หน้าแรก>สารอโศก

เรียงวลีกวีธรรม

เพลง..เสียงครวญจากหมูป่า
ถึงฉันจะเป็น หมูหมูหมูหมู อยู่ในป่า
ฉันก็ยังถูก หมาหมาหมาหมา มันล่าไล่
และฉันก็โดน คนคนคนคน มาทำร้าย
พวกฉันต้อง ตายตายตายตาย เพราะหมาและคนพาล
ฉันอยากจะถามว่า พุทธพุทธพุทธพุทธ อยู่ที่ไหน
ฉันอยู่เมือง ไทยไทยไทยไทย หรือเมืองพาล
ทำไมมีแต่ไล่ ล่าล่าล่าล่า ฆ่าประหาร
ฉันยังต้องการชีวิตสิทธิ์เสรี
ฉันอยากจะ ให้ให้ให้ให้ ไทยเป็นพุทธ
ฉันอยากให้ หยุดหยุดหยุดหยุด ไล่ล่าฆ่าเสียที
ฉันจะได้ อยู่อยู่อยู่อยู่ กันสุขขี
ใช้ชีวีอยู่กับป่าประสาไป
ฉันมี เพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อน เป็นสัตว์ป่า
แต่ก็ถูกไล่ ล่าล่าล่าล่า จนฉิบหาย
เป็นสัตว์ป่า โดนโดนโดนโดน คนทำลาย
คนใจร้ายเห็นแก่กินสิ้นเมตตา (ซ้ำ)
- ไพร -

ไทยอโศก
อโศกทำตัวให้ไม่เศร้าโศก
ตัดวิโยคโลกธรรมกรรมหลากหลาย
ลดวิบากพรากกิเลสเหตุอบาย
เพื่อตัดสายสวาทที่บาดใจ
อโศกทำตัวแปลกให้แตกต่าง
แต่งกายอย่างชาวนาอย่างชาวไร่
แต่งกายอย่างชาวเหนืออย่างมีนัย
ชุดหม้อห้อมสวมใส่ไทยนิยม
อโศกคงมั่นในไตรสิกขา
ศีลสมาธิปัญญาเป็นปฐม
ทั้งสมณะทั้งชุมชนคนชื่นชม
เพราะขัดเกลาอบรมทุกวันคืน
อโศกรับประทานอาหารวัด
มังสวิรัติฝักใฝ่มิได้ฝืน
ลดภาระเคี้ยวเคี้ยวและกลืนกลืน
ภาระอื่นก็ลดตามเช่นล้างปรุง
อโศกทำงานตามฐานถนัด
ปฏิบัติมรรคแปดเป็นเป้ามุ่ง
มิได้เน้นหลับตามานะตุง
ไม่นังนุงยุบพองหนอนั่งนับไป
อโศกทำกสิกรรมไร้สารพิษ
ปุ๋ยขยะทุกชนิดคิดทำใหม่
ผลิตสื่อธรรมสินค้าถูกเผยแพร่ไกล
อบรมไทยหายโศกโรคทุกข์เทอญฯ
- ทิวเรือง ไทยเขียว -

ชนะใจตน
ชนะใครไหนเล่า จะเทียบเท่าใจเรานี้
ชนะตนแหละดี อาจถึงที่อรหันต์
ตัวอย่างพระองค์หนึ่ง ขอกล่าวถึงท่านสำคัญ
ครั้งเป็นชาวบ้านนั้น จิตรักมั่นภรรยา
ขยันทำมาหากิน อดออมสินทรัพย์นานา
มอบให้ภรรยา เหนื่อยกายาทุกวันไป
อยู่มาจับได้ว่า ภรรยาคบชู้ไว้
เคียดแค้นในหัวใจ คิดฆ่าให้ตายสองคน
เจ็บใจแทบสลาย ทั้งอับอายสุดหมองหม่น
ยิ่งคิดยิ่งเหลือทน ดังไฟลนทั่วกายา
หยิบดาบขึ้นมาพลัน เงื้อหมายฟันภรรยา
ความกลัวสิ้นชีวา ต่างวันทาพูดอ้อนวอน
ฉุกคิดขึ้นมาได้ สิ้นอาลัยรักถ่ายถอน
ด้วยบุญในครั้งก่อน ท่านพ้นศรของกามา
วางดาบแล้วออกบวช เสียงท่านสวดภาวนา
รู้ทันเจ้าตัณหา อนิจจากฎไตรลักษณ์
รักมากก็ทุกข์มาก ต้องตกยากสุดสาหัส
หัวใจไม่ได้พัก เฝ้าหลงรักด้วยโง่งม
หวงกามเหมือนกับสัตว์ อนาถนักดังอาจม
เช่นข่าวในสังคม เมื่อรักขมฆ่าตัวตาย
- รุ่งฟ้า -

(สารอโศก อันดับที่ ๒๖๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖)