หน้าแรก>สารอโศก

ใต้ร่มอโศก

ผู้นำ
ในเอกภพ...มีดวงดาว
ในจักรวาลของเรา...มีดวงอาทิตย์
ในชีวิตแต่ละคน...มีตัวเขาเป็นศูนย์กลาง
แต่ละคน แต่ละชีวิต
จึงมิใช่ไร้ค่า
แต่เป็นศูนย์กลางที่ยิ่งใหญ่!
เมื่อดวงอาทิตย์แห่งชีวิต...คร่ำครวญ
ดาวบริวารใหญ่น้อย...ย่อมหวั่นไหวโศกเศร้า.....
ทำตัวเองให้แข็งแรง แกร่งดั่งหินผา
ด้วยขั้นตอนแห่งความดีสู่โลกุตระ ๓ ขั้น
เลิกอบาย เลิกกามคุณ เลิกโลกธรรม ๘ ให้สำเร็จ
เพื่อจะได้เป็นสุริยันที่สุขเย็น
แผ่ความอบอุ่นความวางใจให้กับสรรพสิ่ง
ครองตน...ครองงาน...ครองคน
เป็นหน้าที่ของดวงอาทิตย์ใหญ่น้อยที่ต้องทำให้สำเร็จ
เลิกคร่ำครวญ กระแนะกระแหน น้อยเนื้อต่ำใจ
มาเถิด! กลองรบลั่นกระหึ่มท้าทายอีกวาระ!

ฝ่ายธรรมโสตขอความกรุณาจากสมาชิกทุกท่าน โปรดสรุปประโยชน์สำคัญเพียงข้อเดียวที่ได้รับ จากการฟัง เท็ปธรรมะแต่ละเรื่องด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการฝึกฝนและเพิ่มบุญให้แก่ตน ในบุญกิริยาวัตถุข้อที่ว่า บุญสำเร็จ ด้วยการฟังธรรม(ธัมมัสสวนมัย)

ขออนุโมทนา

ใบสรุปการฟังเท็ป

ชื่อ ชญานุตม์ ไตรรัตน์ผลาดล ที่อยู่ ถ.ท่าดินแดง คลองสาน กรุงเทพฯ
หมายเลขสมาชิก ๒๐๓๗๔๙ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๖ เท็ปชุดที่ ๙๔๒๐๑

ประโยชน์ที่ได้รับจากการฟัง สภาพเท็ป (กรุณาระบุ)
๑. ผู้นำจะต้องคิดว่าควรทำอย่างไรถึงจะระดมสมอง
ของคนในองค์กร ออกมาเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้
เสียงชัดเจน
๒. ทำให้ตระหนักถึงการกระทำความเพียรโดยเร็ววัน
และต่อเนื่อง
เสียงชัดเจนแต่ดังเกินกว่า
ม้วนที่หนึ่งมากไปหน่อย
๓. ทำให้มองเห็นคุณค่าของสรรพสัตว์ทั้งหลาย เสียงชัดเจน
๔. ได้แนวความคิดในมุมกว้างเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต
และครอบครัว
เสียงชัดเจน

ฯลฯ

เท็ปชุดต่อไปที่ต้องการฟัง โปรดกาเครื่องหมาย ถูก หน้าข้อดังต่อไปนี้
( ) ๑. ธรรมคีตะ เป็นสารธรรมมีดนตรีประกอบ
( ) ๒. ธรรมะเบื้องต้น เป็นธรรมก่อนฉัน, ปาฐกถาและอภิปราย
( ) ๓. ธรรมะขั้นกลาง เป็นธรรมก่อนฉัน และการอบรมทำวัตร
( ) ๔. ธรรมะขั้นปลาย เป็นการอบรมทำวัตร
( ) ๕. อื่นๆ.....................................................หรือชุดใหม่ๆชุดใดก็ได้
ข้อแนะนำในการปรับปรุง..........................................................................................................
ข้อคิดเห็นหรือข้อสงสัย การที่เราตั้งจิตให้ตัวเราได้เกิดเป็นมนุษย์ ได้พบพระพุทธ-ศาสนา ได้พบพระโพธิสัตว์ในทุกภพทุกชาติที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดจนกว่าจะถึงพระนิพพาน จะถือว่าเป็นการขอที่สร้างความโลภให้แก่จิตหรือไม่

เอาตัวอย่างสมาชิกธรรมโสตมาให้ดู เพื่อจะได้รู้ว่างานฝ่ายพระอานนท์ก้าวหน้าไปถึงไหน
ใครสนใจเป็นสมาชิกก็ขอเชิญ จุ๊ย์ๆๆ

ความคิดเห็นจากคนนอก
เรามีจดหมายจากสมาชิกคอยติ-ชม-วิจารณ์สัตถุสาส์นของเรา ลองฟังจากคนที่เขาแอบอ่านดูบ้าง
จดหมายบอกไว้ว่า "ไม่ได้เป็นสมาชิก แต่อ่านของเพื่อนร่วมงานที่วางอยู่บนโต๊ะ"
"เป็นแนวคิดที่ดี ทำเพื่อตนเองและสังคมที่บริสุทธิ์ แต่คิดว่า "ตกขอบ" มากไปหน่อย ประสานกับสังคมปัจจุบันยากซักหน่อย มันรู้สึกแปลกแยกว่า
- ทำไมต้องเปลี่ยนชื่อ สำคัญนักหรืออย่างไร
- ทำไมต้องแต่งตัวให้มันแตกต่างกับคนทั่วไป
- คนที่มีความรู้มากมาย ความสามารถรอบด้าน ถ้าอยู่ในสังคมธรรมดาน่าจะเป็นพลังช่วยฉุดให้โลกเจริญสว่างไสวมากกว่าการ "หลบ" เข้าไปอยู่ในสังคมที่เจียระไนแล้ว
- นี่เป็นข้อคิดเห็นส่วนตัวค่ะ......."ทุกคนมีสิทธิวิจารณ์ เราก็ลองเปิดใจอ่านดู ข้อชมยกไว้ ข้อติติงน้อมมาหาทางปรับเปลี่ยน
ให้สวยงามลงตัวมากขึ้น จุ๊ย์ๆๆ

ทำอย่างไรหายโกรธ?
"ข้าพเจ้าพยายามเพ่งโทษตนเอง มองโทษตนเองทุกซอกทุกมุม แต่แผลนั้นก็ไม่หาย
ข้าพเจ้ารู้ละความโกรธ มันอยู่กับข้าพเจ้าเพียงผู้เดียวราวกับตกจมอยู่ในกองไฟเพียงลำพัง ข้าพเจ้าจะทำอย่างไรดี....."

จดหมายจากญาติธรรมประแสร์ ใจจำนงค์ วิเคราะห์อ่านอารมณ์ตัวเอง
จิ้งจกมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
๑. โกรธเพราะความเลว-ชั่วหรือข้อบกพร่องของเขา เจ้าตัวจะต้องพิจารณาข้อบกพร่องของตัวเองให้มาก จิตใจถือสาก็จะผ่อนคลาย เนื่องจากคนขี้เรื้อนย่อมเห็นใจในคนขี้เรื้อนด้วยกัน!
๒. โกรธเพราะถูกละเลย ลบหลู่หรือดูแคลน เจ้าตัวจะต้องพิจารณาตัวตนให้ได้ว่า ชีวิตของเราไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไร คนอื่นจะตำหนิ ทำร้าย ลบหลู่ เยาะเย้ย เขาย่อมมีสิทธิ์เป็นของปกติ
เราต่างหากที่ไม่มีสิทธิ์ร้ายกับใคร
ได้ทฤษฎีแล้วก็ลองลงมือปฏิบัติอีก"๑,๐๐๐ ครั้ง" ก็จะดีขึ้นอย่างน่าฉงน! จุ๊ย์ๆๆ

ความมหัศจรรย์แห่งศีลปาณาติบาต
"ดิฉันและสามีทานอาหารมังสวิรัติมาได้เกือบ ๓ ปีแล้ว รู้สึกว่าดีมาก ส่วนลูกๆก็พยายามฝึกให้ทานบ้าง แต่ก็เป็นการยากพอสมควร เพราะเขาจะต้องไปรับประทานอาหารที่โรงเรียน ลูกชายคนเล็กพอสอนได้ง่ายหน่อยเพราะอายุยังน้อยประสบการณ์ในการกินยังน้อยอยู่ ทำให้รับฟังเหตุผลได้ง่าย ส่วนลูกคนโตค่อนข้างยากเพราะเขาโตแล้ว......."
ยุพิน บรรณดิลก (จ.ระยอง)"สิ่งที่เริ่มปฏิบัติตอนนี้ก็คือการรักษาศีล ๕ ทุกเย็นตัวผมจะตรวจศีล ๕ ของตัวเองอยู่เสมอว่ามีข้อไหนที่เราบกพร่องบ้าง ก็จะพยายามแก้ไขต่อไป ส่วนการทานมังสวิรัตินานๆจะได้ทานสักครั้งเพราะเหตุและปัจจัยไม่เอื้ออำนวย......"
สมบูรณ์ บุญศิริ (อ.เมือง จ.สระแก้ว)ธรรมะพื้นๆและเร่งด่วน เรามักจะเริ่มที่ศีลข้อ ๑ ด้วยการฝึก "มังสวิรัติ"
อานิสงส์แห่งศีลข้อ ๑ จะพลอยทำให้เราตื่นตัวในข้ออื่นๆตามไปด้วย
การจะให้คนอื่นเลิกนั้น ต้องพูดให้เขาได้คิด อย่าไปบังคับ ถึงจะเป็นของแท้
แต่สำหรับตัวเรา ช่วงแรกๆฝึก "เจเขี่ย" ก็พอแล้ว ทั้งปลอดภัยจากศัตรูและตัวเราก็ไม่
ยุ่งยากเกินไป จุ๊ย์ๆๆ

ความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม
จากญาติธรรม สี บุญถูก (อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์)
"ผมปฏิบัติธรรมได้ ๒๐ ปี แล้ว ผมถือศีล ๕ มาตลอดจนทุกวันนี้ ตอนเข้าพรรษาถือศีล ๘ ในวันพระตลอด ออกพรรษาก็กลับมาถือศีล ๕ ทุกวัน กลัวจะหมดลมหายใจ อบายมุขทุกอย่างผมเลิกหมด น้ำอัดลมผมก็ไม่กินเพราะเป็นอาหารขยะ

ผมกินถั่ว งาดำ และข้าวกล้องเป็นประจำ แต่ก่อนเคยกินสามมื้อ แล้วลดลงเหลือสองมื้อมันก็เลยชิน และก็ไม่กินจุบจิบนอกจากน้ำ..."

อ่านของเขาก็มาคิดถึงตัวเรา มีอะไรจะเขียนบ้าง
วันนี้เรากล้าประกาศเป็นนักปฏิบัติธรรมหรือไม่?
วันนี้เรากล้าบอกว่าถือศีล ๕ หรือไม่? หรือแค่กินมังสวิรัติอย่างเดียว?
จิ้งจกแอบเห็นญาติธรรมยังกินไข่กันเยอะ ทั้งๆที่พ่อท่านบอกว่า นักมังสวิรัติกินไข่ได้ แต่นักปฏิบัติธรรมจะไม่กินไข่
หรือวันนี้ญาติธรรมลดเพดานบินไปเป็นนักมังสวิรัติอย่างเดียว? จุ๊ย์ๆๆ

ทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ (ความฝันสู่ความจริง)
จากญาติธรรมเถาวัลย์ สุวรรณศิลป์ (อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย)
"ได้อ่านสารอโศกแล้วรู้สึกมีพลังใจกับการปฏิบัติธรรมมากยิ่งขึ้น ดิฉันได้ทำงานกับสังคมภายนอก พบกับปัญหาหลายอย่าง ดิฉันพยายามทำใจไม่โกรธ คิดว่าเป็นข้อสอบชิ้นสำคัญชิ้นหนึ่งที่ต้องทำการวิเคราะห์ และมาทำใจเราให้เป็นปกติเรื่อยๆ
ดิฉันพบว่าการมาทำงานข้างนอก(ทุนนิยม) มีโอกาสหลุดจากเส้นทางธรรมได้ มีสิ่งยั่วยุมอมเมา มีมากมาย ส่วนตัวแล้วเพิ่งมาเริ่มปฏิบัติธรรม ก็มีบางครั้งบางคราวจิตตกไปเหมือนกัน เช่น เห็นผู้คนแต่งตัวตามสมัยนิยม สมัยปัจจุบัน ก็คิดจะแต่งกับเขาเหมือนกัน เรื่องการกินอาหารมังสวิรัติก็ยังกินอยู่ คือกินมาได้ ๕ ปีโดยประมาณ แต่ยังไม่สามารถกำหนดมื้อได้ มีกินจุบจิบด้วย หากอยู่คนเดียวสามารถกำหนดมื้อได้ บางคราวในช่วงระยะสั้นๆ เช่น กิน ๑ มื้อ ได้แค่ ๓ วัน จากนั้นก็กินหลายมื้อเหมือนเดิม เพราะดิฉันไม่เข้มแข็ง ยังไม่เอาจริงจึงได้อ่อนแอเช่นนี้ ถึงอย่างไร ดิฉันจะสู้ใหม่ จะพยายามไม่ล้มบ่อยๆอีก"

สาธุๆ สู้ต่อไป นักรบทวนกระแสมีชีวิตอยู่ได้ด้วยการต่อสู้กับกิเลส แพ้-ชนะถือเป็นอีกเรื่องหนึ่ง เพราะฉะนั้น
ข้อ ๑ ผัสสาหาร จึงเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญ ขาดโจทย์ย่อมขาดการฝึกฝน เหมือนนักมวยไม่มีคู่ชกได้แต่ซ้อมกับกระสอบทราย!

ข้อ ๒ การพบเห็นรับรู้ กระแสสังคมจะกระตุ้นให้เราตื่นตัวกับเส้นทางชีวิต จะไปซ้ายหรือขวาได้ ต้องคิดหนักขึ้น(ธรรมวิจัย)

ข้อ ๓ การตัดกิเลสนั้นมี ๓ ระดับ เมื่อตัดหรือพรากจาก "กิเลส" ได้ ก็จะเหลืออารมณ์โหยหา(ตัณหา) และอุปาทานที่ต้องลดละต่อไป จุ๊ย์ๆๆ

แนวทางการทดแทนพระคุณ
จากญาติธรรม ร.ต.ต.เมืองชื่น วงษ์เทพ (อ.ฝาง จ.เชียงใหม่)
"...แต่มาคิดละอายใจที่ไม่มีโอกาสได้ทดแทนบุญคุณนั้นแม้แต่น้อย(เป็นหนี้บุญคุณ) แม้ไม่คุ้มก็พอได้ชื่อว่ากตัญญูกตเวทีก็ยังดีนะครับ แต่สุดวิสัยที่จะทำได้ เพราะขัดข้องด้วยอุปสรรคนานัปการ!......."

อยากจะทดแทนพระคุณไม่ยากหรอกฮะ ทดแทนด้วยการทำดี เป็นคนดีของสังคมให้มากๆ
เหมือนลูกๆถ้าเป็นคนดีของสังคม พ่อแม่ก็ได้บุญไปด้วย เปรียบเสมือนลูกๆเป็นนักมวยในค่าย เจ้าของค่ายย่อมได้หน้าได้ตา
การเกาะชายจีวรลูกจึงมีความหมายลึกซึ้งกว่าแค่บวช ลูกสาวก็มีสิทธิ์ให้พ่อแม่เกาะชายจีวรเช่นเดียวกัน ถ้าเข้าใจเนื้อหา(ปรมัตถ์)
เพราะฉะนั้นการที่ญาติธรรมมาช่วยเข็นกงล้อธรรมจักรจึงได้อานิสงส์มากด้วยประการฉะนี้ จุ๊ย์ๆๆ

มังสวิรัติตัดบาป-ตัดกรรม
"...จะพยายามบังคับจิตใจตัวเองไม่ให้เผลอใจจนเจล้มไปเป็นแน่ เพราะผมได้กินเจมาได้ ๕ ปีเข้านี้แล้ว จะพยายามกินต่อไปเพื่อสุขภาพและเพื่อตัดจากเจ้ากรรมนายเวร เพื่อไม่ให้มีเวรกรรมติดตามไปอีกในภพหน้า......"
ญาติธรรมจาตุรงค์ ศิริอำนาจ (อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ)

คิดถูกต้องแล้วฮะ
บางคนไม่ยอมกินมังสวิรัติเพราะคิดว่า "กินแล้วไม่ได้บุญ" วันนี้จึงดูแคลนและดูดาย หัน
ไปแสวงบุญด้านอื่นๆ
วิบากศีลข้อ ๑ รุนแรงเหมือนกัน แต่ก็ประมาทกัน คางคกยางหัวไม่ตก ก็ยังไม่รู้สึก! จุ๊ย์ๆๆ

กัลยาณมิตรของเรา
หอพักนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
"ตอนนี้ถ้าดิฉันมีเวลาว่างจากการเรียนหนังสือก็จะอ่านหนังสือดอกหญ้าและสารอโศกอยู่เสมอค่ะ เพราะนิตยสารดอกหญ้าและสารอโศกเปรียบเสมือนเพื่อนแท้และเพื่อนที่ดีเสมอมา ทำให้มีกำลังใจ ต่อสู้กับปัญหาต่างๆอยู่เสมอค่ะ......"

อ่านรายงานของญาติธรรมที่เป็นนักศึกษาชื่อ ปัทมาวรรณ อนุรักษ์พงพี ก็ชื่นชมยิ่ง เพราะลูกหลานคนไทย ภายใต้ยุคโลกาภิวัตน์นั้น กำลังเห็นแก่ความสุขความสนุกเพลิดเพลิน ชีวิตนับวันจะห่างจากแก่นแท้ ของชีวิตมากขึ้น
ธรรมะไม่กลับมา โลกาจะวินาศนะเออ จุ๊ย์ๆๆ

คนมีญาติ
".....ส่วนปฏิปทาสำหรับตัวผมเอง ปฏิบัติศีล ๕ มังสวิรัติเสมอมา ตั้งแต่นี้ไปจะพยายามแวะเวียนไปพุทธสถานสันติอโศกให้บ่อยครั้งขึ้น เพื่อฟังธรรม กราบพ่อท่าน หมู่สมณะ-สิกขมาตุ ให้สิริมงคลกับตัวเองบ้าง"
ผาเมือง ชาวหินฟ้า (เขตสะพานสูง กทม.)

ท่านล่ะมีญาติที่ไหน?
หากมีก็โปรดไปเยี่ยมเยียนกันบ้าง โดยเฉพาะญาติทางธรรมนั้นเป็นมิตรดี-สหายดีของพรหมจรรย์เลยทีเดียว
พวกเราไปกันไกล มีโอกาสต้องกลับมาเยี่ยมพุทธสถานให้บ่อยขึ้น เพราะที่นั่นมีจิตวิญญาณโลกุตระให้อาบ-ดื่ม-กิน จุ๊ย์ๆๆ

ขอเป็นวีรบุรุษ!
ไปอบรมหลักสูตรสัจธรรมชีวิต วันนี้เกษตรกรหลายๆคนเริ่มค้นพบทางชีวิตที่จะทำให้ตัวเองรอด และมิใช่เพียงแค่นั้น ยังสามารถเข้ามาเป็นกองทัพวีรบุรุษกู้ชาติได้อีกด้วย!

"ผมได้ไปอบรมสัจธรรมชีวิตที่ศีรษะอโศก ๒ รุ่นด้วยกัน ทำสิ่งที่ตนใช้ ใช้สิ่งที่ตนทำ มีแชมพู สบู่เหลว น้ำยาล้างจาน ทำใช้เองทุกอย่าง และกำลังทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อทำเป็นปุ๋ยจุลินทรีย์ เตรียมแปลงจะปลูกพืชผักสวนครัวเอาไว้กินไว้ใช้ เพื่อแจก และจะทำกสิกรรมไร้สารพิษเป็นคนแรก ในเขตตำบลเสาธงชัย เพื่อเป็นแบบอย่างและเป็นแปลงสาธิต ให้เขารู้ว่าไม่ใช้สารเคมีก็ได้กิน เราจะขอเป็นวีรบุรุษกู้ชาติด้วยคน เราจะขอเดินตามรอยอโศกด้วยคน เราขอทำเท่าที่ทำได้......."
นายปัก เพชรดี (อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ)

การเปลี่ยนแปลงชีวิต
จากญาติธรรมปราโมทย์ สินสืบเชื้อ (ภาษีเจริญ กทม.)
"การปฏิบัติธรรมกับการปฏิบัติตนของกระผมตอนนี้ อยู
่ที่รักษาศีล ๕ ครับ ข้อ ๑ ตียุงบ้าง จะพยายามไม่ตี ต้องใช้ความเมตตา ข้อ ๒-๕ รักษาได้ครับ และกำหนดมาตรการคุ้มครองตนเอง ๑. ต้องรักษาศีล ๕ ๒. ตั้งชื่อตนเองใหม่ กระผมขอแนะนำชื่อใหม่ครับ ชื่อ เติมบุญ (ไม่ใช่กระผมทำชื่อเก่าเสียหายนะครับ) การตั้งชื่อใหม่ก็เพื่อปฏิบัติตนไม่ให้เสียชื่อเสียง ส่วนความหมายของชื่อก็คือ คนเราเกิดมาก็ต้องเติมพลังงานชีวิต การเติมพลังงานชีวิตก็ต้องเติมไปที่ หู ตา จมูก ลิ้น กาย วาจา ใจ พลังงานของกระผมที่ต้องเติมต้องมีคุณภาพและคุณค่าที่บริสุทธิ์ เพื่อร่างกายและจิตวิญญาณ......"

สาธุๆคนข้างนอก ไม่เข้าใจความเป็นมาของการตั้งชื่อ "ชื่อ-สกุล" ถือเป็นเครื่องมือปลุกสำนึกได้เป็นอย่างดี
ปลุกตัวเองก็ได้ ปลุกคนอื่นก็ยิ่งดี
การขานชื่อก่อเกิดการสำรวมระวังตัวขึ้น
แต่ใครที่สักแต่ว่าได้ชื่อ แล้วไม่พยายามปฏิบัติให้ได้ตามชื่อที่กล่าวขาน ก็ถือว่ายัง "เถรส่องบาตร" ไปพลางก่อนก็แล้วกัน จุ๊ย์ๆๆ

จิ้งจกส์.

คติประจำเดือนนี้
ฟ้ายังมีเปลี่ยนสี คนก็มีเปลี่ยนใจ
ฟ้าที่ผ่องอำไพ คือใจที่เปลี่ยนแปลงดี

- สารอโศก อันดับที่ ๒๖๔ กันยายน ๒๕๔๖ -