หน้าแรก >[09] การสื่อสาร > การเผยแพร่ธรรมะ >สารอโศก

วันเด็ก'๔๖

"เด็กเอ๋ย เด็กดี ต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน... หนึ่งนับถือศาสนา สองรักษาธรรมเนียมให้มั่น สามเชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์ สี่วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวาน...ฯลฯ"

เมื่อได้ยินเพลงนี้ ก็เป็นอันรู้ทันทีว่า ถึงเทศกาลวันเด็กแล้ว และสิ่งที่ตามมาก็คือ จะได้รู้คำ ขวัญวันเด็กจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ซึ่งปีนี้นายกรัฐมนตรีได้ให้คำขวัญไว้ว่า "เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี"

ในส่วนของพวกเราชาวอโศก โดยเฉพาะพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ ได้ให้ความสำคัญกับเด็กๆมาก เพราะเด็กๆ คือผู้ที่จะมาสืบทอดงานต่อไปในอนาคต และเด็กๆเองก็สามารถที่จะเข้าใจธรรมะที่ลึกซึ้งได้

"เด็กที่รู้จักควบคุมพฤติกรรมของตน คือ คนฉลาด" นี้คือคำขวัญวันเด็กที่พ่อท่านได้มอบให้กับเด็กๆในปีนี้ และได้ฝากถึงผู้ใหญ่ด้วยว่า "หากผู้ใหญ่รู้จักควบคุมพฤติกรรมของตน ก็เป็นคนฉลาดเช่นกัน"

ด.ญ.นันทนา สุขสวัสดิ์ อายุ ๑๓ ปี นักเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับคำขวัญ ของพ่อท่านว่า "คนที่เรียกว่าคนฉลาดอย่างแท้จริง จะต้องรู้จักควบคุมพฤติกรรมของตน คือ ควบคุม กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ให้อยู่ในขอบเขต ไม่คิดปองร้ายผู้อื่น ไม่ใช้วาจา พูดทำร้ายผู้อื่น และไม่ทำร้ายผู้อื่น ทางกายกรรม ถ้าเราควบคุมทั้ง ๓ อย่างนี้ได้ เราก็จะสามารถ อยู่ร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างผาสุก"

ด.ช.ปราศรัย เจตสันติ์ อายุ ๑๓ ปี นักเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก ให้ทัศนะว่า "คนที่รู้จักควบคุม พฤติกรรม ของตน จะไม่ปล่อยจิตปล่อยใจไปตามสิ่งที่ตนอยากได้ อยากมี หรือกิเลสตัณหาต่างๆ จะเป็นคน ที่มีคุณค่า ในสังคม เป็นคนฉลาดที่สังคมต้องการ"

ในวันเด็กปีนี้ ชุมชนชาวอโศกก็ได้ร่วมใจจัดงานวันเด็กเพื่อเด็กๆเช่นเคย

ปฐมอโศก จ.นครปฐม จัดงานวันเด็ก วันที่ ๑๑ ม.ค. เริ่มงานแต่เช้าเด็กๆร่วมกันทำบุญใส่บาตร มีซุ้มอาหารไว้บริการ จัดเวทีประกวดร้องเพลง ประกวดเล่านิทาน

ช่วงบ่าย มีเกมต่างๆให้เด็กๆได้เลือกเล่นตามชอบใจ

รายการภาคค่ำ มีการแสดงต่างๆของนักเรียนและชาวชุมชนแจกของขวัญให้กับเด็กๆ บรรยากาศ อบอุ่น สนุกสนาน

ศีรษะอโศก จ.ศรีสะเกษ จัดงานในวันที่ ๑๑ ม.ค. เริ่มงานตั้งแต่เช้าถึง ๓ ทุ่ม โดยผู้ใหญ่ ในชุมชน เป็นแม่งาน กิจกรรมก็มีหลากหลาย เช่น การตอบปัญหา, การประกวดแฟนซี, ประกวดร้องเพลง ที่มีสาระ, เกมพันธุ์แท้ ฯลฯ

ส่วนซุ้มอาหาร เวลาใครจะไปรับอาหารจะต้องเอาฟืนไปแลก และรู้คุณค่าอาหาร ที่จะนำไปทานด้วย เรียกว่า งานนี้ "ฟืน" มีค่ามากกว่าเงิน เพราะเงินซื้ออาหาร ในงานนี้ไม่ได้ แต่"ฟืน" แลกอาหาร มากินได้ เรียกว่า งานนี้ทุกคน อิ่มทั้งกาย อิ่มทั้งใจ

ทักษิณอโศก จ.ตรัง จัดงานวันเด็กให้เด็กๆพุทธธรรมวันอาทิตย์ เด็กๆเป็นสีสันของงาน ไปโดยปริยาย เพราะในชุมชน ยังไม่มีเด็กอยู่ประจำ กิจกรรมมีเกมให้เด็กๆ ได้พัฒนา ในด้านกระบวนการคิด, เขียน, อ่าน, และจำ เพื่อเป็นการสอดคล้องกับ คำขวัญของ ฯพณฯ นายก-รัฐมนตรี

มีการแข่งขันกีฬาอาริยะ มุ่งเน้นไปในด้านเสียสละ มากกว่าการช่วงชิงเอาชนะ บรรยากาศเป็นกันเอง อบอุ่น และสนุกสนาน งานนี้ผู้ใหญ่จัดหาของขวัญ มาแจกให้กับเด็กๆด้วย

ศาลีอโศก จ.นครสวรรค์ ทาง ร.ร.อนุบาลโคกเดื่อได้เชิญชุมชนศาลีอโศกไปร่วมงานวันเด็ก ที่ทาง โรงเรียน จัดขึ้นในวันที่ ๑๑ ม.ค. ทางชุมชนได้ทำอาหารมังสวิรัติไปแจกด้วย ได้รับความสนใจ จากผู้ที่ไป ร่วมงาน เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ก็ได้ร่วมเล่นเกมต่างๆ และได้นำการแสดงวัฒนธรรมของชาวเราไปแสดงด้วย บรรยากาศ ของงานคึกคัก สนุกสนาน เด็กๆสัมมาสิกขาได้เปลี่ยนบรรยากาศ ได้สัมพันธ์กับเด็ก นอกชุมชน ทั้งสองฝ่าย เข้ากันได้ดี ไม่มีช่องว่างระหว่างกัน เสร็จจากไปร่วมงานที่ ร.ร.อนุบาลโคกเดื่อ ก็มาจัดงาน วันเด็กที่ชุมชนต่อ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ฉันน้องพี่ ในหมู่เรา ให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งบรรยากาศก็สนุก และอบอุ่นมาก

ภูผาฟ้าน้ำ จ.เชียงใหม่ จัดงานวันเด็กในวันที่ ๑๑ ม.ค. เริ่มงานตั้งแต่เช้า โดยเด็กๆ และผู้ใหญ่ ทำบุญ ตักบาตรร่วมกัน มีเด็กๆจากบ้านหัวเลามาร่วมงานด้วย ประมาณ ๓๐ คน

กิจกรรมมีการแข่งขัน "กินผักป่า" ผู้ชนะคือ นักเรียนบ้านหัวเลานั่นเอง ส่วนนักเรียน สัมมาสิกขา แม้จะไม่ชนะ แต่ก็กินผักป่าอย่างตั้งใจ เป็นที่น่าประทับใจแก่ผู้พบเห็น นอกจากนี้ มีการประกวดร้องเพลง, วาดภาพ, เรียงความ ฯลฯ

การจัดงานวันเด็กครั้งนี้ เป็นปีแรกที่จัดบนดอยแพงค่า มีญาติธรรมและชาวชุมชนมาร่วมงาน อย่างอบอุ่น

ราชธานีอโศก จ.อุบลราชธานี จัดงานวันเด็กล่วงหน้าในวันที่ ๖ ม.ค. เนื่องจากวันเสาร์ที่ ๑๑ ม.ค. ที่ชุมชน ติดงานอบรมเกษตรกรฯ เริ่มงานตั้งแต่เช้า เด็กๆร่วมกันทำบุญตักบาตร ในชุมชน จากนั้น ร่วมรับฟัง การสัมภาษณ์ นักเรียนสัมมาสิกขาฯชั้นม. ๑ - ม. ๖ เรื่อง "อโศกพันธุ์แท้ ควรมีลักษณะอย่างไร" สมณะเดินดิน ติกขวีโร ได้ให้คำขวัญกับเด็กๆว่า "อโศกพันธุ์แท้ต้อง....ผิดให้รีบแก้ ถูกแน่ให้รีบลุย"

บ่ายสนุกกับเกมต่างๆ เช่น เกม"มนุษย์ทองคำ"(แข่งขันก่อกองฟาง) เกม"ร่มเย็นชื่นใจ" (อาๆ ป้อน น้ำสมุนไพร คลายร้อน) เกม"ตื่นเต้นป๋อมแป๋ม"(โหนรอกเชือกตกน้ำแล้วว่ายขึ้นบก) เกม "ปะแป้ง แปลงโฉม" (อาๆปะแป้งแต่งตัวให้) เกม"เพื่อลูก" (ป้าๆป้อนขนม) เสร็จแล้ว "อิ่มอุ่น" กับอาหารเย็น ที่แสนอร่อย ต่อด้วยไปม่วนซื่น ที่เฮือนศูนย์ ในรายการ "เด็กดี-เด็กกล้า" เสร็จแล้ว ไปริมฝั่งแม่น้ำมูล กราบผู้ใหญ่ และรับพร ผู้ใหญ่ในชุมชนผูกข้อมือให้ สมณะและสิกขมาตุให้พร สุดท้ายรายการ "ด้วยรักและห่วงใย" คือให้ของขวัญเด็กๆ

