หน้าแรก >[09] การสื่อสาร > การเผยแพร่ธรรมะ >สารอโศก

ใต้ร่มอโศก


มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา
มโน เสฏฺฐา มโนมยา
ทุกอย่างเกิดแต่ใจ ....
มีใจเป็นประธาน...เป็นพี่ใหญ่
เพราะเหตุนี้ จิตจึงเป็นนาย กายจึงเป็นบ่าว
สุขภาพจิตที่ดี สุขภาพกาย ย่อมขานรับ
"โลกียภาวะ" เป็นการปรับสิ่งแวดล้อมให้ดี ให้ถูกใจ
"โลกุตรภาวะ" เป็นการปรับใจให้ดี ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม
"โลก"....ใส่ใจ"กาย" มานานนับกัปป์นับกัลป์
"ธรรม"..ใส่ใจ"จิต" เป็นกระบวนการคิดแนวใหม่
เป็นวิถีคิดของ"พุทธะ"
สุขภาพดี เป็นเพราะกรรมเก่า ไม่ผิดศีลแห่งปาณาติบาต
นี้แหละสุดยอดแห่งสุขภาพ
สุขภาพดี เป็นเพราะกินอาหารธรรมชาติ รสเรียบง่าย
ไม่กินอาหารสำส่อน
สุขภาพดีเพราะเรามีการออกกำลังสม่ำเสมอ
สุขภาพดี เป็นเพราะกรรมใหม่ ไม่อึดอัดขัดเคือง
มองโลกอย่างเข้าใจ อย่างเห็นใจ
จับจิต รู้เท่าทันอารมณ์ร้าย....อารมณ์ร้อน


อโศกสร้างคน คนสร้างเมือง(๗๕)
"รู้จักตัวเองและเข้าใจศีล ๕ มากขึ้น
หยุดอยากได้ในสิ่งไม่จำเป็นกับชีวิตมากขึ้น
มีสติในการแก้ปัญหาในชีวิตครอบครัวมากขึ้น
รู้จักสร้างเหตุแห่งสุข และหยุดสร้างเหตุแห่งทุกข์ตามสติปัญญาของตัวเอง
พยายามหลีกเลี่ยงการตอบโต้กับผู้อื่นเมื่อถูกเบียดเบียน"
ประเทืองทิพย์ นุวรณ์(อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น)

"อดีต เป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยได้ น้อยใจในชะตาชีวิตของตัวเอง ซึ่งตั้งแต่ จำความได้ ไม่เคยเบียดเบียนผู้อื่นเพื่อความสุขหรือผลประโยชน์ของตัวเอง แต่กลับเจอ แต่มรสุม และคลื่นชีวิตตลอดเวลา

ปัจจุบัน เมื่อได้เริ่มรู้จักและอ่านดอกหญ้าและสารอโศก พร้อมกับหนังสือธรรมะ ทำให้ตัวเอง ละอัตตาได้เยอะ และรู้ว่ามนุษย์เกิดมาเพื่อใช้หนี้ แล้วปัญหา หรืออุปสรรค ที่เกิดขึ้น มันเป็นเครื่องมือ วัดความสามารถ ฉะนั้น การดำเนินวิถีชีวิต จึงค่อนข้างเปลี่ยนไป จากเดิม คือดีขึ้น และพยายามทำปัจจุบันให้ดีที่สุด โดยดำเนินตามรอยพระพุทธองค์ ให้มากที่สุด เพื่ออนาคตที่ดี เพราะอนาคตเป็นผลสืบเนื่องจากปัจจุบัน"
ศรีสุดา ตาปัน(อ.เมือง จ.เชียงใหม่)


สุขภาพจิตนำสุขภาพกาย
จากญาติธรรม นงนุช กันธะ(อ.สันทราย จ.เชียงใหม่)
"การปฏิบัติธรรมของดิฉัน ก้าวหน้าไปด้วยดี เดี๋ยวนี้ดิฉันรู้จักปล่อยวาง ซึ่งมันเป็นผลดี ต่อสุขภาพ ของดิฉันเอง ถึงแม้ว่าจะมีปัญหามาทำให้กังวล แต่ดิฉันก็ทำใจได้ คนเราเกิดมา เพื่อชดใช้กรรมเก่า และสะสมกรรมดีไว้ติดตัวจนตาย ถึงแม้จะมีอุปสรรค มันก็เป็นธรรมดา ถือว่า เป็นโจทย์"

วันนี้เราตื่นตัวในเรื่องของ "สุขภาพ"กันมาก แต่ต้องระวังอาการขวาตกขอบ คือการมุ่งมั่น จนเลยเถิด จนละเลยการปฏิบัติธรรม

เหมือนนักมังสวิรัติ หลายคนที่ ทำเพื่อ"สุขภาพ" มากกว่า มองเป็นเรื่อง"บาปบุญ"
เรามีกิจกรรม เพื่อสุขภาพกาย หลายอย่าง แต่ถามใจตัวเอง มีกิจกรรมเพื่อสุขภาพใจ อย่างไร กี่ข้อ กี่เรื่อง?

ใจที่ป่วย ย่อมสร้างโรคภัยไม่รู้จักจบสิ้น กี่หมอก็ไม่หาย หายแล้วก็จะหายอีก ซ้ำๆ ซากๆ จุ๊ย์ๆๆ


การต่อสู้ระหว่างบุญนิยมกับทุนนิยม
จากญาติธรรมจุฑารัตน์ ครุฑเมือง(อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์)
"ฉันเป็นบุญนิยม แต่ก็ไม่เต็ม ๑๐๐ แต่เกินกว่าร้อยละ ๘๐ แน่นอน ฉันพอใจความคิดตัวเอง ที่กลั่นกรองมาแล้ว จากประสบการณ์และคำสอนของผู้รู้ เหมือนการทำเต้าหู้ จากถั่ว เมล็ดแห้ง แช่น้ำ ปั่น กรอง ต้ม ใส่ส่วนผสม จนออกมาสำเร็จรูป ออกวางขาย กรรมวิธี ตั้งแต่แรก จนจบคือ ประโยชน์สู่ประโยชน์ ด้วยหลักบุญนิยม แต่ทุนนิยม คือ เริ่มต้นแปร และผลาญประโยชน์..... สู่หายนะ ฉันดำรงชีวิต และแสดงตัวว่า ฉันคือ คู่ต่อสู้ของทุนนิยม ฉันคือศัตรูของ ทุนนิยมอีกคนหนึ่ง เพราะฉันแหกห้องขัง ของทุนนิยม ออกมาหลายปีแล้ว มันล่าตัวฉัน เรื่อยมา หลายครั้ง ฉันต้องบาดเจ็บปางตาย แต่เลือดพ่อ ในสายเลือด ทำให้ฟื้นชีพขึ้นมาอีก จนลุกยืน อย่างล้มได้ยากอีก หากบุญนิยม เหมือนเอกราชไท ที่ถูกชิงไป คราวอยุธยาแตก ชาวไทยทุกคน ที่มีใจบุญนิยม ต้องเป็นนักรบ เพื่อกู้เอกราชกลับมา

สมัยนี้เขาปล้นเมือง โดยใช้ระบบทุนนิยม ลึกร้ายด้วย เพราะปล้นสมองไปเลย

สมองบุญนิยมเหลือไม่กี่หัว และไม่ค่อยกล้าเงย......"

หลักธรรมวิจัย ก็คือ การหัดคิดเปรียบเทียบ จะทำให้เรามีสภาวะชัดเจนขึ้น ท่านใด ที่ไม่เคย เปรียบเทียบ ไม่เคยอุปมาอุปมัยต้องทำดูนะฮะ เพราะภาษาตรงๆ บางทีเข้าไม่ถึง ต้องใช้การ เปรียบเทียบ เป็นตัวแทงสภาวะ

เปรียบเหมือนอะไรดีน้าๆๆ ? นี่แหละลองค้นหาคำตอบดูที จุ๊ย์ๆๆ


ความจริงใจคืออย่างไร
จากญาติธรรม ชยุทธ์ วงค์มี (อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี)
"แต่ผมก็พยายามอยู่ ยังคิดอยู่เสมอหากวันใดภาระทางโลกเบาบางลง ผมจะต้องไป ปฏิบัติธรรม อย่างแน่นอน จะไปอยู่ที่ ชุมชนชาวอโศกด้วย เล็งๆไว้ก็ที่ ทักษิณอโศก เพราะใกล้บ้าน ที่สุด ภาระทางโลกหนักเหลือเกิน ตอนนี้คือ ภรรยา ๑ ลูก ๒ ยังเล็กด้วย....."

สาธุๆ ใครจะมาอยู่กับหมู่กลุ่ม ก็ต้องฝึกฝนให้มีฝีมือพอสมควร เมื่อยังเข้าวัดไม่ได้ ก็ไม่เป็นไร อะไรที่ปฏิบัติได้ ลดละได้ ก็ต้องทำไปก่อน โลกอบาย โลกกาม โลกธรรม ฝึกปฏิบัติ ตั้งแต่ฆราวาส ไปเรื่อยๆ

สักวันเราจะมีกำลังช่วยงานหมู่กลุ่มได้จริงๆ และมีพลังไม่ใช่เป็นภาระของคนอื่น จุ๊ย์ๆๆ


แนวทางการตัดกิเลสที่เป็นมาตรฐาน
"๑. ผมละเลิกสูบยา กินเหล้ากินเบียร์ได้เด็ดขาด
๒. ผมยับยั้งใจได้ในเกือบทุกเรื่อง เมื่อมีความโกรธ
๓. ผมได้ชักชวนเพื่อนฝูงให้เลิกสูบยาได้ ๓ คนแล้ว........"

๓ เรื่องของคุณล้ำเลิศ แสนสุข (อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย) คงจะทำให้เราได้เห็นแนวทางการปฏิบัติธรรมที่เป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้นนะฮะ
ธรรมะมีเต็มป่า แต่เราจะคัดเฉพาะที่เป็นใบไม้ "ในกำมือ" มาปฏิบัติ
บันไดแห่งความสำเร็จ สรุปได้ ๓ ขั้นตอนดังนี้
ขั้น ๑ ลดละความชั่ว
ขั้น ๒ ลดละความฟุ้งเฟ้อ
ขั้น ๓ ฝึกฝนเอาชนะอารมณ์ของตัวเอง
บันไดทุกขั้น ปฏิบัติไม่มีเลิก จนกว่าชีวิตจะหาไม่ และต้องทำให้สูงขึ้น ดีขึ้นกว่าวันก่อนๆ ทำซี ๑ ให้เป็นซี ๑๐ ให้ได้ จุ๊ย์ๆๆ


ความคิดของนักปฏิบัติธรรมในเหตุการณ์ต่างๆ
ความคิดที่ดีย่อมหมายถึง เพื่อปลุกปลอบให้กำลังใจ มีมานะบากบั่น กล้าเผชิญอุปสรรค
ต้องฝึกฝนบ่อยๆ เราจึงจะเชี่ยวชาญ

ดังเช่น ญาติธรรมสุนะ คำเครื่อง ที่เผชิญภาวะน้ำท่วม "บ้านผมนาข้าวน้ำก็ท่วมกว่า ๒ อาทิตย์ ก็เสียหายไปบางส่วน ผมใส่ปุ๋ยชีวภาพข้าวผมก็ย่ำแย่ เพราะน้ำหลากมาพร้อมสารพิษเคมี ข้าวจึงราบเรียบไปกับน้ำหลาก ทำให้ผมคิดถึงบ้านราชฯ รู้ทั้งรู้ว่าเป็นที่น้ำท่วมถึง เพราะเป็น บุญญาบารมี แรงบันดาล ของพุทธธรรม เพื่อทดสอบ กรรมฐาน ของนักปฏิบัติธรรม......"
คติก่อนจาก "คิดดี-ทำดี-พูดดี" จุ๊ย์ๆๆ


จุดอ่อนเป็นไฉน
"บางครั้งรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังรุ่มร้อนอยู่ อึดอัดอยู่ แต่ทันทีที่เห็น หนังสือสารอโศก เหมือนได้ ของวิเศษ เมื่อได้อ่านรู้สึกปลื้มปิติ ในประโยค ข้อความ บทข้อธรรมะ ฯลฯ ที่มีอยู่ ในเล่ม รวมถึงหน้าปกที่บ่งบอกให้เห็นถึงข้อธรรมะ ที่สามารถกระตุกใจ ของตนเอง ได้เช่นกัน ทำให้มีพลัง กำลังใจมากยิ่งขึ้น"
เถาวัลย์ สุวรรณศิลป์ (อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย)

"ดิฉันชอบอ่านหลายๆเที่ยวจึงอยากจะเป็นสมาชิกของสารอโศกและดอกหญ้า"
วงศ์ศิล จันชาลี (อ.ธาตุพนม จ.นครพนม)

"กระผมมีความคิดว่า ถ้าคนไทย ๖๐ กว่าล้านคน มีความสนใจ อ่านหนังสือธรรมะ สังคมไทย จะไม่สับสน วุ่นวายอย่างที่เป็นอยู่....."
สงกรานต์ ไสทา (อ.แม่ระมาด จ.ตาก)

วันนี้ ญาติธรรมบางคนยังคงเฉื่อยชา เนื่องจากไม่ขวนขวายอ่านหนังสือธรรมะ อย่าว่าแต่ ของอโศกเลย แม้แต่ของคนอื่นก็เป็นเรื่องน่าศึกษา เหลี่ยมมุมธรรมะมี ๓๖๐ องศา การได้รู้ มุมอื่นๆ จะเป็นกำไรชีวิตมหาศาล ใครไม่ขยันอ่าน ขอเรียนว่าท่าน"ประมาท"แล้วจริงๆ จุ๊ย์ๆๆ


เดชแม่ค้าหน้าสันติอโศก
เพราะฟุตบาธหน้าสันติอโศกเป็นเขตห้ามวางขายของ โดยไม่มีข้อยกเว้น เทศกิจเขตบึงกุ่ม ประกาศไว้ แต่ก็ยังละเมิด โดยบุคคลภายนอกตลอดเวลา นอกจากนี้ พืชผักที่ขาย ก็ไม่ปลอด สารพิษ บางรายโกงตาชั่ง
ชาวชุมชน ได้ประชุมกัน จะงดซื้อของแม่ค้าเหล่านี้ ในทุกกรณี
พวกเราหลายๆ คน ก็พยายามต่อสู้เตือนแม่ค้า ไม่ให้ขาย ต่างคนต่างลีลา
คุณรวงข้าว หันหลังให้แม่ค้า แต่พูดกับนักเรียนหน้าร้านกู้ดินฟ้า "ขายตรงนี้ไม่เหมาะ......."
ส่วนคุณดินนา โดนแม่ค้าดุกลับมา "ทำมาตั้งนานแล้ว จนส่งลูกเรียนชั้นโตๆ ยังจะมาว่าอีก!" จุ๊ย์ๆๆ


การทำงานทางโลกและทางธรรมของคุณเทียนฟ้า
ญาติธรรมเทียนฟ้า บูรพ์ภาค (จ.สมุทรปราการ) นอกจากจะมาช่วยงานเอกสาร สิกขมาตุ ปราณี เธอยังมีงานอื่นๆอีกมากมาย

