หน้าแรก>สารอโศก

สรุปรายงานการประชุมองค์กรต่างๆของชาวอโศก

สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการมูลนิธิธรรมสันติ
e-mail : [email protected]
ครั้งที่ ๖/๒๕๔๖ (๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๖)
-รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๔๖
-กรรมการขาดประชุม ๔ คน
-กำหนดการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่วันอาทิตย์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ ณ สันติอโศก เวลา ๑๓.๐๐ น.
- รับรองบัญชีรายรับ-รายจ่ายเดือน พฤษภาคม ๒๕๔๖
-โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก (สส.สอ.) จัดหลักสูตรสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสถานศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖
-แพทย์จาก ร.พ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย มาตรวจสุขภาพนักเรียน
-มอบหมายให้ น.ส.สุภาณี บูรพ์ภาค เลขานุการเป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมเพื่อเลือกประธานสันนิบาตมูลนิธิเขตบึงกุ่ม ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ณ สำนักงานเขตบึงกุ่ม ตามหนังสือเชิญของสำนักงานเขตบึงกุ่ม

สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม

e-mail : [email protected]
ครั้งที่ ๕/๒๕๔๖ (๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๖)
-กรรมการขาดประชุม ๘ คน
-เปิดบริการรับสมัครสมาชิก ต่ออายุสมาชิก สมาคมฯ และเปลี่ยนแปลงข้อมูล ณ บริเวณห้องสื่อธรรมะ สันติอโศก ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๑๒.๐๐ น. -๑๔.๐๐ น.
- ชมรมสัมมาสิกขาพุทธธรรม (สส.พธ.) เลือกตั้งผู้รับใช้ใหม่คือ นายศิริ ดีรัตนา รองผู้รับใช้คนที่ ๑ คือ นายอลงกรณ์ จันทร์บุบผา รองผู้รับใช้คนที่ ๒ คือ นายวัชรินทร์ ปาภูเขียว ชมรมฯร่วมออกร้านงานอโศกรำลึก ๙-๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๖ ณ ชุมชนสันติอโศก
-ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย สาขาหน้าสันติอโศก (ชมร.สตอ.) รายงานกิจการที่ดำเนินมาตลอดเดือน
-ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย สาขาเชียงใหม่ (ชมร.ช.ม.) กิจการดำเนินไปตามปกติ
-ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย สาขาจตุจักร (ชมร.กทม.) กิจการดำเนินไปตามปกติ
-เครือข่ายชุมชนชาวอโศก นายธำรงค์ แสง-สุริยจันทร์ รองประธานเครือข่ายฯ ไปร่วมโครงการคืนกฤษณากลับสู่บ้าน ณ โครงการส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๖ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวรายงาน พิธีเปิดโดย พลเอก ดร.ชัยศึก เกตุทัต ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี มีผู้ร่วมงาน ประมาณ ๒๐๐ คน
-เรือตรีแซมดิน เลิศบุศย์ เลขานุการสมาคมฯ รายงานการไปประชุมร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อจัดงานงดเหล้าเข้าพรรษา เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ณ พุทธมณฑล ร่วมกับหลายองค์กร โดยมี ท่านรัฐมนตรีสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ ประธานจัดงาน พิธีเปิดโดย นายกรัฐมนตรี พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร

สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการธรรมทัศน์สมาคม

e-mail: [email protected]
ครั้งที่ ๕/๒๕๔๕ (๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๖)
-กรรมการขาดประชุม ๔ คน
-รับรองรายงานครั้งที่ ๔/๒๕๔๖ และการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๔๖ และครั้งที่ ๒/๒๕๔๖
-สถิติจำนวนสมาชิกจนถึงปัจจุบัน ๒,๙๒๔ ราย
-เทปจำหน่ายดีได้แก่ เทปคำบรรยายด้านสุขภาพ โดย น.พ.อารีย์ วชิรมโน หนังสือใหม่ คือ รหัสกรรม จำหน่ายเล่มละ ๔๕ บาท
-ส่งผู้ช่วยเลขานุการคือ น.ส.ผ่องบุญ นาวาบุญนิยม ร่วมทีมกล้วยไม้ ประกวดแฟนเพลงพันธุ์แท้ ของครูรัก รักพงษ์ ซึ่งทีมนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศ
-อนุมัติเงินเพื่อใช้ในด้านต่างๆ

สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัทพลังบุญ จำกัด

๑/๒๕๔๖ (๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖)
-กรรมการขาดประชุม ๑๐ คน
-เจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามาติดตั้งเสาไฟฟ้าบริเวณลานจอดรถเรียบร้อยแล้ว
-ผู้ที่เป็นขวัญใจบริษัท พลังบุญ คือ น.ส. ประกายขวัญ ปัญญาพร
-ผู้เป็นดาวของบริษัท คือ น.ส.กิติรัตน์ พิมพ์บูลย์
-นายจำรัส จ่ารักษ์ พนักงานขอลาออก
-พนักงานสมัครใหม่คือ นายนิติเทพ ราษฎร และ นายชนะ ยศตระกูล
-พิจารณาเครื่องจักสานจากจังหวัดอ่างทองมีตำหนิ ไม่ควรนำไปจำหน่ายในตลาดอาริยะปีใหม่ ที่อุบลราชธานี
-แผนกยา แจ้งยอดซื้อ-ขายเดือนมกราคม ๒๕๔๖ และสต๊อกยาปี ๒๕๔๕
-ฝ่ายคลังสินค้า รายงานปัญหาข้าวหอมมะลิและกล่องกระดาษในคลังสินค้าได้แจกจ่ายไปแล้ว
-แต่งตั้งให้นายเพชรเพลิงธรรม นางใจธรรม น.ส.น้อมนบ น.ส.ประกายขวัญ เป็นผู้พิจารณาหากมีผู้นำสินค้ามาขอเปลี่ยน
-แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาการยืมรถของบริษัทมีมติดังนี้
องค์กรในพุทธสถาน,กรรมการ,พนักงานบริษัทยืมรถออกต่างจังหวัด ต้องผ่านมติคณะกรรมการในพื้นที่ ๓ ใน ๕ คน มีรายนามผู้พิจารณาดังนี้ น.ส.ประการขวัญ, น.ส.น้อมนบ, นายเพชรเพลิงธรรม,นางพัชรินทร์,น.ส.ลมระริน องค์กรในพุทธสถาน กรรมการ,พนักงานบริษัท ยืมรถใช้ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลต้องผ่านมติคณะกรรมการในพื้นที่ ๒ ใน ๓ คน มีรายนามผู้พิจารณาดังนี้ น.ส.ประกายขวัญ น.ส.น้อมนบ นายเพชรเพลิงธรรม ผู้ดูแลและคอยตรวจสภาพรถของบริษัทคือ น.ส.ประกายขวัญ และ น.ส. น้อมนบ
-นายเพชรเพลิงธรรมเสนอให้พิจารณาการไปดูสินค้ากับกลุ่มคกร. ที่ประชุมมีมติให้อยู่ในดุลพินิจของฝ่ายจัดซื้อหากมีบุคลากรเพียงพอสามารถไปดูสินค้ากับเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษฯ(คกร.)ได้
-คิดค่าจอดรถในวันจันทร์-เสาร์ ในอัตราปกติ วันอาทิตย์ห้ามจอดรถเพราะใช้เป็นตลาดนัดวันอาทิตย์ คิดค่าเช่าจอดรถในตอนกลางคืนเดือนละ ๕๐๐ บาท
-นายสมพงษ์ ฟังเจริญจิตต์ ให้ข้อคิดแก่พนักงานว่า งานหนักคือดอกไม้งามของชีวิต และเจออะไรก็ตามให้ยิ้มไว้ก่อน
สรุปโอวาทจากสมณะซาบซึ้ง สิริเตโช:
การทำงานย่อมพบอุปสรรค เป้าหมายหลักของการทำงานคือการปฏิบัติธรรม การฝึกฝนและเท่าทันอารมณ์ตน เพื่อก่อเกิดประโยชน์ทั้งสองส่วน โดยไม่พร่าประโยชน์ตนในประโยชน์ท่านแม้มาก


ครั้งที่ ๒/๒๕๔๖ (๑๐ มีนาคม ๒๕๔๖)
-กรรมการขาดประชุม ๑๐ คน
-เสนอ น.ส.สุรัตน์ เขียวมณี และ น.ส. สลิล- ทิพย์ แสงโรจน์รัตน์ ไปอบรมงานด้านบัญชี และการใช้คอมพิวเตอร์
-การพิมพ์นามบัตรของบริษัทได้จ้าง บจ.ฟ้าอภัย ดำเนินการ
-การผลิตน้ำหมักชีวภาพ ของนางอาภรณ์ (ทอธรรม)วิชัยดิษฐ์ ได้มอบให้ส่วนกลางของพุทธสถานสันติอโศกดำเนินการ และบริษัทช่วยจัดหาพนักงานดูแลเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท
-นางเกษร ตะบูนพงศ์ อาสาสมัครแผนกผ้า ป่วย
-ส่งพนักงานบริษัทช่วยบรรจุสินค้าที่ บจ.แด่ชีวิต และบจ.ขอบคุณ เนื่องจากขาดแคลนแรงงาน
-ฝ่ายการเงินแจ้งอัตราเงินเดือนของพนักงานที่เพิ่มขึ้นปี ๒๕๔๖
-พนักงานที่ไม่รับเงินเดือนคือ น.ส.ตะวันธรรม นางใจธรรม นายเพชรเพลิงธรรม นายราเมศร์
-เสนอแนะให้ติดป้ายราคาสินค้าให้แน่นเช่น เย็บติดด้วยลูกแม็กซ์
-พิจารณาอัตราค่าจอดรถขึ้นราคาค่าจอดรถชั่วโมงที่ ๓ ราคา ๒๐ บาทครึ่งชั่วโมงแรกสำหรับลูกค้าจอดฟรี ผู้ที่ไม่ใช่ลูกค้าและลูกค้าที่ไม่ได้ประทับตราบริษัทพลังบุญจำกัด ขึ้นราคาค่าจอดรถชั่วโมงที่ ๒ ราคา ๒๐ บาท
-กำหนดปิดร้านเพื่อร่วมงานปลุกเสกฯที่ศีรษะอโศก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ ๕-๑๔ เมษายน ๒๕๔๖
-จากการประชุมระหว่างกรรมการ และพนักงานมีมติให้นางพัชรินทร์ แซ่อึ้ง และนางเกษร ตะบูนพงศ์ พิจารณาจัดซื้อเสื้อผ้ามาจำหน่ายในบริษัททั้งหมด ส่วนน.ส.น้อมนบ จะเป็นต.อ. กลาง ควบคุมนโยบาย ร้านค้าชุมชน
-บริจาคเงิน ๓,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นรางวัลในรายการอโศกพันธุ์แท้
-นายสมพงษ์ (หินผา สกุลช่างอโศก) เสนอให้แจ้งการประชุมประจำปีแก่ผู้ถือหุ้น และให้เลขานุการโทรศัพท์แจ้งการประชุมให้กรรมการที่ไม่มาประชุมทราบ

สรุปโอวาทจาก สมณะซาบซึ้ง สิริเตโช:
การประชุมครั้งนี้คับคั่งดี เป็นการพัฒนากลุ่มด้วยการฟังความคิดเห็นหลากหลายจากประสบการณ์ต่างๆกัน การประชุมอย่าให้เข้าลักษณะการใช้อารมณ์ หากสามารถฝึกวางจิตวางใจได้ จะสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้ โดยการละทิฐิ และอัตตาของตน


ครั้งที่ ๓/๒๕๔๖ (๕ พฤษภาคม ๒๕๔๖)

-กรรมการขาดประชุม ๑๐ คน
-การซ่อมแซมอาคารพลังบุญจะได้ปรึกษาวิศวกร ธำรงค์(ถึงไท) แสงสุริยจันทร์
-พิจารณางบดุบบัญชีประจำปี ๒๕๔๕
-เสนอให้ฝ่ายบัญชี-การเงินตรวจสอบทุกเดือน เริ่มเดือน มกราคม ๒๕๔๖
-แนะนำอาสาสมัครดูตัวคือ นายประเทือง ตาริน อายุ ๕๓ นายประสงค์ แก้วมณี ส่วนนายสุวรรณ์ เทียนทอง อายุ ๖๓ เป็นอาสาสมัครช่วยงานฟรี
-ฝ่ายขาย-ฝ่ายจัดซื้อรายงาน
-ฝ่ายคลังสินค้าขอติดพัดลมหอยโข่งบนหลังคา
-แผนกยาแจ้งยอดซื้อ-ขาย
-ภาคทัณฑ์ น.ส.จันที วงศ์อินตา โดยย้ายไปอยู่ฐานน้ำหมักชีวภาพ ฟังธรรมก่อนนอนทุกคืน บันทึกสภาวะจิตส่งผู้รับผิดชอบเป็นเวลา ๓ เดือน

โอวาทจากสมณะซาบซึ้ง สิริเตโช:
ในชีวิตประจำวัน เวลาเจอผัสสะ ให้มองที่ตนเอง ลดกิเลสของตนให้ได้ก่อน อย่าไปพูดความไม่ดีของคนอื่น แต่จงพูดความไม่ดีของตน พูดแต่ความดีของคนอื่น แล้วพวกเราจะเป็นอยู่ผาสุก

สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัท แด่ชีวิต จำกัด

ครั้งที่ ๓/๒๕๔๖ (๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๖)
-กรรมการขาดประชุม ๗ คน
-เพื่อแก้ไขปัญหาการแบบของหนัก เช่น กระสอบข้าว เมล็ดธัญพืช น้ำตาล ฯลฯ ที่ประชุมมีมติให้ลดน้ำหนักกระสอบข้าวจาก ๕๐ กก. เป็น ๒๕ กก. ทดลองปฏิบัติไปก่อน และให้ไปศึกษาการใช้เครื่องทุ่นแรง หากไม่จำเป็นให้ระงับการซื้อ
-การขายปลีก เนื่องจากบจ.พลังบุญ ซึ่งเป็นบริษัขายปลีก มีข้อจำกัดในการขายสินค้าบางชนิด ที่ประชุม ๘ พาณิชย์ มีมติให้บจ.แด่ชีวิต ขายปลีกยาสมุนไพรปฐมอโศก เพื่อบริการลูกค้าในราคาถูก โดยดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๘ พฤษภาคม ศกนี้
-โครงการ"สินค้าดี ราคาทุน ทุกวันพระ" บจ.แด่ชีวิต ดำเนินการจำหน่ายสินค้าบางประเภท ในราคาทุน กำหนดขายทุกวันพระ เน้นสินค้าชุมชนและสินค้าจำเป็น ซึ่งเป็นการค้าบุญนิยม ระดับ ๒ ดำเนินการมาแล้ว ๓ ครั้ง ตั้งแต่วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ตรงกับวันขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๖
-งานอโศกรำลึก ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๖ บริษัทเปิดทำการตามปกติ เพื่อบริการลูกค้าโดยเฉพาะญาติธรรมที่มาจากต่างจังหวัด (วันจันทร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๖ หยุดทำการตามปกติ) พนักงานจะสับเปลี่ยนกันไปร่วมงาน และร่วมจัดโรงบุญแจกอาหารทั้ง ๓ วัน โดยอนุมัติเงิน จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการนี้
-พนักงานเข้าใหม่ ๑ คน ลาออก ๑ คน ถูกปลดออก ๑ คน (ละทิ้งหน้าที่ออกไปโดยไม่แจ้ง) อาสาสมัครออกไป ๑ คน มาช่วยงานช่วงปิดเทอม ๒ คน

โอวาทจากสมณะเมืองแก้ว ติสสวโร:
ศาสนาพุทธเป็นศาสนาของสังคมอย่างยิ่ง เป็นการมาอยู่ร่วมกันเพื่อสร้างความร่มเย็น ใช้หลักจรณะ ๑๕ การเกื้อกูลให้แก่โลก เริ่มที่การมีสัมมาอาชีวะ ผู้จะช่วยเหลือผู้อื่นได้ต้องลด ละ ความเห็นแก่ตัว สร้างความขยันที่ตัวเราเอง สร้างตนเองให้เป็นมนุษย์ที่มีสมรรถนะ และมีหน่วยงานเกี่ยวข้อง เชื่อมโยงกัน ให้สำรวจตัวเอง พยายามสังวรศีล อย่าเพลินทำงานจนลืมดูแลตนเอง

ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย สาขาเชียงใหม่ (ชมร.ช.ม.)
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๗ คน

-ผู้รับใช้คือ นางหนึ่งในธรรม ไปพักดูแลสุขภาพ ณ ชุมชนศีรษะอโศก
-ตั้งแต่วันที่ ๑๓-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ชมรมแจกสลับการจำหน่ายอาหาร บรรยากาศเหมือนการเปิดโรงบุญ
-มีมติเปลี่ยนหม้อกรองสแตนเลส ขนาด ๕๐ x ๑๒๐ ซม. แทนของเดิมซึ่งชำรุด
-ชมรมรับเป็นเจ้าภาพแจกสลัดสมุนไพรในงานอโศกรำลึก โดยเก็บผักจากภูผาฯ
-ตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖ เป็นต้นไป กองทุนของชมร.ช.ม.ที่ฝากอยู่สันติอโศกจะถูกหักเงินเพื่อใช้จ่าย อาทิ ช่วยพิมพ์วารสารดอกหญ้า, ข่าวอโศก,เราคิดอะไร
-ชมรมจัดโต๊ะวางเอกสารหนังสือแจกฟรีแก่ลูกค้า
-แผนกของแห้งรายงาน
-มีมติให้เปิดโรงบุญแจกอาหารเดือนละครั้งแม้ไม่มีเจ้าภาพก็ตาม
-อนุมัติให้นักเรียนโรงเรียนสัมมาสิกขาภูผาฟ้าน้ำ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเบิกของแห้งเพื่อนำไปประกอบอาหารที่บ้านช่วงปิดเทอมมูลค่าคนละ ๑๕๐ บาทต่อครั้ง
-กำหนดปิดร้านเพื่อร่วมงานอโศกรำลึกวันที่ ๙-๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๖
-สมาชิกเปิดใจ

สรุปโอวาทจากสมณะผู้เป็นประธาน
สมณะเมฆฟ้า: การประชุมเป็นการปรับความคิดความเข้าใจ หากยังไม่ตายให้ดูแลทุกข์สุขของกันและกัน ดูแลจิตใจกันไว้ พวกเราจะอยู่กันอย่างผาสุก

สมณะบินบน ถิรจิตโต
: ทุกคนมีส่วนดีขอให้ทุกคนทำงานทดแทนกันได้ ไม่เพ่งโทสถือสา มีความหนักแน่น พูดให้เกิดความสามัคคีแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย จะเกิดความอบอุ่น หากคณะกรรมการสามารถร่วมประชุมที่พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ เดือนละครั้งคงจะเกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน


คนนั่งหรือนอนในร่มไม้ใด
ไม่ควรหักกิ่งไม้นั้น
เพราะผู้ทำร้ายมิตร เป็นคนเลวทราม
ยสฺส รุกฺขสฺส ฉายาย นิสีเทยฺย สเยยฺย วา
น ตสฺส สาขํ ภญฺเชยฺย มิตฺตทุพฺโภ หิ ปาปโก
ภูริปัญหชาดก ๒๙/๒๘๕

สรุปรายงานการประชุม
เครือข่ายชุมนชาวอโศก

ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๖
*** กลุ่มร้อยเอ็ดอโศก ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
ประชากรอยู่ประจำในชุมชน ๙ คน สมาชิกไป-กลับประมาณ ๓๐ คน
-อาจารย์วัลลภ จินดาเบ้า และอาจารย์บัวผัน ชูค้ำ นำญาติธรรมจากชุมชนดินหนองแดนเหนือ มาช่วยงาน
-กิจกรรมอบรมมีการลงแขกดำนา ในที่นาของอาจารย์เหมาะหมาย มรมิ่ง ซึ่งให้ชุมชนนำไปใช้ประโยชน์ ประสบความสำเร็จได้เพราะผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่เป็นชาวนาโดยอาชีพ
-นิมนต์สมณะมาอบรมภายในงาน ได้แก่ สมณะคิดถูก ทิฏฐุชุกัมโม สมณะนึกนบ ฉันทโส สมณะลั่นผา สุชาติโก สมณะข้าฟ้า ฐานรโต

*** กลุ่มภูผาฟ้าน้ำ (๒๕ พฤษภาคม)
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๒๕ คน
-รายงานบัญชีรับ-จ่ายของชุมชน
-แจ้งสมาชิกป่วย
-มีผู้บริจาคอุปกรณ์การเรียนให้นักเรียนสัมมาสิกขาภูผาฟ้าน้ำ ซึ่งปีการศึกษา ๒๕๔๖ มีนักเรียนรวม ๒๔ คน
-เปิดเรียนพุทธธรรมวันเสาร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๖
-ผู้อายุยาวรวมตัวทุกวันเสาร์ที่ลานนาอโศกบางส่วนไปช่วยงานที่ชมร.ช.ม.
-นักเรียนจากโรงเรียนปายวิทยาคาร อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เข้ารับการอบรมโครงการผู้นำนักเรียนที่ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ
-เพิ่มกำลังส่งของวิทยุชุมชน
-รายงานรายรับรายจ่ายของชุมชน, อุตสาหกรรม บุญนิยมและบ้านเห็ด

โอวาทจากสมณะผู้เป็นประธาน
สมณะเก้าก้าว สรณีโย และสมณะบินบน ถิรจิตโต : ผู้นำต้องพัฒนาตนให้ดีขึ้น ลักษณะผู้นำที่ดีจะต้องฝึกฝนให้เป็นผู้ตามที่ดี ผู้พูดที่ดีต้องฟังให้ดีก่อน ให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เข้าใจกันและกัน ขอให้ทุกคนพูดให้คนรวมเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้

สถิติเผยแพร่สัจธรรม
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๔๖
ห้องเผยแพร่เท็ป

ทำวัตร
เรียนรู้มายาของสุขและทุกข์ สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน
สลายอัตตาเพื่อความสามัคคี สมณะถิรจิตโต ๑ ม้วน
ความลำบากช่วยเพิ่มบารมี สม.กล้าข้ามฝัน ๑ ม้วน
คุณจะเอานิพพานจริงหรือ สมณะโพธิรักษ์ ๑ ม้วน
ระวังชีวิตจะเป็นเศษสวะในสังสารวัฏ สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน
เรียนรู้ชีวิต การงาน และสารธรรม สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน
ทำจิตให้สะอาด พระเจ้าจะมาอยู่ใกล้ตัวเรา สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน

ก่อนฉัน
สำนึกสัมมาสิกขาลัยวังชีวิต สมณะโพธิรักษ์ ๑ ม้วน
นักการเมืองคือนักการศาสนา " ๒ ม้วน
โพธิสัตว์นำพากอบกู้ขนสัตว์ " ๒ ม้วน
ช่วยตนให้พ้นสังสารวัฏได้อย่างไร สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน

ปาฐกถา
ยุทธศาสตร์การสร้างผู้นำ ร.ต.อ. ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ ๒ ม้วน


ธรรมปฏิสัมพันธ์
จดหมายออก ๑๔ ฉบับ


ธรรมปฏิกรรม
จดหมาย ๕๘๙ ฉบับ
สิ่งตีพิมพ์ ๓๒ ฉบับ
ส่งคืน ๑๐ ชิ้น
แสตมป์บุญ ๑,๒๓๙ บาท


ธรรมพิมพ์
สารอโศก(อโศกรำลึก'๔๖ ครั้งที่ ๒๒-กสิกรรมไร้สารพิษเพื่อฟ้าดิน ครั้งที่ ๑๐) ๙,๐๐๐ เล่ม
ดอกหญ้า (วิถีพุทธ) ๒๒,๐๐๐ เล่ม

สถิติธรรมโสต

  เท็ป วีซีดี วิดีโอ
ผู้มาติดต่อ
จำนวนที่ยืม
สมาชิกเพิ่ม
สื่อที่ออกใหม่
๑๐๐
๑,๘๑๒

๑๔๔
๓๕
๑๒๐

-
๑๔ ราย
๓๙ แผ่น/ม้วน
๘ ราย
๕ แผ่น/ม้วน

พัสดุ ๔๔ ชิ้น

วีซีดีออกใหม่
-อีคิวโลกุตระ ตอน ๓๑-๓๕ โดยพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์
-การศึกษานั้นสำคัญไฉน? โดยสม.รินฟ้า นาวาบุญนิยม
-ชุมชนน่าอยู่ โดยสมณะซาบซึ้ง สิริเตโช
-กรรมตัดตอน โดย สมณะเสียงศีล ชาตวโร
-ตอบเปรี้ยงถึงความไม่เที่ยงของไตรลักษณ์ ตอน ๓ โดยพ่อท่าน
-กสิกรรมเพื่อชีวิต โดย สมณะกล้าจริง ตถภาโว
-ของดีจากพ่อท่าน โดย สมณะบินบน ถิรจิตโต
-พ่อท่านจะอยู่กับเราอย่างยืนยาวแน่หรือ? โดยสมณะกล้าตาย ปพโล

สารอโศก อันดับ ๒๖๑ มิถุนายน ๒๕๔๖