การจัดงานวันเด็กในครั้งนี้เต็มไปด้วยความอบอุ่น สนุกสนาน เด็กและผู้ใหญ่มีความสัมพันธ์กัน มากยิ่งขึ้น

สันติอโศก กรุงเทพฯ จัดในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ ม.ค. โดยนักเรียนสัมมาสิกขา และนักเรียนพุทธธรรม วันอาทิตย์ เป็นเจ้าภาพร่วมกัน มีญาติธรรมและชาวบ้าน ละแวกข้างเคียง มาร่วมงานคับคั่ง

เริ่มงานเวลา ๐๘.๔๕ น. พ่อท่าน สมณะ และสิกขมาตุบิณฑบาตบริเวณงาน ซึ่งมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ มาใส่บาตรกัน อย่างคับคั่ง จากนั้นพ่อท่านกล่าวเปิดงาน ได้อธิบายขยายความ คำขวัญวันเด็กของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ให้เด็กๆได้เข้าใจ ละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้น และได้พูดถึงคำขวัญวันเด็ก ที่พ่อท่านให้ไว้ ในปีนี้ว่า "เด็กที่รู้จักควบคุมพฤติกรรมของตน คือคนฉลาด" ซึ่งไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ ถ้านำไปปฏิบัติก็จะเจริญ

ในงานนี้มีซุ้มต่างๆให้เด็กๆได้ร่วมสนุก เช่น ซุ้มร้องเพลง, ซุ้มวาดภาพ, ซุ้มคัดไทย-เขียนไทย ซุ้มผจญภัย และที่ขาดไม่ได้ คือซุ้มสอยดาว ที่เด็กเกือบทุกคนที่มาร่วมงานต่างได้รับรางวัลจากซุ้มนี้ เพียงแต่เขียน ความตั้งใจ ที่จะทำดี และตอบคำถามต่างๆ ตามที่ซุ้มกำหนดไว้ ก็จะได้รางวัล

นอกจากนี้ก็จะมีซุ้มสำหรับผู้ใหญ่ คือ ซุ้ม "ตลาดอาริยะวันเด็ก" จำหน่ายสินค้าราคาต่ำกว่าทุน สินค้า ที่ขาย ก็จะเป็นสินค้าที่จำเป็น ในชีวิตประจำวัน เช่น พืชผักไร้สารพิษ, น้ำมันพืช, ข้าวกล้อง, ถั่วต่างๆ, ซีอิ๊ว, น้ำตาล เป็นต้น ปรากฏว่ามีผู้สนใจมาเข้าแถวต่อคิวซื้อกันยาวเหยียด เรียกว่า ได้รับการต้อนรับ อย่างดียิ่ง

ช่วงบ่าย มีการประกวดแฟนซีสร้างสรร โดยหน่วยงานต่างๆในชุมชนส่งเข้าประกวด จากนั้นมีการแข่งขัน เล่นเกมต่างๆ เช่น เกมบูชาบุพการี(ลูกป้อนข้าวแม่) เกมขยะขยัน(แยกขยะ) กินวิบาก วิ่งกระสอบ และ ชักคะเย่อ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างสนุกสนานไปตามๆกัน

การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากหน่วยงานต่างๆและชาวชุมชน ซึ่งนับเป็น นิมิตหมายที่ดี ที่นักเรียนสัมมาสิกขาฯ, นักเรียนพุทธธรรม, ผู้ใหญ่ชาวชุมชน, ชาวบ้าน และเด็ก ที่อยู่ละแวกวัด มีความสัมพันธ์ อันดีต่อกันมากยิ่งขึ้น

สรุป การจัดงานวันเด็กของพวกเราชาวอโศกในปีนี้ เมื่อทุกคนมีใจดวงเดียวกันคือ มีใจที่ให้ ใจที่เสียสละ งานต่างๆ จึงสำเร็จลงได้ด้วยดี และมีความสมัครสมานสามัคคีกัน มากยิ่งขึ้น ยิ่งหากแต่ละคน สามารถที่จะ "ควบคุมพฤติกรรมของตน" ได้ ก็จะยิ่งทำให้พวกเรา มีความผาสุก กันมากยิ่งขึ้น เมื่อ "ผิด...ก็จะรีบแก้ ถูกแน่...ก็จะรีบลุย"

ผาแก้ว รวบรวม

(สารอโศก อันดับที่ ๒๕๖ มกราคม ๒๕๔๖)