หน้าแรก>สารอโศก

คนผู้รวยทรัพย์สินเงินทอง
แล้วได้รับการเคารพนับถือบูชา
คนผู้สูงด้วยยศถาบรรดาศักดิ์
แล้วได้รับการเคารพนับถือบูชา
คนผู้มากด้วยสรรเสริญเยินยอ
แล้วได้รับการเคารพนับถือบูชา
คนผู้โอ่อ่าไปด้วยโลกียสุขสมบูรณ์พูนล้น
แล้วได้รับการเคารพนับถือบูชา
จะประเสริฐอะไร....?

คนที่แม้จะจน
ก็ได้รับการเคารพนับถือบูชา
คนไม่มียศเลย
แล้วได้รับการเคารพนับถือบูชา
คนที่ได้รับแต่คำนินทาเสียด้วยซ้ำ
แต่ก็มีคนเคารพนับถือบูชา
คนผู้ไม่ไยดีโลกียสุขเลย
ทว่าได้รับการเคารพนับถือบูชา
นั่นต่างหากประเสริฐกว่า....!
- สมณะโพธิรักษ์ -

- สารอโศก อันดับที่ ๒๖๔ กันยายน ๒๕๔๖ -