หน้าแรก>สารอโศก


ฉบับนี้เป็นการแจ้งผลการปฏิบัติจริง จากญาติธรรมทางภาคใต้ ซึ่งผู้เขียนต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะ ที่แม้ในยามวิกฤต หรือในยามคับขันเช่นนี้ ก็ยังนึกถึงความสำคัญ ของน้ำฉี่ได้ และเขียน ถ่ายทอด ประสบการณ์จริง มาแบ่งปันแก่ผู้อื่น ขอบคุณมากค่ะ

รายงานผลการดื่มน้ำปัสสาวะ
พี่สิ้ม (โสพิน อินทร์ตรา) ประสบอุบัติเหตุหกล้ม กระดูกข้อศอกขวาแตกเป็น ๔ ชิ้น เข้ารับการรักษา ด้วยวิธีผ่าตัด ใส่เหล็ก โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ หลังผ่าตัดผ่านไป ๕ วัน คุณหมอบอกว่า ยังมีน้ำเหลือง ไหลซึมออกมา เปียกผ้าพันแผล ตรงรูใส่เหล็ก และรอยเย็บแผลผ่าตัด ทั้งนี้เพราะ ความชรา หากเป็น คนหนุ่มสาว แผลจะแห้งเร็ว

เมื่อรับฟังเช่นนั้น ทั้งพี่และน้องๆก็มีความเห็นพ้องต้องกันว่า ต้องดื่มน้ำ-ปัสสาวะ อย่างรีบด่วน ด้วยจำนวน มากๆ (ผู้ป่วยดื่มน้ำปัสสาวะเป็นประจำ) แต่ในช่วงเวล าที่เข้ารับการรักษาครั้งนี้ ไม่ได้ดื่มเลย ตลอด ๕ วัน เพราะจิตใจมุ่งแต่จะ ประคับประคองแขน ที่บาดเจ็บ ประกอบกับความเจ็บปวด ที่เรียกว่า เจ็บถึงกระดูกจริงๆ จนลืมตัวยาสำคัญ ที่มีอยู่ในตนเอง

ตลอดวัน และคืนนั้น ผู้ป่วยดื่มน้ำปัสสาวะ จำนวนมาก เช้าวันรุ่งขึ้น คุณหมอบอกว่า แผลแห้งแล้ว ทั้งที่รู
ใส่เหล็ก และรอยเย็บ จากการผ่าตัด ทั้งพี่และน้องๆ ไม่แปลกใจ ที่ผลปรากฏชัด เช่นนั้น

วันต่อๆมา คุณหมอชมว่าแผลที่เย็บไว้สวยงาม เรียบสนิท เป็นที่สังเกต ได้ชัดเจนว่า ผู้ป่วย มีความสดชื่น จิตใจ เข้มแข็ง ทนต่อความเจ็บปวดได้ดี ทั้งที่อยู่ในวัยชรา

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้ออีกคนหนึ่ง มาเยี่ยมดูอาการ บอกให้ทราบล่วงหน้าว่า หลังจาก ถอดเฝือก ออกแล้ว จะเจ็บมากอีกในการทำกายภาพบำบัด และแขนจะไม่เหมือนเดิม พร้อมแสดง ท่าประกอบให้เห็น

ความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือ เมื่อทิ้งแขนลงข้างตัว ฝ่ามือจะหงายออกแทนการหันเข้าหาลำตัว และ เมื่อยกมือไหว้ ฝ่ามือทั้งสอง จะไม่ประกบกัน จะทำได้เพียงปลายนิ้วมือขวา แตะกลางฝ่ามือซ้าย เท่านั้น ผู้ป่วย รับทราบ ด้วยจิตใจที่เข้มแข็ง ยอมรับผลที่ได้ เท่าใดก็เท่านั้น เพราะอยู่ในวัยชรา อายุ ๗๒ ปีแล้ว กระดูกย่อมเสื่อมไป เป็นธรรมดา

หลังผ่าตัด ๓ สัปดาห์ เอ็กซเรย์ดูผลการรักษา ปรากฏว่ากระดูกเริ่มติดกันแล้ว

หลังผ่าตัด ๖ สัปดาห์ ถอดเฝือกออก ปรากฏว่าแขนอยู่ในลักษณะดังกล่าวนั้นจริงๆ แต่ภายหลัง ทำกายภาพ บำบัด ผ่านไป ๑ สัปดาห์ และผู้ป่วยดื่มน้ำปัสสาวะ อย่างต่อเนื่อง ปรากฏว่า ฝ่ามือหันเข้า หาลำตัว ได้เหมือนเดิม ในขณะทิ้งแขนลง ข้างลำตัว

ทำกายภาพบำบัดผ่านไป ๒ สัปดาห์ ก็สามารถยกมือไหว้ได้ โดยฝ่ามือทั้งสอง ประกบกัน ได้สนิท เพียงแต่ยัง อยู่ห่างจากตัว มากกว่าปกติ ยังต้องอาศัย การทำกายภาพบำบัด ต่อไป และ ดื่มน้ำปัสสาวะ ควบคู่กันไปด้วย

ทั้งผู้ป่วยและน้องๆมีความยินดีที่จะบอกท่านทั้งหลายว่า ดื่มน้ำปัสสาวะช่วยรักษาตนเอง แต่ไม่กล้า เรียนคุณหมอ ทราบเรื่องนี้ เพราะเกรง ความไม่เชื่อถือ และอาจนำไปสู่ความคิดเห็น ขัดแย้งในที่สุด จึงได้แต่ สรุปผลกันเอง ในหมู่พี่น้องว่า การรักษาพี่สิ้ม ที่ได้รับผลดีเช่นนี้ ก็ด้วยเหตุสำคัญ ๔ ประการ คือ

๑.แพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้การรักษาดูแล และติดตามผลการรักษาอย่างดีเยี่ยม ให้ความอุ่นใจ แก่ผู้ป่วย ด้วยอัธยาศัย ดีงาม
๒.น้องทำกายภาพบำบัดให้พี่ ตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด
๓.รับประทานอาหารรสจืด และได้สารอาหารครบถ้วน ตามที่ร่างกายต้องการ
๔.ดื่มน้ำปัสสาวะเป็นตัวยาสำคัญ ซึ่งพระพุทธองค์ทรงค้นพบ และทรงกำหนดให้ใช้ เป็นยารักษาโรค มาแต่ครั้ง พุทธกาล

ศาสนาเป็นเรื่องสากล แต่ความเชื่อ เป็นเรื่องส่วนบุคคล จึงย่อมมีความ คิดเห็นแตกต่างกัน ในการใช้ น้ำปัสสาวะ เป็นยารักษาโรค

- พเยาว์ อินทร์ตรา -

(สารอโศก อันดับที่ ๒๕๘ มีนาคม ๒๕๔๖)