หน้าแรก>สารอโศก

เรียงวลีกวีธรรม

มื่อยิ่งนาน ยิ่งเห็นมัน (กิเลส)
เมื่อไหร่จะ แปลงหอก เป็นดอกไม้
เมื่อไหร่จะ ทำใจ ให้สูงส่ง
เมื่อไหร่จะ ลดกิเลส ให้หมดลง
เมื่อไหร่จะ มั่นคง และตรงธรรม
ยิ่งนานวัน รู้ว่า อัตตาใหญ่
ยิ่งนานวัน แน่ใจ แพ้ถลำ
ยิ่งนานวัน โผล่มา เป็นประจำ
ยิ่งนานวัน ลึกล้ำ มันออกฤทธิ์

นานแท้แท้ เข่นฆ่า ได้หนึ่งตัว
นานแท้แท้ มืดมัว เพราะหลงติด
นานแท้แท้ นึกว่าตาย ดันคายพิษ
นานแท้แท้ เชื้อน้อยนิด มันกลายกลับ
ยิ่งกว่ายิ่ง ต้องอ่าน มันให้ได้
ยิ่งกว่ายิ่ง วิจัย เพียรเพ่งจับ
ยิ่งกว่ายิ่ง รู้เหตุ แล้วระงับ
ยิ่งกว่ายิ่ง เปลี่ยนปรับ เป็นสัมมา

เห็นจิตใจ อะไร คือตัวเกิด
เห็นจิตใจ ตัวกำเนิด คือตัณหา
เห็นจิตใจ บวกตัวยึด เป็นอัตตา
เห็นจิตใจ กิเลสหนา จึงยากนาน
มันจะต้อง หมดไป ถ้าเรามั่น
มันจะต้อง ถูกหั่น ถ้าเราหาญ
มันจะต้อง สูญสลาย ไม่อยู่นาน
มันจะต้อง นิพพาน ถ้าเราจริง

* ทอง ๑๐๐%

ฝากตัว
ช่วงชีวิตมิจฉาชะตาบาป
เราหามหาบโมหันธ์ตามตัณหา
เราไม่รู้ข้อวัตรล้างอัตตา
เรารู้ค่าพระธรรมแค่พร่ำมนต์
พอมาพบกลุ่มหมู่ที่รู้แท้
เราก็แผ่ใจรับไม่สับสน
เราศรัทธาทิศทางการสร้างคน
เราขอทนร่วมทางเพื่อสร้างบุญ
ขอบำเพ็ญเว้นบาปที่หาบแห่
ในกระแสสุขสงบอันอบอุ่น
ขอสืบกรรมสัมมาฝึกการุณย์
เพื่อเป็นทุนวิญญาณสู้พาลภัย
แม้ปัญญาล้าหลังก็หวังรู้
เมื่อได้อยู่สำนึกฝึกนิสัย
ยิ่งได้มีมวลมิตรรู้จิตใจ
ยิ่งทำให้หายโง่ห่างโศกา
* อ่อนฌาน ญาณเยาว์

อโศก : ชุมชนคนมีศีล
ชุมชนคนมีศีลกินแต่ผัก
ด้วยยึดหลัก"พุทธธรรม"นำแก้ไข
อยู่สมถะเรียบง่ายสบายใจ
ห่างจากภัยรอบตัวที่ชั่วทราม
ชุมชุนคน"อโศก"โลกแห่งธรรม
ยึด"ศีล"นำไม่เบียดเบียนไม่เหยียดหยาม
ให้อภัยคนรอบตัวที่ชั่วทราม
พยายามเขากลับตนเป็นคนดี
สร้างสังคมอุดมการณ์ประสานจิต
ใช้ชีวิตห่างทุกข์มีสุขขี
รวมหมู่กลุ่มชุมชนคนรักดี
สามัคคีรวมพลังสร้างสังคม
ลาจากงานทางโลกโชคยิ่งรุ่ง
ใจหมายมุ่งทางธรรมตามเหมาะสม
สละสุขทางโลกมาน่าชื่นชม
เหมือนสร้างปมปริศนาพาทึ่งกัน
อยู่ทางโลก"เสียคน"ไม่พ้นชั่ว
ประพฤติตัวมัวเมาเศร้าโศกศัลย์
อบายมุขทุกอย่างต่างเมามัน
เจอทางตัน"อโศก"พามาทางธรรม
คนเคยดี / คนเคยชั่ว เป็นตัวอย่าง
บนเส้นทางห่างทุกข์ใจสุขล้ำ
"กลุ่มอโศก"คนมีศีลทุกถิ่นนำ
"พุทธธรรม"นำทางสร้างสังคม...
*ตะวันแดง ทะเลเงิน

-สารอโศก อันดับที่ ๒๖๔ กันยายน ๒๕๔๖ -