หน้าแรก>สารอโศก

สันติอโศก
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๖

เข้าพรรษาแต่ละครั้งถือเป็นโอกาสทองของนักปฏิบัติธรรม ที่จะตั้งใจฝึกการลด ละ และเพิ่มตบะธรรม เพื่อเคร่งครัดกับตนเองให้มากขึ้น

ที่สันติอโศกนอกจากจะมีเพื่อนดี มิตรดี สังคมสิ่งแวดล้อมดีแล้ว ยังมีธรรมะดีๆ กล่อมเกลาจิตใจของเรา ให้ดีขึ้นด้วย โดยเฉพาะพระธรรมก่อนนอนมีแทบทุกคืน

ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ตัวเรา ว่าจะน้อมใจเปิดใจรับสิ่งดีๆนั้นมากน้อยเพียงใด

การเข้าพรรษา จึงเป็นการสร้างสมบารมีเพื่อบรรลุธรรมให้กับตัวเราเอง

เหตุการณ์ประจำวัน
อ.๑ สมณะร่วมอปริหานิยธรรมที่โบสถ์
-ชาวชุมชนช่วยกันปรับพื้นที่หน้าบ้านดอกไม้ให้เป็นสนามหญ้า
พ.๒ ร่วมงานฌาปนกิจ นายวีระ แสงคำคม (โยมพ่อสมณะเด็ดขาด จิตตสันโต) ที่วัดชลประทานฯ
พฤ.๓ ตัวแทน คกร. ไปร่วมสัมมนา"มะละกอจีเอ็มโอ บทเรียนจากฮาวายสู่เกษตรกรไทย" ที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.๔ นักศึกษา ม.หัวเฉียวฯมาเยี่ยมชุมชน
จ.๗ สมณะ สิกขมาตุไปร่วมงานเปิดโลก-ธรรมะ ที่ ม.รามคำแหงเป็นเวลา ๕ วัน
-ร่วมฌาปนกิจนางกิตติมา เปมกิตติ ที่วัดบางเตย
-ตัวแทนโรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก ไปร่วมเสวนา"คืนความรู้สู่ชุมชน" ที่ฉะเชิงเทรา
อ.๘ หมู่สมณะร่วมอปริหานิยธรรมที่โบสถ์
-สมณะ และญาติธรรมไปร่วมงานทศวรรษแห่งการจากไปของหลวงปู่พุทธทาส ที่หอวชิราวุธ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี
พ.๙ อบรมคอร์สมหัศจรรย์ รุ่นที่ ๙๒ ชื่อรุ่นกลั่นอภัย
พฤ.๑๐ พ่อท่านพูดคุยกับลูกๆเอื้อไอฝนก่อนเดินทางไปเข้าพรรษาที่บ้านราชฯ
-ตัวแทน คกร. ไปประชุมชี้แจง ของบโครงการชุมชนเป็นสุขที่ห้องประชุม สสส.๑ ชั้น ๑๑ อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ สสส.พิจารณาแล้วควรผ่านงบฯให้โครงการนี้
ศ.๑๑-อา.๑๓ อบรมเข้าค่ายจริยธรรมหนุ่มสาว
ส.๑๒ เครือข่ายชุมชนชาวอโศก มูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อน ร่วมกับสสส. โครงการ "งดเหล้า เข้าพรรษา" ที่พุทธมณฑล
อา.๑๓ สมณะ ลงปาติโมกข์ที่โบสถ์เพื่อทบทวนพระธรรมวินัย
-ภาคค่ำสมณะ สิกขมาตุ มีการเวียนธรรมที่ศาลา ญาติธรรมหนาแน่นเป็นพิเศษ
-เครือข่ายองค์กรศาสนาเปิดงาน "อาสาฬ- หบูชาสร้างเสริมสุขภาพกายใจ" ที่สวนไผ่สุขภาพ ถ.พหลโยธิน กทม.
จ.๑๔ สมณะอธิษฐานเข้าพรรษา
-ประชุม บจ.พลังบุญ
อ.๑๕ สมณะประชุมอปริหานิยธรรมที่โบสถ์
พ.๑๖ สถานีโทรทัศน์ ไททีวี มาถ่ายทำรายการ "มองทะลุกรอบ" ในประเด็นเรื่อง "วิกฤติโลก วิกฤติศาสนา" ที่สันติอโศก
ศ.๑๘ ประชุม บจ.ฟ้าอภัย
ศ.๑๘-อา.๒๐ อบรมค่ายอุโบสถศีล ครั้งที่ ๒๘
-อบรมน.ศ.กศน.ที่สวนศรีบูรพา จ.ปราจีนบุรี
-กลุ่มรามบูชาธรรมรับเพื่อนใหม่ที่ วังสวนฟ้า จ.สระแก้ว
-ประชุมบริษัทฟ้าอภัย จำกัด
อ.๒๒ สมณะประชุมอปริหานิยธรรมที่โบสถ์
พ.๒๓ สมณะ ๕ รูป ไปกิจนิมนต์ที่บ้านคุณรักษ์ธรรม กล่อมอำภา จ.ชลบุรี
-รอง ผอ.เขตบึงกุ่ม(น.ส.สุกัญญา ศรีประเสริฐ) สข. ประธานชุมชนในเขตบึงกุ่ม มาเยี่ยมชมชุมชนวัฒนธรรมสันติอโศก
พ.๒๓-ส.๒๖ สส.สอ.สอบกลางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๔๖
ศ.๒๕-อา.๒๗ ตัวแทนชาวสันติฯเดินทางไปร่วมประชุมพรรคเพื่อฟ้าดิน ที่ชุมชนทักษิณอโศก จ.ตรัง
อ.๒๙ เครือข่ายชุมชนชาวอโศก เครือข่าย กสิกรรมไร้สารพิษ สภาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ และสถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี ร่วมเดินขบวนสนับสนุนนโยบาย งดโฆษณาเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ทางโทรทัศน์ ตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐-๒๒.๐๐ น.
พ.๓๐ ชมร.สาขาหน้าสันติอโศก เปิดบริการแจกอาหารฟรี !
พฤ.๓๑ ถ่ายทำรายการ"วิถีธรรม" ในประเด็นเรื่อง งดเหล้า เข้าพรรษา สัมภาษณ์คุณสุรชัย จันทิมาทร(หงา คาราวาน) คุณจักรกฤษณ์ ศิลปาชัย ดำเนินรายการโดยสมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ

สังคมใด ประเทศใด เต็มไปด้วยอบายมุขสังคมนั้น ประเทศนั้น มีแต่ความฉิบหาย
นี้เป็นคำสอน ของพระพุทธองค์ ทุกวันนี้ประเทศไทยตกเป็นทาสอบายมุข ทำให้เป็นหนี้มหาศาล
หากคนในชาติ เอาจริงเอาจังที่จะเลิกอบายมุขให้ได้ อีกไม่นานสังคมไทยจะเป็นไท ไม่เป็นทาสอีกต่อไป

ท้ายนี้ ฝากเป็นสิ่งเตือนใจจากพ่อท่านที่ว่า
สังคมเลว เพราะคนดีท้อแท้

- สมณะแก่นเมือง เกตุมาลโก -

ปฐมอโศก
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๔๖

สงครามระหว่างธรรมะกับอธรรม ยังคงดำเนินต่อไปไม่หยุดยั้ง แม้หลายๆครั้ง อธรรมจะมีอำนาจ ผงาด ขึ้นมา แต่ก็ไม่อาจหยุดการหมุนของกงล้อธรรมจักรได้ โดยเฉพาะ ถึงเวลาสำคัญ ที่พุทธศาสนิกชน ทั้งหลาย จะได้บำเพ็ญเพียร ฝึกฝนตนเอง อย่างเข้มแข็ง เคร่งครัด เอาจริงเอาจัง เนื่องในโอกาส วันเข้าพรรษา บัลลังก์ของมาร สั่นสะเทือนอีกครั้ง ด้วยตบะธรรมที่นักรบแห่งกองทัพธรรม แต่ละคน ตั้งขึ้นมา เพื่อต่อกร กับกิเลสร้าย ให้รู้แพ้รู้ชนะกันไปข้าง ผลจะเป็นประการใด โปรดติดตามต่อไป


จ.๗ บวชสามเณรสยาม บุญเหมาะ อายุ ๓๐ ปี ชาวสุรินทร์ รู้จักอโศกจากรายการเพื่อนช่วยเพื่อน เป็นสมณะ รูปที่ ๑๐๔ ฉายา สัจจญาโณ แปลว่าผู้รู้ความจริง

ประชุมเพื่อความก้าวหน้า
จ.๗ ประชุมนิสิต ม.วช.อายุต่ำกว่า ๓๐ ปี
จ.๗,๑๔,๒๑,๒๘ ประชุมคุรุวาระปกติ
อ.๘ ประชุมคุรุวาระพิเศษ พิจารณาตัดสินคดีนักเรียนทำผิดกฎระเบียบ
ศ.๑๘ ประชุมคุรุวาระพิเศษ
อ.๘,๑๕,๒๒,๒๙ ประชุมตรวจศีลนักเรียน ซึ่งมีการแบ่งเป็น ๔ แบบคือ
-ประชุมตรวจศีลรวม
-ประชุมตรวจศีลแยกชั้น
-ประชุมตรวจศีลแยกหญิง-ชาย
-ประชุมตรวจศีลแยกตามฐานงาน โดยรวมฐานงานที่มีลักษณะงานคล้ายกันไว้ในกลุ่มเดียวกัน แต่ละ สัปดาห์ จะหมุนเวียนตรวจศีลแต่ละแบบ หมุนรอบไปเรื่อยๆ
พ.๒,๙ อ.๑๕,๒๒,๒๙ ประชุมอปริหานิยธรรม
อ.๘ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก ครั้งที่ ๑/๒๕๔๖ มีคุณชูชาติ อินทร์รุ่ง ตัวแทน กระทรวงศึกษาธิการ มาร่วมด้วย
อา.๑๓ ประชุมกลุ่มเพื่อนบุญ
จ.๑๔,อา.๒๐ ประชุมคณะทำงาน ธ.ก.ส.
อา.๒๐ ประชุมกรรมการชุมชน
จ.๒๑ ประชุมชุมชน
-ประชุมคณะทำงาน สสส.
พฤ.๒๔ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก ครั้งที่ ๒/๒๕๔๖
จ.๒๘ สมณะ ๑๑ รูป พระอาคันตุกะ ๒ รูป ฟังสวดปาติโมกข์
-ประชุมคนวัดฝ่ายหญิง
-ประชุมนิสิต ม.วช.
-ประชุมนักเรียนหลังจบการดูวีดิทัศน์ เพื่อชี้แจงการไปร่วมสนับสนุนกฎหมายห้ามโฆษณาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์
อ.๒๙ ประชุมเพื่อวางแผนงานโครงการ สสส. ผู้เข้าร่วมประชุมร่วม ๓๐ คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ ธ.ก.ส. จังหวัด ผู้จัดการ ธ.ก.ส. สาขา เจ้าหน้าที่ สจส. และ คกร. สสส. (สสส. ย่อมาจาก สำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)
พ.๓๐ ประชุมสิกขมาตุ

อบรมหลักสูตรสัจธรรมชีวิต
พ.๙-อา.๑๓ รุ่น ๘/๔๖ จาก อ.วังม่วง จ.สระบุรี จำนวน ๔๒ คน เจ้าหน้าที่ ๓ คน
พ.๑๖-อา.๒๐ รุ่นพิเศษ ๓/๔๖ จาก ๖ อำเภอ ของจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๖๕ คน มีผู้ว่าราชการจังหวัด กาญจนบุรี นายรุ่งฤทธิ์ มกรพงศ์ มาเป็นประธานเปิดการอบรมและเยี่ยมชุมชน
พ.๓๐ ก.ค.-อา.๓ ส.ค. รุ่นที่ ๙/๔๖ จาก อ.สระโบสถ์ และ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ๑๐๑ คน โดยมี เจ้าหน้าที่ ๗ คน

ออกเยี่ยมเครือข่าย ๑
พ.๒๓-อา.๒๗ สมณะ ๓ รูป และคณะ นำโดย สมณะทำดี อโสโก เดินทางไปเยี่ยมเครือข่ายอำเภอต่างๆ ของจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ แล้ว ญาติธรรมส่วนหนึ่งกลับ อีกส่วนหนึ่ง แยกไปรับผลไม้ ในสวนของ ญาติธรรม ที่ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร โดยสมณะไปด้วยสัตตาหะกรณียะ

ตบะหรรษา บูชาธรรม อธิษฐานพรรษาเนื่องในโอกาสวันสำคัญทางศาสนา คือวันอาสาฬหบูชา ที่ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ก.ค.๔๖ และวันเข้าพรรษา ตรงกับวันจันทร์ที่ ๑๔ ก.ค. ๔๖ ปฐมอโศก มีกิจกรรมสำคัญ เพื่อเชิดชู และส่งเสริมศรัทธาในการปฏิบัติธรรมดังนี้คือ
ส.๑๒ ภาคเย็น สมณะ ๔ รูป พระอาคันตุกะ ๓ รูป สิกขมาตุ ๓ รูป คุรุ คนวัด และนักเรียน ๗๐ คน นำโดย สมณะมองตน เมตตจิตโต ไปร่วมงานโครงการ "งดเหล้า เข้าพรรษา" ที่พุทธมณฑล โดยเข้าร่วมฟัง ธรรมเทศนา และการอภิปรายของผู้มีประสบการณ์ ๔ คน รายการ สุดท้ายคือ ร่วมพิธีปฏิญาณตน "งดเหล้าเข้าพรรษา" ซึ่งมี ฯพณฯ นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา รมว. กระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน นำกล่าว
อา.๑๓ วันอาสาฬหบูชา มีกิจกรรมได้แก่
-ทำวัตรเช้า แสดงธรรมโดยสมณะร่มเมือง ยุทธวโร สมณะมั่นแจ้ง พุทธชาโต และสิกขมาตุ มาบรรจบ เถระวงศ์
-เปิดโรงบุญแจกอาหารมังสวิรัติ ที่ตลาดผัก-ผลไม้ไร้สารพิษ รับผิดชอบโดยกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน และ สมาชิก พุทธทายาท
-ภาคบ่าย ให้ผู้มาร่วมงานสนทนาธรรมกับสมณะ คือ กลุ่มพุทธทายาท กับเจ้าหน้าที่ศุลกากร
-ภาคค่ำ รายการเวียนธรรมโดยสมณะ และสิกขมาตุ สมณะเสียงศีล ชาตวโร ดำเนินรายการ มีผู้มา ร่วมรายการ เต็มศาลา ทำให้รื่นเริงในธรรมกันดี
จ.๑๔ สมณะ ๑๔ รูป พระอาคันตุกะ ๒ รูป อธิษฐานพรรษา
-ภาคค่ำ รายการตั้งตบะธรรมของคนวัด ชาวชุมชน นิสิต ม.วช. และนักเรียน จบลงด้วยโอวาทจากสมณะ สิกขมาตุ รูปละ ๑ นาที

ผู้มาศึกษาเยี่ยมเยียน
พฤ.๑๐ เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. และผู้พักชำระหนี้ จาก จ.สมุทรปราการ ๒๕ คน มาศึกษาฐานงานต่างๆ
ส.๑๒ เจ้าหน้าที่เขตบางแค กทม. นำเกษตรกรที่ผ่านการอบรม กรรมการชุมชน และประชาชนผู้สนใจ ๑๐๐ คน มาศึกษาเรื่องสมุนไพร และเยี่ยมชมชุมชน
พฤ.๑๗ นักศึกษาสถาบันราชภัฏ นครปฐม ๔ คน มาถ่ายทำสกู๊ปข่าว
ศ.๒๕ นิสิต ปีที่ ๕ ภาควิชาภูมิสถาปัตย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหา-วิทยาลัย ๑๒ คน
อ.๒๙ ชาวไทย ๑ คน ชาวต่างประเทศ ๓ คน มาเยี่ยมชมชุมชน

ร่วมกิจกรรมสังคม
อ.๒๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. คุรุ นำนักเรียน ๗๐ คน ไปร่วมงานหมู่บ้านสีขาว คือหมู่บ้านปลอดอบายมุข ที่บ้าน ส.ส.ประสานต์ บุญมี โดยมีนายนาวิน ขันธหิรัญ ผู้ว่าฯ นครปฐม มามอบธงหมู่บ้านสีขาวด้วย
อ.๒๙ เวลา ๐๕.๐๐ น. คณะคุรุ คนวัด นิสิต ม.วช. และนักเรียน รวม ๓ คันรถบัส เดินทางไปร่วมสนับสนุน กฎหมาย ห้ามโฆษณาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เพื่อให้กำลังใจคนดี ที่ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ ที่หน้าทำเนียบรัฐบาล

กิจนิมนต์
พฤ.๑๐- ศ.๑๑ สมณะ ๔ รูป สิกขมาตุ ๑ รูป นำโดย สมณะมั่นแจ้ง พุทธชาโต ไปตอบปัญหาสนทนาธรรม จัดโดย กลุ่มรามบูชาธรรม ที่ตึกศิลาบาตร ม.รามคำแหง
ศ.๑๘ สมณะร่มเมือง ยุทธวโร สมณะแก่นหล้า วัฑฒโน ไปกิจนิมนต์บ้านพี่สาวคุณกรัก แสงฝน อโศกตระกูล ที่อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
ส.๑๙ สิกขมาตุรินฟ้า นาวาบุญนิยม ไปแสดงธรรมแก่เกษตรกรที่เข้าอบรมโครงการสัจธรรมชีวิต จาก จ. สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม จำนวน ๑๒๐ คน ที่สถาบันอบรมผู้นำฯ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
อ.๒๒ สิกขมาตุรินฟ้า นาวาบุญนิยม ไปแสดงธรรมแก่นักศึกษาสถาบันราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี ๑๖๐ คน ที่สถาบันอบรมผู้นำฯ
อ.๒๙ สมณะ ๕ รูป นำโดยสมณะทำดี อโสโก ไปกิจนิมนต์ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ของคุณวราภรณ์-ธนู ไตรนาคม อ.สามพราน จ.นครปฐม
พ.๓๐ สมณะร่มเมือง ยุทธวโร สมณะแก่นหล้า วัฑฒโน ไปกับคณะคุรุ นักเรียนฐานปุ๋ย-จุลินทรีย์ ดูงาน ด้านจัดสิ่งแวดล้อม ของโรงเรียนเมรีอิมมาคุเลตคอนแวนต์ อ.เมือง จ.ชลบุรี
พฤ.๓๑ สมณะร่มเมือง ยุทธวโร สมณะแก่นหล้า วัฑฒโน นำคุรุ และนักเรียนชั้น ม. ๑ ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญในเขตกทม.

ออกเยี่ยมเครือข่าย ๒
ศ.๔-พ.๙ สมณะลือคม ธัมมกิตติโก สมณะนาไท อิสสรชโน ออกเยี่ยมเกษตรกร ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร สัจธรรมชีวิต ๑๑ อำเภอ ของ จ.กาญจนบุรี

ชีวิตมีค่าอย่าประมาท มีโอกาสรีบสร้างบุญ
พ.๓๐ นักเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศกฐานช่าง เข้าไปในตัวเมือง ซื้อของที่จะใช้ในการทำงานฐาน รุ่นน้องม.๓ นั่งรอ อยู่หน้ารถ ตรงเบาะข้างคนขับ เกิดอุบัติเหตุ รถบรรทุกทราย ๑๐ ล้อ เบรกแตก เข้าชนนักเรียน แรงสะเทือน ทำให้กระเด็นออกมาด้านกระจกหน้า ค้างอยู่ที่ฝากระโปรงรถ ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ แตกเป็น บาดแผลภายนอก ไม่กระทบกระเทือนถึงสมอง

นับเป็นอุทาหรณ์สอนใจเราว่า อย่าประมาทในชีวิต อุบัติเหตุ ความตาย จะมาเยือนเราเมื่อไหร่ไม่รู้ ยังแข็งแรง ดีอยู่ จึงควรขวนขวายปฏิบัติตนให้พ้นทุกข์กันเถิด

ศรัทธาใดที่เราแน่ใจแล้ว ก็จงมั่นให้มาก ปัญญาใดที่เรายังไม่เพิ่ม ก็จงมีให้ได้
ความหลุดพ้น ว่าง เบา สบาย ปลอดโปร่งใดๆ ที่เรามีแล้ว ก็จงรู้ให้ชัด
และเมื่อขัดข้อง ไม่ว่าง ไม่เบา ไม่สบาย ไม่ปลอดโปร่ง ณ เมื่อใด ก็อย่าเผลอใจ อย่าห่างใจ จงจัดการ เปลี่ยนจิต ปรับใจให้เร็วพลัน เราก็จะใกล้พระพุทธเจ้าเข้าไปทุกทีๆ

พ่อท่าน ๑๒ ก.ย. ๒๕๒๐
จากหนังสือ โศลกธรรม สมณะโพธิรักษ์ ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖

- สมณะแก่นหล้า วัฑฒโน -

ศีรษะอโศก
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๖

ชีวิตดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารการกิน งานราษฎร์เราต้องทำอยู่ทำกินให้พอเพียง งานหลวงเราต้องอบรม รุ่นแล้ว รุ่นเล่า ทำอย่างไรดีหนอ? จะทำให้....
ชุมชนเราอุดมสมบูรณ์พร้อม
ไร่นาล้อมธรรมชาติงามสดใส
ปลูกพืชผัก ผลไม้ สมุนไพร
พออาศัย สร้างชีวิต ผลิตบุญ
พวกเราในชุมชนทั้งหมดกำลังร่วมกันแก้ปัญหานี้ โดยเฉพาะปลูกพืชผักไร้สารพิษ ให้พอเพียง กับงาน อบรมด้วย

กิจกรรมทั่วไป
อ.๑ ศึกษาศีลพัฒนาจิตวิญญาณ นักเรียน สส.ษ. และนร.กลุ่มนกกระจาบ
-ส.คิดถูก ส.ลั่นผา และส.ข้าฟ้า ไปกิจนิมนต์ช่วยงานอบรมฯ ที่ร้อยเอ็ดอโศก
พ.๒ กลุ่มกระจอกเทศประชุมสรุปงานรุ่นที่ ๑๐ และเตรียมงานอบรมรุ่นที่ ๑๑
พฤ.๓ ประชุมบวร ช่วงทำวัตรเช้า
-ส.ติกขวีโร และส.ถิรจิตโต พร้อมด้วยสมณะ พระอาคันตุกะ และสามเณร รวม ๖ รูป มาเยี่ยมชาวศีรษะอโศก พักค้าง ๑ คืน
ก่อนฉัน สมณะผู้ใหญ่ เทศน์โปรดชาวศีรษะอโศก
-ช่วงบ่าย ประชุมสมณะ และช่วงเย็นประชุมนิสิต ม.วช.
ศ.๔ ประชุมคุรุการศึกษาทั้งหมด ส.ติกขวีโร เป็นประธาน ช่วงวัตรเช้า
-ส.ติกขวีโร และส.ถิรจิตโต นำคณะเดินทางไปสีมาอโศก
-ประชุมคุรุนิสิต ม.วช. ช่วงเย็น
ส.๕ คุรุขวัญดิน และคุรุแก่นฟ้า นำนิสิตม.วช. นักเรียนสส.ษ. สายสาธารณสุขชุมชนส่วนหนึ่งกลับเข้าพื้นที่ หลังจากลงภาคสนาม ช่วยงานอบรมที่สถาบันฝึกอบรมผู้นำฯ จ.กาญจนบุรี ตั้งแต่ต้นเดือน
จ.๗ ประชุมสรุปงาน รวมทั้งประเมินผลการอบรม กลุ่ม อสม. จาก จ.บุรีรัมย์ ซึ่งนิสิต ม.วช. และนักเรียนสส.ษ. สายสาธารณสุขชุมชนเป็นพี่เลี้ยง และจัดเป็นบูรณาการการเรียนภาคปฏิบัติ ต้องทำรายงานด้วย
-ประชุมคุรุ สส.ษ. สมณะ สิกขมาตุเป็นประธาน
-ประชุมนิสิต ม.วช.ทั้งหมด แยกกลุ่มหนุ่มสาว และคนวัด กลุ่มหนุ่มสาว สมณะเป็นประธาน กลุ่มคนวัด สิกขมาตุเป็นประธาน มีการเปิดใจไขปัญหา เพื่อพัฒนาขบวนการกลุ่ม
อ.๘ ศึกษาศีลพัฒนาจิตวิญญาณทั้งชุมชน
-ประชุมคณะกรรมการฐานงาน และกลุ่มกระจอกเทศ
-เกษตรกรจากจ.มหาสารคาม เข้าพื้นที่ก่อนวันอบรมฯ ร่วมทำวัตรเย็น ศึกษาศีลกับนักเรียนด้วย
พ.๙ ประชุมบวร ช่วงทำวัตรเช้า
-บูรณาการการเรียน และทำขบวนการกลุ่ม ที่ไร่นา
กลุ่มนกกระจาบ ที่นาหลังที่ทำการ อบต. บ้านกระแชง
สส.ษ. ม.๑ ที่ไร่ ๓๙ พักค้าง ๑ คืน
สส.ษ. ม.๒ และ ม.๕ ที่นาสี่แยกบ้านกอกนอก-ใน
สส.ษ ม.๓ และ ม.๖ ที่ไร่ ๔๕ (ปลูกกล้วย)
สส.ษ. ม.๔ ที่ไร่ผลาญหิน ชายแดน อ.กันทรลักษ์
นิสิต ม.วช. ที่นาซำเบ็ง
ศ.๑๑ พ่อท่าน และสมณะส่วนหนึ่ง แวะกราบพระบรมสารีริกธาตุที่วิหารพระธาตุ ศีรษะอโศก ก่อนเดินทางไปราชธานีอโศก
ส.๑๒ สิกขมาตุต้นข้าว อโศกตระกูล เดินทางมาเข้าพรรษาที่ศีรษะอโศก
อา.๑๓ สมณะทบทวนปาติโมกข์ที่โบสถ์ สิกขมาตุประชุมที่ศาลาเขตหญิง
-ภาคค่ำ เวียนธรรมเนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา
-สมณะทุกรูปที่ไปกิจนิมนต์ ช่วยงานอบรม เดินทางกลับเข้าพื้นที่ ปีนี้มีสมณะเข้าพรรษาที่ศีรษะอโศก ๑๐ รูป สิกขมาตุ ๓ รูป
จ.๑๔ ทำวัตรเช้าพิเศษ เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ญาติโยมมาค้างวัดกันมาก
-หลังทำวัตรเช้า สมณะอธิษฐานเข้าพรรษาที่โบสถ์ สิกขมาตุอธิษฐานพรรษาที่ศาลาเขตหญิง
-ภาคบ่ายคุรุสัมมาสิกขา จัดรายการเกมตอบปัญหาวิชาพุทธศาสนา
-ภาคค่ำ ตบะธรรมหรรษา ทั้งชุมชน
อ.๑๕ พ่อท่านพร้อมปัจฉาสมณะ เมตตามาบิณฑบาต ที่ชุมชนศีรษะอโศก ก่อนฉันเทศน์โปรดเน้นศักดิ์และสิทธิของนิสิตม.วช. รวมทั้งตอบคำถาม หลังฉันก็เมตตาเป็นประธานร่วมประชุมนิสิตม.วช.ศีรษะอโศกทั้งหมด ให้คำแนะนำในการร่างธรรมนูญนิสิต ม.วช. และตอบคำถามต่างๆเป็นเวลา ๓ ชั่วโมงเต็มๆ
-ภาคค่ำ นักเรียนประถมฯ และมัธยมฯ สส.ษ.ทั้งหมด ร่วมกันศึกษาศีล พัฒนาจิตวิญญาณ โดยแบ่งกลุ่มตามฐานงาน
-ส.ถ่องแท้ และ ส.ผิว สัตตาหะไปช่วยงานอบรมฯ ที่ศรีโคตรบูรณ์อโศก จ.นครพนม
-ส.คิดถูก ส.ลั่นผา และส.ข้าฟ้า สัตตาหะ ไปช่วยงานอบรมฯ ที่ร้อยเอ็ดอโศก จ.ร้อยเอ็ด
-ประชุมกลุ่มนกกระจอกเทศ เตรียมงานอบรมรุ่นที่ ๑๓
พ.๑๖ สมณะ สิกขมาตุ ประชุมที่โบสถ์
พฤ.๑๗ ประชุมคุรุ สส.ษ.
ศ.๑๘ ประชุมคุรุ ชั้นประถมศึกษา กลุ่มนกกระจาบ
ส.๑๙ ประชุม สส.ษ. ฝ่ายหญิงทั้งหมด ที่บ้านชาวดิน สิกขมาตุเป็นประธาน
อา.๒๐ ประชุมคุรุและนิสิต ม.วช.บางส่วน ร่วมกันกำหนดระเบียบปฏิบัติของนิสิต ม.วช. และทำความเข้าใจถึงศักดิ์ และสิทธิ์ของการเป็นนิสิต ม.วช.
กลุ่มกระจอกเทศ ประชุมสรุปงานอบรมฯ รุ่นที่ ๑๓ และเลื่อนการอบรมรุ่นที่ ๑๔ ออกไปเดือนหน้า เพื่องานอบรมคนสร้างชาติแทน
ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าฐานงานแปรรูป เป็นตัวแทนกลุ่มสตรีสหกรณ์สวนฟ้านาบุญศีรษะอโศก เดินทางไปร่วมงานฝึกอบรมหลักสูตร "การสัมมนาการสร้างเครือข่ายผลิตภัณฑ์ด้านผัก/ผลไม้แปรรูป" ของโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในสหกรณ์ปี ๒๕๔๖ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ ก.ค. ๔๖ ณ โรงแรมโกลเด้นแกรนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
จ.๒๑ นิสิต ม.วช.บางส่วน และนักเรียน สส.ษ. ชั้น ม.ปลายทั้งหมด ประชุมเตรียมงานอบรมเยาวชนคนสร้างชาติ รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ ติดต่อกัน ๑๐ วัน คุรุขวัญดิน เป็นที่ปรึกษา
-ส.วินยธโร และส.พาลสุริโย เดินทางกลับ จากไปช่วยงานอบรมฯ
-ประชุมคุรุทั้งหมด สมณะ สิกขมาตุเป็นประธาน
อ.๒๒ ส.คิดถูก ส.ลั่นผา และส.ข้าฟ้า เดินทางกลับเข้าพื้นที่
-สมณะที่ลงอารามทั้งหมด ประชุมที่โบสถ์
-สส.ษ. ทั้งหมด ประชุมชี้ขุมทรัพย์ หลังจากว่างเว้นมานาน
-สส.ษ. ชั้นม.ปลายทั้งหมด ประชุมเตรียม งานอบรมคนสร้างชาติ รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒
-ส.วินยธโร และ ส.พาลสุริโย สัตตาหะไปช่วยงานอบรมฯ ที่ศรีโคตรบูรณ์อโศก จ.นครพนม
พ.๒๓ คณะกรรมการชุมชนประชุมช่วงทำวัตรเช้า
-ส.คิดถูก ส.ลั่นผา และ ส.ข้าฟ้า สัตตาหะ ไปช่วยงานอบรมฯ ที่ร้อยเอ็ดอโศก
-ส.พันเมือง ส.พอจริง ส.ใต้ดาว และสม.ต้นข้าว เดินทางเข้าราชธานีอโศก เช้าไป-เย็นกลับ
ส.๒๖ ส.ผืนฟ้า พร้อมกลุ่มพี่เลี้ยงนกกระจอกเทศบางส่วน ไปประเมินผล และเยี่ยม เยียนเกษตรกร ที่เข้าอบรมฯ รุ่นที่ ๔ จำนวน ๔ หมู่บ้าน ใน อ.เดชอุดม จ.อุบลฯ มีการรวมกลุ่มทำโรงปุ๋ยอินทรีย์ใช้กันเองในหมู่บ้าน
-กลุ่มเกษตรกรที่เคยมารับการอบรมฯ รุ่นที่ ๑๐ มาเยี่ยมเยียนชาวศีรษะอโศก และแจ้งข่าวการไปรวมตัวกันทำกิจกรรมต่างๆ เกิดสมาชิกเพิ่มจาก ๑๐ เป็น ๘๐ คน
อา.๒๗ ประชุมนิสิต ม.วช.ทั้งหมด แต่ส่วนหนึ่งติดงานอบรมฯ ไม่ได้ประชุม
จ.๒๘ สมณะทุกรูปที่ลงอารามศีรษะอโศก กลับจากสัตตาหะไปช่วยงานอบรมฯ เข้าโบสถ์ทบทวนปาติโมกข์ ส่วนสิกขมาตุประชุมที่ศาลาเขตหญิง
-ประชุมคุรุทั้งหมด ช่วงภาคค่ำ สมณะ -สิกขมาตุ เป็นประธาน
อ.๒๙ สมณะทุกรูปประชุมที่โบสถ์ หลังบิณฑบาต
-คุรุทั้งหมดประชุมที่โขลงคุณ
-ส.คิดถูก ส.ลั่นผา ส.ข้าฟ้า สัตตาหะไปช่วยงานอบรมฯ ที่ร้อยเอ็ดอโศก
-หัวหน้าพรรคเพื่อฟ้าดิน อ.ขวัญดิน สิงห์คำ กลับจากการไปร่วมประชุมพรรคฯ ที่ทักษิณอโศก จ.ตรัง ขอที่ประชุมช่วงหลังฉัน ประชุมวิสามัญ มติเอกฉันท์ในการนำชุมชนศีรษะอโศกเข้าร่วมระบบรัฐวิสาหกิจชุมชน เฉพาะฐาน โรงสีข้าว
-กลุ่มกระจอกเทศประชุมเตรียมงานอบรมฯ รุ่นที่ ๑๔
พ.๓๐ สมณะ ๔ รูป สัตตาหะไปราชธานี-อโศก เพื่อเรียนธรรมวินัย
พฤ.๓๑ ประชุมคณะทำงานกรรมการบริหารชุมชน และกำหนดสมณะ สิกขมาตุ ที่ปรึกษาประจำสายงานต่างๆ
-คุณปัทมาวดี กสิกรรม และน.พ.ไฟธรรม(วีระพงศ์) ชัยภัค มาทดลองใช้ยกร่างแบบประเมินสุขภาพองค์รวมด้วยตนเอง กับกลุ่มย่อยสายสาธารณสุขชุมชนศีรษะอโศก เพื่อวิเคราะห์วิจารณ์นำไปปรับปรุงใช้จริง ประเมินผลสุขภาพชาวอโศกตามหลัก ๗ อ. หัวใจหลักของสุขภาพ บุญนิยม

อบรมหลักสูตรสัจธรรมชีวิต
รุ่นที่ ๑๑ พฤ.๓-จ.๗ เกษตรกรจาก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ๑๐๔ คน เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ๕ คน และอาสาสมัคร จาก อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ๘๔ คน รวม ๑๙๓ คน
ครั้งนี้ต้องบูรณาการการอบรม ๒ คณะเข้าด้วยกัน เสริมกลุ่มพี่เลี้ยงอีก ๑ กลุ่ม รวมกิจกรรมที่รวมกันได้ และแยกกิจกรรมบางอย่างที่แตกต่างกัน
รุ่นที่ ๑๒ พ.๙-อา.๑๓ เกษตรกรจากอ.กันทรารมย์ ศรีสะเกษ และอ.วาปีปทุม มหาสารคาม รวม ๔๗ คน เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ๒ คน
รุ่นที่ ๑๓ พ.๑๖-อา.๒๐ เกษตรกรจาก อ.ภูสิงห์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ และอ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม รวม ๘๘ คน เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ๓ คน
รุ่นที่ ๑๔ พ.๓๐ ก.ค.-อา.๓ ส.ค. เกษตรกรจาก อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ๘๒ คน เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ๔ คน รวม ๘๖ คน

อบรมเยาวชนคนสร้างชาติ
รุ่นที่ ๑ พ.๒๓-อา.๒๗ นักเรียนชั้น ม.๕ ส่วนหนึ่ง จากโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อ.กันทรลักษ์ และสมทบจากมหาสารคามอีก ๑๐ คน รวม ๒๐๕ คน
รุ่นที่ ๒ อา. ๒๗-พฤ.๓๑ นักเรียนชั้น ม.๕ สายวิทยาศาสตร์ จากโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อ.กันทรลักษ์ จำนวน ๑๙๖ คน

ต้อนรับผู้มาดูงาน
พฤ.๓ เกษตรจังหวัด ๑๕ คน
ส.๕ อบต. กลางดง จ.อุดรธานี จำนวน ๕๐ คน
พฤ.๑๐ เจ้าหน้าที่ระดับสูงของส่วนงบประมาณระดับประเทศ (สตง.) ๑๕ คน
ศ.๑๑ การศึกษานอกโรงเรียน จ.บุรีรัมย์ ๖๕ คน เกษตรกรจากปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ ๓๐ คน
ส.๑๒ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน ๒๓ บ้านน้ำเย็น อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ๕๐ คน
-นักศึกษาสถาบันราชภัฏ จ.อุบลฯ (คณะมนุษยศาสตร์) ๓๐ คน
อ.๑๕ ผู้บริหารระดับสูง(นพ.ส.) จากกองพัฒนาชุมชน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ๖๐ คน
ศ.๑๘ เกษตรกรจาก อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ ๕๐ คน
จ.๒๑ โครงการทำดีเพื่อแผ่นดิน จากหน่วย เฉพาะกิจกรมทหารพราน ๒๓ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๖๔ คน
-นักเรียนศิริเกษน้อมเกล้า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ๓๘๕ คน
อ.๒๒ นักเรียนระดับประถมศึกษา ร.ร. เกษตรประชาตาทวด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๑๕๐ คน
-กรรมการกองทุนหมู่บ้าน อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ ๑๕ คน
จ.๒๘ กรมทหารพรานที่ ๒๓ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ๑๐๐ คน
อ.๒๙ กองทุนหมู่บ้าน อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๕๐ คน
พฤ.๓๑ เกษตรกร อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โดย ธ.ก.ส. จำนวน ๑๐๖ คน (รับประทานอาหาร ๑ มื้อ)

ข้อคิดขอฝาก
คนรักสะอาด จะฉลาดในการทำให้สะอาด
คนรักบุญ จะฉลาดในการทำให้เกิดบุญ
คนสะอาดจึงไม่ยินดีในการทำสกปรก
คนบุญจึงไม่ยินดีในการทำบาป
ตบะทำลายบาปน้อย-บาปใหญ่
ให้ถึงความสะอาดหมดจดได้

- สิกขมาตุทองพราย ชาวหินฟ้า -

ศาลีอโศก
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๖

ในช่วงเข้าพรรษาของแต่ละปี ชาวพุทธจะถือเป็นโอกาสลด ละ เลิกสิ่งไม่ดี เช่น เหล้า ในปีนี้รัฐบาล สนับสนุน และรณรงค์ให้มีนโยบายงดเหล้า เข้าพรรษา ส่วนชาวอโศกเราก็ต้องเพิ่มเพดาน การปฏิบัติธรรม ให้สูงขึ้น โดยตั้งตบะธรรมทั้งเด็กและผู้ใหญ่กันทั้งชุมชน ตามพละอินทรีย์ของแต่ละคน บรรยากาศดูดี แต่ละคน สังวรกาย วาจา กันมากขึ้น แม้งานอบรมจะมีมาก แต่พวกเราก็ไม่ทิ้งการฝึกตนเอง พยายาม ทำตามคำสอน ของพระพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์ตน ประโยชน์ท่านไปพร้อมกัน

เหตุการณ์ประจำเดือน
-ทุกวันอังคาร สมณะประชุมอปริหานิยธรรม, ประชุมรุ่นพี่สัมมาสิกขา
-ทุกวันอาทิตย์ประชุมสรุปงาน ธ.ก.ส. และประชุมการศึกษา
-ทุกวันจันทร์ประชุมตรวจศีลคนวัด คนชุมชน นิสิต ม.วช. และนักเรียนสัมมาสิกขา
พ.๒ สมณะกำแพงพุทธ และพระอาคันตุกะ ๒ รูป เดินทางไปร่วมงานฌาปนกิจ นายวีระ แสงคำคม บิดาของ สมณะเด็ดขาด ณ เมรุวัดชลประทานฯ
พฤ.๓ ชาวบ้านจากอำเภอชุมแสงจำนวน๗ คน มาศึกษาดูงานวิถีชีวิตชาวชุมชน
ส.๕ สมณะเดินดิน สมณะบินบน และสมณะนวกะ สมณะมัชฌิมะ เดินทางมาเยี่ยม และให้กำลังใจ สมณะ และญาติโยมชาวไพศาลี
อา.๖ สมณะกำแพงพุทธ สมณะตรงมั่น นำนักเรียนมัธยมทั้งหมดไปพัฒนาปลูกไม้ผลที่ชุมชนเพชรผาภูมิ จ.กำแพงเพชร
จ.๗ สมณะเน้นแก่น สมณะดินทอง และพี่เลี้ยง ธ.ก.ส. เดินทางไปตรวจเยี่ยมประเมินผล ลูกค้าธ.ก.ส. รุ่นที่ ๓๙ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
อ.๘ สมณะเดินดิน ให้โอวาทนิสิต ม.วช. และชาวชุมชน ก่อนเดินทางไปสันติอโศก
พ.๙ อบรมลูกค้าธ.ก.ส.รุ่นที่ ๔๕ จาก อ.คลองขลุง อ.ทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน ๑๑๖ คน พนักงาน ธ.ก.ส. ๕ คน รวม ๑๒๑ คน
อา.๑๓ ประชุมประจำเดือนชุมชนศาลีอโศก
-สมณะลงโบสถ์สวดพระปาติโมกข์
-สมณะ สิกขมาตุ เวียนธรรมวันอาสาฬหบูชา มีชาวชุมชน และญาติโยม จากหลายจังหวัด พร้อมนักเรียน เต็มศาลา
จ.๑๔ สมณะ ๑๐ รูป พระอาคันตุกะ ๒ รูป อธิษฐานเข้าพรรษา
-ชาวชุมชน และนักเรียนตั้งตบะเข้าพรรษา เพื่อปฏิบัติบูชา
พ.๑๖-อา.๒๐ อบรมพี่เลี้ยงชาวชุมชนเข้าค่าย "เคี่ยวเราเพื่อเอามิตร" ครั้งที่ ๓ เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการทำงาน และเพิ่มความสามัคคีในการสร้างขบวนการกลุ่มให้เข้มแข็ง และวางใจ ซึ่งกันและกัน
พ.๒๓-อา.๒๗ อบรม ธ.ก.ส. รุ่นที่ ๔๖ จากอำเภอตะพานหิน ต.หนองตะขบ จำนวน ๑๐๑ คน เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ๕ คน รวม ๑๐๖ คน
พฤ.๒๔ นักเรียน ม.๑,๒,๓ จากโรงเรียนสำโรงชัย อ.ไพศาลี จำนวน ๗๑ คน ครู ๕ คน และนร. จากโรงเรียน กระทุ่มทอง อ.ไพศาลี ชั้น ม.๑ ม.๒ จำนวน ๕๒ คน ครู ๑ คน มาศึกษาดูงาน และ ฟังธรรม จากสมณะ กำแพงพุทธ
ศ. ๒๕ ประชุมคณะกรรมการวิทยุชุมชน
ส.๒๖ สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร ไปกิจนิมนต์แสดงธรรมที่สถาบันฝึกอบรมผู้นำ พลตรีจำลอง ศรีเมือง จ.กาญจนบุรี
อา.๒๗ กลุ่มแม่บ้านและกองทุนหมู่บ้านละ ๑ ล้านบาท บ้านแก่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ๑๓ คน มาศึกษา ดูงาน วิถีชีวิตชาวชุมชน และฟังธรรม
-สมณะลงโบสถ์ สวดพระปาติโมกข์
จ.๒๘ สมณะกำแพงพุทธ สมณะเน้นแก่น และพระพลังงาน พร้อมพี่เลี้ยง ชาวชุมชนไปตรวจเยี่ยมลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
พ.๓๐ สมณะเพื่อพุทธ และนักบวชอีก ๓ รูป พร้อมญาติโยมไปเผาศพโยมหลี บิดาของญาติธรรม (อ.สมจิตร) ณ เมรุวัดห้วยตะโก อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
พ.๓๐-อา.๓ ส.ค. อบรมลูกค้า ธ.ก.ส.รุ่นที่ ๔๗ จาก อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย จำนวน ๘๕ คน และพนักงาน ธ.ก.ส. ๕ คน รวม ๙๐ คน
พฤ.๓๑ กลุ่มการศึกษานอกโรงเรียน อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร นำชาวบ้านกลุ่มแม่บ้าน ตลิ่งชัน มาศึกษา ดูงาน จำนวน ๘ คน
-กลุ่มแม่บ้านบ้านแม่เปิน จ.นครสวรรค์ จำนวน ๑๓ คน มาศึกษาดูงาน และฟังธรรม จากสมณะสุพโล

ข้อคิดก่อนจบ
เรามักมองเห็นข้อบกพร่องของผู้อื่น
แต่ข้อบกพร่องของตนเองมักมองไม่เห็น
- สมณะดินทอง นครวโร -

สีมาอโศก
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๖

ตบะ ตบะ ตบะ ถ้าจะให้ดีต้องมีตบะ ถ้าจะให้เก่งต้องเคร่งตบะ ถ้าจะให้จริงต้องไม่ทิ้งตบะ อีกไม่กี่วัน ก็จะเข้าพรรษาแล้ว ถือว่าเป็นช่วงแห่งการบำเพ็ญตบะ

สำหรับพรรษานี้ สีมาอโศก มีสมณะ ๑๑ รูป พระอาคันตุกะ ๑ รูป สิกขมาตุ ๓ รูป อยู่ร่วมจำพรรษา รู้สึกว่า อุ่นหนา ฝาคั่ง อบอุ่นดีเป็นพี่น้องกัน

เหตุการณ์สำคัญในเดือนนี้
อ.๑ เปิดหลักสูตรสุขภาพ ๓ วัน (เริ่ม ๓๐มิ.ย.) มีผู้สนใจเข้าร่วมประมาณ ๔๐ คนนำโดย คุณน้อมบูชา จากปฐมอโศก และคุณใจเพชร (หมอเขียว) จากสวนส่างฝัน
-ส.หินเพชร ส.ธาตุดิน ไปสมทบกับสมณะ อีก ๓ รูป มี ส. โพธิสิทธิ์ ส.แก่นหล้า ส.ปองสูญ ไปร่วมจัด หลักสูตร มหัศจรรย์ ที่แก่นอโศก จ.ขอนแก่น และเมฆาอโศก จ.บุรีรัมย์
พ.๒ ส.สร้างไท ส.คำจริง สม.นวลนิ่ม และชาวสีมาอโศก ร่วมกับนักเรียนบางส่วนไปร่วมงานศพโยมพ่อ ส.เด็ดขาด ที่วัดชลประทานฯ และวันนี้เป็นวันปิดหลักสูตรสุขภาพด้วย
พฤ.๓-ส.๕ เปิดโครงการอบรม ก้าวสู่ชีวิตใหม่ในวิถีพุทธ นักเรียนจากโรงเรียนหนองตะลุมปุ๊ก ม. ๑-๓ จำนวน ๑๘๒ คน ครู ๘ คน สมณะทีมจัดหลักสูตรมหัศจรรย์มาร่วมสมทบด้วย
ศ.๔ ส.เดินดิน ส.บินบน และหมู่สมณะจากสีมาฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อปรับโครงสร้างภายในของสีมาฯ เมื่อเสร็จ เรียบร้อยแล้วจึงเดินทางต่อไปที่หินผาฟ้าน้ำ ชัยภูมิ
อา.๖ ภาคเช้าประชุมโรงขวด บ่ายประชุมคณะกรรมการบริหารสีมาฯ
อ.๘ ส.คำจริง ส.ร่มบุญ ไปอบรมสัจธรรมชีวิตที่ศูนย์วังน้ำเขียว เกษตรกรมาจาก อ.คง จ.นครราชสีมา
พ.๙ ส.น่านฟ้า ส.สร้างไท และญาติธรรม ไปเยี่ยมคุณใจบัว ซึ่งผ่าตัดต้อกระจกตา ที่ ร.พ. มหาราช และ รับกลับสีมาฯ
ศ.๑๑ พ่อท่าน ส.เดินดิน ส.แน่วแน่ ส.ชัดแจ้ง มาแวะฉันภัตตาหาร แล้วเดินทางไปบ้านราชฯ จ.อุบลฯ
ส.๑๒ ส.สร้างไท ส.หินเพชร และ สม.นวลนิ่ม และนักเรียนสัมมาสิกขาชั้น ม.๒ นำโดยคุณร้อยแจ้ง ไปร่วมงาน งดเหล้า เข้าพรรษา ที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม
อา.๑๓ วันอาสาฬหบูชา ตอนเย็นมีรายการเวียนธรรม โดยสมณะ ๘ รูป สิกขมาตุ ๓ รูป บรรยากาศดี ญาติธรรม มาร่วมฟังธรรมอย่างอบอุ่น
จ.๑๔ วันเข้าพรรษา หมู่สมณะทำพิธีอธิษฐานพรรษา ภาคก่อนฉันตบะธรรมจากสมณะ สิกขมาตุ และ ภาคเย็น รายการญาติโยม และนักเรียน ตั้งตบะธรรม ๙๖ คน
พ.๑๖-อา.๒๐ อบรมเกษตรกรหลักสูตร สัจธรรมชีวิต รุ่นที่ ๓๕ จาก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น จำนวน ๘๐ คน
พ.๒๓-อา.๒๗ อบรมเกษตรกรฯ รุ่นที่ ๓๖ จาก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม จำนวน ๘๖ คน เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ๒ คน
-จาก อ.ศรีมหาโพธิ และ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี จำนวน ๙๕ คน เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส.
๑๐ คน
-จาก อ.เมือง จ.สุรินทร์ จำนวน ๑๐๒ คน เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ๒ คน มีสมณะ ๔ รูป ส.นานุ่ม ส.ดงดิน ส.มือมั่น ส.แก่นหล้า
จ.๒๘ หมู่สมณะลงโบสถ์ เพื่อฟังสวดพระปาติโมกข์ ๑๒ รูป
อ.๒๙ หมู่สมณะประชุมอปริหานิยธรรม
-ญาติธรรมและนักเรียน สส.ม. ไปร่วมสนับสนุนรัฐบาลให้ออกกฎหมาย ห้ามโฆษณาเหล้า และเครื่องดื่ม ที่มีส่วนผสม ของแอลกอฮอล์ ช่วง ๐๕.๐๐-๒๒.๐๐ น. ที่หน้าทำเนียบรัฐบาล
พ.๓๐-อา.๓ส.ค. อบรมเกษตรกรหลักสูตรสัจธรรมชีวิต รุ่นที่ ๓๗ มาจาก อ.ปราสาท อ.กาบเชิง และ กิ่ง อ.พนมดงรัก จำนวน ๑๕๐ คน เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ๘ คน

ฝากข้อคิดสุดท้าย
"ความผิดพลาดที่ผ่านมา คือ บทเรียนอันล้ำค่าในอนาคต"

- สมณะหินเพชร ธัมมธีโร -


ราชธานีอโศก
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๖

พรรษาปีนี้ พ่อท่านจำพรรษาที่ราชธานีฯ ทำให้ผู้ที่อยู่ต้องคึกคักและกระตือรือร้นไปด้วย ปกติเดือนนี้ ฝนจะตกมาก แต่ปีนี้ฝนไม่ค่อยตก และเขื่อนปากมูลก็เปิดให้น้ำไหลตลอด ไม่รู้ว่าน้ำจะท่วมหรือไม่ ต้องคอยฟังข่าว ในเดือนต่อไป

เหตุการณ์ทั่วไป
อ.๑-พ.๒ ฝึกค่าย "หลักสูตรผู้ดีสัมมาสิกขาราชธานีอโศก" ฝึกให้เด็กมีมารยาทสังคม มารยาทในที่ประชุม การกิน การทำ ๕ ส. และการวางแผนงาน
อ.๑ สมณะประชุมอปริหานิยธรรม
พ.๒ อาจารย์ ๑ ส.บินบน ถิรจิตโต พร้อมปัจฉาสมณะ มาช่วยสร้างขบวนการกลุ่ม
พฤ.๓ สมณะเดินดิน และสมณะบินบน ร่วมเดินทางไปสร้างขบวนการกลุ่มให้สมณะที่ศีรษะอโศก หินผาฟ้าน้ำ สีมาอโศก และศาลีอโศก
อา.๖ ประชุมกรรมการชุมชนเรื่องเรือดูดทราย อนุญาตให้ดูดได้อย่างมีเงื่อนไข
-นิสิต ม.วช. เรียนเรื่องอาหารในโรงครัว
จ.๗ ประชุมนิสิต ม.วช. การปรับปรุงโรงครัว
-ประชุมสหกรณ์บุญนิยม
พ.๙-ศ.๑๑ นิสิตเข้าค่าย "หลักสูตรผู้นำ ม.วช." ศึกษาวีดิทัศน์เรื่อง "เสียงกู่จากครูใหญ่"
-สัมมนาระดมสมอง วางแผน ลงมือปฏิบัติ (๕ ส. และเตรียมงานที่อุทยานบุญนิยม)จริง
พฤ.๑๐ รายการเอื้อไออุ่นจากพ่อท่านจัดที่สันติอโศก แต่ส่งเป็นสัญญาณโทรศัพท์ไปให้ชาวบ้านราชฯ ได้ฟังกันด้วย
ศ.๑๑ พ่อท่านพร้อมคณะปัจฉาฯเดินทางมาถึง
จ.๑๔ ประชุมชุมชน
ส.๑๙ ประชุมคุรุ สัมมาสิกขาลัยวังชีวิต และสัมภาษณ์นิสิตที่เวียนกลับ
อา.๒๐ ประชุมพาณิชย์บุญนิยม และฐานงานต่างๆในชุมชน
-พ่อท่านพบนิสิต ม.วช.
จ.๒๑ ประชุมกรรมการชุมชน
-ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศก
-พ่อท่านสัตตาหะไปปฐมอโศก
อ.๒๒ สมณะประชุมอปริหานิยธรรม
-ประชุมเตรียมงานอบรม
-ประชุม ผรช. สัมมาสิกขา และผรช. ประจำชั้น
-สมณะดงดิน และสมณะมือมั่น สัตตาหะไปอบรมที่กลุ่มเมฆาอโศก
พ.๒๓ สมณะหินแก่น และสมณะฟ้าแสงสัตตาหะไปอบรมที่สวนส่างฝัน
พฤ.๒๔ ประชุมคุรุสัมมาสิกขา
อา.๒๗ ประชุมโครงการ สสส. กับน.พ.ไฟธรรม(วีระพงศ์) ชัยภัค และคุณธรรมชาติ กสิกรรม
จ.๒๘ สมณะ และพระอาคันตุกะร่วมฟังพระปาติโมกข์
อ.๒๙ ประชุมอปริหานิยธรรม
-เขตการศึกษาขอแรงพวกเราไปช่วยขนหิน เพื่อไปประดับที่ทำการเขตการศึกษา

งานสำคัญ
อา.๑๓ เปิดเทศกาลกินมังสวิรัติ ช่วงเข้าพรรษา และเฮือนทรงไทยหลังใหม่ ที่อุทยานบุญนิยม นิมนต์พ่อท่านโพธิรักษ์ฉันภัตตาหาร และเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาเป็นประธาน และคณะสื่อมวลชนต่างๆของจังหวัดอุบลฯ
มาร่วมรับประทานอาหารมังสวิรัติฟรีด้วย
-เวียนธรรมในวันอาสาฬหบูชา
-สมณะ และพระอาคันตุกะร่วมฟังพระปาติโมกข์ ที่โบสถ์น้ำ
จ.๑๔ สมณะอธิษฐานเข้าพรรษา สมณะ ๑๗ รูป และพระอาคันตุกะ ๑ รูป พ่อท่านร่วมจำพรรษาด้วย
ข้อคิดจากพ่อท่าน จะทำให้จิตแล่นไป ต้องพิจารณาให้มาก
อา.๒๐ ทุกวันอาทิตย์ สมณะ ๒ รูป ไปฉันอาหาร และแสดงธรรม ที่ร้านมังสวิรัติอุทยานบุญนิยม
พ.๒๓ สมณะราชธานีอโศก และศีรษะอโศก ร่วมเรียนพระวินัยที่พุทธสถานราชธานีอโศก

อบรม
ส.๕-พ.๙ นักเรียน ๕ โรงเรียน คือ โรงเรียนเมืองอุบล โรงเรียนบ้านท่าบ่อ โรงเรียนอุบลสงเคราะห์ โรงเรียน ประชาสามัคคี โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ระดับ ป.๕-ม.๓ จำนวน ๑๕๔ คน ครู ๔-๕ คน
พฤ.๑๗-จ.๒๑ อบรมนักเรียนโรงเรียนบ้านสะโน และโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก ต.สะโน อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ จำนวน
๒๐๓ คน และครู ๑๘ คน
พ.๒๓-อา.๒๗ อบรมเกษตรกรพักชำระหนี้ ธ.ก.ส. อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๑๓๗ คน เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ๕ คน

เหตุการณ์พัฒนา
อา.๒๗ ร้านอุทยานบุญนิยม มีขบวนการกลุ่มนิสิตไปช่วยค้าขาย และนิมนต์สมณะ ๒ รูปแสดงธรรม ผลปรากฏว่า มีคนมาฟังธรรม ๓๐ กว่าคน และเปิดตลาดผักผลไม้ไร้สารพิษเพิ่มขึ้น จำนวนคนซื้อ ไม่มาก กว่าเดิม แต่อาหารที่เป็นอาหารสุขภาพ คนนิยมซื้อไปกินที่บ้านมากกว่าเดิม

เกิด แก่ เจ็บ ตาย
เดือนนี้มีผู้ชรา และผู้ป่วยมาพักที่บ้านราชฯ มากขึ้น แผนกพลาภิบาล ต้องทำงานหนักขึ้น ผู้ป่วยก็มีนายฟื้น สามีโยมธูป ที่ป่วยด้านสมองทำให้เดินไม่ได้ นายอุดม พรหมสีดา ป่วยปรากฏอาการด้านสมอง ไม่สามารถ เดินได้ และโยมแม่ท่านเดินดิน พิการเป็นอัมพาตที่ขาต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล เพราะเป็น แผลกดทับ ติดเชื้อ ไม่สามารถพูดได้
-แผนกพลาภิบาล บริการนวด อบสมุนไพร ย่าง ออกกำลังกาย กับผู้อายุยาว และบุคคลทั่วไป

ผู้มาเยือน
จ.๓๐ มิ.ย.-ส.๕ อาสาสมัครนานาชาติกลุ่มกรีนเวย์ จำนวน ๘ คน มาศึกษาวิถีชีวิตชุมชน
พฤ.๓ ตัวแทนหมู่บ้าน ๑๖ จังหวัดภาคอีสาน มาศึกษาดูงานในชุมชน จำนวน ๑๕ คน
ศ.๔ มูลนิธิพิทักษ์ธรรมชาติเพื่อชีวิต ร่วมกับ สนง. กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำเยาวชนมา ๓๐ คน
-โรงเรียนบุณฑริกวิทยา อ.บุณฑริก จ.อุบลฯ นำนักเรียน ม.๖ จำนวน ๓๐ คน
จ.๗ คณะครู ร.ร.พิบูลย์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลฯ จำนวน ๑๐ คน
-ดร.สุขุม อัตวาวุฒิชัย นำนักศึกษาเอกพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กทม. จำนวน ๑๐ คน
อ.๘-พ.๙ ทาง กกต. จังหวัดอุบลฯขอใช้สถานที่ศูนย์ฝึกอบรมกสิกรรมไร้สารพิษ เพื่อจัดการสัมมนาสมาชิก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำภาคประชาชน จากตำบลทุ่งขวาง และตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ ในหลักสูตร การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันการทุจริต ระยะที่ ๓ (เพิ่มเติม) รุ่นที่ ๒๖ จำนวน ๙๕ คน
ส.๑๒ คณะการศึกษานอกโรงเรียน จ.ศรีสะเกษ ๑๕ คน
ส.๑๙ นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๘ คน มาขอทำวิจัยชุมชนพึ่งตนเอง
พ.๒๓ ผอ.การท่องเที่ยว ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาฯ คณะเจ้าหน้าที่เมืองอุบลฯ และเจ้าหน้าที่ช่อง ๑๑ จำนวน ๒๔ คน ชมสถานที่ และโรงเรียนวิถีพุทธ
-คณะเยาวชนคนดีอำเภอสว่างวีระวงศ์ จำนวน ๑๒๐ คน
พฤ.๒๔ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๘ คน
-สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี ๔๐ คน
ศ.๒๕ ร.ร.อุบลปัญญานุกูล ๑๕ คน มาเรียนอาชีพ
-ร.ร.จากจังหวัดหนองคาย ๑๐ คน
จ.๒๘ โรงเรียนตาลสุม นำนักเรียนหญิงที่เข้าค่ายต้านยาเสพติด ๔๐ คน
อ.๒๙ คณะกรีนเวย์ นำชาวต่างประเทศมาศึกษาชุมชน ๑๒ คน อยู่ ๕ วัน

ก่อนจาก ขอฝากข้อคิดจากสมณะเดินดิน กล่าวเอาไว้ว่า
"การเสพภพ เหมือนการเสพกามชนิดหนึ่ง และเน้นว่าเราควรทำปวารณาให้เกิดประโยชน์ โดยเรา จะทำตนเอง ให้มีผู้ติงเตือนได้ทุกวัน"

- สมณะฟ้าไท สมชาติโก-

ภูผาฟ้าน้ำ
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๖

เดือนนี้มีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นอีกวันหนึ่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่ทวนกระแสกับสังคม เรื่องการศึกษา โดยโรงเรียนทั่วไปจะมีวันลูกเสือ แต่ทางร.ร.สัมมาสิกขาภูผาฯ กำหนดให้ทุกวันเสาร์ของทุกสัปดาห์ เป็นวัน"ลูกโพธิสัตว์" จะมีการบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก ซึ่งบรรยากาศเป็นที่น่าประทับใจ และอบอุ่น

และเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่บรรพชนของชุมชนภูผาฯ ที่ได้บุกเบิกสร้างชุมชนมาก่อนได้เสียชีวิตไปครบรอบ ๑ ปี คือ คุณภูฟ้า แพงค่าอโศก พวกเราได้จัดพิธีรำลึกถึงคุณงามความดี โดยสมณะ คนวัด ชาวชุมชน และ เด็กนักเรียน สัมมาสิกขา บรรยากาศเป็นที่ซาบซึ้งประทับใจในความดีของคุณภูฟ้า แม้จะเสียชีวิต ไปแล้ว แต่ภูฟ้า ยังไม่ตาย เพราะมีภูฟ้า ๒-๓-๔-๕ ...ยังอยู่ เพราะมีผู้ทำงานสืบทอดต่อมาเรื่อยๆ

เหตุการณ์ต่างๆ
ทุกวันอังคาร สมณะประชุมอปริหานิยธรรม ที่ศาลาบรรพชน
ศ.๔-ส.๕ สมณะ ๔ รูป คนวัด ชาวชุมชน และ นร.สส.ภ. ม.๑,ม.๒ รวม ๓๐ กว่าชีวิต นำโดย อาจารย์ ๒ สมณะก้าวเก้า สรณีโย เดินทางไปร่วมงานวิทยาศาสตร์กับชีวิต เมืองสามหมอก ครั้งที่ ๓ ที่ ร.ร. ปายวิทยาคาร อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
ส.๕ สมณะ ๒ รูป และญาติธรรม ๑๐ กว่าชีวิต นำโดย อาจารย์ ๒ เดินทางไปกิจนิมนต์ ที่ อ.ขุนยวม จ. แม่ฮ่องสอน เพื่อดูสถานที่จะใช้อบรม ลูกค้า ธ.ก.ส.
อา.๖ สมณะ ๒ รูป คุรุ และ นร.สส.ภ. ม.๑, ม.๒ นำโดย สมณะลานบุญ วชิโร เดินทางไปเยี่ยม นร.ม.๒ ป่วย ด.ญ.วัชภรณ์ ท้าวอาสา ที่โรงพยาบาลสวนดอก
อา.๑๓ นักศึกษาปริญญาตรี ศึกษาวิชาโท จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) จำนวน ๒๐ คน และ อาจารย์ อีก ๑ ท่าน เดินทางมาศึกษาวิถีชีวิตชาวชุมชนภูผาฯ และพักค้าง ๑ คืน
- เย็น พิธีเวียนธรรม จากสมณะ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา มีญาติธรรมมาจากหลายที่ หลายแห่ง มาร่วมงาน ในครั้งนี้ อย่างคึกคัก อบอุ่น จนเต็มศาลาฟังธรรม
อา.๑๓,จ.๒๘ สมณะในอาวาสฟังสวดพระปาติโมกข์
จ.๑๔ วันเข้าพรรษา สมณะในอาวาส ๑๖ รูป ช่วงเช้าอธิษฐานเข้าพรรษา ร่วมกันที่ศาลาบรรพชน
พ.๑๖,๒๓,๓๐ สมณะ ๓-๔ รูป และญาติโยม นำโดย อาจารย์ ๒ เดินทางไป ร.ร.ปาย วิทยาคาร อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เพื่ออบรม ประเมินผล และต่อยอดให้กับนักเรียนที่เคยมาเข้ารับการอบรมที่ภูผาฯ และ ไม่ได้มา ซึ่งทางโรงเรียนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
พ.๑๖-ศ.๑๘ สมณะ คุรุ ฝ่ายการศึกษาสัมมาสิกขาภูผาฯ นำโดย สมณะลานบุญ วชิโร สัมมนา ร่างหลักสูตร การศึกษาแบบบูรณาการ ที่ศาลาซาวปี๋
ศ.๑๘ ประชุมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ สมณะ ๑๓ รูป อาจารย์ ๑ สมณะบินบน ถิรจิตโต เป็นประธาน
อา.๒๐ ประชุมคณะรับใช้กลุ่มภูผาฟ้าน้ำ (ครช.) ที่ศาลาเสียงธรรม อาจารย์ ๑ เป็นประธาน
- ประชุมกลุ่มภูผาฟ้าน้ำ สมณะ ๔ รูป อาจารย์ ๑ เป็นประธาน ที่ศาลาซาวปี๋
จ.๒๑ ช่วงทำวัตรเช้า และก่อนฉัน สมณะ คนวัด ชาวชุมชน และ นร.สัมมาสิกขา รำลึกถึงคุณภูฟ้า แพงค่าอโศก ผู้บุกเบิกสร้างชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ซึ่งเสียชีวิตครบ ๑ ปี
-และช่วงเย็นเป็นการจัดกิจกรรมฉลองการทำนาเสร็จ มีการกินข้าวร่วมกัน มีการแสดงของนักเรียน สัมมาสิกขา และ ชาวชุมชน คนวัด บรรยากาศสนุกสนาน อบอุ่น และน่าประทับใจ
อ.๒๒-จ.๒๘ สมณะ ๒ รูป สมณะดวงดี ฐิตปุญโญ สมณะเลื่อนฟ้า สัจจเปโม สัตตาหะ เดินทางไปอบรม ลูกค้าธ.ก.ส. ที่ชุมชนเชียงรายอโศก จ.เชียงราย
พ.๒๓ สมณะ ๕ รูป นำโดย อาจารย์ ๑ สมณะบินบน เดินทางไปกิจนิมนต์ทำบุญรำลึกถึงคุณภูฟ้า แพงค่าอโศก ครบรอบวันเผา ๑ ปี ที่เสียชีวิตไป ณ บ้านเห็ดฯ กลุ่มภูผาฯ มี น.ร.สส.ภ. ม.๑ และญาติธรรม ไปร่วมงาน พอสมควร
อ.๒๙ สมณะ ๓ รูป ประชุมคุรุสัมมาสิกขาภูผาฯ ที่ศาลาซาวปี๋ สมณะลานบุญ เป็นประธาน (การประชุมครั้งนี้ มีการปรับเป็นการศึกษาแบบแม่ไก่ลูกไก่ ของ นร. ม.๑)
พ.๓๐ สมณะ ๔ รูป นำโดย สมณะดวงดี ฐิตปุญโญ ไปเยี่ยมญาติธรรม ป่วยที่โรงพยาบาล สวนดอก จ.เชียงใหม่ มีโยมนวลสวาท, โยมไมตรี, และแม่ของโยมทองคำ
พฤ.๓๑ ประชุมคณะกรรมการชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ณ ศาลาบรรพชน เวลา ๑๔.๐๐ น.

ธรรมะส่งท้าย
Everything happens for the best .
อะไรที่เกิดขึ้นก็ดีทั้งนั้น

- ทีมงานสมณะภูผาฯ

สังฆสถานทักษิณอโศก
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๔๖

เดือนนี้เป็นเดือนที่มีคุณค่าความหมายต่อพี่น้องชาวทักษิณอโศกและญาติธรรมชาวใต้อย่างยิ่ง เนื่องจาก วันศุกร์ที่ ๒๕ พ่อท่านโพธิรักษ์มีกำหนดการที่จะเดินทางมาร่วมงานภราดรภาพซาบซึ้งใจ ซึ่งจะจัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ ๒๖ โดยมีพรรคเพื่อฟ้าดินเป็นเจ้าภาพ รวมทั้งเป็นงานเพื่อพบปะสังสรรค์ของเกษตรกร ที่ผ่าน การอบรม หลักสูตรสัจธรรมชีวิต สำหรับการอบรมในเดือนนี้ ตามกำหนดมี ๓ รุ่น แต่จัดได้เพียงรุ่นเดียว เนื่องจากทางธ.ก.ส.มีเหตุขัดข้องบางประการ

ปลายเดือน มิถุนายน ๒๕๔๖ ญาติธรรมชาวปากช่องจำนวนราว ๘ คนเดินทางมาแวะพักค้าง ที่ชุมชน ทักษิณอโศก

จ.๓๐ มิ.ย. ภันเตกล้าดี เตชพหุชโน ส.ดาวดินร่วมเดินทางไปดูที่ดินริมฝั่งทะเลอันดามัน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง ที่ดินดังกล่าวญาติธรรมชาวสวนธรรมชาติอโศก อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร ได้รวมตัวกันซื้อไว้ เป็นศาสนสมบัติ
พ.๒-อา.๖ อบรม"สัจธรรมชีวิต" รุ่นที่ ๒๒ เป็นเกษตรกรจาก จ.พัทลุง จำนวน ๙๙ คน
จ.๗ ภันเตดินดี สันตจิตโต สมณะดาวดิน เดินทางไปเยี่ยมเยียนชาวบ้าน ที่ลานหอยเสียบ อ.จะนะ จ.สงขลา
อ.๘ สมณะสู้ซื่อ หสิโต และญาติธรรมชาวชุมชนทักษิณอโศก เดินทางไปเยี่ยมแม่ของครูบัวขาว ที่ป่วย รักษาตัว อยู่ที่โรงพยาบาลวชิระ จ.ภูเก็ต
ส.๑๒ ภันเตสันตจิตโต สมณะดาวดิน ญาติธรรมชาวนครศรีธรรมราช และชาวชุมชนทักษิณอโศก ไปร่วม งานศพ โยมสร้วง แซ่ด่าน อายุ ๘๗ ปี ที่กิ่งอ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช
อา.๑๓ วันอาสาฬหบูชา ภาคค่ำมีรายการเวียนธรรมให้โอกาสญาติโยมรายงานการปฏิบัติธรรม และ ความตั้งใจ ที่จะปฏิบัติลด ละ ในช่วงเข้าพรรษา
ศ.๒๕ พ่อท่านเดินทางถึงท่าอากาศยาน จ.ตรัง โดยมีญาติธรรมที่เดินทางมาร่วมงาน วันภราดรภาพ ซาบซึ้งใจ ซึ่งเดินทางมาจากชุมชน และองค์ต่างๆของชาวอโศกมาคอยต้อนรับ
-ภาคค่ำ มีรายการเอื้อไออุ่น
ส.๒๖ งานภราดรภาพซาบซึ้งใจ มีญาติธรรมจากจังหวัดต่างๆและเกษตรกรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรสัจธรรมมาร่วมงานประมาณ ๔๒๗ คน บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก อุ่นหนาฝาคั่ง มีซุ้มอาหารหลากหลาย อุดมสมบูรณ์ด้วย ผลไม้ นานาชนิด เช่น ลองกอง ทุเรียน มังคุด เงาะ ฯลฯ และแถมได้ฟังธรรมะจากพ่อท่าน จึงอิ่มทั้งกายและใจ
อา.๒๗ ชาวทักษิณได้มีโอกาสตักบาตรพ่อท่าน ก่อนเดินทางกลับบ้านราชฯ

"นิพพาน"หรือ"สันติธรรม"นั้น
มิใช่ความหนึ่งเดียวที่ไม่มีใครอื่น
หรือไม่เห็นคนอื่นจริงๆ
แต่เป็นความเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกันได้ยิ่งๆขึ้น
กับคนอื่นมากหลาย หมู่อื่นยิ่งๆขึ้น
สังคมอื่นโตใหญ่ไพศาลขึ้น
สากลอื่นที่กว้างยิ่งขึ้น
ขยายยิ่งๆขึ้นอย่างเกื้อกูล เสียสละ
สามัคคีกันได้จริง และจริงใจต่างหาก
(พ่อท่าน ๓ ก.พ.๒๒)

- สมณะดาวดิน ปฐวัตโต -

สังฆสถานหินผาฟ้าน้ำ(ชัยภูมิ)
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๖

ช่วงนี้เด็กนักเรียนร่วมแรงกับชาวชุมชนถอนกล้าดำนา เวลาที่เหลือก็นำมาเตรียมสถานที่ และฐานงานต่างๆ เพื่อเตรียมต้อนรับ คนของแผ่นดินที่เข้ามารับการอบรมศักยภาพ และคุณภาพชีวิตเกษตรกร ซึ่งหลังจาก เสร็จการอบรม ก็ได้ลดละเลิกอบายมุข ถือศีล ๕ พึ่งตนเองได้ และได้พบสัจธรรมชีวิตกันแทบทุกคน

เหตุการณ์สำคัญเดือนนี้
พ.๒ สมณะ และชาวชุมชน ไปร่วมงานศพโยมพ่อ สมณะเด็ดขาด จิตตสันโต ที่ จ.นนทบุรี
พฤ.๓ ชาวชุมชน และเด็กนักเรียน ร่วมลงแขก ถอนกล้า ดำนา ๑๐ ไร่
ศ.๔ ผู้นำชุมชน ๑๑ คน จากจ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นเครือข่ายวัดป่าติ้วมาเยี่ยมศึกษาชุมชนหินผาฟ้าน้ำ
-ญาติธรรม ๓ ท่านจากชุมชนทักษิณอโศก จ.ตรัง มาร่วมอบรมคุณภาพชีวิตเกษตรกร
ส.๕ สมณะเทินธรรม จิรัสโส ได้จาริกมาร่วมเข้าพรรษา
-สมณะเดินดิน ติกขวีโร และสมณะบินบน ถิรจิตโต พร้อมทีมงานสมณะนวกะ อีก ๘ รูป ได้เดินทาง มาเยี่ยมเยือน ชาวชุมชนหินผาฟ้าน้ำ เพื่อร่วมประชุมสัมมนากับชาวชุมชน
อา.๖ คณะ พอช.(พัฒนาอาชีพชนบท) มาร่วมใช้ชีวิต กิน อยู่ หลับ นอน ในวิถีของชาวชุมชน ซึ่งชาวชุมชน ได้จัด กิจกรรมต่างๆ ให้รวม ๓ วัน ๒ คืน
อ.๘ อบรมเกษตรกรจากอ.จัตุรัส และเจ้าหน้าที่ธ.ก.ส. (ช่วงวันที่ ๘-๑๒ ก.ค.๔๖)
-ชาวชุมชน ๓ คน ไปร่วมงานพุทธทาสรำลึก ที่วัดป่าธรรมดา ที่อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
พฤ.๑๐ ประชุมจัดตั้งคณะกรรมการการศึกษาบุญนิยม โรงเรียนสัมมาสิกขาหินผาฟ้าน้ำ
ส.๑๒ ญาติธรรมจาก จ.หนองคาย ๓ คน มาร่วมกิจกรรมเข้าพรรษา
อา.๑๓ กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา มีญาติธรรมจากชุมชนสันติอโศก มาร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา
-ตอนเย็น มีรายการเวียนธรรม ซึ่งสมณะมาร่วม จำพรรษา ๖ รูป ญาติธรรมประมาณ ๑๐๐ คน
จ.๑๔ กิจกรรมวันเข้าพรรษาทั้งเด็กและผู้ใหญ่ร่วมกันตั้งตบะธรรม ลดละกิเลสตนเองในช่วงเข้าพรรษา
-ตอนค่ำ สมณะนึกนบ ฉันทโส สอนผญา ปรัชญาคนอีสาน ให้ชาวชุมชน
อ.๑๕ สมณะ ๓ รูป(ส.โสรัจโจ, ส.ฉันทโส, ส.สิงคีวัณโณ) ไปประเมินผลที่บ้านเรือ ต.โอโล อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
-สมณะ ๓ รูป(ส.ฉันทโส, ส.จิรัสโส, ส.สิงคีวัณโณ) ไปร่วมงานอบรมเกษตรกรที่ชุมชนแก่นอโศก จ. ขอนแก่น (ช่วงวันที่ ๑๖-๒๐ ก.ค.๔๖)
พ.๑๖ สมณะนึกนบ ไปแสดงธรรมที่วัดบ้านอีหมุน อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ในงานอบรมเกษตรกร ของ ธ.ก.ส.
พฤ.๑๗ จัดระบบการดูแลเด็กนักเรียนสัมมาสิกขาหินผาฟ้าน้ำ โดยแบ่งกันไปพักกับผู้ใหญ่ในชุมชน เพื่อเป็น พี่เลี้ยง และดูแลพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด เหมือนความอบอุ่นในครอบครัว
-ดร.สมจิต กับคณะ ๘ คน จากมหาวิทยาลัย ขอนแก่น มาศึกษา และเรียนรู้สัมมาอาชีพชาวชุมชน จัดบายศรีสู่ขวัญ และร่วมกิจกรรม (๒ วัน ๑ คืน)
อา.๒๐ ชาวชุมชนร่วมทำวัตรเช้า ฟังเท็ป และร่วมกันสรุปเท็ป
พฤ.๒๔ สมณะนึกนบ ฉันทโส สมณะฝนธรรม พุทธกุโล ไปประเมินผลที่ อ.นาด้วง จ.เลย
-สมณะ ๒ รูป (ส.ฉันทโส, ส.พุทธกุโล) ไปร่วมอบรมเกษตรกร จากอ.ปากคาด จ.หนองคาย ที่ชุมชน ดินหนองแดนเหนือ (๒๓-๒๗ ก.ค. ๔๖) จ.อุดรธานี
ศ.๒๕ คณะทีมงานช่างโยธา จาก จ.ชัยภูมิ ซึ่งมาควบคุมดูแลโครงการถมลูกรังบดวัดถนนจากบ้านนาแก ผ่านหน้าชุมชน ยาวประมาณ ๘-๑๐ กม. งบประมาณจังหวัดชัยภูมิ ๔ แสนบาท ซึ่งขณะนี้ กำลังไถ เกรดถนน ได้เข้ามาเยี่ยมชม และร่วมรับประทานอาหารกับชาวชุมชน
-ตัวแทนชาวชุมชน ๓ คน ไปร่วมงานสัมมนา "ภราดรภาพ ซาบซึ้งใจ" ที่ทักษิณอโศก จ.ตรัง (๒๖-๒๗ ก.ค.๔๖)
จ.๒๘ สมณะ ๒ รูป (ส.โสรัจโจ, ส.ฉันทโส) ไปประเมินผลที่บ้านห้วยหว้า ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
อ.๒๙ ประชุมชาวชุมชนหินผาฟ้าน้ำ
-สมณะนึกนบ ฉันทโส และญาติธรรมเดินทางไปร่วมงานอบรมเกษตรกรที่ชุมชนดินหนองแดนเหนือ จ.อุดรธานี (๓๐ ก.ค-๓ ส.ค.๔๖)
-สมณะ ๓ รูป(ส.โสรัจโจ, ส.จิรัสโส, ส.สิงคีวัณโณ) ไปร่วมงานอบรมเกษตรกรที่ชุมชนแก่นอโศก บ้านหนองค้า ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
พ.๓๐ สมณะนึกนบ ฉันทโส แสดงธรรมอบรมเกษตรกรร่วมกับทีมงานธ.ก.ส. จ.หนองบัวลำภู ที่ ร.ร. บ้านทุ่งโปร่งประชาสรรค์ ต.กุดจิก อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

ขอฝากผญาปรัชญาคนอีสานว่า
เกิดเป็นเชื้อชาติแฮ้ง อย่าเหม็นสาบกุยกัน
เกิดเป็นไทชาวพุทธ ให้ฮักแพงกันไว้
คั่นผู้ได๋ดีให้ซ่อยยู้ ให้ซ่อยซูอย่าย้านลืน
คั่นผู้ได๋ขี้ฮ้าย ให้ไขแก้ซ่อยกัน
แปล: เกิดเป็นเชื้อชาติแร้ง อย่าเหม็นสาบซึ่งกันและกัน เกิดเป็นชาวพุทธ ให้มีความรัก เก็บรักษาความดี ของกัน และกัน ถ้าหากผู้ใดดีให้ช่วยกันอุ้มชู ค้ำจุน อย่ากลัวว่าเขาจะดีเกินตน หรืออิจฉาริษยาต่อกัน ถ้าผู้ใด ขี้เหร่ หรือไม่สวย ไม่งาม ไม่ดี ให้
ช่วยเหลือกันแก้ไข

- สมณะนึกนบ ฉันทโส -

พระพุทธองค์ตรัส
บุคคลพึงเห็นผู้ใด ผู้ชี้แจงโทษ กล่าวข่มขี่ มีปัญญา ว่าเป็นเหมือนบุคคลผู้ชี้บอกขุมทรัพย์ให้ พึงคบหาบุคคลเช่นนี้ ผู้เป็นบัณฑิต เมื่อคบบัณฑิตเช่นนั้น มีแต่คุณอันประเสริฐ ไม่มีโทษลามกเลย
บุคคลพึงกล่าวสอน พึงพร่ำสอน และพึงห้ามจากธรรมของผู้ที่มีความเห็นผิด
บุคคลนั้นเป็นที่รักของพวกที่มีความเห็นถูก
เป็นที่ชังของพวกที่มีความเห็นผิด

(พระไตรปิฎก ภาษาไทย ฉบับหลวง เล่มที่ ๒๙ "สารีปุตตสุตตนิเทสที่ ๑๖" ข้อที่ ๙๗๕)
(สารอโศก อันดับที่ ๒๖๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖)