หน้าแรก>สารอโศก


สันติอโศก
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๔๖
ช่วงเดือนนี้โลกเกิดวิกฤติการณ์ระทึกขวัญ ที่ประวัติศาสตร์มนุษยชาติ ต้องจารึกคือสงคราม ระหว่าง พันธมิตร (อเมริกา) กับอิรัก "สงคราม"เป็นบทเรียนที่มนุษย์(ผู้หลงอำนาจ) ไม่เคยจดจำ สงครามไม่ว่า จะเกิดขึ้น ด้วยเหตุผล ใดๆก็ตาม ล้วนนำพาความเสียหายมาสู่มนุษยชาติ ตราบใด ที่มนุษย์ ยังแก้ปัญหา ด้วยสงคราม นั่นแสดงว่า จิตใจของมนุษย์ ยังห่างไกลจากหลักธรรมคำสอน ของปราชญ์ศาสดา ของตน

พ่อท่านให้สติพวกเราว่า "ใครจะทำสงครามก็ช่างเขา เราจะทำสันติภาพอย่างเดียว"

ที่นี่มีอะไร?
อา.๒ ผศ.ดร.สุธารทิพ ภมรประวัติ และดร.ซิลวิโอ เอเมอรี่(สามี) และคณะจากม.มหิดล มาสาธิต การทำน้ำมัน ไบโอดีเซล จากน้ำมันพืช ที่ใช้แล้ว เพื่อทดแทนน้ำมัน ที่จะขาดตลาดโลก และราคาแพงขึ้น ทั้งช่วยลดควันดำและปราศจากมลพิษ

ศ.๗-อา.๙ ค่ายอบรมจริยธรรมหนุ่มสาว ครั้งที่ ๑๔

จ.๑๐ ตัวแทนองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนไม่น้อยกว่า ๒๐ องค์กรมาร่วมประชุม สภาเกษตร อินทรีย์แห่งชาติ ครั้งที่ ๔ เพื่อร่างธรรมนูญของสภาฯ และจัดตั้ง คณะทำงานชั่วคราว โดยมีพ่อท่าน เป็นประธาน กล่าวเปิดประชุม

ศ.๑๔-อา.๑๖ โครงการเข้าวัดปฏิบัติศีล ๘ ครั้งที่ ๒๔

จ.๑๗ ชาวชุมชนสันติอโศก ซึ่งประกอบด้วย คนวัด ญาติธรรม นิสิตม.วช. คุรุ และนร. สส.สอ.ร่วม ๑๐ กว่าคน ในฐานะตัวแทนชุมชนฯ เดินทางไปกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสมทบกับชมรม อยู่ร้อยปี ชีวีเป็นสุข และ ชมรม คุ้มครองผู้บริโภค เข้ายื่นหนังสือและมอบดอกไม้ เพื่อสนับสนุน และเป็นกำลังใจ ดร.สิริกร มณีรินทร์ รมช.ศธ. ที่ท่านช่วยกวดขัน ร้านอาหาร ที่ขายตามโรงเรียนต่างๆ ให้งดใช้สารเคมี และสารปรุงแต่งเป็นพิษ เช่นผงชูรส สารบอแร็กซ์ เป็นต้น

จ.๒๔ งาน"เอื้อไออุ่น" จัดขึ้นพิเศษ โดยพ่อท่าน เปิดโอกาสให้ลูกๆ ถามคำถามเกี่ยว กับเรื่องเพลงต่างๆ ที่พ่อท่านแต่ง เพื่อเป็นข้อมูล ในการแข่งขันเกม "อโศกพันธุ์แท้" งานเพลงของครูรัก รักพงษ์ ที่จะจัดขึ้น ในงานอโศกรำลึก ปีนี้

อ.๒๕ ชมร.หน้าสันติอโศก แจกอาหารฟรีประจำเดือน

ส.๒๙ สมณะเพาะพุทธ สมณะร้อยดาว และทีมงานไปจัดกิจกรรม"ฟ้าใส ใจสว่าง กลาง สวนน้ำ" ครั้งที่ ๓ ที่สวนเสรีไทย หรือสวนน้ำบึงกุ่ม กทม.

จ.๓๑ สมณะเถระล่างเดินทางไปร่วมประชุมกลุ่มสมณะเถระล่างที่เมฆาอโศก จ.บุรีรัมย์

กิจนิมนต์และประชุมกลุ่มต่างๆ
ส.๑,๒๙ ประชุมชาวชุมชนสันติอโศก พ่อท่านเป็นประธาน
อา.๒,จ.๑๗ สมณะและพระอาคันตุกะร่วมฟังสวดพระปาติโมกข์
จ.๓ ประชุม ๘ พาณิชย์จ.๓,๑๗ ประชุมคนวัดชาย-หญิง
อ.๔,๑๑,๑๘,๒๕ หมู่สมณะประชุมอปริหานิยธรรม
อา.๙ ประชุมเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ (คกร.)
อ.๑๑ สมณะเพาะพุทธไปงานอบรมที่ศูนย์ฝึกผู้นำ จ.กาญจนบุรี
ส.๑๕ สมณะเมืองแก้ว ติสสวโร ไปร่วมงาน"ภราดรภาพซาบซึ้งใจ" ครั้งที่ ๙ ของกลุ่มชลบุรี จ.ชลบุรี
อา.๑๖ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ฯ พ่อท่านเป็นประธาน
ส.๒๒ สมณะชนะผี ชิตมาโรไปประชุมกลุ่มจันทบุรี จ.จันทบุรี
อ.๒๕ ประชุมเรื่อง"การจดสิทธิบัตรสินค้าชาวอโศก"
พ.๒๖ สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ ไปแสดงธรรมให้กลุ่มกสิกรรมไร้สารพิษ จ.ปทุมธานี และแสดงธรรมงานศพลุงพร นักจัดรายการวิทยุ วัดมกุฎกษัตริยาราม กทม. ตามลำดับ
-บ่ายโมงประชุมก่อตั้ง "สื่อสารบุญนิยม"ครั้งที่ ๑ พ่อท่านเป็นประธาน
ส.๒๙ ประชุมองค์กรการพัฒนาสินค้าบุญนิยม

การศึกษาบุญนิยม
อ.๔-ศ.๗ นร.ม.๓ และม.๖สอบปลายภาค
อ.๑๑ คุรุสส.สอ.พบพ่อท่านพูดเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา
พ.๑๒ บ่าย ๒ โมง นร.สส.สอ. ทั้งหมดพบพ่อท่านรับฟังโอวาทพิเศษ
พฤ.๑๓ บ่าย ๒ โมง คุรุและนิสิตม.วช.เขตสันติอโศก พบพ่อท่านรับฟังโอวาท
ศ.๑๔ นร.ชั้นม.๕,๖ และม.๓ หญิงเดินทางไปร่วมกิจกรรมสัมพันธ์นร.สัมมาสิกขาทุกแห่ง ที่จบม.๖ ปีนี้ ที่ปฐมอโศก
ส.๑๕ นร.ทั้งหมดร่วมงาน "รับกลด" ของ นร. ม.๖ ที่ปฐมอโศก
อา.๑๖-จ.๑๗ คุรุและนิสิตม.วช. เขตสันติอโศกเดินทางไปสระบุรีเพื่อสร้างสัมพันธ์ภายในกลุ่ม นำโดย สมณะกล้าจริง ตถภาโว
จ.๑๗ ช่วงก่อนฉัน นร. ม.๑ แสดงละครเรื่องรามเกียรติ์ เป็นการสอบแบบบูรณาการ
อ.๑๘-ศ.๒๑ นร. ม.๑,๒,๔,๕ สอบปลายภาค
ส.๒๒ นร.สส.สอ.จัดงานอำลาปิดภาคเรียนมีนร.สัมมาสิกขาศีรษะฯมาร่วมด้วยประมาณ ๕๐ คน
อา.๒๓ นร.สส.สอ.ทั้งหมด พร้อมญาติธรรมไปร่วมงาน"ร่วมใจประสานการศึกษาวัฒนธรรมไทย - เวียดนาม" ที่บ้านแด่แผ่นดิน ของดร.นิติภูมิ นวรัตน์ ลาดกระบัง กทม.
จ.๒๔ วันปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๔๕
อ.๒๕ สัมมนาคุรุสส.สอ.สรุปภาคเรียนที่ผ่านมา วางนโยบายและแผนการเรียนในปีต่อไป
พ.๒๖ บ่ายโมงนิสิตม.วช.เรียนภาควิชาการเรื่อง "วิถีพุทธ" ครั้งแรก สอนโดย สมณะซาบซึ้ง สิริเตโช

พึ่งแก่เจ็บตาย
อ.๑๘ สมณะและญาติโยมไปร่วมงานศพยายของคุณประภาณี กัมทรทิพย์ (เต๊ะ-ลำนำ) ญาติธรรม ที่วัดจักรวรรดิ (วัดสามปลื้ม)
พ.๒๖ สมณะเดินดิน ติกขวีโร เข้ารับการรักษาตัวที่ร.พ.ศิริราช เนื่องจากปัสสาวะ ออกมาเป็นเลือด หลังจาก หมอตรวจ พบว่า กระเพาะปัสสาวะอักเสบ พักดูอาการที่ร.พ. ๒ วัน เช้าวัน เสาร์ ๒๙ มี.ค. กลับมาพักฟื้น ที่ศาลาสุขภาพ สันติฯ สักระยะหนึ่ง (ตอนนี้ไม่มีอาการปัสสาวะเป็นเลือดแล้ว)

สวนแห่งใหม่ไร้สารพิษ
ญาติของคุณสวงศ์ ที่อยู่ซอยสุวรรณประสิทธิ์ เขตบึงกุ่ม ให้ชาวสันติอโศก ทำประโยชน์ ในด้านกสิกรรม ในที่ดิน จำนวน ๑๐ กว่าไร่ ฟรี โดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆ ตอนนี้พวกเรา กำลังเริ่มไถปรับที่ เพื่อเตรียมปลูก พืชผักต่อไป งานนี้หลายหน่วยงาน ให้ความสนใจ

ขอฝากข้อคิดสุดท้ายว่า
"ไม่ควรแส่หาความผิดผู้อื่น
หรือธุระที่เขาทำแล้วหรือยังไม่ทำ
ควรตรวจดูเฉพาะกิจที่ตนทำ หรือ
ยังไม่ทำเท่านั้น"
พุทธพจน์

-สมณะกล้าตาย ปพโล -


ปฐมอโศก
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๔๖

ตราบใดที่กิเลสราคะ โทสะ โมหะ ไม่หมดไปจากใจคน ตราบนั้นสงครามก็ไม่มีวันหมดสิ้นไปจากโลกนี้ จะหนัก จะเบาเท่านั้นเอง

ความเคลื่อนไหวในรอบเดือน
-ประชุมเพื่อความเจริญพัฒนา
อา.๒,จ.๑๗ สมณะฟังสวดปาติโมกข์
จ.๓ ประชุมชาวชุมชน
จ.๓,๑๐,๑๗ อา.๒๓ ประชุมคุรุ
อ.๔,๒๕ พ.๑๒,๑๙, ประชุมอปริหานิย-ธรรม
ส.๘ ประชุมศูนย์เจาะวิจัยฯ
อ.๔ ,๑๑,๑๘,๒๕ ประชุมตรวจศีลนักเรียน
อา.๙,๓๐ ประชุมกรรมการชุมชน
อา.๙ ประชุมกลุ่มเพื่อนบุญอโศก
อ.๑๘ ประชุมสิกขมาตุ,ประชุมนิสิตม.วช.
จ.๓๑ ประชุมชาวชุมชน (วาระเดือนเม.ย.)

ออกเยี่ยมประเมินผลเกษตรกร
ที่ผ่านการอบรม โครงการสัจธรรมชีวิต โดยสมณะนาไท อิสสรชโนและคณะ

จ.๑๐-พฤ.๑๓ ๗ อำเภอ ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พฤ.๒๐ อ.บางเลน และ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
อา.๒๓ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
จ.๒๔ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
พ.๒๖ อ.บ้านโป่ง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
พฤ.๒๗ อ.สามพราน จ.นครปฐม
ศ.๒๘ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

แวดวงการศึกษา
อา.๒-อ.๔ สมณะร่มเมือง ยุทธวโร และสมณะแก่นหล้า วัฑฒโน นำนักเรียนชั้นม.๒ จำนวน ๓๖ คน คุรุ ๒ คน ไปทัศนศึกษา สร้างขบวน การกลุ่มในเขตจ.อยุธยา, ลพบุรี, สระบุรี, ราชบุรี และเพชรบุรี
จ.๓ นักเรียนม.๔ สายศิลป์ฯ ไปทัศนศึกษาวัดพระแก้ว กทม.
พ.๕ สมณะ ๕ รูป สิกขมาตุ ๑ รูป นำโดยสมณะทำดี อโสโก นำนิสิตม.วช.และคุรุประมาณ ๓๐ คน เดินจาริกไปแดนอโศก เพื่อสร้างขบวนการกลุ่ม ถึงแดนอโศกประมาณ ๒ ทุ่มวันศุกร์ที่ ๗ มี.ค.
พฤ.๑๓ ก่อนฉัน นักเรียนม.๖ เปิดใจก่อนสำเร็จการศึกษา
ศ.๑๔ ก่อนฉัน สมณะ-สิกขมาตุ ให้พรแก่นักเรียน ม.๖
บ่ายรุ่นน้องจัดกิจกรรมสันทนาการแก่รุ่นพี่ ม.๖
บ่ายสอง พ่อท่านพบนิสิตม.วช.
-๑๗.๐๐ น. เลี้ยงขันโตก นักเรียนม.๖ รวมทุกพุทธสถาน
ภาคค่ำ มีการแสดงฉลองม.๖ จบการศึกษา
ส.๑๕ พิธีรับกลดจากพ่อท่านของนักเรียนที่จบม.๖ รวม ๔๓ คน
ภาคค่ำ พิธีบายศรี นักเรียนม.๓, ม.๖
จ.๒๔-พ.๒๖ ส.แก่นหล้า วัฑฒโน สิกขมาตุ ๒ รูป คุรุ ๓ คน รุ่นพี่ ๒ คน นำนักเรียนม.๓ ๓๑ คน ไปทัศนศึกษาสร้างขบวนการกลุ่ม ที่เกาะเสม็ด อ.เมือง จ.ระยอง
ส.๒๙ สมณะ ๓ รูป คุรุ ๒ คน นำโดยสมณะร่มเมือง ยุทธวโร นำนักเรียน ม.๑ จำนวน ๓๔ คน ไปทัศนศึกษา และสร้างขบวนการกลุ่ม โดยไปดูนาเกลือจ.สมุทรสาคร ตลาดน้ำดำเนินสะดวก และโรงงานทำโอ่ง จ.ราชบุรี
อา.๓๐ ปัจฉิมนิเทศนักเรียนม.ต้น และผู้ปกครองเนื่องในวันปิดภาคการศึกษาที่ ๒
จ.๓๑ สัมมนาคุรุ

กิจนิมนต์ และการไปร่วมงานต่างๆ
อา.๙ สิกขมาตุรินฟ้า นาวาบุญนิยม ไปแสดงธรรมแก่นักศึกษาสถาบันราชภัฏ นครปฐม และ สถาบันราชภัฏ รำไพพรรณี จันทบุรี จำนวน ๑๐๐ คน ที่ศูนย์ฝึกผู้นำ จ.กาญจนบุรี
จ.๑๐ สมณะร่มเมือง ยุทธวโร และสมณะแก่นหล้า วัฑฒโน ไปกิจนิมนต์ ทำบุญบ้าน บ้านน้องสาว คุณน้อมพุทธ (แดง-ศาลาค้า) ที่ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ค้าง ๑ คืน
ส.๑๕ สมณะร่มเมือง ยุทธวโร และญาติธรรมชาย ๓ คน หญิง ๔ คน ไปร่วมงานฌาปนกิจศพนางสุภา บุญถาวร แม่ของคุณแก้วรุ่ง ชาวหินฟ้า ที่วัดทุ่งหวัง อ.เมือง จ.ตรัง
พฤ.๒๐ สมณะมั่นแจ้ง พุทธชาโต ไปประชุมนครปฐมศึกษาที่วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี
ส.๒๒-อา.๒๓ สมณะบินก้าว อิทธิภาโว ไปงานติดตั้งสถานีวิทยุชุมชน ที่พุทธสถานสีมาอโศก
ส.๒๒ สมณะ ๓ รูป คุรุ ๔ คน นักเรียน ๑๑ คน นำโดยสมณะร่มเมือง ยุทธวโร ไปร่วมงาน ฌาปนกิจศพ นายพงษ์ศิลป์ แสงอาทิตย์ พี่ชายคุณฝ่าฝัน แสงอาทิตย์ ที่วัดด่านสำโรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
อา.๒๓ คณะกลองยาว สส.ฐ. ไปร่วมแสดงในงาน"ร่วมใจประสานการศึกษาและวัฒนธรรม ไทย-เวียดนาม" ที่บ้าน ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ หมู่บ้านเลคการ์เด้น ลาดกระบัง กทม.
พ.๒๖ คุรุ-นักเรียน เดินทางไปอบรมคุณธรรม-จริยธรรมนักเรียนระดับ ป.๕-ป.๖ จำนวนประมาณ ๑๐๐ คน ที่ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี อบรมระหว่าง วันที่ ๒๙ มี.ค.-๒ เม.ย.๔๖
พฤ.๒๗ สมณะ ๒ รูป พระอาคันตุกะ ๑ รูป และญาติธรรมร่วมงานฌาปนกิจ นายประจญ ปั้นโต อายุ ๘๖ ปี บิดาของ คุณฝนฟ้า นาวาบุญนิยม ที่ อ.เมือง จ.เชียงราย
-สมณะเสียงศีล ชาตวโร และสมณะมั่นแจ้ง พุทธชาโต เข้าร่วมประชุมเตรียมสัมมนา การจัดการ ทรัพยากรทางน้ำ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครปฐม
ศ.๒๘ สมณะมั่นแจ้ง พุทธชาโต และสมณะ แก่นหล้า วัฑฒโน ร่วมประชุมนครปฐมศึกษา ที่ ตลาดล่าง (หน้าองค์พระปฐมเจดีย์) อ.เมือง จ.นครปฐม
อา.๓๐ สมณะ ๒ รูป (สมทบกับสมณะจากสันติอโศก ๒ รูป) ฆราวาส ๗ คน นำโดยสมณะร่มเมือง ยุทธวโร ไปกิจนิมนต์ ทำบุญบ้าน ของนางชื่นจิต ทรัพย์สินทวีลาภ มารดาคุณฟ้าดาว นาวาบุญนิยม ที่บ้านเลขที่ ๒๙๓-๒๙๕ ถ.อาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.
- จากนั้น เดินทางไปเยี่ยม โยมแม่อาจารย์ ๒ สมณะเก้าก้าว สรณีโย ที่โรงพยาบาล สมเด็จฯณ ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ผู้มาศึกษาวิถีชีวิตชุมชนและอื่นๆ
จ.๑๐ นักศึกษาฝึกงานจากสถาบันเทคโนโลยีสุโขทัย คณะพืชศาสตร์ ๑ คน มาฝึกงานเป็นเวลา ๒ เดือน
ส.๘ คณาจารย์และนักศึกษาจำนวน ๗๙ คน จากสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน(ศษ.พช.) ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จ.สุราษฎร์ธานี
ศ.๑๔ คุณพาเมล่า เบาว์เด้น นักร้องนักแสดง
-นักศึกษาจากม.เกษตรศาสตร์ ๒๐ คน
ศ.๒๑ ผู้นำกลุ่มอาชีพจากสำนักงานพัฒนาชุมชน อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ จำนวน ๔๐ คน มาศึกษา การจัดองค์กรชุมชน
ส.๒๙ ผศ.สุขม อัตวาวุฒิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กทม. นำนักศึกษา ทั้งไทย และ ต่างประเทศ จำนวน ๒๙ คน มาศึกษานอกสถานที่ ภายใต้โครงการปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ นานาชาติ หรือ B.E.Program ภาคค่ำ มีการแสดงเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยอยู่พักค้าง ๑ คืน

ผู้ตั้งใจฝึก ตั้งใจเพียร ด้วยแนวทางปฏิบัติธรรมที่ดี ที่ถูกต้องอย่างเอาจริงเอาจัง นั่นแหละ คือ ผู้จะค้ำจุนโลก ผู้จะเป็นคนช่วยมวลมนุษยชาติให้มีสันติภาพที่แท้จริงในโลกทุกโอกาส
(พ่อท่าน ๑๒ มิ.ย.๒๐)

- สมณะแก่นหล้า วัฑฒโน -


ศีรษะอโศก
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๔๖
นักเรียนสัมมาสิกขาชั้นประถมและมัธยมทั้งหมด ทยอยสอบภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๔๕ ทุกรายวิชา โดยมีการจัด กระบวนการสอบ ในรูปแบบ เข้าค่ายรายวัน ค่ายรายสะดวก ทดสอบ ศีลเด่น-เป็นงาน-ชาญวิชา ครบทั้ง ภาคปริยัติ-ปฏิบัติ-ปฏิเวธ บูรณาการ ควบคู่ไปกับ กระบวนการของนิสิต ม.วช. และชาวชุมชน ทั้งหมด ที่เป็นแม่งาน การอบรมฯ การต้อนรับผู้มาดูงาน รวมทั้งกิจกรรมสำคัญ เตรียมงานปลุกเสกฯ ครั้งที่ ๒๗ บรรยากาศเดือนนี้ บุญได้กระจายตัว ให้ทุกคน ได้ตั้งตน บนความลำบาก เพิ่มพูนกุศลกรรม ให้เจริญยิ่ง ทุกๆหยาดหยด ของความเหน็ดเหนื่อย ได้สลาย เป็นประโยชน์ และ บอกคุณค่าความเป็น "ชุมชนวัฒนธรรม บุญนิยมศีรษะอโศก"

กิจกรรมทั่วไป
อา.๒ สมณะลงโบสถ์ทบทวนปาติโมกข์ สิกขมาตุประชุมที่ศาลาเขตหญิง
พฤ.๖ ประชุมคุรุ และประชุมเตรียมงานอบรม สมณะ-สิกขมาตุ เป็นประธาน
ส.๘-ศ.๑๔ ส.ถ่องแท้ ไปกิจนิมนต์งานตลาดผักผลไม้ไร้สารพิษที่ จ.นครพนม และติดตามผล การอบรม ในพื้นที่ใกล้เคียง
อ.๑๑ ศึกษาศีลพัฒนาจิตวิญญาณแบบแบ่งกลุ่มสัมมาสิกขาทั้งหมด ๑๘ กลุ่ม
พ.๑๒ ประชุมบวรช่วงวัตรเช้า สรุปเรื่องสำคัญแจ้งให้ทราบ
-การจัดซื้อทุกชนิดให้เบิกเงินสดผ่านฝ่ายการเงิน ห้ามซื้อเชื่อ
-จัดเวรยามสับเปลี่ยนกันดูแลชุมชนช่วงกลางคืนเพราะช่วงนี้มิจฉาชีพมาก
-อนุมัติให้ใช้ไฟฟ้าที่ไร่ ๓๙ ในบริเวณที่จำเป็น เช่นห้องน้ำ-ห้องครัว
-ศึกษาศีลฯม.วช. สมณะ-สิกขมาตุประธาน
พฤ.๑๓ ประชุมคุรุ(วิสามัญ) กรณีนักเรียนทำผิดศีล สมณะ-สิกขมาตุเป็นประธาน
ศ.๑๔ ประชุมคุรุ กรณีนักเรียนทำผิดศีล สมณะ-สิกขมาตุเป็นประธาน
ศ.๑๔-อา.๑๖ ส.หินกลั่น ส.หินเพชร และส.พอจริง นำนักเรียน สส.ษ. ชั้น ม.๖ จำนวน ๑๖ คน ร่วมงาน รับกลด จากพ่อท่านที่ ปฐมอโศก
ส.๑๕ ส.ผืนฟ้า ส.พันเมือง สิกขมาตุ ๓ รูป และชาวชุมชนส่วนหนึ่ง ไปกิจนิมนต์ที่บ้านพ่อใหญ่ ประสิทธิ์ นิตอินทร์ ประธานกลุ่มเครือข่าย กสิกรรมไร้สารพิษ บ้านภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
อา.๑๖ ส.ถ่องแท้ เดินทางกลับจากการไปประเมินผลหลายพื้นที่ในจังหวัดต่างๆ
-ศึกษาศีลพัฒนาจิตวิญญาณแบบแบ่งกลุ่มนักเรียนทั้งหมด
จ.๑๗ สมณะลงโบสถ์ทบทวนปาติโมกข์ สิกขมาตุประชุมที่ศาลาเขตหญิง
-ประชุมคุรุ สมณะ-สิกขมาตุประธาน
-สมณะ ๓ รูป และชาวชุมชนส่วนหนึ่งไปกิจนิมนต์ร่วมงานเปิดโรงปุ๋ยอินทรีย์ที่ บ้านละลม จ.ศรีสะเกษ
อ.๑๘ ส.หินกลั่น ไปกิจนิมนต์เทศน์อบรมในงานเข้าค่ายคนดีศรีกันทรลักษ์จำนวน ๑๑๐ คน ที่ค่ายทหาร อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
พ.๑๙ ประชุมบวรสรุปเรื่องสำคัญแจ้งให้ทราบ
- ยกเลิก การสีข้าวเหนียวขาว เพื่อรณรงค์การกินข้าวเหนียวกล้อง และรณรงค์กินข้าวเมล็ดไม่สวย (เมล็ดหัก) ภายใน ชุมชนกันเอง
- การนำสินค้าไปจำหน่ายในงานแสดงนิทรรศการ หรืองานใดๆก็ตาม หากขึ้นป้ายสินค้าบุญนิยม จะต้อง ขายต่ำกว่า ต้นทุนการผลิต
พฤ.๒๐ ส.หินเพชร และส.พอจริง เดินทางมาช่วยงานที่ศีรษะอโศก
-อ.ขวัญดิน สิงห์คำ หัวหน้าพรรคเพื่อฟ้าดิน เดินทางไปร่วมเป็นวิทยากรที่ ศูนย์ฝึกอบรมผู้นำ จ.กาญจนบุรี
ศ.๒๑ ส.ถ่องแท้ และส.หินกลั่น ไปกิจนิมนต์ที่บ้านโยมไสว ใกล้ร.พ.ศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี
ศ.๒๑-ส.๒๒ ส.ถ่องแท้ และส.พอจริง และชาวชุมชนส่วนหนึ่ง ไปกิจนิมนต์เปิดร้านของกลุ่มญาติธรรม จ.สุรินทร์
ส.๒๒-จ.๒๔ ชาวชุมชนส่วนหนึ่ง นำทีมนิสิตม.วช. และสส.ษ. ทีมโปงลาง ๓๘ คน ไป ร่วมงาน ต้อนรับ คณาจารย์ การศึกษาและวัฒนธรรมจากมหาวิทยาลัยวิง ประเทศเวียดนาม ที่บ้าน ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ กรุงเทพฯ
จ.๒๔ สมณะ-สิกขมาตุประชุมที่โบสถ์
อ.๒๕ ส.ผืนฟ้าไปร่วมเป็นกำลังใจให้ชาวชุมชนส่วนหนึ่ง ร่วมแรงร่วมใจเก็บแตงโมที่บ้านทุ่งไชย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
อา.๒๓-พฤ.๒๗ ส.ถ่องแท้ และส.พอจริง พร้อมทีมกสิกรรม และทีมสื่อสาระส่วนหนึ่งเดินทางไปกิจนิมนต์ ร่วมประชุม กับกลุ่มผู้บริหาร ธ.ก.ส. อ.ขลุง จ.จันทบุรี เกี่ยวกับการส่งเสริม การทำพืชสวนผลไม้ ไร้สารพิษ รวมทั้ง ติดตามผล การอบรมและดูงาน หลากหลายพื้นที่ ใน จ.ระยอง จันทบุรีและตราด
พ.๒๖ คุณสมภาร บุญฑะจิตร์ เป็นตัวแทนชุมชนไปร่วมประชุม องค์กรสื่อสารบุญนิยม ที่สันติอโศก กรุงเทพฯ
-ประชุมบวรประเมินผลการเตรียมงานปลุกเสกฯครั้งที่ ๒๗ อย่างคร่าวๆ
-ประชุมคุรุ สมณะ-สิกขมาตุประธาน
พฤ.๒๗ ชาวชุมชนส่วนหนึ่งไปเก็บมะพร้าวที่อ.สังขะ จ.สุรินทร์
พฤ.๒๗-ศ.๒๘ เจ้าหน้าที่รายการทุ่งแสงตะวันจากทีวีช่อง ๓ มาสำรวจพื้นที่ เตรียมถ่ายทำ การดำเนินวิถีชีวิต ชุมชนวัฒนธรรมศีรษะอโศก
ศ.๒๘ ชาวชุมชนส่วนหนึ่ง ไปร่วมงานบุญ ที่วัดบ้านกระบี่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
ส.๒๙ ชาวชุมชนและสัมมาสิกขา ม.๕ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานบายศรีเลี้ยงฉลองให้พี่สัมมาสิกขา ม.ปลาย และ น้องสัมมาสิกขาม.ต้น จบการศึกษาม.๖ และ ม.๓
อา.๓๐-จ.๓๑ คณะผู้ผลิตรายการทุ่งแสงตะวันจากทีวีช่อง ๓ มาถ่ายทำวิถีชีวิต ชาวชุมชน วัฒนธรรม บุญนิยมศีรษะอโศก
-สัมมนาคุรุวิชาการ และคุรุฐานงาน เพื่อร่วมกันจัดตารางสอน และตารางชีวิตประจำวัน ของนักเรียน สัมมาสิกขา สายสามัญ และ สายอาชีวะ ปีการศึกษาใหม่ ให้สอดคล้องกับ วิถีการดำเนินชีวิต ของชาวชุมชน และ ปรัชญาการศึกษาบุญนิยม สมณะ-สิกขมาตุ เป็นประธาน

กิจกรรมพิเศษ
ส.๑-พ.๕ อบรม ๕ วัน ๔ คืนหลักสูตรสัจธรรมชีวิตเกษตรกรจาก อ.เดชอุดม อ.หนองสนม อ.ขุขันธ์ อ.วาปีปทุม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่ธ.ก.ส. ๗ คน รวม ๑๒๑ คน
ส.๘-จ.๑๐ อบรม ๓ วัน ๒ คืน หลักสูตร คนสร้างชาติ คณะนักเรียนชั้นม.๓ จาก ร.ร. บ้านกระแชงวิทยา จำนวน ๑๔๓ คนต้อนรับผู้มาดูงาน
อ.๑๑ เยาวชนกลุ่มป้องกันยาเสพติดจาก อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร จำนวน ๗๐ คน
พ.๑๒ กลุ่มโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ วิสาหกิจชุมชน จาก อ.จตุรพักตร์พิมาน จ.ร้อยเอ็ด จำนวน ๘๐ คน ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ๑ มื้อ
พฤ.๑๓ ผู้สนใจจากอ.นาดูน และอ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี จำนวน ๘๐ คน
-กลุ่มเกษตรกรจาก จ.มหาสารคาม ๘๐ คน
ศ.๑๔ กลุ่มเกษตรกรจาก อ.สีขรภูมิ จ.สุรินทร์ จำนวน ๘๐ คน
ส.๑๕ อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานจาก จ.บุรีรัมย์ ๕๐ คน ร่วมรับประทานอาหาร ๑ มื้อ
อา.๑๖ ชาวบ้านกลุ่มแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง จากอ.กันทรลักษ์ ๕๕ คน
จ.๑๗ ผอ.โรงพยาบาลกันทรลักษ์ พร้อมคณะเภสัชกรมาดูงานแพทย์ทางเลือก
อ.๑๘ แม่บ้านกลุ่มมูลนิธิศุภนิมิต จ.ร้อยเอ็ด ๑๒๐ คน
พฤ.๒๐ ชาวบ้านวิสาหกิจชุมชน อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ๘๐ คน
-ชาวบ้านวิสาหกิจชุมชน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ๘๐ คน
-ชาวบ้านวิสาหกิจชุมชน อ.น้ำเกลี้ยง จ.อุบลราชธานี ๕๐ คน
-ชาวบ้านวิสาหกิจชุมชน กิ่งอ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ ๕๐ คน
-กลุ่มคนดีศรีกันทรลักษ์ ๑๑๐ คน
อา.๒๓ เกษตรกรกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน อ.บึงบูรณ์ จ.ศรีสะเกษ ๑๐ คน
จ.๒๔ อาจารย์ ๓ ท่านนำนักศึกษาราชภัฏมหาสารคาม ๑๗ คน มาดูงานรวม ๒๐ คน
อ.๒๕ เกษตรกรจาก อ.ไพรบึง ๗๐ คน ร่วมรับประทานอาหาร ๑ มื้อ
อ.๒๕-พ.๒๖ คณะเจ้าหน้าที่จากกองการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุขจำนวน ๑๕ คน มาพักค้าง ๑ คืน ร่วมรับประทานอาหาร ขันโตก กับชาวชุมชน แบบอบอุ่นกันเองด้วย
พฤ.๒๗ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร ๔๐ คน
ศ.๒๘ นิสิตคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๕๐ คน
-ชาวบ้านสังกัดกลุ่มแผนแม่บทชุมชน ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ๑๒๐ คน

ข้อคิดขอฝาก
ช่วยผู้คนต้องตั้งใจ เป็นผู้ให้ที่อ่อนโยน ให้
ผู้รับภาคภูมิใจในตนเอง ที่มีความดีเป็นผู้ที่น่า
ช่วยเหลือ ไม่มีใครละเลย-ทอดทิ้ง "คนดี"-

สม.ทองพราย ชาวหินฟ้า -


ศาลีอโศก
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๔๖
ในเดือนนี้ บรรยากาศของพุทธสถานและชุมชนศาลีอโศก เข้าสู่บรรยากาศของการอบรมลูกค้าพักหนี้ ธ.ก.ส. และการต้อนรับ ผู้มาศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ของชาวชุมชน เศรษฐกิจพึ่งตนเอง ศาลีอโศก ผสมผสานกับบรรยากาศ ของการสอบภาค ๒ และ การปิดภาคเรียน ของเด็กนักเรียน สัมมาสิกขา ศาลีอโศก

ท่ามกลางบรรยากาศ สับสนวุ่นวาย ของสังคมภายนอก แม้จะตึงเครียดเพียงใด พวกเราก็ยังคง ดำรงชีวิต กันอยู่ได้ ด้วยความสุข สงบ อบอุ่น เป็นสันติภาพ เพราะเรามีความเป็นพี่น้อง (ภราดรภาพ) กันจริง เป็นเส้นทาง ของชีวิต ที่พวกเราเลือกสรรกันเอง ด้วยความรู้ และเข้าใจ ตามสติปัญญาแห่งตน (อิสระเสรีภาพ) เราจึงสร้างสรรสังคมนี้ ด้วยความเต็มใจ และ เต็มกำลังความสามารถ (สมรรถภาพ) สังคมในหมู่พวกเรา จึงดำรงอยู่ได้ครบพร้อมสมบูรณ์ ไม่เดือดเนื้อร้อนใจ ไปตามสังคมภายนอก (บูรณภาพ) ด้วยประการฉะนี้แล

เหตุการณ์รายวัน
อา.๒ สมณะและพระอาคันตุกะลงอุโบสถทบทวนพระปาติโมกข์
จ.๓ ประชุมชาวชุมชนเพื่อเตรียมงานอบรมลูกค้าพักหนี้ ธ.ก.ส.
-สมณะการศึกษา คณะคุรุ ประชุมรับรู้และแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียน
-ชาวชุมชนศาลีอโศกนำกระเช้าดอกไม้ ไปมอบให้นายอำเภอไพศาลี เพื่อเป็นกำลังใจ ในการทำงาน ดูแลประชาชน ให้มีความสงบร่มเย็น
พ.๕-อา.๙ อบรมลูกค้าพักหนี้ธ.ก.ส. หลักสูตร"สัจธรรมชีวิต" รุ่นที่ ๓๕ จาก อ.เมือง จ.ตาก อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ อ.ลี้ จ.ลำพูน จำนวนทั้งหมด ๑๓๑ คน พนักงานธ.ก.ส. ๑๒ คน
อา.๙ สมณะ สิกขมาตุ พี่เลี้ยงชาวชุมชน ประชุมสรุปงานอบรมลูกค้าพักหนี้ธ.ก.ส.รุ่นที่ ๓๕ และ ประชุม การศึกษากันต่อ
-วิทยาลัยชุมชน จ.พิจิตร จำนวน ๒๐ คน มาศึกษาดูงาน ชุมชนศาลีอโศก
-นางกาญจนา ศรีทัพโพธิ์และนางศุภลักษณ์ แก้วมณี นักวิชาการพัฒนาชุมชน ๖ พร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่น จาก ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ จำนวน ๒๐ คน มาศึกษาดูงาน ชุมชนเศรษฐกิจพึ่งตนเอง ศาลีอโศก
อ.๑๑-พ.๑๒ สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร นำสมณะ ๔ รูป ไปอบรมผู้ติดยาเสพติด ที่วัดกระทุ่มทอง อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
พ.๑๒-อา.๑๖ อบรมลูกค้าพักหนี้ ธ.ก.ส. หลักสูตร"สัจธรรมชีวิต" รุ่นที่ ๓๖ จากอำเภอสามเงา จ.ตาก อ.นครไทย จ.พิษณุโลก อ.ลี้ จ.ลำพูน จำนวนทั้งหมด ๑๕๘ คน เจ้าพนักงาน ธ.ก.ส. ๑๐ คน
ศ.๑๔ นักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก ชั้นมัธยมปีที่ ๓ และปีที่ ๖ เดินทางสู่พุทธสถานปฐมอโศก เพื่อร่วมงาน รับกลด ของพี่ มัธยมปีที่ ๖ ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๖
อา.๑๖ สมณะ สิกขมาตุ พี่เลี้ยงชาวชุมชน ประชุมสรุปงาน อบรมลูกค้าพักหนี้ธ.ก.ส. รุ่นที่ ๓๖ และ ประชุมการศึกษาต่อ
-งานเลี้ยงอำลาพี่น้องของนร.สัมมาสิกขาศาลีอโศก สำหรับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และปีที่ ๖
จ.๑๗ สมณะลงอุโบสถทบทวนพระปาติโมกข์
-วันปิดภาคเรียนที่ ๒ ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ สมณะกำแพงพุทธ สุพโล และสมณะเน้นแก่น พลานีโก ไปส่งเด็กนักเรียน ที่กลับบ้านในจังหวัดตาก
อ.๑๘ สมณะประชุมอปริหานิยธรรม เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. สิกขมาตุมาร่วมประชุมต่อถึง ๑๖.๐๐ น.
-สมณะดินทอง นครวโร ประชุมคนวัด
-สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร และสมณะผองไท รตนปุญโญ ไปแสดงธรรม ให้กับผู้ที่เข้ารับการอบรม ที่โรงเรียน ผู้นำ จ.กาญจนบุรี
พ.๑๙-อา.๒๓ อบรมลูกค้าพักหนี้ธ.ก.ส. หลักสูตร "สัจธรรมชีวิต" รุ่นที่ ๓๗ จากอ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก มีจำนวนทั้งหมด ๑๕๓ คน พนักงานธ.ก.ส. ๗ คน
ศ.๒๑ พัฒนากร อ.บึงสามพัน นำผู้นำชุมชน อ.บึงสามพัน จำนวน ๔๗ คน มาศึกษาดูงาน วิถีชีวิตชาวชุมชน เศรษฐกิจ พึ่งตนเอง ศาลีอโศก
อา.๒๓ สมณะสิกขมาตุ พี่เลี้ยงชาวชุมชน ประชุมสรุปงาน อบรมลูกค้าพักหนี้ธ.ก.ส.รุ่นที่ ๓๗ และ ประชุม การศึกษาต่อ
จ.๒๔ สมณะการศึกษา คณะคุรุสัมมาสิกขา ศาลีอโศก ประชุมสัมมนาสรุปการศึกษา ในรอบปีที่ผ่านมา และวางแนวทาง ในการศึกษา ในปีต่อไป
-สมณะเพื่อพุทธชินธโร นำสมณะ ๓ รูปไปอบรมผู้ติดยาเสพติด ที่วัดวังกรด ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
อ.๒๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.-๑๕.๐๐ น. สมณะประชุมอปริหานิยธรรมแล้วสิกขมาตุ มาร่วมประชุมต่อถึง ๑๖.๐๐ น.
-ประชุมกรรมการสหกรณ์กู้ดินฟ้าจำกัด
-สมณะ ๒ รูป และญาติธรรมจำนวน ๑ รถตู้ ไปเยี่ยมโยมละเมียด ยุวดี ญาติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ และ เยี่ยมแม่ ของคุณแน่งน้อย ญาติธรรม บรรพตพิสัย ซึ่งป่วยรักษาตัวอยู่ที่ โรงพยาบาล สวรรค์ประชารักษ์
-สมณะกำแพงพุทธ สุพโลนำสมณะ ๕ รูป ไปอบรมผู้ติดยาเสพติด ที่วัดวังกรด ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
พ.๒๖-อา.๓๐ อบรมลูกค้าพักหนี้ ธ.ก.ส. หลักสูตร"สัจธรรมชีวิต" รุ่นที่ ๓๘ จาก อ.เมือง อ.สวรรคโลก อ.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสำโรง อ.คีรีมาศ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย และจากอ.พรหมพิราม อ.เนินมะปรางค์ จ.พิษณุโลก มีจำนวนทั้งหมด ๑๔๗ คน พนักงานธ.ก.ส. ๘ คน
พฤ.๒๗ สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร สมณะหนักแน่น ขันติพโล ไปแสดงธรรม ปลุกไฟชีวิต ให้อาสาสมัคร สาธารณสุข ขั้นมูลฐาน (อ.ส.ม.) จำนวน ๓๐ คน ที่ศูนย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
อา.๓๐ สมณะสิกขมาตุพี่เลี้ยงชาวชุมชนประชุม สรุปงาน อบรมลูกค้าพักหนี้ ธ.ก.ส. รุ่นที่ ๓๘
จ.๓๑ วันปิดภาคเรียนที่ ๒ ของนักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๒ และ ๕
-อบรมกลุ่มแม่บ้านและผู้นำพัฒนาชุมชน อ.ไพศาลี ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ถึง วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๖

ข้อคิดสุดท้าย
ฝึกยิ้มเข้าไว้ หัวใจจะสดชื่น
ชีวิตไม่ขมขื่น วันคืนจะมีค่า
เบิกบานและสดใส หัวใจไม่ด้านชา
มวลมิตรคิดคบหา ด้วยใบหน้าที่เบิกบาน

- สมณะเน้นแก่น พลานีโก -


สีมาอโศก
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๔๖
หลังจากเสร็จสิ้นการไปร่วมงานอบรม "พุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์" ปลายเดือนที่แล้ว เหมือนกับได้ ชาร์ตแบตเตอรี่ ไฟแห่งชีวิตเต็มอัตรา เมื่อกลับสีมาอโศก มีไฟแห่งการสร้างสรร และเสียสละ มีงานอบรม "สัจธรรมชีวิต" ๓ รุ่น ติดตั้งวิทยุชุมชน และย้ายบ้านพักชราภิบาล ไปอยู่ที่แห่งใหม่ ใกล้โรงครัวกลาง เกิดความสัมพันธ์ อันอบอุ่น กับชาววัดชาวชุมชนมากยิ่งขึ้น

ปลายเดือนปิดเทอม ปิดตำรา นักเรียนสัมมาสิกขาลาจากไป เสียงแจ้วๆ และแววตาน่ารักเลือนวับไป เหลือเพียง ความเงียบ สงบวิเวก ชาวสีมาจะรอคอยวันที่เจ้ากลับมาเยือน

กรรมและกาละ
ศ.๒๘ก.พ.-อ.๔ อบรม"สัจธรรมชีวิต"ของเกษตรกรรุ่นที่ ๒๘ (อ.สตึก และกิ่งอ.แคนดง) จ.บุรีรัมย์ จำนวน ๑๒๓ คน พนักงาน ธ.ก.ส. ๗ คน
จ.๓ ประชุมชาวชุมชนดินหนองแดนเหนือ จ.อุดรธานี สมณะมือมั่น ปูรณกโร นำ
พฤ.๖ ประชุมคณะกรรมการชุมชนสีมาอโศก ประชุมคุรุสัมมาสิกขา และย้ายชาวชราภิบาล มาอยู่ที่พักใหม่ ข้างโรงครัวกลาง
ศ.๗ ประชุมสิกขมาตุ
ส.๘ ประชุมชาวชุมชนเมฆาอโศก จ.บุรีรัมย์ สมณะมือมั่น ปูรณกโร นำ
-สมณะเด็ดขาด จิตตสันโต สมณะนานุ่ม กัสสโก และชาวสีมาอโศก ๑๐ คน ไปตรวจสุขภาพกับ หมออารีย์ ที่ไร่มะขามเปรี้ยว จ.นครพนม
อา.๙ สมาชิกเพื่อนช่วยเพื่อน จำนวน ๕๖ ท่าน มาแวะเยี่ยมเยือน และ รับประทานอาหาร
จ.๑๐ สมณะบินก้าว มาช่วยติดตั้งสถานีวิทยุชุมชน
จ.๑๐-ศ.๑๔ อบรม"สัจธรรมชีวิต" รุ่นที่ ๒๙ (อ.ปักธงชัย) จำนวน ๕๖ คน พนักงาน ธ.ก.ส. ๖ คน
อ.๑๑-ศ.๑๔ สส.ม. ชั้น ม.๓ จำนวน ๘ คน และม.๖ จำนวน ๑ คน จัดทำกิจกรรม "เอื้อไออุ่น" ฉันท์พี่น้องที่ หาดชะอำ จ.เพชรบุรี และที่ศูนย์ฝึกผู้นำ จ.กาญจนบุรี สมณะมือมั่น ปูรณกโร นำ
ส.๑๕ สส.ม. ที่จบการศึกษาชั้นม.๖ จำนวน ๑ คน รับกลดจากพ่อท่าน ที่พุทธสถานปฐมอโศก
-ประชุมชาวชุมชน ดินหนองแดนเหนือ จ.อุดรธานี สมณะ ๒ รูป ส.กลางดิน โสรัจโจ นำ
อา.๑๖ ชาวชุมชนสีมาฯ พบพ่อท่านที่พุทธสถานสันติอโศก มีสมณะ ๓ รูป สมณะน่านฟ้า สุขฌาโน นำ
จ.๑๗-ศ.๒๑ "อบรมสัจธรรมชีวิต" ของเกษตรกร รุ่นที่ ๓๐ (อ.วังน้ำเขียว) จำนวน ๑๒๖ คน พนักงานธ.ก.ส. ๔ คน
พ.๑๙-อา.๒๓ "อบรมสัจธรรมชีวิต" ของเกษตรกร รุ่นที่ ๑๘ (บ้านดุง) ที่ชุมชนดินหนอง-แดนเหนือ จ.อุดรธานี สมณะ ๒ รูป สมณะฉันทโส นำ
ศ.๒๑ ร่วมงานเผาศพ คุณยายพัน จิตนอก ที่บ้านด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา สมณะ เด็ดขาด จิตตสันโต นำ
จ.๒๔ ทดลองออกกระจายเสียง วิทยุชุมชนสีมาอโศก
จ.๒๔-พ.๒๖ อบรมเยาวชนคนสร้างชาติ รุ่นที่ ๔ นักเรียนจาก อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ๑๓ โรงเรียน จำนวน ๑๓๔ คน ที่ชุมชนเมฆาอโศก โดย สส.ม. ชั้นม.๓ มีสมณะ ๔ รูป สมณะเด็ดขาด จิตตสันโต นำ
อ.๒๕-ส.๒๙ อบรมและพัฒนาฝีมือผู้ใช้แรงงาน จำนวน ๒๐ คน วิธีการสร้างเครื่องสีข้าวด้วยมือ และการสร้าง บ้านดิน ที่ชุมชนดินหนองแดนเหนือ จ.อุดรธานี
พ.๒๖ ประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคเพื่อฟ้าดิน (นครราชสีมา) คุณพ่อฮังดิน เป็นประธาน และ ประชุมคณะกรรมการ ชุมชนสีมาอโศก ยามค่ำประชุมนักเรียนสัมมาสิกขา
พฤ.๒๗ สัมมนาคุรุสัมมาสิกขา
-สส.ม.จัดพิธี"บายศรี สู่ขวัญ" นักเรียนชั้น ม.๓ และม.๖
ศ.๒๘ ปิดเทอมการศึกษาภาคเรียนที่ ๒
ส.๒๙-อ.๑ เม.ย. อบรมยุวพุทธทายาท
ครั้งที่ ๑ ที่ชุมชนเมฆาอโศก จ.บุรีรัมย์ มีผู้มาอบรม จำนวน ๙๖ คน มีสส.ม. สมัครมาช่วยงานอบรม จำนวน ๑๕ คน ม.วช. ๑ คน

คติก่อนจาก
ขณะที่จิตใจของเราทนได้ วางเฉยได้ ปลอดโปร่งเย็นสบายได้ ต่อสภาพที่เราไม่เห็นดีด้วย
ขณะนั้นแล คือเรา กำลังจิตว่าง จากอัตตา-มานะ เป็นผู้ทนได้ดี หรือยิ่งเห็นชัดว่า ไม่ได้ทนอะไรเลย

-สมณะมือมั่น ปูรณกโร -


ภูผาฟ้าน้ำ
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๔๖

โรงเรียนสมณะ ทุกวันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ ของทุกเดือน อาจารย์ และสมณะนวกะ ได้มีข้อตกลงร่วมกันว่า แม้ว่า จะอยู่ช่วยงาน พุทธสถาน, สังฆสถานไหน ก็จะมาลงพระปาติโมกข์ร่วมกัน มาฉันอาหารร่วมกัน มานอน ร่วมกัน อยู่ร่วมกัน ที่ศาลาบรรพชน ๓ วัน ๓ คืน เดือนนี้ก็เช่นกัน มีอาจารย์ ภันเต นวกะ รวม ๒๒ รูป ได้มาพบปะกัน อย่างพร้อมหน้าพร้อมตา ทำให้บรรยากาศอบอุ่น เป็นพี่เป็นน้องกันดี โดยมี อาจารย์ ๑ นำอบรม พาฝึกฝนปฏิบัติ หลายรูปพูดว่า บรรยากาศดี ได้เรียกชื่อคอร์สว่า คอร์สอบอุ่น

เหตุการณ์ต่างๆ
ส.๑ สมณะ ๒ รูป นำโดย สมณะพอแล้ว สมาหิโต ไปกิจนิมนต์เทศน์หน้าศพ ญาติของญาติธรรม คุณสมศรี และ โยมน้อย ที่ บ.หัวริม อ.สารภี จ.ลำพูน
อา.๒ สมณะในอาวาสฟังสวดพระปาติโมกข์
จ.๓ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนสัมมาสิกขาภูผาฟ้าน้ำ สมณะ ๒ รูป (ส.ลานบุญ วชิโร เป็นประธาน)
อ.๔ สมณะประชุมอปริหานิยธรรม ที่ศาลาบรรพชน
- ประชุมคุรุ สัมมาสิกขาภูผาฯ ที่ ศาลาซาวปี๋
พฤ.๖ ชาวชุมชนเริ่มทดลองทำน้ำมันไบโอดีเซลใช้
ศ.๗ สมณะ ๗ รูป และญาติธรรมชาวเชียงใหม่ ๑๐ กว่าชีวิต นำโดย อาจารย์ ๒ สมณะเก้าก้าว สรณีโย ไปร่วมงานศพ ญาติธรรม นายสมนึก สมใจอ้าย อายุ ๒๘ ปี เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ ที่ บ.สบเตี๊ยะ ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
-ประชุมคณะกรรมการชุมชนภูผาฯ ที่ศาลา บรรพชน สมณะ ๓ รูป (อาจารย์ ๑ สมณะบินบน ถิรจิตโต เป็นประธาน)
ส.๘ สมณะ ๓ รูป และญาติธรรมชาวภูผาฯ ไปร่วมพิธีเผาศพ คุณสมนึก สมใจอ้าย ที่ สุสานบ้านสบเตี๊ยะ ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
-วันศีลบวร (นักเรียน,ชาวชุมชน,คนวัด มาร่วมตรวจศีล)
อา.๙ ประชุมชุมชนภูผาฯ สมณะ ๕ รูป อาจารย์ ๑ เป็นประธาน (มีการเลือกคณะกรรมการชุมชนใหม่)
-ประชุมคณะกรรมการชุมชนภูผาฯ ที่ศาลา บรรพชน อาจารย์ ๑ เป็นประธาน (มีการเลือกประธานชุมชน, เหรัญญิก, เลขาฯ ใหม่)
อ.๑๑ สมณะประชุมอปริหานิยธรรม
พฤ.๑๓ สมณะ ๔ รูป นำโดย อาจารย์ ๑ ประชุมคุรุสัมมาสิกขาภูผาฯ
ส.๑๕ สมณะ ๓ รูป นำโดย อาจารย์ ๒ ไปกิจนิมนต์ทำบุญที่บ้านโยมปราณี แก้วเลื่อมใส ที่ตัวเมือง จ.เชียงใหม่
-ประชุมคนวัดทุกฐานะ ที่ศาลาเสียงธรรม
อา.๑๖ ประชุมคณะรับใช้กลุ่มภูผาฟ้าน้ำ(ครช.)
-ประชุมกลุ่มภูผาฯ สมณะ ๖ รูป อาจารย์ ๑ เป็นประธาน ที่ ศาลาซาวปี๋
จ.๑๗ สมณะ ๒๒ รูป ลงอุโบสถ ฟังสวดพระปาติโมกข์
จ.๑๗-พ.๑๙ สมณะนวกะ ๑๖ รูป เข้าหลักสูตรอบรมธรรมะ นำโดยอาจารย์ ๑
พ.๑๙ กรัก,ปะ รวม ๙ ชีวิต มาเข้าหลักสูตร "มหัศจรรย์" ที่ภูผาฯ
ศ.๒๑ อาจารย์ ๒ และสมณะนวกะ ๑ รูป เดินทางไปเยี่ยมโยมแม่ของอาจารย์ ๒ ประสบอุบัติเหตุ เข้า ร.พ. ที่ จ.ชลบุรี
ศ.๒๑-จ.๒๔ สมณะ ๘ รูป นำโดย
ส.พอแล้ว สมาหิโต และ ส.ดวงดี ฐิตปุญโญ ร่วมงานอบรมมหกรรมรักษาศีล ที่ลานนาอโศก มีผู้มาร่วมงาน ๑๐๐ กว่าชีวิต
พฤ.๒๗ สมณะ ๔ รูป และกรัก,ปะ, ญาติธรรม นำโดย อาจารย์ ๑ เดินทางไปกิจนิมนต์ เทศน์หน้าศพ และ ร่วมเผา คุณพ่อประจญ ปั้นโต อายุ ๘๖ ปี พ่อของคุณฝนฟ้า นาวาบุญนิยม ญาติธรรม ที่วัดดอนสมบูรณ์ ต.ดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย

ธรรมะส่งท้าย
"คนเราอยู่สองคนไม่ฟังกัน
มันก็เป็นปัญหา หากอยู่เป็นพัน
เป็นผู้ตามที่ดี ก็ไม่มีปัญหา"
(คำคมครูบาอาจารย์)

- ทีมงานสมณะภูผาฯ -


ราชธานีอโศก
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๔๖
ธรรมชาติอากาศแปรปรวนเริ่มจะร้อน แต่เดี๋ยวก็มีฝนสลับกับหนาวบ้างในช่วงเช้า จนไม่รู้เป็น ฤดูอะไร แต่ถ้าใคร ไม่แข็งแรงพอ ก็อาจจะป่วยไข้ได้ ยังดีที่งานอบรมชาวบ้านมีเพียงรุ่นเดียว นักเรียนสส.ธ. ก็ปิดเทอม ทำให้ชุมชน ดูเงียบๆ ทั้งที่ก็มีนักเรียนหลายคน อยู่ช่วยงาน ในชุมชน และเรียน คอมพิวเตอร์
เด็กสมุนพระราม ก็เข้ามาช่วยงาน ที่ศาลา ประเคนอาหาร และเก็บล้างภาชนะด้วย ทำให้บรรยากาศ ยังคงอบอุ่น โดยเฉพาะ เมื่อมีการทำวัตรเช้า สำหรับคนชุมชน และคนวัด แทบทุกวัน (เว้นวันพุธ) บางวัน ในช่วงเย็น มีเดินจงกรม และ ฝึกเจโตสมถะด้วย

เหตุการณ์ทั่วไป
พ.๒๖ก.พ.-อา.๒ อบรมเกษตรกรนิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร จำนวน ๓๖ คน
ส.๑ ประชุมสสส. พิจารณาร่างโครงการต่อเนื่องจากการอบรมหลักสูตรสัจธรรมชีวิต
ส.๑-พ.๕ อบรมเกษตรกรธ.ก.ส.หลักสูตร สัจธรรมชีวิต จ.มุกดาหาร ๑๐๑ คน อ.กุดชุม จ.ยโสธร ๑๑ คน เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ๓ คน
อา.๒ สมณะ ๑๐ รูป และพระ ๑ รูป ร่วมฟังสวดพระปาติโมกข์
พ.๕-พฤ.๖ นักเรียนชั้นม.๓ ไปเข้าค่ายกระบวนการกลุ่มที่สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ดงฟ้าห่วน) โดยออกเดิน ตั้งแต่ อุทยานบุญนิยม ในเวลา ๑๑.๐๐ น. แดดร้อนจัด จึงเดินถึงเวลา ๑๔.๓๐ น. หยุดพัก แล้วขึ้นรถต่อไป
-ตอนเย็นเด็กทำอาหารรับประทานเอง กลางคืนมีรายการ "คุยกันฉันเพื่อน" ให้แสดงความรู้สึกใน อดีต ปัจจุบัน และ ในอนาคต จนถึงสี่ทุ่มครึ่ง
-เช้าสมณะบิณฑบาต เด็กๆทำอาหารรับประทานเสร็จเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็มานำศึกษาพันธุ์ไม้ เด็กๆ สนุกสนานกันมาก เพราะได้ชิมใบไม้ ผลไม้ป่า และ ดมดอกไม้หอม บางชนิดหายาก ไม่มีขึ้น ในภูมิภาคนี้ แต่เขาก็สรรหา มาปลูกไว้ เป็นหมวดหมู่ ขากลับ แวะชมพิพิธภัณฑ์ ประวัติเมืองอุบลฯ ที่สถาบันราชภัฏฯ
พฤ.๖ สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ นำคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียน ต.ช.ด. จำนวน ๔๗ คน มาดูกิจการ ของสหกรณ์ คนของแผ่นดิน จำกัด
ศ.๗-ส.๒๙ ปิดภาคเรียน สส.ธ.
-ชาวบ้านราชฯและนักเรียนสัมมาสิกขาไปร่วมงานและแสดงโปงลาง ในงานเปิดตลาด ผักผลไม้
ไร้สารพิษ ที่ จ.นครพนม
ส.๘-พ.๑๒ เป็นสัปดาห์การเตรียมงานเพื่อฟ้าดินทั้งชุมชน
พ.๑๒ ประชุมคณะกรรมการชุมชน
พฤ.๑๓ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจากอ.สิรินธร ๘๐ คน และจากอ.ลืออำนาจ ๔๐ คน มาดูงานการพึ่งตนเอง
-ส.วิชชโย ไปร่วมประชุมสมณะนวกะ, คุรุดินดอน และ คุรุฝุ่นธรรม พานักเรียนสส.ธ. ม.๖ (๑ คน) เดินทางไป ร่วมงาน รับมอบกลด ที่ปฐมอโศก
ศ.๑๔ พระภิกษุ, ภิกษุณี และคณะชาวไต้หวัน ประมาณ ๑๕ คน มาดูวิถีชีวิตชุมชนชาวอโศก
ส.๑๕-พ.๑๙ ดร.บุญมา ป้านประดิษฐ์ อาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน) และคณะอีก ๓ ท่าน มาให้การอบรมเรื่อง การวางระบบการใช้น้ำ
อา.๑๖ ประชุมกลุ่มอุบลอโศก, ประชุมพอ.ชอ., ประชุมคณะกรรมการชุมชน
จ.๑๗ พ่อท่านและปัจฉาฯเดินทางมาถึง ช่วงบ่ายมีการประชุมชุมชน
เย็นสมณะ ๑๕ รูป ร่วมกันฟังสวดพระปาติโมกข์ และ ประชุมอปริหานิยธรรมต่อ
อ.๑๘ พ่อท่านประชุมนิสิต ม.วช. ย้ำนโยบาย และจุดมุ่งหมาย ของการเป็นนิสิต และสรุปท้าย ด้วยว่า ดีกว่าการเป็นคนวัด เพราะมีการศึกษา มีผู้เอาใจใส่ดูแลกัน อย่างเป็นระบบ ไม่ได้ทำตามใจตนเอง
-เจ้าหน้าที่จาก อ.พนา จ.อำนาจเจริญ นิมนต์สมณะเดินดิน ไปให้การอบรมพนักงาน, ลูกจ้าง, และเจ้าหน้าที่ ในองค์การบริหาร ส่วนตำบลต่างๆ ของอำเภอ โดยใช้สถานที่ โรงแรมเนวาด้าแกรนด์
พ.๑๙ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจาก อ.คำชะอี และนิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร จำนวน ๑๒๐ คน มาศึกษา ดูงาน สาธารณสุขอำเภอ กับเจ้าหน้าที่ ร.พ.วารินชำราบ มาตรวจสถานที่ และสำรวจ ข้อมูลพื้นฐาน การผลิต ของชุมชน
พฤ.๒๐-ศ.๒๑ สัมมนา คุรุ สส.ธ.
ศ.๒๑-ส.๒๒ สมณะ ๒ รูปรับนิมนต์ไปเปิดร้านไร้สารพิษของกลุ่ม สุรินทร์อโศก
ส.๒๒ คุณยุพาพร โพธิสาร และญาติพี่น้องมาติดต่อขอมอบที่ดินให้ และนำพาไปดูที่ดิน จำนวนประมาณ ๒๒๕ ไร่ ซึ่งอยู่ฝั่งอำเภอเมือง ตรงข้าม ราชธานีอโศก
-สมณะ ๓ สิกขมาตุ ๒ รูป รับนิมนต์ไปทำบุญเปิดร้านใหม่ ปางมังสวิรัติ (สาขาอุบลฯ)
-ส.ฟ้าไท อธิบายหลักสูตรการเรียนการสอนแบบใหม่ ให้แก่คุรุและนิสิต
ส.๒๒-อ.๒๕ คุรุรินธรรม มาสอนคอมพิวเตอร์แก่นิสิต ม.วช.
อา.๒๓ กลุ่มอาชีพ ๓ ตำบลของอำเภอบาง-สะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๑๖๐ คน มาชมชุมชน
-ประชุมคณะกรรมการวิทยุชุมชน
อ.๒๕ สมณะเดินดิน ติกขวีโร เดินทางไปตรวจรักษาอาการป่วยเนื่องจากกระเพาะปัสสาวะ อักเสบ ที่ร.พ.ศิริราช กทม. โดยมีปัจฉาฯ (ส.วิเชียร วิชชโย) ติดตามไปด้วย
-ทหารจากกองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๒ จำนวน ๔๕ นาย มาศึกษาดูงาน
-คณะครู และนักเรียนจากโรงเรียน บ้านสมพรรัตน์ ชั้น ม.๓ จำนวน ๔๕ คน มาเยี่ยมชม
-ประชุม คุรุ สส.ธ.
พ.๒๖ กลุ่มแม่บ้าน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ประมาณ ๖๐ คน มาดูงาน
พ.๒๖-พฤ.๒๗ คณะแพทย์และเจ้าหน้าที่ จากกองแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทย จำนวน ๑๒ คน มาดูชุมชน เพื่อพิจารณา เลือกเป็นชุมชนน่าอยู่
พฤ.๒๗ ฝ่ายสาธารณสุข และนิสิตพลาภิบาลรวม ๑๒ คน เดินทางไปกับคณะแพทย์ทางเลือก เพื่อร่วม คณะศึกษา ดูงานที่ ร.พ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
-กลุ่มอาชีพ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ๖๕ คน มาดูงาน
ศ.๒๘ ประชุมนิสิตม.วช.กำหนดทิศทางการศึกษา ต่อไปคงจะแบ่งกลุ่มเรียน และเน้นการปฏิบัติ เรื่อง ๕ ส. กับ ๗ อ. เพื่อให้สอดคล้อง กับสุขภาพบุญนิยม
จ.๓๑ ประชุมแบ่งสรรความรับผิดชอบดูแลงานในช่วงไปงานปลุกเสกฯ และงาน เพื่อฟ้าดิน แล้วต่อด้วย การประชุม นิสิต ม.วช.

ข้อคิดก่อนจบ
โลกเข้าใกล้กลียุค ขณะที่บุญนิยมเรากลับเจริญเติบโต
มา...มาดูสิ!...เส้นทางสายนี้ยังทวนกระแส แล้วไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา

- สมณะดินไท ธานิโย -


สังฆสถานหินผาฟ้าน้ำ
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๔๖

ในเดือนนี้งานเข็ญกงล้อกองทัพธรรมยังดำเนินต่อไป มีผู้มาเยี่ยมศึกษาดูงาน ตลอดจนเข้ารับการอบรมอยู่เสมอ

เหตุการณ์แต่ละวัน
ส.๑ ญาติธรรมจาก จ.พิษณุโลกหนึ่งคันรถตู้มาศึกษาเรื่องการสร้างบ้านดิน พระอาคันตุกะ และฆราวาส จาก จ.บุรีรัมย์ หลายคนมาแวะเยี่ยม
ศ.๗ สมณะทิฏฐุชุกัมโม ส.มุทุกันโต และ ส.สารกโร เดินจาริกผ่านมาแวะเยี่ยมพักค้าง ๓ คืน
-อบรมผู้นำชาวบ้านจาก จ.ชัยภูมิ จำนวน ๗๕ คน หลักสูตร ๓ วัน ๒ คืน
พ.๑๒ สมณะ ชาวชุมชนและนักเรียนสส.ผ.ร่วมกันสร้างบ้านดิน
ศ.๑๔ ส.กุสโล และทีมงานจากปฐมอโศก นำป้ายมาติดตั้งให้
-คุณดินนาและคณะจากสันติอโศกมาแวะเยี่ยม
อ.๑๘ ประชุมสหกรณ์
-สมณะ ๓ รูป นำโดยส.สารุปโปไปช่วยอบรมทหารที่เลไลย์อโศก จ.เลย จำนวน ๘๑ นาย หลักสูตร ๔ วัน ๓ คืน
พ.๑๙ ชาวชุมชนได้รับเชิญให้นำสินค้าไปออกร้านที่ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
อา.๒๓ นศ.จากม.ขอนแก่น จำนวน ๑๗ คน เป็นชาวต่างชาติ ๑๒ คน มาศึกษาความเป็นอยู่ของชาวชุมชน ๓ วัน ๓ คืน นำโดยอาจารย์เดวิด
อ.๒๕ ส.กลางดิน ไปสาธิตการสร้างบ้านดิน ที่ชุมชนดินหนองแดนเหนือ จ.อุดรธานี
พฤ.๒๗ สมณะชาวชุมชนและนักเรียนสส.ผ.ไปช่วยงานอบรมเข้าค่ายเด็กดินที่เลไลย์อโศก จำนวน ๑๐๐ คน หลักสูตร ๓ วัน ๒ คืน

ข้อคิดก่อนจาก
คนเรามักจะหลงเข้าใจว่าการได้เปรียบมามากๆ นั่นเป็นกำไรของชีวิตเป็นความเจริญเป็นความเก่ง ทุกคนจึง
ตั้งหน้า แย่งชิงกัน ซึ่งเป็นความเห็นผิด กันมานาน แต่แท้จริงแล้ว การให้การสละได้ต่างหาก เป็นความเจริญ เป็นกำไร ที่แท้จริง ของความเป็นคน

- สมณะแก่นผา สารุปโป -

(สารอโศก อันดับที่ ๒๕๘ มีนาคม ๒๕๔๖)