หน้าแรก>สารอโศก

ใต้ร่มอโศก

แผ่เมตตา
เมตตาธรรมค้ำจุนโลก
โลกรอดได้ อยู่เป็นสุขด้วยเพราะเมตตาธรรม
ตั้งจิตอธิษฐาน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
ขอให้เราเป็นคนหวังดี...ปรารถนาดี
ไม่เจริญเติบโตบนเลือดเนื้อของสรรพสัตว์
ไม่แสดงกิริยาดูถูกผู้อ่อนด้อย
ไม่แสดงกิริยาโทสะต่อหน้าเขา
ไม่เหน็บแนม ประชดประชัน
ไม่นินทา
ไม่ว่าร้าย เพื่อนฝูงญาติมิตร
ทุกครั้งที่จะไม่เมตตา ขอให้ "นิ่ง"
แล้วความสุขแห่งชีวิตจะค่อยๆ เจริญงอกงาม
ในจิตใจของเรา...ตลอดไป...ตลอดไป
สัพเพสัตตา อเวรา อัพยา ปัชฌา...

เศรษฐกิจพอเพียง-เศรษฐกิจพึ่งตน

"ดิฉันได้รับหนังสือกู้ดินพลิกฟื้นธรรมชาติ เล่ม ๑ แล้ว ขอขอบพระคุณมาก นำไปปฏิบัติได้เลยคือน้ำยาอเนกประสงค์ ส่วนการสร้างดินให้ดีปฏิบัติแล้ว ครั้งแรกเศษพืชมันยุบลงไปอยู่ที่ก้นหลุม ก็ต้องเพิ่มเศษพืชอีก ปฏิบัติเช่นครั้งแรกในหลุมเดิมอีกจึงเต็มหลุม แล้วปลูกมะละกอ ตอนนี้มะละกองามดี เพิ่งปลูกมี ๔ ต้นยังเล็ก ดินที่บ้านดิฉันเหมาะกับต้นขี้เหล็ก เจริญเติบโตเร็วดี จะปลูกเพิ่มให้มีมากๆต้น จะเอาไว้ทำฟืน จะเอาใบไปแกง นำไปทำอะไรได้อีกท่านผู้รู้โปรดแนะนำด้วย ตะไคร้ก็ปลูกได้ตลอดปีเลย ไม่ต้องเกรงกลัวว่าน้ำจะท่วมอีก เพราะว่าถมดินไว้สูงกว่าระดับน้ำ
ที่เคยท่วม....."

ญาติธรรม เพลินพิศ ขาวสอาด (อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี) กำลังเดินทางสู่ชีวิตเรียบง่าย...สู่ชีวิตที่พึ่งตนเอง
ฮะ เราจะพึ่งคนอื่น พึ่งโลกให้น้อยลง
สังคมเมือง สังคมชนบท ต้องตั้งใจพึ่งการใช้เงินให้น้อยที่สุด
แล้วโซ่ตรวนแห่งชีวิตก็จะหายไปเป็นอัศจรรย์ และนี่ก็คือการปฏิบัติธรรม ! จุ๊ย์ๆๆ


ชีวิตต้องเลือกข้างใดข้างหนึ่ง

"ตัวเองกำลังได้เดินทางมาถึงทางสองแพร่ง ทางโลกและทางธรรม ทางหนึ่งคือทางโลกมันช่างทุกข์ หวาดเสียวและอันตรายรอบด้าน อีกทางหนึ่งคือทางธรรม(สันติอโศก)ช่างแสนอบอุ่น เบิกบานและปลอดภัย"

ญาติธรรม ใจกล้า สุขรัตน์ (อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี) ตัดสินใจเลือกทางชีวิต
ความจริงแล้วในภาคปฏิบัติ ทางโลกจะกลายเป็นโลกแห่งความหอมหวาน สุขสบาย อาลัยอาวรณ์ และทางธรรมจะกลายเป็นโลกที่แห้งแล้ง อดทน พากเพียร
ผู้เดินทางจึงต้องชัดเจนในเป้าหมาย ก็จะทำให้เราไม่ท้อแท้หรือเลิกปฏิบัติง่ายๆ จุ๊ย์ๆๆ


ไม่อ่านหนังสือ ไม่ฟังเท็ป เป็นคนประมาทแล้ว !

"ประมาณต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๖ เข้าไปร้านมังสวิรัติที่นครราชสีมา เห็นหนังสือ"สมาธิพุทธ" ได้ซื้อมาอ่านดู กำลังอ่านได้ประมาณครึ่งเล่ม อ่านแล้วเข้าใจง่าย จะพยายามอ่านให้จบและนำไปปฏิบัติตามศักยภาพของตน....."

ญาติธรรม วิรัตน์ คำลือหาญ (อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา) ติดใจหนังสือธรรมะ อ่านแล้วก็ซาบซึ้ง
บางคนปฏิเสธไม่ยอมอ่าน ไม่ยอมฟัง อ้างว่าที่รู้อยู่ก็ยังปฏิบัติไม่ได้ นั่นแหละเขาเรียก "จิตมาร"
เพราะการอ่าน-การฟัง จะเป็นการเพิ่มศรัทธา เพิ่มปัญญา เพิ่มมุมมองมุมอื่นๆให้แจ่มชัดขึ้น
เล่นกีฬายังมีโค้ช มีกองเชียร์ ปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกัน
อยากชนะต้องตั้งใจมากกว่านี้ฮะ หาตัวช่วยให้มากขึ้น จุ๊ย์ๆๆ


อภัยทาน

มีข้อมูลให้กับนักปฏิบัติที่กำลังฝึกลดละโทสะ ญาติธรรมจินตนา เลิศไพบูลย์ (อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา) คัดมาให้ จึงมาขยายต่อเพื่อให้เกิดจินตนาการแห่งการตัดโทสะที่กว้างขวาง ลึกซึ้งขึ้น
จากพระคัมภีร์คริสต์
"จงรักศัตรูของท่าน จงอวยพรให้คนที่สาปแช่งท่าน จงทำดีต่อคนที่เกลียดชังท่าน จงสวดภาวนาให้แก่ผู้ที่กลั่นแกล้งท่าน มีแต่กระทำได้ดังนี้ จึงได้ชื่อว่าเป็นบุตรหลานของพระบิดาผู้สถิตอยู่บนสรวงสวรรค์ ผู้สั่งให้พระอาทิตย์ขึ้นและตกแก่คนดีและคนคดเหมือนกัน และบันดาลให้ฝนตกต้องคนสัตย์และอสัตย์เท่ากัน หากท่านรักตอบแต่คนที่รักท่าน ท่านจะคาดหวังรางวัลใดเล่าจากการนี้"


จิตโพธิสัตว์

จากญาติธรรม มานิต สุทธจิตต์ (อ.เมือง จ.ลำปาง)
"ขอแสดงความชื่นชมที่มีอุดมการณ์มุ่งมั่นคงเส้นคงวาด้วยศรัทธาที่ไม่หวั่นไหว ผมเห็นใจในฐานะที่ทำวารสารเพื่อเผยแผ่ธรรมะ ("ดักแด้") เช่นกัน....."

คนมีอุดมการณ์ มีจิตเพื่อคนอื่น นั่นก็คือจิตโพธิสัตว์ จะมากจะน้อยเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
แต่จะให้อุดมการณ์นี้ไปรอด เจ้าตัวจะต้องสร้างเหตุปัจจัยด้วย ปลอดภัยที่สุดต้องเริ่มที่
"กินน้อย-ใช้น้อย-ลดความฟุ่มเฟือย-ปลอดอบายมุข" นี้คือ คาถากันผี ของนักอุดมคติทุกคน และนี่ก็คือเหตุผลที่ทำไม นักอุดมคติเขาถึงไปไม่รอด ! จุ๊ย์ๆๆๆ


บทปฏิบัติลดละกามคุณ

จากญาติธรรม สุทิน พาทีพิน ชาวชุมชนราชธานีอโศก "การปฏิบัติในด้านจิตใจนั้น มีความมั่นใจในเรื่องของกามที่จะไม่มีคู่แต่งงานนั้น คิดว่าไปได้รอดแน่...."
สาธุๆๆ วันนี้เรากำลังคิดจะลดละกิเลสประเภทไหน ขอให้หัดแยกประเภทให้เป็นด้วย ก็จะยิ่งชัดเจนในเป้าหมาย
โลกกามคุณ ใครหนักเรื่องไหนต้องรู้กรรมฐานของตัวเอง และไม่ใช่ใจสู้อย่างเดียว แต่การปฏิบัติตนที่เป็น"รูปธรรม" มีอะไร เรายังขาดญาติธรรมเล่าประสบการณ์เรื่องนี้
ใครฝึกปฏิบัติเรื่องของกามโดยเฉพาะด้านเพศ(SEX) โปรดจดหมายมาเล่าบ้าง เพื่อเป็นกำลังใจแก่กันและกัน
ทำอย่างไรจะคบกับเพศตรงข้ามอย่างปลอดภัย ทำอย่างไรจะไม่เผลอใจ-ใจฟุ้ง ทำอย่างไรจะเอาชนะอารมณ์ตัวเอง ฯลฯ
"กามคุณ" ประสบการณ์เล่าสู่กันฟัง ยังน้อยมากนะฮะ จุ๊ย์ๆๆๆ


บทปฏิบัติฝึกจิต "อนุโมทนา"

-ได้ข้อมูลจากหนังสืออโศกไปทำรายการวิทยุชุมชนตลอดเวลา (คำภา พิลึกเรืองเดช อ.สามง่าม จ.พิจิตร)
-พยายามไม่ติดรสอร่อยทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ และพยายามสลายอัตตา(ตัวกู)ให้ได้ (ใบ งามอนันนต์ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี)
-ตั้งแต่กินมังสวิรัติด้วยกัน ภรรยาที่อ้วน น้ำหนักก็ลดลงและพูดน้อยลง ไม่เหมือนเมื่อก่อน ! (สุภาพ ศรีวิชัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่)
-นอกจากจัดการที่ตัวเองแล้วก็ยังมีใจคิดจะแผ่ขยายความสุขให้กับคนอื่น ด้วยการแนะนำให้ลดการพึ่งวัตถุนอกกายให้มากขึ้น (วันเพ็ญ ยืนยงแสน รพ.เชียงคำ จ.พะเยา)
-เลิกกินอาหารขยะ เช่น บุหรี่ เหล้า น้ำอัดลม เครื่องดื่มทุกชนิด (นิยม เที่ยงเทพ บางกะปิ กทม.)

จิ้งจกส์.

คติประจำฉบับนี้
"บุญ" ไม่เคยทอดทิ้งคนทำดี
"บาป" ไม่เคยละเว้นคนทำชั่ว

(สารอโศกอันดับที่ ๒๖๓ สิงหาคม ๒๕๔๖)