หน้าแรก >[09] การสื่อสาร > การเผยแพร่ธรรมะ >สารอโศก

 

 

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าสัมมาสิกขาของชาวอโศก(ทุกรุ่น) และคุรุสัมมาสิกขา ร่วมพบปะสังสรรค์กัน
ในงาน......คืนสู่เหย้า เข้าคืนถ้ำสัมมาสิกขา
วันที่ ๓-๕ พ.ค.๒๕๔๖ ณ บัานราชฯเมืองเรือ จ.อุบลราชธานี