หน้าแรก>สารอโศก

การป้องกันโรคหัวใจ โดยอาหารมังสวิรัติ

นัับเป็นการสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมากมาย ในเรื่องที่จะต้องไปเกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ การตรวจโรคและ การรักษาโรคเหล่านี้ มีขั้นตอนต่างๆที่เป็นค่าใช้จ่ายสูงมาก ตัวอย่างเช่น การตรวจสอบการอุดตันของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ, การรักษาโรคเส้นเลือดที่อุดตันด้วยวิธีต่างๆ, การผ่าตัดโรคเส้นเลือดอุดตัน, ฯลฯ

ถ้าประชากรทุกคนเป็นนักมังสวิรัติ ประมาณว่า ๔๐-๕๐ % ของการเป็นโรคเหล่านี้ จะสามารถป้องกันได้

จำนวนประชากรที่เลือกเป็นนักมังสวิรัติได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา และอังกฤษ มีงานวิจัยมากมาย ที่พิสูจน์แล้วว่า อาหารมังสวิรัติมีข้อดีทางด้านสุขภาพมากกว่า, ช่วยลดอัตราการเสี่ยง ต่อโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคหัวใจและโรคมะเร็ง

ในประเทศศรีลังกา ปัจจุบันนี้พวกวัยรุ่นคิดว่า การได้กินอาหารแบบชาวตะวันตก คือ กินเนื้อสัตว์มากๆ เป็นสิ่งที่ดี ที่ควรปฏิบัติตาม ในขณะที่ชาวตะวันตกกำลังทำในสิ่งที่กลับกันและตรงกันข้าม ชาวตะวันตก กำลังจะเลิก การกินเนื้อสัตว์ และหันมาเป็นนักมังสวิรัติมากขึ้น ในวงการแพทย์ กำลังมีการเปิดเผยข้อมูล และผลร้าย ของการบริโภคเนื้อสัตว์มาก ออกมาอย่างต่อเนื่อง

มหาตมา คานธี ผู้นำแห่งขบวนการ "อหิงสา" ซึ่งผู้เข้าร่วมขบวนการฯทุกคนล้วนเป็นนักมังสวิรัติมาตั้งแต่เริ่มต้น เมื่อเราพูดถึงพวก นักมังสวิรัติบางคน ก็พูดแต่สิ่งที่เป็นรูปธรรม เช่น เมล็ดข้าวหรือธัญพืช, ผลไม้, และผักต่างๆ มีลักษณะ แตกต่างกันอย่างไร?, มีรสชาติอย่างไร?, และราคาเท่าไร? แต่เราลืมองค์ประกอบ ของการเป็น นักมังสวิรัติ ในด้านที่เป็นนามธรรม ที่เราได้พาดพิงถึงคือคำว่า "อหิงสา" นี้คือสิ่งที่เป็นนามธรรมของนักมังสวิรัติ "อหิงสา" เป็นรากและแก่นแท้ของการเป็นนักมังสวิรัติเลยทีเดียว

ผู้คนในสมัยโบราณได้บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ จากการเฝ้าสังเกตและจากประสบการณ์ ทำให้ทราบถึง คุณค่า ที่มีในอาหารมังสวิรัติ และรวมไปถึงการส่งเสริมความรัก ความเมตตา ซึ่งเป็นคุณลักษณะ ในความเป็นมนุษย์ ร่วมกัน สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์

อาหารมังสวิรัติมีความสำคัญอย่างมากมาย ต่อระบบประสาทส่วนกลาง และระบบต่อมไร้ท่อ ในร่างกาย ของมนุษย์

พฤติกรรมของนักมังสวิรัติจะแตกต่างจากผู้ที่ยังกินเนื้อสัตว์ เช่น นักมังสวิรัติส่วนใหญ่ จะไม่ดื่มเครื่องดื่ม ที่มีแอลกอฮอล์ หรือของมึนเมา, พฤติกรรมแบบอาชญากรรมจะมีน้อยมาก, การป่วยเป็นโรคจิตก็มีน้อยมาก, การสูบบุหรี่ ในนักมังสวิรัติก็มีน้อยกว่าปกติเช่นกัน

