- ป.ปรีดา -email: [email protected]

แบบนี้ก็มี

บนท้องถนนในเมืองกรุง ไม่ว่าจะเดินบนทางเท้า สะพานลอย สวนสาธารณะ หรือสถานที่ต่างๆ ที่มีผู้คนสัญจรไปมา ปัญหาหนึ่งเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับคนคนหนึ่ง ซึ่งมองเห็นกระเป๋า ตกอยู่ที่พื้น แล้วเก็บขึ้นมา ทันใดนั้นชาย ๒ คนก็กรูเข้ามาบอก "นี่กระเป๋าของผม" คนคนนั้น จึงคืนกระเป๋า ให้เขาไป ชายคนหนึ่งพูดว่า "แต่เงินผมหายไป ๓๐๐ บาท" ทำให้ผู้เก็บกระเป๋า ต้องจ่าย ให้เขาไป เพื่อไม่ให้เกิดเรื่องบานปลายและเสียเวลา

หากินด้วยวิธีนี้ โกงกันซึ่งๆหน้า มิน่าเล่าธรรมวินัยที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุว่า หากพบของตก นอกเขตอารามห้ามเก็บ หากกระทำผิดวินัยปาจิตตีย์ ตรงกันข้าม หากพบของตก ภายในอารามแล้วไม่เก็บ เพื่อนำไปหาเจ้าของ ก็มีความผิดตามพระวินัยเช่นเดียวกัน

พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ชัดเจน เพื่อป้องกันปัญหาเช่นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว ในกรณีข้างต้น กระเป๋าตกที่พื้นย่อมเป็นสิทธิของผู้พบเห็น ที่จะนำไปแจ้งความ หาเจ้าของ ในฐานะพลเมืองดี หรือหากโลภเก็บไว้เอง แล้วที่สุดอาจเกิดเรื่อง ดังกรณีตัวอย่างนี้ก็เป็นได้

จึงขอให้สุจริตชนได้ระมัดระวัง เรื่องเช่นนี้เป็นเรื่องใกล้ตัว อาจจะเกิดขึ้นกับท่านได้ ไม่วันใดก็วันหนึ่ง

หากท่านผู้ใดมีประสบการณ์จริงจากชีวิต สามารถส่งมายังคอลัมน์นี้หรือส่งมายัง e-mail ข้างต้นได้

-สารอโศก อันดับที่ ๒๖๕ ตุลาคม ๒๕๔๖ -