หน้าแรก>สารอโศก

งานปลุกเสกพระแท้ๆ ของพุทธ'๔๖
ครั้งที่ ๒๗ ณ พุทธสถานศีรษะอโศก

ท่ามกลางกระแสศาสนาเทวนิยม พุทธศาสนิกชนต่างเข้าใจผิดว่า รูปสักการะ จากอิฐ หิน ดิน ปูน การรดน้ำมนต์ การบูชาด้วยธูปเทียน การอ้อนวอน ร้องขอ เชื่อในพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์แห่งโลกีย์ หรือ ยัญพิธี พิธีกรรม ของศาสนาพราหมณ์ ฯลฯ คือศาสนาพุทธ งานปลุกเสกฯครั้งที่ ๒๗ ระหว่าง วันที่ ๖-๑๒ เม.ย.'๔๖ พ่อท่าน สมณะ-สิกขมาตุเกจิอาจารย์ นำอนุศาสนีปาฏิหาริย์ ของพระพุทธเจ้า ปลุกเสกคน ให้เป็นพระแท้ๆ ล่วงพ้นจาก ศาสนาเทวนิยม เกิดสัมมาทิฏฐิ ลดละกิเลส ตามลำดับ สามารถ อ่านจิต ตนเองได้ จนมีโลกุตระ

 

สำหรับรายการในแต่ละวันมีดังนี้

๖ เม.ย.
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ปลัดอำเภอกันทรลักษ์ นายบุญชัย พระอารักษ์ ได้รับมอบหมาย จากท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัด และท่านนายอำเภอ ซึ่งติดธุระ มาเป็นตัวแทน ให้เกียรติเป็นประธาน กล่าวเปิดงานว่า "นับว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แต่ว่านโยบาย ของชาวอโศก มีมาก่อนรัฐบาลแล้ว คือบ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ผมฟังพ่อท่านว่า ที่นี่จัดมา ๒๗ ปีแล้ว กระผม เห็นว่า โครงการกิจกรรม ที่ได้ทำมาอย่างต่อเนื่อง เป็นประโยชน์และเป็นแบบอย่าง ถือว่าช่วยจรรโลง สังคมไทย ให้เกิดสมดุลขึ้นอีกมาก ในนามขอ งจังหวัดศรีสะเกษ อ.กันทรลักษ์ ขอต้อนรับ ญาติธรรม ทุกท่าน ที่เดินทางมาที่นี่ หากมีอะไร ให้ทางอำเภอ สนับสนุน ก็ขอความกรุณา ได้แจ้งไป กระผมพร้อม ในส่วนของสาธารณูปโภคต่างๆ แต่ส่วนใหญ่ ท่านไม่ได้ขอ มีแต่ทางอำเภอมาขอ ไปตั้งโรงบุญ บ่อยมาก ขอกล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่าน ก็ขอต้อนรับทุกท่าน สู่ที่นี่ด้วยความสงบร่มเย็น ทั้งกาย และใจ ขอให้เป็นสุขทุกท่านนะครับ"

หลังจากนั้นพ่อท่านแสดงธรรม แล้วนำปฏิญาณอุโบสถศีล แล้วรับประทานอาหาร

๑๒.๐๐-๑๔.๐๐ น. เป็นช่วงประชุมกลุ่มย่อย และธรรมะภาคพิเศษ นอกเหนือจากพูดคุย และซักถามปัญหา กับสมณะ -สิกขมาตุเกจิอาจารย์ ที่บริเวณเขตสมณะ -สิกขมาตุเกจิฯแล้ว ยังมีธรรมะกระดานดำ สำหรับคนเก่า บริเวณป้ายหน้าวัด ธรรมะสำหรับคนใหม่ บริเวณลานขวนขวาย โดยมีสมณะ -สิกขมาตุ หมุนเวียนแสดงธรรม ในแต่ละวัน และธรรมะเฉพาะ สำหรับฝ่ายหญิง เรื่อง พรหมจรรย์มรรค การปฏิบัติพรหมจรรย์ ไปให้ได้ตลอด บริเวณวิหารพระธาตุ (โดย สิกขมาตุมาบรรจบ เถระวงศ์ ตั้งแต่วันที่ ๘-๑๑ เม.ย.)

ธรรมะภาคพิเศษในวันแรกนี้ คือ
สำหรับคนเก่า "ตื่นตัวกับชีวิตปฏิบัติธรรมอย่างไร" โดย สมณะฟ้าไท สมชาติโก
สำหรับคนใหม่ "เริ่มต้นกับธรรมะแบบไหนดี" โดย สมณะร่มเมือง ยุทธวโร

๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. ปลุกเสกฯภาคบ่าย ปฐมนิเทศน์ "แจกของดีจากพ่อท่าน" โดย สมณะบินบน ถิรจิตโต, สมณะผืนฟ้า อนุตตโร, สมณะร่มเมือง ยุทธวโร และสิกขมาตุรินฟ้า นาวาบุญนิยม ในงานพุทธาฯ ที่ศาลีฯ พ่อท่านแจกหนวด สำหรับผู้ที่ทำตัวเป็นแขก แจกหญ้า สำหรับผู้ที่ทำงานหวังอามิส แจกต้นตาล สำหรับพวก ที่มีอัตตามานะ เอาแต่ใจ ต่อมาแจกกระดอง สำหรับผู้ที่ไม่ยอมทำงาน เพราะกลัวผิดพลาด และในงานนี้ จะแจกไม้หน้าสาม หากยังไม่เปลี่ยนแปลงตัวเอง

แม้จะจบการศึกษาทางโลก แต่ก็ไม่มีคำตอบให้กับชีวิต เมื่อได้มาศึกษาธรรมะกับพ่อท่าน ได้พบ เห็น ได้รับการสั่งสอน ชี้แนะจากพ่อท่าน โดยเน้นการถือศีล เป็นเบื้องต้น พ่อท่านทำให้ดู มากกว่าพูดให้ฟัง ในกรรมฐาน ของการกิน-อยู่-หลับ-นอน ไม่ว่าจะเป็น การก้าวเดิน การบิณฑบาต ใช้ห้องน้ำ-ห้องส้วม อย่างผู้ดี เป็นที่เลื่องลือว่า อโศกไปที่ไหน ห้องน้ำสะอาดที่นั่น ชีวิตที่มักน้อย สันโดษ ขยัน ขวนขวาย เอาภาระ (เวยยาวจมัย) อ่อนน้อมถ่อมตน (อปจายนมัย) ไม่ยินดีในความเนิ่นช้า คนที่จิตว่าง ย่อมไม่อยู่ว่าง สุดท้าย ยอมให้เขาว่าเราได้ เหล่านี้เป็นบางส่วน ที่เป็นของดี จากพ่อท่าน ที่แจกให้กับทุกๆท่าน

๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น. รายการภาคค่ำ ณ ลานขวนขวาย สัมภาษณ์ปฏิบัติกร "ชุมชนน่าอยู่" โดย สมณะ ซาบซึ้ง สิริเตโช ความน่าอยู่ของชุมชน นอกจากองค์ประกอบของธรรมชาติ ที่อุดมสมบูรณ์ ความผันแปร ในความไม่เที่ยง ของธรรมชาติ ทำให้เข้าสู่กฎของไตรลักษณ์เร็วขึ้นแล้ว ก็ต้องเข้าใจ จริตนิสัย ของคน ในพื้นที่ด้วย และความเจริญก้าวหน้า ของการปฏิบัติธรรม ของผู้ที่อยู่ในชุมชน โดยเป็นผู้ถือศีล มากกว่า ถือสา มองตนมากกว่าเพ่งโทษ นับเป็นความสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้ชุมชนนั้นน่าอยู่ ซึ่งล้วนมีอยู่ ในแต่ละ ชุมชน ไม่ว่าจะเป็น ร้อยเอ็ดอโศก ทักษิณอโศก บ้านราชฯ เลไลย์อโศก ศีรษะอโศก และภูผาฟ้าน้ำ ถูกใจชุมชนไหน ก็ตัดสินใจได้แล้ว มาร่วมกันสร้าง ชุมชนบุญนิยมด้วยกันดีไหม?

๗ เม.ย.
๐๓.๓๐-๐๕.๓๐ น. ทำวัตรเช้าฟัง "อีคิวโลกุตระ" จนถึงวันสุดท้ายของงาน ๑๒ เม.ย. ซึ่งเป็นตอนจบ ของหนังสือ อีคิวโลกุตระ ที่อธิบายต่อเนื่อง ในงานพุทธาฯ -ปลุกเสกฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๔ ก็ถึงตอน อวสาน แต่การปฏิบัติธรรม ไม่ได้อวสาน ตามหนังสือไปด้วย เพราะการศึกษา ยังคงดำเนินต่อไป ตลอดชีวิต และข้ามชาติ จนกว่าจะถึงเป้าหมาย ท่านใด ที่ไม่มีบุญหูได้ฟัง ก็ขอแนะนำว่า ควรหาเท็ป มาฟังให้ได้ เพราะในชาตินี้ มีแต่พ่อท่าน นำธรรมะ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาอธิบายขยายความ ได้ถูกตรง ละเอียดลออ ลึกซึ้ง ชัดเจน จนสามารถ ล้างจิตออกจากโลกีย์ จนเกิดมรรคผลได้ ตามลำดับ

๐๖.๑๕-๐๘.๐๐ น. หลังทำวัตรเช้า ประชุมเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ ร่วมกับ ธ.ก.ส. บริเวณใต้โบสถ์ พ่อท่าน ให้โอวาทเปิดประชุมว่า "พวกเราทำงานไม่มีรายได้ ทำด้วยความเข้าใจ อย่างมีปัญญา เราทำร่วม กับผู้อื่น ที่เขายังต้องการอามิส จึงต้องเห็นใจเขาด้วย ต้องระมัดระวัง ให้ศึกษาเอาเป็น แบบฝึกหัด พยายาม ตั้งใจกัน ขมีขมัน อ่อนน้อม ถ่อมตน ขอบคุณทุกคน ที่มารวมตัวกัน"

ดำเนินการประชุมโดย นายถึงไท แสงสุริยจันทร์ มีการประชุมถึงรายละเอียดของการจัดงาน พ.ฟ.ด. ครั้งที่ ๑๐ ที่บ้านราชฯ ในวันที่ ๑๖-๑๘ พ.ค. '๔๖ เป็นงานที่ชาวอโศกทำงานประสานกับ ธ.ก.ส. และ สสส. รมช. กระทรวงการคลัง นายวราเทพ ให้เกียรติมาเป็นประธาน กล่าวเปิดงาน นอกจากนี้ มีการถ่ายทอดสด เป็นเวลา ๑ ช.ม. ทางช่อง ๑๑ ในวันที่ ๑๖ พ.ค. เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ด้วย เนื่องจาก มีรายละเอียด มากมาย จึงมีการประชุมต่อ ในช่วง ๑๒.๓๐ น. อีกครั้งหนึ่ง

๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ฟังธรรมะก่อนฉัน "ลูกพญาแร้ง" โดย สมณะเก้าก้าว สรณีโย ประทับใจชาว ชมร.ช.ม. ที่สามารถ ประกาศบุญนิยม ถึงระดับที่ ๔ คือแจกฟรี จนลูกค้าถามว่า เมื่อไรจะเลิกแจกฟรี และประทับใจ อุดมการณ์ ของนกโพธิสัตว์ ที่มีความมุ่งมั่น เพียรพยายาม ดับไฟป่า จนเทวดา ทนเฉยไม่ได้ มาร่วม ดับไฟด้วย งานนี้พวกเราเต็มใจ พร้อมที่จะเสียสละ ประทับใจเพื่อนสมณะ และญาติโยม ที่ไปเยี่ยม ให้กำลังใจ โยมแม่ของท่าน ที่ป่วยอยู่โรงพยาบาล ขอให้เราพากเพียร เอาจริง ขวนขวายเอาภาระ ไม่เห็นแก่อามิส ไม่หลงตัว หลงตน เราจะเป็นเช่น ลูกพญาแร้ง ที่มักน้อย สันโดษ ไม่เบียดเบียนใคร

"ลูกพุทธ" โดย สมณะถ่องแท้ วินยธโร ท่านให้พวกเราเอาภาระ ช่วยกันเรื่องระดมบุญ ร่วมปฐพี พระวิหารพันปี บรมสารีริกธาตุ

๑๒.๐๐-๑๓.๓๐ น. ธรรมะภาคพิเศษ
สำหรับคนเก่า "ความโชคดีของชีวิตที่มีธรรมะโลกุตระ" โดย สมณะซาบซึ้ง สิริเตโช
สำหรับคนใหม่
"การเติบโตก้าวหน้าของการปฏิบัติธรรมเป็นเช่นนี้" โดย สมณะเก้าก้าว สรณีโย

๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. ปลุกเสกฯภาคบ่าย "พ่อท่านจะอยู่กับเราอย่างยืนยาวได้แน่หรือ?" โดย สมณะ แน่วแน่ สีลวัณโณ, สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ, สมณะกล้าตาย ปพโล และ สิกขมาตุ กล้าข้ามฝัน อโศกตระกูล มีข่าวลือ เกี่ยวกับสุขภาพ ของพ่อท่าน ต่างๆนานา แต่ขณะนี้ สุขภาพของพ่อท่าน เต็มร้อย ตามวัยของ ผู้มีอายุ ๗๐ ปี อยู่ในหลัก ๗ อ. อิทธิบาท อารมณ์ อาหาร อากาศ ออกกำลังกาย เอนกาย และเอาพิษออก แต่ละรูป ได้ฝากไว้ว่า อย่าทำตัวเป็นภาระให้พ่อท่าน ด้วยการทำเรื่องไม่เป็นเรื่อง ให้เป็นเรื่อง ปักมั่นในเรื่อง ที่ไม่ควรปักมั่น มองตนให้มากๆ มีปรโตโฆสะ โยนิโสมนสิการ และ พยายามละกิเลส แล้วผันตัวเอง มาช่วยงาน ในชุมชน ไม่ต้องห่วงพ่อท่าน เพราะพ่อท่าน เหนือการเกิดการตาย จนสิ้นอาสวะแล้ว แต่ควรจะห่วง ตัวเองว่า ทำอย่างไร เราจะไปเกิด ร่วมกับพ่อท่านได้ และผู้ที่ยังอยู่ข้างนอก จะขาดทุน (ทางธรรม) เพราะไม่มีใครคอยช่วยเหลือ จิตวิญญาณ เหมือนมาอยู่รวมกัน ในชุมชน

๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น. รายการภาคค่ำ สัมภาษณ์ปฏิบัติกรชุด "สัจธรรมชีวิต" ที่ศาลาปลุกเสกฯ เนื่องจาก ฝนตก โดย สมณะฟ้าไท สมชาติโก นำเสนอตัวอย่าง ของเกษตรกร ผู้เข้ารับการอบรม ตามศูนย์อบรม เครือข่ายของชาวอโศก ที่กลับไปเปลี่ยนแปลงตัวเอง และจิตวิญญาณ แล้วขยายผลสู่กลุ่ม ชุมชน หรือบางท่าน ได้ผันตัวเอง เข้ามาช่วยเป็นพี่เลี้ยง ในงานอบรม หรือ เข้ามาอยู่ในชุมชน ฟังแล้วอบอุ่น ประทับใจ ยิ่งนัก นี่แหละ! งานกอบกู้มนุษยชาติ

๘ เม.ย.
๐๖.๑๕-๐๘.๐๐ น. หลังทำวัตรเช้า ประชุมบุญญาวุธหมายเลข ๓ (กสิกรรมไร้สารพิษ) ต่อจากเมื่อวานนี้ โดยลงรายละเอียดในแผนกต่างๆ กำหนดเครือข่ายที่รับผิดชอบแต่ละแผนก และจะไปดูพื้นที่จริงในวันที่ ๑๒ เม.ย. หลังจากงานปลุกเสกฯ จบลงแล้ว พ่อท่านได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่ขวนขวาย

๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ก่อนฉัน พล.ต.จำลอง ศรีเมือง ปาฐกถาธรรม "ชีวิตคือการศึกษา" เล่าให้ฟัง ถึงความดีงาม ของคนรุ่นเก่า ที่จากพวกเราไปแล้ว เช่น แม่จันทร์(แม่คุณธาตุบุญ), อาซิ้มเพ็กลั้ง, หมอคำเครื่อง, คุณพรพิชัย หรือแม้แต่คนอื่น และพวกเราที่นี่ก็มีชีวิตที่น่าศึกษา เพราะการที่จะมาเป็นอย่าง พวกเรานี้ยากนัก ยิ่งประวัติของพระพุทธเจ้า พระมหาสาวก หรือพ่อท่าน โดยเฉพาะเมื่อจิตตก ถ้าได้อ่าน หรือได้ฟัง เรื่องราวชีวิตคนเหล่านี้ ก็จะสามารถฟื้นฟูจิตใจเราขึ้นได้

ขณะรับประทานอาหารได้ฉายรายการเอื้อไออุ่น ที่สันติอโศก สัมภาษณ์พ่อท่าน ถึงงานเพลง ของพ่อท่าน ทั้งหมด สำหรับเพลงที่ใช้แข่งขัน แฟนพันธุ์แท้ เพลงของครูรัก รักพงษ์ มีเพลงของ ครูรัก รักพงษ์ เพลงธรรมะ เพลงอริยะ บทเพลงแห่งความซ้ำซาก เพลงจอมโจรบัณฑิต ซึ่งจะจัดขึ้น ในงานอโศกรำลึก ๙-๑๐ มิ.ย. ๔๖ ณ พุทธสถาน สันติอโศก โดยแข่งขันเป็นทีม ทีมละ ๕ คน พุทธสถานละกี่ทีมก็ได้ จัดเป็น ๒ รอบ คือ รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ ผู้ชนะการประกวด จะได้รับรางวัลจากพ่อท่าน สมัครได้ที่ คุณเพ็ญเพียรธรรม สิ้นป่าโลกีย์, คุณหินทอง ดีรัตนา, คุณฟ้านวล นาวาบุญนิยม และคุณรินธรรม อโศกตระกูล จนถึงวันที่ ๑๑ พ.ค. ๔๖

๑๒.๐๐-๑๓.๓๐ น. ธรรมะภาคพิเศษ
สำหรับคนเก่า "เพิ่มภูมิเพิ่มฐานจิตให้ตัวเองเถอะ!" โดย สิกขมาตุกล้าข้ามฝัน อโศกตระกูล
สำหรับคนใหม่ "ธรรมะของพระพุทธเจ้าจริงๆแท้ๆเป็นเช่นนี้" โดย สมณะดวงดี ฐิตปุญโญ

บริเวณใต้โบสถ์ มีการประชุมพูดคุยกันเรื่องหลักสูตรการศึกษาท้องถิ่นเพื่อชีวิตและมนุษยชาติ โดย สมณะมั่นแจ้ง พุทธชาโต และสมณะฟ้าไท สมชาติโก

๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. แบ่งกลุ่มสัมมนาตามฐานานุฐานะ ๑๐ กลุ่ม ดังนี้
๑. ขุดต้นไม้กวาด ที่ริมรั้วบ้านแม่คูณ
๒. ขนใบไม้ ในเขตวัด
๓. ปุ๋ยเม็ดกระสุน ทำที่โรงปุ๋ย
๔. น้ำหมักชีวภาพสูตรซักล้าง
๕. สุขภาพ ที่ใต้โบสถ์
๖. เจโตสมถะ,เดินจงกรม ที่ป่าช้า
๗. ตอบปัญหา ที่ศาลาปลุกเสกฯ
๘. เต้าเจี้ยว ที่เฮือนกู้ไท
๙. ถั่วงอก ที่โรงเพาะถั่วงอก
๑๐. น้ำส้มไม้ ที่โรงเตาเผา

๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น. สัมภาษณ์ปฏิบัติกร "กสิกรรมเพื่อชีวิต" โดย สมณะกล้าจริง ตถภาโว นำเสนอ ตัวอย่างของผู้ทำ กสิกรรมเพื่อชีวิต จากแต่ละแห่ง ที่พลิกฟื้นแผ่นดิน ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ แม้จะได้รับ คำเสียดสี เย้ยหยัน จากคนรอบข้าง ที่ไม่เห็นด้วย แต่เมื่ออุดมการณ์ ไม่เปลี่ยนแปลง มุ่งมั่นทำ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างพลังชีวิต ให้แก่โลก ผู้สร้างนั่นแหละที่จะได้พลัง นี่คือกสิกรรมเพื่อชีวิตที่แท้จริง ที่ทำเพื่อให้ มิใช่ทำเพื่อเอา

๙ เม.ย.
หลังทำวัตรเช้า ประชุมพาณิชย์บุญนิยม บริเวณใต้โบสถ์ พ่อท่านเป็นประธานให้โอวาทเปิดประชุมว่า การพาณิชย์ของเรา ทำมาถึงวันนี้ อยากให้พวกเราเลื่อนฐานเลื่อนชั้น ทำพาณิชย์ ถึงขั้นบุญ ระดับต่ำกว่า ท้องตลาด และเท่าทุน ยังไม่เป็นบุญ ตลาดอาริยะ ก็ขยับมีคุณภาพก้าวหน้าเป็นบุญ ชมรมมังสวิรัติ ก็เป็น บุญนิยม ระดับ ๔ โดยเฉพาะ ชมร.ช.ม. ไปลิ่ว

บุญนิยมไม่เอาเปรียบ แต่สละมาก ต่างกับโลกีย์ที่เอาเปรียบ ใช้มาก โลกุตระท้าทายมาก น่าภาคภูมิกว่า โลกีย์ที่เอาไปเสพย์ อวด เบ่ง ข่ม แต่เรามามักน้อย มีสมรรถนะสูง ช่วยเศรษฐศาสตร์ทางโลก งานพาณิชย์ จะเป็นงานสำคัญ ของสังคมต่อไป หากเราไม่สร้างภูมิคุ้มกัน จะเป็นเหยื่อของนายทุน

อยากให้สร้างเครดิตเหนือเครดิต หากต้องยืมก็เป็นอย่างเกื้อ ไม่มีดอกเบี้ย มีความซื่อสัตย์ ความจริงใจ น้ำใจ เป็นระบบของจิตวิญญาณ ที่มีคุณภาพ จ่ายสด งดเชื่อ สิ่งเหล่านี้ เป็นเครดิตเหนือเครดิต ต่างกับทุนนิยม

เราจะสร้างกลุ่มคนไทย วัฒนธรรมไทย เราจะสร้างพันธุ์แท้เอาไว้ ต้องตั้งอกตั้งใจ ที่อาตมาพาทำ ไม่ขาดทุน แต่ขาดทรัพย์ แน่นอน

๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ธรรมะก่อนฉัน "จงมาสร้างบารมีกันเถิด" โดย สิกขมาตุผุสดี สะอาดวงศ์ อธิบาย การสร้างบารมี ๑๐ ทัศ ต้องปฏิบัติ ลด ละ ให้ถึงจิต ตัดกิเลสให้จริง จะเกิดปัญญา พาพ้นทุกข์ ได้แน่นอน โดยเฉพาะทานบารมีเป็นตัวต้นที่สำคัญที่สุด จนถึงหมดตัวหมดตนกันเลยทีเดียว มีประโยค ที่ย้ำเตือ นพวกเรา คือ "อย่าทำลายตัวเองนะ!"

"เพียงหวังกำลังใจ" โดย สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร ตกลงกับผู้ฟังให้ช่วยกันสร้างบรรยากาศ โดยใช้รหัส "คนของแผ่นดิน" (เหมือนงานอบรม) เพื่อให้พวกเราตื่นรับฟัง จากนั้นจึงเทศน์ ถึงความรักของแม่ ที่ยอมอดทน ลำบากเพื่อลูก แล้วเปรียบเทียบจิตวิญญาณ ของความเป็นแม่ ให้พวกเรา เอาไปปฏิบัติกัน ท่านได้วิเคราะห์ ถึงสาเหตุที่คนส่วนใหญ่ มักมองเห็น ความดีของผู้อื่น ได้ยากกว่า มาจาก สัญชาตญาณ ดั้งเดิม ที่เคยเป็น สัตว์เดรัจฉาน เป็นผู้ล่าเหยื่อ ยังมีอยู่มาก สุดท้าย เล่าถึงวิธีการให้กำลังใจ เพื่อนสมณะ โดยใช้อารมณ์ ที่อยู่ในสภาวะของฌาน ส่วนญาติโยม ก็คงเอาสิ่งดีๆ ที่เคยได้มาคุยให้กัน

๑๒.๐๐-๑๓.๓๐ น. ธรรมะภาคพิเศษ
สำหรับคนเก่า "จัดการกับกิเลสให้ดับสิ้นไปเป็นเช่นนี้" โดย สมณะผืนฟ้า อนุตตโร
สำหรับคนใหม่ ปรัชญาอีสาน(ผญา)เป็นธรรมได้เช่นนี้ โดย สมณะนึกนบ ฉันทโส

๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. ธรรมะภาคบ่าย แบ่งกลุ่มสัมมนา
๑. ปลูกหญ้าม้า ที่สวนหน้าบรรพชน
๒. ดายหญ้า ที่สวนยายปลั่ง
๓. ปุ๋ย-เม็ดกระสุน ที่โรงปุ๋ย
๔. น้ำหมักชีวภาพสูตรซักล้าง
๕. สุขภาพ ที่อาคารบุญถ่วม
๖. เจโตสมถะ-เดินจงกรม ที่ป่าช้า
๗. ตอบปัญหา ที่ศาลาปลุกเสกฯ
๘. เต้าเจี้ยว ที่เฮือนกู้ไท
๙. ปลาร้าเจ ที่ครัวเก่า
๑๐. ถั่วงอก ที่โรงเพาะถั่วงอก
๑๑. น้ำส้มไม้ ที่โรงเตาเผา

๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น. รายการภาคค่ำ ฟัง "การศึกษานั้นสำคัญไฉน?" โดย สิกขมาตุรินฟ้า นาวาบุญนิยม นำตัวอย่าง ชีวิตของผู้ที่มีโอกาสได้เรียน แต่ไม่สามารถแก้ปัญหา ชีวิตตนเองได้ สิ่งที่ได้เป็นเพียง ใบรับรองว่า ท่องจำเก่ง หรือ ผู้ที่ไม่มีโอกาสได้เรียน แต่กลับเชี่ยวชาญ ในงานที่ทำ สิ่งที่ได้ คือทำงานเก่ง เท่านั้น การศึกษาที่แท้จริง ต้องเป็นไปเพื่อลดโลภ โกรธ หลง จนเกิดมรรคผล ตั้งแต่โสดาปัตติผล จนถึงอรหันต์

๑๐ เม.ย.
หลังทำวัตรเช้า ประชุมร้านค้า และ ต.อ.ชุมชน ที่ใต้โบสถ์

๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ธรรมะก่อนฉัน "โลกมืดมนวนเวียน จงเตือนตน" โดย สมณะลานบุญ วชิโร เล่าถึงการไปเดินจาริก ร่วมกันกับ สมณะเถระล่าง ทำให้คุ้นเคย อบอุ่น และเมื่อมีโอกาส ก็ได้ระลึก ทบทวน ถึงนิสัยต่างๆ ที่เป็นอยู่นี้ ล้วนเกิดจากการสั่งสม ความยึดถือ ความเข้าใจที่ผิดๆมา จึงมาเปิดเผย เคล็ดวิธี การแก้ไข โดยอาศัยคำสอนต่างๆ ของพ่อท่าน รวมไปถึงการปฏิบัติธรรม หลักสูตรมหัศจรรย์ด้วย

"เมื่อสงครามวิกฤติ คิดจะอยู่หรือจะสึก" โดย สมณะพอแล้ว สมาหิโต สงครามมีอยู่ตลอด ภายนอก คือแก่งแย่งวัตถุ ภายในใจเราต้องต่อสู้ แม้จะให้ทาน ต้องรบกับกิเลส ในใจของคน ที่ยังโลภอยู่ เป็นธรรมดา ก่อนบวช ท่านเคยติด หลายๆอย่าง แต่เมื่อเริ่มถือศีล ก็เริ่มสงครามในจิต เรียนรู้ การสะกด ระงับ และ พิจารณา เห็นทุกข์ เพราะหลงผิดๆ จับจิตที่สงบได้ แต่พ่อท่านสอน ให้ทำงานด้วย จึงต้องปฏิบัติ ไปพร้อมกัน ไม่อยากและไม่ยึด โดยอยู่กับหมู่กลุ่ม เป็นองค์ประกอบ ที่สำคัญที่สุด

๑๒.๐๐-๑๓.๓๐ น. ธรรมะภาคพิเศษ
สำหรับคนเก่า "การอ่านจิตอ่านอารมณ์ด้วยไตรลักษณ์เป็นเช่นนี้" โดย สิกขมาตุจินดา ตั้งเผ่า
สำหรับคนใหม่ "แก้ปัญหาชีวิตให้ถึงต้นตอเลยซิ! แล้วจะสบาย" โดย สมณะหม่อน มุทุกันโต

๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. พ่อท่านตอบปัญหา ในหัวข้อ "ตอบเปรี้ยงถึงความไม่เที่ยงของไตรลักษณ์"

๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. ศิษย์เก่าสัมมาสิกขาทุกแห่ง ร่วมประชุมเตรียมงาน "คืนสู่เหย้าฯ" พ่อท่านเป็นประธาน

๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น. รายการภาคค่ำฟัง "กรรมตัดตอน" โดย สมณะเสียงศีล ชาตวโร นำตัวอย่าง ของญาติธรรม ที่เคยเป็นคนวัด แล้วออกจากวัด ไปมีครอบครัว มีแต่ทุกข์กับทุกข์และทุกข์ ตัวอย่าง ของชีวิตคู่ ที่ขาดการประมาณ ในการนำธรรมะไปใช้ จนครอบครัวแตกร้าว รายการนี้ คนโสดฟังแล้ว ได้ประโยชน์มาก ผู้ประพฤติตนเป็นคนโสด เขารู้กันว่าเป็นบัณฑิต ส่วนคนโง่ ฝักใฝ่ในเมถุน ย่อมเศร้าหมอง

๑๑ เม.ย.
หลังทำวัตรเช้า ประชุมองค์กรบุญนิยมและพรรคเพื่อฟ้าดิน พ่อท่านเป็นประธาน ให้โอวาทเปิดประชุมว่า "คำว่าบุญนิยมได้กำเนิดเกิดมาถึงวันนี้หลายปีแล้ว คำว่าบุญนิยม อาตมาใช้หลักเกณฑ์ ของพระพุทธเจ้า มาใช้ เท่าที่อาตมาเข้าใจ ทำได้ พวกเราได้พิสูจน์ หลายคนได้มาใช้ชีวิตทางนี้ได้ลึกไกลตามฐานานุฐานะ ก็พิสูจน์ต่อไป

สิ่งนี้เป็นนวัตกรรมของโลก ที่จะรุ่งเรืองต่อไป เช่น มาเป็นคนจน ที่อุดมสมบูรณ์ มี ๗ ส. ไม่มีทรัพย์สิน เป็นเศรษฐชน มีลักษณะจน

งานบุญนิยมจะกว้างไกลออกไป ต้องอาศัยแรงจากพวกเราช่วยกันมารับงาน อาศัยจิตวิญญาณ ที่เสียสละ มาร่วมกัน มาจากใจจริงของแต่ละคน มาร่วมสร้างสรร เสียสละ พวกเราจน ไม่กอบโกย ไม่สะสม จึงขาดแคลน แต่มีเนื้อแท้อยู่ที่บุคคล ทั้งกายและใจ เงินทองจะมาตามควร จะเป็นเศรษฐศาสตร์สุดยอด รวบรวมแล้ว จะสะพัด อย่างเร็วมาก ทั้งวัตถุและแรงงาน ขึ้นอยู่กับ จิตวิญญาณเป็นใหญ่......"

ประชุมองค์กรบุญนิยม
ขอความร่วมมือจากทุกเครือข่ายไปร่วมเป็นเจ้าภาพงาน พ.ฟ.ด. โดยขอให้ไปก่อนงาน เพื่อเตรียม ความพรักพร้อม แล้วบางองค์กร รายงานกิจกรรม

หลังจากนั้น ประชุมพรรค เพื่อฟ้าดิน

พ่อท่านให้โอวาทปิดประชุมว่า "ตอนนี้เราออกไปสู่สังคม เราจะต้องเป็นแกนเป็นหลัก ให้แก่สังคม เราจึงจำเป็น ต้องสร้างแกน ให้แข็งแรง อย่าเหลิงตัวว่าเราได้ดี แต่ดีกว่านี้ยังมีอีก พยายามหา จุดบกพร่อง แล้วแก้ไข ทวีความเจริญ จะเป็นผลดี ทั้งตัวเราและสังคม

ต่อไปการประชุมต่างๆ ต้องให้นิสิต ม.วช.มาร่วมประชุมด้วย เป็นการเรียนรู้ แล้วไปลงสนาม เกิดการปฏิบัติ เกิดผลไปเรื่อยๆ นี่เป็นการศึกษาแบบใหญ่ ของเราทั้งหมด และเป็นการพัฒนา มนุษยชาติ ขอบคุณทุกคน ที่มาประชุม แม้แค่มานั่ง รับรู้ก็ตาม"

๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ธรรมะก่อนฉัน "ตัดสินใจอย่างไรไม่ให้พลาด" โดย สมณะคมคิด ทันตภาโว ท่านรับนิมนต์ ให้ขึ้นเทศน์ ด้วยความเกรงใจ แต่เพราะเหตุนี้ และจากประสบการณ์ ที่ผ่านมา ทำให้ คิดได้ว่า ถ้าไม่มีเงื่อนไข ส่วนตัวมาก ทุกอย่างจะราบรื่น ดังนั้น แม้ท่านจะยืนยัน เสมอว่า ไม่ได้เป็น นักเทศน์ ไม่ได้เตรียมข้อมูลอะไร แต่ก็สามารถให้ข้อคิด ที่แหลมคม สมกับชื่อท่านจริงๆ เช่น บางครั้ง เราสนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา มากเกินไป โดยคิดว่า คนอื่นจะสนใจ เรื่องที่เกิดขึ้นกับเรา แต่จริงๆ เขาอาจจะไม่สนใจเลยก็ได้

"ความสำคัญผิดในความเป็นคนตรง" โดย สมณะกลางดิน โสรัจโจ ข้างนอกเกิดสงคราม แต่ภายใน ของพวกเรา ก็มีสงครามหอกปาก บางคนสำคัญผิดคิดว่า การมีสัญชาติแห่งคนตรง คือ พูดตามที่ใจคิด แล้วฉวยโอกาสระบายโทสะ ขาดเมตตาธรรม ทำให้อยู่กันไม่ผาสุก พวกเรากำลังพัฒนาขยายออกสู่สังคม จึงควรพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะคำพูด รวมทั้งบุคลิก ให้น่าคบ น่าฟังยิ่งขึ้น

๑๒.๐๐-๑๔.๓๐ น. ธรรมะภาคพิเศษเป็นวันสุดท้าย
สำหรับคนเก่า "ไตรลักษณ์ของพุทธศาสนาเป็นเช่นนี้" โดย สมณะร่มเมือง ยุทธวโร
สำหรับคนใหม่ "ผู้เข้ากระแสบุญ จะมีชีวิตใหม่จริงๆ" โดย สมณะฟ้าไท สมชาติโก

๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. พ่อท่านตอบปัญหา ในหัวข้อ "ตอบเปรี้ยงถึงความไม่เที่ยงของไตรลักษณ์" เป็นวันที่สอง

๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น. รายการภาคค่ำวันสุดท้าย "๒ นาทีทองของเกจิฯ" ดำเนินรายการโดย สมณะเดินดิน ติกขวีโร สมณะ - สิกขมาตุ เกจิอาจารย์ ฝากข้อคิดไว้เตือนจิต เตือนใจ เมื่อต้องกลับไปปฏิบัติธรรม ห่างไกล จากหมู่กลุ่ม เพื่อจะได้แข็งแรง เข้มข้น ทนทาน ยืนนาน แน่นลึก นึกนบ

สมณะเดินดิน ติกขวีโร ฝากข้อเตือนใจว่า "เรามาเป็นพี่น้องร่วมปฐพี ซึ่งขึ้นอยู่กับกรรมที่เราได้สะสม ได้ทำ สุดท้ายเราจะไม่ได้สิ่งที่เราหอบหวง ยึดถือเอาไว้ เราจะได้ใจของเราที่ได้ปล่อย ได้วาง ได้บริสุทธิ์ มากเท่าไร เท่านั้นเอง ที่จะเป็นสิ่งที่ติดตัวเราไป ลืมอะไรก็ลืมได้แต่อย่าลืมทำใจ ทำเวทนา ๑๐๘ ของเรา ให้สะอาด ที่สุด บริสุทธิ์ที่สุด"

๑๒ เม.ย.
ช่วงทำวัตรเช้า พ่อท่านสรุป อีคิวโลกุตระ และมีรายการวันนี้ในอดีต ที่ล้ำยุคไป ๕๐๐ ปี ชาวอโศกใน พ.ศ.๓๐๔๖ กล่าวขอบพระคุณคุณทวดทั้งหลายที่ช่วยกันบริจาคทรัพย์เพื่อร่วมปฐพีฯให้พวกเขาได้อยู่สุขร่มเย็น แล้วยุทธการ ๔๖ (นาที) ก็เริ่มขึ้น ทุกคนที่ยังไม่กลับช่วยเก็บหาง ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ดีของชาวอโศก

๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ฟังสรุปงานจากตัวแทน ม.วช. และสมณะบินบน ถิรจิตโต

ตัวแทน ม.วช. กล่าวว่า ช่วงงานปลุกเสกฯเป็นช่วงที่นักเรียนสัมมาสิกขาฯปิดเทอม จึงไม่มีเด็ก มาช่วยงาน เหมือนงานอื่นๆ ปีนี้ถือเป็นนิมิตใหม่ที่มีผู้ใหญ่มาช่วยงาน ในทุกๆด้าน โอกาสหน้า ขอเชิญมาช่วย เตรียมงาน ปีนี้ใช้นโยบายประหยัด ด้านโรงครัวใช้ฟืนและถ่าน แทนแก๊ส ในการหุงต้ม ซึ่งมีประสิทธิภาพ เท่ากับแก๊ส ใช้รถเข็นอาหาร จากโรงครัวมาศาลา แทนรถกระบะ เพื่อประหยัดน้ำมัน ซึ่งไม่เป็นมลภาวะ แก่ผู้ที่ปักกลด อยู่บริเวณดังกล่าว ใช้ผักไร้สารพิษ จากเครือข่ายฯ ใช้ซีอิ๊ว ที่ผลิตเองปรุงอาหาร ขอบคุณทุกท่าน ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพ

สมณะบินบน ถิรจิตโต ได้กล่าวว่า มีผู้มาลงทะเบียนประมาณ ๒,๐๐๐ คน แต่ละรายการมีผู้ร่วมฟัง ๑,๐๐๐ คนขึ้นไป เฉลี่ยค่าอาหารตกคนละ ๑๕ บาท ฝากให้แต่ละคน ทบทวนตัวเองว่า เรามีพัฒนาการ หรือไม่ เช่น เสียสละ ทนให้เขาว่าได้ ไม่ทำอะไร ตามความพอใจของตัวเอง และในการทำงาน ผู้ใหญ่ อย่าโดดเดี่ยวเด็ก ทิ้งให้เขาทำงานอยู่เพียงลำพัง เพราะอาจเกิด ความสูญเสีย หรือเด็กเกิดท้อแท้ ถดถอย เมื่องานผิดพลาด และได้รับคำท้วงติง

ภายในงาน มีรายการและเหตุการณ์ที่น่าสนใจดังนี้

ที่ศาลาบุญถ่วม ทีมสุขภาพบุญนิยม จัดแสดงนิทรรศการและให้บริการแก่ผู้มาร่วมงาน อาทิ เช่น บริการหยอดตา สมุนไพร อบสมุนไพร ประคบสมุนไพร เจาะเลือดเสีย ออกจากลมปราณ จัดสมดุล โครงสร้างร่างกาย นวดแผนไทย ฝังเข็ม ล้างพิษทางจมูก และบริการน้ำกาแฟ และสมุนไพร สวนลำไส้ ล้างพิษ โดยเปิดบริการ ๓ ช่วง ช่วงเช้าเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐-๐๘.๓๐ น.

ในตอนเช้านำออกกำลังกายรำกระบองที่ลานศาลาบุญถ่วม และบริหารกายด้วยโยคะ ที่ลานขวนขวาย ภาคกลางวัน เวลา ๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น. และ ภาคเย็น เวลา ๑๖.๐๐-๑๗.๓๐ น.

ครั้งนี้ฝ่ายร้านค้าช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการงดใช้ถุงพลาสติกใส่อาหาร สำหรับใส่บาตร ใช้เป็น ใบตองแทน ทำให้ลดขยะมลพิษ ลงไปได้มากทีเดียว

คุณไพโรจน์ อัครสีวร ก็ยังยืนหยัดนำเมล็ดพันธุ์ และพันธุ์พืชมาแจกฟรี ผู้ที่ได้รับแจกแล้ว ผลผลิต ออกเมื่อไร ก็อย่าลืม นำมาแจกคืนบ้างนะ

มีการระดมบุญรีดเลือดจากปูเพื่อร่วมปฐพีพระวิหารพันปีเจดีย์บรมสารีริกธาตุ ซื้อที่ดิน บริเวณทาวน์เฮาส์ หน้าสันติอโศก จำนวน ๑,๑๗๗ ตารางวา รวมเงิน ค่าที่ดิน และค่าใช้จ่าย ๔๘ ล้านบาท ท่านใด ยังไม่มี โอกาส ได้ร่วมบุญ ติดต่อสอบถาม ได้ที่ คุณบุสดี เผ่าพงษ์ การเงินสันติอโศก มูลนิธิธรรมสันติ ๖๕/๑ ซ.เทียมพร ถ.นวมินทร์ คลองกุ่ม กทม. ๑๐๒๔๐ โทร.๐-๒๓๗๔-๕๒๓๐ เราจะช่วยกัน สร้างสรร บุญนิยม ระดม จิตวิญญาณ ลงหลักปักฐาน สืบสานพระพุทธศาสนา ก็ได้เห็นน้ำใจ ของญาติธรรมทุกคน ที่อยาก จะช่วย ในครั้งนี้ สาธุ!

เพื่อช่วยเหลือมนุษยชาติ โดยเฉพาะประชาชนชาวอิรักที่กำลังเกิดสงครามอยู่ในขณะนี้ จึงเปิดรับ บริจาค ข้าวสาร โดยส่งไปในนาม ชาวอโศก จำนวน ๒๐ ตัน มีโรงสีศีรษะอโศก รับผิดชอบ ท่านใดจะร่วมบุญ ติดต่อได้ที่ คุณขวัญดิน สิงห์คำ และงานอบรมเกษตรกรลูกค้าธ.ก.ส. ได้เพิ่มยอดเป็น ๔๐,๐๐๐ คนต่อปี หวังว่าพวกเรา ที่ไม่มีภาระทางบ้าน คงได้มาร่วมกัน กอบกู้มนุษยชาติ ประกาศโลกบุญนิยม จะไปรวมพลัง เสียสละ ช่วยงาน ในเครือข่ายใด ก็ตัดสินใจได้แล้ว ฝากแด่ทุกท่านว่า

อยากเอ่ยคำเรียกร้องพี่น้องเอ๋ย
อย่าช้าเลยรีบจัดสรรกันเถิดหนา
อย่ามัวรั้งมัวรอขอเวลา
มาเถิดมารวมอยู่ด้วยหมู่กัน
พ่อเอ่ยปากฝากมาหลายคราครั้ง
ลูกก็ยังรอรีไม่ขมีขมัน
จะเสพสุขสนุกไปถึงไหนกัน
หรือจะรอพ่อท่านนั้นจากไป
ถ้ารอถึงวันนั้นมันเนิ่นช้า
ควรจะรีบเข้ามาก่อนจะสาย
มรดกของพ่อท่านนั้นมากมาย
รอลูกๆทั้งหลายมาช่วยกัน
* สมณะแดนเดิม พรหมจริโย

ครั้งนี้มีความลงตัวในส่วนของงาน และความก้าวหน้าพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ ม.วช. จากทุกวิชชาเขต ประสานตัว เป็นแม่งานหลัก กับผู้ใหญ่ ในชุมชน แต่ละแผนก มีผู้เข้ามารับผิดชอบ รวมทั้งนักเรียน สัมมาสิกขา จากบางแห่ง และทีม อ.ส.บ. (อาสาสมัครบุญนิยม สัญลักษณ์ ปลอกแขนเขียว) ร่วมด้วย ช่วยกัน ผู้มาร่วมงาน แต่ละคน ขวนขวายเข้าประชุม เอาภาระกันเพิ่มขึ้น ตั้งใจว่า จะไม่ยอมรับ ของแจก ของแถม จากพ่อท่าน เหมือนงานพุทธาฯ ที่ผ่านมาเด็ดขาด ภายในงาน จึงมองเห็นภาพ ของแต่ละคน ขวนขวาย เอาภาระ เข้าไปรับผิดชอบ ดุจเป็นเจ้าภาพ ไม่ปล่อยให้เป็นภาระ ของเจ้าของพื้นท ี่เพียงผู้เดียว อีกแล้ว (หนวดไม่ อ....า....ว นะพ่อ)

พ่อท่านบอกว่า งานปลุกเสกฯนิ่งแล้ว รายการต่างๆ ในแต่ละวัน ก็ลงตัว แต่มีรอบจัดอีกมาก ที่เราต้อง สังเคราะห์กัน ต้องประชุมกัน ซึ่งเป็นเรื่องงาน ที่เราจะต้องสร้างสรร กันต่อไป แม้มีความนิ่ง แต่รอบหมุน ก็หมุนเร็วมาก มีภาวะของทั้งสองส่วน พร้อมๆกัน หลังทำวัตรเช้า ในแต่ละวัน มีการประชุมต่างๆ แบบองค์รวม เป็นประจำทุกวัน พวกเราให้ความร่วมมือ เข้าร่วมประชุม และ ร่วมรับผิดชอบ

ประโยคทองของงานนี้ "จงลงมือปลูกผักให้งาม อย่ามัวแต่พูดให้ผักงาม" สิ่งดีๆทั้งรูปธรรม และ นามธรรม จะเกิดขึ้นได้ ด้วยการกระทำ ไม่ใช่เพียงแค่วจีกรรม

กราบขอบพระคุณพ่อท่าน ที่เมตตาสั่งสอนเวไนยสัตว์ให้พ้นจากความมืดบอดแห่งอวิชชา นำอนุศาสนี ของพระพุทธเจ้า มาถ่ายทอด จนเกิดปาฏิหาริย์ สามารถเปลี่ยนแปลง จิตวิญญาณ ถึงขั้นเป็นพระแท้ๆ ของพุทธ กราบขอบพระคุณ สมณะ-สิกขมาตุ ที่เป็นแบบอย่างที่ดี แห่งผู้มีวรรณะ ๙ ขออนุโมทนา กับทุกๆ ท่าน ที่เสียสละ ร่วมบุญ ในงานครั้งนี้ หวังว่าคงได้ร่วมบุญกันอีก ในงานเพื่อฟ้าดิน (พ.ฟ.ด.) ครั้งที่ ๑๐ ที่ราชธานีอโศก

สุดท้าย ขอฝากคำสอนของพ่อท่าน ในช่วงทำวัตรเช้า ของวันที่ ๑๐ เม.ย. ว่า "ชีวิตคือการศึกษา คนเรา เกิดมาแล้วก็ตาย ตายแล้ว ถ้ายังไม่ปรินิพพาน ก็ต้องเวียนมาเกิดอีก วนแล้ววนเล่าอยู่อย่างนั้น ชั่วระยะ ที่ยังไม่ตาย มาเกิดมามีชีวิต ชีวิตจึงจะต้องศึกษาสั่งสมสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ชีวิต เพราะฉะนั้น ผู้ที่เกิดมาแล้ว มีปัญญา เข้าใจว่าชีวิตนั้น เกิดมาเพื่ออะไร จึงตั้งใจสะสมสิ่งที่เป็นทรัพย์แท้ให้แก่ชีวิต ตราบที่คนยัง ไม่ปรินิพพาน การหมุนเวียนอยู่ในโลก อยู่ในวัฏสงสารนี้ ก็คือการหมุนเวียนอยู่ เพื่อที่จะพัฒนา ถ้าเข้าใจ จุดที่จะพัฒนา ได้ดีแล้ว ก็ไม่มีอะไรเลย เพราะความหลอกล่อ ของโลกนั้น คือรสของสุข ซึ่งที่จริงนั้น ก็เป็นทุกข์คู่กัน เหตุแห่งทุกข์ เป็นตัวสำคัญ ที่พระพุทธเจ้า ค้นพบ ว่าเป็นสิ่งที่บงการ ให้คนทำชั่ว หรือ แม้แต่ทำดี อย่างโลกๆ ที่เป็นอามิสล่อ

เพราะฉะนั้นเมื่อดับเหตุแห่งทุกข์ได้ สุขที่เป็นอามิสล่อก็หายไป ทุกข์ที่จะต้องดิ้นรน ซมซาน แล้วก็ทำร้าย ทำเลวต่างๆ นานา ก็เป็นอันดับสิ้นไป พระองค์จึงได้ตรัสรู้ถึงว่า จิตวิญญาณของมนุษย์นั้น เป็นสิ่งที่ สะอาด บริสุทธิ์ และเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์คุณค่า ต่อชีวิตตน ชีวิตท่านในโลกแท้ๆ เพราะจิตวิญญาณ ที่สะอาดนั้น เป็นจิตวิญญาณที่ไม่มีกิเลส นั่นเอง เมื่อไม่มีกิเลส ก็ไม่มีตัวร้าย ไม่ทำร้ายแก่ตน ไม่ทำร้าย แก่ใครๆ ในโลก มีแต่ทำสิ่งที่ดีที่สุด ให้แก่ตน ให้แก่สังคม ให้แก่มนุษยชาติ

คนเราเกิดมาถ้าไม่รู้อย่างนี้ ก็จะไปสั่งสมแต่เรื่องเลวเรื่องร้ายอย่างโมหะ หรืออวิชชา อยู่ตลอด กาลนาน เมื่อพวกเรา ได้มารู้จักทิศทาง แห่งการทำชีวิต ไปสู่จุดประเสริฐสุด ตามที่พระบรมศาสดา ได้ตรัสรู้ และเอามา เปิดเผยให้เรา ได้ทราบแล้ว จงอย่าปล่อยให้เวลาในชีวิตของเรา ผ่านไปโดย เปล่าประโยชน์ ตั้งใจ ทุกคนเถิด และพยายามพากเพียร ไปสู่จุดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ค้นพบแล้วว่า เป็นจุดที่ดีที่สุด แห่งความเป็นมนุษย์ ขอให้ทุกคน ตั้งใจพากเพียร แต่ละชาติๆ แม้ชาตินี้ ก็ต้องพยายาม ที่จะไปสู่จุดสูงสุด คือ นิพพาน เป็นอรหันต์ให้ได้ ทุกคนเทอญ"

- ทีมขวนขวาย -

(สารอโศก อันดับที่ ๒๕๘ มีนาคม ๒๕๔๖)