มีหลักฐานยืนยันว่า การเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องนั้น สามารถที่จะป้องกันโรค เช่น โรคปัญญาอ่อน และยังช่วยลดเวลา ในการรักษาโรค ที่เกี่ยวเนื่องกับหัวใจได้ด้วย

ในรอบ ๕๐ ปีที่ผ่านมา มีผู้ที่ป่วยเป็นโรคเกี่ยวเนื่องกับหัวใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศศรีลังกา ขณะที่ จำนวน ผู้ป่วยฯ ลดลงมาก ในประเทศแถบทางตะวันตก

ชาวอเมริกันและชาวยุโรปเปลี่ยนเป็นนักมังสวิรัติเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่ชาวพุทธ หรือชาวฮินดู ที่เป็นต้นตำรับ แนวคิดแบบ "อหิงสา" ซึ่งเป็นชนกลุ่มใหญ่ของประเทศศรีลังกา กลับไม่ใช่นักมังสวิรัติ

ในอดีตมีเหตุการณ์ต่างๆและโรคต่างๆเกิดขึ้นมากมาย แต่นักมังสวิรัติดูจะมีความเสี่ยง ที่จะเป็นโรคต่างๆ น้อยกว่า เช่น โรคอ้วนมากเกินไป, โรคความดันโลหิตสูง, โรคไขมันอุดตันเส้นเลือด, และโรคเบาหวาน โรคหลอดเลือด อุดตัน เป็นสาเหตุของการตาย อันดับหนึ่งของมนุษย์ ทั้งในประเทศที่กำลังพัฒนา และประเทศ ที่พัฒนาแล้ว เป็นเหตุการณ์ที่เกิดเพิ่มขึ้น อย่างรวดเร็ว

ในประเทศอินเดียประเทศเดียว มีผู้ที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดอุดตันถึง ๔๐ ล้านคน ในปี ค.ศ.2000 จากสถิติ ขององค์การ อนามัยโลก มีการคาดการณ์กันว่า จะมีผู้ป่วยเป็นโรคฯนี้เพิ่มขึ้นถึง ๕๒ ล้านคน ในปี ค.ศ.2007

โรคความดันโลหิตสูง
นักมังสวิรัติเป็นโรคนี้กันน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่ยังกินเนื้อสัตว์อยู่ นักมังสวิรัติ เช่นชาว เซเว่นเดย์ แอ๊ดเวนติสต์ มักไม่เป็นโรคความดัน หรือโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดตีบตันเลย

ซีรั่ม โคเลสเตอรอล และโรคหลอดเลือดอุดตัน
มีความเกี่ยวเนื่องกัน ระหว่างโคเลสเตอรอลกับโรคหลอดเลือดอุดตัน เมื่อโคเลสเตอรอล สูงขึ้น อัตราเสี่ยง ของโรค หัวใจวาย จะสูงขึ้นด้วย แต่ถ้าโคเลสเตอรอลลดลงแค่ ๑ % ก็จะทำให้อัตราเสี่ยงต่อโรค ที่เกี่ยวกับ หลอดเลือดอุดตัน ลดลงถึง ๒ % นักมังสวิรัติมีอัตราเสี่ยงที่จะเป็นโรคทั้งสองนี้น้อยมาก

การควบคุมการกินอาหารให้ถูกต้องเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ เพราะโคเลสเตอรอล และไขมันอิ่มตัว เป็นสาเหตุ ของโรคหัวใจล้มเหลว

ประชากรในภาคตะวันออกของฟินแลนด์, ทางเหนือของนอร์เวย์, กรีนแลนด์, ทางเหนือของไอร์แลนด์ เป็นพวกที่บริโภคไขมันจากสัตว์ในปริมาณที่สูงมาก ไขมันจากสัตว์อุดมไปด้วยโคเลสเตอรอลและไขมันอิ่มตัว ประชากรในประเทศเหล่านี้จึงมีอัตราการเป็นโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดและโรคหัวใจสูงที่สุดในโลกด้วย

ประชากรในภาคใต้ของญี่ปุ่น, บัลกาเลีย, และชาวคอเคเซียนของรัสเซียที่ทานไขมันจากเนื้อสัตว์น้อยมาก อัตราการเป็นโรคหัวใจล้มเหลวก็ต่ำมาก และส่วนใหญ่จะมีอายุยืนนานมากกว่า ๙๐ ปีขึ้นไป โคเลสเตอรอล จะไม่มีในอาหารที่มาจากพืชผัก จะพบมากในไขมันที่มาจากสัตว์เท่านั้น

ไขมันอิ่มตัวซึ่งส่วนมากจะพบในไขมันที่มาจากสัตว์ เช่น เนื้อสัตว์ต่างๆ และนม จะถูกเปลี่ยนเป็น atherogenic โคเลสเตอรอล (LDL) หรือที่เรียกว่าโคเลสเตอรอลตัวร้ายที่อยู่ในตับ ในสมองและไตของสัตว์ มีปริมาณ โคเลสเตอรอล และไขมันอิ่มตัวจำนวนมหาศาล

กรดไขมันที่พบในอาหารที่มาจากพืชผัก ตามปกติแล้วเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัว ซึ่งเป็นตัวช่วย ลดระดับของ โคเลสเตอรอลด้วยซ้ำ ยกเว้นน้ำมันมะพร้าวและน้ำมันปาล์ม ๒ ชนิดนี้เท่านั้นที่มีไขมันอิ่มตัว แต่น้ำมัน ทั้งสองชนิดนี้ ก็ไม่ได้เพิ่มปริมาณโคเลสเตอรอลเหมือนกรดไขมันที่มีอยู่ในไขมันที่มาจากสัตว์

ในบรรดาผู้ที่ไม่ใช่เป็นนักมังสวิรัติปริมาณโคเลสเตอรอลที่สูง จะไปสะสมอยู่ตามผนังหลอดเลือด ที่เรียกกันว่าไขมันอุดตันในเส้นเลือด ซึ่งเป็นสาเหตุใหญ่ทำให้คนตายด้วยโรคหัวใจ มีสถิติสูงมาก ในประเทศ ศรีลังกา นักมังสวิรัติส่วนใหญ่จะเลิกสูบบุหรี่ไปด้วย, จะมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการออกกำลังกายเพิ่มขึ้น, จะเป็นผู้ที่ คำนึงถึง เรื่องของสุขภาพมากเสมอ, จะเป็นผู้ที่มีน้ำหนักตัวน้อย พวกเขานิยม ที่จะบริโภควิตามินซี และวิตามินอี มากกว่า

ดังนั้น อาหารที่มีกากและเส้นใยสูง, มีโคเลสเตอรอลต่ำ และเป็นอาหารที่มีสารจำพวก Antioxidant เหล่านี้ ล้วนช่วย ป้องกัน นักมังสวิรัติ จากการเป็นโรคหัวใจ

ตั้งแต่ปีค.ศ.1950 เป็นต้นมา มีการศึกษาเกี่ยวกับโรคหัวใจที่เกิดกับนักมังสวิรัติและผู้ที่กินเนื้อสัตว์อยู่ นักวิจัยชื่อ สโนเดน เอ็ทอัล ได้ตรวจสอบนักมังสวิรัติในอเมริกา ๒๕,๐๐๐ คน ตั้งแต่ปี ค.ศ.1960-1980 ค้นพบว่า มีการลดลงของโรคหัวใจล้มเหลวถึง ๖๐ % (จากวารสาร Preventive Medicine 1984)

การศึกษาค้นคว้าที่ประเทศนอร์เวย์ในปี 1991 โดย โฟนีโบ แสดงให้เห็นว่านักมังสวิรัติเป็นโรคที่เกี่ยวกับไขมันอุดตันเส้นเลือดและโรคหัวใจ น้อยกว่าครึ่งของประชากรชาวนอร์เวย์ทั้งหมด (จากวารสาร Journal of Clinical Epidemilogy 1992)

นักวิจัยกลุ่มหนึ่งจากมหาวิทยาลัยคอร์เนล และสถาบันการแพทย์ แบบป้องกันโรคของจีน ได้ทำการสำรวจ ประชากรจีน ๖,๕๐๐ คน ที่เป็นนักมังสวิรัติ ก็พบว่ามีแค่ ๑ ใน ๕ เท่านั้นที่เป็นโรคไขมันอุดตันเส้นเลือด (๑ ใน ๕ ของประชากรจีน ทั้งประเทศ คือ ๒๕๐ ล้านคน) เปรียบเทียบได้กับประชากร ทั้งประเทศ ของสหรัฐอเมริกา ทีเดียว

กลุ่มนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาด นำโดย Dr. Frank Sachs ได้เปรียบเทียบ นักมังสวิรัติชาย ๗๓ คน หญิง ๔๓ คน กับผู้ที่ยังกินเนื้อสัตว์อยู่ พวกเขาได้ค้นพบว่า พวกที่ยังกินเนื้อสัตว์อยู่ มีปริมาณ โคเลสเตอรอล สูงถึง ๖๘ % แต่ระดับโคเลสเตอรอลของพวกนักมังสวิรัติมีเพียงแค่ ๓๙ %

เมอิ และ ไมโยชิ แห่งมหาวิยาลัยการแพทย์โตกูชิมา ค้นพบว่าโปรตีนจากเนื้อสัตว์ มีส่วนเกี่ยวโยงถึง การเพิ่มอันตราย ที่จะเกิดกับโรคหัวใจได้ (จากวารสาร Japanese Journal of Hygiene 1991)

โปรตีนจากพืชผักและเส้นใยอาหาร
โปรตีนจากพืชผักต่างๆและเส้นใยอาหาร เป็นตัวป้องกันและต่อต้านโรคหัวใจ เส้นใยอาหาร ช่วยลดปริมาณ โคเลสเตอรอล ในเส้นเลือดลงได้ ๔๐ % เพราะในเส้นใยอาหาร ที่มาจากพืชผัก มีตัวละลายไขมันได้ เช่น ถั่วต่างๆ, รำข้าวโอ๊ต, และ เปลือกผลไม้ต่างๆ เช่น แอปเปิล สามารถที่จะช่วยลด ปริมาณ โคเลสเตอรอล ในเส้นเลือดได้

อาหารจากเนื้อสัตว์ไม่มีตัวละลายไขมัน และแน่นอนที่สุดอาหารที่มาจากพืชผักมีโปรตีนที่ดีกว่า เพราะฉะนั้น เพื่อหลีกเลี่ยง การเป็นโรคหัวใจ โดยการใช้ประโยชน์และคุณค่าจากอาหาร ก็คือการมาเป็น นักมังสวิรัติ นั่นเอง

ปริมาณธาตุเหล็กสูง
ปริมาณธาตุเหล็กสูงที่มีมากับอาหารประเภทเนื้อสัตว์ เป็นองค์ประกอบที่อันตราย อันเป็นสาเหตุ ของการเกิดโรค เกี่ยวกับ หลอดเลือ ที่ไปเลี้ยงหัวใจ
ปริมาณธาตุเหล็กที่เกินความจำเป็นของร่างกาย จะเป็นตัวเร่ง และตัวกระตุ้น ให้เกิดโรค หลอดเลือดอุดตัน ในเนื้อสัตว์ต่างๆ และตับจะอุดมไปด้วย โคเลสเตอรอล และ ธาตุเหล็ก ที่เกินความจำเป็น มากถึง ๔ เท่า ในขณะที่อาหารมังสวิรัติ มีปริมาณของธาตุเหล็ก และโคเลสเตอรอล น้อยกว่า จึงช่วยป้องกัน จากการเป็นโรคดังกล่าวได้

การขาดธาตุแมกนีเซียม
เป็นที่ทราบกันดีว่า การขาดธาตุแมกนีเซียม เป็นตัวประกอบสำคัญ ที่ทำให้เกิดการเสี่ยง ในการเกิดโรค หลอดเลือด ไปเลี้ยงหัวใจอุดตัน และโรคเส้นเลือดฝอยแตก แต่โรคเหล่านี้ จะน้อยกว่าปกติมาก ในพื้นที่ ที่มีการเติม แมกนีเซียม ลงไปในน้ำดื่ม การขาดธาตุแมกนีเซียม เป็นตัวการสำคัญ ในการเพิ่มปริมาณซีรั่ม โคเลสเตอรอล ซึ่งเป็นต้นเหตุ ของไขมันอุดตันเส้นเลือด และ โรคเส้นเลือดฝอยแตก และยังเป็นตัวส่งเสริม ให้หัวใจเต้นเร็ว ผิดปกติ

ในอาหารพืชผักส่วนมาก เช่น ธัญพืชต่างๆและผักสีเขียว จะมีส่วนช่วยในการขาด ธาตุแมกนีเซียมนี้ได้ การได้ทานผัก หลายชนิด จะทำให้เราได้ธาตุแมกนีเซียมอย่างเพียงพอ เมล็ดธัญพืชต่างๆอุดมไปด้วย แมกนีเซียม แต่ในอาณาจักร ของการกินเนื้อสัตว์ เราจะพบแมกนีเซียมในกระดูกสัตว์เท่านั้น

การเป็นนักมังสวิรัติในการรักษาโรคที่เกี่ยวกับหัวใจ
Dr. Ornish แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ทดลองหยุดใช้ยาแผนปัจจุบันกับคนไข้โรคหัวใจ กลุ่มหนึ่ง และ ให้กินเฉพาะ อาหารมังสวิรัติ เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับกลุ่มคนไข้โรคหัวใจ ที่ยังกินอาหารเนื้อสัตว์อยู่ และ ใช้ยารักษา ตามปกติ ผลปรากฏว่า จากการตรวจหลอดเลือดใหม่ หลังจาก ๑ ปี ผ่านไปแล้ว ๘๒ % ของคนไข้ ที่ให้บริโภคแต่อาหารมังสวิรัติ และไม่ได้ใช้ยาอื่นๆใดเลย มีปริมาณไขมันอุดตัน ในเส้นเลือดลดลง ส่วนคนไข้ ที่บริโภคอาหารเนื้อสัตว์ และใช้ยารักษา กลับมีอาหารหนักกว่าเดิม

อาหารมังสวิรัติมีแร่ธาตุต่างๆมากมาย ที่ช่วยรักษาพลังงานในร่างกาย ทำให้ระบบประสาทหัวใจเป็นไปตามปกติ และยังทำให้มีระบบเลือดที่สมบูรณ์แข็งแรง อาหารมังสวิรัติจะช่วยรักษาระดับ pH ของเลือด มีหลักฐาน ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า อาหารมังสวิรัติสามารถป้องกันโรคที่เกี่ยวเนื่องกับหัวใจ และ ทำให้อายุยืนยาวขึ้น การเป็นนักมังสวิรัติจะช่วยทำให้คุณมีสุขภาพดี และ มีกิจกรรมต่างๆ ได้ยาวนานขึ้น.

(บทความของ Dr.D.P. Atukoral หนังสือพิมพ์ DAILY NEWS
ประเทศศรีลังกาฉบับ 5 Nov. 2002 )

สารอโศก อันดับ ๒๖๑ มิถุนายน ๒๕๔๖