เรียงวลีกวีธรรม


เจริญธรรม
หกสิบสามล้านคนไม่ล้นประเทศ
ไม่อยู่กินให้วิเศษวิเสสา
อยู่ที่ทานปิยวัจน์อัตถจริยา
และสมานัตตตาพุทธธรรม
ทาน ให้วัตถุชิ้นของกินใช้
ให้อภัยให้ธรรมเขาทุกเช้าค่ำ
สดับธรรมฟังธรรมะเป็นประจำ
จะเลิศล้ำด้วยคำว่าทำทาน
ปิยวัจน์ปิยวาจา คำน่ารัก
เสนาะหูเบาหนักน้ำคำหวาน
ฟังแล้วเบิกหัวใจให้ชื่นบาน
ไม่ซ่อนเร้นอาการหวานเป็นลม
คือสัจจะสัมมาวาจาจิต
คือวจีสุจริตเป็นปฐม
หยาบส่อเสียดเพ้อเจ้อเป็นอาจม
แจกสัจนิยมสังคมพุทธ
คือ อัตถจริยา ทำประโยชน์
ในสิ่งถูกไม่เป็นโทษบริสุทธิ์
ประพฤติตนเป็นประโยชน์ให้เยี่ยมยุทธ
ผลประโยชน์อย่าไปหยุดขัดขากัน
สมานัตตตา เสมอสมาน
ไม่วางตนพองปานอึ่งอ่างนั่น
ไม่วางตนวนกระทำแบบต่ำชั้น
วางตนนั้นเสมอต้นเสมอปลาย
นี่คือ สังคหวัตถุสี่
สงเคราะห์กันฉันน้องพี่มิตรสหาย
คิดถึงธรรมนำธรรมมาทักทาย
ประพฤติตนผลสุดท้ายเจริญธรรม
- ทิวเรือง ไทยเขียว -

อโศก...เพื่อมวลมนุษยชาติ
"อโศก...เพื่อมวลมนุษยชาติ"
คำประกาศยืนหยัดชัดเป้าหมาย
เข็นกงล้อ"พุทธธรรม"นำท้าทาย
ต่างขวนขวายชี้ทางถูกปลูกต้นธรรม
ยึดพระธรรมคำสอนแต่ก่อนเก่า
ไม่อ้างเอาข้างตัวมั่วถลำ
ยึด"พระไตรปิฎก"ยกหนุนนำ
พากระทำตามอย่างทางสัมมา
ไม่อวดโอ้โชว์ฤทธิ์ผิดวิสัย
คนหลงใหลไสยเวทฤทธิ์เดชกล้า
"อโศก"เน้นเรื่อง"กรรม"หนุนนำพา
ถือ"ศีลห้า"กิน"มังสวิรัติ"กำจัดอบาย
มี"ชุมชน-คนวัด"ขัดเกลาจิต
ดุจญาติมิตรพี่น้องไม่ข้องขัด
ฝึกทำงานลดละตามถนัด
อยู่ใกล้วัดดัดนิสัยที่ไม่ดี
ถือ"ศีลห้า"เคร่งครัดขัดเกลาจิต
ใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่มี"หนี้"
ทั้ง"หนี้ทรัพย์-หนี้กรรม"ช้ำชีวี
สามัคคี...หมู่กลุ่มเอื้อช่วยเหลือคน
"อโศก...เพื่อมวลมนุษยชาติ"
คำประกาศทางประเสริฐบังเกิดผล
เกิด"สังคม-อุดมการณ์"บันดาลดล
นำหมู่ชนมี"ธรรม"ประจำใจ...
- ตะวันแดง ทะเลเงิน -

ลูกอีแร้ง
ลูกอีแร้งตัวนี้มีปัญหา
เริ่มอ่อนล้าจะร่อนลงที่ตรงไหน
ผืนฟ้ากว้างสุดตาฝ่าผองภัย
หมู่ทิ้งให้ล้าหลังยังบินตาม
อยากจะบินถึงฝั่งตั้งใจสู้
ไม่หดหู่ท้อแท้แม้ถูกหยาม
ถึงจะแพ้ก็แพ้ชะตาทราม
ยังงดงามในจิตสิทธิ์เสรี
- แด่ธรรม -

พ่อผู้ให้
ล่วงผ่านกี่พรรษามาแล้วเจ้า
พ่อคอยเฝ้าแจกแจงแถลงไข
สิ่งลึกล้ำคัมภีร์รัตนตรัย
อายตะนะ นอก-ใน จำให้ดี
เพียรเร่งเถิดเกิดผลในวันหน้า
พ่ออุตส่าห์พาเดินอย่าเผินหนี
รถด่วนเร็วสุดท้ายขบวนนี้
จักจอดที่ปลายทางพระนิพพาน
- ฝั่งฟ้าฝัน

 

- สารอโศก อันดับที่ ๒๖๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ -