หน้าแรก>สารอโศก

จากโลกีย์ถึงโลกุตระ


ชื่อเดิม นางลดาศรี สุ่มมาตย์
ชื่อใหม่ นางฝนคำ สุ่มมาตย์

มีพี่น้อง ๑๒ คน เป็นลูกคนเล็ก
ภูมิลำเนา จังหวัด กาฬสินธุ์
วันเดือนปีเกิด วันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๔
สถานภาพ หม้าย
การศึกษา กศ.บ. สาขามัธยมศึกษา วิชาเอก คณิตศาสตร์ วิชาโท ภาษาอังกฤษ
อาชีพเดิม อาจารย์ ๒ ระดับ ๗ สถานที่ทำงาน โรงเรียนอนุกูลนารี จ.กาฬสินธุ์
พบอโศก เมื่อปี ๒๕๓๐ โดยการอ่านหนังสือแสงสูญ ๓ เล่มคือ ขยะเอ๋ย และอาหารเอ๋ย

เมื่อพบประทับใจพ่อท่าน จึงได้ค้นคว้าหนังสือในห้องสมุดโรงเรียน ได้อ่านหนังสือ สัจจะชีวิตพ่อท่าน ก็ประทับใจ เพราะเคยดูหนังเรื่องโทน และร้องเพลงของพ่อท่านได้หลายเพลง ซึ่งยังจำเนื้อเพลงได้ เช่น เพลง ผู้แพ้ และเพลงในหนังเรื่อง โทน

หลังจากพบก็มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเอง กินอาหารมังสวิรัติถือศีลห้า ไปร่วมงานของชาวอโศก พร้อมกับ ลูกสาว และหลานสาวทุกงาน ถ้าลาราชการได้หรือปิดเทอม สมัครเป็นสมาชิก และได้รับหนังสือ ของชาวอโศก ทุกเล่ม ได้อ่านและศึกษาธรรมะมาโดยตลอด

เข้ามาอยู่วัดเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๒ ที่พุทธสถานสันติอโศก ด้วยการลาออกก่อนเกษียณรุ่นที่ ๑ ก็เข้ามา อยู่วัด สมัครเป็นอาคันตุกะจร และเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ที่โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก ตลอดมา จนถึงปัจจุบัน

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติธรรม มาอยู่ใหม่ๆลำบากในการปรับตัวอยู่กับคนจำนวนมาก ต้องกิน-อยู่-นอน ในสถานที่ ซึ่งมีทั้งผู้ใหญ่กับเด็กนักเรียน ก็ต้องทำใจแก้ไขที่ตนผ่อนปรนผู้อื่น

แนวทางแก้ไข ก็พยายามคิดเสมอว่าทุกคนมาเสียสละมาฝึกตน มีเป้าหมายชีวิต มาทำความดี เพื่อให้ตน พ้นทุกข์ ต้องมองกันในแง่ดี แล้วเราก็จะไม่ทุกข์

ข้อปฏิบัติที่คิดว่ายากที่สุด การสอนคณิตศาสตร์โดยไม่มีการเข้มงวดแต่ให้เด็กนักเรียนเข้าใจ และ มีระเบียบ วินัยที่ดี สอนโดยใช้หลักเมตตาธรรม แล้วเด็กต้องเก่งวิชาการคือชาญวิชาด้วย ก็พยายามสอนแบบ แม่สอนลูก ให้เวลากับเด็กมากขึ้น ยิ้มรับผัสสะต่างๆ เป็นกันเอง สอนพิเศษนอกเวลาเรียน

คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

เป้าหมายชีวิต เรียนจบม.วช. ช่วยงานพ่อท่านตลอดไป

ข้อคิดข้อฝากให้หมู่กลุ่ม ชีวิตคือการศึกษา มาสมัครเรียนม.วช.เพื่อช่วยงานของพวกเราชาวอโศก

(สารอโศก อันดับที่ ๒๖๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖)