หน้าแรก > สารอโศก

เรียงวลีกวีธรรม

ก้าวนี้
ทุกก้าว ที่เท้าย่าง
ไปบนทาง ที่กำหนด
กิเลส ที่จะลด
ก่อเกิดบท ที่จะเรียน

สติ ที่ตื่นเต็ม
สื่อความเข้ม ที่จะเปลี่ยน
ชีวี ที่วนเวียน
ถูกปรับเปลี่ยน ที่ตรงนี้

ทุกก้าว ที่เท้าย่าง
สู่ปลายทาง ที่สุขี
อุปสรรค ที่มากมี
เพียงบ่งชี้ ที่ทางจร
- เฌอเอ๊าะ -สืบกระแส
กระแสเชี่ยวเหนี่ยวนำแห่งธรรมะ
เริ่มที่จะจูงจิตสนิทสนม
และศรัทธาก็สมทบร่วมอบรม
เป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมในร่มธรรม

เคยท้อแท้แช่นิ่งในสิ่งฝึก
ก็รู้สึกเป็นนรกที่ตกต่ำ
จึงตื่นตัวมาสำนึกเพื่อฝึกกรรม
และหยัดย้ำยืนยันให้มั่นคง

วันเวลาท้าทายในภายหน้า
ยังมีค่าเพื่อกำหนดลดความหลง
ยิ่งเพียรเพ่งเร่งกุศลเป็นคนตรง
ยิ่งเจาะจงเจริญรุดสุดประมาณ

กระแสเชี่ยวเหนี่ยวนำแห่งธรรมแท้
นั้นมีแต่ผลบุญหนุนไพศาล
ต้องรีบรับทรัพย์สินแห่งวิญญาณ
มาสืบสานปฏิบัติด้วยศรัทธา
- อ่อนฌาน ญาณเยาว์ -หัวใจแกร่ง
อึดอัดในบางเรื่อง
ขุ่นเคืองกับบางคน
นี่หรือคือตัวตน
สักกายะและอัตตา

พอใจไม่พอใจ
ติดยึดไว้ก็รู้ว่า
อุปาทานสั่งสมมา
ควรละล้างให้จางคลาย

อ่านจิตจับอารมณ์
ทุกข์ระทมมิรู้หาย
หลงสุขติดสบาย
รู้เท่าทันตามเป็นจริง

วัยวันผันแปรไป
ไม่คอยใครนะชายหญิง
ธรรมะต้องเอาจริง
พึงขัดเกลาตัวเราเอง

พ่อเทศน์พ่อสอนสั่ง
ผู้ใดฟังต้องรีบเร่ง
อุปสรรคไม่หวั่นเกรง
เจ็บปวดบ้างบางเวลา

เส้นทางประพฤติธรรม
ถูกเหยียบย่ำและด่าว่า
เป็นเรื่องธรรมดา
หัวใจแกร่งแข็งแรงเอย
- นาคแด่ธรรม -


ถอดดวงใจ
ถอดดวงใจมอบให้พระศาสนา กายาไร้ดวงใจไว้รัก
พระธรรมล้ำค่าคณานัก ที่พักชั้นยอดของใจ

เพื่อกายไร้ใจไว้รัก กายว่างวางหลักรักใหม่
ธรรมะเพิ่มค่าพาใจ มอบรักให้ได้มากกว่าหนึ่ง

เป็นรักสูงส่งเลอค่า รักกว้างลึกกว่าหยั่งถึง
รักมอบความดีตราตรึง ซาบซึ้งรักในเมตตา

ใช่เพียงรักตนรักเขา รักเราเพื่องานศาสนา
ชูธรรมรักนำพุทธา รักในอหิงสาอโหสิ

ถอดดวงใจกายไร้ซึ่งรัก เบานักกายไร้รักติด
แต่หนักแน่นในธรรมนำคิด ไร้รักในจิตสงบจริง
- วีนัสรินรายา -

(สารอโศก อันดับที่ ๒๕๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖)