หน้าแรก >[09] การสื่อสาร > การเผยแพร่ธรรมะ >สารอโศก

แถลง : ยัญพิธีนี้มีผล ?!
ใครๆที่มีสัมมาทิฏฐิ ๑๐ ก็ย่อมจะรู้ได้ดีว่างานพุทธาฯ ปีนี้ เป็นยัญพิธีที่มีผลอย่างสำคัญ แต่ความรู้ กับความจริง บางครั้งก็ไม่ได้ไปด้วยกัน

เหมือนชาวพุทธเชื่อว่ากรรมเป็นทรัพย์แท้ แต่หลายคนก็ตั้งหน้าตั้งตาสะสมเงินทอง เพชรนิลจินดา มากกว่า สะสมกรรมดี

แม้ยัญพิธีนี้สำคัญ แต่ญาติธรรมบางคน ก็มีความจำเป็นต้องรีบหาเงินทองไว้ก่อน หรือบางคน แม้มา ร่วมงาน ด้วยเห็นในความสำคัญ แต่ก็มาร่วมงานอย่างสีลัพพตปรามาส ขาดการตั้งใจ และใส่ใจ ในกิจวัตรที่สำคัญๆ อย่างน่าเสียดาย

และต้องขออนุโมทนากับญาติธรรมที่เห็นความสำคัญในความสำคัญ แม้จะไม่ได้มาร่วมงาน เพราะความจำเป็น ในวิบากส่วนตน แต่ก็พยายามสมาทานอุโบสถศีลอยู่ที่บ้านของตนเอง โดยให้มี วัตรปฏิบัติ ใกล้เคียงกับยัญพิธีในงานพุทธาฯมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ถ้าหากเราเข้าใจถึงความลึกซึ้งของยัญพิธีมีผลแล้ว ก็จะไม่สงสัยว่าทำไมพระอรหันต์ตั้ง ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมกันได้ยังไง โดยมิได้นัดหมาย

ใครมางานพุทธาฯ ปีนี้ แค่ได้ฟังความคิดที่ตกตะกอนของ พลตรีจำลอง ศรีเมือง ที่ได้บรรยายในหัวข้อ "ทางโลก-ทางธรรม" เพียงรายการเดียวก็คุ้มแล้ว เพราะพลตรีจำลองยืนยันไว้อย่างชัดเจนว่า ถ้าชาติหน้า ต้องกลับมาเกิดอีก ก็จะรีบบวชทันที ไม่รอไปเสียเวลาให้กับทางโลก และทางการเมือง เหมือนในชาตินี้

มีข้อที่น่าเป็นห่วงอยู่อย่างเดียวว่า ผู้ที่มีบารมีมากๆ อย่างพลตรีจำลองนั้น หากออกบวช ในชาติหน้าแล้ว จะหาครูบาอาจารย์ที่มีบารมีมากกว่ามาสั่งสอนได้หรือเปล่า? ถ้าหากหาผู้ที่มีบารมี มากกว่าไม่ได้ ก็คงถูกจับ ให้เป็นเจ้าสำนักใหญ่ เสียเอง

และสิ่งที่น่าเสียดายยิ่งกว่านั้นก็คือ พวกเราบางคนได้มาอยู่ในวัดกันแล้ว แต่กลับมั่นคงยิ่ง ในความเห็น ของตน จนแทบไม่ได้ประโยชน์อันใด จากคำสอนของครูบาอาจารย์ เมื่อพบกันแล้ว ก็เหมือน ไม่ได้พบ นั่นก็คือการอยู่ใน "ภพ" ที่ไม่ต้องให้ใครมาสั่งสอน จึงไม่สามารถมีสัมมาทิฐิ ข้อ ๑๐ ครบสมบูรณ์ได้

คณะผู้จัดทำ

(สารอโศก อันดับที่ ๒๕๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖)