ยอดธรรม

การได้ "ให้" แก่ผู้อื่นเสมอ
หรือผู้ได้ทำการเสียสละนั้น
ก็เป็นคุณธรรมที่เลิศ ที่ยอดแล้วสำหรับผู้ทำ
ยิ่งเราได้ให้ หรือ ได้เสียสละด้วยปัญญาว่า
นี่สมควรหรือไม่สมควร แล้วจึงให้ จึงเสียสละ
ก็ยิ่งเลิศ ยิ่งยอดยิ่ง
และที่สุดเราให้ด้วยจิตสงบ จิตเฉย
เสียสละด้วยจิตเปล่า ไม่ต้องการอะไรมาตอบแทน
ให้โดยไม่มีจิตคิดแลกเอาอะไร
แม้แต่เพียงเผลอยึดเอาคุณธรรมความดีไว้
เพื่ออวดอ้าง ข่มกับผู้อื่น ก็ไม่มี
ก็ยิ่งนั่นแหละคือ "ยอดธรรม"
เลิศมนุษย์ สำหรับผู้ทำได้ เป็นได้.

- สมณะโพธิรักษ์ -
๑๑ พ.ย.๒๕๑๙

- สารอโศก อันดับที่ ๒๖๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ -