเมืองพิบูลในอดีต
ศ.๖-อ.๑๐ อบรมเยาวชนคนสร้างชาติระดับมัธยมต้น ๒ โรงเรียน คือโรงเรียนหมื่นสีใหญ่ และ
โรงเรียนกะเลา รวมนักเรียน ๑๓๐ คน ครู ๒๒ คนจากอ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
ส.๗ พ่อท่านและชาวชุมชนไปร่วมทำบุญลอมข้าวที่ศีรษะอโศก
-พระและสามเณรจากวัดปทุมวัน จ.อุบลฯ ๑๐ รูปมาเยี่ยมชม
อา.๘ พ่อท่านเทศน์ก่อนฉัน และเดินทางเข้าสันติอโศก
จ.๙ สมณะเดินดินและปัจฉาฯ พร้อมด้วยสิกขมาตุไปงานศพโยมแม่สิกขมาตุพูนเพียร ที่ศาลีอโศก
-เด็กนักเรียนชั้น ม.๓ ศีรษะอโศกมาช่วยกางเต็นท์ ๓ วัน
อ.๑๐ นักเรียนโรงเรียนลือคำหาญ อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ๑๒ คนมาศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
พ.๑๑ ประชุมกรรมการชุมชน
-ประชุมผู้ขายผักตลาดไร้สารพิษ
-เกิดอุบัติเหตุจากการทดลองไบโอดีเซลใช้น้ำมันพืชผสมกับเมทิลแอลกอฮอล์ มันฟุ้งกระจาย ไปทั่วโรงครัว
และมีคนจุดไฟ ทำอะไรอย่างหนึ่ง ผลปรากฏว่า ไฟวิ่งไปตามกระแสลม ที่เต็มไปด้วยแอลกอฮอล์ จึงลุกไหม้เด็ก ๒ คนและข้าวของ ในบริเวณนั้น นี่คือความประมาท ในการทดลอง ไม่ควรทำในที่อันตราย ซึ่งมีการใช้ไฟ
พฤ.๑๒ ประชุมผู้จัดรายการวิทยุชุมชน
-ประชุมนิสิตเพื่อติดตามการเตรียมงานปีใหม่
-นักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก ๑๑ คน สมณะ ๑ รูปมาช่วยเตรียมงานปีใหม่
ศ.๑๓ นักเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก ๔๐ คน คุรุ ๓ คน สิกขมาตุ ๑ รูป เดินทางมาช่วย เตรียมงาน ปีใหม่'๔๖
-จัดค่ายเตรียมงานปีใหม่และจัดสถานที่รับค่ายนิสิตม.วช. และค่ายยอส. มีนักเรียนสัมมาสิกขา ราชธานีอโศก สันติอโศก และศาลีอโศกจำนวน๗ วัน
-สมณะและฆราวาสที่ไปเอาเรือจากปทุมธานีทราบว่าเครื่องปั่นไฟและเครื่องสูบน้ำหาย ทั้งที่มีคนเฝ้าอยู่ ค่าเสียหาย ประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
-สมณะนวกะจำนวน ๔ รูปมาช่วยเตรียมงานปีใหม่
ส.๑๔ ค่ายอุโบสถศีล
-แต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๐ คือนายรินไท สุขเกษม โดยกำนันตำบลบุ่งไหม
จ.๑๖ คุณต่อ การบินไทยมาบรรยายเรื่องจุลินทรีย์
อ.๑๗ พระครูพิศาลธรรมพาที (พระพยอม) มาเยี่ยมเยียนและฉันภัตตาหาร
พ.๑๘-พฤ.๑๙ สัมมนานิสิต ม.วช. สรุปว่านิสิตได้ผลคือเกิดสภานิสิตและการสัมมนา ควรจัดในงาน โฮมไทวัง
ศ.๒๐-อา.๒๒ ค่ายนิสิต ม.วช. ค่ายปีนี้เรียบง่าย วันแรกตื่นตีห้า ตอนเย็นเดินจงกรม
ศ.๒๐ สมณะไปร่วมงานศพแม่เขื่อน ศรีสุข แม่คุณอ้อยที่จันทบุรี อ.นายายอาม มีชาวอโศกไปช่วยตลอดงาน นี่คือความเป็นญาติธรรม
ส.๒๒ ประชุมกรรมการชุมชน
อ.๒๔-ศ.๒๗ ค่าย ยอส. พ่อท่านกรุณาเทศน์โปรดถึง ๒ วัน ประเด็นที่เด็กๆควรรู้คือ ถ้าใครไม่อยากมางาน ยอส. พ่อท่านจะไม่แจกขวัญธรรม
ศ.๒๗ พ่อท่านแจกขวัญธรรมในตอนเช้า
-บ่ายพ่อท่านไปเทศน์ที่ยโสธร
-เรือใหญ่สุดในแม่น้ำเจ้าพระยา ๔ ลำมาถึงบ้านราชฯ ค่าใช้จ่ายในการซื้อเรือประมาณ ๓ แสนกว่าบาท และค่าเดินทาง อีกประมาณ ๔ แสนกว่าบาทรวมแล้วประมาณ ๘ แสน
-ประชุมแจกแจงแรงงานปีใหม่ให้ลงตัว ได้ข้อคิด จะต้องขอแรงงานญาติธรรมในงานปีใหม่
ส.๒๘ ฉายภาพยนตร์เรื่อง อโศกมหาราช
อา.๒๙ ธ.ค.-พ.๑ ม.ค. ๔๖ ปีใหม่อโศก'๔๖

