หน้าแรก>สารอโศก

- แม่น้ำ ลักขิตะ -

คนดี...ทำตัวเองให้มีความสุข และทำให้ผู้อื่นมีความสุขเช่นกัน


ทำไมเราต้องมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นด้วย?

เราอาจมิได้คิดในสิ่งนี้ หรือเราอาจจะคิดชั่วประเดี๋ยวประด๋าว ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว เก็บมาคิดทำไมให้เปลือง สมอง แล้วก็เลิกใส่ใจในที่สุด

"ทุกข์ก็เรื่องของคุณ เกี่ยวอะไรกับฉันด้วย"

หลายคนพูดตัดบทเอาดื้อๆเช่นนี้ ปัดความรับผิดชอบออกจากตัว แล้งน้ำใจ ไร้มนุษยสัมพันธ์ คนเช่นนี้มัก เดินทางชีวิตอย่างเดียวดาย ใครเล่าเขาอยากคบหา

เหยียบหัวคนขึ้นสู่ที่สูง เสมือนพฤกษาที่ผุดขึ้นจากอาจม แม้งดงามปานใดก็ไร้คนเหลียวแล ซ้ำรังเกียจ เรา ต้องการเป็นเฉกนั้นหรือ ประสบความสุขสมหวัง พร้อมกับสร้างศัตรูไว้มากมาย ชีวิตจะสุขสันต์ตลอดรอด ฝั่งได้อย่างไรกัน

อย่าลืมถามตัวเองว่า...เรามีความสุขแล้วคนรอบข้างล่ะ มีความสุขอย่างเราหรือไม่???

คนดี....ทำตัวเองให้มีความสุข และทำให้ผู้อื่นมีความสุขเช่นกัน

อย่าบีบบังคับใครให้มาดีอย่างเรา แม้เราดีจริงก็ตามที แต่คนเป็นสัตว์ที่รักอิสระ ไม่ชอบการบังคับ หรือยัด เยียดในสิ่งที่ตนไม่เต็มใจรับ กระแสต้านจะเกิดขึ้นทันที พร้อมหันหลังให้แล้วเดินจากไป...

อย่าบีบคั้นเขาจนก่อให้เกิดทุกข์ทั้งสองฝ่าย เพียงปรารถนาดีอยากให้เขามีสุขเช่นเรามากเกิน แทนที่เขาจะ เปิดใจรับ กลับเปลี่ยนเป็นชิงชังเลยก็ได้.....พึงรู้จักประมาณองค์รวม ในการหยิบยื่นความปรารถนาดีให้คน อื่น

อัญมณีมีน้อย ค่ามันจึงมาก ส่วนกรวดหินมีอยู่ทั่วไป มันจึงไร้ค่า

คนดี...ทำตัวเองให้มีความสุข และทำให้ผู้อื่นมีความสุขเช่นกัน

ทำดี อย่าเอาดีไปข่มเบ่งคนรอบข้าง ยกตนข่มท่าน ชูหางกางปีกอหังการ์...กลายเป็นคนดีที่โอหัง ก่อความลำบากใจแก่คนรอบข้าง สร้างทุกข์และความบาดหมางให้เกิดขึ้นในสังคม

ทำดีแต่แข็งกระด้าง ไม่ใช่ดีแท้ แต่เป็นดีอย่างกดข่มหลงตัวยึดมานะเป็นอัตตา....กลายเป็นบาปของนักพรต ทำดีแล้วเพ่งโทษถือสา ดูแคลนผู้ไม่กระทำอย่างที่ตนคิดว่าดี หรือดีไม่ถึงระดับที่ตนยึดถือ จึงอวดโอ่ว่าตน เหนือกว่าใครๆ

ในกลุ่มผู้ร่วมงานด้วยกัน เราอาจมีผลงานเหนือกว่าผู้ใด แต่อย่าเอาความเหนือนั้นไปข่มทับมิตรสหาย เรา จะกลายเป็นหมาหัวเน่า เป็นคนเก่งที่เดียวดาย และกลายเป็นคนไร้เพื่อนในที่สุด

เพราะมีเสาหลายต้น บ้านจึงตั้งอยู่คงทนถาวร....ชีวิตการทำงานก็เหมือนกัน ทุกคนในทีมงานมีความ สำคัญ อย่าหลงตนว่าเก่งคนเดียว จนไม่เห็นคนรอบข้างอยู่ในสายตา....เก่งคนเดียวทำพังมามากแล้ว แต่ หากเก่งเป็นหมู่ ช่วยกันสรรสร้างอย่างสอดประสานสามัคคี ไม่มีคำว่าล้มเหลว

คนดี....ทำตัวเองให้มีความสุข และทำให้ผู้อื่นมีความสุขเช่นกัน

(สารอโศกอันดับที่ ๒๖๓ สิงหาคม ๒๕๔๖)