หน้าแรก >[09] การสื่อสาร > การเผยแพร่ธรรมะ >สารอโศก


สันติอโศก
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๔๖
เรื่องมากไม่มากเรื่อง เรื่องไม่มากมักมากเรื่องได้ง่าย สันติอโศกเป็นถิ่นที่เช่นนี้ วันๆมีเรื่องมาก ชาวเราส่วนใหญ่จึงเป็นคนไม่มากเรื่องไปโดยปริยาย

มีเรื่องอะไรในเดือนนี้
พ.๑ พี่น้องชาวสันติอโศกส่วนใหญ่อยู่บ้านราชฯ รับพรปีใหม่จากพ่อท่านโพธิรักษ์
อา.๑๒ นักเรียนสัมมาสิกขา และกลุ่มผู้ปกครองนักเรียนพุทธธรรมจัดกิจกรรมวันเด็ก ที่สันติอโศก
-สมณะเพาะพุทธ สมณะร้อยดาว และทีมงานไปจัดกิจกรรมฟ้าใส ใจสว่าง กลางสวนน้ำ ที่สวนเสรีไทย
ศ.๑๗-อา.๑๙ มีโครงการเข้าวัดปฏิบัติศีล ๘ ครั้งที่ ๒๓ ที่สันติอโศก
ส.๑๘ ประชุมชุมชนสันติอโศก
อา.๑๙ ประชุม ๕ องค์กร
จ.๒๐ ประชุม ๘ พาณิชย์, กลุ่มสัมมาสิกขาไปร่วมงานฉลองหนาว
พ.๒๒ ชาวสันติอโศกส่วนใหญ่ ไปร่วมงานฉลองหนาว
ส.๒๕ นักศึกษาราชภัฏมาเยี่ยมชมชุมชนและซักถามการบริหารองค์กรชาวอโศก
พ.๒๙ จัดระเบียบหน้าห้อง VDO ทำเป็นที่รับแขก


คำสวยแด่พี่น้องผู้ร่วมทางธรรม
อาหารพอเพียง พักผ่อนนอนหลับพอเพียง รู้ประมาณในการทำงาน บริหารอิริยาบถให้
สมดุล และออกกำลังกายพอเพียง เหล่านี้
หากเรารักดีต้องทำ หากเบื่อหน่ายชีวิตคิดตาย ละเลยเสียก็ได้

- สมณะร้อยดาว ปัญญาวุฑโฒ -


ปฐมอโศก
ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๔๕
เดือนธันวาคม เป็นเดือนที่ชาวอโศกทั่วประเทศ ได้มีโอกาสสร้างประโยชน์ตน(ลดละกิเลส) และสร้าง ประโยชน์ท่าน (ช่วยเหลือผู้อื่น-สังคม) ได้อย่างมาก และเป็นรูปธรรม ได้แก่ การจัดโรงบุญ มังสวิรัติ (๕ ธันวามหาราช) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกงานหนึ่งคือ งานปีใหม่ ตลาดอาริยะ ขายสินค้าที่จำเป็นในราคาต่ำกว่าทุน ที่ชุมชนราชธานีอโศก ซึ่งเป็นงานใหญ่ที่สุด ของชาวอโศก

"ชาวอโศกเพื่อมวลมนุษยชาติ" คำพูดของพ่อท่าน สมณะโพธิรักษ์ กำลังได้รับการพิสูจน์ขึ้นเรื่อยๆ

อนุสรณ์สถานแดนอโศก กำลังพัฒนา บูรณะ อย่างจริงจังต่อเนื่อง โดยสมณะ ชาวชุมชน นิสิตม.วช. และ นักเรียนสส.ฐ. ท่านใดสนใจขอเชิญไปสัมผัสบรรยากาศได้ทุกวัน

เหตุการณ์ประจำวัน
พ.๔-พฤ.๕ ชาวชุมชน, นิสิตม.วช., คุรุ และนักเรียน รวมพลังจัดโรงบุญมังสวิรัติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวม ๖ แห่ง
อา.๘ น.ส.กษมาพร แสงสุระธรรม นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร มาสัมภาษณ์และศึกษาวิถีชีวิตชุมชน
พฤ.๑๒ สมณะลือคม และนักเรียนฐานงานแสง สี เสียง เดินทางไปช่วยเตรียมงานปีใหม่ตลาดอาริยะ
ส.๑๔ สภาเพื่อสิทธิมนุษยชน และการพัฒนาแห่งเอเชีย จำนวน ๒๐ คน และนักศึกษา วิทยาลัย ศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน ๕๐ คน มาศึกษาศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน
จ.๑๖-อ.๑๗ คณะภาคีบุพนิมิต กระบวนทัศน์ใหม่ ขอใช้ห้องประชุมชาวบ้าน และพักค้าง ๑ คืน
พ.๑๘ คณะนักเรียนชมรมวิทยาศาสตร์ ร.ร.นารีวิทยา อ.เมือง จ.ราชบุรี จำนวน ๗๐ คน มาเยี่ยมชม และศึกษาวิถีชีวิตชุมชน
อ.๒๔-พฤ.๒๖ นักเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก และทุกพุทธสถาน เข้าค่ายยุวชนอโศกสัมพันธ์ ที่ชุมชน ราชธานีอโศก จ.อุบลราชธานี
อ.๒๔ ว่าที่เรือตรี สมานมิตร พัฒนา จากสำนักพระราชวัง พานักเรียน หลักสูตร เกษตรพอเพียง มาเยี่ยมชม และศึกษา วิถีชีวิตชุมชน
อา.๒๙ ธ.ค.๔๕ - พ.๑ ม.ค.๔๖ ชาวชุมชน นิสิต ม.วช. คุรุ และนักเรียน ไปร่วมงานปีใหม่ ตลาดอาริยะ ที่ อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี

- สมณะนาไท อิสสรชโน -

ประจำเดือนมกราคม ๒๕๔๖
พระพุทธองค์ตรัสสอนในเรื่องทรัพย์สินที่หามาได้ ควรแบ่งออกเป็น ๔ กอง
กองแรก เก็บหอมรอมริบไว้ยามจำเป็น
กองสอง ทดแทนบุญคุณ
กองสาม ใช้จ่ายเพื่อความสุขส่วนตัว
กองสุดท้าย ทำบุญ

ส่วนเวลา พระองค์มิได้บ่งบอกไว้ หากจะถือว่า เวลาเป็นทรัพย์อันยุติธรรมที่สุด เพราะได้ เท่ากันทุกคน ในแต่ละวัน เราน่าจะจัดสรรเวลาออกเป็นส่วนๆ จะดีหรือไม่ โดยเฉพาะ ผู้ที่ยังมัววุ่น อยู่แต่การงาน โดยไม่ยอมแบ่งเวลา ไปเยี่ยมเยียน หรือเหลียวมอง คนอื่นที่รัก และห่วงใย

"ไม่มีเวลา" เป็นข้ออ้างที่มักจะได้ยินเสมอๆ แต่พอมีเวลาทุกอย่างก็สายเกินไปเสียแล้ว เช่น พ่อแม่ จะมีเวลา ให้ลูก ก็ต่อเมื่อลูกติดยาบ้า ลูกมีเวลาให้พ่อแม่ เอาตอนจัดงานศพท่าน ครูมีเวลาให้นักเรียน เมื่อต้องตัดสินคดี ที่เด็กทำผิด

จึงขอเชิญชวนท่านทั้งหลาย เริ่มต้นสละเวลาอย่างน้อยวันละ ๑ นาที เพื่อคนรอบข้าง เพื่อหว่าน เมล็ดพันธุ์ แห่งความรัก ความเข้าใจ และ ความอบอุ่นกันเถิด

เหตุการณ์ทั่วไป
พ.๑-พฤ.๒ ร่วมงานตลาดอาริยปีใหม่'๔๖
พฤ.๒ ตั้งศพนายจำปี พรหมประการ บิดาของนายปฏิภาณ พรหมประการ นักเรียน สส.ฐ. ชั้นม.๕ ซึ่งถูกยิง เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑ ม.ค. และเป็นศพแรกที่ใช้โลงเย็นในการตั้งศพ สมณะร่มเมือง ยุทธวโร เทศน์หน้าศพ
ศ.๓ คนวัด นักเรียน เดินทางกลับจากงานปีใหม่
-สมณะเด่นตะวัน นรวีโร เทศน์หน้าศพ
ส.๔ ก่อนฉัน รายการรำลึกถึงนายจำปี และฌาปนกิจในช่วงบ่าย
อา.๕ สมณะนาไท อิสสรชโน และคณะไปเตรียมจัดนิทรรศการ เพื่อร่วมแสดง ในงาน วิสาหกิจชุมชน ซึ่งจัดระหว่างวันที่ ๖-๗ ม.ค.๔๖ ที่อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
อ.๗ สิกขมาตุรินฟ้า นาวาบุญนิยม และสิกขมาตุพูนเพียร ชาวหินฟ้า ไปกิจนิมนต์ ที่ศูนย์ฝึก อบรมผู้นำ บ้านพุประดู่ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
พ.๔-อา.๑๒ อบรมหลักสูตรสัจธรรมชีวิตรุ่นที่๑๘(๑/๒๕๔๖) ผู้เข้าอบรมมาจาก อ.ปากท่อ อ.บางแพ อ.ดำเนินสะดวก และอ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ทางภาคอีสานมาจากอ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา รวมทั้งหมด ๑๐๔ คน
ศ.๑๐ พิธีบรรพชาสามเณรสยาม บุญเหมาะ อายุ ๒๙ ปี เป็นชาวจังหวัดสุรินทร์
-ทีมงานพลาภิบาล ๘ คน เดินทางไปอบรมหลักสูตรมหัศจรรย์ที่พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ เชียงใหม่ และอยู่ร่วมงาน ฉลองหนาว -ธรรมชาติอโศก ๒๔-๒๖ ม.ค.๔๖ จบการอบรม ได้ชื่อรุ่นว่า รุ่นชูธงธรรม
ส.๑๑ กิจกรรมวันเด็ก ตั้งแต่ภาคเช้า-บ่าย-ดึก บรรยากาศ เริ่มด้วยการสร้างศรัทธาในศาสนา การรู้จัก เป็นผู้ให้ ผู้เสียสละ โดยการใส่บาตร จากนั้น เป็นกิจกรรม เพื่อความบันเทิง ที่มีทั้งสาระ และการผ่อนคลาย ออกกำลังกาย อิ่มอร่อย ซาบซึ้งประทับใจ
-ภาคเช้า สส.ฐ.ม.๑ ไปแจกอาหาร-น้ำเต้าหู้ ที่สนามจันทร์ เสร็จแล้วจึงกลับมาร่วมงานวันเด็ก
อา.๑๒ นักเรียนชั้นม.๕(ส่วนใหญ่) ม.๓ เดินทางไปมะเซอย่อ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เพื่อทำอ้อยทราย โดยมีการ เปลี่ยนผลัด ร่วมกับนักเรียน แต่ละชั้นปี ในวันถัดไป
อา.๑๒ นักเรียนชั้นม.๒ ไปทำงานที่แดนอโศก
จ.๑๓-พ.๑๕ นักเรียนชั้น ม.๑ ไปขนฟาง ที่บ้านนาคอก ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี และ บริเวณใกล้เคียง
ศ.๑๗ นักเรียนม. ๖ เดินทางไปร่วมขบวนการกลุ่มที่ภาคเหนือ และเดินทาง มาร่วมงาน ฉลองหนาว ตั้งแต่วันที่ ๒๒ เพื่อช่วยเตรียมงาน
อา.๑๙ สมณะนาไท อิสสรชโน และคณะร่วมประชุมกลุ่มละโว้อโศก ร่วมกับ เกษตรกร ที่ผ่านการอบรม หลักสูตรสัจธรรมชีวิต จากหลายอำเภอ ในจังหวัดลพบุรี
พฤ.๒๓ เดินทางไปร่วมงานฉลองหนาว มีสมณะ สิกขมาตุ ชาวชุมชน คนวัด นักเรียนม.๓ ม.๔ ม.๕ ส่วนทีม แสงสีเสียง ซึ่งมีนักเรียนม.๔-๕ เดินทางล่วงหน้าไปก่อนแล้ว
จ.๒๗ คณะที่ไปร่วมงานฉลองหนาว เดินทางกลับ ที่ยังเหลืออยู่ คือ นักเรียนชั้นม.๔ ๘ คน ม.๓ ๑ คน เพื่อเข้าอบรม หลักสูตร มหัศจรรย์ โดยจะอยู่ จนถึงเวลาเดินทาง ไปร่วมงานพุทธาฯ

ประชุมเพื่อความไม่เสื่อม
จ.๖,๑๓,๒๐,พ.๒๙ ประชุมคุรุ
อ.๗,๑๔,๒๑,๒๘ ประชุมอปริหานิยธรรม
-ประชุมตรวจศีลนักเรียน
ศ.๑๗ สมณะฟังสวดปาติโมกข์
จ.๒๐ ประชุมชุมชน

ติดตามประเมินผล
สมณะนาไท อิสสรชโน และคณะ ออกเยี่ยมติดตามผลผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรสัจธรรมชีวิต ในเขต จ.นครปฐม ดังนี้ คือ พ.๒๙ อ.เมือง อ.นครชัยศรี พฤ.๓๐ อ.บางเลน
-ตลาดนัดพืชผักผลไม้ไร้สารพิษวันอาทิตย์ ยังดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง

ผู้มาศึกษาอบรมเยี่ยมชมดูงาน
พ.๘ นายอำมฤต สวัสดิกุล จาก กรมศุลกากร นำคณะเจ้าหน้าที่ศุลกากร เวียดนาม ๕ คน ไทย ๓ คน มาดูงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของการส่งเสริม ความซื่อสัตย์
พฤ.๙ นักศึกษาสถาบันราชภัฏ เพชรบุรี คณะวิทยาการจัดการ จำนวน ๓๕ คน
จ.๑๓ เจ้าหน้าที่ข้าราชการการเกษตร จากประเทศภูฐาน ๔ คน นำโดย เจ้าหน้าที่ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ จาก กรุงเทพฯ
อ.๑๔ ชาวอเมริกัน ๓ คน
พฤ.๑๖ อาจารย์มหาวิทยาลัยพายัพเชียงใหม่ นำคณะผู้นำคริสตศาสนา ซึ่งส่วนใหญ่เป็น ชาวอเมริกัน ๑๕ คน
ส.๑๘ คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอสม. (อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน) ต.โพตลาดแก้ว
พ.๒๒ อาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำนวน ๒๕ คน
พ.๒๙ บาทหลวง และนักศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม จำนวน ๑๘ คน เป็นการศึกษา ศาสนสัมพันธ์

๓ สิ่งในชีวิตที่ไม่หวนกลับ คือ เวลา คำพูด และโอกาส
๓ สิ่งที่ชีวิตเราจะขาดเสียมิได้ คือความสงบของจิตใจ ความซื่อสัตย์ และความหวัง
๓ สิ่งที่มีคุณค่าต่อชีวิต คือ ความรัก ความมั่นใจในตัวเอง และเพื่อน
๓ สิ่งที่ไม่แน่นอน คือ ความฝัน ความสำเร็จ และโชคชะตา
๓ สิ่งที่นำพาสู่ความพินาศของชีวิต คือ อบายมุข ความเย่อหยิ่ง และความโกรธ
จากหนังสือ "เรื่องดีๆ มีไว้แบ่งปัน" หน้า ๑๓๕ โดยนวพันธ์ ปิยะวรรณกร และสุปราณี วัชระมงคล

- สมณะแก่นหล้า วัฑฒโน -


ศีรษะอโศก
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๔๖
ปีใหม่ ชีวิตใหม่
อาจหาญและแกล้วกล้า
พ่อนำพา ฝ่าโลกีย์
ทิ้งบาปสร้างความดี
ทุกนาทีมีแต่บุญ

กิจกรรมทั่วไป
พ.๑ ชาวชุมชนส่วนใหญ่เกือบทั้งหมด ร่วมรับธรรมะปีใหม่ ในงานตลาดอาริยะ จากพ่อท่าน ณ ราชธานีอโศก
พฤ.๒ สมณะ สิกขมาตุ และชาวชุมชนส่วนหนึ่ง กลับจากงานปีใหม่
ศ.๓ สมณะ สิกขมาตุ และนร.สส.ษ. (สัมมาสิกขาศีรษะอโศก) ส่วนใหญ่ กลับจากงานปีใหม่
ส.๔-จ.๖ กลุ่มกระจอกเทศ เข้าค่ายเร่งรัดพัฒนาตนเอง
อา.๕ ศึกษาศีล พัฒนาจิตวิญญาณทั้งชุมชน
-สมณะวินิยธโร ไปช่วยงานและติดตามผลการอบรม ที่ศรีสงครามอโศก จ.นครพนม
จ.๖ ประชุมปิดค่ายกลุ่มกระจอกเทศ และประชุมคุรุต่อ เรื่องการศึกษาสส.ษ. ภาคเรียนที่ ๒
อ.๗ หลังเกี่ยวข้าวและงานปีใหม่สิ้นสุดลงจึงเปิดภาคเรียนอย่างเป็นทางการ ด้วยวิชา พุทธศาสนา วัตรเช้า ฉายประวัติ พุทธสาวก องคุลีมาล โดยเครื่องโปรเจคเตอร์
-ประชุมสส.ษ. ทั้งหมดเลือกฐานงานใหม่ และ ประชุมหัวหน้าฐานงานทุกฐาน-ประชุม อนุมัติ ตาราง การเรียน ภาค ๒ ปี'๔๖ ตามที่สภาสส.ษ. เสนอมา
พ.๘-พฤ.๙ กลุ่มกระจอกเทศเข้าค่ายศึกษาเพิ่มพูนความรู้และทักษะ ด้านงานฐานต่างๆ และ การพัฒนา บุคลิกภาพ ในการเป็นพี่เลี้ยง การอบรมฯ มีคุรุแก่นฟ้า และ คุรุขวัญดิน เป็นพี่เลี้ยง -ผู้แนะนำ
-สมณะ ๒ รูป พร้อมด้วยพี่เลี้ยงกลุ่มกระจอกเทศ ส่วนหนึ่ง และวิทยากรรับเชิญ ๒ ท่าน คือ คุรุแก่นฟ้า และคุรุขวัญดิน ร่วมงานเปิดโรงปุ๋ยที่อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ตามคำนิมนต์ และ คำเชิญ ของผู้ผ่านการอบรม จากศีรษะอโศก กิจนิมนต์ครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสไปเยี่ยม และ ติดตามผล การอบรมด้วย
พฤ.๙-ศ.๑๐ สมณะ ๒ รูป และพี่เลี้ยง กลุ่มกระจอกเทศส่วนหนึ่ง ออกติดตามผลการอบรมฯ ตามหลักสูตร สัจธรรมชีวิต ๔ แห่ง คือ
-บ้านสนใต้ ต.สะเดา อ.บัวเชด จ.สุรินทร์
-บ้านกล้วย ต.ทัพทัน อ.สังขะ จ.สุรินทร์
-บ้านบุ่งหวาย ต.สงเปลือย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
-บ้านท่าสมอ ต.ม่วง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
สรุปผลการออกติดตามผลครั้งนี้ ส่วนใหญ่ยังติดผงชูรส และ ชอบเล่นหวย เลิกกันยากมาก
ศ.๑๐ เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนนักเรียนสัมมาสิกขา ฐานกสิกรรม ที่สี่แยกบ้านกอก บาดเจ็บ ขาหัก ต้องส่ง โรงพยาบาล ศรีสะเกษ คือ นายพสุธา จันทะสน นอกนั้น บาดเจ็บไม่มากนัก รับกลับมา รักษา พยาบาล กันเอง ที่อโรคยาศาลา
ส.๑๑ นักเรียนสัมมาสิกขา ม.๑ และม.๓ เป็นตัวแทนชุมชน ไปร่วมจัดงานวันเด็กกับ ร.ร. กันทรลักษ์วิทยา โดยเน้น วัฒนธรรมไทย ที่อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
อา.๑๒ ศึกษาศีลพัฒนาจิตวิญญาณทั้งชุมชน
จ.๑๓ คณะคุรุและชาวชุมชน ร่วมจัดงานวันเด็ก ให้นักเรียนในชุมชน เน้นการจัด ระเบียบ สังคม มีเกม ขัดเกลา และ เสริมสร้าง คุณธรรม ภาคค่ำ รายการบันเทิงผ่อนคลาย ณ ศาลา บุญถ่วม
อ.๑๔ สมณะ-สิกขมาตุ ประชุมที่โบสถ์
-กลุ่มกระจอกเทศประชุมเตรียมงานอบรมฯ รุ่นที่ ๑/๒๖ สมณะเป็นประธาน
พ.๑๕ คณะนิสิต ม.วช. และชาวชุมชนส่วนหนึ่ง เดินทางไปเตรียมงานฉลองหนาว และ เข้าค่าย มหัศจรรย์ ที่พุทธสถาน ภูผาฟ้าน้ำ มีท่านแก่นเกล้า สารกโร จากราชธานีอโศก ร่วมเดินทางไปด้วย
-ประชุมบวรช่วงทำวัตรเช้า สรุปเรื่องสำคัญแจ้งให้ทราบ
-ยอดกำไรอาริยะงานตลาดอาริยะ ช่วงปีใหม่ทั้งหมด ของชุมชนศีรษะอโศก และเครือข่าย รวม ๙๒๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นบาท)
-เจ้าหน้าที่ธ.ก.ส.ท่านหนึ่ง มาขอเป็นสมาชิกชุมชน พักค้างอยู่กับชาวชุมชน เพื่อรักษา โรคมะเร็ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๔๖
-มติเอกฉันท์ ไม่ขายที่นาซำเบ็ง ไม่ว่าบริเวณใดๆ
-ประชุมเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสาขาพรรคเพื่อฟ้าดิน มติเอกฉันท์
น.ส.อุ่นเอื้อ สิงห์คำ ประธานสาขาพรรค
นายจริงจริง ม่วงมนตรี รองประธานสาขาพรรค
ศ.๑๗ สมณะพันเมือง เดินทางไป อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เพื่อรักษาตัว
อา.๑๙ ชาวชุมชนส่วนหนึ่ง และนร.สส.ษ. ม.๑ ส่วนหนึ่ง เดินทางไปช่วยงาน หลวงพ่อคำตัน ที่วัดบ้านไฮ จ.ศรีสะเกษ
อา.๑๙ ศึกษาศีลพัฒนาจิตวิญญาณทั้งชุมชน
จ.๒๐ ประชุมคุรุ พิจารณาคดีเด็กผิดศีล สมณะ-สิกขมาตุ เป็นประธาน
จ.๒๐-อา.๒๖ ชาวชุมชนในบางส่วน และนักเรียน สส.ษ.ม.ปลายบางส่วน นำสินค้า และ ผลิตภัณฑ์ ของชุมชน ไปร่วมจำหน่ายและจัดนิทรรศการ ในงานโรตารี่แฟร์ ของสโมสร โรตารี่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
อ.๒๑ ประชุมบวรช่วงภาคค่ำ สรุปเรื่องสำคัญแจ้งให้ทราบ
-รับคำอุทธรณ์การตัดสินคดีเด็กนักเรียนทำผิดศีล แก้ไขบทลงโทษใหม่
-มติที่ประชุมบวรเป็นเอกฉันท์ ให้ถือปฏิบัติในการพิจารณาคดีเด็กนักเรียนทำผิด ให้การพิจารณา ชั้นต้น คณะคุรุ เป็นผู้พิจารณาตัดสิน หากมีการอุทธรณ์ ให้ที่ประชุมบวร พิจารณาตัดสิน
-กรณีชาวชุมชนทำผิดศีลหรือกฎระเบียบ
-ที่ประชุมบวร พิจารณาตัดสินในชั้นต้น
-คณะสมณะ-สิกขมาตุ พิจารณาตัดสิน ในชั้นอุทธรณ์
-พ่อท่านพิจารณาตัดสินในชั้นฎีกา
-อนุมัติให้นักเรียนที่ผู้ปกครองไม่มีเงิน เบิกเงินค่าโดยสารจากส่วนกลาง เพื่อกลับ ภูมิลำเนาได้ เบิกที่ คุรุนวลขจร สุวรรณ์
-จัดสรรบุคคลในการอยู่พื้นที่และเดินทางไปร่วมงานฉลองหนาว ประชุมใหญ่ พรรคเพื่อฟ้าดิน และ เตรียมเข้าค่าย มหัศจรรย์ ที่ภูผาฟ้าน้ำ
พ.๒๒ ส.อนุตตโรและส.ทิฐุชุกัมโม พร้อมด้วยหัวหน้าพรรคเพื่อฟ้าดิน เลขาธิการพรรค และ กลุ่ม กระจอกเทศหญิง ออกเดินทางไปร่วมงานฉลองหนาว และประชุมใหญ่ พรรคเพื่อฟ้าดิน ที่ภูผาฟ้าน้ำ แวะดูงาน ด้านสมุนไพร ที่ชมรม รักษ์สมุนไพร จ.ลำปาง (พักค้าง ๑ คืน)
พฤ.๒๓ ส.ลั่นผา และส.ข้าฟ้า เดินทางไปภูผาฟ้าน้ำ ร่วมงานฉลองหนาว
อา.๒๖ ศึกษาศีลพัฒนาจิตวิญญาณทั้งชุมชน
อ.๒๘ กลุ่มกระจอกเทศฝ่ายชาย และทีมนักเรียนสส.ษ. ม.ปลาย ร่วมประชุม เตรียมงาน อบรมฯ ครั้งที่ ๒/๒๖ สมณะ เป็นประธาน
พฤ.๓๐ ประชุมคุรุ สมณะ-สิกขมาตุ เป็นประธานตัดสินคดีเด็กนักเรียน ผิดกฎระเบียบ

ต้อนรับผู้มาดูงาน
ศ.๑๐ กลุ่มเกษตรกรจากอ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ ๑๐ คน
ส.๑๑ กลุ่ม อบต.จากต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด ๑๐ คน
-กลุ่มนักศึกษาจากสถาบันราชภัฏมหาสารคาม ๑๑ คน
อา.๑๒ กลุ่มผู้นำชุมชนจาก อ.เกษตรวิสัย ๑๐ คน
จ.๑๓-พ.๑๕ -กลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ๗ คน
- กลุ่มผู้ดูงานด้านปุ๋ย จาก จ.สุรินทร์ ๑๐ คน
- กลุ่มผู้ดูงานด้านปุ๋ย จ.อุบลราชธานี ๙ คน
(๓ กลุ่มนี้มาพักค้างร่วมกินอยู่กับชาวชุมชน ๓ วัน)
ศ.๑๗ กลุ่มอาสาสมัคร จากสถานีอนามัยบ้านหนองแวง ต.โพนเขวา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ๑๑๐ คน
อา.๑๙ กลุ่มนักเรียนจากร.ร.ขุขันธ์วิทยา นำโดยคณะครู ๓ ท่าน รวม ๓๙ คน
จ.๒๐ กลุ่มผู้ดูงานจาก ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด ๑๘๐ คน

งานอบรมฯหลักสูตรสัจธรรมชีวิต
รุ่นที่๑/๒๖ พ.๑๕-อา.๑๙ เกษตรกรจาก อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี อ.สังขะ จ.สุรินทร์ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม รวม ๑๒๐ คน
รุ่นที่ ๒/๒๖ พ.๒๙ ม.ค.-๒ ก.พ. เกษตรกรจาก อ.กันทรลักษ์ อ.ขุขันธ์ อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลฯ และ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม รวม ๑๔๐ คน เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ๑๒ คน รวม ๑๕๒ คน

ข้อคิด-ของฝาก
กล้าเริ่มต้น กล้าเปลี่ยนแปลง กล้าแก้ไข
รวมน้ำใจ น้องพี่ พลิกความฝัน
ระดมคิด แก้วิกฤต ต้องรวมพลัง
ทำสิ่งหวัง ให้ลุล่วง ด้วยมือเรา

- สิกขมาตุทองพราย ชาวหินฟ้า -


ศาลีอโศก
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๔๖
ปีเก่าผ่านไปปีใหม่เข้ามาแทน วันเวลาผ่านไปรวดเร็ว ผู้ที่ตั้งใจฝึกฝนตน ย่อมจะได้ข้อคิด จากวันเวลา ที่ผ่านพ้นไปนี้เสมอ

วันเวลาผันเปลี่ยนเวียนวนไป ชีวิตและวัยย่อมแปรผัน
จากเด็กสู่หนุ่มสาวพริ้งพราวพรรณ ต่างสุขสันต์ตามวัยใจชื่นบาน
ที่หนุ่มสาวก้าวสู่วัยกลางคน สร้างชีวิตอดทนอย่างกล้าหาญ
เร่งสร้างเนื้อสร้างตัวมุ่งมั่นงาน เพื่อครอบครัวลูกหลานฐานมั่นคง
จากกลางคนเข้าสู่วัยชรา ชีวิตมีปัญหาพาให้หลง
สมองเสื่อมความจำทำให้งง เลยหลงหลงลืมเลือนเชือนชีวิต
จากผู้เฒ่าเข้าสู่เชิงตะกอน ชีวิตไม่แน่นอนอย่าหลงผิด
เกิดแล้วเดี๋ยวก็ตายจึงควรคิด ว่าชีวิตนี้เราจะเอาอะไร
ถึงวันนี้ปีใหม่เวียนบรรจบ ทุกชีวิตมุ่งพบความสดใส
ต่างอวยพรสิ่งดีมีสุขใจ เพื่อชีวิตเริ่มใหม่จะดีงาม
แต่จะมีบ้างไหมที่คิดสู้ สร้างชีวิตหยัดอยู่ไม่เข็ดขาม
ด้วยละบาปสร้างกุศลทุกโมงยาม เพื่อชีวิตงดงามตามจริง

เหตุการณ์ประจำวัน
พ.๑ ชาวชุมชนและพระอาคันตุกะ ๑ รูป เดินทางกลับจากร่วมงานตลาดอาริยะ ปีใหม่' ๔๖ ที่ ราชธานีอโศก ถึงพุทธสถาน โดยรถบัส
ส.๔ สมณะกำแพงพุทธ สุพโล สมณะเน้นแก่น พลานีโก ชาวชุมชน และนักเรียน สัมมาสิกขา ศาลีอโศก เดินทาง กลับจากงาน ตลาดอาริยะปีใหม่'๔๖ ถึงพุทธสถาน
จ.๖ สมณะดินทอง นครวโร นำสมณะ ๔ รูป กลับจากงานทำบุญบ้าน พี่สาวของ สมณะ ตรงมั่น อุชุจาโร อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
พ.๘-อา.๑๒ อบรมลูกค้าพักชำระหนี้ ธ.ก.ส. หลักสูตร"สัจธรรมชีวิต" รุ่นที่ ๓๑ จากอ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ จำนวน ๑๑๔ คน จากอ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ๑๗ คน จากอ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร จำนวน ๑๑ คน จาก อ.ไพศาลี และอ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ อำเภอละ ๑ คน รวมทั้งหมด ๑๔๔ คน ผลการอบรม ซาบซึ้ง ประทับใจกันดี
จ.๙ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ จำนวน ๓๐ คน มาขอเยี่ยม ชมวิถีชีวิต ชาวชุมชน เศรษฐกิจ พอเพียง ศาลีอโศก
อา.๑๒ ประชุมสรุปงานอบรม ลูกค้าธ.ก.ส. และประชุมคุรุสัมมาสิกขาต่อ สมณะกำแพงพุทธ สุพโล เป็นประธาน
อ.๑๓ ตรวจศีลนักเรียน ชาวชุมชน และคนวัด
-พระอาคันตุกะวันชัย จันทวังโส และพระอาคันตุกะ จากจ.สระแก้ว อีกรูปหนึ่ง มาขอพัก ศึกษา ปฏิบัติธรรม
ประชุมคุรุสัมมาสิกขาศาลีอโศก สมณะกำแพงพุทธ สุพโล เป็นประธาน
อ.๑๔ คณะครูโรงเรียนนิมิตศึกษา จำนวน ๗ คน นำนักเรียนชั้น ป.๓ และป.๔ จำนวน
๑๓๖ คน มาศึกษาดูวิถีชีวิตชาวชุมชนและทำกิจกรรม ร่วมรับประทานอาหารมังสวิรัติ นักเรียนต่างสนุก ร่าเริง แจ่มใสกันดี
-ประชุมคุรุสัมมาสิกขาศาลีอโศก สมณะ เน้นแก่น พลานีโก เป็นประธาน
-สมณะกำแพงพุทธสุพโล พระอาคันตุกะวันชัย จันทวังโส และ สิกขมาตุสร้างฝัน ไปช่วย อบรมลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ศูนย์อบรม เพื่อนช่วยเพื่อน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
พ.๑๕ คณะครูนักเรียนและลูกจ้างจากโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ จำนวน ๑๒ คน มาศึกษาดูงาน การผลิตน้ำหมักชีวภาพ เตาเผาขยะ และวิถีชีวิตชาวชุมชน เศรษฐกิจ พอเพียง ศาลีอโศก
-พระอาคันตุกะจากจ.สระแก้วจำนวน ๕ รูปมาขอพักศึกษาปฏิบัติธรรม
พ.๑๕-อา.๑๙ อบรมลูกค้าพักหนี้ ธ.ก.ส. หลักสูตร "สัจธรรมชีวิต" รุ่นที่ ๓๒ จากอ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ จำนวน ๑๒๔ คน อ.พยุหคีรี จ.นครสวรรค์ จำนวน ๒๒ คน และพนักงาน ธ.ก.ส. จำนวน ๑๔ คน รวมทั้งหมด ๑๖๐ คน
พฤ. ๑๖,ส.๑๘ ประชุมคุรุสัมมาสิกขาศาลีอโศก สมณะกำแพงพุทธ สุพโล เป็นประธาน
อา.๑๙ สมณะกำแพงพุทธ สุพโล เดินทางไปร่วมประชุม สมณะเถระบน ที่พุทธสถาน ภูผาฟ้าน้ำ
-ประชุมจิตร-เพชรอโศก สมณะหนักแน่นขันติพโล เป็นประธาน
-ประชุมสรุปงานอบรมลูกค้าธ.ก.ส. สมณะเน้นแก่น พลานีโก เป็นประธาน
-ประชุมคุรุสัมมาสิกขาศาลีอโศกและชาวชุมชน
จ.๒๐ ประชุมกรรมการสหกรณ์ กู้ดินฟ้า จำกัด
-ประชุมตรวจศีลนักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก ชาวชุมชนและคนวัด
พฤ.๒๓-จ.๒๗ สมณะดินทองนครวโร นำพระอาคันตุกะ ๑ รูป สิกขมาตุ ญาติโยม และนักเรียน สัมมาสิกขา ศาลีอโศก จำนวนหนึ่งไปร่วมงานฉลองหนาว ธรรมชาติอโศก ที่พุทธสถาน ภูผาฟ้าน้ำ
ส.๒๕ ประชุมวิทยุชุมชนสัมพันธ์ไพศาลี สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร เป็นประธาน
จ.๒๗ ประชุมตรวจศีลนักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก ชาวชุมชนและคนวัด
อ.๒๘ สมณะกำแพงพุทธ สุพโล นำสมณะ ๒ รูปและญาติโยม ๑๑ คน ไปเยี่ยมโยมฟอง ศรีอำไพ ที่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
พ.๒๙ สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร และสมณะหนักแน่น ขันติพโล ไปประชุม สัมมนา ปัญหายาเสพติด ที่อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
พ.๒๙-อา.๒ อบรมลูกค้าพักหนี้ ธ.ก.ส. หลักสูตร "สัจธรรมชีวิต" รุ่นที่ ๓๓ จากอ.คลองขลุง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร อ.เนินมะปราง อ.เมือง จ.พิษณุโลก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท อ.ชุมแสง อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ จำนวน ๑๗๖ คน

ข้อคิดสุดท้าย
คิดอะไรควรคิดให้ใจเข้มแข็ง
คิดแล้วมีเรี่ยวแรงจะต่อสู้
แม้ผิดพลาดพลั้งไปใช้เป็นครู
สอนให้ได้เรียนรู้สู้ชีวิต
- สมณะเน้นแก่น พลานีโก -


สีมาอโศก
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๔๖
ความเย็นคืบคลานเข้ามาสู่แดนสีมา ใบไม้เริ่มผลัดใบร่วงสู่พื้นดิน ณ ศาลาวิหาร เกษตรกร อ.บัวใหญ่และอ.ประทาย ได้แบบฝึกหัดชั้นยอดกับบรรยากาศเฉียบเย็นช่วงตี ๔ อุณหภูมิ ลดถึง ๑๔ ํc

หัวใจนักสู้หลักสูตรสัจธรรมชีวิตมิยอมถดถอย กลับตั้งใจฟังธรรมรับอรุณอย่างรื่นเริง

เหตุการณ์ทั่วไป
พ.๑ ต้อนรับปีใหม่ นักเรียน สส.ม.แสดงละครบนเวทีรายการภาคค่ำของงานตลาดอาริยะ บ้านราชฯ
พฤ.๒ สมณะ สิกขมาตุ และชาวสีมาฯ เดินทางกลับด้วยรถตู้และรถ ๖ ล้อ(ปิ๊งๆ)
ศ.๓ รถ ๖ ล้อของศีรษะอโศก มาส่งนักเรียน ที่อยู่ช่วยเก็บงานที่บ้านราชฯ
-ส.เด็ดขาด, ส.ร่มบุญ, พระอาคันตุกะบุญ สม.นวลนิ่ม และชาวสีมาฯ ไปอ.พิมาย สมทบกับ ชาวโรงพิมพ์ ฟ้าอภัย ร่วมงานทำบุญครบวันตาย พ่อทองสุข สุ่มมาตย์ ซึ่งมีท่านจันทร์ นำคณะมูลนิธิ เพื่อนช่วยเพื่อน ไปร่วม
ส.๔ ส.คำจริงไปนครพนม ช่วยงานอบรมที่กลุ่มเรณูนคร
อา.๕ เย็นประชุมคณะกรรมการชุมชน ค่ำประชุมสัมมาสิกขาลัยวังชีวิต
จ.๖ ส.มือมั่น กลับจากดูความพร้อมเพื่ออบรมฯของชาวเมฆาอโศก อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
อ.๗ ส.มือมั่น ไปช่วยอบรมฯที่ชุมชนดินหนองแดนเหนือ (อุดรฯ)
-ส.สร้างไท ส.ร่มบุญ ช่วยอบรมฯที่ศูนย์วังน้ำเขียว
พฤ.๙ ส.ฝนธรรม เดินทางมารับ ส.แจ้งจริง ไปสังฆสถานหินผาฟ้าน้ำ (ชัยภูมิ)
ศ.๑๐-อ.๑๔ อบรมเกษตรกรรุ่นที่ ๒๖ จาก อ.บัวใหญ่ และอ.ประทาย จำนวน ๑๐๓ คน เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ๖ คน
จ.๑๓ ส.น่านฟ้า กลับจากเยี่ยมโยมที่ลานนาอโศก จ.เชียงใหม่
พ.๑๕ คณะนิสิต ม.วช.จากศีรษะอโศก ๓๐ คน มาแวะรับประทานอาหาร แล้วไปเข้าค่าย เตรียมฉลองหนาว ที่ภูผาฟ้าน้ำ เชียงใหม่
พฤ.๑๖ ส.สร้างไท ส.มือมั่น สม.นวลนิ่ม ชาวชุมชนและสส.ม. ไปชมละครธรรมสัญจร ปฏิจสมุปบาท นำโดย แม่ชีศันสนีย์ และ คณะของคุณภัทราวดี ที่มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี สุรนารี
ศ.๑๗ คณะครู ๑๐ คนจากร.ร.เม็งรายวิทยา จ.เชียงราย มาเยี่ยมชมชุมชนป้าอารี (เอื้อธรรม) คุณน้อย (ร้อยแจ้ง) ทำหน้าที่ต้อนรับ
-คณะหมอจากญี่ปุ่น ๕ คน มาตรวจสุขภาพชาวสีมา ด้วยระบบพลังแม่เหล็ก (O-RING-TEST) จากนั้น คุณชุลีกร และ คุณส่องฟ้า ติดตามไปร่วมศึกษาระบบนี้ ที่สวนคุณต่อ วังน้ำเขียว ใช้เวลา ๓ วัน
อ.๑๙ นร.สส.ม.จัดงานวันเด็ก มีเด็กจากอ.ประทาย และเด็กจากบ้านหนองแหน มาร่วม ชาวชุมชน ร่วมใส่บาตรสมณะ ภาคเช้ามีรายการบนเวที (ร้องเพลงตอบปัญหา) ภาคบ่าย เล่นเกมส์ ภาคค่ำ มีการจับฉลาก
-ส.ก้อนหินไปชุมชนเพชรผาภูมิกับคุณหมู (พิทยา)
จ.๒๐ ส.เด็ดขาดและชาวชุมชน ๙ คน ไปดูโบสถ์ดิน ที่หินผาฟ้าน้ำ ชัยภูมิ
พ.๒๒ ส.กรรมกรนำทีมมาติดโศลกธรรมที่ชุมชนและที่เมฆาอโศก บุรีรัมย์
-ชาวสีมาเดินทางไปฉลองหนาวที่เชียงใหม่โดยรถไฟ มีส.มือมั่นและสม.นวลนิ่ม นำคณะครู และ นักเรียน ๔๔ ชีวิต
ส.๒๕ คณะแม่ชีจากวิทยาลัยมหาปชาบดีโคตมี อ.ปักธงชัย โคราช จำนวน ๑๐ คน มาเยี่ยม ชมชุมชน มีนักเรียน พาชมสถานที่
อา.๒๖ ส.หม่อน มุทุกันโต เดินจาริกมาแวะพัก ๒-๓ เดือน เพื่อไปร่วมงานพุทธาฯ ที่ศาลีอโศก
จ.๒๗ ทีมไปฉลองหนาว กลับมาถึงตี ๑ คุณเขียว และคุณหันนำรถไปรับที่สถานีรถไฟ บางคนอยู่ต่อ เพื่ออบรม หลักสูตรมหัศจรรย์
อ.๒๘ ส.ร่มบุญไปสมทบ ส.เด็ดขาด เพื่อร่วมอบรมเกษตรกร ที่ชุมชนดินหนองแดนเหนือ อุดรธานี (๒๙ ม.ค.-๒ ก.พ.)
-ส.สร้างไท ส.คำจริง ส.นานุ่ม และชาวสีมาฯไปชุมชนเมฆาอโศกจ.บุรีรัมย์ ร่วมงานอบรม ธ.ก.ส.
๒๙ ม.ค.-๒ ก.พ. เป็นรุ่นที่ ๑
พ.๒๙ ส.พอแล้ว ส.พอจริง ส.ฟ้าแสง มาฉันภัตตาหาร แล้วไปร่วมงานที่เมฆาอโศก
พฤ.๓๐ ส.กล้าดี เตชพหุชโน มาจากบ้านสามพร้าว จ.อุดรธานี หลังจากเยี่ยมญาติธรรม เดินทาง กลับสังฆสถาน ทักษิณอโศก

สุขภาพดีของคนถูกทำลายจากฝีมือของความเครียด เรามารักษาสุขภาพของเรา ด้วยการสร้าง ความสัมพันธ์อันดี กับคนที่ใกล้เคียงเถิด

ด้วยจิตน้อมคารวะ
- สมณะเด็ดขาด จิตตสันโต -


ภูผาฟ้าน้ำ
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๔๖
เดือนแห่งความหนาวเย็น พวกเราชาวภูผาฯ หลังจากได้ไปเสียสละ ขายของ ราคาขาดทุน ในงานปีใหม่ (ตลาดอาริยะ) ที่บ้านราชฯ แล้วเดินทางกลับ มาช่วยเตรียมงาน ฉลองหนาว ธรรมชาติอโศก วันงาน พวกเรามีความยินดี ที่ได้ต้อนรับพ่อท่าน, สมณะ, สิกขมาตุ ญาติธรรม จากทั่วประเทศ ที่มาร่วมงาน อย่างคับคั่ง และ อบอุ่น ในความเป็นพี่ เป็นน้องทางธรรม

เดือนนี้ ชมร.เชียงใหม่ ยังคงแจกอาหารให้แก่ ลูกค้าอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเดือน เพราะมี ญาติธรรม และลูกค้า ได้เหมาจ่ายค่าอาหาร ในการแจกอย่างต่อเนื่อง

เหตุการณ์ในเดือนนี้
พฤ.๒ สมณะในอาวาสลงพระปาติโมกข์
พ.๘ นิสิตม.วช. ศีรษะฯ ๒ ชีวิตมาเข้าหลักสูตร "มหัศจรรย์"
ส.๑๑ จัดงานวันเด็กที่ชุมชนภูผาฯ ชาวบ้านหัวเลา และแม่เลา มาร่วมกิจกรรม เป็นที่ สนุกสนาน และอบอุ่น
อา.๑๒ กลุ่มพลาภิบาลจากปฐมอโศก จำนวน ๑๑ ชีวิต เดินทางเข้าหลักสูตร "มหัศจรรย์" ชื่อรุ่น ชูธงธรรม
อ.๑๔ นิสิตม.วช.ศีรษะฯ ศาลีฯ ราชธานีฯ และคนวัดสันติฯ จำนวน ๔ ชีวิต เดินทางมา เข้าหลักสูตร "มหัศจรรย์" ชื่อรุ่นสุดบรรยาย
พ.๑๕ สมณะ ๔ รูป นำโดย อาจารย์ ๑ สมณะบินบน ถิรจิตโต ไปกิจนิมนต์เทศน์หน้าศพ โยมอุ๊ยติ๊บ (นายยศยิ่ง) อายุ ๘๙ ปี บ.กอง ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ (เป็นญาติของ คุณปางป่า สมาชิก ในชุมชน)
พฤ.๑๖ นิสิต ม.วช. ศีรษะอโศก ๑๘ ชีวิต เดินทางมาเข้าหลักสูตร"มหัศจรรย์" ชื่อรุ่นสู้หนาว และ ช่วยเตรียมงาน ฉลองหนาว ธรรมชาติอโศก
ศ.๑๗ สมณะในอาวาสลงปาติโมกข์
-ประชุมชุมชนภูผาฯ สมณะ ๕ รูป อาจารย์ ๑ เป็นประธาน
-ชาวชุมชน คนวัด ไปร่วมแรงกับชาวบ้านแม่เลา พัฒนาสถานที่จะทำตลาดชุมชน(กาดมั่ว)
-ประชุมชมร.เชียงใหม่
ส.๑๘ ประชุมคณะกรรมการชุมชนภูผาฯ สมณะ ๒ รูป อาจารย์ ๑ เป็นประธาน
-ชาวมร.ฐ. (มังสวิรัตินครปฐม) ๑๐ ชีวิต มาเข้าหลักสูตร "มหัศจรรย์"
อา.๑๙ ประชุมคณะรับใช้กลุ่มภูผาฯ
-ประชุมกลุ่มภูผาฯที่ศาลาซาวปี๋
อ.๒๑ นักเรียนม.ปลาย สันติอโศกมาเข้าหลักสูตร "มหัศจรรย์"
พฤ.๒๓ สมณะ และญาติธรรม เดินทางไปรับพ่อท่าน พร้อมปัจฉาฯ ที่สนามบิน จ.เชียงใหม่
ศ.๒๔ สมณะ ๔ รูปมีสมณะโพธิสิทธิ์ โพธิสิทโธสมณะแก่นหล้า วัฑฒโน สมณะถักบุญ อาจิตปุญโญ อาพาธ เดินทางไปหาคุณหมอสามารถ หอมจันทร์ และ พักรักษาตัว อยู่ที่ ลานนาอโศก
ศ.๒๔-จ.๒๗ งานฉลองหนาว ธรรมชาติอโศก ครั้งที่ ๑ (๓) มีญาติธรรม มาร่วมกัน หลายร้อยชีวิต
จ.๒๗ พ่อท่านเดินทางจากภูผาฯ และต่อไปที่เชียงรายอโศก
-เริ่มหลักสูตร"มหัศจรรย์"กับกลุ่มนกกระจอกเทศ จากศีรษะฯ ชื่อรุ่น นกกระจอกหยุดเทศน์
-เริ่มหลักสูตร"มหัศจรรย์"กับกลุ่มญาติธรรม สีมาอโศก ชื่อรุ่น สร้างไออุ่น
-เริ่มหลักสูตร"มหัศจรรย์"กับนักเรียนชั้นม.๔ ปฐมอโศก
อ.๒๘ เริ่มหลักสูตร "มหัศจรรย์" กับนักเรียนม.๔ สันติอโศก
-เริ่มหลักสูตร"มหัศจรรย์"กับนักเรียนม.๕ สันติอโศก ๒ ชีวิต

ข้อธรรมส่งท้าย
ชนเหล่าใดในโลกนี้ ไม่สำรวมในกามทั้งหลาย ยังไม่ปราศจากราคะ มีปรกติบริโภคกาม ชนเหล่านั้นแล ถูกตัณหา ครอบงำแล้ว เข้าถึงชาติและชราบ่อยๆ ชื่อว่าไปตามกระแส เพราะฉะนั้น ธีรชนในโลกนี้ เป็นผู้ มีสติ ตั้งมั่นแล้ว ไม่เสพกาม และไม่ทำกิจกรรม อันเป็นบาป แม้ประกอบด้วยทุกข์ ก็ละกามได้ นักปราชญ์ ทั้งหลาย เรียกบุคคลนั้นว่า ไปทวนกระแส

- ทีมงานสมณะภูผาฯ -


สังฆสถานทักษิณอโศก
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๔๖
ยักษ์ตาเดียว มีเขี้ยวและฟัน ๓๐ ซี่ มันกลืนกินชีวิตสัตว์ทั่วผืนปฐพี เจ้ายักษ์ตาเดียว คือกาลเวลา (วันคืนเดือนละ ๓๐ วัน) มีพุทธภาษิต ตรัสตักเตือน คนทั้งหลายว่า.....
กาลเวลา ย่อมกลืนกินสัตว์ทั้งหลาย กับทั้งตัวมันเอง ดังนั้น อายุที่เราได้มา คือชีวิต ที่เราได้สูญเสียไป.....
"ชนเหล่าใดพยายามทำงานกอบโกย โกงกินเอาเปรียบเบียดเบียนตนและผู้อื่น ชื่อว่า ถูกยักษ์ กาลเวลา กลืนกินให้ตายเปล่าๆ ไปชาติหนึ่ง
ชนเหล่าใด พยายามทำงานเสียสละเป็นทั้งประโยชน์ตน-ประโยชน์ท่าน ชื่อว่า ไม่ถูกยักษ์ กาลเวลา กลืนกินให้ตายไปเปล่าๆไปชาติหนึ่งๆ"

มีอะไรในเดือนนี้
๒๙ ธ.ค.๔๕ - ๑ ม.ค.๔๖ "ชาวทักษิณฯ" เดินทาง ไปร่วมงานปีใหม่ตลาดอาริยะ'๔๖ ที่ชุมชน "ราชธานีอโศก" อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ
พ.๘ ทีมงานบำบัดยาเสพติดของโรงพยาบาลค่ายวิภาวดี รังสิต อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี มาเยี่ยมชม เศรษฐกิจ ของชาวชุมชน
พฤ.๙-ส.๑๑ งานค่ายเยาวชนอุดมคติไทย จาก ร.ร.ปะเหลียนผดุงศิษย์ จำนวน ๕๒ คน โดยการนำของ ผอ.สุชาติ จริงจิตร และคณะครูหมวดคณิตศาสตร์ จำนวน ๗ คน
ส.๑๑-อา.๑๒ จัดงานวันเด็กแห่งชาติให้แก่เด็กนร.พุทธธรรมวันอาทิตย์ เพื่อตอบสนอง คำขวัญ วันเด็กที่ว่า "เรียนรู้ ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี"
พ.๑๕-อา.๑๙ "งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร" หลักสูตร"สัจธรรมชีวิต" รุ่นที่ ๑๕ จำนวน ๙๒ คน จากอ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช และพนักงาน ธ.ก.ส. ๑๓ คน ให้ความสนใจ เข้าร่วม อบรมด้วย
อ.๒๑ ส.สันตจิตโต และ ชาวชุมชน เดินทางไปร่วมงานฉลองหนาวที่ "ภูผาฟ้าน้ำ" อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
อา.๑๙ พระนันทวัฒน์ นนทปัญโญ และพระผล ฐีตเปโม พร้อมคณะอุบาสิกาจากวัดชายนา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เยี่ยมชมกิจกรรม "น้ำหมักชีวภาพ" เพื่อนำไปเผยแพร่ แนะนำ ชาวบ้าน ผู้สนใจทั่วไป

คติธรรมสะกิดใจ
ถ้ารู้จักความพอดี ท่านจะได้เป็นเศรษฐีในเรือนยาจก
ถ้ามีแต่ความงก ท่านจะได้เป็นยาจกในเรือนเศรษฐี

- สมณะเลื่อนลิ่ว อรณชีโว -สังฆสถานหินผาฟ้าน้ำ
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๔๖
อากาศเดือนนี้ค่อนข้างหนาวเย็น แต่ความอบอุ่นที่ให้แก่กันและกันยังพอมีอยู่ งานการ ยังคงดำเนิน กันต่อไป ผู้มาเยี่ยมเยือนนับวันยิ่งมากขึ้น งานอบรมยังมีมาเป็นระยะ นับวัน ยิ่งมีญาติ เพิ่มขึ้น ยิ่งให้ไป ยิ่งได้มา เป็นการพิสูจน์สัจธรรม ของพระพุทธองค์

เหตุการณ์ประจำวัน
พ.๑ ชาวหินผาฟ้าน้ำ อยู่ร่วมงานตลาดอาริยะ ที่ราชธานีอโศก จ.อุบลฯ
พฤ.๒ ชาวภูผาฟ้าน้ำและชาวศาลีอโศก มาแวะเยี่ยมและพักค้าง ๑ คืน
ศ.๓ ชาวทักษิณอโศก จ.ตรัง มาแวะเยี่ยมและพักค้าง ๑ คืน
อา.๕ ชาวหินผาฯไปร่วมงานทำบุญรวมญาติของนางคำไข่ พงษ์โสภา โยมแม่ของส.ตรงมั่น ที่ อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
จ.๖ จัดกิจกรรมวันเด็ก มีนักเรียน จากโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ๑ คันรถมาร่วมงาน ส.โสรัจโจ ไปประชุม กลุ่มแก่นอโศก จ.ขอนแก่น
พฤ.๙ ส.โสรัจโจไปประชุมกลุ่มหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู สมณะสารุปโป นำทีมไป ประเมินผล ที่บ้านวังขื่อ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
-เปิดอบรมเข้าค่ายนักเรียนชั้นป.๕ ป.๖ จำนวน ๗๐ คน จากหมู่บ้านใกล้เคียง
ศ.๑๐ ส.โสรัจโจ ไปประชุมกลุ่มดินหนองแดนเหนือ จ.อุดรธานี ส.สารุปโป นำทีม ไปประเมินผล ที่บ้านโนระเวียง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
ส.๑๑ ส.สารุปโปนำทีมไปประเมินผลที่บ้านนาหนองทุ่ม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ชาวฮอลแลนด์ มาแวะเยี่ยม ขอพักค้าง ๑ คืน มาด้วยกัน ๓ คน
จ.๑๓ ตัวแทนบจก.พลังบุญ,แด่ชีวิต,ขอบคุณมาแนะนำเรื่องการตลาดชาวอโศก
อ.๑๔ ส.โสรัจโจนำทีมสมณะไปช่วยงานอบรมสัจธรรมชีวิตที่เลไลย์อโศก
พฤ.๑๖ ส.โสรัจโจ ไปแสดงธรรมให้เจ้าหน้าที่ ร.พ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น จำนวน ๕๐ คน
-ชาวออสเตรเลีย ๒ คนมาเยี่ยมชม
อา.๑๙ ส.โสรัจโจไปประชุมกลุ่มเลไลย์อโศก จ.เลย
จ.๒๐ ส.โสรัจโจไปแสดงธรรมให้คณะครู อำเภอหนองสองห้อง จำนวน ๑๕๐ คน ที่แก่นอโศก เปิดอบรม ผู้นำชุมชน จากอ.เมือง จ.ชัยภูมิ จำนวน ๗๕ คน เวลา ๒ คืน ๓ วัน
อ.๒๑ ชาวอเมริกัน ๑ คน มาเยี่ยมชม และขอพักค้าง ๑ คืน
พฤ.๒๓ ชาวหินผาฯไปร่วมงานฉลองหนาวที่ภูผาฟ้าน้ำ จ.เชียงใหม่
อ.๒๘ เปิดอบรมผู้นำชุมชนจาก อ.เมือง จ.ชัยภูมิ จำนวน ๗๕ คน เวลา ๒ คืน ๓ วัน

พรก่อนจาก
นัตถิโลเก ระโหนามะ ปาปะกัมมัง ปะกุพพโต
ชื่อว่าที่ลับของผู้ทำบาปกรรมไม่มีในโลก

- สมณะแก่นผา สารุปโป -

(สารอโศก อันดับที่ ๒๕๖ มกราคม ๒๕๔๖)