คำคมที่พ่อท่านเทศน์ไว้ในวันที่ ๑ ม.ค. ว่า
"สิ่งที่มอมเมาที่ร้ายกาจที่สุดคือ ความดี แต่ก็ดีกว่าเมาชั่ว"

- สมณะฟ้าไท สมชาติโก -


ภูผาฟ้าน้ำ
ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๔๕

ภูผาฟ้าน้ำเดือนนี้ แม้เข้าหน้าหนาวแล้วฝนก็ยังตกอยู่หลายวันพอสมควร พวกเราชาวภูผาฯ ประชุม เตรียมงาน ฉลองหนาว ธรรมชาติอโศก ที่จะจัดขึ้นในปลายเดือนมกราคม ภันเตและนวกะ ก็ช่วยกัน เปลี่ยนหลังคากุฏิ ที่พ่อท่าน และ ปัจฉาสมณะพัก เพราะรั่วและผุพังมาก

และเดือนนี้ เป็นเดือนแห่ง การแจกอาหาร ทางชมร.ช.ม.หลังจากแจกอาหารในวันโรงบุญฯ ๕ ธันวาฯ แล้ว ได้แจกกันมาตลอดทุกวันจนสิ้นเดือน เพราะญาติธรรม ที่เข้าใจเรื่องการเสียสละ มาทำบุญเหมาค่าอาหาร เป็นการทำบุญก่อนตาย ทำให้เกิดสิ่งมหัศจรรย์หลายสิ่งหลายอย่างขึ้น เพราะลูกค้าเกิดความประทับใจ นำเงิน วัตถุดิบ มาร่วมสมทบ ได้เห็นสัจจะจริงเลยว่า "ยิ่งให้ไปยิ่งได้มา"

