หน้าแรก>สารอโศก

อยู่บ้านเถิดลูก
อยู่บ้านเถิดลูก พ่อปลูกอโศกเพื่อเจ้า
เห็นอยู่ในหมู่เรา ก็ไหนเจ้าว่าหมู่นี้ดี
เมื่อพ่อได้เจ้ากลับมา เจ้ามิได้ร้างราหลบหนี
เพื่อนพ้องพี่น้องพลอยยินดี ที่เจ้ามิได้ละเลย
งานเรามีมากลูกรัก หมู่เราเล็กนักสุดเอ่ย
งานเราล้นมืออย่างเคย เจ้าจะเฉยแชเชือนได้อย่างไร
รู้พักรู้เพียรใช่ไหมเจ้า บ้านเรายังรับคนใหม่ๆ
พ่อปลูกอโศกไว้มากมาย เพื่อคนทั้งหลายได้ร่มเย็น
อยากเห็นลูกอยู่บ้าน ด้วยความเบิกบานลอยเด่น
เพื่อช่วยผู้ยังลำเค็ญ อยู่เป็นมิ่งขวัญกำลังใจ
อยู่บ้านเถิดลูก เจ้ารู้ถูกรู้ผิดใช่ไหม
อยู่เป็นที่พึ่งคนทั่วไป ปั้นชีวิตใหม่ให้เบิกบาน..