ญาติธรรมที่ยังต้องการหางานของวัดมาทำ ลองศึกษาชีวิตของเธอดู "ตอนนี้ดิฉัน ก็ทำรายงาน การประชุม เดือนละ ๒ ฉบับ ของธรรมสันติ ๑ ฉบับ และกลุ่มปราการ ๑ ฉบับ ถอดเท็ป โอวาท พ่อท่าน ประชุม ๕ องค์กร เดือนละ ๑ ครั้ง งานกลุ่มที่ทำประจำ นอกจาก ทำรายงาน ก็นิมนต์สมณะ เป็นประธานการประชุม จัดการด้าน การบันทึกเท็ป นำหนังสืออโศก ที่สิกขมาตุ จัดให้ มาแจกญาติธรรม ปราการอโศก ประสานงาน ภายในวัด เช่น แจ้งงาน โรงบุญ แจ้งร่วมงานตลาดอาริยะ ร่วมประชุม พรรคเพื่อฟ้าดิน

วันอาทิตย์มาวัดก็ทำอะไรๆมากมายสารพัด ทั้งส่วนรวม ส่วนตัว สนุกดีจริงๆ ได้ตักบาตร ทุกอาทิตย์ ฟังธรรมด้วย มีชมรมคนใส่บาตร มาทานข้าวด้วยกัน ฟังธรรมด้วยกัน พามา ประชุม กลุ่มปราการอโศกด้วย

งานที่บ้านก็ทำสวน ทำอาหารมังสวิรัติผัดผักให้แม่-พี่สาว-เด็กที่ทำงานกินทุกเย็น ผัดร้อนๆ เขาชอบกันมาก ทำเห็ดยอทอด แม่ชอบมาก ต้องมีไว้ในตู้เย็น ไปคุยกับแม่ เช้า-กลางวัน-เย็น สนทนาธรรม รู้สึกว่าแม่ดิฉันจะเจริญในธรรมขึ้นกว่าแต่ก่อน คงทุกข์เรื่องพี่สาว เป็นมะเร็ง ด้วย แม่ชอบอ่าน หนังสือธรรมะ ดอกหญ้า สารอโศก เราคิดอะไร ฯลฯ พาแม่หาหมอ โรคต่างๆ โรคความดัน, โรคลำไส้, โรคตา, แผลมะเร็ง ฯลฯ

รอบปีที่ผ่านมาเจริญในธรรมดีขึ้น ได้งานและรักษาอารมณ์ได้ดี มีผัสสะก็รู้เท่าทัน บางที เตรียมรับสถานการณ์ไว้ อัตตามานะ โกรธะ ลดลงได้มาก มีการยอมมากขึ้น กามก็ลดลง การบันเทิง อาหาร ควบคุมได้ดีกว่าเดิม จะปรับอารมณ์ได้เร็ว ถ้ามีกิเลส โกรธเกิดขึ้น ตัวกิเลส ที่มักข่ม หรือดูถูก ผู้ที่ด้อยกว่าก็ลดลง พยายามเห็นความดี และมีเมตตาให้มาก"


ไฟเผาขยะ ตบะเผากิเลส
-วันพระมื้อเดียว ทำวัตรเช้า-เย็น ฟังเท็ปธรรมะ สรุปบันทึกไว้ เช็คศีลทุกวัน (วิทัยวรรณ)
-มื้อเดียว ทำวัตร และกิจกรรมกับหมู่กลุ่ม (แม่สู้สุดใจ)
-สวดมนต์ทุกวันก่อนนอน (แอ๊ว)
-กินอาหารมังสวิรัติ ๒ มื้อวันพระและวันอาทิตย์ ไม่กินไข่ (ลุงสมมาตร)
-ศีลข้อ ๔ คิดก่อนพูด (ป้าละเมียด)
-นั่งสมาธิ ๑๐ นาที สวดมนต์เช้า-เย็น (โสภา)
-ไม่รับประทานอาหารประเภทเส้นทุกชนิด จะงดกินของหวาน (ใจประนม)

จิ้งจกส์

คติประจำฉบับนี้
ใจที่ป่วยสร้างโรคภัยไม่จบสิ้น กี่หมอก็ไม่หาย

(สารอโศก อันดับที่ ๒๕๖ มกราคม ๒๕๔๖)