เหตุการณ์ต่างๆ
อา.๑ สมณะ ๗ รูป และญาติธรรมชาวภูผาฯ นำโดยอาจารย์ ๑ สมณะบินบน ถิรจิตโต ไปกิจนิมนต์ เทศน์หน้าศพ นายศรีบุตร อินต๊ะ อายุ ๓๖ ปี ที่หย่อมบ้านทุ่งจ๊อติดสะพานแขวนทางขึ้นภูผาฯ
-กลุ่มนกกระจอกเทศชาย จากศีรษะอโศก ๘ ชีวิต มาเข้าหลักสูตร "มหัศจรรย์" เป็นรุ่นที่ ๔๒ ชื่อรุ่น สร้างร่มชายคา
จ.๒ สมณะบินบน ถิรจิตโต และสมณะเห็น-ทุกข์ ยตินทริโย เดินทางไปประชุม ชมร.ช.ม.
-ญาติธรรมจากทักษิณอโศก ๙ ชีวิต เดินทางมาเข้าหลักสูตร "มหัศจรรย์" เป็นรุ่นที่ ๔๓ ชื่อรุ่น ร้อยเปอร์เซ็นต์
-สมณะ ๕ รูป นร.สส.ภ. และญาติธรรม นำโดย สมณะลานบุญ วชิโร ไปร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณศรีบุตร อินต๊ะ ที่เมรุบ้านแม่เลา
-สมณะ ๖ รูป สามเณรอาคันตุกะ ๑ รูป นำโดย สมณะพอแล้ว สมาหิโต ประชุมกลุ่มฮอมบุญ (จาก จังหวัดลำปาง, แพร่, น่าน มารวมกัน)
อ.๓ สมณะ ๒ รูป นำโดย สมณะร่มเมือง ยุทธวโร นำนักเรียนจาก สส.ฐ. ที่จะจบ ม.๖ จำนวน ๔ ชีวิต มาเข้าหลักสูตร "มหัศจรรย์" เป็นรุ่นที่ ๔๔ ชื่อรุ่นปฐมช้างเผือก
พ.๔ สมณะในอาวาสร่วมฟังสวดพระปาติโมกข์
พฤ.๕ โรงบุญฯ ๕ ธันวามหาราช เนื่องในวโรกาส พระเจ้าอยู่หัวฯครบ ๗๕ พรรษา ทาง ชมร.ช.ม. แจกอาหาร ให้กับลูกค้า ที่มารับประทานอาหาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในงานมีสมณะไปบิณฑบาต และ ฉันภัตตาหาร มีญาติธรรมจากหลายที่มาร่วม มีการแสดงต่างๆ ด้วยบรรยากาศ เป็นที่อบอุ่น เบิกบานกัน ทั่วหน้า
ศ.๖,จ.๙-ศ.๑๓ ชมร.เชียงใหม่ แจกอาหารฟรีให้กับลูกค้า เนื่องจากคุณยายบัวหลวง ทำบุญก่อนตาย เหมาค่าอาหาร มีสมณะมาบิณฑบาต และเทศน์ก่อนฉันทุกวัน
ส.๗-จ.๙ อาจารย์,ภันเต และนวกะ ร่วมเข้าหลักสูตร "มหัศจรรย์" ฉันอาหารร่วมกัน นอนร่วมกัน ที่ศาลา บรรพชน และ ร่วมพูดคุยกัน ๓ วัน ๓ คืน เป็นรุ่นที่ ๔๖ ชื่อรุ่นอบอุ่น
อ.๑๐ ชาวชุมชน และคนวัด ไปร่วมกับชาวบ้านหัวเลา แม่เลา ช่วยกันพัฒนาถนนตามหมู่บ้าน
พ.๑๑ สมณะนวกะ ๔ รูป นำโดย สมณะหินมั่น สีลาปากาโร เดินทางไปช่วยงานบ้านราชฯ
พฤ.๑๒ สมณะ ๔ รูป นำโดย สมณะโพธิสิทธิ์ โพธิสิทโธ ไปฉันอาหารที่บ้านหัวเลา มีญาติโยม ได้นำ เสื้อกันหนาว ไปแจกให้กับชาวบ้านด้วย
ส.๑๔ ประชุมชุมชนภูผาฯ สมณะ ๒ รูป สมณะพอแล้ว สมาหิโต เป็นประธานที่ประชุม
อา.๑๕ ประชุม คณะรับใช้กลุ่มภูผา (ครช.) สมณะ ๓ รูป สมณะบินบน ถิรจิตโต เป็นประธาน
-ประชุม เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษภูผาฯ
-ประชุมกลุ่มภูผาฯ
จ.๑๖-ศ.๒๐ ชมร. เชียงใหม่ แจกอาหารฟรีให้กับลูกค้า เนื่องจาก แม่ใบจริง นาวาบุญนิยม ทำบุญ ก่อนตาย เป็นเจ้าภาพจ่ายค่าอาหาร ช่วง ๕ วัน มีสมณะมาบิณฑบาต และเทศน์ก่อนฉัน
ศ.๒๗ สมณะ ๑ รูป และญาติธรรม ชาวชุมชน คนวัด เดินทางไปร่วมงานตลาดอาริยะ ปีใหม่อโศก' ๔๖ ที่ราชธานีอโศก

ธรรมะส่งท้าย
-ชีวิต คือ การศึกษา มนุษย์ หรือสัตว์ชั้นสูง มีการใฝ่ศึกษา
-การศึกษา คือ การเพิ่มความรู้ ความสามารถ โดยเฉพาะ "ความรู้ทางใจ" อีกอย่างหนึ่ง คือ รู้ทางศาสนา รู้จิตวิญญาณ

- ทีมงานสมณะภูผาฯ -


สังฆสถานทักษิณอโศก
ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๔๕

เป็นเดือนแห่งการทำบุญประจำปีของชุมชนทักษิณอโศก เพื่อเป็นการถวาย แด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว (๕ ธันวามหาราช) โดยการตั้งโรงบุญมังสวิรัติขึ้น เพื่อบริการกับ พี่น้องประชาชนฟรี ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๔.๐๐ น. เป็นเวลา ๑ วัน

เดือนนี้ค่อนข้างจะมีญาติโยม แวะเวียนไปมาอยู่ ตลอด อีกทั้งมีงานอบรมนักเรียนเพิ่มขึ้นด้วย ถึง ๒ รุ่น

ช่วงนี้ยังคงมีฝนตกอยู่บ้างบางครั้ง อากาศสดชื่น ร่มรื่น เย็นสบาย เป็นทางเลือกอีกที่หนึ่ง ขอเชิญ ทุกๆท่าน ได้มาสัมผัส

ก่อนพระอาทิตย์จะลับขอบฟ้า จะมีฝูงนกกระยาง บินมาอาศัยหลับนอนใต้ร่มไม้ใกล้ๆบริเวณ พุทธสถาน นับหลายร้อยตัว อาจถึงพันตัวก็ได้ ส่งเสียงร้องน่าเอ็นดู อีกทั้งโผบินกลับที่พัก ยากที่จะพบเห็นได้ ในยุคปัจจุบัน

เหตุการณ์ประจำเดือน
พฤ.๕ ชุมชนทักษิณอโศก ตั้งโรงบุญมังสวิรัติ เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของชาวเรา มีชาวบ้านมารับบริการโรงบุญ ร่วม ๓๐๐ คน
ศ.๖ สมณะ ๒ รูป พร้อมญาติธรรมไปร่วมประชุม กล่ม"สัจจธรรมชีวิต" บ้านเกาะทองสม ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง สมณะสันตจิตโต นำ
-บ่าย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานศาลยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช นายประคอง เตกฉัตร มาเยี่ยมเยือน
อา.๘ พระ ๑ รูป สามเณร ๒ รูป จากวัดพระงาม ใกล้กับชุมชนทักษิณฯมาชมสถานที่
อ.๑๐ กลุ่มจัดงานอบรมค่ายสมัชชาเด็กและเยาวชน จ.ตรัง มีครู นักเรียน ชาวชุมชนร่วมประชุม
-ญาติธรรมเดินทางกลับจากการเข้าหลักสูตร "มหัศจรรย์ภูผาฟ้าน้ำ" จ.เชียงใหม่ จำนวน ๙ ชีวิต
พฤ.๑๒ สมณะสู้ซื่อ หสิโต กลับจากเข้าหลักสูตรเกี่ยวกับสุขภาพศีรษะอโศก เป็นเวลา ๑๕ วัน
ศ.๑๓-อา.๑๕ อบรมกลุ่มสมัชชาเด็กและเยาวชน จ.ตรัง จากสำนักงาน กองทุนสนับสนุน การสร้างเสริม สุขภาพ (ส.ส.ส.) จำนวน ๑๒๐ คน
ส.๑๔ สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ มาแสดงธรรมงานศพ ที่อ.นาโยง จ.ตรัง
อา.๑๕ ญาติธรรม ชาวชุมชน ร่วมงานฌาปนกิจคุณแม่ซ้ง ชัยศร อายุ ๘๘ ปี วัดพิมุขวราราม อ.นาโยง จ.ตรัง เป็นโยมแม่ของญาติธรรม สายพุทธ(สมใจ)
จ.๑๖ ประชุมชาวชุมชน ทีมงานอบรมลูกค้าพักชำระหนี้ ธ.ก.ส.
-ค่ำ สมณะ ๓ รูป ส.แดนเดิม พรหมจริโย นำ มากิจธุระและเยี่ยมพักค้าง
พ.๑๘-ส.๒๑ อบรมนักเรียน จากร.ร.ป่าพะยอมพิทยาคม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง จำนวน ๑๒๐ คน
พฤ.๒๖ สมณะ พร้อมญาติธรรมชาวชุมชน ออกเดินทางร่วมงานปีใหม่ ตลาดอาริยะ ราชธานีอโศก จ.อุบลราชธานี
-ร.ร.ใต้ร่มไม้ (เครือข่ายการศึกษาทางเลือกภาคใต้) ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง จำนวน ๓๐ คน มาศึกษาดูงาน ยืมสถานที่

ข้อคิดก่อนจบ

...ความดีไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเอา...

- สมณะกล้าดี เตชพหุชโน -


สังฆสถาน หินผาฟ้าน้ำ
ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๔๕

ในเดือนนี้เป็นช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าว ชาวชุมชนและนักเรียน ต่างช่วยกันเกี่ยวข้าว หลังงานเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้น งานสร้างศาลาดิน ได้เริ่มต้น ซึ่งอาศัยทั้งญาติธรรม ชาวชุมชน และ ชาวต่างประเทศ อาศัยแรงงานแรงใจแรงศรัทธา ที่มีต่อกัน ศาลาดิน จึงเป็นรูปขึ้นมาได้ อย่างเรียบง่าย มักน้อย สันโดษ

เหตุการณ์ประจำวัน
อ.๓ ประชุมเตรียมงานโรงบุญฯ แจกอาหาร ๓ จุดคือ อ.เมืองชัยภูมิ อ.บ้านเขว้า และอ.แก้งคร้อ
พ.๔ ชาวชุมชนและนักเรียนสส.ผ.ไปเตรียมสถานที่และอาหารเพื่อตั้งโรงบุญฯ
พฤ.๕ ร่วมกันแจกอาหารโรงบุญฯ มีนายอำเภอแก้งคร้อ มาเปิดงาน
ศ.๖ โยมม่านพรและคุณรักบุญ ไปทำบัญชีสหกรณ์
ส.๗ ส.แก่นผา สารุปโป กลับจากปฐมอโศก มีอุบาสิกาปวี มาช่วยสอนเย็บผ้ามุ้ง-กลด
อา๘. คุรุแผนผานำเด็กนักเรียน สส.ผ. บางส่วนไปเอาไม้ยูคาลิปตัส ที่อ.เกษตรสมบูรณ์ มา สร้างศาลาดิน
จ.๙ ชาวต่างประเทศ ๒ คนมาช่วยทำดินบล็อก เพื่อสร้างศาลาดิน
อ.๑๐ ชาวชุมชนนักเรียนสส.ผ.และชาวต่างประเทศ ช่วยกันทำดินบล็อก
พ.๑๑ ส.นาทอง ส.ดงดิน นำชาวชุมชนไปทำบุญขึ้นบ้านใหม่ของคุณศิริศาสตร์(โก้) ที่จ.ชลบุรี
ศ.๑๓ ประชุมเตรียมงานสร้างศาลาดิน
ส.๑๔ คุณโจน จันได จากจ.ยโสธร นำชาวต่างประเทศประมาณ ๒๐ คน มาช่วยสร้างศาลา ดินให้ฟรี
-คุณนรินทร์ บำรุง และชาวสันติอโศก มาแวะเยี่ยม
อา.๑๕ คุณโจน จันได นำชาวชุมชนและชาวต่างประเทศสร้างศาลาดิน
จ.๑๖ ช่วงเย็นมีกิจกรรมการละเล่นร่วมกันระหว่างชาวชุมชน นักเรียนและชาวต่างประเทศ
อ.๑๗ คุณเจแนล ฉายสไลด์ภาพบ้านดินทั่วโลกให้ดูพร้อมบรรยาย คุณบึ้ม ช่วยแปลเป็นภาษาไทย
พฤ.๑๙ ร่วมกันฟังธรรมรับอรุณและก่อนฉันในวันทำบุญกุ้มข้าว เย็นมีการแสดง
ส.๒๑ ชาวชุมชนและนักเรียนสส.ผ.ร่วมกันวาดภาพบนแผ่นผ้าเพื่อเป็นที่ระลึกให้ชาวต่างประเทศ
อ.๒๔ ส.ฝนธรรม พุทธกุโล นำคุรุและนักเรียนไปเข้าค่าย ยอส.ที่ราชธานีอโศก จ.อุบลฯ
พฤ.๒๖ ส.กลางดิน โสรัจโจ พานักเรียนไปร่วมงานปีใหม่ที่ราชธานีอโศก
ส.๒๘ ส.แจ้งจริง อมโล พาชาวชุมชนไปร่วมงานปีใหม่ ที่ราชธานีอโศก
อา.๒๙ ธ.ค.-พ.๑ ม.ค. ๔๖ ร่วมงานปีใหม่ที่ราชธานีอโศก จ.อุบลราชธานี

คติธรรมก่อนจาก
ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก คนหมู่มากย่อมคบเขา

- สมณะแก่นผา สารุปโป -

(สารอโศก อันดับที่ ๒๕๕ ธันวาคม ๒๕๔๕)