หน้าแรก>สารอโศก

พระแท้ๆ
พระคือผู้มีความดีชนิดที่คนธรรมดาๆมีได้ยาก
ได้แก่การเสียสละ การไม่เห็นแก่ตัว
และความมีปัญญารู้ดีรู้ชั่วแท้ๆ
แล้วทำตนให้ดีแท้โดยตรง คือ
ผู้ตัดโลภะ โทสะ โมหะ
จากสิ่งที่ตนไปหลงเสพย์อยู่ ติดอยู่เสียได้

- สมณะโพธิรักษ์ -

(สารอโศก อันดับที่ ๒๕๘ มีนาคม ๒๕๔๖)