หน้าแรก>สารอโศก

สันติอโศก
ประจำเดือนเมษายน ๒๕๔๖
ช่วงนี้ชาวชุมชนสันติอโศกได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างปฐพีพุทธ นอกจากจะได้รับแรงศรัทธาที่หลั่งไหลมาจากสารทิศ ซึ่งญาติธรรม ได้ช่วยกัน บริจาคแล้ว หมู่กลุ่มญาติธรรมกลุ่มต่างๆ ก็ทยอยกันเข้ามาร่วมมือร่วมใจกัน หน่วยงาน ตามแผนกต่างๆ ก็ขยันเพิ่ม เสียสละกัน มากขึ้น ทุกคนได้ร่วมกันคิดระดมทุนเพื่อปฐพีพุทธ

เหตุการณ์สำคัญประจำเดือนนี้
อ.๑ มูลนิธิธรรมสันติรับนักศึกษาฝึกงานด้านคอมพิวเตอร์ ๒ คน จากโครงการพัฒนากำลังคนสู่ตลาดแรงงาน ทางด้านไอที มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ มาฝึกงานที่ผ่ายจัดทำหนังสือมูลนิธิฯ ตึกฟ้าอภัย (เก่า) ชั้น ๓ เป็นระยะเวลา ๓ เดือน
-บริษัทพลังบุญรับนักศึกษาฝึกงาน ด้านคอมพิวเตอร์ ๑ คนจากโครงการพัฒนากำลังคนสู่ตลาดแรงงานทางด้านไอที มหาวิทยาลัย รามคำแหง มาฝึกงานที่ห้องบัญชี เป็นระยะเวลา ๓ เดือน

อ.๑-ศ.๔ คุรุชาวอโศก ไปร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ"การจัดการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ" ที่โรงแรมนนทบุรีพาเลส

พ.๒ พ่อท่าน ญาติธรรมด้านวิศวฯ สถาปนิก ฝ่ายการเงิน ประชุม"โครงการร่วมบุญปฐพีพุทธวิหารพันปีพระบรมสารีริกธาตุ" ที่สันติอโศก

พฤ.๓ คณะคุรุชาวสันติอโศก ปฐมอโศก เดินทางไปศีรษะอโศก เพื่อร่วม สัมมนาคุรุชาวอโศก ครั้งที่ ๑๓ และร่วมงานปลุกเสกฯ ครั้งที่ ๒๗

ส.๕-ส.๑๒ ชาวชุมชนสันติอโศก เดินทางไปร่วมงานปลุกเสกฯ ครั้งที่ ๒๗ ที่ศีรษะอโศก ในงานนี้พ่อท่านเปิด"โครงการร่วมบุญปฐพีฯ"

-ชุมชนบุญนิยมสันติอโศกใช้บริการ "ฝากบ้านไว้กับตำรวจ" สน.บึงกุ่ม
-ชาวสันติอโศกไปร่วมฌาปนกิจ คุณแม่จันทร์ ข่าทิพย์พาที ที่ชุมชนร้อยเอ็ดอโศก ป่าดงแนง บ้านเหล่าแขม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

อา.๑๓ กองบุญสวัสดิการเปิดรับบริจาค จากผู้มีจิตศรัทธาร่วม "โครงการร่วมบุญปฐพีพุทธวิหารพันปีฯ" ที่สันติอโศก
จ.๑๔ ชาวชุมชนสันติอโศก เดินทางไปเยี่ยม คุณพ่ออุดม พรหมสีดา ที่รพ.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ และได้นำมา รักษาต่อ ที่รพ.พญาไท ๑ ถ.ศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร

-ชาวชุมชนสันติอโศก คนวัด ขอเข้ารับการอบรม หลักสูตรมหัศจรรย์กับสมณะบินบน ถิรจิตโต ในวันที่ ๑๔-๑๘ เม.ย. มีผู้เข้ารับการอบรม ๑๔ คน

อ.๑๕ ศูนย์อาหารมังสวิรัติ หน้าสันติอโศก แจกอาหารฟรี ครั้งที่ ๓ ประจำเดือน เมษายน ในงานนี้ธรรมทัศน์สมาคม ขอร่วมบุญ โดยลดราคา หนังสือธรรมะ ๒๐ %

-พ่อท่านพร้อมปัจฉาสมณะ ไปเยี่ยมคุณพ่ออุดม พรหมสีดา ที่รพ.พญาไท ๑ แล้วแวะเยี่ยมน้องอาภาวดี (ติ่ง ลูกของคุณลุงหมอสุรินทร์) ที่ซอยปรีดี ๑๓ ถนนสุขุมวิท และเยี่ยมอาคำผาย เจริญศรี (อาที่เลี้ยงคุณนิตยา-อิ๋ว น้องสาวคนเล็กของพ่อท่าน) ที่ปากน้ำ จ.สมุทรปราการ

พ.๑๖ ชาวชุมชนบุญนิยมสันติอโศก ไปบริจาคโลหิตให้ครูอุดม ที่สภากาชาดไทย

พ.๑๖-อา.๒๐ จัดงาน"ค่ายยุวพุทธฯ" ครั้งที่ ๒ ซึ่งมีเด็กๆมาเข้าค่าย รวม ๑๖๘ คน

ส.๑๙ ศูนย์อาหารมังสวิรัติหน้าสันติอโศก แจกอาหารฟรี-ทำบุญครบรอบ ๗ วัน การเสียชีวิตของคุณอารี สหัสานันท์

อา.๒๐ พ่อท่านแสดงธรรมให้พรผู้อายุยาว และลูกหลานมารดน้ำขอพรจากผู้อายุยาว เนื่องในวันสงกรานต์

จ.๒๑-ศ.๒๕ นักเรียนเตรียมสัมมาสิกขาสันติอโศก ม.๑ จำนวน ๒๗ คน เข้าค่ายดูตัว ได้ผ่านการสอบคัดเลือกทุกคน

พ.๒๓ ชาวชุมชนสันติอโศก ไปร่วมงานฌาปนกิจ คุณณรงค์ศักดิ์ รัตนคุณูปการ ที่เมรุวัดพระปฐมเจดีย์วรวิหาร อ.เมือง จ.นครปฐม

ศ.๒๕-ส.๒๖ ชาวชุมชนสันติอโศก ร่วมแรงร่วมใจรื้อกำแพงรั้วบ้านทั้งสี่ด้านของคุณนายมาลี ที่ติดกับโรงครัว-ศาลาสุขภาพ-โบสถ์ เพื่อใช้พื้นที่ เป็นศาสนประโยชน์

ส.๒๖ สมณะมองตน เมตตจิตโต เดินทางมาจากปฐมอโศก มาสอนบัญชีให้กับฝ่ายพนักงานบัญชี บริษัทในเครือข่ายชาวอโศก และ เดินทางกลับ ๒๘ เม.ย. ๒๖

จ.๒๘ สมณะปัญญาวุฑโฒ สมณะสุยิฏโฐ เดินทางไปพุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
-พ่อท่านและปัจฉาสมณะ เดินทางเข้าปฐมอโศก

พ.๓๐ สมณะร่วมทำสังฆกรรมฟังสวดพระปาติโมกข์ ที่โบสถ์ และประชุมอปริหานิยธรรม

ขอฝากคติธรรมที่ว่า
ถ้าจะทำอะไร ก็ควรทำให้จริง ควรมุ่งมั่นเรื่องนั้น สม่ำเสมอ
(พระไตรปิฎก ๑๕/๒๓๙/๖๗)

- สมณะนึกนบ ฉันทโส -


ปฐมอโศก
ประจำเดือนเมษายน ๒๕๔๖
ขณะที่เวลาเคลื่อนไปข้างหน้าไม่หยุดยั้ง ภารกิจ การงานสร้างสรร และงานลดละกิเลสของพวกเรา ก็เดินหน้าไป ไม่หยุดยั้ง เช่นกัน

ปฐมอโศกมีหน่วยงานที่มีรากฐานมั่นคง ทั้งหน่วยผลิตและหน่วยบริการหลายหน่วยงาน ที่ให้บริการมานาน และมีหน่วยงาน ฐานงานน้องใหม่ เกิดขึ้น ตามความจำเป็น ของชุมชน และยังมีผลในการประสาน กับคนภายนอกด้วย

จากที่เคยทดลองก้าวแรกด้วยตลาดนัดพืชผักผลไม้ไร้สารพิษ ทุกวันอาทิตย์ ถึงวันนี้ด้วยความตั้งใจจริง ของคนทำงาน ที่ถือหลัก การทำงาน คือการปฏิบัติธรรม จึงมีร้านขายผัก-ผลไม้ไร้สารพิษขึ้นมา ขอต้อนรับ และยินดีกับน้องใหม่ ขอให้อดทน ขยันทำงาน และ สู้กับปัญหา แก้ปัญหาด้วยปัญญา ร้านก็มั่นคง คนทำงานก็แข็งแรง

เหตุการณ์ภายในเดือนนี้
อ.๑ สมณะร่มเมือง ยุทธวโร และสมณะแก่นหล้า วัฑฒโน ไปเยี่ยมนางเซียมเตียง แซ่อึ้ง โยมแม่สมณะเก้าก้าว สรณีโย ที่โรงพยาบาลสมเด็จฯ ณ ศรีราชา จ.ชลบุรี

อ.๑,พ.๑๖,พ.๓๐ สมณะทบทวนปาติโมกข์

อ.๑,พ.๑๖,อ.๒๒,อ.๒๙ ประชุมอปริหานิย-ธรรม

พ.๒ สมณะพอแล้ว สมาหิโต สมณะแก่นหล้า วัฑฒโน และคณะ ออกเยี่ยมประเมินผล เกษตรกร ที่ผ่านการอบรม สัจธรรมชีวิต ที่ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

พฤ.๓ กรักแสงฝนและคณะ เยี่ยมประเมินผลฯ ที่อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
-สมณะ-สิกขมาตุ คุรุ เดินทางไปศีรษะอโศก เพื่อร่วมสัมมนาคุรุ โดยแวะฉัน - รับประทาน อาหารที่สีมาอโศก

ศ.๔ กรักแสงฝน และคณะ ออกเยี่ยมประเมินผลฯ จ.สิงห์บุรี
-เวลา ๒๐ นาฬิกา ชาวปฐมเดินทางไป ร่วมงานปลุกเสกฯ

ศ.๔-ส.๕ สัมมนาคุรุอโศก

ส.๕ สมณะ-ญาติธรรม ที่ไปร่วมงานปลุกเสกฯ เดินทาง ไปร่วมพิธีฌาปนกิจ นางจันทร์ ข่าทิพย์พาที ญาติธรรมเก่าแก่ อายุ ๘๕ ปี ที่ร้อยเอ็ดอโศก บ้านเหล่าแขม ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

อา.๖-ส.๑๒ ร่วมงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธ ครั้งที่ ๒๗ ณ พุทธสถานศีรษะอโศก

ส.๑๒ กลับจากงานปลุกเสกฯ สมณะนาไท อิสสรชโน และคณะ แวะเยี่ยมเกษตรกร ที่อ.ท่าม่วง จ.ลพบุรี

อา.๑๓ ประชุมคุรุ

จ.๑๔ สอบสัมภาษณ์นักเรียนที่จะเข้าค่ายดูตัว เข้าม.๑ พร้อมทั้งสัมภาษณ์ผู้ปกครองด้วย

อ.๑๕ เช้า สอบข้อเขียนนักเรียนเตรียม ม.๑ และสอบสัมภาษณ์นักเรียนเตรียม ม.๔
-บ่าย เปิดค่ายยุวพุทธทายาทครั้งที่ ๑๘

อ.๑๕-อา.๒๐ อบรมยุวพุทธทายาทครั้งที่ ๑๘ และเข้าค่ายดูตัวนักเรียนเตรียม ม.๑, ม.๔

พ.๑๖ สมณะลือคม ธัมมกิตติโก และคณะ เดินทางไปทักษิณอโศก เพื่อช่วยงานอบรมยุวพุทธ- ทายาท ซึ่งจัดระหว่างวันที่

๑๘-๒๑ เม.ย.

ส.๑๙ ประชุมระดมพลคนสร้างชาติ

อา.๒๐ ประชุมสรุปงานยุวพุทธทายาท

-ประชุมเครือข่าย คกร. ประชุมกรรมการกองทุน SIF
-ประชุมกรรมการชุมชน
-ประชุมคุรุ
-จบการดูตัวค่ายแรกนักเรียนเตรียม ม.๑,ม.๔

จ.๒๑ เข้าค่ายดูตัวนักเรียนเตรียม ม.๑, ม.๔ ค่ายที่ ๒
-ประชุมคุรุ
-นักเรียนเตรียม ม.๔ ประชุมชี้ขุมทรัพย์นักเรียนเตรียม ม.๑

อ.๒๒ ครูเอก กิตติพงษ์ อายุโย นำคณะครู ๑๑ คน นักเรียน ม.๑-ม.๕ ๖๑ คน จากโรงเรียนอมาตยกุล มาทำกิจกรรม, ศึกษาชุมชน

-ประชุมคุรุ และประชุมสรุปงานทุกวันจนการเข้าค่ายดูตัวของนักเรียนจบลงในวันที่ ๒๗
-สมณะ ๓ รูป ฆราวาส ๘ คน นำโดยสมณะ กรรมกร กุสโล ไปร่วมฟังเทศน์ หน้าศพ นายณรงค์ศักดิ์ รัตนคุณูประการ อายุ ๗๓ ปี ที่บ้านตลาด อ.กำแพงแสน

พ.๒๓ สมณะเสียงศีล ชาตวโร และสมณะมั่นแจ้ง พุทธชาโต ไปร่วมประชุมที่มหาวิทยาลัยศิลปากร
-ชาวชุมชนร่วมงานฌาปนกิจศพ นายณรงค์ศักดิ์ รัตนคุณูปการ ที่วัดพระปฐมเจดีย์ฯ อ.เมือง จ.นครปฐม

พฤ.๒๔ สมณะเสียงศีล ชาตวโร สมณะก้อนดิน เสฏฐพโล ให้การต้อนรับคณะจาก มศว. ประสานมิตร ที่นำกลุ่มแม่บ้านไปดูการทำน้ำยาอเนกประสงค์ โดยมีอีกกลุ่มจากจ.พิจิตร สมทบด้วย ที่ศูนย์อบรมอินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

ศ.๒๕ สมณะนาไท อิสสรชโน และผู้ติดตาม ไปประสานงานกับเกษตรกรที่ทำสวนผลไม้ไร้สารพิษ ที่อ.บางสะพานน้อย
จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อจะได้นำมาร่วมงาน พฟด.
- สิกขมาตุรินฟ้า ไปกิจนิมนต์แสดงธรรม แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จ.ฉะเชิงเทรา ประมาณ ๑๒๐ คน ที่ศูนย์อบรม โรงเรียนผู้นำ อ.เมือง กาญจนบุรี
-คณะคุรุประชุมตัดสินผลการเข้าค่ายดูตัว นักเรียนเตรียม ม.๑

ส.๒๖ อุบาสิกาบุญโฮม ชาวหินฟ้า และลูกๆหลานๆ ร่วมกันทำบุญ รำลึกถึงหลวงปู่พัน พหุลีกโต

ส.๒๖-อา.๒๗ เข้าค่ายผู้ปกครองนักเรียนเตรียม ม.๑

อา.๒๗ ประกาศผลนักเรียนที่ผ่านค่ายและมีพิธีมอบผ้าพันคอ ทั้งหมด ๓๗ คน ชาย ๒๒ คน หญิง ๑๕ คน จากที่มาสมัคร ๔๖ คน และเข้าค่ายตลอด ๓๙ คน

จ.๒๘ ประชุมคุรุ
-ประชุมชุมชน
-สมณะแก่นหล้า วัฑฒโน สมณะธาตุดิน ปฐวีรโส สมณะปองสูญ โฆสิตธัมโม ไปกิจนิมนต์ หลักสูตรมหัศจรรย์ ที่ศูนย์ส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษ เนื่องในพระราชดำริ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๒๘ เม.ย.-๑ พ.ค

จ.๒๘ เม.ย.-ศ.๒ พ.ค. งานพุทธทายาท ครั้งที่ ๑ ของปฐมอโศก มีผู้เข้าอบรม ๓๐ คน

อ.๒๙-พ.๓๐ เจ้าหน้าที่ จาก สจส.ทีมสหภาพแรงงาน ๔๐ คน นำโดย ผอ.ศุภชัย มาเยี่ยม ศึกษาชุมชน ร่วมทำวัตรเช้า-เข้าฐานงาน

พ.๒๓-ส.๒๖ คุณหนึ่งดิน วิมุตตินันท์ นำกลุ่มแม่บ้าน จากจ.น่าน ๕ คน มาเรียนวิธีทำเต้าเจี้ยว

การประสานงาน คือทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย
การประสานงา คือทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยาก

- สมณะแก่นหล้า วัฑฒโน -


ศีรษะอโศก
ประจำเดือนเมษายน ๒๕๔๖
งานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธ เวียนมาถึงรอบปีที่ ๒๗ สมณะ-สิกขมาตุ และญาติธรรม ทั่วทุกภาค ทยอยเดินทางมาเข้าพื้นที่ ตั้งแต่ต้นเดือน ส่วนหนึ่งมาประชุมสัมมนาคุรุ อีกส่วนหนึ่งมาช่วยเตรียมงานปลุกเสกฯ บรรยากาศของวันสุกดิบ หลายวัน ก่อนถึงวันเปิดงาน จึงเร่งรัดและเคี่ยวข้น จนข้าวที่หุงขึ้นศาลาสุกๆดิบๆไปด้วย หลายคนวิเคราะห์ว่า เหตุเป็นเพราะ มีฝนตก ห่าใหญ่ ประกอบกับ ผลของนโยบาย การใช้ฟืนแทนแก๊ส ในการหุงต้ม จึงทำให้เกิดปัญหาดังกล่าว แต่พอถึง วันเปิดงาน ข้าวก็สุกดี ไม่มีปัญหา ชาวชุมชนวัฒนธรรม บุญนิยมศีรษะอโศก ทุกๆฐานะ ต้องขออภัย ในความบกพร่อง ทั้งปวง และขออนุโมทนา กับทุกๆท่าน ที่มาร่วมเป็นเจ้าภาพ เหน็ดเหนื่อยด้วยกัน ณ โอกาสนี้ด้วย

พิธีกรรม-กิจกรรม
อ.๑,พ.๑๖ สมณะทบทวนปาติโมกข์ สิกขมาตุ ประชุมที่เขตหญิง

อ.๑-ส.๕ สิกขมาตุเป็นหญิงจากบ้านราชฯมาแนะนำให้ความรู้การทำซีอิ๊ว-เต้าเจี้ยวกับทีมงานฐานแปรรูป

พ.๒ ประชุมบวร สรุปผลรวมการเตรียมงานปลุกเสกฯ

ศ.๔-ส.๕ สัมมนาคุรุชาวอโศกทุกพุทธสถานและสังฆสถาน ที่ใต้โบสถ์

อา.๖-ส.๑๒งานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธครั้งที่ ๒๗ มีผู้มาร่วมงาน ๒ พันกว่าชีวิต
-ประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาประชาธิปไตย ด้วยการเมืองระบบบุญนิยมครั้งที่ ๒
-ประชุมกลุ่มองค์กรต่างๆของชาวอโศก และกลุ่มเครือข่ายทั่วทุกภาค
-ประชุมวิสามัญเฉพาะกิจ โครงการร่วมบุญปฐพีพุทธวิหารพันปีพระบรมสารีริกธาตุ
นำเสนอ เป็นวิชา เศรษฐศาสตร์บุญนิยม สำหรับนิสิต ม.วช. และทุกคนที่สนใจ

อา.๑๓ ประชุมวิสามัญบวร มติเอกฉันท์บริจาค ๑ ล้าน และให้เงินเกื้ออีก ๑ ล้านบาทสำหรับโครงการร่วมบุญปฐพีฯ
-ส.สุชาติโก ส.ธัมมธีโร และส.สัจจาสโภ ไปกิจนิมนต์ครบรอบ ๒ ปีของกลุ่มร้อยเอ็ดอโศก และรวมเข้ากับงานบุญรำลึก ถึงโยมจันทร์ ข่าทิพย์พาที ด้วย

อา.๑๓-อ.๑๕ ศิษย์เก่าพุทธธรรมแซงแซว และสส.ษ.ร่วม ๑๐๐ ชีวิต คืนสู่เหย้าเล่าอดีต-ยินดีปัจจุบัน-วาดฝันอนาคต ให้ทุกๆคนฟัง

จ.๑๔ พ่อท่านพร้อมปัจฉาสมณะให้ความเมตตามาบิณฑบาตในชุมชน และเทศน์ก่อนฉัน งานศิษย์เก่าศีรษะอโศกคืนสู่เหย้า ๓ ปีครั้ง

อ.๑๕ สมณะ-สิกขมาตุประชุมที่โบสถ์
-ส.ถ่องแท้ และส.คิดถูก ไปกิจนิมนต์ประชุม กลุ่มที่ ศรีโคตรบูรณ์อโศก จ.นครพนม และกิจนิมนต์ที่ จ.หนองคาย กลับวันที่ ๑๘ เม.ย. '๔๖
-คุรุนวลขจร สุวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้านศีรษะอโศก มอบเงินขวัญธรรมเนื่องในวันอบอุ่น เทศกาลสงกรานต์ ให้นิสิต ม.วช. ๓๑ คน ส่วนชาวชุมชนขอรับเงินขวัญธรรมได้ที่ส่วนกลางคนละ ๕๐๐ บาท

อ.๑๕-ส.๑๙ ส.ธัมมธีโร และส.สัจจาสโภ ไปกิจนิมนต์ที่สวนส่างฝัน จ.อำนาจเจริญ

พ.๑๖ คุณสมภาร บุญทะจิตร์ เป็นตัวแทนผู้ใหญ่บ้านศีรษะอโศก ร่วมประชุมการเปิดร้านค้าของอบต.บ้านกระแชง และประชุมผู้ใหญ่บ้าน
-ประชุมบวรเตรียมงาน พฟด. และจัดค่ายนักเรียนเตรียม สส.ษ.

ศ.๑๘ ส.อนุตตโร และทีมพี่เลี้ยงกลุ่มกระจอกเทศส่วนหนึ่ง ออกประเมินผลการอบรมฯ หลายพื้นที่ในจ.ศรีสะเกษ กลับวันที่ ๒๓ เม.ย. '๔๖

ศ.๑๘-อ.๒๒ ส.สุชาติโกไปกิจนิมนต์ช่วยอบรมยุวชนลูกหลานผู้เข้าอบรมพักหนี้ฯในงานยุวพุทธทายาท ครั้งที่ ๒ สมทบกับส.ฉันทโส (จากสันติอโศก) ส.หินเพชร และส.พอจริง(จากสวนส่างฝัน) ร่วมอบรมเด็ก ๑๓๙ คน ที่ร้อยเอ็ดอโศก

อา.๒๐-อ.๒๙ นักเรียนเตรียมสส.ษ. เข้าค่ายยุวพุทธกสิกรรม ครั้งที่ ๑๓ ๔๐ คน เน้นสร้างอาหาร-ประสานน้ำใจ-ปลุกไฟคุณธรรม

อา.๒๐ ประชุมพิเศษชาวชุมชนทีมผู้บริหารงานฐานต่างๆรับทราบทิศทางการบริหารดำเนินงานในรูปองค์รวมแต่กระจายอำนาจ สมณะ-สิกขมาตุประธาน

จ.๒๑ คุรุจากราชธานีอโศก มาร่วมประชุมร่างหลักสูตรการศึกษาสัมมาสิกขาอาชีวะกับคุรุศีรษะอโศก สมณะถ่องแท้ และสมณะหินกลั่นเป็นประธาน

อ.๒๒ ส.ถ่องแท้ไปกิจนิมนต์ช่วยงานอบรมฯและติดตามผลการอบรมฯที่ศรีโคตรบูรณ์อโศก กลับวันที่ ๓๐ เม.ย.'๔๖

พ.๒๓ สมณะ-สิกขมาตุประชุมที่โบสถ์

ส.๒๖ ส.ลั่นผาและส.พอจริง ไปกิจนิมนต์ที่ร้อยเอ็ดอโศก กำหนดกลับต้นเดือนหน้า

อ.๒๙ สมณะข้าฟ้า และสมณะพันเมือง ไปเยี่ยมญาติที่ จ.บุรีรัมย์
-ประชุมคัดเลือกตัดสินนักเรียนสัมมาสิกขา ศีรษะอโศกตัวจริง หลังจบค่าย ๑๐ วัน แล้วเสร็จ เย็นวันพุธ ๓๐ เม.ย. '๔๖ และประกาศผลนักเรียน สส.ษ. ม.๑ ทั้งหมด ๓๑ คน ให้ผู้ปกครองทราบ จบพิธีเวลา ๒๒.๐๐ น.

พ.๓๐ สมณะทบทวนปาติโมกข์ที่โบสถ์ สิกขมาตุประชุมที่เขตหญิง
-ประชุมบวร คัดเลือกคณะบริหารของ ๑๐ กลุ่มข่ายงานใหญ่ในชุมชนกลุ่มละ ๒ คน และ อนุมัติตั้งร.ร.พิเศษคล้าย HOME SCHOOL รองรับ ลูกๆญาติธรรมในชุมชนที่สอบไม่ผ่าน สส.ษ.

ต้อนรับผู้มาดูงาน
พ.๑๖ กลุ่มเยาวชนผู้เสี่ยงต่อยาเสพติด บ้านพราน อ.กันทรลักษ์ ๗๘ คน เจ้าหน้าที่ทหารผู้ดูแล ๗ คน

พฤ.๑๗ กลุ่มเครือข่ายเกษตรกร ต.ชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ๕๐ คน

ส.๑๙ คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่บรรจุใหม่ใน จ.ศรีสะเกษ รวมกับเจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการสุขภาพของร.พ.ปรางค์กู่ จำนวน ๘๐ คน ร่วมรับประทานอาหาร ๑ มื้อ

อา.๒๐ กลุ่มผู้เสี่ยงต่อยาเสพติด บ้านพราน อ.กันทรลักษ์ ๕๓ คน เจ้าหน้าที่ดูแล ๕ คน

จ.๒๑ กลุ่มนักศึกษาผู้ใหญ่ กศน.จากอ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ๓๓ คน

อ.๒๒ กลุ่มผู้ฟื้นฟู และบำบัดรักษาเลิกยาเสพติดจาก ร.พ.ขุนหาญ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ๖๐ คน เจ้าหน้าที่ประมาณ ๑๐ คน
-กลุ่มแม่บ้านจากอ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ ๒๖ คน

พฤ.๒๔ กลุ่มผู้เสี่ยงต่อยาเสพติดโดยการนำของเจ้าหน้าที่กรมทหารพรานที่ ๒๓ อ.กันทรลักษ์ ๕๐ คน

ศ.๒๕ ตัวแทนเกษตรกรโดยกรมการค้าภายใน จ.บุรีรัมย์ ๖๐ คน

ส.๒๖ เจ้าหน้าที่ อสม. จากอ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ๑๐๐ คน

ข้อคิดขอฝาก
คบหาผู้มีศรัทธา พากันเจริญในธรรม
เข้าหาผู้มีศรัทธา พัฒนากุศลกรรม
ศรัทธากันและกัน จะให้เกียรติกันและกัน
เกิดพลังสร้างสรร อย่างต่อเนื่อง

- สิกขมาตุทองพราย ชาวหินฟ้า -


ศาลีอโศก
ประจำเดือนเมษายน ๒๕๔๖
เดือนนี้เป็นบรรยากาศของการประชุมสมณะ การร่วมงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธ ครั้งที่ ๒๗ ที่ศีรษะอโศก และงานการเข้าค่ายยุวพุทธทายาทครั้งที่ ๒ งานเข้าค่ายยุวพุทธกสิกรรม ครั้งที่ ๑๐ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการคัดเลือก ตัวเด็กนักเรียน สัมมาสิกขา ศาลีอโศกด้วย ในช่วงเดือนนี้ จึงมีทั้งมาดขรึม สมถะ เรียบง่าย และคึกคักสนุกสนาน มีความเป็นพี่เป็นน้องกัน อย่างสงบอบอุ่นร่าเริงเบิกบาน

เหตุการณ์ประจำวัน
อ.๑-ส.๕ เรื่องสืบเนื่องมาจาก เดือนที่แล้ว คือตั้งแต่อา.๓๐ มี.ค. ถึง ส. ๕ เม.ย. ๔๖ สมณะเน้นแก่น พลานีโก นำสมณะ ๓ รูป สิกขมาตุ ๒ รูป และคุรุไปร่วมประชุมสมณะเถระ ล่างมีสมณะเน้นแก่น พลานีโก และสมณะผองไท รตนปุญโญ จุดนัดพบเย็นวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๖ ที่เมฆาอโศก บ้านหินตัด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ มีสมณะเถระล่าง มาร่วมประชุม ทั้งหมด ๑๒ รูป เริ่มกิจกรรม ตั้งแต่ตอนค่ำวันที่ ๓๑ มีนาคม พูดคุยถึงประสบการณ์ สภาวะธรรม และ อารมณ์ ของแต่ละรูป แต่ละท่าน รุ่งขึ้นบิณฑบาต ๒ สาย และร่วมปิด ค่ายยุวพุทธทายาท ครั้งที่ ๑ ที่ชุมชน เมฆาอโศก ช่วงบ่าย เดินจาริก จากบ้านละลม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ สู่พุทธสถานศีรษะอโศก

อีกชุดหนึ่งไปร่วมประชุมสมณะมัชฌิมะ มีสมณะดินทอง นครวโร และสมณะตรงมั่น อุชุจาโร จาริกจาก พุทธสถาน ราชธานีอโศก สู่พุทธสถานศีรษะอโศก ส่วนที่เหลือไปร่วมประชุม สัมมนาคุรุชาวอโศก ที่พุทธสถานศีรษะอโศก
-เรื่องสืบเนื่องจากเดือนที่แล้ว คือตั้งแต่ จ.๓๑ ม.ค. ถึง ศ. ๔ เม.ย. '๔๖ อบรม"สัจธรรมชีวิต" รุ่นพิเศษ จากอ.ไพศาลี เป็นผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. ประสานงานโดย หมอชาติ ศรีสุข สนับสนุนโครงการโดย สสส.ผู้เข้ารับการอบรม ๓๒ คน

ส.๕ สมณะชาวชุมชน และญาติธรรมจำนวน ๑ คันรถบัสเดินทางไปร่วมงานปลุกเสกฯ ณพุทธสถานศีรษะอโศก วันที่ ๖-๑๒ เมษายน ๒๕๔๖

พ.๙ ครูอุดม พรหมสีดา โยมพ่อของสมณะเดินดิน ติกขวีโร ป่วยด้วยโรคเส้นเลือด ในสมองตีบ เข้ารักษาตัว ที่โรงพยาบาล ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์

ส.๑๒ สมณะชาวชุมชน และญาติธรรมเดินทางกลับจากงานปลุกเสกฯถึงพุทธสถานศาลีอโศก โดยรถบัส

อา.๑๓ สมณะเดินดิน ติกขวีโร และสมณะ ๒ รูป สิกขมาตุและชาวชุมชนเดินทางถึงพุทธสถาน ศาลีอโศก
บ่ายเดินทาง ไปเยี่ยมครูอุดม ที่โรงพยาบาลปากน้ำโพ เย็นเยี่ยมโยมแม่ที่บ้าน

-สมณะ สิกขมาตุ แสดงธรรมหน้าศพโยมเชื่อม แว่นแก้ว อดีตแม่บ้านหลวงปู่ วราสโภ

จ.๑๔ สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร แสดงธรรมก่อนฉัน หน้าศพโยมเชื่อม แว่นแก้ว และสมณะเดินดิน ติกขวีโร แสดงธรรมหน้าศพ ก่อนทำการฌาปนกิจ ณ เมรุเผาศพ พุทธสถานศาลีอโศก

-สมณะเดินดิน ติกขวีโร นำครูอุดม พรหม-สีดาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลพญาไท ๑ กทม.

อ.๑๕ สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร ไปแสดงธรรมเป็นการทำขวัญนาคในการบวชของพระสุวรรณ คชสารทอง ที่บ้านเขาดิน อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

อ.๑๕-พ.๑๖ ประชุมนิสิตสัมมาสิกขาลัยวังชีวิต (ม.วช.) วิทยาเขตศาลีอโศก เพื่อเตรียมงานอบรม เข้าค่ายยุวพุทธทายาท ครั้งที่ ๒ และงานอบรมเข้าค่ายยุวพุทธกสิกรรม ครั้งที่ ๑๐

พ.๑๖-พฤ.๑๗ ประชุมสัมมนาคณะคุรุสัมมาสิกขาศาลีอโศก สรุปงานการศึกษาในรอบปีการศึกษา ๒๕๔๕
พฤ.๑๗ นักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก ที่จะเข้าเรียนในชั้นมัธยมปีที่ ๔ เข้ารายงานตัวเพื่อเข้ารับการอบรมดูตัว ในค่ายต่างๆ
-ประเพณีรดน้ำดำหัวกราบไหว้ผู้ใหญ่ของชาวชุมชนศาลีอโศก

ศ.๑๘ สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร นำสมณะและพระอาคันตุกะจำนวน ๓ รูป ไปทำบุญบ้านของพ่อหมอชัยสิทธิ์ มานะดี ที่บ้านพุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

ศ.๑๘-ส.๑๙ นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ ๔ เข้าค่ายร่วมกับพี่นิสิตสัมมาสิกขาลัยวังชีวิต เพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดการเข้าค่าย อบรมยุวพุทธทายาท ครั้งที่ ๒

อา.๒๐-พฤ.๒๔ เปิดค่ายอบรมยุวพุทธทายาทครั้งที่ ๒ มีเด็กนักเรียนมาเข้าค่ายรับการอบรมประมาณ ๗๐ คน

จ.๒๑-พ.๓๐ สมณะกำแพงพุทธ สุพโล และพระอาคันตุกะสุวรรณ และพี่เลี้ยงชาวชุมชน เดินทางไปประเมินผล ลูกค้าพักหนี้ ธ.ก.ส. ที่ จ.กำแพงเพชร

ศ.๒๕ ประชุมคณะกรรมการวิทยุชุมชน สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร ที่ปรึกษา

ส.๒๖-พ.๓๐ เปิดค่ายอบรมยุวพุทธกสิกรรมครั้งที่ ๑๐ เป็นการเข้าค่ายรวมนักเรียนสัมมาสิกขา ศาลีอโศกทั้งหมด เพื่อเตรียม ความพร้อม ในการเรียนในปีการศึกษา ๒๕๔๖ และเป็นการคัดเลือกตัวนักเรียน ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และปีที่ ๔ ด้วย

อา.๒๗ สมณะหนักแน่น ขันติพโล และพระอาคันตุกะเอีย ขันติโก และญาติธรรมไปเยี่ยมครูอุดม พรหมสีดา ที่โรงพยาบาล สวรรค์ประชารักษ์

อ.๒๙ กลุ่มแม่บ้านจากอ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน ๔๑ คน มาศึกษาดูงานฐานต่างๆและดูวิถีชีวิต ชาวชุมชนศาลีอโศก

พ.๓๐ ปิดค่ายอบรมยุวพุทธกสิกรรม ครั้งที่ ๑๐ คัดเลือกนักเรียนสัมมาสิกขา ศาลีอโศก ปีนี้รับเด็กนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑ จำนวน ๑๙ คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๖ คน และเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ๓ คน

ข้อคิดสุดท้าย
การเคารพบูชาผู้ควรบูชานั้น เป็นมงคล
ประการสำคัญ และการบูชาสูงสุดนั้นคือ บูชาด้วยการประพฤติปฏิบัติตนให้ดี

- สมณะเน้นแก่น พลานีโก -


สีมาอโศก
ประจำเดือนเมษายน ๒๕๔๖
เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการอบรมภายใน และเยาวชนเป็นการเพิ่มความแข็งแรง เข้มข้น ทนทาน ยืนนาน แน่นลึก นึกนบ ฝึกเยาวชน และนักเรียนซึ่งจะได้เป็นทายาทอโศก

อ.๑ ส.เด็ดขาด ส.นานุ่ม ส.มือมั่น นักเรียน และผู้ไปช่วย กลับจากการอบรมเด็กที่เมฆาอโศก

พฤ.๓ ชาวปฐมอโศกนำโดยส.มั่นแจ้ง และชาวสันติอโศก ๑๐ กว่าคน ได้มาแวะฉันอาหาร แล้วเดินทางไปศีรษะอโศก เตรียมสัมมนาคุรุ และเตรียมงานปลุกเสกฯ ทางสีมาฯมี ส.มือมั่น นำเดินทางหลังอาหารแล้ว

ศ.๔-ส.๕ สมณะ สิกขมาตุ และคุรุ ร่วมสัมมนาคุรุชาวอโศกทั้งหมดที่ศีรษะอโศก ช่วงแรกนำโดย ส.ผืนฟ้า ช่วงหลัง นำโดย ส.บินบน และ ส.เดินดิน สุดท้าย พ่อท่านสรุปปิดงานสัมมนาฯ

ส.๕คณะปฐมฯอีกชุดหนึ่งแวะทานอาหารแล้วไปศีรษะฯร่วมงานปลุกเสกฯชาวสีมาฯเดินทางไปอีกขบวนหนึ่ง

อา.๖-ส.๑๒ งานปลุกเสกฯศีรษะฯสมณะ สิกขมาตุ และชาวสีมาฯส่วนใหญ่ไปร่วม ส่วนนักเรียน ปิดภาค มีบางคนไปร่วมงาน ตามอัธยาศัย ในขอบเขตของนักเรียน
-นิสิตม.วช.เตรียมเอกสารงานชุมนุมศิษย์เก่า และเตรียมงานยุวพุทธฯ

ส.๑๒ สมณะ สิกขมาตุ และชาวสีมาฯส่วนใหญ่กลับถึงสีมาฯก่อนค่ำ

อา.๑๓ ประชุมชาวชุมชนตกลงเรื่องโครงการร่วมบุญปฐพีพุทธฯ และอื่นๆ ส่วนกลางได้ร่วมโครงการฯ ๑ ล้าน และ มีผู้สมทบอีก รวมแล้ว หลายหมื่น

พ.๑๖ ชาวเมฆาอโศก มานิมนต์ส.เด็ดขาด ส.ร่มบุญ ส.นานุ่ม ไปร่วมงานบุญ ๑๐๐ วัน ญาติธรรมทางเมฆาฯ นักเรียนสัมมาสิกขา ทยอยกลับ

พฤ.๑๗ ค่ำประชุมสส.ม. มีนักเรียนมาสมัครเข้าเรียน ม.๑

ส.๑๙-พ.๒๓ อบรมยุวพุทธทายาท มีเด็กลงทะเบียนเข้าค่าย ๑๘๐ คน รวมทั้งเด็กเตรียม ม.๑ มาสมัครเรียนด้วย จากนครราชสีมา บุรีรัมย์ สกลนคร อุดรธานี ขอนแก่น เป็นต้น นักเรียนสส.ม. ร่วมแรงกันกับม.วช. ดำเนินการไปด้วยดีมี สมณะ สิกขมาตุ คุรุ เป็นที่ปรึกษา

พ.๒๓ บ่ายสัมภาษณ์เตรียม ม.๑ และผู้ปกครอง ๒๔ ราย ผ่าน ๒๓ ราย
พฤ.๒๔ ประชุมสส.ม.เตรียมค่ายดูตัว ม.๑ และเตรียมรุ่นพี่ม.๔ รวมความพร้อมสามัคคีของนักเรียนเดิมด้วย มีเด็ก มาให้สัมภาษณ์อีก ๒ คน

ศ.๒๕ นักเรียนดูตัว ๒๕ คน สส.ม.๔๗ คน คุรุชาวชุมชน ม.วช. และสมณะ สิกขมาตุรวม ๘๘ ชีวิต ออกเดินทาง เป็นค่ายดูตัว และฝึกความเป็นอยู่ของ สส.ม.ปลายทางศูนย์ฝึกวังน้ำเขียว แบ่งเป็น ๕ กลุ่ม ฝึกทำอาหาร ฝึกพักแรมในป่า แล้วพักที่ศูนย์ฝึก วังน้ำเขียว ทุกเช้าของค่าย มีทำวัตร ค่ำสรุปการเดินทาง วันสุดท้าย ฝึกนั่งเจโต สมถะ และเดินจงกรม ได้ทำประโยชน์ กตัญญู สถานที่ตามสูตร ๕ ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย เดินทางกลับ วันศุกร์ที่ ๒๙)

จ.๒๘ ชาวสีมาฯกลุ่มมร.ส. โรงขวด โรงครัว ไปเข้าคอร์สมหัศจรรย์ร่วมกับชาววังน้ำเขียว มีสมณะจากอาจารย์ ๑ มา ๔ รูป

อ.๒๙ บ่ายสอบภาคทฤษฎีนักเรียนดูตัว ม.๑

พ.๓๐ ประกาศผลการคัดเลือกสส.ม.ใหม่ จากการสัมภาษณ์การเข้าค่ายปฏิบัติตน และข้ออ่านเขียน จำนวนนักเรียน ที่มาสมัคร ๒๖ คน ผ่าน ๒๓ คน

การปฏิบัติธรรมเป็นไปตามขั้นตอน ตามฐาน ตามสภาพ ตามอินทรีย์พละของแต่ละคน ถึงอย่างไรเราก็ยังต้อง เคี่ยวเราเพื่อเอามิตร ผลิตผลเผื่อคนอีกหลาย ขวนขวายงานแบบสานหมู่

- สิกขมาตุนวลนิ่ม ชาวหินฟ้า -


ภูผาฟ้าน้ำ
ประจำเดือนเมษายน ๒๕๔๖
หลังจากร่วมงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธ ชาวภูผาฯ ได้มาช่วยทำอาหารแจกกันต่อที่ชมร.เชียงใหม่ ส่วน
ที่บนดอย คณะคุรุ พี่เลี้ยง มาช่วยกันเตรียมงาน อบรมยุวพุทธทายาท ต่อด้วยการเข้าค่ายดูตัว นร.เตรียมสัมมาสิกขา ม.๑ ในการเข้าค่าย พวกเราได้ไปพักค้างที่บ้านหัวเลา

รายการ รอบกองไฟ ชาวบ้าน และพวกเรา ร่วมกิจกรรม บรรยากาศ เป็นที่น่าประทับใจมาก ที่ได้สัมพันธ์กันระหว่าง
ชุมชน อย่างเป็นพี่เป็นน้อง

เหตุการณ์ต่างๆ
ส.๕-ส.๑๒ สมณะ คนวัด ชาวชุมชน เดินทางไปร่วมงานปลุกเสกฯ ที่ศีรษะฯ

อ.๑๕ ที่ลานนาอโศก วันพิธีรดน้ำดำหัวให้กับผู้อายุยาว ของญาติธรรมชาวเชียงใหม่ มีสมณะ ญาติธรรม และเด็กๆ มาร่วม บรรยากาศอย่างอบอุ่น

พฤ.๑๗-อ.๒๒ งานอบรมยุวพุทธทายาท ครั้งที่ ๒ จัดที่พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ มีสมณะ คุรุ พี่เลี้ยง และเด็กๆ ที่มาเข้าค่าย อบรมครั้งนี้ ประมาณ ๖๐ กว่าชีวิต

อา.๒๐ ประชุม คณะรับใช้กลุ่มภูผาฯ (ครช.)
-ประชุมกลุ่มภูผาฯ สมณะ ๔ รูป สมณะพอแล้ว สมาหิโต เป็นประธาน

พ.๒๓ ญาติธรรมจากกรุงเทพฯ จำนวน ๘ ชีวิต เดินทางมาเข้าอบรมหลักสูตร"มหัศจรรย์"

พ.๒๓-อ.๒๙ เข้าค่ายดูตัวนักเรียนเตรียม สัมมาสิกขาภูผาฯ ม.๑

พฤ.๒๔-จ.๒๘ สมณะนวกะและญาติโยม นำโดยสมณะพอแล้ว ช่วยกันงัดเสา (ท่อนซุง) ที่จะใช้สร้างพระวิหารดอยฟ้า ที่กระจัดกระจาย อยู่ ๘๐ กว่า ต้น เรียงให้เป็นกองซ้อนกันขึ้น เพื่อไม่ให้เสาผุเร็ว และจะสร้าง หลังคากันแดด และฝนอีกต่อไป

บทกลอนส่งท้าย
โรงเรียน สมณะ นวกะ
มุ่งฝึกฝน สมณะ ให้เข้าถึง
อุดมการณ์ สืบศาสน์ไว้ ให้คำนึง
ฝึกตนก่อน แล้วจึง เผยแพร่ธรรม


- ทีมงานสมณะภูผา -


ราชธานีอโศก
ประจำเดือนเมษายน ๒๕๔๖
อย่าพูดให้ผักงาม จงปลูกให้ผักงาม เป็นคำคมที่พ่อท่านนำมาใช้ ชาวบ้านราชฯ ก็กำลังปลูกผัก และมีฝนตกหนัก ขนาดสมณะบิณฑบาต เปียกแฉะทีเดียว งานหนักยังไม่พอ ชาวชุมชน หลังจากงานปลุกเสกฯ ยังกระตือรือร้นที่จะ
ฟังธรรม บางท่านก็มีปีติ ในการจับอารมณ์ได้ดี ทางฝ่ายหมู่สมณะ จึงจัดทำวัตรทุกวัน ยกเว้นวันพุธ

เหตุการณ์ทั่วไป
อ.๑-ศ.๔ สมณะฟ้าไท ไปร่วมประชุมการจัดตั้งโรงเรียนวิถีพุทธกับโรงเรียนที่ใช้พระพุทธ-ศาสนาในการดำเนินชีวิตที่โรงเรียน ที่โรงแรม นนทบุรี พาเลซ จ.นนทบุรี

พ.๒ นักเรียนและคุรุไปช่วยเตรียมงานที่พุทธสถานศีรษะอโศก

ศ.๔-ส.๕ คณะคุรุร่วมสัมมนาคุรุชาวอโศกที่พุทธสถานศีรษะอโศก

ส.๕-ส.๑๒ ชาวบ้านราชฯไปร่วมงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธ ที่ พุทธสถานศีรษะอโศก

ส.๑๒ คณะเตรียมงานเพื่อฟ้าดินมาดูสถานที่จัดงานและประชุมเตรียมงานที่บ้านราชฯ

อา.๑๓ คณะคุรุสัมภาษณ์ผู้ปกครองและเด็กสมัครเข้าเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศก
-ทีมงานอบรมค่ายยุวพุทธฯ พานร.สส.ธ. ชั้นม.ปลายทำขบวนการกลุ่มเพื่อวางแผนงาน ณ ที่ริมมูล ๑ คืน
-หมอวีระพงษ์ ชัยภัคและคณะแพทย์ทางเลือกอีก ๓ คน มาติดตามผลการดำเนินการเกี่ยวกับชุมชนน่าอยู่ และ รวบรวม ประสบการณ์พร้อม แนะนำการดีท็อกซ์ ของชาวชุมชน การรับประทานอาหาร ของชาวชุมชน จากนิสิต ม.วช.
ที่ได้ไปสอบถาม

จ.๑๔ เวลา ๘.๐๐-๑๐.๐๐ น. คุณมานพนักกายภาพบำบัดจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ มาแนะนำ ชาวชุมชน เรื่องอิริยาบถ ในความเป็นอยู่ และการทำงาน
-พ่อท่านและปัจฉาสมณะ ไปร่วมงานศิษย์เก่า สัมมาสิกขาศีรษะอโศก

อ.๑๕ สมณะดินไทและสมณะชุ่มบุญ ไปร่วมการจัดคอร์สมหัศจรรย์ที่สวนส่างฝัน

พ.๑๖ สมณะและพระอาคันตุกะร่วมลงฟังพระปาติโมกข์-ประชุมอปริหานิยธรรม ที่โบสถ์เรือ

พฤ.๑๗ ประชุมนาคและสามเณร

อา.๒๐ นิสิตสัมมาสิกขาลัยฯเข้าเรียนวิชาการบริหารชีวิตและเวลา

จ.๒๑ สมณะดินไท อ.ข้าดินและ คุณถึงดิน ไปร่วมประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรอาชีวเกษตร ที่ศีรษะอโศก
-นักเรียนม.ปลายเลือกผรช.และช่วยเก็บล้างภาชนะในโรงครัว

อ.๒๒ สมณะประชุมอปริหานิยธรรม

พ.๒๒ พี่เลี้ยงเด็กสอบคัดเลือกสัมมาสิกขา ช่วยกันประเมินผลรอบแรกในการคัดเลือกเข้าค่ายดูตัว

ส.๒๖ประชุมคุรุโรงเรียนสัมมาสิกขาอาชีวะราชธานีอโศก แผนกเกษตรและการไฟฟ้า เน้นการเรียนแบบบูรณาการ

อา.๒๗ ประชุมเตรียมงาน พฟด. ลงดูสถานที่พร้อมร่วมลงมือเตรียมงาน
-ประชุมคัดเลือกนักเรียนสส.ธ.ในชั้นม.๑ได้ ๒๖ คน
-นิสิตสัมมาสิกขาลัยวังชีวิตเข้าเรียนในเรื่องการตรงเวลา ผลนิสิตมาตรงเวลาโดยส่วนใหญ่

อ.๒๙ สมณะประชุมอปริหานิยธรรม

พ.๓๐ สมณะและพระอาคันตุกะร่วมลงฟังพระปาติโมกข์ที่โบสถ์เรือ

-หมู่สงฆ์พิจารณาโหวตนาคแด่ธรรม คนึง- สัตย์ธรรม มติที่ประชุม ให้ผ่านขึ้นเป็นสามเณรได้โดยมีเงื่อนไข ๓ ข้อ และ พิจารณา โหวตสามเณร ชุบดิน มติที่ประชุม ให้ผ่านขึ้นเป็นสมณะได้ โดย ไม่มีเงื่อนไขแต่มีขุมทรัพย์ ๑ ข้อ
-ประชุมเตรียมงาน พฟด. และงานคืนสู่เหย้าเข้าคืนถ้ำสัมมาสิกขา

อบรม
อ.๑๕-ส.๑๙ เข้าค่ายยุวพุทธทายาทมีเด็กมา ร่วมเข้าค่ายประมาณ ๒๐๗ คน นักเรียนม.ปลาย เป็นพี่เลี้ยง ผลปรากฏว่า ดีกว่าปีที่แล้ว เพราะกล้ามากกว่าเดิม ร่วมมือมากกว่าเดิม แต่ยังบกพร่อง การประสานงาน และการกระตือรือร้น ที่จะรับผิดชอบงาน

พ.๒๓-อา.๒๗ เข้าค่ายพุทธทายาท ๖๕ คน

ผู้มาเยือน
ส.๑๙ มูลนิธิยุวพุทธพัฒนา จ.อุบลฯ โดยอาจารย์ ๕ คน พานักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ซึ่งเข้าค่ายผู้นำยุวพุทธ เพื่อพัฒนาสังคม จำนวน๑๐๐ คนมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

อ.๒๒ เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. มาดูสถานที่ซึ่งจะใช้ในการจัดงานเพื่อฟ้าดิน
-กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนวารีอุดม ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน มาชมกิจการต่างๆ
-คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลฯ นำเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา เกษตรอินทรีย์ ๑๐๐ คน จาก จ.นครพนม จ.ยโสธร จ.หนองบัวลำภู มารับฟังธรรม และดูการทำกสิกรรม ปุ๋ย จุลินทรีย์

ศ.๒๕ คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลฯนำเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา เกษตรอินทรีย์ ๓๐ คน จ.นครราชสีมา จ.บุรีรัมย์ และ จ.อุบลฯ มารับฟังธรรม และดูการทำกสิกรรม ปุ๋ย จุลินทรีย

อ.๒๙ คณะกรรมการกลุ่มแม่บ้าน นำชาวบ้าน และเยาวชน หมู่ที่ ๒,๙,๑๔ ตำบลคำแมต อำเภอกุดชุม จ.ยโสธร ๑๐๐ คน
-คณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร จำนวน ๒๐ คน

เดือนนี้ทั้งร้อน ทั้งฝน และทั้งสดชื่น เป็นเหตุให้ชาวบ้านได้ฝึกปฏิบัติทนต่อสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติธรรม ลดละกิเลสไปด้วย

วีรบุรุษเกิดจากสถานการณ์คับขัน
พระอาริยะเกิดเพราะผัสสะที่บีบคั้น

- สมณะฟ้าไท สมชาติโก -


สังฆสถานทักษิณอโศก
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๔๖
ต้นเดือนบรรยากาศเงียบสงบ เนื่องจากพวกเราทั้งสมณะและชาวชุมชน เดินทางไปร่วมงาน "ปลุกเสกพระแท้ ๆ ของพุทธ" ณ พุทธสถานศีรษะ-อโศก งานครั้งนี้ คือเอาคนมาประพฤติปฏิบัติธรรมโดยเคร่งครัด ถือศีล ๘ รับประทานอาหาร ๑ มื้อ งดสูบบุหรี่ เคี้ยวหมาก ห้ามนอนกลางวัน

ตอนเย็นค่ำงดน้ำเปรี้ยว น้ำหวาน ฯลฯ ตลอดงาน เป็นการเพิ่มสัมมาทิฏฐิ (ทำความเห็นให้ถูกตรง) เข้าใจอย่างจริงแท้ว่า การเป็นพระ ในพุทธศาสนา เป็นเช่นใด อีกทั้งการดำเนินชีวิตที่ถูก ตามหมวดข้อธรรมะต่าง ๆ หรือเดินตามมรรคองค์ ๘ มี สัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ) สัมมาสังกัปปะ (ดำริชอบ) สัมมาวาจา (พูดชอบ) สัมมากัมมันตะ (การงานชอบ) ฯลฯ

เดือนนี้อากาศร้อนเป็นพิเศษตอนกลางวัน ส่วนตอนเช้ามืดกับตอนกลางคืน อากาศเย็นสบาย เหมาะกับผู้ที่ต้องการ สูดอากาศ บริสุทธิ์ เพื่อสุขภาพที่ดี ระหว่างเดือน มีฝนตกบ้างเล็กน้อย และมีผู้คนแวะเวียน เยี่ยมเยือนไปมาพอสมควร ทั้งเก่าและใหม่

อ.๑ สมณะลงอุโบสถ ฟังการทบทวนพระปาติโมกข์ และประชุมอปริหานิยธรรม

ศ.๔ สมณะ ๓ รูป พร้อมญาติธรรมชาวชุมชน ๑๒ คน เดินทางไปร่วมงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธ ครั้งที่ ๒๗ ณ พุทธสถาน ศีรษะอโศก วันที่ ๖-๑๒ เมษายน ๒๕๔๖

อา.๑๓ วันสงกรานต์(ครอบครัวไทย) ลูกหลาน คุณยายแผ้ว จาก จ.สตูล มาร่วมทำบุญ และมีการรดน้ำ ดำหัวผู้ใหญ่ด้วย

จ.๑๔ สมณะพร้อมญาติธรรมเดินทางกลับจากงานปลุกเสกฯ

พฤ.๑๗ สมณะลือคม ธัมมกิตติโก พร้อมคุรุ และนักเรียนสส.ฐ. จากปฐมอโศกช่วยเป็นทีมสันทนาการในงาน ยุวพุทธทายาท ครั้งที่ ๒

ศ.๑๘ เริ่มงานเข้าค่าย "ยุวพุทธทายาท" ครั้งที่ ๒ วันที่๑๘-๒๒ เมษายน ๒๕๔๖ จำนวน ๖๘ คน

อ.๒๒ บ่ายปิดพิธีเข้าค่าย "ยุวพุทธทายาท" เล่นเอาน้ำตาไหลพรากกันทีเดียวเด็กหลายคนมีความคิด หลังอบรมเข้าค่าย ดังนี้

- ไม่นอนตื่นสาย
- ไม่กินเนื้อหมูหลายคน และจะไม่ทานเนื้อสัตว์ในวันเกิด
- จะตั้งใจเรียนหนังสือ
- จะเป็นเด็กดีของพ่อแม่ ครูอาจารย์

หลังพิธีปิดส่งยุวพุทธกลับแล้วทีมงานทั้งหมดร่วมประชุมสรุปงานต่อจากนั้นก็ไปพักผ่อนรับประทานอาหารเย็นที่น้ำตกกระช่อง

พ.๒๓ สมณะ ๒ รูปและสมาชิกชุมชนทักษิณอโศก นำคณะผู้ช่วยงานอบรม จากปฐมอโศก ไปทัศนศึกษาชมเกาะแก่งปะการัง ในทะเล อันดามัน จ.ตรัง

พฤ.๒๔ เช้า ๐๖.๐๐ น. สมณะ คุรุ และนร.สส.ฐ. เดินทางกลับปฐมอโศก

-๑๓.๐๐ น. สมณะ และชาวชุมชนประชุมสรุปงานยุวพุทธฯ ครั้งที่ ๒

อา.๒๗ ๑๓.๐๐ น. ประชุมใหญ่ แต่งตั้งทีมบริหารงานชุมชนทักษิณอโศกทีมใหม่ ผลออกมาประธานชุมชนคนเดิม คืออาจารย์ กลั่นบุญ ชูทอง เป็นผู้รับใช้ ชาวชุมชนทักษิณอโศก ปี ๒๕๔๖

อ.๒๙ สมณะประชุมอปริหานิยธรรม

พ.๓๐ สมณะลงอุโบสถทบทวนพระปาติโมกข์

ข้อคิดก่อนจาก
"เป็นไทยเพราะมีธรรม"
ศีลธรรม นำสุข ทุกสมัย
เราเป็นไทย เพราะมีธรรม ประจำชาติ
หากไร้ศีล สิ้นธรรม ต่ำอำนาจ
ประเทศชาติ จะอยู่ได้ อย่างไรกัน

(รัชกาลที่ ๖)

- สมณะกล้าดี เตชพหุชโน -


สังฆสถานหินผาฟ้าน้ำ
ประจำเดือนเมษายน ๒๕๔๖
พระพุทธองค์ยืนยันไว้ชัดว่า ศีลอยู่ที่ใด ปัญญาอยู่ที่นั้น ปัญญาอยู่ที่ใด ศีลอยู่ที่นั้น ผู้มีศีลก็มีปัญญา ผู้มีปัญญาก็มีศีล บัณฑิตทั้งหลาย ย่อมกล่าวถึงศีล และปัญญาว่า เป็นของเลิศในโลก ปัญญาที่ไม่มีศีล จึงไม่เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของใครใดเลย แม้แต่ตนเอง แล้วคนอื่น จะหวังพึ่งคนผู้มีปัญญาที่ไร้ศีลนี้ได้อะไรแค่ไหนกันเล่า

เหตุการณ์ประจำวัน
พ.๒ ส.นาทองและส.ฝนธรรมเดินทางไปประชุมสมณะมัฌชิมะ ที่ราชธานีอโศก จ.อุบลฯ
-คุรุม่านพร และคุรุเต็มสิริ ไปติดต่อราชการเกี่ยวกับที่ดินจะตั้งโรงเรียน

พฤ.๓ ส.สารุปโปและคณะคุรุเดินทางไปประชุมคุรุของชาวอโศก ที่ศีรษะอโศก จ.ศรีสะเกษ
-ผู้นำชุมชนจาก จ.ชัยภูมิ จำนวน ๑๐๐ คน มาศึกษาดูงาน ๑ วัน (กำนัน อบต. ผู้ใหญ่บ้าน)

ศ.๔ ผู้นำชุมชน จ.ชัยภูมิ จำนวน ๑๐๐ คน ชุดที่ ๒ มาศึกษาดูงาน ๑ วัน

อา.๖ สมณะชาวชุมชนและนักเรียน สส.ผ. เดินทางไปร่วมงานปลุกเสกฯ ที่จ.ศรีสะเกษ

อา.๑๓ สมณะและคุรุ นำนร. สส.ผ. และเด็กเตรียมเข้าสส.ผ. เดินทางไกล ๓ วัน ๓ คืน

พฤ.๑๗ คุณเจ็ดแก้ว มาแนะนำเรื่องสุขภาพ และจัดให้เข้าคอร์ส ๓ วัน ๓ คืน

ส.๑๙ นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๕๐ คน มาศึกษาดูงาน พักค้าง ๑ คืน

จ.๒๑ เข้าค่ายยุวพุทธธรรม มีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆมาเข้าค่าย ใช้เวลา ๔ คืน ๕ วัน

ศ.๒๕ สอบสัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียน และประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่และเก่า

ส.๒๖ ส.กลางดิน เดินทางไปประเทศอินเดีย

อา.๒๗ ส.สารุปโป นำชาวหินผา ไปร่วมงานทำบุญรวมญาติของโยมพัน ที่บ้านเหล่ากาดย่า อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

ข้อคิดก่อนจาก
ชีวิตนี้เกิดมาเพื่ออะไร ? เกิดมาเพื่อตาย
ถ้าอย่างนั้นเกิดมาทำไม? เกิดมาทำงาน
ทำงานเพื่ออะไร? เพื่อให้ตายอย่างมีคุณค่าสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์
ดังนั้น ผู้รู้แล้วอย่างนี้ จึงเป็นคนงานแท้ๆ ที่ทำงานด้วยวิจารณญาณอย่างสำคัญ และไม่ประมาทอยู่ทุกวินาที

(พ่อท่าน สมณะโพธิรักษ์)

- สมณะแก่นผา สารุปโป -

(สารอโศก อันดับที่ ๒๕๙ เมษายน ๒๕๔๖)

78