ขัดใจ-ขัดเกลา
คนผู้ไม่ทำอะไรให้ขัดใจใคร
แต่พยายามขัดใจตนเอง
นั้นคือ ผู้ขัดเกลาตนเอง
คนผู้ทำอะไรขัดใจคนอื่นตะพึด
แม้จะได้ขัดใจตนเองมาบ้าง
นั่นคือ ผู้ฆ่าตนเอง
คนผู้ทำอะไรแม้จะขัดใจผู้อื่นก็ด้วยปัญญาอันยิ่ง
ด้วยความปรารถนาดีเพราะได้ขัดใจตนเองมาแล้ว
นั่นคือ ผู้ช่วยขัดเกลาคนอื่น
คนผู้ไม่ขัดใจใครเลย
และไม่ยอมขัดใจตนเองด้วย
นั่นคือ ผู้ฆ่าทั้งผู้อื่นและตนเองให้ฉิบหายทั้งคู่
- สมณะโพธิรักษ์ -