โรงบุญ ๕ ธันวามหาราช '๔๖

โอกาสทองของนักปฏิบัติธรรมเวียนมาให้ทุกท่านได้ฝึกตนเพิ่มบารมีกันอีกรอบหนึ่งแล้ว คือวันเฉลิม พระชนมพรรษา ของในหลวงของเรา ชาวอโศก จะน้อมใจร่วมใจกัน จัดโรงบุญมังสวิรัติ ๕ ธันวามหาราช เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพ่อหลวงของเรา

ปีนี้กิจกรรมของหลายๆท่านที่น่าสนใจน่าทำมีหลากหลายเข้มข้นมาก จนดึงความจำได้ หมายที่จะ จัดโรงบุญฯ ของบางท่าน

ให้ห่างหายไปบ้างเหมือนกัน เชื่อว่า เมื่อกิจกรรมใหม่ๆ ของทุกคนทุกกลุ่มมีความลงตัวขึ้น ปีหน้าฟ้าใหม่ ชาวเราคงสามารถ กลับมาขวนขวาย เพิ่มเพียรบุญ อันสำคัญยิ่งนี้ ให้เข้มแข็ง ยั่งยืนต่อๆไป ได้ยิ่งๆขึ้นอีก

สำหรับปีนี้ผู้ที่เห็นความสำคัญและร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม ได้สละเวลารายงาน หรือ เล่าบรรยากาศเข้ามา จริงๆแล้ว โรงบุญฯ ที่จัดมีจำนวนมาก แต่มีผู้รายงาน เข้ามาน้อย จึงรายงานได้ เท่าที่มีการแจ้งมา มี ๑๙๔ แห่ง ดังนี้

ภาคเหนือ แจ้งมา ๑๖ แห่ง ดังนี้
จ.แม่ฮ่องสอน
กลุ่มแม่ฮ่องสอนอโศก ร่วมกับพี่น้องชาวอำเภอขุนยวม แจกอาหารที่ท่ารถเปรมประชา นายอำเภอ สุรพล สัตยรักษ์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานและร่วมแจกอาหารในครั้งนี้ด้วย งบประมาณ ที่ใช้ ๖,๐๐๐ บาท อาหารแจกหมดภายในเวลา ๓ ชั่วโมง นอกจากนี้มีผู้สมัครเลิกเหล้า,บุหรี่ ๓๑ คน ชาวขุนยวมปวารณาไว้ว่า "จะจัดงานโรงบุญทุกปี" ขออนุโมทนาด้วย

จ.ลำปาง
คุณอำนวยพร อินทุวัต แจ้งมาว่า "ปีนี้ทำอาหารมากกว่าปีที่แล้ว ผู้มารับแจกก็มีมากเช่นกัน ทำอาหาร มากกว่า ๓๐๐ ชุด อิ่มบุญอิ่มกุศลกันถ้วนหน้า"

จ.กำแพงเพชร จัดโรงบุญ ๓ แห่ง
๑. ศูนย์อาหารมังสวิรัติกำแพงเพชร(แจก ๔ ธ.ค.)
๒. หน้าที่ว่าการอำเภอเมือง บริเวณลานโพธิ์
๓. ที่หน้าชุมชนเพชรผาภูมิ อ.เมือง(แจก ๖ ธ.ค.)

จ.เพชรบูรณ์ มีแจ้งมา ๓ แห่ง
๑. ที่ อ.ชนแดน แจกเป็นปีที่ ๑๙ แล้ว ได้รับความเอื้อเฟื้อจากทางเทศบาลในการจัดสถานที่ อย่างดีเยี่ยม มีพ่อค้า แม่ค้า นำวัตถุดิบมาร่วมบุญด้วย ทางด้านน้ำ-ไฟฟ้า ก็ได้รับ ความอนุเคราะห์ จากเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทย สาขาชนแดน โรงบุญขนาดใหญ่นี้ สำเร็จได้อย่างงดงาม ก็เพราะ การเห็นคุณค่า ในการทำบุญแจกอาหารร่วมกันของพี่น้องชาวชนแดน
๒. คุณบัวทอง รอดเกิด จัดโรงบุญที่วัดป่าธรรมสถาน บ้านนาตระกุด อ.ศรีเทพ
๓. กลุ่มเพื่อนและญาติธรรม ได้จัดโรงบุญที่โรงเรียนบ้านบึงนาจาน อ.ศรีเทพ

จ.ชัยนาท
ที่ อ.เมือง กลุ่มชัยนาทอโศก ร่วมกับกลุ่มองค์กรเอกชน ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน จัดโรงบุญ แจกอาหาร มังสวิรัติ โดยพิมพ์ใบปลิว เชิญชวนให้พี่น้อง ประชาชน มาร่วมรับประทานอาหารฟรี แจกอาหาร ตั้งแต่ ๗.๓๐ น. ไปจนอาหารหมด...

จ.เชียงใหม่
โรงบุญที่ ชมร.สาขาเชียงใหม่ "ปีนี้มีสมณะจากภูผาฟ้าน้ำ มาบิณฑบาต ๒๒ รูป นำโดยอาจารย์ ๑ มีประชาชน ร่วมทำบุญ ใส่บาตรกันมากมาย หลังเสร็จพิธี ทางพุทธศาสนา ทุกคนก็แย้มยิ้ม อิ่มบุญ กับอาหาร ที่ปรุงจากผักป่า ผักพื้นบ้าน ซึ่งรับประกัน ว่าไร้สารพิษ ผู้มารับบริการให้ความร่วมมือ ช่วยล้างหม้อ ล้างจาน เป็นการเฉลี่ยบุญกัน งานสำเร็จลงตัวมากกว่าปีที่แล้วก็เพราะ ความสามัคคี ของทุกคน....." สามัคคี คือ พลัง

จ.เชียงราย ที่ อ.เมือง มีการจัดโรงบุญ ๔ แห่ง
๑. จัดที่ชุมชนเชียงรายอโศก "เป็นปีที่ ๒ ผู้ที่มารับบริการส่วนใหญ่เป็นเด็ก และชาวบ้านใกล้เคียง การประชาสัมพันธ์ ดีมาก จึงทำให้มีคนมาร่วมงานมากกว่าปีที่แล้ว"
๒. แจกอาหารที่ร้านแม่แดง ทำอาหารประมาณ ๒๐ อย่าง ข้าราชการ และประชาชนมารับอาหาร ด้วยบรรยากาศ ที่คึกคัก
๓. ที่ร้านบุญสิตาอาหารเจ ไม่เน้นทำอาหารหม้อใหญ่ๆเหมือนปีที่แล้ว แต่ทยอยทำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่วนมาก ผู้มารับอาหาร จะมากันเป็นครอบครัว แจกตั้งแต่ ๗ โมงเช้า ไปจนถึงบ่าย ๒ โมง จึงปิด โรงบุญ....
๔. แจกที่ร้านศาลามังสวิรัติ ๕๓ ร้านคุณหน่อย ประชาชนทยอยมา ร่วมรับประทานอาหารกัน แบบเรื่อยๆ ส่วนมาก เป็นลูกค้า ที่มารับประทาน อาหารประจำ...
๕. อ.เชียงของ คุณฐิติพร ธาดาเดช รายงานว่า "จัดเป็นปีที่ ๑๑ แล้ว ร่วมจัดกับสถานธรรม "ไท่เฉิงถาน" อาหารก็มี หลายอย่างให้เลือกรับประทาน เช่น ขนมจีน น้ำเงี้ยว แกงเขียวหวาน แอปเปิ้ล ส้ม มีพิเศษอีกอย่างคือ ส้มตำ รสแซ่บ ตำกันสดๆ ฝีมือจากหลายแม่ครัว...."

จ.พิจิตร
ที่บ้านสรรยายชี อ.สามง่าม ญาติธรรมได้ร่วมแจกอาหาร ใช้งบประมาณ ๓,๐๐๐ กว่าบาท มีขนมจีน ๘๐ กก. แกงเผ็ด ต้มจืดวุ้นเส้น ทุกคน มารับบริการ ด้วยความอิ่มบุญ อาหารแจกหมดภายในเวลา ๒ ชั่วโมง เท่านั้น


กทม. แจ้งมา ๓๐ แห่ง ดังนี้
๑. อุบาสิกาเย็นฟ้า ประมาณ แจกที่บ้านซอยแดนตะวัน เขตบึงกุ่ม "แจกอาหาร ๕ อย่าง มีคนมา นั่งกินน้อย ส่วนใหญ่ ขอนำกลับไปกินที่บ้าน บ้างก็ไม่กล้ามากินเพราะยังดื่มเหล้า สูบบุหรี่อยู่....." โถ....ผู้ไม่เข้าใจ แจกต่อๆไปอีกคงเข้าใจกัน มากกว่านี้แน่
๒. ร้านมังสวิรัติจักรวาลดินแดง คุณอุไรวรรณ คุณสวัสดิ์ ฤทธิธรรม "มีความสุขทุกปีที่ได้แจก" ความสุขนี้ ใครอยากได้ ต้องทำเอง
๓. ร้านกู้ดินฟ้า ๑ หน้าสันติอโศก "แจกผักไร้สารพิษประมาณ ๓,๐๐๐ กก. ผู้ให้ไหว้ผู้รับก็ทำได้ ผู้มาช่วยงาน และผู้รับ ให้ความร่วมมือดี จนรู้สึก สบายใจกว่าปกติ บจ.ขอบคุณ ก็ร่วมแจก มะขามเปียก อีก ๔๒๐ กก.ด้วย" อนุโมทนาค่ะ


๔. ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย หน้าสันติอโศก เขตบึงกุ่ม คุณปีกฟ้า เภาประเสริฐ รายงาน "จัดโรงบุญ แบบบริการตนเอง สบายใจทั้งผู้ให้และผู้รับ ที่ร้านมีการปรับปรุงสถานที่ใหม่ด้วย อากาศ ถ่ายเทดี ช่วยให้ทุกฝ่ายอารมณ์ดีขึ้น" อะไรๆ ก็ดีหลายอย่าง แล้วอายุจะไม่ยืนยาว ได้อย่างไร


๕. ร้านข้าวกล้อง เขตบึงกุ่ม ก็แจกทั้งร้านเช่นกัน เพราะใจดีเหมือนกันจึงได้มาอยู่ร้านเดียวกัน
๖.-๗. บจ.พลังบุญ เขตบึงกุ่ม แจกสองครั้งในรอบเดือน ลงบัญชีบุญได้ว่าทำ ๒ โรงบุญ แถมพิเศษ ยาสีฟัน คนละ ๑ หลอดกลับบ้านด้วย
๘. อุบาสิกากรุณา อโศกตระกูล และลูกสาว ธัญญา จำนง แจกที่เขตลาดกระบัง สาธุค่ะ
๙. คุณเทียนดิน ทัศโน จัดที่โรงเรียนบางบัว บางเขน "แจกก๋วยเตี๋ยว และมีนักเรียน คุรุสส.สอ. ร่วมด้วยช่วยแจก"
๑๐. แม่ตุ้มทอง จอมศรี คุณจุมพล นนทรีย์ จัดแจกที่หมู่บ้านอยู่เจริญ ซ.๑ เขตดินแดง "คนแจกก็ยิ้ม คนรับก็ยิ้ม" สาธุค่ะ
๑๑. คุณบัวแก้ว คำชนะ แจกที่สโมสรธนาคารแห่งประเทศไทย เทเวศน์ "ร้านนี้ข่าวว่าอร่อยน้อย แต่ไม่น้อยใจ และก็ใจบุญที่สุดด้วยไงคะ อยากให้ผู้รับสุขภาพดีที่สุดด้วย"
๑๒. คุณสว่าง คุณานุรักษพงศ์ จัดแจกที่ ซ.เพิ่มสิน หลังหอการค้า ดินแดง อนุโมทนาค่ะ
๑๓.-๑๕. มหาวิทยาลัยรามคำแหง แจก ๓ ร้าน ในโรงอาหาร ๑ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่แผง ๒๒, ๒๘ และ ๔๓ "มีการรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก ๑ วันด้วย" ขอร่วม อนุโมทนา ๒ ชั้นเลยค่ะ รักชีวิต รักสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมกันด้วย
๑๖. ครอบครัวพีรพัฒนโภคิน(เฮียวิบูลย์และอาซ้อ) ร่วมกับคุณสมหวัง ลุงอ้วน คุณปองพร และ ญาติธรรม จัด
โรงบุญใหญ่ถึงใจผู้รับที่ซอยหน้าพุทธสถานสันติอโศก ....อนุโมทนาค่ะ "ผู้มารับบางคน งดกินข้าว ทั้งวัน เพื่อร่วมอนุโมทนา... กินแต่ก๋วยเตี๋ยวไงครับ!"
๑๗. ป้าส้มแป้น และลูกหลาน ร่วมกันแจกที่ ชมรมฅนรักดี อยู่ใกล้กับ ชมร. จตุจักร อิ่มบุญอิ่มใจ ไปตามๆกัน
๑๘. กลุ่มพระโขนงอโศก ร่วมกับศิษย์เก่ากลุ่มพึ่งตนเอง จัดที่สวนสามวา เขตมีนบุรี "ประชาสัมพันธ์ น้อยไป คนมารับจึงน้อยไปบ้าง ต้องแก้ไขครับ"
๑๙. ร้านแม่อนงค์ ใต้สะพานลอยตลาดสดคลองเตย "แจกตั้งแต่ ๗.๐๐-๑๑.๐๐ น." ร้านนี้แคบๆ นะคะ แต่สะอาด อาหารหลายอย่าง คนบริการ แคล่วคล่อง ว่องไว ไม่เชื่อไปพิสูจน์ ประสิทธิภาพ ในวันธรรมดา ได้เลยค่ะ
๒๐. คุณดวงจันทร์ ศรีวรรณะ จัดที่หมู่บ้านไปรษณีย์ บางเขน อนุโมทนานะคะ
๒๑. ร้านนัดพบ ตรงข้ามวัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน คุณสมใจร่วมมือร่วมใจกับคุณอัมพร นพจินดา สาธุค่ะ
๒๒. คุณสุนี บำรุง จัดที่เยื้อง ปณ.กลาง บางรัก
๒๓. ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย สาขาจตุจักร "งดจำหน่ายคูปอง อาหารทุกร้านแจกฟรี ร้านผักสด หมดเป็นร้านแรก ปีนี้คนน้อยกว่าปีที่แล้ว" เมื่อเรา"เต็มใจ" ให้ อย่างไรก็แจกหมด อยู่แล้ว ใช่ไหมคะ


๒๔. ตะวันงาย ๒ ซ.ประสาทสิน เขตบึงกุ่ม "มีกระเพาะเจ ไอศกรีม" ดูกันเอง-อบอุ่นสบาย
๒๕. สวนพฤกษชาติ เขตบึงกุ่ม จัดโดยโรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศกร่วมกับ นักเรียนพุทธธรรม วันอาทิตย์ และ บริษัทแด่ชีวิต มีอาติ้วและครูผึ้งนำทีม "น่าประทับใจคนแจก คนปรุงอาหาร ตัวน้อยๆ ที่แข็งแรง เข้มข้น ทนทาน ยืนนานกับงานบุญอย่างเบิกบาน" เขาว่ากันว่า เราจะดูความเจริญ ของชาติใด ให้ดูจากพฤติกรรมของเยาวชนในชาติ เป็นตัวชี้ได้เลย..... อนุโมทนากับเจ้าของ ประเทศไทย ในอนาคต นะคะ
๒๖. ชมรมสัมมาสิกขาพุทธธรรม(กลุ่มผู้ปกครองฯ)ร่วมกับ บจ.แด่ชีวิต และญาติธรรม "แจกผัดไทย ส้มตำ ขนมครกร้อนๆ น่าอร่อย อิ่มสุข อิ่มบุญ ไปตามๆ กันครับ" หน้าบจ.แด่ชีวิต


๒๗. สนามหลวง ร่วมมือโดย ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย บจ.ฟ้าอภัย โรงเรียนสัมมาสิกขา สันติอโศก ชมรมนักศึกษา ผู้ปฏิบัติธรรม และคุณพรชัย โดยมีพ.ต.หญิงศิริลักษณ์ ศรีเมือง เป็นแม่งาน งานบุญนี้ "เริ่มแจกตั้งแต่ ๐๘.๐๐-๑๗.๓๐ น. นักศึกษา ช่วยกันล้าง หั่นผัก นักเรียน ๕๐ คน ช่วยปรุงอาหาร อาหารมีมากมาย หลายอย่าง อย่างเช่นผัดก๋วยเตี๋ยวต้องใช้เส้นถึง ๗๐๐ กิโลกรัม แล้วพนักงานฟ้าอภัย ช่วยกันแจก และประชาสัมพันธ์ ประชาชน เข้าแถว มีระเบียบดีมาก" ..... งานช้างหรือเปล่าเนี่ย
๒๘. จัดที่ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ใกล้พาต้าปิ่นเกล้า เขตบางกอกน้อย
๒๙. คุณจำรูญ ขอผึ้ง แจกก๋วยเตี๋ยวที่ร้าน ข้างร้านกู้ดินฟ้า ๑
๓๐. ร้านดอกข้าว ข้างสันติอโศก เแจกไอศกรีม

อีสาน แจ้งมา ๕๖ แห่ง ดังนี้
จ.นครราชสีมา มีแจ้งเข้ามาดังนี้
๑. คุณพัชรี ตุลาบดี ครอบครัวและญาติธรรมกลุ่มปากช่อง จัดแจกที่ลานจอดรถตลาด กังวาลวัฒนา "ปีนี้มีแนวร่วม เพิ่มขึ้นอีก ยิ่งจัดยิ่งอบอุ่นลงตัว ขนาดถึงเวลาปิดโรงบุญแล้ว ยังมีน้ำแข็งใส หวานเย็น มาขอแจกเสริมอีก" ทั้งเย็นทั้งอิ่มอุ่น พร้อมสรรพ
ชาวสีมาอโศก ร่วมกับญาติธรรมและเครือข่ายฯ จัดโรงบุญถึง ๑๒ แห่ง ที่นครราชสีมา ๑๑ แห่ง

บุรีรัมย์ ๑ แห่ง ดังนี้
๑. ร้านอาหารมังสวิรัติ (มร.ส.) (แจก ๔ ธ.ค.)
๒. แม่พร สติใหม่ บ.สำโรง ต.บ้านใหม่ อ.เมือง
๓. โรงเรียนบ้านหนองแวง อ.บัวใหญ่ (แจก ๔ ธ.ค.)
๔. กลุ่มกสิกรรมวังม่วง อ.โนนสูง
๕. บ้านคุณติ๋ม ศรีจันทร์ กลุ่มประทาย(แจก ๖ ธ.ค.)
๖. โรงเรียนลำนางแก้ว อ.ปักธงชัย
๗. อบต.หนองบัวศาลา อ.เมือง
๘. บ้านคุณเอื้ออภัย และบ้านคุณยายเกิด อ.ขามสะแกแสง (แจก ๓ ธ.ค.)
๙. โรงพยาบาลขามสะแกแสง (แจก ๓ ธ.ค.)
๑๐. คุ้มจนดี(คุณพร) แจกที่บ้านหนองแหน อ.เมือง
๑๑. บ้านพ่อหรั่น เสกสรรค์ อ.เมือง
๑๒. บ้านคุณนาน้อม จริตรัมย์ จ.บุรีรัมย์

จ.บุรีรัมย์ แจ้งมาดังนี้
๑. รายงานจากชุมชนเมฆาอโศก แจกที่บ้านสายตรี ๔ (ใต้) อ.บ้านกรวด "ได้ผักไร้สารพิษ จากชุมชน มาทำอาหาร" อนุโมทนาค่ะ
๒. บ้านหนองบอน อ.ประโคนชัย "ปีนี้อบอุ่นคับคั่งเป็นพิเศษ"
๓. หมู่ ๔ อ.ประโคนชัย
๔. ที่บ้านสนวน อ.นางรอง

จ.อุบลราชธานี โรงบุญ ๑๑ แห่ง เป็นฝีมือชาวบ้านราชฯร่วมกับญาติธรรม
๑. อุทยานบุญนิยม อ.เมือง
๒. โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร อ.สำโรง "มีนักเรียนมารับแจก ๘๐๐ คน"
๓. โรงเรียนโดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน "อยู่ห่างจากประเทศลาว ๒ กม. มีเทศน์ก่อนฉันด้วย"
๔. ร้านมังฯบุฟเฟ่ต์ อ.วารินชำราบ "มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพื้นที่เขตการศึกษาฯ(สพท.) และ คนทั่วไป มารับบริการ"
๕. โรงเรียนบ้านแก้งลิงวิทยา อ.กุดข้าวปุ้น "ที่นี่มีคนเข้าใจว่าต้องเสียเงิน" อย่างนี้ต้องเพิ่ม ประชาสัมพันธ์อีก
๖. บ้านนาชุมใต้ อ.เขมราฐ "จัดเป็นครั้งแรก มีชาวบ้านมาสมทบ มีการจัดชุดล้างจานชุดเล็ก ชุดใหญ่ด้วย สุดท้าย แจกใส่ถุง กลับบ้านกันเลย"
๗. โรงเรียนบ้านดอนหมู อ.ตระการพืชผล "แจกแค่ ๒ ชั่วโมงก็เสร็จ ชาวบ้านนำผักสด และ ข้าวเหนียวนึ่ง มาร่วมด้วย"
๘. บ้านบุกกลาง อ.น้ำยืน จัดที่วัดภูน้อย "ได้รับการต้อนรับดี ก่อนกลับชาวบ้าน ฝากมัน และ มะละกอ มาทำบุญ"
๙. บ้านคำไฮใหญ่ อ.ดอนมดแดง
๑๐. บ้านนาเยีย กิ่ง อ.นาเยีย "จัดมาหลายปีแล้ว ชาวบ้านรู้จักดี ๙.๐๐ น. อาหารก็หมด"
๑๑. บ้านหินแห่ อ.สำโรง
๑๒. เป็นโรงบุญของป้าเรี่ยม อิ้มคำ และลูกๆ แจกที่ อ.เดชอุดม (แจก ๒๓ ธ.ค.)

อุดรธานี แจ้งมาดังนี้
๑. ชาวดินหนองแดนเหนือและญาติธรรม แจกที่หน้าสำนักงาน ธ.ก.ส.อุดรธานี "มีเยาวชน ที่เคยมา เข้าค่าย เยาวชน มาช่วยเตรียมงาน อาหารที่แจกมีข้าว ขนมจีนน้ำยา แกงเขียวหวาน ลาบ กระเพาะเจ ส้มตำ ขนมถั่วกรอบแก้ว และผลไม้ต่างๆ ใช้งบประมาณ ๘,๐๐๐ บาท"
๒. ครอบครัว คุณสำรวย ชูค้ำ ร่วมกับญาติธรรมชาวบ้านดุง แจกที่ อ.บ้านดุง

จ.สุรินทร์ คุณแม่คำพัน ลุงธาตุบุญ และคุณย้ง แจกที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านผือใหญ่ อ.รัตนบุรี

จ.ชัยภูมิ กลุ่มหินผา แจกที่หน้าตลาด อ.แก้งคร้อ

จ.ศรีสะเกษ มีแจ้งมาดังนี้
๑. ที่ ต.บ้านจาน อ.กันทรารมย์
๒. คุณอนงค์ ขาวสะอาด แจกในหมู่บ้านเพ็ก ต.หนองเชียงทูน อ.ปรางค์กู่
๓. อุบาสิกาแพงศรี จิรังคา แจกที่ที่ทำการอำเภอพยุห์ "ใช้ทุนไป ๓๐๐ บาท"
ส่วนอีก ๓ แห่งเป็นโรงบุญของศีรษะอโศก
๔. บ.รุ่งอรุณ อ.กันทรลักษ์ (แจก ๒๘ พ.ย.)
๕. หน้า ร.พ.กันทรลักษ์
๖. หน้า อบต.กระแชง

จ.มหาสารคาม จัดโดยศีรษะอโศก
๑. บ.โนนเกษตร-หมากหม้อ อ.นาเชือก
๒. บ.วังจาน อ.วาปีปทุม
๓. อ.แกดำ
๔. บ.ดงใหญ่ อ.พยัคฆ์ภูมิพิสัย

จ.เลย เมืองทะเลภูเขาแจ้งมา
๑. ชุมชนเลไลย์อโศก กิ่ง อ.เอราวัณ
๒. หน้าที่ว่าการ อ.เชียงคาน

จ.ขอนแก่น คุณโพธิ์ศรี ราชสีห์ แจกที่โรงเรียนบ้านหนองค้า อ.เมือง

จ.นครพนม คุณเบญจมาศ คุณวนิดา เกียรติ-ทรงชัย และญาติธรรม แจกที่ร้านจุ๊บแจง "แม้คนมาช่วยงานจะน้อย แต่ความตั้งใจจริง ของทุกคน มีพลังมาก โดยเฉพาะเด็กๆ แย่งกันล้างชาม ใหญ่เลย อาหารก็ทำกันหม้อใหญ่ๆ ขนาดจะเลี้ยงคนได้ ทั้งเทศบาลเลยค่ะ"

จ.กาฬสินธุ์ กลุ่มกาฬสินธุ์ จัดที่อ.สหัสขันธ์

จ.สกลนคร มีแจ้งดังนี้
๑. โรงพยาบาลสกลนคร "ใช้เวลาในการแจกแค่ ๕๐ นาที" ความพิเศษของโรงบุญนี้
ที่น่าชื่นชม คือ "ผู้ให้ไหว้ผู้รับทุกคนทั้งเด็กและผู้ใหญ่" สาธุ..
๒. แม่บุญสุด และลูกหลาน แจกที่ร้านเอื้อบุญมังสวิรัติ

จ.ร้อยเอ็ด ชุมชนร้อยเอ็ดอโศกจัดโรงบุญ ๖ แห่ง
๑. ที่ชุมชนร้อยเอ็ดอโศก (แจก ๒ ธ.ค.)
๒. โรงเรียนบ้านดงกลาง (แจก ๔ ธ.ค.)
๓. บ.เหล่าแขม
๔. โรงเรียนบ้านดงหวาย
๕. บึงพลาญชัย สวนศรีนครินทร์
๖. วัดบึงพลาญชัย (แจก ๘ ธ.ค.)

ภาคกลาง แจ้งมา ๒๙ แห่ง
จ.นครสวรรค์ ศาลีอโศกจัดโรงบุญ ๓ แห่ง
๑. ที่ตลาดนัดไร้สารพิษ ชุมชนศาลีอโศก
๒. บริเวณธนาคารกรุงไทย อ.เมือง
๓. บ.ห้วยตะโก ต.วังน้ำลัด อ.ไพศาลี

จ.สิงห์บุรี มีรายงานเข้ามาดังนี้
๑. ร.ต.ต.หญิงละมัย มีชัย จัดที่หน้าที่ว่าการ อ.เมือง สาธุนะคะ
๒. คุณสมจิตร ธรรมชัย แจกที่ร้านมังสวิรัติ เพื่อนช่วยเพื่อน อ.อินทร์บุรี อนุโมทนาค่ะ
๓. จัดโดยชมรมมังสวิรัติ-เทคนิคสิงห์บุรี และชาวตลาด จ.สิงห์บุรี "มีคนมาร่วม รับประทาน อาหาร ประมาณ ๒,๐๐๐ คน งานคึกคัก เหมือนทุกปี แต่ทางโรงบุญขาดแรงงาน แต่ก็พอทำไปได้ และคิดว่าปีหน้าจะทำต่อไป"

จ.สมุทรปราการ โดยกลุ่มปราการอโศกจัด ๒ แห่ง
๑. ที่บริเวณศาลากลางจังหวัด "สมาชิกมาช่วยคับคั่ง ทุกคนรู้หน้าที่ดีทำมาตั้งแต่ปี ๒๕๒๗ ทุกอย่าง ลงตัวขึ้น ได้มาทำประโยชน์ตน ประโยชน์ท่านด้วยกัน"
๒. ที่ ซ.วัดสลุด อ.เมือง อนุโมทนาค่ะ

จ.นครปฐม โดยชาวชุมชนปฐมอโศก จัดแจกถึง ๑๕ แห่ง ที่พอทราบที่ตั้งและ บรรยากาศ มีดังนี้ค่ะ
๑. โรงงานคุณบัวขวัญ(มนทิรา) อ.สามพราน แจกพนักงานของโรงงาน ๘ แห่ง ของคุณมนทิรา
๒. ร้านมังสวิรัติปฐมอโศก ใน อ.เมือง "คนบริการผู้มารับแจกไม่ทันใจ บางคนใจร้อน ช้อนสะอาด ไม่พอใช้ เลยมาคว้าช้อนทำท่าจะล้างเองในกะละมังล้างแก้ว เกือบห้ามไม่ทัน" บุญนะที่ฝึกเตรียมตัวเตรียมใจ ห้ามปากไว้ได้ ไม่ดุว่า ผู้มาช่วย ให้บุญเรา สำเร็จประโยชน์ สมบูรณ์ขึ้น อาจบอกกล่าวได้อย่างสุภาพอ่อนน้อม
๓. โดยชาวชุมชนปฐมอโศก แจกที่หน้าชุมชนเลย ร้านอาหารมาร่วมแจกด้วย ๒๐ ร้าน "คนช่วย ทำอาหาร และแจกด้วย ประมาณ ๕๐ คน เด็กๆ ที่มาร่วมงาน มีเกมให้ตอบปัญหา รับรางวัล และมีดนตรีให้ฟังด้วย" รื่นรมย์อย่างมีสาระ น่าอนุโมทนา ด้วยค่ะ

จ.นนทบุรี
๑. คุณสีดา โสภา แจกที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตบางกรวย
๒. คุณสอาด แสงทอง ลูกๆ และเพื่อนบ้าน จัดโรงบุญเคลื่อนที่ "มีอาหารหลายอย่าง และมีกางเกงเด็กๆ ไปแจกอีก หลายร้อยตัว มีตุ๊กตาด้วย เป็นที่ถูกอกถูกใจ เด็กๆมากเลย แจกได้ ๓ จุดก็หมด กลับมาที่บ้านก็แจกด้วย ที่บ้านก็แจกดี เอารถออกประกาศ ทั่วซอย ก็มีทั้งเด็ก และผู้ใหญ่ ขี่จักรยาน มารับประทานกันดี ประมาณบ่ายโมงก็หมด"

จ.ปุทมธานี มีโรงบุญอยู่ที่ ชุมชนการเคหะคลองสี่ อ.คลองหลวง โดยกลุ่มรังสิต-คลองห้า

จ.กาญจนบุรี คุณคำหล้า แสงชาติ และชาวชุมชนปฐมอโศก จัดที่โรงเรียนตชด.แฮงเคลไทย "แจกกวยจั๊บเจ ข้าวเหนียวเปียก ข้าวเกรียบ ไอศกรีม และ นักเรียน สัมมาสิกขาปฐมอโศก ยังหอบอุปกรณ์การศึกษาไปเล่นเกมกับน้องๆ เพื่อแจกของขวัญด้วย ใช้งบประมาณไป ๖,๐๐๐ บาท"

จ.ลพบุรี ผู้พันสามารถ ปลื้มถนอม แจกอาหารบุญ ที่สวนอาหารโพธิสัตว์ (บิ๊กเซียน)

จ.ฉะเชิงเทรา มีนักเรียน นิสิต และชาวชุมชนปฐมอโศก หอบอาหารไปแจกนักเรียนที่โรงเรียน วัดหนองกระสังข์ สามัคคี "แจกขนมเทียน ก๋วยเตี๋ยว ขนมปัง แคบหมู บรรยากาศอบอุ่นดี"

ภาคใต้ แจ้งมา ๖ แห่ง ดังนี้
จากเมืองประตูสู่ภาคใต้
จ.ชุมพร
แจ้งมาแจกที่โรงเรียนพัฒนศึกษา อ.พะโต๊ะ "แจกก๋วยเตี๋ยว ซาลาเปา น้ำเต้าหู้" โดยกลุ่มธรรมชาติอโศก

จ.สุราษฎร์ธานี คุณแม่บุญเรือง ทิพยธรรม ร.ร.สอน-ตัดเสื้อบุญเรือง และสอาดคลินิก (น.พ.สอาด และนางจิรพร วาณีสุบุตร)

จ.ตรัง แจกที่สังฆสถานทักษิณอโศก

จ.นครศรีธรรมราช ญาติธรรม คุณสัมพันธ์ เหมทานนท์ ร่วมกับญาติแจกที่ อ.ชะอวด

จ.สงขลา อ.หาดใหญ่
๑. กลุ่มสงขลาอโศก
๒. อาจารย์ภาณุ พิทักษ์เผ่า เล่าบรรยากาศโรงบุญที่ร้านครัวเพื่อนสุขภาพ ว่า "เป็นประเพณี ที่รู้จักกันดีแล้ว ผู้มาร่วมโรงบุญ ก็ไม่เคอะเขิน ผู้มาช่วยก็ร่วมมือแข็งขัน จึงเป็นโรงบุญที่เบาสบายดีมาก อาหารที่แจกมีกว่า ๒๐ ชนิด"

ภาคตะวันออก แจ้งมา ๒๒ แห่ง

จ.ชลบุรี กลุ่มชลบุรีอโศก "ปีนี้จัดเป็นปีที่ ๑๖ ได้ย้ายจากที่เดิมมาจัดที่สนามหญ้า ข้างตลาดสด อ.บ่อทอง แม้จะเป็น สถานที่ใหม่ แต่ก็ได้รับ การต้อนรับ อย่างดี การไหว้ผู้มารับบริการก็พอทำได้ ผู้รับหลายคน ปรารภว่า แทนที่ผู้รับ จะไหว้ขอบคุณผู้ให้ นี่กลับตรงกันข้าม!!!"

จ.สระแก้ว ชุมชนวังสวนฟ้า จัดที่หน้าตลาดสดวังสมบูรณ์ "มีชาวบ้านมาช่วยแจก ๓ คน และหลังจากเสร็จ ได้ติดตาม เข้าไปเยี่ยม ชมชุมชนด้วย"

หลายท่านยืนยันว่า ยิ่งจัดยิ่งเป็นสุข ยิ่งพบทางออกของปัญหา ยิ่งพบเพื่อนเพิ่ม เป็นญาติ ในทางธรรม ยิ่งๆขึ้น ที่สำคัญ เหนืออื่นใด มีคนดีใจ ที่ได้พบเห็น "กิเลส" ของตนเอง แล้วก็ได้โอกาสนี้เองห่ำหั่น ประหัตประหาร ไม่ว่าจะเป็นกิเลสโลภให้ได้ดังใจ หรือโกรธ ที่ไม่ตรงจริต ต่างๆนานา ไม่ว่าผลการสู้รบ กับกิเลสของท่าน จะแพ้หรือชนะ อย่างน้อยก็ได้สู้ และได้รู้เพิ่มขึ้นว่า ทุกครั้ง ที่เราตั้งใจสู้ เราจะช่ำชองขึ้น พบเทคนิคศิลปะ ในการหลุดพ้นปวงทุกข์ ได้แยบยล มากขึ้น จึงมีผู้ยืนยันหนักแน่นว่า "จะขอจัดโรงบุญมังสวิรัติอีกทุกปีๆ จนกว่าจะหมดแรง หรือสิ้นชีวิต นั่นเทียว" สาธุ สาธุ สาธุ.

- พัดชา -

- สารอโศก อันดับที่ ๒๖๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ -