หน้าแรก>สารอโศก

รายงานจากพุทธสถาน

สันติอโศก
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๔๖
แม้อยู่ในช่วงเข้าพรรษา ยังคงมีกิจกรรมมากมายเข้ามามีบทบาทในชีวิตชาวเรา ยังไงก็อย่าลืมศีล ลืมตบะ หรือเป้าหมายของตัวเอง อย่าปล่อยให้พรรษาผ่านไปอย่างไร้ความหมาย

เหตุการณ์วันนี้
ส.๒ ชาวชุมชนสันติอโศกส่วนหนึ่งเดินทางไปร่วมงานฌาปนกิจศพนางสมใจ พรหมสีดา โยมแม่ของสมณะเดินดิน ที่ราชธานีอโศก อุบลฯ

จ.๔ ประชุม ๘ พาณิชย์บุญนิยม โดยมีตัวแทนร้านค้าชุมชนชาวอโศกจากหลายชุมชนเข้าร่วมด้วย มีการแจกป้าย "หลักการคัดกรองสินค้าร้านค้าชุมชนชาวอโศก" ให้แก่ตัวแทนร้านค้าชุมชนฯ ที่เข้าร่วม
-ประชุมโครงการ"กู้ดินฟ้า(กสิกร)" จัดโดยพรรคเพื่อฟ้าดิน สาขา ๑๐ ร่วมกับเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทย

พฤ.๗-ศ.๘ ตัวแทนชุมชนสันติอโศก และเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทย (คกร.) เข้าร่วมงาน "สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี ๒๕๔๖" ณ ศูนย์นิทรรศการ และห้องประชุมไบเทค บางนา กทม. จัดโดย สำนักงานปฏิรูปสุขภาพ แห่งชาติ

ศ.๘-อา.๑๐ สัมมนาผู้ปกครอง นร. สัมมาสิกขาสันติอโศก ครั้งที่ ๑
-งานอบรม "ค่ายจริยธรรมหนุ่มสาว ครั้งที่ ๑๘"

ส.๙ ภาคค่ำกิจกรรมงาน "วันแม่" ของ นร. สส.สอ.

อา.๑๐ กิจกรรมงานวันแม่ของสันติอโศก จัดโดยพุทธธรรมสันติอโศก ร่วมกับ สส.สอ.
-รายการ"เทเหล้าเผาบุหรี่" สัมภาษณ์ ศ.น.พ.อุดมศิลป์ ศรีแสงงาม คุณชินกร ไกรลาศ คุณลีลาวดี วัชโรบล ดำเนินรายการโดย ท่านจันทร์ (ออกอากาศ ไอทีวี รายการวิถีธรรม)

ศ.๑๕ ขบวนจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ประมาณ ๑๐๐ คัน ในโครงการสัปดาห์ "สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย" เขตบึงกุ่ม มาเยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชนสันติอโศก

ศ.๑๕-อา.๑๗ อบรม "ค่ายอุโบสถศีล ๘" ครั้งที่ ๒๘

พ.๒๐ ชมร.สันติอโศก ทดลองจำหน่ายอาหารแบบอิ่มเอง(บุฟเฟ่ต์) เป็นครั้งแรก

พ.๒๐-อา.๒๔ นร.สส.สอ. ชั้น ม.๓ เดินทางไปช่วมงานอบรม"คุณธรรม-จริยธรรมเยาวชน" นร.ชั้นม.๑ ร.ร. ซับม่วงวิทยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว จำนวน ๗๕ คน ณ ชุมชนสวนศรี-บูรพาอโศก จ.ปราจีนบุรี

ศ.๒๒ ตัวแทนเครือข่ายชุมชนชาวอโศก ร่วมประชุมสัมมนา "การมีส่วนร่วมของประชาชนตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญครั้งที่ ๓" ที่ สนง.สภา ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
-นศ. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สาขาสังคมศาสตร์ จำนวน ๑๑ คน มาศึกษาวิถีชีวิตของชุมชนสันติอโศก
ศ.๒๒-อา.๒๔ โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก ไปร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ "รวมพลังปัญญา พัฒนาการศึกษาไทย" และร่วมจัดนิทรรศการ "การศึกษาทางเลือกสายศาสนธรรม" จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ(สกศ.) ที่ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

ส.๒๓ ทีวีช่อง ๙ รายการ"เมืองไทยรายวัน" ออกอากาศจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๕.๓๐ น.-๐๖.๐๐ น. มาถ่ายทำวิถีชีวิตชาวชุมชนฯ ผลผลิตจากกสิกรรมไร้สารพิษ

ส.๒๓-จ.๒๕ อบรมเชิงปฏิบัติการ"การผลิตรายการวิดีโอเทปเบื้องต้น" โดย อ.สมเจตน์ เมฆ-พายัพ หัวหน้าสูตร ผลิตรายการโทรทัศน์ และวิดีโอเทปเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีตัวแทนจากชุมชน และพุทธสถานต่างๆ ของชาวอโศกมาร่วมอบรมประมาณ ๔๐ กว่าคน

อา.๒๔ สมณะและชาวสันติฯส่วนหนึ่ง เดินทางไปร่วมงานฌาปนกิจศพแม่ของคุณใจประนม (มล) อายุ ๖๙ ปี ที่อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

พ.๒๗ คุณอาภาวดี พรหมพิทักษ์ น้องสาวคุณจุฬา สุดบรรทัด ประธานชุมชนสันติอโศก (ลูกลุงพ่อท่าน) เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง ชาวสันติฯ ไปช่วยงาน ร่วมงานฟังสวดศพ โดยมี ส.เพาะพุทธ พ่อท่าน ส.ร้อยดาว เทศน์หน้าศพ ในวันต่อมาตามลำดับ

ขอฝากข้อคิดสุดท้ายว่า
"ความแก่คุกคามเราเสมือนหนึ่งนางเสือร้าย โรคภัยไข้เจ็บรุกรานร่างของเราเสมือนหนึ่งข้าศึกศัตรู ชีวิตผันผ่านไปเสมือนหนึ่งน้ำไหลจากเหยือกที่แตกร้าว แต่กระนั้นก็ยังเป็นที่น่าอัศจรรย์ว่า มนุษย์ยังคงประพฤติชั่วอยู่"
(จำไม่ได้ว่าของใคร)
- สมณะกล้าตาย ปพโล -

ปฐมอโศก
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๔๖
แต่ละวัน แต่ละสัปดาห์ แต่ละเดือน กิจกรรม การงานต่างๆ มีมาไม่ขาดสาย แต่ดูเหมือนเดือนนี้ จะมาแรงแซงโค้ง ภารกิจทั้งนอกใน ถาโถมมาดังลูกคลื่น กระแทกพระฤาษีให้ตื่นจากภวังค์
ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ ต่างต้องกระตือรือร้น กระฉับกระเฉง ว่องไว แต่ไม่วู่วาม เร็ว แต่ไม่รีบร้อนกิจภายนอก ดำเนินไปได้

งานภายใน แนวลึกก็ไปได้ดี จึงจะไม่เพลี่ยงพล้ำแก่กิเลส เงียบ เหงา ง่วง ใครมีต้องรีบแก้ไขด่วน
เบื่อ บ่น บูดบึ้ง แบก(โลก) เป็นจุดอ่อนที่ต้องกำจัด
เพราะยุคนี้เป็นยุคอโศกเปิดประตูบ้านรับแขกบ้านแขกเมืองทุกระดับ ตั้งแต่คนกันเอง เรียบง่าย จนถึงผู้ใหญ่ผู้มีเกียรติ
ชาวเราทั้งหลายจึงต้องฝึกหัดวิสัยของเจ้าบ้าน ที่ดี "ใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับ" หมดยุค "แขกมาขอหลบขอหลับ" แล้ว
'ยิ้มแย้ม' เบิกบาน มีปฏิสันถารก่อน อ่อนน้อม ถ่อมตน ควรฝึกฝนกันถ้วนทั่วทุกถิ่นที่ของหมู่เฮา

ความเคลื่อนไหวในรอบเดือน
ประชุม สัมมนาเพื่อความไม่เสื่อม
อา.๓,๑๐,๒๔ ประชุมสรุปงานคณะทำงานอบรมสัจธรรมชีวิต

อา.๓,๓๑ ประชุมศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนาการแปรรูปสมุนไพรปฐมอโศก

จ.๔ สมณะเสียงศีล ชาตวโร สมณะนาไท อิสสรชโน และคณะร่วมประชุมโครงการกู้ดินฟ้า ประชาเป็นสุข ที่สันติอโศก

จ.๔,๑๑,๒๕ ประชุมคุรุ

อ.๕ ประชุมตรวจศีลนักเรียน แยกฐาน

อ.๑๒ งดประชุมตรวจศีลตามปกติ เพราะเพิ่งเหน็ดเหนื่อยจากกิจกรรมวันแม่ แต่ให้ศึกษาวีดิทัศน์เรื่ององคุลีมาล แล้วสรุปว่าดูแล้วได้อะไร ตามหลักการชมวีดิทัศน์ ๔ ข้อ

อ.๑๙ ประชุมตรวจศีลนักเรียน รวมกันทุกชั้น

อ.๒๖ ประชุมตรวจศีลนักเรียน แยกชาย-หญิง

อา.๑๐ ประชุมกลุ่มเพื่อนบุญอโศก

อา.๑๐,๑๗,๒๔,๓๑ ประชุมกรรมการชุมชน

อ.๕,๑๒,พ.๒๐,๒๗ ประชุมอปริหานิยธรรม

อ.๑๒,๒๖ สมณะฟังสวดปาติโมกข์
-สิกขมาตุประชุมกันเองวันพระ

พ.๑๓,๒๐,๒๗ คุรุประชุมร่างหลักสูตร

พ.๒๐ ประชุมสาธารณสุขบุญนิยม
-ประชุมสื่อสารบุญนิยม

จ.๒๕ สัมมนาคุรุ และคุรุประจำฐานงานต่างๆเพื่อปรับปรุงหลักสูตร บูรณาการ

อ.๒๖ ประชุมนิสิต ม.วช.

พ.๒๗ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะอำนวยการโรงเรียนสัมมาสิกขา ปฐมอโศกครั้งที่ ๓/๒๕๔๖
-ประชุมคุรุ ผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลเทียนหยด

ส.๓๐ ประชุมสิกขมาตุ

งานอบรมต่างๆ ทั้งนอก-ใน

อ.๒๙ ก.ค.-ส.๒ ส.ค. อบรมสุขภาพ ๗ อ. แก่สมาชิกเครือข่ายชาวอโศก

พ.๖-อา.๑๐ อบรมพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตราษฎร "โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน" ผู้เข้าอบรมเป็นเกษตรกรจากจังหวัดกาญจนบุรี สนับสนุนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี จึงเรียกเป็นการภายในว่า "โครงการผู้ว่าฯ" มีผู้เข้าอบรม ๘๕ คน หลักสูตรการอบรม มีนัยเช่นเดียวกับหลักสูตรการอบรมสัจธรรมชีวิตของธ.ก.ส.

จ.๑๑-ศ.๑๕ ที่ศูนย์อบรมอินทร์บุรี อบรม สัจธรรมชีวิตรุ่นที่ ๒๑ เป็นเกษตรกร จาก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

พ.๒๐-อา.๒๔ อบรมสัจธรรมชีวิต เกษตรกรจาก จ.ชุมพร ทั้งเจ้าพนักงาน และเกษตรกร รวม ๑๐๓ คน ระหว่างการอบรมมีบางส่วนขอกลับไปก่อน

ศ.๒๒-อ.๒๖ แกนนำด้านสุขภาพ ๕ คนไปร่วมอบรมแกนนำสุขภาพเครือข่าย คกร. เพื่อเป็นครูฝึกการอบรมแกนนำเกษตรกร ธ.ก.ส. ที่ราชธานีอโศก

พ.๒๗-อา.๓๑ อบรมเชิงปฏิบัติการค่ายสุขภาพ ๗ อ. ชุมชนปฐมอโศก และนักเรียน รวมผู้เข้าอบรม ๑๕๖ คน

ผู้มาเยี่ยมเยียนดูงานศึกษาวิถีชีวิตชุมชน
ส.๒ อาจารย์และนักศึกษาคณะสถาปัตย- กรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร จำนวน ๒๑ คน
-ครูสอนโรงเรียนคาทอลิก และโรงเรียนพุทธ ๔๑ แห่ง จำนวน ๙๐ คน
-นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ๓๕ คน

ดูงานด้านสมุนไพรที่ศาลาเจาะวิจัยฯ
อา.๓ ๑๗.๐๐ น. - ๑๘.๓๐ น. ฯพณฯ อุทัย พิมพ์ใจชน ประธานรัฐสภา แวะมาเยี่ยมชาวปฐมอโศกและดูงานการอบรม ก่อนกลับได้เล่าประสบการณ์ชีวิตให้แก่นักเรียน สสฐ. และชาวชุมชนฟัง เป็นที่ประทับใจ จบแล้วมีการแสดงของนักเรียนอนุบาลเทียนหยด เป็นการแสดงประกอบเพลง"งานหนักไม่เคยฆ่าคน" ตามด้วย นักเรียน สสฐ. ร่วมกันร้องเพลง "คนสร้างชาติ" มอบแด่ท่านประธานรัฐสภา

จ.๔ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จ.อุทัยธานี ๒๙ คน

พ.๒๐ แม่บ้านจากชุมชนต่างๆ ของกทม. นำโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานพัฒนาชุมชน ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน(ศพช.) จำนวน ๒๙๐ คน

พฤ.๒๑ คณะแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๑๕๐ คน ดูงานศูนย์เจาะวิจัยฯ สวนสมุนไพร
-นักศึกษาคณะคุรุศาสตร์ สถาบันราชภัฏ นครปฐม วิชาดนตรีไทยสากล ๖๐ คน ดูงาน ห้องบันทึกเสียง และวิถีชีวิตชุมชน

ส.๒๓ นักศึกษาภาควิชาอาชีวศึกษา วิชาภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จำนวน ๕๒ คน อาจารย์ ๒ คน

พ.๒๗ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และสมาชิกจาก ตำบลรางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี จำนวน ๕๐ คน ดูงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

ศ.๒๙ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ และสมาชิกจากตำบลหนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี จำนวน ๓๔ คน
-นักศึกษาปีที่ ๓ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร วิทยาเขตทับแก้ว ชาย ๑ คน หญิง ๔ คน มาศึกษาวิถีชีวิตนักเรียนสัมมาสิกขา และชาวชุมชน โดยพักค้าง ๑ คืน

ออกเยี่ยมเกษตรกรที่ผ่านการอบรมสัจธรรมชีวิต
ก. อบรมที่ศูนย์ อ.อินทร์บุรี
สมณะเสียงศีล ชาตวโร และสมณะก้อน-ดิน เสฏฐพโล นำคณะออกเยี่ยมดังนี้
ศ.๑ ที่อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
ส.๒ ที่อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

ข. อบรมที่ปฐมอโศก
จ.๔ สมณะนาไท อิสสรชโน กับคณะไปร่วมประชุม "โครงการกู้ดินฟ้า ประชาเป็นสุข" ที่สันติอโศก เสร็จประชุมแล้วเดินทางไปสมทบกับสมณะลือคม ธัมมกิตติโก และคณะออกเยี่ยมประเมินผลที่อ.วังม่วง จ.ลพบุรี โดยสมณะ สัตตาหะไป ๑ คืน

จ.๑๑ สมณะทำดี อโสโก และสมณะลือคม ธัมมกิตติโก และสมณะนาไท อิสสรชโน ออกเยี่ยมเกษตรกรโครงการผู้ว่าฯ อ.พนมทวน, อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

ส.๑๖ เยี่ยมประเมินผล อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

อา.๑๗ เยี่ยมประเมินผล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

จ.๑๘ เยี่ยมประเมินผล โครงการผู้ว่าฯ อ.ด่านมะขามเตี้ย, อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

อ.๑๙ เยี่ยมประเมินผล โครงการผู้ว่าฯ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

จ.๒๕ สมณะทำดี อโสโก สมณะลือคม ธัมมกิตติโก สมณะนาไท อิสสรชโน สัตตาหะไปออกเยี่ยมประเมินผล พร้อมคณะที่ อ.สระโบสถ์, อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี กลับถึงพุทธสถานเช้าวันพุธ ที่ ๒๗ ส.ค.

กิจกรรมเพื่อการพัฒนานักเรียน
เดือนนี้มีการจัดขบวนการกลุ่มหลายครั้ง เพื่อพัฒนาการของนักเรียน ในการศึกษาเรียนรู้ ชีวิต สังคม และการอยู่ร่วมกัน โดยลำดับดังนี้

พฤ.๗ สมณะร่มเมือง ยุทธวโร สมณะแก่นหล้า วัฑฒโน นำนักเรียน ม. ๕ ๑๓ คน และคุรุ รุ่นพี่ รวม ๑๙ คน ไปทัศนศึกษา สถานที่ต่างๆในจังหวัดชลบุรี

พฤ.๑๔ สมณะมั่นแจ้ง พุทธชาโต นำนักเรียนชั้น ม.๒ ไปศึกษาประวัติศาสตร์จังหวัดนครปฐม
-สมณะร่มเมือง ยุทธวโร สมณะแก่นหล้า วัฑฒโน นำนักเรียน ม. ๑ ไปศึกษาในเขตกทม.

ศ.๑๕ นำนักเรียน ม.๖ ไปศึกษาในเขตกทม.

ส.๑๖-จ.๑๘ สมณะร่มเมือง สมณะแก่น-หล้า และคณะ นำนักเรียนม. ๒ ไปสร้างขบวน การกลุ่มที่ธรรมชาติอโศก อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร แต่รถไปไม่ถึง จึงทำที่จังหวัดประจวบฯแทน ตอนกลับแวะสถานที่ที่น่าศึกษาในจังหวัดราชบุรี การไปครั้งนี้ สมณะสัตตาหะไปกิจนิมนต์ ๒ คืน

กิจกรรมวันแม่
ปีนี้จัดงาน ๒ วัน (๑๑-๑๒ ส.ค.) ในวันที่ ๑๐ พ่อแม่ผู้ปกครองทยอยเดินทางมาร่วมงาน กิจกรรมความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกี่ยวเนื่อง คือ

อา.๑๐ ผู้ปกครองเดินทางมาถึง
-เย็นนักเรียนซ้อมพิธีวันแม่

จ.๑๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ปฐมนิเทศผู้ปกครอง โดยคณะคุรุ สมณะ สิกขมาตุ
-พ่อ แม่ ลูก ร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน เสร็จแล้วนักเรียนพาคุณพ่อ คุณแม่ผู้ปกครองไปช่วยกันทำกิจกรรม ๕ ส.
-๑๓.๐๐ น. คุรุประจำชั้น พบผู้ปกครอง แลกเปลี่ยนข้อมูลกันและกัน และขอความร่วมมือในการดูแลปกครองบุตรหลาน
-๑๕.๐๐ น. เกมการละเล่นสนุกๆ ระหว่าง พ่อ แม่ ลูก
-รอบค่ำ การแสดงบนเวทีของนักเรียน มีทั้งการแสดงละคร ประกวดร้องเพลง และประกาศผลการประกวดเรียงความ คำกลอน และคำขวัญวันแม่ อีกทั้งคณะคุรุจัดให้รางวัลแก่นักเรียนที่พัฒนาตัวเองดีขึ้น และนักเรียนที่มีคุณธรรม
อ.๑๒ ทำวัตรเช้า เวียนธรรมวันแม่ โดย สิกขมาตุ สมณะกิจกรรมใส่บาตร

-เปิดโรงบุญ แจกอาหารวันแม่

-พิธีไหว้แม่ เปิดใจแม่ ลูก
-การแสดงดนตรีไทยของนักเรียน ของครอบครัวดนตรีไทย ขับเสภา ร้องเพลงไทยเดิม แหล่ บรรยากาศ ก็มีทั้งสนุกสนาน เฮฮา อิ่มอร่อย อบอุ่น ชื่นใจ ซึ้งใจ ที่ขาดไม่ได้คือน้ำตาแห่งความปีติใจ ถึงวันแม่ จะผ่านไป แต่แม่ก็ยังสถิตในใจของลูกทุกๆวัน

งานมหกรรมกู้ดินฟ้า ประชาเป็นสุข
ที่ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน อินทร์บุรี
พฤ.๗ สมณะเสียงศีล ชาตวโร และสมณะก้อนดิน เสฏฐพโล กลับจากการประเมินผล และเตรียมงานมหกรรมกู้ดินฟ้า ประชาเป็นสุข ที่ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน อินทร์บุรี

ศ.๘ สมณะเสียงศีล และสมณะก้อนดิน สัตตาหะไปชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนอินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
-สมณะ สิกขมาตุ ญาติโยม เดินทางไปร่วมงานทำบุญครบรอบวันถึงแก่กรรม ๑ ปี ของโยมบุญมาก สิทธิพันธุ์ โยมแม่ของสมณะเสียงศีล ที่จัดในวันที่ ๙ ส.ค.

ส.๙ จัดงานมหกรรมกู้ดินฟ้า ประชาเป็นสุข โดยมีวัตถุประสงค์คือ
๑. นัดชุมชนผู้เคยมาอบรมรุ่น ๑-๒๐ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
๒. เปิดตลาดชุมชน
๓. เปิดศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทย
๔. ทำบุญครบรอบวันถึงแก่กรรม ๑ ปี ของโยมบุญมาก สิทธิพันธุ์

อา.๑๐ สมณะเสียงศีล ชาตวโร สมณะก้อนดิน เสฏฐพโล เดินทางเข้าปฐมอโศก แล้วสัตตาหะต่อ ไปงานอบรมสัจธรรมชีวิตรุ่นที่ ๒๑ กลับปฐมอโศก วันศุกร์ที่ ๑๕ ส.ค.

กิจนิมนต์ต่างๆ
พ.๖ สิกขมาตุมาบรรจบ เถระวงศ์ ไปบรรยายเรื่อง"วิถีชีวิตวัยรุ่นวัยใส" ร่วมกับคุณอรสม สุทธิสาคร นักเขียนหนังสือเกี่ยวกับสังคม เช่น พันธนาการคุก ดอกไม้ราตรี นักเรียนพันธุ์เอ๊กซ์ ฯลฯ ณ โรงเรียนศรีพฤฒา หมู่บ้าน นักกีฬา เขตประเวศ กทม. มีนักเรียนเข้าฟัง ๑,๕๐๐ คน

ส.๙ สิกขมาตุรินฟ้า นาวาบุญนิยม แสดงธรรมแก่ผู้เข้าอบรมสัจธรรมชีวิต ที่มาจากจังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร จำนวน ๗๒ คน ณ สถาบันฝึกอบรมผู้นำ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

อา.๑๐ สมณะแก่นหล้า วัฑฒโน สมณะปองสูญ โฆสิตธัมโม แสดงธรรมรายการเดียวกันกับสิกขมาตุรินฟ้า

พฤ.๑๔ สมณะเสียงศีล ชาตวโร บรรยายที่ห้องประชุมอำเภออินทร์บุรี อบรมแกนนำชุมชนอินทร์บุรี

พฤ.๒๑ สมณะเสียงศีล ชาตวโร บรรยายเรื่อง"นโยบายส่งเสริมเกษตรอินทรีย์" ที่มหา-วิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย โดย ถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง ๑๑ วันที่ ๒๒ ส.ค.๔๖ งานนี้สมณะเสียงศีล สัตตาหะไปกับ สมณะก้อนดิน นอกจากรับกิจนิมนต์ที่นี่แล้ว ยังไปที่อื่นๆอีก และกลับถึงปฐมอโศก วันที่ ๒๕ ส.ค.๔๖

จ.๒๕ สมณะเสียงศีล ชาตวโร ร่วมเสวนา เรื่องเกษตรผสมผสาน ให้กับครู อาจารย์ จากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ ที่สถาบันราชภัฏ กาญจนบุรี

ศ.๒๒ สมณะร่มเมือง ยุทธวโร สมณะแก่นหล้า วัฑฒโน เข้าร่วมสัมมนา"รวมพลังปัญญา พัฒนาการศึกษาไทย" ที่ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

อ.๒๖ สมณะปฐมอโศก ๔ รูป และสมณะจากภูผาฟ้าน้ำ ๔ รูป นำโดยสมณะบินบน ถิรจิตโต เดินทางเข้าสันติอโศก เพื่อร่วมสังฆ-กรรมอัพภาน

ทบทวนกฎระเบียบชาวอโศก
พฤ.๑๔ ทำวัตรเช้า อ่านกฎระเบียบชาวอโศก

มรณานุสติ
ส.๒ ตัวแทนจากปฐมอโศก ๑ รถตู้ นำโดย สมณะเด่นตะวัน นรวีโร เดินทางไปราชธานีอโศก เพื่อร่วมงานฌาปนกิจศพ นางสมใจ พรหมสีดา โยมแม่ของสมณะเดินดิน ติกขวีโร (๓ ส.ค.๔๖)

อา.๓ ร่วมงานฌาปนกิจศพ นางสมใจ พรหมสีดา เสร็จแล้วเดินทางกลับปฐมอโศก

ศ.๘ ตั้งศพนายถนอมศักดิ์ หมีน้ำเงิน อายุ ๓๓ ปี บุตรของนายกำจัด หมีน้ำเงิน คุณดารา หมีน้ำเงิน ญาติธรรมช่วยงานประจำอยู่ที่ศูนย์ฝึกโรงเรียนผู้นำ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี สมณะร่มเมือง ยุทธวโร แสดงธรรมหน้าศพ

ส.๙ สมณะมั่นแจ้ง พุทธชาโต แสดงธรรมหน้าศพ

อา.๑๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. พิธีรำลึกถึงผู้ตาย โดยญาติใกล้ชิด ส่งท้ายด้วยการรับพรจากสิกขมาตุ สมณะ
-๑๕.๐๐ น. เคลื่อนศพไปที่เมรุ เพื่อประกอบพิธีเผาแบบเรียบง่าย

ศ.๑๕ สมณะนาไท อิสสรชโน และสมณะปองสูญ โฆสิตธัมโม ร่วมงานฌาปนกิจศพ นายสุรินทร์ บรรเทาทุกข์ อายุ ๖๙ ปี พ่อตา อาจารย์สาธิต สันทัด ญาติธรรมกลุ่มเพื่อนบุญอโศก ที่วัดดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

อา.๓๑ สมณะ ๓ รูป นำโดยสมณะมั่นแจ้ง พุทธชาโต ไปร่วมงานฌาปนกิจศพ นางจำรัส ปฐมศาสตร์ อาสะใภ้ โยมพ่อสมณะมั่นแจ้ง ที่วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

เก็บตกผู้มาเยี่ยมเยียนศึกษาวิถีชีวิตชุมชน

พ.๑๓ นักศึกษาแผนกบัญชี ระดับ ปวส. ปี ๑ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม

ส.๑๖ นักศึกษา ๑๐ คน อาจารย์ ๑ คน จากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

อา.๑๗ นักศึกษา และอาจารย์ จากสถาบันราชภัฏจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เอกรัฐประศาสนศาสตร์ และเอกคอมพิวเตอร์ มาเรียนรู้การจัดการชุมชน และการดำเนินชีวิต

จบด้วยโศลกธรรมของพ่อท่าน สมณะ โพธิรักษ์ ที่ให้ไว้เมื่อ ๘ มี.ค. ๒๕๑๓
"ความชั่ว กดหัวมันไว้
อย่าให้มันแสดงออกมาจากตัวเรา
เพิ่มความดีเข้าไป
ให้เป็นบารมีพอกพูน"

- สมณะแก่นหล้า วัฑฒโน -ศีรษะอโศก
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๔๖
เดือนนี้คนไทยเป็นไท พ้นหนี้เงิน IMF (International Monetary Fund) ธงชาติไทยปลิวไสวไปทั่ว พร้อมงานเฉลิมฉลองวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชาวชุมชนฯ ได้ ร่วมรณรงค์ "งดเหล้า เข้าพรรษา" กับทางการ เพื่อความเป็นไท ไม่เป็นทาสอบายมุข

เราจะช่วยกันสะสมธุลีแห่งความดีทุกหนทุกแห่ง เท่าที่จะสามารถทำได้ ให้เป็นปฐพีแห่งความดี สมศักดิ์ศรีชาติไทย ด้วยพุทธวิธีตามที่พ่อท่านพาทำ

คือแนวคิดทฤษฎีอาริยมรรค
คือเสาหลักพุทธยุทธ์สุดล้ำค่า
คือหนทางสู่โลกใหม่นิพพิทา
คือธรรมาธิปไตยสร้างไทแท้

กิจกรรมทั่วไป
ศ.๑ ส.อนุตตโร นำพี่เลี้ยงกลุ่มกระจอกเทศส่วนหนึ่ง ไปกิจนิมนต์เยี่ยมเกษตรกร และประเมินผล การอบรมรุ่นที่ ๑๐ ที่บ้านโสน และบ้านโนง กิ่งอ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ ชาวบ้านและ นักเรียนมาร่วมกิจกรรม ๑๕๐ คน ทั้งสองหมู่บ้าน รวมตัวกันทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง และผลิตจำหน่ายด้วย -ประชุมนิสิต ม.วช. เตรียมจัดงานวันแม่ และเรื่องอื่นๆ

อา.๓ สมณะ สิกขมาตุ และชาวชุมชนส่วนหนึ่ง ไปร่วมงานเผาศพ โยมสมใจ โยมแม่ของสมณะติกขวีโร ที่บ้านราชฯ

-ประชุมนิสิต ม.วช. พร้อมศึกษาศีลพัฒนาจิตวิญญาณ

จ.๔ ส.คิดถูก ส.ลั่นผา และส.ข้าฟ้า เดินทางกลับจากการช่วยงานอบรมฯ

-สมณะ สิกขมาตุ ประชุมที่โบสถ์ หลังบิณฑบาต

-สมณะ ๔ รูป เดินทางไปบ้านราชฯ เพื่อ ศึกษาธรรมวินัยกับสมณะเถระ

-ประชุมคุรุ ช่วงภาคค่ำ

อ.๕ ส.คิดถูก ส.ลั่นผา และส.ข้าฟ้า สัตตาหะ ไปช่วยงานอบรมฯ ที่ร้อยเอ็ดอโศก

-กลุ่มกระจอกเทศ ประชุมเตรียมงานอบรมรุ่นที่ ๑๕

-ภาคค่ำนักเรียนประถม และมัธยม สส.ษ. ทั้งหมด ศึกษาศีล แบบแบ่งกลุ่ม

พ.๖ ช่วงวัตรเช้า ประชุมคณะกรรมการบริหารชุมชนทุกสายงาน คาบที่ ๑ และภาคค่ำ ประชุมคาบที่ ๒

พฤ.๗ เลขาธิการพรรคเพื่อฟ้าดิน อ.แก่นฟ้า แสนเมือง นำพี่เลี้ยงสายงานอบรมฯ และประเมินผล ไปร่วมงานเปิดโรงปุ๋ยอินทรีย์ที่บ้านหนองบัวตาคง อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ มีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย ๑๒๒ คน

ศ.๘ ส.ผืนฟ้า พร้อมด้วยพี่เลี้ยงสายงานอบรมฯ และประเมินผล ไปเยี่ยมเกษตรกร และประเมินผลการอบรมที่บ้านมะลิวัลย์ และบ้าน เขื่อนช้าง ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ รวมผู้มาประชุมร่วม ๕๐ คน

-เจ้าหน้าที่อโรคยา พร้อมนิสิต ม.วช. ส่วนหนึ่ง ออกภาคสนามงานด้านสาธารณสุข ร่วมกับทางราชการ ที่ผามออีแดง จ.ศรีสะเกษ

ส.๙ คณะคุรุร่วมกับชาวชุมชนส่วนหนึ่ง นำนักเรียน สส.ษ. คละชั้นไปร่วมกิจกรรมปลูกป่า เก็บขยะ และช่วยงานอื่นๆ พร้อมทัศนศึกษาที่ผามออีแดง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งทีมงานสาธารณสุข ชุมชนศีรษะอโศก ร่วมงานภาคสนามกับเจ้าหน้าที่ ร.พ.กันทรลักษ์ ออกพื้นที่บริการ ประชาชน และให้ความรู้ด้านสาธารณสุข

ส.๙ ส.ผืนฟ้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนามุกดาหาร ฝ่ายประเมินผล การอบรมฯร่วมกับพี่เลี้ยงกลุ่มนกกระจอกเทศบางส่วน ไปประเมินผลการอบรมที่บ้านสร้างใหญ่ ต.ดินแดง และที่บ้านไทร ต.สำโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ รวมผู้มาเข้าร่วมประชุมประมาณ ๙๐ คน

อา.๑๐ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่เดินทางมาร่วมงานวันแม่รวม ๑๓๐ คน

-สมณะ สิกขมาตุ และคุรุ ร่วมรับฟังและ ให้ข้อมูลต่างๆ ร่วมกัน

-ส.คิดถูก ส.ลั่นผา และส.ข้าฟ้า กลับจาก ไปช่วยงานอบรม

จ.๑๑ กิจกรรมงานวันแม่ เริ่มตั้งแต่ธรรมะเบิกฤกษ์วัตรเช้า "แม่ให้มากกว่าคำว่ารัก" หลังทำวัตรเช้า ประชุมเลือกตัวแทนสายประสานงานผู้ปกครองในจังหวัดต่างๆ แทนคนเดิมบางท่าน ส่วนประธานชมรมฯ และทีมผู้ช่วยส่วนใหญ่คงเดิม

อ.๑๒ กลุ่มกระจอกเทศ ประชุมเตรียมงานอบรมรุ่นที่ ๑๖
-กลุ่มเกษตรกรจาก จ.สกลนคร เข้าพื้นที่ก่อนวันอบรมฯ ๓๒ คน
-ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารชุมชน แต่งตั้งกรรมการเฉพาะกิจเรื่องสร้างร้านน้ำใจ
-ส.คิดถูก ส.ลั่นผา และส.ข้าฟ้า สัตตาหะ ไปช่วยงานอบรมฯ ที่ร้อยเอ็ดอโศก
-ส.ถ่องแท้ และส.ผิว สัตตาหะไปช่วยงานอบรมฯที่ศรีโคตรบูรณ์อโศก
-ผู้ใหญ่บ้านศีรษะอโศก อ.นวลขจรสุวรรณ์ นิมนต์สมณะไปบิณฑบาต และนำชาวชุมชนพร้อมนักเรียน สส.ษ.ส่วนหนึ่ง ไปร่วมงานวันแม่กับคณะเจ้าหน้าที่ต่างๆของทางราชการ ณ ที่ว่าการ อบต. บ้านกระแชง
-คณะคุรุ นำนักเรียน สส.ษ. ไปทัศนศึกษา เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ช่วงบ่าย กลับเย็นที่
จ.อุบลฯ

อ.๑๒,๒๖ สมณะทบทวนปาติโมกข์ที่โบสถ์ สิกขมาตุประชุมที่ศาลาเขตหญิง

พ.๑๓,๒๐,๒๗ ประชุมคุรุทั้งหมด (วิชาการ ฐานงาน) ช่วงวัตรเช้า

พ.๑๓ คุรุสายงานการศึกษาร่วมกันฟังเท็ปการสัมมนาคุรุ ๑๑-๑๓ มิ.ย. ๔๖ ที่สันติอโศก เพื่อสรุปสาระสำคัญ ให้สายงานอื่นทราบ และบูรณาการการศึกษาในภาคเรียนใหม่ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรตามที่รัฐกำหนด

พฤ.๑๔ ประชุมคุรุ ม.วช.

อา.๑๗ หัวหน้าพรรคเพื่อฟ้าดิน อ.ขวัญดิน สิงห์คำ และเลขาธิการพรรคฯ อ.แก่นฟ้า แสน-เมือง พร้อมผู้ช่วยครูสองท่าน เดินทางไปช่วยงานอบรมฯ ที่สถาบันฝึกอบรมผู้นำ จ.กาญจนบุรี จากนั้นเดินทางต่อไป เข้าร่วมงานสัมมนา "ครูภูมิปัญญาไทย" ที่โรงแรมปทุมธานีเพลส จ.ปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ ๑๙-๒๔ส.ค.๔๖ และเข้าร่วมรับรางวัล ครูภูมิปัญญาไทย จาก ดร.รุ่ง แก้วแดง เป็นเข็มเชิดชูเกียรติ พร้อมเงินรางวัล ท่านละ ๕ หมื่นบาท ที่อิมแพค เมืองทองธานี โดย อ.ขวัญดิน รับรางวัลในสาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ส่วนอ.แก่นฟ้า รับรางวัลในสาขาเกษตรอินทรีย์

อา.๑๗,๒๔,๓๑ ประชุมนิสิต ม.วช. และ ศึกษาศีล เปิดใจการทำงาน ช่วงภาคค่ำ

จ.๑๘ ส.ถ่องแท้ และส.ผิว เดินทางกลับจากการไปช่วยงานอบรมที่ศรีโคตรบูรณ์อโศก
-ส.คิดถูก ส.ลั่นผา และส.ข้าฟ้า กลับจาก ไปช่วยงานอบรมที่ร้อยเอ็ดอโศก

จ.๑๘,๒๕ สมณะนวกะ ๓ รูป ไปศึกษาธรรมวินัยที่ราชธานีอโศก

-ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารชุมชน และคณะกรรมการเฉพาะกิจดูแลการก่อสร้างร้านน้ำใจ ช่วงภาคค่ำที่โบสถ์

อ.๑๙ สมณะ สิกขมาตุ ประชุมที่โบสถ์ หลังบิณฑบาต
-ประชุมกลุ่มกระจอกเทศ เตรียมงานอบรมรุ่นที่ ๑๗ ช่วงบ่าย
-ส.ถ่องแท้ และส.ผิว สัตตาหะไปช่วยงานอบรมฯ ที่ศรีโคตรบูรณ์อโศก
-ส.คิดถูก ส.ลั่นผาและส.ข้าฟ้า สัตตาหะไปช่วยงานอบรมฯ ที่ร้อยเอ็ดอโศกกำหนดกลับ จ.๒๕ส.ค.๔๖ ทั้งสองคณะ

อ.๑๙,๒๖ ศึกษาศีลพัฒนาจิตวิญญาณนักเรียนสส.ษ. และนักเรียนนกกระจาบ

อ.๒๖ ประชุมกลุ่มกระจอกเทศ เตรียมงานอบรมฯรุ่นที่ ๑๘
-ส.ถ่องแท้ ส.ผิว และส.ข้าฟ้า สัตตาหะไปช่วยงานอบรมฯ ที่ศรีโคตรบูรณ์อโศก

พฤ.๒๘ ประชุมคุรุทั้งหมด ช่วงภาคค่ำ พิจารณาเด็กทำผิดศีล และผิดกฎระเบียบ

อา.๓๑ กรรมการบริหารชุมชนคุณแก่นแก่น ไปซื้อเกลือที่จ.อุดรธานี มาใช้งานฐานแปรรูป ซีอิ๊ว เต้าเจี้ยว

งานอบรมหลักสูตรสัจธรรมชีวิต
รุ่นที่ ๑๕ พ.๖ - อา.๑๐ เกษตรกรจาก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ๖๙ คน เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ๔ คน รวม ๗๓ คน
รุ่นที่ ๑๖ พ.๑๓-อา.๑๗ เกษตรกรจาก อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ ๔๑ คน และจาก จ.สกลนคร ๓๒ คน เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ๑ คน รวม ๗๔ คน
รุ่นที่ ๑๗ พ.๒๐-อา.๒๔ เกษตรกรจาก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ๑๖๐ คน เจ้า- หน้าที่ ธ.ก.ส. ๔ คน รวม ๑๖๔ คน
รุ่นที่ ๑๘ พ.๒๗- อา.๓๑ เกษตรกรจาก อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ ๘๘ คน เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ๓ คน รวม ๙๑ คน

ต้อนรับผู้มาดูงาน
ศ.๑ กลุ่มการศึกษานอกโรงเรียน อ.ค้อวัง จ.ยโสธร ๑๐๐ คน

จ.๔ กลุ่มการศึกษานอกโรงเรียน อ.นาง-รอง จ.บุรีรัมย์ ๗๐ คน
-กลุ่มสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร์ ๖๐ คน

อ.๕ กลุ่มกองทุนหมู่บ้านสลักได อ.ไพร- บึง จ.ศรีสะเกษ ๓๕ คน
-เจ้าหน้าที่คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านประอาง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ ๔๕ คน
-คณะกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ต.ศรีตระกูล อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ๔๕ คน

พ.๖ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน บ้านหนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ๑๐ คน

พฤ.๗ กลุ่มการศึกษานอกโรงเรียน อ.ค้อวัง จ.ยโสธร ๘๕ คน

ส.๙ กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน ต.จะกง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ๒๐๐ คน

อา.๑๐ กลุ่มบริการการศึกษานอกโรงเรียน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ๕๐ คน
-กลุ่มกองทุนหมู่บ้านสำโรง-ตาจัน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ๑๐๓ คน

อ.๑๒ คณะครูจากบ้านบึงมะลู อ.กันทร- ลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ๑๓ คน
-กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน ต.จะกง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ๑๑ คน

พฤ.๑๔ กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน ต.โพนเขวา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ๙๕ คน

ศ.๑๕ คณะครู ๘ คน นักเรียน ๑๑๐ คน จากบ้านกระต่ายด่อน ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

ส.๑๖ คณะนักศึกษาปริญญาโท จาก จ.อุตรดิตถ์ ๒๓ คน
-สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ ๓๐ คน
-นักเรียน จาก ร.ร.บึงมะลูวิทยา ๒๗ คน

อา.๑๗ คณะนักศึกษาปริญญาโท จาก ม.มหาสารคาม คณะศึกษาศาสตร์ ๒๓ คน
-คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านอ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ ๕๐ คน
-คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ๖๐ คน

จ.๑๘ กลุ่มการศึกษานอกโรงเรียน กิ่งอ.พนมดงรักษ์ จ.สุรินทร์ ๒๓ คน

อ.๑๙ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ๑๕๐ คน
-นักเรียนจาก ร.ร.บ้านสวัสดี อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ๑๒๐ คน

พ.๒๐ เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ ชุมชนที่ ๗ จ.อุบลฯ ๘๐ คน

พฤ.๒๑ กลุ่มการศึกษานอกโรงเรียน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ๕๐ คน

ศ.๒๒ กลุ่มการศึกษานอกโรงเรียน จ.ศรีสะเกษ อ.โนนคูณ ๑๒๐ คน อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ ๖๐ คน

ส.๒๓ นักเรียนร.ร.ห้วยจริงวิทยา อ.ศรี-ขรภูมิ จ.สุรินทร์ ๑๐๐ คน
-คณะกรรมาธิการสวัสดิการสังคมสภาผู้แทนราษฎรจากส่วนกลาง ๒๔ คน
-คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ต.บัวน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ๕๐ คน
-เจ้าหน้าที่ อบต. อ.นาม่วง และอ.กุดบาก จ.สกลนคร ๓๔ คน

จ.๒๕ กลุ่มการศึกษานอกโรงเรียน อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ ๖๐ คน

อ.๒๖ นักเรียนประถมศึกษา จาก ร.ร. บ้านโนนสูง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ๑๓๐ คน

พ.๒๗ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ๑๙๒ คน

พฤ.๒๘-อา.๓๑ กลุ่มผู้มาดูงานกลุ่มย่อยทั่วไป ที่ไม่ได้ติดต่อมาก่อน

ข้อคิดขอฝาก
"คนดีจะไม่คิดปกครองใครเลย เพราะคนดีที่ยอมให้คนดีปกครอง เป็นความอ่อนน้อม ยอมให้อย่างมีปัญญา เป็นยอดคุณธรรมที่มิอาจ ย่ำยีได้เลย"

- สิกขมาตุทองพราย ชาวหินฟ้า -

ศาลีอโศก
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๔๖
เหตุการณ์โดยรวมของพุทธสถานในเดือนนี้ เป็นเดือนที่มีมนุษยสัมพันธ์กับสังคมภายนอกมากพอสมควรทีเดียว บรรยากาศที่ซาบซึ้งประทับใจคือ กิจกรรมวันแม่ ซึ่งจัดทั้งภายในและภายนอก ในวันที่ ๑๑ เป็นการจัดภายใน โดยเรียนเชิญ แม่ของเด็ก นักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก มาร่วมในกิจกรรมนี้กับบรรดาลูกๆ ด้วย เป็นบรรยากาศที่ประทับใจมาก รวมถึงการสัมมนาพูดคุยของคณะคุรุ และผู้ปกครอง ทำให้ได้รู้รายละเอียด เบื้องหน้าเบื้องหลัง ของ เด็กนักเรียน สัมมาสิกขาเพิ่มมากขึ้น

ในวันที่ ๑๒ ถือเป็นการจัดกิจกรรมวันแม่เพื่อสังคมภายนอก ทางชุมชนศาลีอโศก ได้ร่วมมือ กับสถานีวิทยุชุมชน ไพศาลีสัมพันธ์ จัดให้มีการประกวดร้องเพลง ระลึกถึงพระคุณของแม่ และมีการ แต่งกลอนประกวดด้วยเช่นกัน มีประชาชนและนักเรียนมาร่วมกิจกรรมประมาณ ๗๐๐-๘๐๐ คน ในงานนี้ชุมชนและสถานีวิทยุ ชุมชนได้จัดอาหารมังสวิรัติเลี้ยงผู้มาร่วมในกิจกรรมด้วย

เหตุการณ์รายวัน
ศ.๑ สิกขมาตุสร้างฝัน สิกขมาตุเทียน-คำเพชร และญาติธรรมจำนวนหนึ่ง เดินทางไปร่วมในงานศพ นางสมใจ พรหมสีดา (โยมแม่ของสมณะเดินดิน ติกขวีโร) ที่ราชธานีอโศก

ส.๒ สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร ไปแสดงธรรมในงานกิจนิมนต์ ทำบุญร้อยวันโยมวิเชียร คงเพชรศักดิ์ (หรือโยมหลี พ่อของครูสมจิต คงเพชร-ศักดิ์) ที่วัดห้วยตะโก ต.ห้วยตะโก อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ โดยมี สมณะชุ่มบุญ กิติปาโล และพระอาคันตุกะ เอีย ขันติโก และญาติธรรมจำนวนหนึ่งร่วมไปด้วย

อา.๓-อ.๕ อบรมนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียนกลุ่มตำบลสายลำโพง อ.ท่าตะโก รวม ๗ โรงเรียน นักเรียน จำนวน ๑๒๒ คน และครู ๑๐ คน

อ.๕ สมณะประชุมอปริหานิยธรรม เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. หลังจากนั้น สิกขมาตุมาร่วมประชุมด้วยถึง ๑๖.๐๐ น.

พ.๖-อา.๑๐ อบรมลูกค้าพักชำระหนี้ ธ.ก.ส. หลักสูตร "สัจธรรมชีวิต" รุ่น ๔๘ จากอำเภอทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย จำนวน ๗๔ คน พนักงาน ธ.ก.ส. ๖ คน

-เข้าค่ายเพิ่มศักยภาพ นักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก ด้วยวิถีชีวิตตามปกติ เน้นคุณธรรม ตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัย ขบวนการกลุ่ม พลังสามัคคี และอ่อนน้อมถ่อมตน

พฤ.๗-ศ.๘ สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร สมณะดินทอง นครวโร และพระอาคันตุกะ ๑ รูป ไปร่วมอบรม ลูกค้าพักชำระหนี้ ธ.ก.ส. ที่วัดวังหว้า ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ส.๙ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านน้ำวิ่ง ต.ลำพยนต์ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ มาเยี่ยมชมงาน การบริหารจัดการ การผลิตและบรรจุภัณฑ์ รวมถึงวิถีชีวิตชาวชุมชนพึ่งตนเอง

อา.๑๐ คณะที่ปรึกษาผู้บริหารและครูจากโรงเรียนกำจรวิทย์ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี มาศึกษา ดูงานวิถีชีวิตชาวชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง

จ.๑๑ กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ซึ่งจัดเป็นงานภายใน ได้เชิญแม่และผู้ปกครองมาร่วมประชุมสัมมนา และร่วมกิจกรรม กราบระลึกถึงพระคุณแม่ของนักเรียนสัมมาสิกขา และตักบาตรร่วมกันในวันนี้ด้วย
-คณะครูโรงเรียนหนองบัว จำนวน ๖ คน นำนักเรียน ๔๔ คนจาก อ.หนองบัว จ.นคร-สวรรค์ มาร่วมตักบาตรและร่วมกิจกรรมกราบระลึกถึงพระคุณแม่ของนักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก

อ.๑๒ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ซึ่งชาวชุมชนศาลีอโศกร่วมกับกรรมการสถานีวิทยุชุมชนไพศาลีสัมพันธ์ จัดขึ้นเพื่อประชาชนชาวไพศาลี มีนักเรียน นักศึกษา ประชาชนมาร่วมกิจกรรมกันอย่างอบอุ่น

พฤ.๑๔ ประชุมวางโครงการตรวจเยี่ยมและประเมินผล ผู้ที่เคยผ่านการอบรม ร่วมกับหน่วยงานของ สสส.

ศ.๑๕ ประชุมสมณะและสิกขมาตุการศึกษา และคณะคุรุสัมมาสิกขาศาลีอโศก เพื่อรู้และช่วยกันแก้ปัญหา การเรียนการสอน และความประพฤติความเป็นอยู่ของนักเรียน

ส.๑๖-อา.๑๗ ผศ.วรรณี ใจบริสุทธิ์ พร้อมคณาจารย์ ๔ ท่าน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี กทม. นำนักศึกษาจำนวน ๒๖ คน มาศึกษาดูงานและวิถีชีวิตชาวชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงศาลีอโศก

จ.๑๘ สมณะและสิกขมาตุ ประชุมตรวจศีลชาวชุมชน คนวัด นิสิตม.วช. และนักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก

อ.๑๙ สมณะประชุมอปริหานิยธรรม เพื่อความไม่เสื่อมในชีวิตพรหมจรรย์ -สมณะและสิกขมาตุ การศึกษา และคณะคุรุ ประชุมเพื่อรู้และแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น

พ.๒๐-อา.๒๔ อบรมลูกค้าพักชำระหนี้ ธ.ก.ส. หลักสูตร "สัจธรรมชีวิต" รุ่น๔๙ จาก อ.โกสัมพี จ.กำแพงเพชร จำนวน ๑๑๖ คน พนักงาน ธ.ก.ส. ๘ คน รวม ๑๒๔ คน

อา.๒๔ ประชุมสรุปงานอบรมลูกค้าพักชำระหนี้ ธ.ก.ส. หลักสูตร "สัจธรรมชีวิต" รุ่น ๔๙ เพื่อหาข้อบกพร่อง แล้วนำไปแก้ไขในการทำงานครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้น
-สมณะ สิกขมาตุการศึกษา และคณะคุรุ ประชุมเพื่อรู้และช่วยกันแก้ปัญหาทางการศึกษา

จ.๒๕ ประชุมคณะกรรมการวิทยุชุมชนไพศาลีสัมพันธ์ สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร เป็นที่ปรึกษา
-สมณะและสิกขมาตุ ประชุมเพื่อตรวจศีล ชาวชุมชน คนวัด นิสิตม.วช. และนักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก

อ.๒๖ สมณะและสิกขมาตุ ประชุมชาวชุมชนและประชุมการศึกษา

-สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร ไปแสดงธรรมให้พนักงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน ๑๐๐ คน ที่ว่าการอำเภอไพศาลี จ.นครสวรรค์

พ.๒๗-อา.๓๑ อบรมลูกค้าพักชำระหนี้ ธ.ก.ส. หลักสูตร "สัจธรรมชีวิต" รุ่น ๕๐ จาก อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร จำนวน ๑๓๓ คน พนักงาน ธ.ก.ส. ๒ คน รวม ๑๓๕ คน

พฤ.๒๘ สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร พระเอีย ขันติโก ไปกิจนิมนต์แสดงธรรมที่โรงเรียนผู้นำ จ.กาญจนบุรี
-สำนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จ.นครสวรรค์ นำผู้ถูกคุมประพฤติ จำนวน ๘๐ คน เจ้าหน้าที่ ๑๐ คน มารับการอบรมธรรม ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

-สมณะกำแพงพุทธ สุพโล สมณะชุ่มบุญ กิติปาโล และพระอาคันตุกะ ๑ รูป ไปเยี่ยมไข้โยมชู ที่ อ.ท่าตะโก ซึ่งป่วยเป็นโรคสมองสั่งงานช้า แล้วเดินทางต่อ ไปงานฌาปนกิจศพ จ.ส.อ.เชิญ พ่อบ้านโยมเขียวหวาน ที่วัดถือน้ำ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ต่อจากนั้นไปเยี่ยมโยมวน และโยมพัชรา ที่เกิดอุบัติเหตุรถชนกัน ที่ ร.พ.รวมแพทย์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ศ.๒๙ นักเรียนมัธยม๔-๖ จากโรงเรียนต่างๆ ๓๐ โรงเรียน ในเขต จ.นครสวรรค์ ในโครงการอบรมพัฒนาผู้นำเยาวชนไทย ปลอดภัยยาเสพติด เขต ๑ จ.นครสวรรค์ นำนักเรียน ๑๕๐ คน คณะอาจารย์ ๑๕ คน มาศึกษาดูงานวิถีชีวิตชาวชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงศาลีอโศก

ส.๓๐ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ นักเรียน ๕๒ คน ครู ๘ คน มาศึกษาดูงานฐานงานต่างๆ และวิถีชีวิตชาวชุมชน พึ่งตนเองศาลีอโศก

อา.๓๑ ประชุมสรุปงานอบรมลูกค้าพักชำระหนี้ ธ.ก.ส. หลักสูตร "สัจธรรมชีวิต" รุ่นที่ ๕๐ และประชุมการศึกษา

ข้อคิดสุดท้าย
อยู่เป็นโสดนี้ดีกว่ามีคู่
อยู่ต่อสู้ราคะละตัณหา
อยู่อย่างผู้ชนะตนพ้นกามา
อยู่รักษาพรหมจรรย์ให้มั่นคง
นิรนาม

- สมณะเน้นแก่น พลานีโก -

สีมาอโศก
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๔๖

ชาวสีมาฯ กำลังฝึก ลึกละเอียด
ล้างโกรธเกลียด ฝึกนอบน้อม ยอมได้ไหม
ตั้งใจล้าง ให้บางเบา ไม่เอาแต่ใจ
พร้อมก้าวไป กับหมู่ สู้ร่วมกัน

.๑-อา.๓ อบรมเกษตรกร รุ่นที่ ๓๗ ต่อจากเดือนที่แล้ว จาก อ.ประสาท จ.สุรินทร์ จำนวน ๑๕๑ คน เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ๘ คน

ศ.๑ ครูอาจารย์จากโรงเรียนปักธงชัยวิทยาคม มาศึกษาการเรียนการสอนและวิถีชุมชน

อา.๓ สมณะนานุ่ม นำสิกขมาตุ และญาติธรรมชาวสีมาฯ ไปร่วมงานศพ โยมสมใจ (โยมแม่สมณะเดินดิน) ที่บ้านราชฯ

อ.๕ เปิดเรือนยาสมุนไพรหลังใหม่ ชาวสีมาฯ และนักเรียนไปร่วมฟังธรรมและรับประทานอาหาร
-สมณะก้อนหิน สมณะแก่นเกล้า ไปช่วย งานอบรมเกษตรกรที่ดินหนองแดนเหนือ จ.อุดรธานี

พ.๖ สมณะร่มบุญ สมณะหินเพชร ไปช่วยงานอบรมเกษตรกรที่วังน้ำเขียว

พฤ.๗-จ.๑๑ อบรมเกษตรกรรุ่นที่ ๓๘ จาก อ.ปักธงชัย และ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา จำนวน ๙๑ คนเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. จำนวน ๒ คน

ศ.๘-ส.๙ สมณะนานุ่ม สิกขมาตุนวลนิ่ม และชาวสีมาฯ เดินทางไปฌาปนกิจศพโยมพ่อสมณะ มือมั่น ที่ จ.เชียงใหม่

อา.๑๐ กิจกรรมวันแม่ "เพื่อแม่ แพ้บ่ได้"

จ.๑๑ สรุปงานอบรมฯ ประชุมชาวชุมชนสีมาฯ พบพ่อท่านในรายการเอื้อไออุ่นเวลาค่ำ

อ.๑๒ งานนวัตกรรมประชุมสาขาพรรคเพื่อฟ้าดิน มีสมาชิกพรรคลงทะเบียนร่วมประชุม ๒๖๐ คน

พ.๑๓-อา.๑๗ อบรมเกษตรกรรุ่นที่ ๓๙ จาก อ. โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม จำนวน ๖๓ คน เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ๒ คน

จ.๑๘ ชาวสีมาฯ และนักเรียนไปถอนกล้า ดำนา ที่บ้านโป่งแดง นำผลไม้ และพืชผักต่างๆ กลับมารับประทานด้วย

อ.๑๙-ส.๒๓ อบรมเกษตรกร รุ่นที่ ๔๐ จาก อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน ๑๐๖ คน เจ้าหน้าที่ ๓ คน

อ.๑๙-อา.๒๔ สมณะคำจริง สมณะร่มบุญ ไปช่วยอบรมเกษตรกร ที่ดินหนองแดนเหนือ จ.อุดรธานี

พ.๒๐-ศ.๒๒ สมณะดินไท สมณะก้อนหิน ไปช่วยอบรมเกษตรกรที่ ศูนย์วังน้ำเขียว จ.นคร-ราชสีมา

ส.๒๓ ประชุมสรุปงานอบรม และประชุมชุมชนสีมาอโศก ประจำเดือนสิงหาคม

อา.๒๔ สัมมนาชาวสีมาฯ ในหัวข้อเรื่อง "การ ศึกษาบุญนิยม เพื่อสร้างคน"

จ.๒๕ ประชุมสหกรณ์สวนฟ้านาบุญ ประจำปีบัญชี ๒๕๔๕

พ.๒๗-อา.๓๑ อบรมเกษตรกรรุ่นที่ ๔๑ จาก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม จำนวน ๔๕ คน เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. จำนวน ๕ คน

อา.๓๑ ประชุมจัดสรรคน ให้เหมาะสมกับงาน เพื่อการศึกษา โดยอาศัยฐานงาน มร.ส. (ร้านมังสวิรัติ นครราชสีมา) เป็นกรณีศึกษา

อาศัย วิกฤต เป็นโอกาส
ที่เด็กขาด วินัย ผิดให้เห็น
ปรับผู้ใหญ่ ให้อ่อนน้อม ยอมให้เป็น
มีเมตตา เยือกเย็น ให้เด็กดู
การกระทำ มีคุณค่า กว่าคำสอน
ชาวสีมาฯ สังวร ไม่อดสู
เขาพลั้งไป ใจเย็น เห็นเป็นครู
ปรับขบวน กอบกู้ สู่ทางธรรม

- สมณะธาตุดิน ปฐวีรโส -

ราชธานีอโศก
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๔๖

เดือนนี้เริ่มมีการทำวัตร ๒ แห่ง คือที่เฮือน ศูนย์และที่เฮือนเพิ่งกัน บางวันก็มีเทศน์ถึง ๔ แห่งคือ ที่ชั้น ๑ และชั้น ๒ เฮือนศูนย์สูญ ที่เฮือนเพิ่งกันและเรือเกียข่วมฟ้า(เรือเหลือง) ประมาณกลางเดือน น้ำเริ่มขึ้น อย่างรวดเร็ว พอปลายเดือนนี้น้ำก็ลดลงนิดหน่อย ไม่รู้ว่าน้ำจะท่วมบ้านราชฯหรือเปล่าคอยดูเดือนต่อไป

เหตุการณ์ทั่วไป
ศ.๑ สมณะฟ้าไทและสมณะฟ้าแสงไปร่วมสัมมนาเรื่อง"พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาสังคมไทยในปัจจุบัน" ที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
-ยายสมใจ พรหมสีดา เสียชีวิต

อา.๓ เผาศพยายสมใจ พรหมสีดา

ทุกวันจันทร์ สมณะเรียนพระวินัย

ทุกวันอังคารสมณะประชุมอปริหานิยธรรม

ศ.๘ ประชุมกรรมการชุมชน
-กลุ่มวัยรุ่นพบสมณะ
-สมณะเดินดิน สอนพระธรรม

เสาร์-อาทิตย์ เวลา ๕- ๖ โมงเย็น ฝึกเจโตสมถะ

ทุกวันอาทิตย์สมณะ ๒ รูป รับนิมนต์ไปเทศน์ที่อุทยานบุญนิยม เวลา ๐๙.๐๐ น. มี ผู้ฟังประมาณ ๓๐ คน

พุธและศุกร์เรียนพระธรรม

อา.๑๐ พ่อท่านและปัจฉาสมณะสัตตาหะไปสีมาอโศก

จ.๑๑ สมณะมือมั่น และสมณะฟ้ารู้สัตตาหะไปงานศพโยมพ่อของท่านมือมั่น ที่ จ.เชียงใหม่

อ.๑๒ ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๙ สมณะและพระฟังพระปาติโมกข์ที่โบสถ์น้ำ
-ประชุมอปริหานิยธรรม

พ.๑๓ ประชุมพนักงานขับรถของชุมชน
-สมณะหินแก่นและสมณะมือมั่น สัตตาหะไปอบรม ที่สวนส่างฝัน จ.อำนาจเจริญ

พฤ.๑๔ ประชุมกรรมการชุมชน

อา.๑๗ ประชุมกลุ่มอุบลฯที่อุทยานบุญนิยม

จ.๑๘ ประชุมชุมชนมีมติให้ย้ายร้านปันบุญ ลงไปที่แพแดง ซ่อมแซมแพแดงให้ดีกว่าเดิม และอนุญาตให้ขุดทรายลำน้ำมูลบริเวณหน้าราชธานีอโศกได้อย่างมีเงื่อนไข
-สมณะฟ้าไทและสมณะฟ้าแสง ไปประเมินผลการอบรมที่บ้านนางิ้ว อ.ตระการฯ

อ.๑๙ ประชุมเด็ก สส.ธ. เตรียมการอบรม
-ประชุมทีมประชาสัมพันธ์
-ประชุมทีมพลาภิบาลเตรียมการอบรมเข้าแกนนำสุขภาพเครือข่าย คกร.
-สมณะหินแก่น และสมณะมือมั่น สัตตาหะไปที่กลุ่มเมฆาอโศก

อ.๒๖ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๙ สมณะและพระร่วมฟังพระปาติโมกข์ที่โบสถ์น้ำ

พ.๒๗ ประชุมเตรียมเก็บของหนีน้ำท่วม

พฤ.๒๘ ประชุมกลุ่มพาณิชย์บุญนิยม

ส.๓๐ ประชุมเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ

อา.๓๑ นิสิตเข้าเรียนประจำสัปดาห์

เหตุการณ์น่ารู้

อ.๕ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๙ เป็นวันพระ คุรุ และเด็กๆไปค้าขายเดินตลาด จำนวน ๓๐ คนประกอบ วิชาพุทธศาสนา คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคม ภาษาไทย ขายในเฉพาะช่วงเช้า

อา.๑๐-จ.๑๑ งานวันแม่
-พาแม่ล่องเรือยามเช้าวันที่ ๑๐
-๑ ผลิตภัณฑ์ ๑ ชุมชน บ้านราชฯได้นำยาสระผมไปเสนอ ผลปรากฏว่า ได้เข้ารอบไปถึงการประชุมเอเปค ที่เชียงใหม่

อบรม

พ.๓๐ก.ค.-อา.๓ส.ค. อบรมเกษตรกรพักชำระหนี้ ธ.ก.ส. อ.ตระการพืชผลและอ.กุดข้าวปุ้น ๘๙ คน เจ้าหน้าที่ ๙ คน

พ.๖-อา.๑๐ อบรมเกษตรกรพักชำระหนี้ ธ.ก.ส. อ.เดชอุดม จ.อุบลฯ ๑๐๒ คน เจ้าหน้าที่ ๔ คน

พ.๑๓-อา.๑๗ อบรมเกษตรกรพักชำระหนี้ ธ.ก.ส. อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ๑๑๒ คน เจ้าหน้าที่ ๘ คน และมีโครงการอบรมของ ปป.ส. จ.ขอนแก่น ร่วมด้วยอีก ๒๐ คน

ส.๑๖-อา.๑๗ อบรมสัมมนา กลุ่มแกนนำเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ๕๐ คน

พ.๒๐-อา.๒๔ อบรมเยาวชนคนสร้างชาติ โรงเรียนบ้านท่าศิลา จ.สุรินทร์ ๒๐๓ คน ครู ๑๑ คน

ศ.๒๒-อ.๒๖ อบรมแกนนำสุขภาพเครือข่าย คกร. ๕๐ คน

พ.๒๗-อา.๓๑ อบรมนักเรียนโรงเรียนบ้านกระโสก อ.เมือง จ.อุบลฯ ๑๓๐ คน ครู ๓ คน

ผู้มาเยือน

ศ.๑ โครงการทำความดีเพื่อแผ่นดิน ศูนย์ฝึกอบรมกรมทหารพรานที่ ๒๓ จ.อุบลฯ ๑๕๐ คน

อา.๓ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ๕๐ คน

อ.๕ สำนักงานสหกรณ์ จ.ยโสธร ในโครงการลดภาระหนี้สินเกษตรกร ๗๕ คน
-องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ กิ่งอ.น้ำขุ่น จ.อุบลฯ ๑๑๙ คน

พฤ.๗ คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน ต.จะกง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ๖๐ คน
-สำนักงานสหกรณ์ จ.ยโสธร นำเกษตรกรการอบรมลดภาระหนี้สิน อ.กุดชุม จ.ยโสธร ๖๐ คน

ศ.๘ กองทุนเครือข่าย อ.เดชอุดม จ.อุบลฯ ๒๕ คน

อา.๑๐ เจ้าหน้าที่ กกต. มาเยี่ยมสาขาพรรคเพื่อฟ้าดิน

พฤ.๑๔ สำนักงานสหกรณ์ จ.ยโสธร โครงการลดภาระหนี้สินเกษตรกร ๑๑๐ คน
-นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี ๑๓ คน
-นักเรียนระดับ ป.๕-๖ โรงเรียนราษีไศล อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ๑๓๐ คน ครู ๘ คน
-นักศึกษาสถาบันราชภัฏอุบลฯ ๙ คน มาถ่ายทำศึกษาชุมชนค้าง ๑ คืน

ศ.๑๕ การศึกษานอกโรงเรียน อ.นาทม

จ.นครพนม นำครูและผู้นำกลุ่มต่างๆ ๔๐ คน พักค้าง ๑ คืน

ส.๑๖ โครงการลดภาระหนี้สินเกษตรกร อ.เดชอุดม อ.บุณฑริกและอ.นาจะหลวย จ.อุบลฯ ๑๓๗ คน
-สำนักสหกรณ์ จ.ยโสธร โครงการลดภาระหนี้สินเกษตรกร ๖๐ คน
-นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลฯ ๙ คน คณะ เภสัชฯ มาศึกษาวิจัยการแก้ปัญหาของชุมชน

จ.๑๘ ร.ร.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ๙๕ คน
-ร.ร.บ้านโนนดู่ จ.อำนาจเจริญ ๑๐๐ คน

อ.๑๙ สำนักงานสหกรณ์ จ.อุบลฯ นำเกษตรกรการอบรมลดภาระหนี้สิน จากอ.ทุ่ง-ศรีอุดม อ.เดชอุม อ.บุณฑริก ๑๒๐ คน
-คุณมานพ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ มาบรรยายเรื่องสุขภาพให้กับนักเรียนสัมมาสิกขา

พ.๒๗ สำนักงานสหกรณ์ จ.อุบลฯ นำเกษตกรการอบรมลดภาระหนี้สิน จากอ.ทุ่งศรี-อุดม อ.เดชอุดม อ.บุณฑริก และอ.นาเยีย ๑๓๐ คน
-สำนักงานสหกรณ์จ.ยโสธร นำเกษตรกร การอบรมลดภาระหนี้สิน ๖๐ คน

พฤ.๒๘ กลุ่มแม่บ้าน จ.อำนาจเจริญ ๑๕ คน พักค้าง ๑ คืน
-กลุ่มแม่บ้าน อ.บุณฑริก จ.อุบลฯ ๒๑ คน

ศ.๒๙ สำนักสหกรณ์ จ.ยโสธร นำเกษตรกรมาฟื้นฟูอาชีพ ๖๐ คน

ส.๓๐ สำนักสหกรณ์ อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร นำเกษตรกรมาฟื้นฟูอาชีพ ๖๐ คน
-นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะเภสัชฯ ๒๐ คน

"ในขณะนี้มีคนมาหาเรามากขึ้น เป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ยืนหยัดยืนยันในการปฏิบัติธรรม และการงานจะมากขึ้นตามลำดับ พวกเราต้องช่วย
กันดูแลงานจะได้ไม่ตกหล่น"

- สมณะฟ้าไท สมชาติโก -

ภูผาฟ้าน้ำ
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๔๖

เดือนแห่งการบำเพ็ญเพียรอย่างต่อเนื่องในช่วงเข้าพรรษา ได้เกิดชมรมในหมู่สมณะนวกะขึ้น คือ ชมรมฉันท้องพร่อง และเป็นเดือนแห่งการรำลึกบูชาพระคุณแม่ สมณะ คุรุ

ชาวภูผาฯ และนักเรียน ร่วมกันจัดงานวันแม่ในวันที่ ๑๑-๑๒ ส.ค. ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น และประทับใจ ซาบซึ้งในพระคุณของแม่จนหลั่งน้ำตากันหลายคน ในพิธีกราบแม่ช่วงเวลาเย็น

เหตุการณ์ต่างๆ
ทุกวันอังคารสมณะประชุมอปริหานิยธรรม ที่ศาลาบรรพชน
ทุกวันเสาร์เป็นวันตรวจศีลบวร(บ้าน- วัด-โรงเรียน)

ศ.๑ สมณะ ๑๑ รูป สามเณร ๑ รูป และชาวชุมชน คนวัด นำโดย อาจารย์ ๑ สมณะบินบน ถิรจิตโต เดินทางไปกิจนิมนต์ ทำบุญวันเกิดชมร.เชียงใหม่ ครบรอบ ๑๑ ปี (มีญาติธรรมทั้งใหม่และเก่ามาร่วมร้อยกว่าชีวิตและมาช่วยแจก
อาหารด้วย)

อา.๓ สมณะดวงดี ฐิตปุญโญ และสมณะเลื่อนฟ้า สัจจเปโม สัตตาหะไปชุมชนเชียงราย อโศก เพื่ออบรมลูกค้า ธ.ก.ส.

ศ.๑-อา.๓ นร.จากร.ร.ปายวิทยาคาร ๑๔ คน และครู ๕ คน เดินทางมาศึกษา และอบรมธรรมะ ที่ภูผาฯ

พ.๖ สมณะ ๔ รูป และญาติธรรม นำโดย อาจารย์ ๒ สมณะเก้าก้าว สรณีโย เดินทางไป ร.ร.ปายวิทยาคาร อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เพื่ออบรมนักเรียน
-ประชุม ชมร.ช.ม.แผนก ของแห้ง
-ประชุมการศึกษา แม่ไก่ลูกไก่ สมณะ ๒ รูป สมณะลานบุญ เป็นประธาน ที่ศาลาซาวปี๋

อ.๕ ประชุมคณะกรรมการการศึกษา ร.ร.สส.ภ. สมณะ ๒ รูป สมณะลานบุญ วชิโร เป็นประธาน ที่ศาลาซาวปี๋

พฤ.๗ สมณะ ๘ รูป และญาติธรรม นำโดย อาจารย์ ๑ ไปร่วมพิธีเทศน์หน้าศพโยมพ่อของสมณะมือมั่น ปูรณกโร (คุณพ่อบาว บุยวัน อายุ ๗๔ ปีเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุรถยนต์) ที่วัดป่าแพ่ง ในตัวเมืองเชียงใหม่

ส.๙ สมณะ ๑๔ รูป ญาติธรรมและนักเรียนสัมมาสิกขา นำโดยอาจารย์ ๑ สมณะบินบน ถิรจิตโต ไปร่วมงานพิธีฌาปนกิจศพโยมพ่อสมณะมือมั่น ปูรณกโร ที่เมรุวัดป่าแพ่ง จ.เชียงใหม่
-อาจารย์ ๑ และปัจฉาฯ คณะคนวัดเดิน ทางไปเยี่ยมญาติธรรมป่วย โยมแก้ว และครูนวลสวาท ที่บ้านร่มหลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

จ.๑๑ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนสัมมาสิกขาภูผาฟ้าน้ำ สมณะ ๒ รูป นำโดย สมณะลานบุญ วชิโร

จ.๑๑-พ.๑๓ สมณะ ๔ รูป สามเณร ๑ รูป และชาวชุมชน คนวัดจำนวนหนึ่ง นำโดย อาจารย์ ๒ สมณะเก้าก้าว สรณีโย ไปกิจนิมนต์ ที่อำเภอปาย เพื่อร่วมงานวันแม่ และมีโรงบุญแจกอาหาร ซึ่งจัดขึ้นที่ ร.ร.ปายวิทยาคาร

อ.๑๒ สมณะในอาวาสลงพระปาติโมกข์ จัดงานวันแม่ขึ้นในชุมชนภูผาฯ

พ.๑๓ สมณะ ๒ รูป และคุรุ นำโดยสมณะลานบุญ วชิโร นำ นร.สส.ภ. ชั้นประถมฯ และ ม.๒ ไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์เชียงใหม่
-สมณะ ๒ รูป ชาวชุมชน คนวัด นักเรียน นำโดยสมณะธรรมทาบฟ้า รวิวัณโณ ไปร่วมงานศพที่บ้านหัวเลา ซึ่งเป็นญาติ ของ นร.สส.ภ. ม.๑

ศ.๑๕ ประชุมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ สมณะ ๖ รูป อาจารย์ ๑ สมณะบินบน ถิรจิตโต เป็นประธาน ที่ศาลาซาวปี๋

ส.๑๖ ประชุม ชมร.ช.ม. สมณะ ๒ รูป สมณะลานบุญ วชิโร เป็นประธาน ที่ศาลาซาวปี๋
-ประชุมชมรมผู้อายุยาวลานนาอโศก สมณะ ๒ รูป สมณะดวงดี ฐิตปุญโญ เป็นประธาน ที่ลานนาอโศก

อา.๑๗ ประชุมคณะรับใช้กลุ่มภูผาฟ้าน้ำ (ครช.) อาจารย์ ๑ เป็นประธาน ที่ศาลาเสียงธรรม
-ประชุมกลุ่มภูผาฟ้าน้ำ ที่ศาลาซาวปี๋ อาจารย์ ๑ เป็นประธาน

อ.๑๙ สมณะ ๒ รูป คุรุ และนักเรียนสัมมาสิกขาภูผาฯ ม.๑-๒ นำโดยสมณะลานบุญ วชิโร เดินทางไปทัศนศึกษา ดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๔๖ ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.๒๐,๒๗ สมณะ ๓ รูป ชาวชุมชน คนวัด จำนวนหนึ่ง นำโดยอาจารย์ ๒ เดินทางไป ที่ ร.ร.ปายวิทยาคาร อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เพื่ออบรมนักเรียน

พฤ.๒๑ พระ ๑๓ รูป จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ (วัดสวนดอก) และอาจารย์ผู้สอนอีก ๔ คน เดินทางมาภูผาฯ เพื่อมาศึกษาชุมชนวิถีพุทธ
-ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมฯ สมณะ ๒ รูป สมณะลานบุญ เป็นประธาน ที่ศาลาซาวปี๋

ศ.๒๒ สมณะ ๒ รูป นำโดย อาจารย์ ๒ ไปร่วมงานเผาศพ นายคำ ตาทน อายุ ๕๒ ปี เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง ที่ฌาปนสถานบ้านแม่เลา
-สมณะ ๖ รูป นำโดย อาจารย์ ๑ ไปกิจนิมนต์แสดงธรรมหน้าศพ โยมอำภา นครนาศาสตร์ อายุ ๖๙ ปี ที่วัดสันทรายหลวง ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ส.๒๓ ประชุมคณะกรรมการชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ที่ศาลาบรรพชน อาจารย์ ๑ เป็นประธาน
-อาจารย์ ๒ สมณะเก้าก้าว สรณีโย เดินทางไปกิจนิมนต์ แสดงธรรมหน้าศพโยมอำภา นครนาศาสตร์ ที่วัดสันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

อา.๒๔ สมณะ ๑๓ รูป สามเณร ๑ รูป และญาติธรรม เด็กนักเรียนสัมมาสิกขา นำโดย อาจารย์ ๑ สมณะบินบน ไปกิจนิมนต์แสดงธรรม เนื่องในโอกาสทำบุญบ้านโยมหมั่น นิลโท ที่บ้านหลิ่งกอก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

พ.๒๗ ประชุมคุรุสัมมาสิกขาภูผาฯ สมณะ ๓ รูป สมณะลานบุญ วชิโร เป็นประธาน ที่ศาลาซาวปี๋

ศ.๒๙ สมณะ ๒ รูป นำโดย สมณะลานบุญ ประชุมคนที่จะช่วยเตรียมงานฉลองหนาว ที่ ชมร.ช.ม.

แด่เธอผู้เป็นที่รัก
ฉันรักแม่มากกว่าใครในโลกนี้
แม่ฉันมีคุณยิ่งใหญ่หาใครเหมือน
ฉันทำผิดสิ่งใดท่านคอยเตือน
เปรียบเสมือนร่มโพธิ์ทองของลูกยา
จากวันนั้นถึงวันนี้คงความรัก
ที่แน่แท้แน่นหนักดั่งภูผา
ฉันพร้อมตอบแทนคุณชั่วชีวา
น้อมวันทาระลึกคุณของแม่เอย.
(นร.สส.ภ. ม.๑ อรวรรณ เลิศทรัพย์สุรีย์)

- ทีมงานสมณะภูผาฯ -

ทักษิณอโศก
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๔๖

ภาคใต้เดือนนี้แม้ดินฟ้าอากาศจะมีมรสุมฝนฟ้าคะนองอยู่เสมอๆ แบบ "ฝนฉ่ำฟ้า ดินฉ่ำน้ำ" แต่ก็ยังมีผู้มาเยือนอย่างอบอุ่น อีกทั้งนักเรียน และเกษตรกร ที่จองคิวให้อบรมตลอดเดือนอย่างไม่ขาดสาย เดือนนี้จึงเป็นเดือนแห่งการให้แรงงานอย่างแท้จริง

เหตุการณ์ประจำวัน

ศ.๑ สมณะดินดี สมณะอรณชีโว สมณะ เตชพหุชโน และชาวชุมชนทักษิณฯ ออกติดตามประเมินผล เกษตรกรบ้านเกาะหมาก อ.ปากพยูน จ.พัทลุง

อ.๕ นักเรียนโรงเรียนวัดควนวิเศษ ๔๐ คน และครูอาจารย์ มาศึกษาดูงาน "สมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง"

จ.๑๑-อ.๑๒ สมณะและชาวชุมชนฯ จัดรายการ "เวียนธรรมบูชาพระคุณแม่" และร่วมจัดกิจกรรมวันแม่ ท่ามกลางบรรยากาศเหตุการณ์ที่อบอุ่น

อ.๑๙ สมณะสันตจิตโต สมณะปฐวัตโต และชาวชุมชนฯ เดินทางไปศึกษาดูงาน "เกษตร-แฟร์" ที่ มอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

งานอบรม
พ.๖-อา.๑๐ งานอบรมหลักสูตร"สัจธรรมชีวิต" รุ่นที่ ๒๓ เป็นเกษตรกรจาก อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง จำนวน ๙๗ คน

พ.๑๓-อา.๑๗ อบรมหลักสูตร"สัจธรรมชีวิต" รุ่นที่ ๒๔ เป็นเกษตรกรจาก อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เกษตรกร ๘๑ คน

พ.๒๗-อา.๓๑ อบรมหลักสูตร"สัจธรรมชีวิต" รุ่นที่ ๒๕ เป็นเกษตรกรจาก อ.หาดใหญ่ อ.เทพา อ.นาทวี อ.รัตภูมิ จ.สงขลา รวม ๙๓ คน

มรณานุสติ
ส.๒ สมณะสันตจิตโต สมณะเตชพหุชโน สมณะปฐวัตโต และชาวชุมชนทักษิณฯ เดินทางไปร่วมงานฌาปนกิจศพโยมแม่ สมณะติกขวีโร ที่ชุมชนราชธานีอโศก อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

อ.๕ สมณะสันตจิตโต สมณะอรณชีโว รับกิจนิมนต์แสดงธรรมหน้าศพพ่อหลั่ง เพชร-กาฬ อ.เมือง จ.พัทลุง

จ.๑๘ สมณะอรณชีโว สมณะเตชพหุชโน สมณะหสิโต และชาวชุมชน เดินทางไปเยี่ยมให้ กำลังใจญาติธรรมที่เจ็บป่วยที่อ.เมือง จ.สงขลา

พุทธโอวาทสะกิดใจ ว่าด้วยบุคคล ๔
จำพวกที่มีในโลก (จากวลาหกสูตร) คือ
๑. ฟ้าร้อง-ฝนไม่ตก คือคนพูดให้พืชผักงาม แต่ไม่ลงมือปลูกพืชผักให้งาม
๒. ฟ้าไม่ร้อง-ฝนตก คือคนไม่พูดให้พืชผักงาม แต่ลงมือปลูกพืชผักให้งาม
๓. ฟ้าไม่ร้อง-ฝนไม่ตก คือคนไม่พูดให้พืชผักงาม และไม่ปลูกพืชผักให้งาม
๔. ฟ้าร้อง-ฝนตก คือคนพูดให้พืชผักงาม และปลูกให้พืชผักงามด้วย

- สมณะเลื่อนลิ่ว อรณชีโว -

หินผาฟ้าน้ำ จ.ชัยภูมิ
ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

นับเป็นความโชคดีของสังคมไทยที่ยังมีกลุ่มคนดีเอาภาระสังคม ออกมารณรงค์ให้งดโฆษณา ให้คนไทยงดเหล้าและยาเสพย์ติด ตลอดจนอบายมุขต่างๆ ในช่วงเข้าพรรษา โดยเฉพาะเยาวชนของชาติ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพย์ติด ชาวชุมชนฯทั้งผู้อายุยาว และนักเรียนสัมมาสิกขา ออกไปถือป้ายรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ที่
อ.แก้งคร้อ และอีกหลายหมู่บ้านจาก อ.แก้งคร้อ ถึงบ้านนาแก นายอำเภอแก้งคร้อได้มากล่าวให้โอวาทและมอบพระบรมฉายาลักษณ์ให้เป็นที่ระลึกและปวารณาตัว ร่วมช่วยทุกกิจกรรมของชาวชุมชนหินผา ฟ้าน้ำ

เหตุการณ์สำคัญเดือนนี้

ศ.๑ สมณะแก่นผา สารุปโป พานักเรียนรื้อห้องน้ำบ้านพักคนชรา เพื่อบูรณะซ่อมแซมใหม่

อา.๓ ชาวชุมชนบางส่วนไปร่วมงานฌาปนกิจศพโยมแม่ของสมณะเดินดิน ติกขวีโร ที่ชุมชนราชธานีอโศก จ.อุบลราชธานี

จ.๔ คุรุแผนผา คงนาวัง และคุรุทั้งที ไปร่วมประชุมโครงการ สสส. ที่ชุมชนสันติอโศก กทม.

พ.๖ สมณะ ๒ รูป ส.ฉันทโส ส.จิรัสโส ไปร่วมอบรมเกษตรกรที่ชุมชนดินหนองแดนเหนือ จ.อุดรธานี ช่วงวันที่ ๖-๑๐ ส.ค. ๔๖
-ประชุมชาวชุมชนเพื่อเตรียมงาน จัดกิจกรรมวันแม่

ศ.๘ สมณะฉันทโส ไปแสดงธรรมที่วัดบ้านนาแก ต.นาแก อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู ธ.ก.ส. อบรมเกษตรกร
-ครูสิริกัญญา ขวัญสำราญ นำเด็กนักเรียนจากโรงเรียนชุมชนแก้งคร้อ และหนองไผ่ ๓๐ คน มาพบสมณะและชมชุมชนหินผาฟ้าน้ำ
-คณะครูอาจารย์จากโรงเรียนบ้านนาไฮ จากอ.เกษตรสมบูรณ์ มาเยี่ยมชมชุมชนฯ
-ตอนเย็นมีการประชุมชาวชุมชน เพื่อปรับโทษเด็กนักเรียนที่ทำผิดศีล

ส.๙ สมณะฉันทโสและชาวชุมชน ๓ คนไปร่วมงาน "มหกรรมกู้ดินฟ้า" ที่ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
-คณะแพทย์และอสม.จากเทศบาลเมือง จ.ชัยภูมิ ๑๒๐ คน มาดูงานและกิจกรรมของชาวชุมชนหินผาฟ้าน้ำ และขอเรียนรู้ด้านวิชาชีพพร้อมทั้งได้ฟังธรรมจากท่านสมณะกลางดิน โสรัจโจ ทำให้เกิดความเข้าใจชาวอโศกได้มากขึ้น

อา.๑๐ ผู้ปกครองของนักเรียนสัมมาสิกขา มาพักค้างในชุมชน เพื่อร่วมงานวันแม่ในวันจันทร์ (๑๑ ส.ค. ๔๖)

จ.๑๑ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เช่นการฟังธรรม,แม่และลูกๆช่วยกันดำนา,ทำบุญตักบาตร, กราบแม่, ประกวดเรียงความวันแม่, เปิดใจ แม่ๆลูกๆ เป็นต้น เสร็จกิจกรรมก็มีการประชุมผู้ปกครอง
-สมณะ ๒ รูป (ส.ฉันทโส,ส.สารุปโป) ไปร่วมอบรมนักศึกษาราชภัฏอุดรธานี ที่ชุมชนดินหนองแดนเหนือ จ.อุดรธานี จำนวนประมาณ ๓๐๐ คน นำโดย ผศ.ชูชาติ นาแสวง

อ.๑๒ สมณะฉันทโส ไปแสดงธรรมที่วัดบ้านหนองปลาดุก กิ่งอ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม
-ชาวชุมชนหินผาฟ้าน้ำ ไปร่วมงาน "โครงการนวัตกรรมแห่งการปกครอง" ที่ชุมชนสีมาอโศก จ.นครราชสีมา

พ.๑๓ สมณะ ๒ รูป (ส.โสรัจโจ,ส.สิงคีวัณโณ) ไปร่วมอบรมเกษตรกร ที่แก่นอโศก จ.ขอนแก่น
-สมณะ ๒ รูป (ส.จิรัสโส,ส.พุทธกุโล) ไปพบแพทย์ที่ร.พ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ เนื่องจากเป็นไข้หวัด

พฤ.๑๔ สมณะฉันทโส ไปร่วมอบรมเกษตรกรที่ แก่นอโศก จ.ขอนแก่น

ศ.๑๕ สมณะฉันทโส ไปร่วมอบรมเกษตรกรที่ ชุมชนร้อยเอ็ดอโศก จ.ร้อยเอ็ด ตอนเย็นมาตอบ ปัญหาที่แก่นอโศก จ.ขอนแก่น
-สมณะ ๒ รูป (ส.โสรัจโจ,ส.สิงคีวัณโณ) ไป ประเมินผลที่บ้านพระคือ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ส.๑๖ สมณะ ๒ รูป (ส.ฉันทโส,ส.พุทธกุโล) ไปร่วมอบรมทหารเกณฑ์ จากค่ายศรีสองรัก โดยการนำของ พ.ท.สุวรรณ เฉิดฉาย ที่ชุมชนเลไลย์อโศก จ.เลย (วันที่ ๑๖-๑๙ ส.ค. ๔๖)

จ.๑๘ ประชุมชาวชุมชนหินผาฟ้าน้ำ โครงการ สสส.

พ.๒๐ สมณะ ๒ รูป (ส.ฉันทโส,ส.พุทธกุโล) อบรมเกษตรกรจาก อ.เชียงคาน จ.เลย ที่ชุมชน เลไลย์อโศก จ.เลย (วันที่
๒๐-๒๔ ส.ค. ๔๖) สมณะ ๒ รูป (ส.โสรัจโจ,ส.สิงคีวัณโณ) มาช่วยอบรมต่อ (๒๒-๒๔ ส.ค. ๔๖)

ศ.๒๒ สมณะฉันทโส เดินทางไปร่วมอบรมเยาวชน ม.๑ และ ม.๔ โรงเรียนซับม่วงวิทยา ต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ที่ชุมชนบูรพาอโศก จ.ปราจีนบุรี (๒๒-๒๔ ส.ค. ๔๖)

จ.๒๕ สมณะ ๒ รูป (ส.โสรัจโจ,ส.สิงคีวัณโณ) ไปประเมินผลที่บ้านหนองหญ้าข้าวนก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

อ.๒๖ สมณะ ๒ รูป (ส.โสรัจโจ,ส.สิงคีวัณโณ) และชาวชุมชนหินผาฟ้าน้ำ ไปประเมินผล ที่บ้านยาง เกี่ยวแฝก อ.เทพสถิตย์ -บ่าย สมณะ ๕ รูป ลงปาติโมกข์ที่โบสถ์ดิน

พ.๒๗ เช้า ชาวชุมชนหินผาฟ้าน้ำ ไปร่วมเดินถือป้ายรณรงค์เลิกเหล้าเข้าพรรษา ที่อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
-เย็น สมณะ ๓ รูป (ส.โสรัจโจ,ส.ฉันทโส,ส.สิงคีวัณโณ) ไปร่วมอบรมเกษตรกรที่ แก่นอโศก จ.ขอนแก่น (๒๗-๓๑ ส.ค. ๔๖) รุ่น๑๑ จาก อ.เมือง จ.ขอนแก่น
-ปรับปรุงสถานที่ภาย +ในหินผาฟ้าน้ำ คือ สร้างห้องน้ำหญิง ๘ ห้อง, ปูกระเบื้องดินเผาที่อาคาร เก็บเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน, ต่อเติมหลังคาและ พื้นศาลาฟังธรรมหลังเก่า และกั้นอิฐเพื่อทำเป็นห้องเก็บเครื่องเสียง

อา.๓๑ สมณะและชาวชุมชนหินผาฟ้าน้ำ ร่วมกันประชุมเพื่อปรับโทษ การกระทำผิดศีลของเด็ก
นักเรียนสัมมาสิกขา ๖ คน

ของฝากข้อคิดสุดท้าย ผญาว่า
อย่าสิเคียดให้หม้อไปติอู๋เสียดแอ่ง
อย่าสิเคียดให้แฮ้งไปติฮุ้งเสียดกา
อย่าสิเคียดให้หมาขี้เฮื้อนไปติแมวบักด่าง
เคียดว่าซ้างปากกว้างไปท้วงปากอึ่งยาง
แปล: คล้ายกับสุภาษิตไทยว่า ตีวัวกระทบคราด

- สมณะนึกนบ ฉันทโส -

(สารอโศกอันดับที่ ๒๖๓ สิงหาคม ๒๕๔๖)