หน้าแรก>สารอโศก


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการมูลนิธิธรรมสันติ

e-mail: [email protected]
ครั้งที่ ๕/๒๕๔๖ (๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๖)
-กรรมการขาดประชุม ๕ คน
-กลุ่ม Young Christian Student เป็นเยาวชนนานาชาติในเอเชียจำนวน ๙ คน มาศึกษากิจกรรม ของโรงเรียน สัมมาสิกขา สันติอโศก และเยี่ยมชมชุมชนสันติอโศก
-นักเรียนโรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก และสัมมาอาชีวสิกขาปฐมอโศกมีทั้งหมด ๑๖๘ คน
-ธรรมสันติทันตกรรม สถิติผู้รับบริการเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๖ จำนวน ๑๐๘ ราย
-ศาลากิจถั่ว ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย และจะซื้อเครื่องผลิตเต้าหู้เครื่องใหม่ที่ มีขนาดพอเหมาะ เพื่อประหยัด ค่าใช้จ่าย
-สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาชาวอโศก ให้มีการจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ชาวอโศก ในนาม มูลนิธิธรรมสันติ
-เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณีมาตรวจการใช้น้ำของมูลนิธิ และแจ้งว่า อาจมีคำสั่ง ให้มูลนิธิปิดบ่อบาดาล ก่อนหมดสัญญา ขอให้วางแผนการใช้น้ำแต่เนิ่นๆ
-ได้รับเชิญเข้าร่วมเปิดงานและร่วมสัมมนา เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๖ ณ อาคาร สหประชาชาติ ถ.ราชดำเนิน กทม.


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการกองทัพธรรมมูลนิธิ

e-mail: [email protected]
ครั้งที่ ๓/๒๕๔๖ (๒๗ เมษายน ๒๕๔๖)
-กรรมการขาดประชุม ๘ คน
-พิจารณางบดุลประจำปี พ.ศ.๒๕๔๕
-ชมรมขยะวิทยา สาขาสันติอโศก หยุดกิจกรรมเพื่อปรับ ปรุงอาคารสถานที่
-กำหนดจัดงานเพื่อฟ้าดิน ครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๑๕-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ณ ราชธานีอโศก
-ได้รับแบบสอบถามเพื่อสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น และองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมที่สมควรได้รับรางวัล นาท ตัณฑวิรุฬห์

ครั้งที่ ๔/๒๕๔๖(๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๖)
-กรรมการขาดประชุม ๙ คน
-จัดงานกสิกรรมไร้สารพิษเพื่อฟ้าดิน ครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๑๕-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ณ ราชธานีอโศก มีผู้ร่วมงานประมาณ ๔,๖๐๐ คน ค่าใช้จ่ายประมาณ ๒.๓ ล้านบาท
-วิทยุชุมชนดำเนินงานตามปกติ
-ได้รับวารสาร DEQP Message เป็นวารสารด้านสิ่งแวดล้อม
-ได้รับหนังสือ Legal Foundations for Public Consultation in Government Decision-Making และร่าง พ.ร.บ.การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนพ.ศ....จากมูลนิธิปริญญาโท นักบริหารรัฐกิจ
ธรรมศาสตร์


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม

e-mail: [email protected]
ครั้งที่ ๔/๒๕๔๖ (๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๖)
-กรรมการขาดประชุม ๕ คน
-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานทะเบียนซึ่งจะให้บริการด้านรับสมัครสมาชิกต่ออายุสมาชิก และ เปลี่ยนแปลงข้อมูล ทุกวันอาทิตย์เวลา ๑๒.๐๐-๑๔.๐๐ น. ณ บริเวณห้องสื่อธรรมะ เริ่มวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๖ เป็นต้นไป
-ชมรมสัมมาสิกขาพุทธธรรม มีนักเรียนมาสมัครใหม่ ๔๐ คน ขณะนี้ขาดครูผู้สอนเพราะมีครูขอลาออก ๑ คน
-ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย สาขาหน้าสันติอโศก ปิดร้านเพื่อร่วมงานเพื่อฟ้าดินวันที่ ๑๔-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๖ และปิดร้านเพื่อ ร่วมงานอโศกรำลึกวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๖
-ชมรมมังสวิรัติฯ สาขาเชียงใหม่ มีผู้จองรับเป็นเจ้าภาพจัดโรงบุญทำบุญตายก่อนตาย จนถึงเดือน กรกฎาคม ๒๕๔๖ กองทุนบุญนิยม ระดับ ๔ คงเหลือเงิน ๓๔,๖๘๓ บาท และลูกค้า ที่มารับประทาน อาหารที่ร้าน ช่วยกันเก็บและล้างจาน
-ห้องสมุดสมาคมฯ เดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๔๖ มีผู้ใช้บริการ ๗๙๒ คน ยืมหนังสือ ๓๐๐ เล่ม สมาชิกใหม่ ๑๐ คน เปิดทำการ ๔๓ วัน
-เครือข่ายชุมชนชาวอโศก นายธำรงค์ แสงสุริยจันทร์ เป็นตัวแทนร่วมงาน น้ำใจทางมนุษยธรรม ระลอกแรก จากชาวไทย สู่ชาวอิรัก" มอบข้าวสารจำนวน ๓๐ ตัน


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการธรรมทัศน์สมาคม

e-mail: [email protected]
ครั้งที่ ๔/๒๕๔๖ (๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๖)
-กรรมการขาดประชุม ๓ คน
-สมาชิกตั้งแต่เปิดรับสมัครจนถึงปัจจุบันจำนวน ๒,๙๒๒ ราย
-เทปจำหน่ายได้ดี ได้แก่เทปธรรมคีตะและ เท็ปคำบรรยายของน.พ.อารีย์ วชิรมโน เรื่องสุขภาพ หนังสือเรื่อง รู้วิธีดีท็อกซ์ จำหน่ายได้ดี
-ออกร้านจำหน่ายเทป-หนังสือ ร่วมกับชมรมรักสุขภาพไท ที่ตึกอปร. รพ.จุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๖
-ปิดร้านเพื่อร่วมงานเพื่อฟ้าดิน ที่ราชธานีอโศก วันที่ ๑๕-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๖ นำสื่อธรรมะ ไปจำหน่าย ในราคา บุญนิยมขั้นเท่าทุน และต่ำกว่าทุน
-เปิดร้านจำหน่ายสื่อธรรมะที่ร้านสมาคมฯ งานอโศกรำลึก'๔๖ วันที่ ๙-๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๖ ณ สันติอโศก


สรุปรายงานการประชุม
ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย

สาขาหน้าสันติอโศก (ชมร.สตอ.)
เดือนมกราคม - พฤษภาคม ๒๕๔๖
-สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมแต่ละครั้ง เฉลี่ยประมาณ ครั้งละ ๒๐ คน
-สรุปการร่วมงานตลาดอาริยะปีใหม่'๔๖ ณ ราชธานีอโศก อุบลราชธานี
-นำอาหารไปร่วมงานมหกรรมวันเด็กแห่งชาติ
-อนุมัติให้ซื้อเครื่องทำน้ำเต้าหู้ใหม่ ราคา ๒๐,๐๐๐ บาท และบริจาคเครื่องเก่าให้ชุมชนศาลีอโศก
-อนุมัติซื้อเครื่องปั่น สำหรับเตรียมทำกับข้าว
-มีมติตั้งโรงบุญเพื่อแจกอาหารเดือนละ ๑ ครั้ง ณ หน้าร้านชมรม
-แนะนำอาสาสมัครใหม่ คือ นายวิบูลย์ (ข้าพุทธ) ขาวดารา นางสาววีรวรรณ กรอง-การุณย์
-นายถึงไท แสงสุริยจันทร์ บริจาคตู้เย็นสแตนเลส ๔ ประตู และเตาแก๊ส ๒ เตา พร้อมเครื่องดูดควัน
-นายวิบูลย์ (ข้าพุทธ) ขาวดารา หาทางออก กรณีชมรมมีบุคลากรไม่พออาทิ งดจำหน่าย อาหารบางอย่าง ซึ่งประธาน ที่ประชุมเห็นสอด คล้อง หากบุคลากรไม่พอจริงๆ และมีความจำเป็นให้ยุบบางแผนกได้ เพื่อรักษา อารมณ์จิต ของผู้ทำงาน
-รับรองรายรับ - รายจ่าย เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๔๖
-มีมติให้ราคาอาหารประเภทข้าวราด ยำ หรือลาบ จานละ ๑๐ บาท ยำ และลาบอย่างเดียว จานละ ๑๐ บาท ข้าวราด ทั้งลาบและยำ ราคาจานละ ๑๒ บาท
-กำหนดปิดร้านเพื่อร่วมงานอโศกรำลึก ในวันที่ ๙-๑๐ มิ.ย.๒๕๔๖

ผลการเลือกตั้ง คณะผู้รับใช้แทนทีมเก่าที่หมดวาระ
นายดาบบุญ ดีรัตนา ผู้รับใช้
นายข้าพุทธ ขาวดารา รองผู้รับใช้
น.ส.ขวัญผ่อง รักพงษ์อโศก รองผู้รับใช้
น.ส.พุดสามสี ศิรินาม รองผู้รับใช้
น.ส.ปีกฟ้า เภาประเสริฐ เลขานุการ
ส่วน น.ส.ใฝ่ธรรม ขอพักงาน เนื่องจากปัญหาสุขภาพ

โอวาทจากประธานที่ประชุม
สมณะซาบซึ้ง สิริเตโช : อนุโมทนากับคณะผู้รับใช้ ที่มารับภาระ ซึ่งน่าภูมิใจ ที่ได้ทำงานมาก และหนัก พึงเลือกกระทำตามกาลอันเหมาะสมให้ดีที่สุด ไม่ว่าใหม่หรือเก่า

การแก้ปัญหา ขอให้ทุกคน ช่วยกันเป็นองค์รวม มิใช่เฉพาะคณะผู้รับใช้ การทำงานต้องช่วยกันทุกคน ไม่ใช่แค่คิด แค่พูด ต้องลงมือทำ งานจึงจะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี


ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย
สาขาเชียงใหม่ (ชมร.ช.ม.)

ครั้งที่ ๔/๒๕๔๖ (๑๕ เมษายน ๒๕๔๖)
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๕ คน
-การเปิดโรงบุญแจกอาหาร หากยังคงมีเจ้าภาพ ชมรมฯสามารถดำเนินการต่อไปเรื่อยๆ
หากไม่มีเจ้าภาพ และใช้เงินกองทุนบุญนิยมระดับ ๔ หมดแล้ว มีมติให้ลดราคาอาหาร จาก ๘ บาท เหลือ ๕ บาท โดยขอความร่วมมือ จากลูกค้า ให้บริการตนเอง เช่นการช่วยล้างจาน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๖ เป็นต้นไป ส่วนการแจกอาหารแก่ลูกค้าเดือนละครั้งนั้น ยังคงดำเนินการต่อไป เป็นปรกติ
- วันที่ ๑๘-๒๒ เมษายน ๒๕๔๖ สมาชิกประจำจะไปภูผาฟ้าน้ำเพื่อเตรียมงานการเข้าค่ายยุวพุทธทายาท
-ชมร.ช.ม. และญาติธรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำร่วมกับกลุ่มเชียงรายอโศก ช่วยกันประกอบ อาหารในงาน ปลุกเสกฯ ที่ พุทธสถานศีรษะอโศก ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
-กำหนดเปิดโรงบุญแจกอาหารโดยใช้งบประมาณเงินกองทุนบุญนิยม ระดับ ๔ ในวันที่ ๑๗ เมษายน ถึง วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖ นายกระจายและนางหนึ่งในธรรม รับเป็นเจ้าภาพ แจกโรงบุญ ตลอดเดือน มิถุนายน ๒๕๔๖ เงินจำนวนนี้ชมรมฯ มีมติโอนเข้าร่วมโครงการ ร่วมบุญปฐพีวิหารพันปี
-กำหนดปิดร้านชมรม เพื่อร่วมงานเพื่อฟ้าดิน ณ ชุมชนราชธานีอโศก ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖
-สมาชิกเปิดใจ

โอวาทจากสมณะผู้เป็นประธาน
สมณะลานบุญ วชิโร : เสนอแนะให้มีการประชุม ต.อ. ชุมชน เพื่อคัดกรองสินค้า ระดับคุณภาพ มาจำหน่าย ในร้านชมรม


สรุปรายงานการประชุม
เครือข่ายชุมชนชาวอโศก
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๖

กลุ่มภูผาฟ้าน้ำ (๒๐ เมษายน ๒๕๔๖)
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๒๒ คน
-นายกระจายแจ้งการเข้าร่วมประชุมวิทยุชุมชน สรุปให้จัดออกอากาศในแนวพุทธศาสนา ๕๐% เนื้อหารสาระ ๓๕ % และบันเทิง ๑๕%
-การก่อสร้างคอสะพานปูนที่สะพานสานใจและการขุดดินทำเขื่อนกั้นน้ำ ได้ดำเนินการไปบ้างแล้ว
- ให้พักการก่อสร้างที่พักฝ่ายหญิงไว้ชั่วคราว เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด
-จะนำกลองสะบัดชัยไปร่วมขบวนในงานเพื่อฟ้าดินที่ชุมชนราชธานีอโศก เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย
-ผลิตภัณฑ์แยมผลไม้ของชุมชนจะนำไปเผยแพร่จำหน่ายและสาธิตในงานเพื่อฟ้าดิน
-สมาชิกรายงาน ปัญหาสุขภาพ
-ผู้อายุยาวร่วมกันบริจาคเงินสร้างศาลา ๑ หลัง ห้องสุขา ๑ หลัง และมอบเงินเข้าโครงการร่วมปฐพีพุทธฯ จำนวน ๑๔,๒๐๐ บาท
-ร่วมงานฌาปนกิจนายประจญ ปั้นโต ณ สุสานบ้านดอย อ.เมือง เชียงราย นำโดย ท่านอาจารย์ ๑ สมณะบินบน ถิรจิตโต
-นายบรรเจิดจะมาตรวจสอบและปรับปรุงเครื่องส่งวิทยุชุมชน ให้มีคุณภาพดีขึ้น
-นายชูศักดิ์จะมาสำรวจพื้นที่ในการติดตั้งเครื่องโทรศัพท์ที่ชุมชน

-หลักการคัดกรองสินค้าชุมชนชาวอโศก จาก ที่ประชุมหน่วยผลิตและ ต.อ. ดังนี้
๑. เน้นสินค้าไร้สารพิษและสินค้าธรรมชาติ
๒. เลือกจำหน่ายสินค้าชุมชนชาวอโศก
๓. งดสินค้าฟุ่มเฟือยและสินค้าจากต่างประเทศ
๔. สินค้าใหม่ต้องผ่านการจดแจ้ง (ร้านค้า ต้องขอดูใบจดแจ้งก่อนรับสินค้า)
๕. กรณีรับสินค้าจากบุคคลภายนอก เสี่ยงต่อการปนเปื้อน ต้องตรวจสอบให้ดี ก่อนนำออกจำหน่าย และ สุ่มตรวจ เป็นระยะ
-อนุมัติให้นำรถตู้ไปตรวจสภาพและซ่อมแซม ส่วนสึกหรอ
-อนุมัติเงิน ๔,๐๐๐ บาทเพื่อซื้อผ้าตัดชุดนักเรียนสัมมาสิกขาภูผาฟ้าน้ำ (สส.ภ.)
-มีมติให้คณะรับใช้ทำงานอยู่ในวาระ ๒ ปี จึงเลือกตั้งใหม่ (เดือนมกราคม ๒๕๔๘)
-ถั่วต่างๆ ข้าวกล้อง, ข้าวเหนียวกล้อง, ข้าวเหนียวดำจากโรงสีลานนาอโศก ต.อ.กลางแจ้งว่า อยู่ในขั้น ปลอดภัย ไม่ถึงขั้นไร้สารพิษ มีถั่วเขียวเท่านั้นที่ไร้สารพิษ

โอวาทจากสมณะผู้เป็นประธาน
สมณะลานบุญ วชิโร : ภาครัฐให้การสนับสนุนงานเพื่อฟ้าดิน จึงต้องการพลังรวม ขอให้ไปช่วยกัน
สมณะเก้าก้าว สรณีโย : ชุมชนเรา มีวัด บ้าน โรงเรียน ให้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับลูกหลานของเรา เพื่อขจัด ช่องว่าง ระหว่างวัย และเพื่อสืบทอดทายาท
สมณะพอแล้ว สมาหิโต : ขอให้ทุกคนเพ่งเพียร ร่วมกันทำงาน ทำบุญด้วยจิตวิญญาณ ส่วนการศึกษา บุญนิยม สังคมเริ่มยอมรับการศึกษาแบบวิถีพุทธอย่างที่พวกเรากำลังกระทำอยู่ ขอให้ช่วยกันต่อไป


ชุมชนเมฆาอโศก
๑.จัดงานอบรมยุวพุทธทายาทครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๙ มีนาคม -๑ เมษายน ๒๕๔๖ ณ ชุมชนเมฆาอโศก อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
-คณะทำงานจากพุทธสถานสีมาอโศก ประกอบด้วยสมณะ ญาติธรรม นักเรียนสัมมา-สิกขา และ นิสิตสัมมาสิกขาลัยฯ มาช่วยเตรียมงาน
-มีนักเรียนเข้าร่วมอบรม ๙๖ คน ญาติธรรม ช่วยงาน ๔๖ คน
-ดำเนินกิจกรรมต่างๆ อาทิ ทำวัตรเช้า ทำบุญตักบาตร ฟังธรรมก่อนฉัน รายการภาคบ่าย ป้ากอไผ่ เล่าเรื่อง สุขภาพดีด้วย ๖ อ. สนทนากับสมณะ เข้าฐานฝึกงานอาชีพ ภาคค่ำ รายการที่นี่เมฆาอโศก ตัวแทนชุมชน ๔ คนเล่าความเป็นมาของชุมชน และชีวิตของตัวเอง การแสดงละคร การแข่งขันตอบปัญหา ชิงศูนย์ชิงศีล" รายการ เปิดใจ และพิธีอำลา นักเรียนต่างเปิดใจว่าประทับใจในการอบรมครั้งนี้

๒.จัดงานอบรมเยาวชนคนสร้างชาติครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๔-๒๖ มีนาคม ๒๕๔๖
-คณะสมณะ ญาติธรรม และนักเรียนสัมมา สิกขาจากสีมาอโศกมาช่วยเตรียมงาน
-นักเรียนมาร่วมงาน ๑๓๐ คน ครู ๑๘ คน จากโรงเรียนต่างๆ ๑๓ โรงเรียน
-ดำเนินกิจกรรม ทำวัตรเช้า รายการธรรมะรับอรุณ ทำบุญตักบาตร ออกกำลังศึกษาวิถีชีวิตชุมชน ฟังธรรม ก่อนฉัน คณะครูร่วมกิจกรรมทักษะชีวิต และเข้าฐานงานสัมมาอาชีพ การแสดงของผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งสะท้อน เรื่องการหลงผิด แล้วกลับตัวเป็นคนดี มีรายการเปิดใจ และพิธีอำลา


ชุมชนดินหนองแดนเหนือ จ.อุดรธานี
๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖ วันแรกของการเปิดภาคเรียนโรงเรียนสัมมาสิกขาดินหนองแดนเหนือ มีสมณะนึกนบ ฉันทโส และสมณะมือมั่น ปูรณกโร มาให้โอวาทแก่เด็กนักเรียนและชาวชุมชน

คณะคุรุ รวมประมาณ ๘ คน นร.สัมมาสิกขา ๑๕ คน


สถิติเผยแพร่สัจธรรม
ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๖
ห้องเผยแพร่เท็ป
ทำวัตร
ชีวิตนี้คุณได้อะไรเป็นสมบัติ สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน
ความวิเศษของพละกำลัง ๔ ประการ " " ๒ "
ความประเสริฐที่สุดในโลก " " ๒ "
ฐานะ ๔ วรรณะ ๙ ของชาวพุทธ " " ๒ "
ภูมิปัญญาไทยในวิถีพุทธ " " ๒ "
ลืมตัวหลงตนคนจึงไม่รู้ค่าของชีวิต สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน
ก่อนฉัน
เชื่อกรรมจนเข้าถึงพระรัตนตรัย สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน
แผ่นดินธรรมสู่แผ่นดินพุทธ สมณะโพธิรักษ์ ๑ ม้วน
ปาฐกถา
ชีวิตใหม่ในศาสนา คุณเกร็ดทราย วุฒิพงษ์ ๑ ม้วน
พลิกทุ่ง สร้างทุน ฟื้นไท ผ.อ.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ๑ ม้วน
อภิปราย
คำตอบอยู่ที่ทุ่งนา คุณแก่นฟ้า แสนเมือง ๒ ม้วน
พัฒนาคุณภาพชีวิตกสิกรอย่างยั่งยืน รมช.วราเทพ ๒ ม้วน
ป๊าดติโท้มะคักอีหลีอีหลอ คุณตรงเตือน ดำเนินฯ ๒ ม้วน

ธรรมปฏิกรรม
จดหมาย ๕๐๐ ฉบับ
สิ่งตีพิมพ์ ๕๕ ฉบับ
ตีคืน ๒๐ ฉบับ
แสตมป์บุญ ๑,๙๒๐ บาท

ธรรมพิมพ์
สารอโศก (คืนสู่เหย้า เข้าคืนถ้ำ สัมมาสิกขา ครั้งที่ ๑) ๙,๐๐๐ เล่ม
ดอกบัวน้อย (รอยจูบใต้ฝ่าเท้า) ๘,๐๐๐ เล่ม

ธรรมปฏิสัมพันธ์
จดหมายออก ๑๖ ฉบับ

สถิติธรรมโสต

  เท็ป วิดีโอ วีซีดี
ผู้มาติดต่อ
จำนวนที่ยืม
สมาชิกเพิ่ม
สื่อที่ออกใหม่

๑๓๖
๒,๗๑๒

๙๖

๑๕


๑๗ ราย
๔๖ แผ่น/ม้วน
๔ ราย
๑๗ แผ่น/ม้วน

พัสดุ ๔๙ ชิ้น

(สารอโศก อันดับ ๒๖๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖)