หน้าแรก>สารอโศก

เก็บเล็กผสมน้อย - กระท้อนห่อ -

แนะบริโภคถั่วเหลืองเพิ่ม
ป้องกันโรคมะเร็ง-หัวใจ

ระทรวงสาธารณสุขแนะประชาชนไทยเพิ่มการบริโภคถั่วเหลืองเนื่องจากมีสารไอโซฟลาโวน และ ไฟโตเอสโตรเจน ที่มีคุณสมบัติป้องกันโรคมะเร็งและโรคหัวใจได้ ซึ่งเป็นสาเหตุการตายสูง ที่เพิ่มขึ้น พบปีละกว่า ๑๐ ล้านคนทั่วโลก ส่วนไทยพบมะเร็ง คร่าชีวิตคนไทยสูงเป็นอันดับ ๑ โดยควรกินถั่วเหลือง วันละ ๓๐-๕๐ มิลลิกรัม

นางนิตยา จันทร์เรืองมหาผล โฆษกกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพว่า ขณะนี้แนวโน้ม การเจ็บป่วย การเสียชีวิตของคนทั่วโลกรวมทั้งคนไทย เกิดมาจาก โรคไม่ติดต่อ ซึ่งมีสาเหตุ มาจาก พฤติกรรม ประจำวันของประชาชนเอง เช่น การขาดการออกกำลังกาย การรับประทานอาหารไม่ถูกต้อง ที่สำคัญ ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคความดัน-โลหิตสูง องค์การ อนามัยโลก รายงานว่า ในแต่ละปีประชากรโลกเสียชีวิตจากโรคมะเร็งอย่างเดียว ๖ ล้านคน เจ็บป่วย ปีละกว่า ๑๐ ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดปีละประมาณ ๕ ล้านคน

"ในส่วนของคนไทยในช่วง ๒ ปีมานี้ พบว่าคนไทยตายจากโรคมะเร็ง มากที่สุด ๔๒,๔๙๗ คน อันดับ ๒ ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด ๓๔,๐๒๘ คน หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๑ ของการตายของคนไทยทั้งหมดในปี ๒๕๔๔ จำนวน ๓๖๙,๔๙๓ คน" นางนิตยากล่าวแนะว่า ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ควรจะเพิ่ม การออก กำลังกาย และอีกด้านหนึ่งคือการปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร เน้นอาหารที่ให้กากใยมาก เช่น ผัก ผลไม้ และลดการบริโภคน้ำอัดลม

ทั้งนี้โฆษกกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจเมล็ดถั่วเหลือง ซึ่งเป็น แหล่งโปรตีน ที่มีราคาถูก เมื่อเทียบกับโปรตีนที่ได้จากสัตว์และมีปริมาณไขมันต่ำกว่าเนื้อสัตว์ และ ผลิตภัณฑ์ ที่ทำจากนมสัตว์ โดยในถั่วเหลืองมีสารสำคัญและมีคุณค่ามาก คือ ไอโซฟลาโวน (Isoflavone) ซึ่งเป็น สารตัวหนึ่ง ที่พบในพืช และสารไฟโตเอสโตรเจน (Phytoestrogen) ซึ่งเป็นฮอร์โมนของผู้หญิง ทำให้ผิวหนัง ไม่เหี่ยวย่น ดังนั้น ผู้ที่บริโภคถั่วเหลืองก็จะได้รับสารเอสโตรเจน นอกจากนี้ เส้นใยในถั่วเหลือง ยังช่วยรักษา ระดับของน้ำตาลในเส้นเลือด และทำให้ความดันโลหิตคงที่

จากการศึกษาวิจัยการบริโภคถั่วเหลือง และผลิตภัณฑ์ถั่วเหลือง ไม่ว่าจะเป็นน้ำเต้าหู้ เต้าหู้แผ่น นมถั่วเหลือง พบว่าสารบรรเทาและบำบัดรักษาอาการต่างๆ ที่ไม่พึงประสงค์ ของอาการ หมดประจำเดือน ในผู้หญิง ป้องกันและรักษาโรคหัวใจ รวมทั้งโรคกระดูกพรุน ซึ่งเป็นผลตามมาจากการหมด-ประจำเดือน สามารถ ป้องกันการเกิดโรคมะเร็งที่เต้านม และมะเร็งอื่นๆ เช่น ที่ผิวหนัง ปอด ลำไส้ใหญ่ และป้องกัน การเกิดมะเร็ง ต่อมลูกหมากในชาย โดยสารไอโซฟลาโวนในถั่วเหลือง จะเพิ่มการสังเคราะห์ ฮอร์โมน เอสโตรเจน เพื่อหลีกเลี่ยงการเจริญเติบโต ของเซลล์มะเร็ง ยังช่วยลดการอักเสบของเซลล์ในร่างกาย ลดการไหลเวียน ของโลหิตไปเลี้ยงเซลล์มะเร็ง ซึ่งจะเป็น การลดการเจริญและแพร่กระจาย ของเซลล์มะเร็ง นอกจากนี้ การบริโภคถั่วเหลือง และผลิตภัณฑ์ ของถั่วเหลืองในมารดาที่ให้นมบุตร เด็กจะได้รับ สารไฟโตเอสโตรเจนด้วย ซึ่งจะป้องกันโรคมะเร็ง ในเด็กได้ ทั้งนี้ ควรบริโภคถั่วเหลืองให้ได้วันละ ๓๐-๕๐ มิลลิกรัม

( ที่มา : หนังสือพิมพ์ X-cite ไทยโพสต์ กรกฎาคม ๒๕๔๖)

(สารอโศหก อันดับที่ ๒๖๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖)