หน้าแรก>สารอโศก


สันติอโศก
ประจำเดือนกันยายน ๒๕๔๖
นับวันชาวอโศกจะมีงานมากขึ้นๆ ทั้งงานที่ทำร่วมกับสังคมภายนอก และงานของพวกเราภายในเอง หากพวกเราร่วมไม้ร่วมมือกัน งานที่ว่าหนักๆก็จะกลายเป็นงานที่เบาขึ้นได้ และอบอุ่นมากขึ้นด้วย งานทำให้เกิดความสามัคคี ความอบอุ่นเป็นพี่เป็นน้องกันมากขึ้นก็ได้ งานทำให้เกิดการแตกสามัคคี บาดหมางกันก็ได้ อยู่ที่เราแต่ละคนนั่นแหละสำคัญ

เหตุการณ์วันนี้
ศ.๕-ส.๖ เสวนา "การศึกษาทางเลือก ครั้งที่ ๒" มีตัวแทนจากองค์กรการศึกษาทางเลือกมาร่วม ๑๒ องค์กร จำนวน ๔๒ คน
ศ.๕-อ.๙ ตัวแทนชาวชุมชนสันติอโศกไปอบรม "ค่ายสุขภาพ ๗ อ." ที่ชุมชนหินผาฟ้าน้ำ จ.ชัยภูมิ
อา.๗ ประชุมโครงการ "อาคารสันติมา"โดย ให้สิทธิ์จองห้องแก่ผู้มีอุปการคุณกับทาวน์เฮ้าส์หน้าพุทธสถาน ๓๗ ห้องก่อนเป็นรุ่นแรก ตั้งแต่ ๗ ก.ย. จนสิ้นเดือนนี้
จ.๘ เจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ ๒ ท่าน มาตรวรจเยี่ยมโรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก
-ร่วมงานฌาปนกิจศพนางสุขุม กฤตยาเกียรณ (น้องสาวสิกขมาตุอ่านตน) อายุ ๖๓ ปี ที่วัดบางเตย
อ.๙ ชมร.หน้าสันติอโศก แจกอาหารฟรีวันนี้มีผู้ "ทำบุญ"เหมาจ่าย ให้แจกทั้งร้าน
อ.๙-ส.๑๓ นร.สัมมาสิกขาฯ ชั้น ม.๔-๕ ไปช่วยเตรียมงานอบรมฯ ที่ชุมชนวังสวนฟ้า จ.สระแก้ว
พ.๑๐ นศ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๕ คนมาขอศึกษาดูงานของชุมชนสันติอโศก
ส.๑๓ ร่วมงานฌาปนกิจศพนายอุทัย ทะสะโส (สามีของคุณแอ๊ด ร้านมังสวิรัติ) ณ วัดมหาวงษ์ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
อา.๑๔ ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทย (คกร.)
จ.๑๕ ประชุมตัวแทน ๒๒ ศูนย์ฝึกอบรม ฯ ของเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทย
พ.๑๗-อา.๒๑ ชุมชนสันติอโศกเปิดงานอบรมโครงการกู้ดินฟ้า ประชาเป็นสุข หลักสูตร "สร้างผู้นำ" รุ่นที่ ๑ มีผู้เข้าร่วมอบรม ๑๑๓ คน ผู้สังเกต การณ์อีก ๑๑ คน
พฤ.๑๘ นศ.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุขมหาเมฆ จำนวน ๓๐ คน จากคณะบริหารธุรกิจ เอกระบบสารสนเทศ มาศึกษาดูงานชุมชนสันติอโศก
ศ.๑๙ ตัวแทนเครือข่ายชุมชนชาวอโศก และเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ(คกร.) เข้าร่วมประชุมสัมมนา และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "การมีส่วนร่วมของประชาชน ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ" ครั้งที่ ๔ จัดโดยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ ห้องเพชรรัตน์ ชั้น ๓ กรุงเทพฯ
อา.๒๑ ตัวแทนชุมชนสันติอโศก ไปร่วมงาน "วันสันติภาพสากล" จัดโดยองค์กรบราห์มา กุมารี ราชาโยคะ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้นที่ ๑๒ ร.พ.ราชวิถี และร่วมยืนสงบนิ่ง ๑ นาที ตอนเที่ยงวัน ณ บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพฯ
พ.๒๔ ประชุมตั้งคณะทำงาน และสำนักงานศูนย์ฝึกอบรมชุมชนสันติอโศก
ศ.๒๖-ส.๔ ต.ค. เทศกาลกินเจ ชมร.หน้าสันติอโศก และหน้าร้านกู้ดินฟ้า ของนร.สัมมาสิกขาฯ เปิดบริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด
ส.๒๗ ประชุมชุมชนสันติอโศก และโครงการอาคารสันติมา พ่อท่านเป็นประธาน
อา.๒๘ ประชุม ๕ องค์กร พ่อท่านเข้าร่วมประชุม
จ.๒๙ ประชุมพาณิชย์บุญนิยม พ่อท่านเป็นประธาน

ขอฝากข้อคิดสุดท้าย
จากที่พ่อท่านได้ตอบปัญหาให้กับกลุ่มองค์กรการศึกษาทางเลือก ในการแสดงธรรมเกี่ยวกับการศึกษาบุญนิยม ในคำถามที่ว่า ในการดำเนินงานของการศึกษาทางเลือก ขาดความช่วยเหลือจากภาครัฐ เราควรจะทำอย่างไร พ่อท่านตอบว่า
"ไม่รอ ไม่หวัง แต่เราทำ"

- สมณะกล้าตาย ปพโล -


ปฐมอโศก
ประจำเดือนกันยายน ๒๕๔๖
เกือบครบ ๓ เดือนของการเข้าพรรษา พวกเราเหล่าพระโยคาวจรได้บำเพ็ญเพียรเพื่อตัดเจียน กิเลสตน สู่ความพ้นทุกข์
ทางหนึ่ง ปราบมารร้ายในตน
ทางหนึ่ง สะกัดกั้นมารร้ายภายนอก
รวมกันเราอยู่ แยกหมู่เรา(อาจ)ตาย

เดือนนี้ไปทางไหน จะพบเห็นทั้งป้ายและธงสีเหลืองปลิวไสว บ่งบอกให้รู้ว่า เทศกาลกินเจมาถึงแล้ว (๒๖ ก.ย.-๔ ต.ค. ๒๕๔๖)

เป็นภาระหน้าที่ของเราชาวพุทธ ที่จะช่วยกันหยุดยั้งการเข่นฆ่า เบียดเบียน มาสร้างเมตตาธรรม หากต่างได้ร่วมระดมกันจริงจังต่อเนื่อง โดยเริ่มจากเทศกาลกินเจเป็นหลัก แล้วผลักดันต่อไป ช่วยกันสร้างค่านิยม "เป็นพุทธ ต้องไม่กินเนื้อสัตว์"

งานนี้แม้หนักหนา ดังภาษิต "ฝนทั่งให้เป็นเข็ม" ต้องใช้ความอดทน พากเพียรอย่างมาก แต่หากสำเร็จ ก็จะช่วยนำสันติสุขมาสู่สังคมมนุษย์และสัตว์ให้ได้พบความร่มเย็น

เหตุการณ์ต่างๆ ในรอบเดือน
ประชุม-สัมมนาเพื่อความไม่เสื่อม
จ.๑,๒๙ ประชุมชุมชน
จ.๑,๘,๑๕,ศ.๑๙ ประชุมคุรุ
อ.๒,๙,๑๖ ประชุมตรวจศีลนักเรียน
พ.๓,๑๐,๑๗,อ.๓๐ อปริหานิยธรรม
พฤ.๔ ประชุมแผนกยานยนต์
พฤ.๔,ศ.๑๒,๑๙ ประชุมนักเรียน แยกหญิง-ชาย เรื่องชีวิตความเป็นอยู่
ศ.๕ ประชุมคณะพี่
อา.๗,๑๔ ประชุมคณะทำงาน ธ.ก.ส., สสส.
อา.๗,๑๔,๒๑,๒๘ ประชุมกรรมการชุมชน
จ.๘,๑๕ ประชุมสัมมนาวิชาการและงานอาชีพ
พฤ.๔,๑๑ ประชุมตรวจศีลนักเรียนสัมมาสิกขาอนุบาลเทียนหยด
พ.๑๐ ประชุมคุรุโรงเรียนสัมมาสิกขาอนุบาลเทียนหยด
พ.๑๐,พฤ.๒๕ สมณะฟังสวดปาติโมกข์
อา.๑๔ ประชุมกลุ่มเพื่อนบุญอโศก
จ.๑๕ ประชุมคณะกรรมการ ม.วช.
อ.๑๖ ประชุมนิสิต ม.วช.
พ.๑๗ ประชุมกรรมการชุมชนและกรรมการสหกรณ์
อ.๒๓ ประชุมนักเรียนเพื่อแบ่งหน้าที่
พฤ.๒๕ ประชุมกรรมการสหกรณ์คนสร้างชาติจำกัด ประชุมรับรองงบการเงินปี ๒๕๔๕
ศ.๒๖ ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก

บุญญาวุธหมายเลข ๔
สุขภาพของคนทำงานกับภาระกิจการเผยแพร่ สัจธรรมต้องไปด้วยกัน คณะทำงานสาธารณสุขบุญนิยม ร่วมกันสร้างแก่นแกนด้านสุขภาพร่างกายให้แก่หมู่เรา(ขอบคุณจิตวิญญาณทุกดวงที่ช่วยกัน) เขาเหล่านั้นไปกันที่ไหนบ้าง

กิจกรรมแรก
การสนับสนุนกิจกรรม สุขภาพ ๗ อ. ในศูนย์อบรม คกร. ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้
พ.๓-อา.๗ กลุ่มฮอมบุญ จ.แพร่ มีผู้เข้าร่วม ๓๐ คน
อ.๑๖-ส.๒๐ เชียงรายอโศก มีผู้เข้าร่วม ๗๐ คน
อา.๒๑-ศ.๒๖ ทักษิณอโศก มีผู้เข้าร่วม ๗๐ คน
อ.๓๐ก.ย.-ส.๔ต.ค. เลไลย์อโศก จ.เลย มีผู้เข้าร่วม ๗๐

คนกิจกรรมที่ ๒
สนับสนุนสุขภาพ ๗ อ. ระดับภาค และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ศ.๕-อ.๙ จัดที่สังฆสถานหินผาฟ้าน้ำ
พฤ.๒๘ส.ค.-จ.๑ก.ย. อบรมการใช้เครื่องมือในการรักษาและส่งเสริมสุขภาพ จัดที่ปฐมอโศก
ศ.๑๒-อ.๑๖ อบรมการจัดสมดุลโครงสร้างจัดที่ปฐมอโศก

อบรมสัจธรรมชีวิต
ศูนย์อบรมชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนอินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี โดยสมณะเสียงศีล ชาตวโร และ สมณะ ก้อนดิน เสฏฐพโล มีนิสิต ม.วช. ปฐมอโศกไปช่วย
พ.๓-อา.๗ ผู้เข้าอบรมจากจังหวัดชุมพร ๗๘ คน และพนักงาน ธ.ก.ส. ๑๑ คน เป็นรุ่นที่ ๑๑/๒๕๔๖
ส.๖ หัวหน้า ธ.ก.ส. อินทร์บุรี อบรมผู้เคยผ่านการอบรม มาอบรมเพิ่มเติม ศูนย์อบรมปฐมอโศก
จ.๘-ศ.๑๒ ผู้เข้าอบรมมาจาก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ๙๐ คน
พ.๑๐-อา.๑๔ ผู้เข้าอบรมจากจ.ประจวบฯ ๑๕๐ คนและผู้มาสมทบจาก จ.เพชรบุรี ๑ คน สุพรรณบุรี ๔ คน กาญจนบุรี ๖ คน เป็นรุ่นที่ ๑๒/๒๕๔๖
พ.๑๗-อา.๒๑ ผู้เข้าอบรมจาก อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ๗๐ คน และมาสมทบจาก จ.กาญจนบุรี รวม ๘๘ คน เป็นรุ่นที่ ๑๓/๒๕๔๖

เยี่ยมประเมินผล
ศูนย์อบรมชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนอินทร์บุรี
ส.๒๐-อา.๒๑ ประเมินผล อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ศ.๒๖ ประเมินผล อ.บ้านนา และอ.องครักษ์ จ.นครนายก

ศูนย์อบรมปฐมอโศก
อ.๒ ส.ลือคม ธัมมกิตติโก และคณะ เยี่ยมประเมินผลโครงการผู้ว่าฯ จ.กาญจนบุรี ในเขต อ.เลาขวัญ และ อ.ห้วยกระเจา
จ.๘-อ.๙ ส.ทำดี อโสโก และคณะ เยี่ยมประเมินผล ในเขต อ.หนองปรือ อ.ไทรโยค อ.สังขละบุรี และ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
อา.๒๑ ส.ทำดี อโสโก และคณะ เยี่ยมประเมินผล จ.ชุมพร โดยสมณะสัตตาหะไป และกลับถึงปฐมอโศก ชุดแรก ๖ ทุ่ม คืนวันที่ ๒๕ ก.ย. ชุดสอง วันที่ ๒๖

ผู้มาศึกษาเยี่ยมเยียน
พ.๓ นักเรียนชั้นม. ๑ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม จำนวน ๑๐๖ คน ครู ๔ คน
ส.๖ มูลนิธิหลวงพ่อพุทโธภาวนา วัดสามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม นำเยาวชน นักเรียน นักศึกษาที่อยู่ในอุปการะ จำนวน ๓๕ คน มาศึกษาการปฏิบัติงาน และดูฐานงานต่างๆ
-นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ๘๕ คน และอาจารย์ ๒ คน ดูงานแพทย์แผนไทย
-ธ.ก.ส.โพธาราม จ.ราชบุรี ๖๐ คน มาฟังธรรม และศึกษาวิถีชีวิต
อา.๗ คณะแพทย์อายุรเวท ม.มหิดล ๑๕ คน
อา.๑๔ นักศึกษาวิชาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร ๓๐ คน
อ.๓๐ นักเรียน ป.๕-ป.๖ โรงเรียนวัดเกาะวังไทร อ.เมือง จ.นครปฐม จำนวน ๒๐๐ คน และคณะครู ประมาณ ๑๕ คน มาศึกษาชุมชน โดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเข้าค่ายอบรมธรรมะ

กิจนิมนต์ของสมณะ-สิกขมาตุ และการไปร่วมกิจกรรมต่างๆของชาวชุมชน และโรงเรียน
จ.๑ สมณะ ๓ รูป พระอาคันตุกะ ๑ รูป ฆราวาส ๑๒ คน นำโดย ส.ทำดี อโสโก ไปร่วมงานฌาปนกิจศพ นายตั้งฮ่วยเซี้ยม (บิดาของคุณหนึ่งพุทธ วิมุตตินันท์) อายุ ๘๓ ปี ที่วัดสุทธิวราราม กทม. และไปเยี่ยมคุณจันทมณี กิติคุณไพโรจน์ (ป้าตุ้ม) ซึ่งป่วยติดเชื้อที่ขา ที่ ร.พ.ยันฮี กทม.
พฤ.๔ ส.ร่มเมือง ยุทธวโร และส.แก่นหล้า วัฑฒโน ไปเยี่ยมคุณจันทมณี ที่ร.พ.ยันฮี
อา.๗ สมณะ ๔ รูป นำโดย ส.ทำดี อโสโก ไปกิจนิมนต์วันรวมญาติที่ร้านสีฟ้า ซอย ๑๖ ถนนจันทร์ ยานนาวา กทม.
พ.๑๐ ส.ทำดี อโสโก ส.ร่มเมือง ยุทธวโร และคนวัด ไปร่วมงานสวดศพ นายจรูญ จรุมเครือ ณ บ้านเลขที่ ๓ ม.๑๑ ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
พฤ.๑๑ กรักแสงฝน และปะเพียงแก้ว นำนักเรียนฐานขยะ เต้าหู้ และชวนชื่น ๘ คน ไปจัดนิทรรศการในงานวิทยาศาสตร์หรรษาสัญจร ที่โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒ ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม
ส.๑๓ ส.นาไท อิสสรชโน และส.ปองสูญ โฆสิตธัมโม ไปเยี่ยมนายวิโรจน์ ธนโภค บิดาคุณดินดอน ธนโภค ที่โรงพยาบาลอำเภอเดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
พ.๑๗-พฤ.๑๘ ส.มั่นแจ้ง พุทธชาโต ร่วมประชุมโครงการประชุมวิชาการ เรื่องการวิจัยท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของชุมชน ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคาร ม.ล.ปิ่น มาลากุล ม.ศิลปากร วิทยาเขต พระราชวังสนามจันทร์
อ.๑๖ ส.เสียงศีล ชาตวโร และส.ก้อนดิน เสฏฐพโล ไปกิจนิมนต์ ทำบุญร้านอาหารมังสวิรัติ ที่บ้านตะวันงาม ตลาด อ. อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
ส.๒๐ นักเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก ทุกชั้นปี ประมาณ ๗๐ คน ทั้งที่ไปร่วมกิจกรรม และไปชมงานเด็กและเยาวชนสร้างสุขภาวะ จัดที่โรงเรียน ยอแซฟอุปถัมภ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม เนื่องในวันเยาวชนสากล (ตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)

กิจกรรมที่นักเรียนของเราเข้าร่วมได้แก่
-นักเรียน ๓ คน เป็นพิธีกรหลักของงาน
-ส่งคำขวัญ เรียงความเข้าประกวด
-ประกวดโฟล์คซอง ได้รางวัลที่ ๓
-จัดนิทรรศการ
-ออกร้านสินค้าบุญนิยม
-นำเสนอสินค้าเพื่อสุขภาวะ คือ
* ผักสมุนไพรห่อด้วยใบเมี่ยง
* เมี่ยงคำ
* นมรสสมุนไพร
* CD สุขภาพ เปิดให้ดูตลอดงาน
-นักเรียนมัธยมแสดงกิจกรรมประกอบดนตรี ชุด "ขยะ"
-นักเรียนสัมมาสิกขาอนุบาลเทียนหยด แสดงกิจกรรมประกอบดนตรี ชุด "งานหนักไม่เคยฆ่าคน" และชุด "เพชฌฆาตผู้ลอยนวล"

เด็กนักเรียนได้สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมมาก เพราะการแต่งกายและกิจกรรมสอดคล้องกับงาน สินค้าสุขภาพได้รับความสนใจจากคณะครู นักเรียน ที่มาร่วมงาน ที่สำคัญเด็กๆกินผักพื้นบ้าน ๙ รส ในเมี่ยงสมุนไพรได้อย่างมั่นใจ และที่เป็นจุดสนใจพร้อมทั้งคำถามมากที่สุดคือ "ทำไมไม่ใส่รองเท้า"

จ.๒๒ ส.ร่มเมือง ยุทธวโร และส.มองตน เมตตจิตโต พร้อมญาติโยม ร่วมงานเปิดร้าน "น้ำใจไท" ข้างกระทรวงมหาดไทย จำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพ และอาหารมังสวิรัติ เจ้าของคือน้องสาวคุณแรงใจ ชาวหินฟ้า
อ.๒๓ ส.แก่นหล้า วัฑฒโน แสดงธรรมแก่นักศึกษาปีที่ ๔ คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันราชภัฏ รำไพพรรณี จ.จันทบุรี จำนวน ๗๐ คน ที่สถาบัน ฝึกอบรมผู้นำ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
พ.๒๔ สิกขมาตุมาบรรจบ เถระวงศ์ แสดงธรรมที่สถาบันฝึกอบรมผู้นำ รายการเดียวกัน
ศ.๒๖ คุณกรักแสงฝน อโศกตระกูล และคณะรวม ๔ คน ร่วมงานฌาปนกิจศพ นายสุธรรม ไชยธรรม อายุ ๔๖ ปี พี่ชายคุณสีดิน ไชยธรรม ซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ที่วัดเทพกุญชร กิ่งอ.ช้าง-กลาง จ.นครศรีธรรมราช
อ.๓๐ ทีมงานแสง สี เสียง เดินทางไปราชธานีอโศก เพื่อเตรียมงานฉลองน้ำ

เล็กๆน้อยๆ
อา.๗ รวมพลังทำความสะอาดอ่างลงหิน
อ.๙ ทำวัตรเช้า "สานฝันวันอบอุ่น ภาค ๑" "คุรุในฝัน" โดยตัวแทนนักเรียน
อ.๑๖ ทำวัตรเช้า "สานฝันวันอบอุ่น ภาค ๒" "นักเรียนในฝัน" โดยตัวแทนคุรุ
จ.๑๕ สุขสันต์หรรษา วันกินข้าวหาด
พ.๒๔ ก.ย.-ส.๔ ต.ค. นักเรียน คุรุ นิสิต ม.วช. ชาวชุมชน รวมพลังออกร้านเทศกาลกินเจ ๒ แห่งคือ
๑. ร้านมังสวิรัติ นครปฐม (มร.ฐ.)
๒. ศาลาค้า ๓ หน้าพุทธสถาน
นักเรียนที่ไม่ได้ไปร่วมขายอาหาร จะทำหน้าที่เป็นหน่วยสนับสนุน เช่น ทำเต้าหู้ และรับผิดชอบตามฐานงานต่างๆ เพื่อให้กิจการต่างๆ ดำเนินไปได้ด้วยดี

ทัศนศึกษา+พักผ่อน พักยก
จ.๘ นักเรียน ม.๑ ๒๗ คน ทัศนศึกษาในเขต กทม. นำโดย ส.ร่มเมือง ยุทธวโร และ ส.แก่นหล้า วัฑฒโน
จ.๒๒ ส.แก่นหล้า วัฑฒโน ส.ปองสูญ โฆสิตธัมโม นำนักเรียน ชั้นม. ๓ ไปผ่อนคลายที่หาดชะอำ จ.ประจวบฯ และที่เขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

ทิ้งท้าย
โลกียสุขนั้น ทดลองเท่าไรก็ไม่หมดทุกอย่าง ต่อให้มีชีวิตมากกว่านี้ ๑๐ เท่า เพราะฉะนั้น เมื่อพิจารณาเห็นจากคนอื่นว่าเป็นทุกข์แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องไปทดลองด้วยตัวเอง
เปรียบเหมือนเด็กปัญญาอ่อน จับไฟจนมือพอง ยังไปจับอีก แต่หากเด็กนั้นฉลาด ผู้ใหญ่บอก อย่าจับไฟร้อน ก็ใช้ปัญญาพิจารณาได้ว่าร้อน เขาจึงไม่ต้องมือพองเสียเอง
เพราะฉะนั้น เรียนเพื่อการปลดปล่อยอย่างเดียวก็พอ จะเรียนรู้ชีวิตทางโลกทั้งหมด เป็นไปไม่ได้

- สมณะแก่นหล้า วัฑฒโน -


ศีรษะอโศก
ประจำเดือนกันยายน ๒๕๔๖
เวลาผ่าน ผ่านเวลา อย่าเนิ่นช้า
ไม่อาจคว้า ย้อนกลับ คืนมาใหม่
อันเวลา วารี ไม่คอยใคร
กุศลใด ค้างไว้ ให้รีบทำ....และรีบทำ

กิจกรรมทั่วไป
จ.๑ สมณะ ๓ รูป สิกขมาตุ ๑ รูป เดินทางไปราชธานีอโศก เช้าไป-เย็นกลับ
-ส.ถ่องแท้ ส.ผิว และ ส.ข้าฟ้า กลับจากไปช่วย งานอบรมฯ ที่จ.นครพนม
จ.๑,๘,๑๕,๒๒ ประชุมคณะกรรมการบริหารชุมชนทุกสายงาน ช่วงภาคค่ำ
อ.๒,๙,๑๖ กลุ่มกระจอกเทศประชุมเตรียมงานอบรม ฯ รุ่นที่ ๑๙, ๒๐ และ ๒๑
-ส.ถ่องแท้ และส.ผิว สัตตาหะไปช่วยงานอบรมฯ ที่ศรีโคตรบูรณ์อโศก และ ส.คิดถูก ส.ลั่นผา และส.ข้าฟ้า สัตตาหะไปช่วยงานอบรมฯ ที่ร้อยเอ็ดอโศก
อ.๒,๙,๑๖,๒๓ สมณะ สิกขมาตุ ประชุมที่โบสถ์หลังทำวัตรเช้า
-นักเรียนสส.ษ. และนักเรียนนกกระจาบ ทั้งหมดศึกษาศีลพัฒนาจิตวิญญาณช่วงภาคค่ำ
พ.๓,๑๐,๑๗ ประชุมคุรุทั้งหมดที่โบสถ์ช่วงวัตรเช้า และภาคค่ำ
พฤ.๔,๑๑,๑๘,๒๕ นักเรียน สส.ษ. ร่วมกิจกรรมกินข้าวบ้านกับชาวชุมชน
ศ.๕-อ.๙ ทีมงานสาธารณสุขชุมชนส่วนหนึ่ง นำนักเรียนสายสาธารณสุขชุมชนบางคน ร่วมงานอบรมสัมมนา การรักษาสุขภาพ ตามหลัก ๗ อ. ที่หินผาฟ้าน้ำ จ.ชัยภูมิ
อา.๗,๑๔,๒๑ ประชุมนิสิต ม.วช.ทั้งหมด ศึกษาศีล และเปิดใจไขปัญหาต่างๆช่วงภาคค่ำที่โบสถ์
จ.๘ พ่อท่าน (พร้อมปัจฉาสมณะ) กรุณามาบิณฑบาตในชุมชน เทศน์ก่อนฉันพร้อมตอบคำถาม
-ช่วงบ่ายร่วมเป็นประธานประชุมบวร ให้โอวาท และข้อแนะนำในกิจกรรมงานต่างๆ
จ.๘,๑๕,๒๒ ส.ถ่องแท้ และส.ผิว กลับจากไปช่วยงานอบรมที่ จ.นครพนม
-ส.คิดถูก ส.ลั่นผา และส.ข้าฟ้า กลับจากไปช่วยงานอบรมฯที่ร้อยเอ็ดอโศก
อ.๙ ประชุมคุรุนกกระจาบ
พ.๑๐,พฤ.๒๕ สมณะทบทวนปาติโมกข์ที่โบสถ์ สิกขมาตุประชุมที่ศาลาเขตหญิง
พฤ.๑๑ ส.ผืนฟ้า และส.ใต้ดาว พร้อมชาวชุมชนส่วนหนึ่ง ไปร่วมงานเผาศพคุณพ่อสุด คะมะเสาร์ ที่บ้านวังจาน จ.มหาสารคาม
ศ.๑๙ ประชุมบวร เตรียมงานเทศกาลกินเจ และ ก่อสร้างร้านน้ำใจ
ส.๒๐ คุรุฝนไท นำกลุ่มนักเรียนสส.ษ. ส่วนหนึ่ง ไปช่วยงานเทศกาลกินเจ ที่อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
จ.๒๒ หัวหน้าพรรคเพื่อฟ้าดิน อ.ขวัญดิน สิงห์คำ กลับเข้าพื้นที่ หลังจากไปร่วมประชุม และร่วมเป็นวิทยากร อบรมตามศูนย์ต่างๆหลายจังหวัด ทั่วทุกภาค ร่วม ๒๐ วัน
อ.๒๓ ประชุมคุรุ เรื่องกิจกรรมงานต่างๆ และพิจารณาโทษนักเรียนทำผิดกฎระเบียบ
-ประชุมชาวชุมชนทั้งหมด จัดสรรแบ่งงานช่วงเทศกาลมหกรรมกินเจ
พฤ.๒๕ ส.คิดถูก ส.ลั่นผา และส.ข้าฟ้า สัตตาหะไปช่วยงานอบรมฯ ที่ร้อยเอ็ดอโศก
ศ.๒๖ ประชุมวิสามัญคณะกรรมการบริหารชุมชน
ส.๒๗ ส.ถ่องแท้ และส.ผิว พร้อมชาวชุมชนบางคน ไปกิจนิมนต์ที่ จ.นครพนม
อา.๒๘ สม.ต้นข้าว สัตตาหะไปช่วยจัดงานนิทรรศการที่ราชธานีอโศก
จ.๒๙ ประชุมวิสามัญคุรุ สส.ษ.ที่โบสถ์
-โยมตาของ ส.ดาวดิน เสียชีวิตตั้งศพ ณ ศาลา ปลุกเสกฯ กำหนดเผาวันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๔๖ ณ เมรุธรรมชาติ ป่าช้าศีรษะอโศก
อ.๓๐ ส.ดาวดิน และสมณะหลายรูป พร้อมทั้งญาติธรรม ร่วมงานศพคุณพ่อจรูญ พิพัฒน์พันธ์

ต้อนรับผู้มาดูงาน
อ.๒ กลุ่ม กศน. อ.ด่านซ้าย จ.เลย มาดูวิสาหกิจชุมชน ๑๐ คน
พ.๓ กลุ่ม อบต.บ้านนาป่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร ๓๔ คน
พฤ.๔ กลุ่มผู้บริหารโรงเรียน นำโดย ดร.บรรเจอดพร และดร.ไพรัช สู่แสนสุข มาจาก จ.สุรินทร์ ดูงานด้าน ร.ร.วิถีพุทธ ๒๔๕ คน
ส.๖ นักเรียนจาก ร.ร.สตรีสิริเกษ มาศึกษาการทำแชมพู ๑๐ คน
จ.๑๕ คณะอาจารย์ จาก ร.ร.ดงบังพิสัย จ.มหาสารคาม ๓๐ คน
อ.๑๖ กลุ่ม กศน. อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ๔๐ คน
พ.๑๗ กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน อ.สำโรง จ.อุบลฯ ๗๐ คน
พฤ.๑๘ เจ้าหน้าที่จากกรมพัฒนาการประมง จ.จันทบุรี ๑๐ คน
จ.๒๒ เกษตรกรจาก อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ ๙๘ คน (ร่วมรับประทานอาหาร ๑ มื้อ)
อ.๒๓ กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก จ.มหาสารคาม ๓๐ คน
พ.๒๔ เจ้าหน้าที่เทศบาล อ.ท่าพระ จ.ขอนแก่น ๓๐๐ คน
ศ.๒๖ เจ้าหน้าที่เทศบาล อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ ๘๐ คน
ส.๒๗ เจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตร จ.สุโขทัย ๗๐ คน
อา.๒๘ เจ้าหน้าที่อบต. บ้านศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด ๑๕๐ คน
จ.๒๙ นักเรียนจาก ร.ร.บ้านจารพัต อ.สีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ๑๔๒ คน ครู ๘ คน รวม ๑๕๐ คน
-เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้าน อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ ๕๐ คน
อ.๓๐ ต้อนรับผู้มาดูงานกลุ่มย่อยทั่วไป ที่ไม่ได้ติดต่อล่วงหน้าก่อน

หมายเหตุ เดือนนี้ข้อมูลในสมุดบันทึกผู้มาดูงานหายไปส่วนหนึ่ง จึงเอามาลงเท่าที่จำได้

งานอบรมหลักสูตรสัจธรรมชีวิต
- รุ่นที่ ๑๙ พ.๓-อา.๗ เกษตรกรจาก อ.ขุนหาญ และ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ ๑๑๐ คน เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ๔ คน รวม ๑๑๔ คน
- รุ่นที่ ๒๐ พ.๑๐-อา.๑๔ เกษตรกรจาก อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ๑๐๕ คน เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ๘ คน รวม ๑๑๓ คน
- รุ่นที่ ๒๑ พ.๑๗-อา.๒๑ เกษตรกรจาก อ.ราษีไศล และ อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ ๖๕ คน เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ๕ คน รวม ๗๐ คน

ข้อคิด ขอฝาก
เรื่องกินเรื่องใหญ่ยิ่ง ยิ่งใหญ่....
กินแรงก่อกรรม ทำบาป
กินชาติก่อกรรม ทำเข็ญ
กินใจก่อทุกข์ ลำเค็ญ
กินเป็นก่อสุข ทุกที

กินของมีประโยชน์คุณค่า เพื่อใช้ประโยชน์
คุณค่านั้นไปทำประโยชน์คุณค่า กินยาบ้าแล้วจะใช้อะไรไปทำประโยชน์คุณค่าได้เล่า?
คิดก่อนกิน ! เกิดบาปหรือเกิดบุญ? เกิดคุณหรือเกิดโทษ?

- สิกขมาตุทองพราย ชาวหินฟ้า -


ศาลีอโศก
ประจำเดือนกันยายน ๒๕๔๖
สังคมดีไม่มีขาย อยากได้ต้องช่วยกันสร้าง ช่วยกันก่อ ในช่วงนี้ พุทธสถานและชุมชนศาลีอโศก ได้พยายามสร้างสรร สิ่งดีๆ มีสาระขึ้นมา เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนของพวกเรา และเป็นตัวอย่างให้แก่สังคม มีการสัมผัสสัมพันธ์ กับสังคมภายนอกมากขึ้น ทั้งเขาและเรา จึงทำให้พวกเรามีโอกาสฝึกฝนตนเอง รู้วิธีการและการทำงานร่วมกัน อย่างมีประสิทธิภาพ สอดร้อยสามัคคี รู้และเข้าใจกันได้ดียิ่งขึ้น จึงนับได้ว่า พวกเราได้เรียนรู้และฝึกฝน ได้ประโยชน์ ทั้งสองส่วน คือประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านได้แล้วสมบูรณ์

เหตุการณ์รายวัน
ทุกวันอังคารเวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. สมณะประชุมอปริหานิยธรรม หลังจากนั้นสิกขมาตุมาร่วมประชุมด้วยถึง ๑๖.๐๐ น.
ทุกวันจันทร์เว้นวันจันทร์ที่ ๒๒ ก.ย. จะมีการตรวจศีลนักเรียน ชาวชุมชน และคนวัด (จันทร์ที่ ๒๙ นักเรียนปิดเทอมแล้ว)
จ.๑ นักเรียน ร.ร.ห้วยน้ำลาด อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ จำนวน ๕๐ คน ครู ๕ คน มาศึกษาดูงานในฐานงานต่างๆและศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตชาวชุมชนพึ่งตนเองศาลีอโศก
พ.๓-อา.๗ อบรมลูกค้าพักหนี้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ธ.ก.ส.) โครงการสัจธรรมชีวิตรุ่นที่ ๕๑ จาก อ.ขาณุวรลักษณ์บุรี ๑๐๗ คน เจ้าพนักงาน ธ.ก.ส. ๓ คน รวม ๑๑๐ คน
ส.๖ สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร รับนิมนต์แสดงธรรมที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย(ส.ว.ท.)นครสวรรค์ รายการธรรมะกับสุขภาพ
-นางวรรณวดี กุณฑี และคณะครูอาจารย์ ร.ร.ชุมแสงชนูทิศ นำนักเรียนในโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในกิจกรรมแรลลี่การอ่าน มาศึกษาและเรียนรู้การปฏิบัติงานและวิถีชีวิตชาวชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงศาลีอโศก
อา.๗ ประชุมสรุปงานอบรมลูกค้าพักหนี้ ธ.ก.ส. รุ่นที่ ๕๑ และประชุมการศึกษา
พ.๑๐ สมณะและพระอาคันตุกะลงอุโบสถทบทวนพระปาติโมกข์และประชุมอปริหานิยธรรมต่อ
พ.๑๐-อา.๑๔ อบรมลูกค้าพักหนี้ ธ.ก.ส. โครงการสัจธรรมชีวิต รุ่นที่ ๕๒ จาก อ.หนองฉาง อ.ห้วยคด จ.อุทัยธานี จำนวน ๑๒๓ คน เจ้าพนักงาน ธ.ก.ส.๗ คน รวมทั้งหมด ๑๓๐ คน
ส.๑๓ นักเรียนรวม ๕ โรงเรียนจาก อ.ชุมแสง ชั้น ม.๑ ถึง ม.๖ จำนวน ๑๒๐ คน ครู ๑๐ คน มาศึกษาดูการทำงานในฐานงานต่างๆและศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตชาวชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงศาลีอโศก
อา.๑๔ ประชุมสรุปงานอบรมลูกค้าพักหนี้ ธ.ก.ส.รุ่นที่ ๕๒ และประชุมการศึกษา
จ.๑๕-อ.๑๖ สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร และสมณะ ๒ รูป รับกิจนิมนต์แสดงธรรมอบรมเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ที่สถาบันฝึกอบรมผู้นำ พลตรีจำลอง ศรีเมือง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
พ.๑๗ สมณะกำแพงพุทธ สุพโล สมณะชุ่มบุญ กิตติปาโล และพระอาคันตุกะ ๒ รูป ไปร่วมงานเผาศพโยมจันทร์ กรุงสูงเนิน อายุ ๙๑ ปี ญาติธรรมเก่าแก่ของศาลีอโศก ที่วัดหนองอีเก้ง อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
พ.๑๗-อา.๒๑ อบรมลูกค้าพักหนี้ โครงการสัจธรรมชีวิต รุ่นที่ ๕๓ จาก อ.สามเงา อ.บ้านตาก อ.เมือง อ.วังเจ้า จ.ตาก จำนวน ๑๑๙ คน พนักงาน ธ.ก.ส. ๘ คน รวม ๑๒๗ คน
ศ.๑๙-ส.๒๐ สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร สมณะชุ่มบุญ กิตติปาโล ไปกิจนิมนต์แสดงธรรมอบรมที่สถาบันฝึกอบรมผู้นำ พลตรีจำลอง ศรีเมือง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
อา.๒๑ ประชุมสรุปงานอบรมลูกค้าพักหนี้ ธ.ก.ส.รุ่นที่ ๕๓ และประชุมการศึกษา
จ.๒๒ สมณะการศึกษา สิกขมาตุและคณะคุรุสัมมาสิกขาศาลีอโศก ประชุมสัมมนาทางการศึกษา เพื่อสรุปงานที่ผ่านมาและวางแนวทางที่จะทำกันต่อไป
-ครูสมจิต คงเพชรศักดิ์ นำนักเรียน โรงเรียน ห้วยตะโก ต.วังน้ำลัด อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ชั้น ป.๑ ถึง ป.๖ จำนวน ๙๓ คน ครู ๔ คน มาเรียนรู้วิถีชีวิตชาวชุมชนพึ่งตนเองศาลีอโศก และการทำน้ำยาอเนกประสงค์
-กิจกรรมอำลาปิดภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๖ ของนักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก
อ.๒๓ สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร และพระอาคันตุกะ ๒ รูป ไปกิจนิมนต์อบรมลูกค้าพักหนี้ ธ.ก.ส. ที่อ.โพธิ์ทะเล จ.พิจิตร มีผู้เข้าอบรม ๑๖๐ คน
อ.๒๓-จ.๖ต.ค. วันปิดภาคเรียนการศึกษาที่ ๑ ของนักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก
พฤ.๒๕ สมณะและพระอาคันตุกะลงอุโบสถทบทวนพระปาติโมกข์ เสร็จแล้วสมณะประชุมอปริหานิยธรรมต่อ
-ประชุมกรรมการวิทยุชุมชนไพศาลีสัมพันธ์ สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร เป็นที่ปรึกษา
พฤ.๒๕-พ.๑ต.ค. สมณะกำแพงพุทธ สุพโล และสมณะ ๒ รูป พร้อมพี่เลี้ยง(อบรมลูกค้าพักหนี้ ธ.ก.ส.) จำนวน ๑ รถตู้ ไปประเมินผลผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรสัจธรรมชีวิต ที่ จ.ลำปาง
ส.๒๗ สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร สมณะชุ่มบุญ กิตติปาโล และพระอาคันตุกะ ๑ รูป รับกิจนิมนต์อบรมผู้เข้ารับการอบรมที่สถาบันฝึกอบรมผู้นำ พลตรีจำลอง ศรีเมือง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
-คุณวันเพ็ญ พา อ.ส.ม.จาก อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร จำนวน ๖๘ คน มาศึกษาดูงานในฐานงานต่างๆและเรียนรู้วิถีชีวิตชาวชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงศาลีอโศก ร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วย ๑ มื้อ

ข้อคิดสุดท้าย
คนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต จะต้องใช้สัจธรรมหรือคุณธรรมนำชีวิต ไม่ใช่ใช้เงินนำชีวิต

- สมณะเน้นแก่น พลานีโก -

สีมาอโศก
ประจำเดือนกันยายน ๒๕๔๖
ชาวนาบ่นกันว่าเห็นทีจะแล้งเพราะกลางพรรษาแล้ว ฝนก็ยังไม่โปรยมาเท่าไร แต่ช่วงปลายเดือน กลับมีฝนตกหนัก แทบทุกวัน จึงช่วยทำให้ต้นข้าวที่พวกเราไปปักดำทำกันไว้ที่โป่งแดงแตกกองอกงามดี งานอบรมเกษตรกรมากันไม่มาก เพราะห่วงนาของตน

แต่เทศกาลกินเจปีนี้กลับดูคึกคักพิเศษกว่าปีก่อนๆตรงที่มีกลุ่มเดินขาย ทำให้ได้ประสบการณ์แปลกใหม่มาเล่าสู่กันฟัง ตอนเย็นบรรยากาศดีเพราะมีสมณะ-สิกขมาตุนำประชุมสรุปงาน ให้ทั้งการศึกษาและความอบอุ่นไปด้วย

กิจกรรมทั่วไป
จ.๑ สมณะประชุมอปริหานิยธรรม, ประชุมคุรุและคณะกรรมการชุมชน
พ.๓-อา.๗ อบรมสัจธรรมชีวิตรุ่นที่ ๔๒ อ.พระยืน จ.ขอนแก่น เป็นเกษตรกร ๗๘ คน เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ๑ คน สมณะคำจริง สมณะร่มบุญ สัตตาหะเดินทางไปอบรมสัจธรรมชีวิต ธ.ก.ส. ที่ดินหนองแดนเหนือ จ.อุดรธานี
อา.๗ เช้าประชุมสรุปงาน ม.วช.เรื่องการทำงานที่ มร.ส.
-เย็นประชุมสรุปงานอบรม ธ.ก.ส.
จ.๘ สมณะก้อนหิน สมณะดินไท สมณะธาตุดิน และญาติธรรม ร่วมกับทีมงาน คกร.จากส่วนกลางออกไปเยี่ยมประเมินผลและส่งเสริมเกษตรกรปลูกผักไร้สารพิษ บ้านกำนันกำไร ที่อบต.ลำนางแก้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
-ภาคค่ำประชุม คุรุ สส.ม.และคณะกรรมการชุมชนสีมาอโศก
อ.๙ บ่ายสมณะประชุมอปริหานิยธรรม
-เย็นชาววัดชาวชุมชน ม.วช.และนักเรียนสัมมาสิกขาตรวจศีลและเรียนวิชาพุทธศาสนา(ม.วช.มีตรวจสักกายทิฐิกันด้วย)
พ.๑๐-อา.๑๔ อบรมสัจธรรมชีวิต ธ.ก.ส.รุ่นที่ ๔๓ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น เป็นเกษตรกร ๗๐ คน เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ๗ คน
-สมณะสร้างไท กับ สมณะหินเพชร สัตตาหะเดินทางไปอบรมสัจธรรมชีวิตที่วังน้ำเขียว
-นักเรียนสัมมาสิกขา ม.๒, ๓, ๔ เข้าพื้นที่
พฤ.๑๑ สัมมาสิกขาเปิดภาคเรียนที่ ๒
พฤ.๑๑-ส.๑๓ สมณะแก่นเกล้า สมณะดินไท สัตตาหะเดินทางไปประสานงานเรื่องการจัดสวนไม้ประดับโดยคุณเมนาเช่ ที่เฮือนศูนย์สูญ ชั้น ๒, ๓ ณ ราชธานีอโศก
ศ.๑๒ สัมมนาเชิงสังเคราะห์ฐานงาน ม.ต้น(บอกข้อดี-ข้อด้อยในฐานงานต่างๆ)
ส.๑๓ สัมมนาเชิงสังเคราะห์ฐานงาน ม.ปลาย
อา.๑๔ เข้าประชุมสรุปงาน ม.วช.เรื่องการไปทำงานที่ มร.ส.
-ภาคบ่ายประชุมเลือกฐานงานของนักเรียนสัมมาสิกขา, ประชุมสรุปงานอบรม ธ.ก.ส.
จ.๑๕ บ่ายสมณะประชุมอปริหานิยธรรม
-เย็นประชุมคุรุ สส.ม.เรื่องตัดสินคดีเด็ก
อ.๑๖ ชาววัดชาวชุมชน ม.วช.และนักเรียนสัมมาสิกขาตรวจศีลและเรียนวิชาพุทธศาสนา(ม.วช. ตรวจสักกายะของตัวเอง)
พ.๑๗-อา.๒๑ อบรมสัจธรรมชีวิต อ.โนนไทย และกิ่ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา เป็นเกษตรกร ๓๖ คน เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ๒ คน
-สมณะคำจริง สมณะร่มบุญ สมณะแก่นเกล้า สัตตาหะเดินทางไปอบรมสัจธรรมชีวิตที่วังน้ำเขียว
อา.๒๑ ประชุมชุมชน ประชุมโรงขวด ประชุมนักเรียนเตรียมงานกินเจ
จ.๒๒ ก่อนฉันมีการพิจารณาตั้งชื่อสถานีวิทยุชุมชนสีมาอโศก ผลการคัดเลือกปรากฏว่าได้ชื่อ "ฅนธรรมเพลง"
-บ่ายสมณะประชุมอปริหานิยธรรม
อ.๒๓ คณะคุรุนำนักเรียนไปทำ ๕ ส. ที่ร้านอาหารเจ
-ประชุมตรวจศีลนักเรียน ส่วนผู้ใหญ่ประชุมแบ่งกลุ่มที่จะออกไปช่วยงานกินเจ(ปีนี้มี ๓ กลุ่มคือ
๑.ที่ร้านมังสวิรัติ ๒.เปิดร้านใหม่โดยได้เช่าร้านอาหารเก่าที่อยู่ตรงข้ามวัดพระนารายณ์ ๓.กลุ่มจรยุทธ มี ๔ ทีมจะตื่นตั้งแต่เช้าตี ๒ ครึ่งมาทำอาหาร พอสว่างก็ออกไปเดินเร่ขาย ตามตลาด และสถานที่ราชการ)
พ.๒๔ คณะคุรุนำนักเรียนไปพักค้างและเตรียมงานที่ร้านอาหารเจ
พฤ.๒๕-ส.๔ต.ค. ระดมกำลังทั้งนักเรียน นิสิตและชาวชุมชนออกไปช่วยงานเทศกาลกินเจ
จ.๒๙ ประชุมร่วมสมณะกับสิกขมาตุทั้งหมด
อ.๓๐ สมณะประชุมอปริหานิยธรรม ปวารณาชี้บอกขุมทรัพย์กัน

งานบูรณะปฏิสังขรณ์
พ.๑๐ เริ่มสร้างห้องส้วมใหม่สำหรับสมณะ ๓ ห้อง และซ่อมเสริมหลังเก่าที่ชำรุดอีก ๘ ห้อง
อ.๑๖ สมณะโฮมแฮงทำ ๕ ส.(เก็บฟืนเข้าโรงครัว)

ข้อคิดก่อนจบ
เข้าพรรษาคราวนี้มีบทเรียน บทฝึกหัด และได้เห็นการปรับปรุงพัฒนากัน โดยเฉพาะนิสิต ม.วช. มีการตรวจ สักกายทิฏฐิ ร่วมกัน หมู่สมณะก็ทำเช่นกัน จึงทำให้เห็นข้อบกพร่องของตนเองได้ชัดเจน การประชุมที่บ่อยก็ช่วยกระตุ้นให้เกิด กระแสความคิด การพิจารณาแก้ปัญหาและการกระทำร่วมกัน เป็นการสลายภพสลายอัตตาได้มากยิ่งขึ้น ผลจึงเป็นความอบอุ่น เข้าใจและสามัคคีกัน

หากสามารถกระทำเช่นนี้ไปได้ อย่างต่อเนื่องก็ย่อมจะเกิดผลกับองค์รวมเป็นความแข็งแรง เข้มข้น ทนทาน ยืนนาน แน่นลึก นึกนบ ได้จริงๆแน่นอน

คติ
ความรู้(จริงๆ) คือ ได้รู้ตัวว่า
"โอ! เรานี่ยังไม่รู้จริงๆ"(อีกแล้ว)

- สมณะดินไท ธานิโย -

ราชธานีอโศก
ประจำเดือนกันยายน ๒๕๔๖
ฝนเริ่มตกตอนต้นเดือน น้ำเริ่มขึ้นมากกว่าเดือนที่แล้ว ปลายเดือนน้ำก็ทรง บริเวณที่น้ำไม่ท่วมมีที่เฮือนศูนย์สูญ เฮือนโสเหล่ เฮือนเพิ่งกัน จนถึงบริเวณที่พ่อท่านพัก น้ำท่วมก็ดี ทำให้ชาวบ้านราชฯออกไปช่วยงานเจได้ทั้งหมู่บ้าน

เหตุการณ์ทั่วไป
จ.๑ สมณะเรียนพระวินัย
อ.๒ สมณะดงดินและสมณะฟ้าแสง ประเมินผลการอบรมที่ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลฯ
-สมณะหินแก่นและสมณะมือมั่น สัตตาหะไปอบรมเด็กที่กลุ่มเมฆาอโศก
พ.๓ สมณะกลางดินสัตตาหะมาช่วยทำศาลาดิน ที่สวนไวพลัง
-นักเรียนสัมมาสิกขาหินผาฟ้าน้ำหญิง ๒ คน มาอยู่ด้วย ๒ เดือน มีปัญหาเรื่องศีลข้อ ๓
พฤ.๔ ประชุมทีมงานขนหิน มาทำที่ลงดูปลาในบุ่ง
ศ.๕ ออกเดินทางเตรียมไปขนหินที่โขงเจียม
อา.๗ ทุกวันอาทิตย์ สมณะไปแสดงธรรมที่อุทยานบุญนิยม
-นิสิตเข้าห้องเรียนเตรียมงานเทศกาลกินเจ
จ.๘ พ่อท่านเทศน์ทำวัตรเช้า นำเสนอการค้าที่ให้ลูกค้าบริการตนเองอย่างที่สันติอโศกทำแล้วได้ผลดี ประหยัดบุคคลากร ตอนเช้าพ่อท่านและปัจฉาสมณะเดินทางไปศีรษะอโศก
-สมณะมือมั่นและคณะไปประเมินผลการอบรม
พ.๑๐ สมณะและพระฟังพระปาติโมกข์ที่โบสถ์น้ำ
พฤ.๑๑ สมณะดินไทและสมณะแก่นเกล้า สัตตาหะมาจากสีมาอโศก เพื่อเรียนรู้การทำสวนรอบเฮือนศูนย์สูญ
-ประชุมเตรียมงานอบรม สร้างชีวิต ซึ่งเลื่อนการอบรมไปเดือนมกราคม ปี ๔๗
ส.๑๓ ประชุมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ๑๐ กว่าคนที่อุทยานบุญนิยม
อา.๑๔ พ่อท่านไปเทศน์ที่อุทยานบุญนิยม เนื่องในวันเกิดของคุณชิดตะวัน ซึ่งได้ทำบุญเหมาแจกอาหารฟรีด้วย
-นิสิตเข้าห้องเรียนเรื่องเทศกาลกินเจ
จ.๑๕ พ่อท่านเทศน์ทำวัตรเช้า
-ประชุมชุมชน
พ.๑๗ ประชุมอปริหานิยธรรม ที่เฮือนโสเหล่
พฤ.๑๘ ประชุมคุรุและผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษา(สมุนพระราม)
พฤ.๒๕ สมณะและพระร่วมฟังพระปาติโมกข์ที่โบสถ์น้ำ
-สมณะร่วมประชุมอปริหานิยธรรม
จ.๒๙ สมณะเรียนพระวินัย

งานอบรม
พ.๓-อา.๗ อบรมเกษตรกรพักชำระหนี้ ธ.ก.ส. อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ๑๑๕ คน เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ๕ คน
ส.๖-พ.๑๐ อบรมเด็กนักเรียนมัธยมต้นและมัธยมปลาย โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร ๑๑๑ คน ครู ๕ คน นำเด็กที่เกเรมา แต่พอมาแล้วครูก็เสียดายน่าจะเอาเด็กดีมาอบรมก็จะดียิ่งขึ้น จะได้ต่อยอดได้ คราวต่อไปจะพาเด็กดีมาอบรม
พ.๑๐-อา.๑๔ อบรมเกษตรกรพักชำระหนี้ ธ.ก.ส. อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม ๖๐ คน เหตุที่มาน้อย เพราะฝนตก ชาวบ้านต้องทำนา
-เตรียมก่อสร้างสถานที่อบรม และห้องน้ำ ที่สวนไวพลัง เพื่อแก้ปัญหาการอบรมตอนน้ำท่วม

ผู้มาเยือน
พ.๓ ทหารนำผู้เลิกยาเสพติดเป็นวัยรุ่น ๓๐ คน
พฤ.๔ สาธารณสุขสกลนคร พาแม่บ้านมา ๖๐ คน
ศ.๕ อบต. ต.โหรา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด นำกลุ่มแม่บ้านและผู้นำชุมชน ๑๕๐ คน
ส.๖ ตัวแทนกองทุนชุมชน กิ่งอ.น้ำขุ่น ๔๔ หมู่บ้าน ๔๔ คน
พฤ.๑๑ ร.ร.บ้านหนองขาน อ.เขื่องใน จ.อุบลฯ ๔๐ คน

การศึกษาบุญนิยม วิถีพุทธ
ผู้แสวงบุญ ทุกวันพระ เป็นกิจกรรมของโรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศก ที่จะให้นักเรียนปฏิบัติการศึกษาบุญนิยม วิชาสังคม ศาสนา วัฒนธรรม วิชาเศรษฐศาสตร์ และวิชาภาษาไทย โดยให้เด็กนักเรียนออกไปขายอาหารมังสวิรัติตามที่ต่างๆ ขายได้ดีพอควร
ชมสิ่งที่ควรชม ติสิ่งที่ควรติ
พ่อท่านบอกว่า การศึกษาของราชธานีอโศกดูอ่อนโยนมีความเป็นพี่น้องกันดี การกสิกรรมก็ดี แต่บกพร่องการนิเทศศาสตร์คือการติดต่อประสาน สัมพันธ์ อีกเรื่องหนึ่ง ชั้น ม.๕ และม.๖ ทางคุรุบอกความจำเป็นว่าเราจะต้องมีการอบรมในเดือนตุลาคม เขาจะปิดเทอมหลังน้องๆได้ไหม เด็กพิจารณาแล้วก็ตอบตกลงด้วยดี เป็นที่น่าชื่นชมว่าเด็กๆสามารถปรับเปลี่ยนตามความจำเป็นได้ดี แสดงถึงความมีคุณธรรมที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นเอาแต่ใจตนเอง

งานพิเศษ
พฤ.๓ เริ่มทำบ้านดินด้วยการย่ำดินและปั้นดิน นำโดยสมณะกลางดิน และชาวหินผาฟ้าน้ำ พอน้ำท่วมก็ต้องหยุดโครงการ

น้ำท่วม
เด็กนักเรียนช่วยกันเตรียมเรือและเครื่องยนต์ เป็นการศึกษาแก้ปัญหาชุมชน
ศ.๑๒ เริ่มใช้เรือเครื่องไปส่งคนงานและเริ่มซ่อมแซมเรือเล็ก ขนของออกจากห้านปันบุญ
-ประชุมเตรียมรับน้ำท่วมแน่ๆ
ส.๑๓ ขอแรงผู้อบรมช่วยขนของ
อา.๑๔ เรือสำราญรับส่งคนได้ถึงในชุมชน
อ.๑๖-พฤ.๑๘ สมณะฟ้าไท สอนเด็กชั้นประถมฯ (สมุนพระราม) การอุดเรือด้วยชัน
พ.๑๗ น้ำขึ้นถึงหน้าเฮือนโสเหล่ และเรือเริ่มหายจากผู้ใช้เดิมไปอยู่กับผู้ใช้ใหม่ในชุมชน
-ทางราชการให้เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ ๑ ลำ พร้อมกับน้ำมันอีก ๒ ถัง(สองร้อยลิตร)
พฤ.๑๘ คณะคุรุประชุมเปลี่ยนแปลงการสอนให้เหมาะกับน้ำท่วม โดยจัดการเรียนการสอน เฉพาะคุรุที่ว่างจะสอนได้ และจัดให้พอเพียง เป็น การศึกษาให้เหมาะกับสถานการณ์
ส.๒๐ ประชุมนักเรียนชั้น ม.๕-๖ เรื่องการปิดเทอม ตกลงว่าชั้นม.๕-๖ ปิดทีหลัง เพื่อช่วยการอบรม และการไปเข้าหลักสูตรสุขภาพ ที่สถาบันฝึกอบรมผู้นำ จ.กาญจนบุรี
-น้ำขึ้นวันละประมาณ ๑๐ ซม.
เทศกาลกินเจ ๑๐ วัน ตั้งแต่ ๒๖ ก.ย.-๔ ต.ค.
อา.๑๔ ประชุมนิสิตเตรียมงานเทศกาลกินเจ
จ.๑๕ นิสิตและนักเรียนสัมมาสิกขาไปช่วยเตรียมสถานที่ ที่อุทยานบุญนิยม
อา.๒๑ ประชุมคุรุสัมมาสิกขาลัยฯ ตอนเย็น และประชุมนิสิตตอนค่ำ เพื่อเตรียมร้านและการขายอาหารเจ จะเริ่มขายตั้งแต่วันที่ ๒๔ (ตกลงขายอาหารที่ร้านสหกรณ์บุญนิยม ตลาดวารินฯ ติดสำนักงานเขตฯ เพื่อบริการข้าราชการที่มารวมกันทำงานที่ สพท.อุบลฯ เขต ๔ พ่อท่านให้ชื่อว่า "มังฯบุฟเฟ่ต์" ให้เกียรติบริการตนเอง)
จ.๒๒ นักเรียนสส.ธ. นิสิต คุรุ ไปช่วยกันจัดร้าน
-ค่ำ ประชุมคุรุและนักเรียนสัมมาสิกขา เพื่อแบ่งงานในเทศกาลกินเจ เน้นให้เด็กมีสัมมาคารวะ ประหยัด สะอาด มีศีลที่ดี และการรวมทีมงาน ถ้าคุรุพูดมากแสดงว่าทีมงานแย่ ถ้าคุรุพูดน้อยแสดงว่าทีมงานดี
อ.๒๓ ชาวชุมชน นิสิต นักเรียนสัมมาสิกขา ทุกระดับ และคุรุออกไปพักค้างที่อุทยานบุญนิยมเพื่อเตรียมขายอาหารเจ
พ.๒๔ เริ่มขายอาหารเจวันแรก บรรยากาศทั่วไปร่วมมือกันดีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ และสัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ออกวิทยุชุมชน
อ.๓๐ ตั้งร้านขายที่โรงพยาบาล และตลาดบ้านดู่

สุดท้าย ขอนำที่พ่อท่านสรุปในการประชุมชุมชนว่า
งานเรามากจริงๆ ต้องระมัดระวังการขยายงาน ขยายผลต่อลูก อย่าต่อเลย และโครงการใหม่งดไปเลย เพราะโครงการเก่ากำลังพัฒนา งานอบรมเป็นงานรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่องนี้ต้องทำให้ดีๆ เท่ากับเราสร้างประชากรให้กับตัวเอง ระวัง อย่าขยายงานเพิ่ม เพราะประชากรเราไม่เพิ่ม เราจะไปได้ก็อยู่ที่สมรรถนะ สูงขึ้น และขยันเอาใจใส่ อย่างพึงพอใจเพราะ ได้ตรวจสอบผลงาน

สุขภาพของพ่อท่าน ไอเป็นประจำ ยิ่งได้พูดมากก็ยิ่งจะไอ และก็ไอมาเป็นปีแล้ว ลูกๆจะอุ้ยอ้ายอยู่หรือเปล่า

- สมณะฟ้าไท สมชาติโก -

ภูผาฟ้าน้ำ
ประจำเดือนกันยายน ๒๕๔๖
วัฒนธรรมที่ดีๆ ก็เกิดขึ้นที่ภูผาฯ คือวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนสิ่งของ พวกเราชาวภูผาฯได้นำอาหารแห้ง เช่น โปรตีนเกษตร วุ้นเส้น อื่นๆ นำไปแลกผลไม้ มีกล้วย ส้มโอ กับชาวบ้านหัวเลา ซึ่งเป็นการสัมพันธ์ ระหว่างชุมชนเป็นอย่างดี และชาวบ้านก็ยินดีที่พวกเราไปแลกเปลี่ยนเช่นนี้ ซึ่งเป็นผลต่อจิตวิญญาณ สร้างให้คนเล็งเห็นคุณค่าอาหารมากกว่าเงินทอง

ช่วงท้ายเดือนชาวภูผาฯมาช่วยงานเทศกาลกินเจกันทั้งผู้ใหญ่ และเด็กนักเรียนสัมมาสิกขา โดยทางชุมชนภูผาฯ เก็บผักป่าส่งชมร.เชียงใหม่ ทุกวัน เดือนนี้มีสิ่งใหม่ที่ดีเกิดขึ้นหลายอย่างเช่น การขายอาหารแบบ"บุฟเฟ่ต์" ให้ลูกค้าบริการ ตนเอง และการขายอาหารโดยไม่ใช้คูปอง ใช้เป็นเงินสด บรรยากาศเป็นการทำเพื่อให้ผู้อื่น และสร้างตน โดยหลังทำงานก็มานั่งสรุปงานพูดคุยกันทุกวัน

เหตุการณ์ต่างๆ
ทุกวันอังคารสมณะประชุมอปริหานิยธรรม
ทุกวันเสาร์ ตรวจศีล "บวร" และมีกิจกรรมวัน"ลูกโพธิสัตว์"
อ.๒ สมณะดวงดี ฐิตปุญโญ และ สมณะเลื่อนฟ้า สัจจเปโม สัตตาหะไปอบรมลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ชุมชนเชียงรายอโศก จ.เชียงราย
พ.๓ พระ ๗ รูป จากวัดอุโมงค์ สวนพุทธธรรม ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มาเยี่ยมชมศึกษาวิถีชีวิตชุมชน และการปฏิบัติตามแนวทางบุญนิยม
-สมณะ ๑ รูป สามเณร ๑ รูป นำโดย อาจารย์ ๒ สมณะเก้าก้าว สรณีโย สัตตาหะไปกิจนิมนต์ อบรมชาวบ้าน ที่โรงเรียนสามอาชีพกู้ชาติ จ.น่าน และไปงานอบรมเกี่ยวกับสุขภาพบุญนิยม ที่สวนคุณอำนวย จ.แพร่
พฤ.๔ ประชุมคณะกรรมการการศึกษาชุมชน สมณะ ๒ รูป สมณะลานบุญ วชิโร เป็นประธานที่ศาลาซาวปี๋
อ.๙ สมณะดวงดี และสมณะเลื่อนฟ้า สัตตาหะไปอบรมลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ชุมชนเชียงรายอโศก
พ.๑๐ สมณะในอาวาสลงปาติโมกข์
- ประชุมคุรุสัมมาสิกขาภูผาฯ สมณะ ๓ รูป สมณะลานบุญ เป็นประธาน ที่ศาลาซาวปี๋
- สมณะ ๒ รูป สามเณร ๑ รูป นำโดยอาจารย์ ๒ ไปกิจนิมนต์แสดงธรรมหน้าศพ โยมดี อินต๊ะ อายุ ๖๘ ปี ซึ่งเป็นแม่สามีของญาติธรรมคุณบุญพบ ที่หย่อมบ้านทุ่งจ๊อ ใกล้สะพานแขวนเชื่อมบุญ
พฤ.๑๑ สมณะ ๗ รูป คนวัด ชาวชุมชน

และ นร.สส.ภ. นำโดย อาจารย์ ๑ สมณะบินบน ถิรจิตโต ไปร่วมเผาศพนางดี อินต๊ะ ที่ฌาปนสถาน บ้านแม่เลา
ศ.๑๒ สมณะ ๑ รูป สามเณร ๑ รูป นำโดย อาจารย์ ๒ สัตตาหะไปกิจนิมนต์ อบรมชาวบ้านที่ ร.ร.สามอาชีพกู้ชาติ ที่ จ.น่าน
อ.๑๖ ประชุมคณะกรรมการชุมชนภูผาฯ อาจารย์ ๑ เป็นประธาน ที่ศาลาบรรพชน
พ.๑๗ ประชุมคุรุสัมมาสิกขาภูผาฯ สมณะ ๓ รูป สมณะลานบุญ เป็นประธาน ที่ศาลาซาวปี๋
พ.๑๗-อ.๒๓ อาจารย์ ๒ สัตตาหะ มีสามเณร ๑ รูป เดินทางไปร่วมงานอบรมหลักสูตรสุขภาพ ที่ชุมชนเชียงรายอโศก และเดินทางไปอบรมชาวบ้าน ที่ ร.ร.สามอาชีพกู้ชาติ ที่ จ.น่าน
พฤ.๑๘ ประชุมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ สมณะ ๙ รูป อาจารย์ ๑ เป็นประธาน ที่ศาลาซาวปี๋
ศ.๑๙ ประชุม ชมร.เชียงใหม่ สมณะ ๒ รูป สมณะลานบุญ เป็นประธาน ที่ ชมร.ช.ม.
อา.๒๑ ประชุมคณะรับใช้ (ครช.) กลุ่มภูผาฯ และประชุมเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ สาขาเชียงใหม่ สมณะ ๒ รูป อาจารย์ ๑ เป็นประธาน ที่ศาลาเสียงธรรม
- ประชุมกลุ่มภูผาฟ้าน้ำ สมณะ ๓ รูป อาจารย์ ๑ เป็นประธาน ที่ศาลาซาวปี๋
จ.๒๒-พ.๒๔ คุรุ นำ นร.สส.ภ.ชั้นประถม และมัธยม เดินทางไปทัศนศึกษาที่ดอยอินทนนท์ และ ศูนย์การเรียนรู้สมเด็จย่า ที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
พ.๒๔ ประชุมเตรียมงาน และแบ่งงาน ก่อนงานเทศกาลกินเจ ที่ ชมร.เชียงใหม่ สมณะ ๒ รูป อาจารย์ ๑ เป็นประธาน ที่ ชมร.เชียงใหม่
พฤ.๒๕ เป็นวันแรกของ ชมร.เชียงใหม่ ที่เปลี่ยนแปลงในการบริการอาหารให้ลูกค้า แบบบุฟเฟ่ต์ (บริการตัวเอง) และไม่ใช้คูปองในการซื้ออาหาร

ธรรมะส่งท้าย
จิตของใครตั้งมั่น ไม่หวั่นไหว ดังภูเขา
ไม่กำหนัดแล้วในอารมณ์ เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด
ไม่ขัดเคืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคือง

ผู้ใดอบรมจิตได้อย่างนี้ ทุกข์จักมาถึงผู้นั้นแต่ที่ไหน
(จากพระไตรปิฎก สุตตันตปิฎก เล่ม ๒๖ ข้อ ๒๙๓)

- ทีมงานสมณะภูผาฯ -


ทักษิณอโศก
ประจำเดือนกันยายน ๒๕๔๖
ความสุขใจในการประกอบความดีนั้น คือ ความผาสุกที่เชื่อถือได้อย่างเดียวในชีวิตของเรา
เดือนนี้คึกคักเป็นพิเศษ ไม่เงียบเหงา เนื่องจาก มีกิจกรรมต่างๆ ทั้งมีผู้แวะมาเยี่ยมเยียนอยู่บ่อยๆ ช่วงนี้มีฝนตกประปรายเป็นช่วงๆ

มีการปรับปรุงสถานที่เพิ่มเติมบ้างบางส่วน เพื่อการพักอาศัยทั้งผู้อยู่และผู้มา เป็นความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ด้านการเกษตร ได้มีโครงการทำกสิกรรมไร้สารพิษ อยู่ในพื้นที่ชุมชนทั้งสวน ไร่ นา แต่ยังไม่มาก

ชาวชุมชนของเรา สนใจผักพื้นบ้านเป็นพิเศษ ในการดำรงชีวิตเป็นไปตามธรรมชาติและหาเพิ่มเติม

เหตุการณ์ทั่วไป
อ.๒ สมณะ ร่วมอปริหานิยธรรม
พฤ.๔-ศ.๕ ติดตามประเมินผล หลักสูตร "สัจธรรมชีวิต" รุ่น ๒๒ บ้านดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
อา.๗ ผอ.ศูนย์อบรม "สัจธรรมชีวิต" ทักษิณอโศก อาจารย์ภาณุ พิทักษ์เผ่า มาสาธิตสูตรการทำอาหารมังสวิรัติ จากร้านครัวเพื่อสุขภาพ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
จ.๘ ชาวไทยมุสลิม หลักสูตร "สัจธรรมชีวิต" รุ่น ๒-๓ จากลุ่มน้ำไทรบุรี จำนวน ๖ คน (จ.ปัตตานี จ.นราธิวาส) ได้ขอฝึกเรียนรู้ต่อยอด ปุ๋ยชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพอื่นๆเพิ่ม
พ.๑๐-อา.๑๔ อบรมหลักสูตร "สัจธรรมชีวิต" รุ่น ๒๖ จาก อ.เมือง อ.กงหลา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง จำนวน ๕๐ คน
จ.๑๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ตัวแทนกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๘ จ.สงขลา จำนวน ๖ คน ได้มาตรวจแปลงกสิกรรมไร้สารพิษของชุมชน เพื่อจะให้ใบรับรองเป็นทางการว่า ไร้สารพิษจริง
พ.๑๗-อา.๒๑ อบรมหลักสูตร"สัจธรรมชีวิต" รุ่น ๒๗ จาก อ.ระโนด อ.สทิ้งพระ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา จำนวน ๘๐ คน
อา.๒๑-พฤ.๒๕ อบรมแกนนำสุขภาพ ๗ อ. เครือข่าย(คกร.) เพื่อเป็นครูฝึกการอบรมแกนนำเกษตรกร จำนวน ๕๐ คน (ภายใน) โดยทีมงานคุณน้อมบูชาและทีมงานจากปฐมอโศก
พฤ.๒๕ สมณะลงอุโบสถ ทบทวนฟังพระปาติโมกข์

- สมณะกล้าดี เตชะพหุชโน -

สังฆสถานหินผาฟ้าน้ำ
ประจำเดือนกันยายน ๒๕๔๖
เทศกาลกินผัก(มังสวิรัติ) ที่ อ.แก้งคร้อ ปีนี้ก็คึกคักเป็นพิเศษ เพราะมีขบวนแห่ ซึ่งมีทั้งรถตำรวจแก้งคร้อนำขบวน มีขบวนถือป้าย เซิ้ง และคณะดนตรีอีสานจากนักเรียนสัมมาสิกขาหินผาฟ้าน้ำ จึงทำให้มีผู้สนใจติดตามมาสนับสนุนเพิ่มขึ้น ซึ่งมีทั้งเจ้าประจำและลูกค้าจร

เหตุการณ์สำคัญเดือนนี้
จ.๑ คณะครูและนักเรียนจากกลุ่ม ร.ร.เครือ-ข่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จ.ชัยภูมิ จำนวน ๑๓๐ คน มาร่วมกิจกรรมกับชาวชุมชนหินผาฟ้าน้ำ มีการสาธิตทำน้ำเสาวรส น้ำยาอเนกประสงค์ ปุ๋ยชีวภาพ และร่วมรับประทานอาหารมังสวิรัติ ซึ่งนำโดย ผอ.ฐานันดร ศรีสุวรรณ
พ.๓ จัดงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ บ้านคุณพ่อส่ง เอี่ยมสะอาด ในชุมชนหินผาฟ้าน้ำ สมณะ ๕ รูป
-สมณะกลางดิน โสรัจโจ ไปร่วมสร้างบ้านดิน ที่ราชธานีอโศก จ.อุบลราชธานี
พฤ.๔ เจ้าหน้าที่การศึกษาเขต ๓ พร้อมคณะ รวม ๔ ท่าน มาตรวจเยี่ยม ร.ร.สัมมาสิกขา หินผาฟ้าน้ำ และร่วมรับประทานอาหารมังสวิรัติ
-ทีมงานสาธารณสุขของชาวอโศก จัดหลักสูตรสุขภาพ ๗ อ. นำโดยคุณน้อมบูชา นาวาบุญนิยม ระหว่างวันที่ ๔-๙ ก.ย. ๔๖ มีญาติธรรมมาร่วมมากเป็นพิเศษ
จ.๘ คณะครู และนักเรียนระดับ ม. ๑ จำนวน ๒๓๐ คน จาก ร.ร.แวงน้อยศึกษา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น มาเข้าค่ายยุวชนคนสร้างชาติ ระหว่าง วันที่ ๘-๑๒ ก.ย.๔๖
พ.๑๐ สมณะร่วมทำสังฆกรรม ฟังพระปาติโมกข์ ๖ รูป ที่โบสถ์ดิน
ศ.๑๒ สมณะนาทอง สิงคีวัณโณ ไปตรวจเชื้อวัณโรคที่ ร.พ. ชัยพฤกษ์ จ.ขอนแก่น
ส.๑๓ สมณะนึกนบ ฉันทโส ไปแสดงธรรมร่วมอบรมเกษตรกรกับเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ที่วัดบ้านโพธิ์ศรี ต.กุดจิก อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
อา.๑๔ สมณะ ๕ รูป และชาวชุมชน ไปร่วมงานเผาศพ คุณพ่อฟุ้ง ชุ่มหมื่นไวย์ ที่วัดทรงศิลา อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
จ.๑๕ สมณะนาทอง สิงคีวัณโณ ไปตรวจ เชื้อวัณโรคอีกครั้งที่ ร.พ.ศูนย์วัณโรค จ.ขอนแก่น
จ.๑๕-อ.๑๖ จัดอบรมนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.ขอนแก่น จำนวน ๖๗ คน ในจุดประสงค์เสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้และการพัฒนาชุมชนแบบองค์รวม ปลูกฝังการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงและการพึ่งตนเอง อันจะเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชน
พ.๑๗-ศ.๑๙ อบรมข้าราชการครู จาก อ.น้ำพอง อ.กระนวน อ.เขาสวนกวาง จำนวน ๕๔ ท่าน ในเรื่องกสิกรรมไร้สารพิษ ที่ชุมชนแก่นอโศก จ.ขอนแก่น สมณะ ๒ รูป (ส.โสรัจโจ, ส.จิรัสโส)
พ.๑๗-อา.๒๑ อบรมเกษตรกรจาก อ.บ้านแท่น อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ จำนวน ๑๐๗ คน ธ.ก.ส. ๘ คน ที่ชุมชนหินผาฟ้าน้ำ จ.ชัยภูมิ
อ.๒๓ จัดงานขึ้นบ้านใหม่ "บ้านแน่นหนัก" บ้านคุณพ่อทั้งปวง จันทรวิเศษ ในชุมชนหินผาฟ้าน้ำ ซึ่งเป็นบ้านดินหลังแรกของชาวชุมชน ที่เจ้าของบ้านอำนวยการสร้างเอง ราคาถูก
พฤ.๒๕ เทศกาลกินเจ ชาวชุมชนหินผาฟ้าน้ำ ไปแห่ขบวนรณรงค์ให้ชาวบ้านมาถือศีลกินเจ จำหน่ายอาหารมังสวิรัติ ระหว่างวันที่ ๒๖ ก.ย. - ๔ ต.ค.๔๖ ซึ่งใช้สถานที่ที่บ้านคุรุม่านพร ขวัญสำราญ เป็นที่ปรุงอาหาร โดยมีเด็กนักเรียนสัมมาสิกขาไปจำหน่ายในตลาด และแบ่งสายเดินจำหน่ายทั่วตลาดแก้งคร้อ
-สมณะร่วมทำสังฆกรรม สวดพระปาติโมกข์ ๔ รูป ที่โบสถ์ดิน
อา.๒๘ ดร.ธีรพนธ์ คงนาวัง ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านห้วยต้อน อ.เมือง จ.ชัยภูมิ นำคณะนักเรียนมาฝึกซ้อมการเซิ้งอีสาน และการซ้อมดนตรีโปงลางให้กับ นร.สัมมาสิกขาหินผาฟ้าน้ำ ที่บ้านคุรุม่านพร ขวัญสำราญ ใน อ.แก้งคร้อ
จ.ชัยภูมิ

การติดตามประเมินผลเกษตรกรที่อบรมสัจธรรมชีวิต
ชุมชนหินผาฟ้าน้ำ ที่บ้านหนองมะเขือ บ้านซับพระไวย์ บ้านหนองคอนไทย บ้านตลาดแร้ง บ้านโนนตาด บ้านโนนทอง บ้านหนองหญ้าข้าวนก บ้านนาฮี และบ้านโคกสูง ในเขตอำเภอแก้งคร้อ อ.เมือง อ.บ้านเขว้า อ.จัตุรัส อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
-ชุมชนเลไลย์อโศก ที่บ้านห้วยป่าน บ้านแก่งศรีภูมิ บ้านหนองน้ำใส บ้านผึ้ง บ้านหนองหมากแก้ง ในเขตกิ่งอ.เอราวัณ อ.ภูหลวง กิ่งอ.เอราวัณ อ.ด่านซ้าย และกิ่งอ.หนองหิน จ.เลย
-ชุมชนแก่นอโศก บ้านนาจารย์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ และบ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ฝากคติสุดท้าย ด้วยผญา "ปรัชญาคนอีสาน" ว่า
"ขอเป็นดั่งนกน้อยน้อย กินส่อยดอกปอ มันกินอิ่มแล้ว ผัดยอคอปิงซิง ตั๋วให้กินทิ้งไม้หนามไผ่เทิงเฮียว ตั๋วให้กลืน ขอคมป้อนลงเทิงด้าม"
คำแปล : ขอมักน้อยสันโดษ เหมือนนกน้อยๆ ที่กินเกสรหรือน้ำหวานจากดอกของต้นปอ เมื่อกินอิ่มแล้ว ก็ชูคอหรือยืดคอ เหลียวดูซ้าย-ขวาอย่างร่าเริง แม้จะมาหลอกให้กินกิ่งไม้ หนามไผ่ทั้งเรียว หรือหลอกให้กลืนขอคมป้อนลงทั้งด้าม ก็ไม่พึงปรารถนา

- สมณะนึกนบ ฉันทโส -

- สารอโศก อันดับที่ ๒๖๔ กันยายน ๒๕๔๖ -