รายงานจากพุทธสถาน
สันติอโศก
ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๖

"เราขอบอกความนี้แก่พวกเธอ ขอให้พวกเธอผู้มาชุมนุมกัน ณ ที่นี้ มีความเจริญ ขอให้ พวกเธอขุดรากตัณหา เหมือนถอนรากหญ้ารก พวกเธออย่าปล่อยให้มารรังควาญบ่อยๆ เหมือนกระแสน้ำพัดโค่นต้นอ้อฉะนั้น"

นำพระพุทธพจน์มาเกริ่นกล่าวให้คิดก่อน เพราะเห็นว่า ช่วงนี้พวกเรามากมายไปด้วยงานและกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ท่าน จะได้ไม่ลืม เลือนประโยชน์ตน ทำงานแล้วให้เกิดการขัดเกลา ตนไปด้วย

เหตุการณ์เดือนนี้
ส.๑ นักเรียนสส.สอ.ส่วนหนึ่งเดินทางไปช่วยเตรียมงานมหาปวารณา ที่ปฐมอโศก

จ.๓ ชมร.หน้าสันติอโศก ปรับปรุงอาคาร เจาะ ทุบ เทพื้นบันได กำแพง ครัว

-ตึกขาวปรับปรุงอาคาร เจาะทุบเทพื้น ฝังท่อระบายน้ำทิ้ง บ่อพักส้วม

-ย้ายห้องสื่อธรรมะเพื่อปรับปรุงพื้นที่ทรุด (ชั้นล่างของห้องสมุดประชาชนฯ)

อ.๔-อา.๙ ชาวชุมชนไปร่วมงานมหาปวารณา ครั้งที่ ๒๒ ที่ปฐมอโศก

จ.๑๐ พ่อท่านไปร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "SPIRIT IN BUSINESS" ในงาน LIVING ECONOMICS IN ASIA ณ ห้องสารสนเทศ หอประชุมใหญ่ชั้น ๒ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จ.๑๐-พ.๑๒ เครือข่ายชุมชนชาวอโศก เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทยและมูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อน ไปร่วมงานจัดนิทรรศการ "รวมพลคนสร้างสุข"ณ อิมแพคเมืองทองธานี จ.นนทบุรี

อ.๑๑ ชาวชุมชนสันติอโศกไปช่วยดับเพลิงไหม้บ้านพักคนงานของร้านขายวัสดุก่อสร้าง ไทยเจริญ บริเวณด้านหน้าชุมชนสันติอโศก

พ.๑๒-ศ.๒๑ ตัวแทนชาวชุมชนสันติอโศก เดินทางไปร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "ค่ายสุขภาพ ๗ อ."ครั้งที่ ๒ ซึ่งมีตัวแทนจากชุมชนต่างๆ ของชาวอโศก เข้าร่วมเกือบ ๒๐๐ ชีวิต ณ สถาบัน ฝึกอบรมผู้นำ มูลนิธิ พล.ต.จำลอง ศรีเมือง จ.กาญจนบุรี

ศ.๑๔ เจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ มา ตรวจความเรียบร้อยของโรงเรียนสัมมาสิกขาฯ

ส.๑๕ ทีมงานศูนย์อบรมชุมชนสันติอโศก ออกไปเยี่ยมเยียน ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร สร้างผู้นำ รุ่นที่ ๑ กลุ่มบ้านเนินน้อย อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา นำโดย สมณะกล้าตาย ปพโล

อา.๑๖ พรรคเพื่อฟ้าดินร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริต เนื่องในโอกาสวันก่อตั้งสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ ๔ ปี จากบริเวณลานพระบรมรูป ทรงม้าถึงสนามหลวง โดยมีบุคคลจากองค์กรและสถาบันต่างๆเข้าร่วมประมาณ ๕,๐๐๐ คน

-ชาวชุมชนไปร่วมงานทำบุญระลึกถึง นางสมใจ พรหมสีดา โยมแม่ของ สมณะเดินดิน ติกขวีโร ณ ศาลีอโศก จ.นครสวรรค์

จ.๑๗-พ.๑๙ คณะคุรุและนักเรียน สส.สอ. เดินทางไปทัศนศึกษา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

อ.๑๘-ส.๒๒ ตัวแทนชาวชุมชน เดินทางไปร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแพทย์แผนไทย "ค่ายพุทธเวช"มีตัวแทนจากชุมชนต่างๆร่วม ๔๑ คน ศึกษาวิเคราะห์สุขภาพ การป้องกันรักษา กินอาหารตามธาตุ,อาบน้ำแร่,เดินป่าศึกษาสมุนไพร,ออกกำลังกาย ณ ดอยปุยคำ จ.เชียงราย

ศ.๒๑ ห้องสื่อธรรมะและบริเวณประชา-สัมพันธ์ ปรับปรุงพื้นห้องเนื่องจากพื้นที่ทรุด แตกร้าว

อา.๒๓ กลุ่มรามบูชาธรรม จัดงาน "รับขวัญบัณฑิตคุณธรรม"ม.รามคำแหง รุ่นที่ ๒๘ จำนวน ๑๐ คน และรุ่นที่ ๒๙ จำนวน ๑๐ คน รวม ๒๐ คน มีบัณฑิตร่วมงาน ๑๓ คน

จ.๒๔ ชาวชุมชนไปร่วมงานศพคุณป้าวิเชียร แต่งประณีต อายุ ๘๐ ปี ที่วัดสุวรรณาราม บางขุนนนท์ กรุงเทพฯ

พฤ.๒๗-อ.๒ ธ.ค. คุรุและนักเรียนสัมมา- สิกขา ชั้น ม.๑, ๕, ๖ เดินทางไปเกี่ยวข้าวที่ จ.สุรินทร์ ซึ่งอาจารย์วิเชียร บุญกล้า ผู้ปกครองนักเรียน สส.สอ. ปลูกมอบให้โรงเรียน จำนวน ๑๕ ไร่

-ชาวชุมชนไปร่วมงานศพ นางพิกุล สิทธินาวิน แม่ของคุณเพชรเพลิงธรรม ที่วัด บึงทองหลาง กรุงเทพฯ

ส.๒๙ นักศึกษาคณะวิทยาศาสนศึกษา ม.มหิดล จำนวน ๖ คน มาศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิต ชุมชนสันติอโศก

-นร.ชั้นม.๑ ร.ร.บางกะปิ จำนวน ๑๐ คน มาศึกษาดูฐานงานชุมชน (เป็นการเรียนแบบบูรณาการ ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น วิชาสังคมศึกษา)

-ประชุมชุมชนสันติอโศก พ่อท่านเป็นประธาน

อา.๓๐ บจ.พลังบุญ จัดโรงบุญมังสวิรัติ แจกฟรี บริเวณหลังบริษัท

ข้อคิด
"บุรุษผู้หักห้ามใจไม่ทำชั่วเพราะละอายบาป
หาได้น้อยนักในโลกนี้
คนเช่นนี้ย่อมปลุกตัวเองจากหลับอยู่เสมอ
เหมือนม้าดี ระวังตัวเองให้พ้นแส้ ฉะนั้น"
(พุทธวจนะ)

- สมณะกล้าตาย ปพโล -


ปฐมอโศก
ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๖

หิมะ ไม่ได้สะสม หรือ ละลายได้เพียงวันเดียว หากแต่มันก่อตัวทีละนิด จนกระทั่งพอกพูนเป็นภูเขา เลากา แล้วละลายไปทีละนิดละน้อยจนหายไปไร้ ร่องรอย

โรคภัยไข้เจ็บก็เช่นกัน ค่อยๆก่อตัวขึ้นทีละเล็กละน้อย จนกระทั่งส่งผลส่ออาการ

การแก้ไขรักษาก็ต้องใช้เวลา

เป็นที่น่ายินดี ที่บุญญาวุธหมายเลข ๔ ได้รับ การส่งเสริมสนับสนุนด้วยดีตลอดมา นับจากนี้ไปการ ดูแลสุขภาพในหมู่เราคงจะเป็นกิจจะลักษณะมากขึ้น

ความเคลื่อนไหวในรอบเดือน
ส.๑-จ.๓ ปิดโรงเรียน เตรียมงาน มหาปวารณา สมณะทยอยเดินทางมา

อา.๒ ประชุมนักเรียน ม.ปลาย สส.ฐ. แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ

-ประชุมศิษย์เก่า สส.ฐ.

จ.๓,อ.๑๑,๑๘,๒๕ ประชุมอปริหานิยธรรม

พ.๕-พฤ.๖ สมณะประชุมมหาปวารณา

พฤ.๖ ประชุมคุรุชาวอโศก

ศ.๗ ตักบาตรเทโว

ศ.๗-อา.๙ กิจกรรมต่างๆ และการฉลองงานด้วยการแสดงจากชุมชนแต่ละแห่ง

อา.๙ ประชุมปวารณาสิกขมาตุ

จ.๑๐ สมาชิกหลักสูตรมหัศจรรย์ทุกรุ่น ของปฐมอโศก พบปะสังสรรค์ พบสมณะบินบน ถิรจิตโต เพื่อทบทวนวรยุทธ์

อ.๑๑,๑๘,๒๕ ประชุมตรวจศีลนักเรียน

พ.๑๒-ศ.๒๑ สมณะคนวัดที่ประสงค์จะฝึกดูแลสุขภาพตนเอง ไปร่วมเข้าอบรมหลัก สูตรสุขภาพ ๗ อ. จัดที่สถาบันฝึกอบรมผู้นำฯ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

พฤ.๑๓ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, อบต. และผู้ใหญ่บ้านจาก อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี จำนวน ๕๕ คน มาศึกษาวิถีชีวิตชุมชน

-ประชุมกรรมการสหกรณ์คนสร้างชาติ

-ประชุมคุรุฐานงาน

ศ.๑๔ คุรุจริงจัง ศิริผล ไปร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๑ ที่เขตการศึกษา เขต ๑ อ.เมือง จ.นครปฐม

-ทีมวิดีโอและแสงสีเสียง ๒๒ คนไปดูงาน DIGITAL VDO POWWOW ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ ปี กทม.

ส.๑๕ ทีมการตลาดผักผลไม้ไร้สารพิษไป ติดตามงานที่ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

-สมาชิกกองทุนหมู่บ้านแจ่มใส ต.บ้านข้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี จำนวน ๑๐ คน มาศึกษาการทำปุ๋ย ซีอิ๊ว เต้าเจี้ยว

อา.๑๖ -สมณะ, สิกขมาตุ, ชาวชุมชน เดินทางไปร่วมงานรำลึกถึงโยมสมใจ พรหมสีดา ที่ศาลีอโศก

-นักเรียน สส.ฐ. ประมาณ ๑๐๐ คน ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น เนื่องในวันครบรอบ ๔ ปี วันสถาปนาคณะ-กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ(ป.ป.ช.) ที่ท้องสนามหลวง

-ประชุมกลุ่มเพื่อนบุญอโศก

-ประชุมคณะทำงานอบรม ธ.ก.ส.

จ.๑๗-สมณะ ๕ รูปไปร่วมสังฆกรรมที่สันติอโศก

-สมณะร่มเมือง ยุทธวโร และสมณะแก่นหล้า วัฑฒโน นำญาติโยมไปทัศนศึกษาในเขต กทม.และเยี่ยมผู้ป่วย นางสุนันท์ พงษ์นย- ศาสตร์ ที่ ร.พ.ศิริราช กทม.

-สมณะทำดี อโสโก และคณะออกเยี่ยมประเมินผลที่ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

จ.๑๗,๒๔ ประชุมคุรุ

อ.๑๘ นางสุนันท์ พงษ์นยศาสตร์ ญาติธรรมช่วยงานที่ มร.ฐ. อายุ ๕๑ ปี ถึงแก่กรรม เก็บศพไว้ที่โรงพยาบาลก่อน

พ.๑๙ ประชุมคณะทำงานจัดงานมหกรรม กู้ดินฟ้า

-บ่าย นักเรียนช่วยกันเตรียมงาน สมาชิก ที่มาร่วมงานทยอยเดินทางมา

พฤ.๒๐ นักศึกษา-อาจารย์ จากโรงเรียน พระดาบส ซึ่งเป็นโรงเรียนช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาส ในโครงการพระราชดำริ จำนวน ๒๕ คน มาศึกษาวิถีชีวิตชุมชน

-สม.มาบรรจบ เถระวงศ์ กับ สม.อ่านตน อโศกตระกูล ไปร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ คุณยายอ้อ ดารารักษ์ อายุ ๙๘ ปี ที่บ้าน อ.เมือง จ.ระนอง และเผาวันที่ ๒๔ พ.ย. ๔๖ โดยผู้ตายเป็นโยมยายของ สม.ใจขวัญ เบญจโศภิษฐ์

พฤ.๒๐-ศ.๒๑งานมหกรรมกู้ดินฟ้าครั้งที่ ๑ โดยวันศุกร์ที่ ๒๑ พ่อท่านแสดงธรรมทำวัตร เช้า เรื่อง"รวมพลังกู้ดินฟ้า"และก่อนฉัน สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ แสดงธรรมเรื่อง "คนสู้ชีวิต"

ศ.๒๑ บ่าย ตั้งศพนางสุนันท์ พงษ์นย-ศาสตร์ โดยสมณะร่มเมือง ยุทธวโร แสดงธรรม หน้าศพ

ส.๒๒ ก่อนฉันสมณะมั่นแจ้ง พุทธชาโต แสดงธรรมหน้าศพ

-บ่าย ก่อนเคลื่อนศพไปสู่เมรุ มีรายการ รำลึกถึงผู้ตาย โดยญาติๆทางบ้าน และฌาปนกิจศพ โดยพ่อท่านเป็นประธาน

-อาจารย์จาก โรงเรียนกุหลาบวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนคริสต์ อยู่ที่สี่พระยา เขตบางรัก กทม. จำนวน ๖๐ คน มาศึกษาวิถีชีวิตชุมชน

-พ.ญ.สกาวเดือน นำแสงกุล จาก โรงพยาบาลครบุรี จ.นครราชสีมา และผู้ทำงานด้านสมุนไพร จำนวน ๖๐ คน มาดูงานด้านสมุนไพร และเยี่ยมชมชุมชน

อา.๒๓ ทำวัตรเช้า คณะทำงานงาน มหกรรมกู้ดินฟ้า สรุปงาน

-สมณะ ๑๘ รูป พระอาคันตุกะ ๒ รูป ฟังสวดพระปาติโมกข์

-สมณะลือคม ธัมมกิตติโก และสมณะบินก้าว อิทธิภาโว พร้อมคนวัด ๑ คันรถตู้ ไปร่วมฟังสวดอภิธรรมศพ นายวิจารณ์ ศรีพรหม อายุ ๓๘ ปี โยมพี่ชายสมณะบินก้าว ที่วัด ด่านสำโรง จ.สมุทรปราการ

จ.๒๔ พ่อท่านแสดงธรรมทำวัตรเช้า เป็นการเอื้อไออุ่นชาวชุมชน-คนวัด-นักเรียน

-เช้าประชุมกรรมการชุมชน

-บ่าย ๒ โมงประชุมชุมชนและเลือก กรรมการชุมชนชุดใหม่ โดยได้ประธานชุมชน คนใหม่ คือ นายหินไฟ ชาวหินฟ้า

-ประชุมคณะทำงานอบรม ธ.ก.ส.

-ประชุมคณะคุรุ ม.วช.

อ.๒๕ สมณะลือคม ธัมมกิตติโก และสมณะชุบดิน วิชชานันโต พร้อมคณะออก เยี่ยมประเมินผล จ.ลพบุรี-สระบุรี โดยกลับถึงวัดวันพฤหัสฯ ๒๗ พ.ย.๔๖

-นักเรียนสส.ฐ.เข้าร่วมแข่งขัน ดนตรีสากล ระดับมัธยมปลาย เนื่องในงาน ๖๐ ปี มหาวิทยา-ลัยศิลปากร จัดที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม ในชื่อวง D-ZAN (ดีซ่าน) ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรางวัลมือกลอง ยอดเยี่ยม

-น.ส.สุวิภา แสงสีหนาท มาขอเก็บข้อมูล สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ เรียนการสอนแบบบูรณาการ เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ในงานวิจัยเรื่อง"ยุทธศาตร์การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมไทย"เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ปริญญา เอก เรื่อง"ภูมิปัญญาบูรณาการบนฐานคิดพุทธ-ปรัชญากับยุทธศาสตร์ทางเลือก ในการพัฒนาสังคมไทย"สำหรับโครงการปริญญาเอกสหวิทยาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.๒๖ ประชุมคณะพี่

-สมณะ ๔ รูป และชาวชุมชน คนวัด นักเรียน ร่วมงานฌาปนกิจศพ นายวิจารณ์ ศรีพรหม นำโดยสมณะก้อนดิน เสฏฐพโล

-นักศึกษาระดับปริญญาตรีจาก Long Island University (Friend World Learning Group) จากประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน ๑๙ คน มาแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับ ศาสนาวัฒนธรรม

พฤ.๒๗ ศึกษานิเทศจากเขตพื้นที่การ ศึกษานครปฐม เขต ๑ จำนวน ๕ คน มาตรวจ เยี่ยมโรงเรียน

ส.๒๙ สมณะร่มเมือง ยุทธวโร สมณะแก่นหล้า วัฑฒโน นำนักเรียนชั้น ม.๑ ทัศน- ศึกษาในเขต จ.ราชบุรี, สมุทรสาคร, เพชรบุรี เช้าไป-เย็นกลับ

-เสมสิกขาลัย นำฆราวาสและภิกษุ จากประเทศเมียนมาร์จำนวน ๒๕ คน และทีมเสมสิกขาลัย ๔ คนมาดูงาน เยี่ยมชม วิถีชีวิตชุมชน ประเด็นที่ต้องการมาศึกษาคือ Self -Reliance Buddhist Community

อา.๓๐ สมณะก้อนดิน เสฏฐพโล, สมณะลือคม ธัมมกิตติโก และคณะออกเยี่ยมประเมินผลที่ อ.เลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

-สมณะร่มเมือง ยุทธวโร, สมณะมองตน เมตตจิตโต และฆราวาส ๑ คันรถตู้ไปร่วมงาน ฌาปนกิจศพ นายวรกิจ วิริยะพาณ (โกโด่ง)อายุ ๖๖ ปี พ่อของคุณคู่ฟ้า วิริยะพาณ ที่วัด หมอนไม้ ต.แสนเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

-สมาชิกเครือข่ายองค์กรชุมชน ต.สระเก้า อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี จำนวน ๕๐ คน มาศึกษากิจกรรมของชุมชน ในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม เกษตรไร้สารพิษ สังคมวัฒนธรรมและการเงินสวัสดิการ

กิจกรรมของ เพื่อนช่วยเพื่อน
อา.๒ สมณะเสียงศีล ชาตวโร และสมณะก้อนดิน เสฏฐพโล ไปต้อนรับคณะของอาจารย์ ชนวน รัตนวราหะ ประธานชมรมเกษตรอินทรีย์ อดีตรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พาสมาชิกไปสัมมนาสัญจร ที่ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน อินทร์บุรี ประมาณ ๘๐ กว่าคน ไปดูนาข้าวอินทรีย์ ที่ได้ผลดีกว่านาเคมี ที่ ต.โพธิ์ชัย อ.อินทร์บุรี

ศ.๑๔ สมณะเสียงศีล ชาตวโร และ สมณะก้อนดิน เสฏฐพโล ไปต้อนรับคณะของเกษตรกรจากจันทบุรี มาขอศึกษาดูงาน ที่ ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน อินทร์บุรี

จ.๑๗ สมณะเสียงศีล ชาตวโร, สมณะก้อนดิน เสฏฐพโล, สมณะนาไท อิสสรชโน และทีมงานอบรมปฐมอโศกไปประเมินผลที่ อ.พนัส- นิคม จ.ชลบุรี

พฤ.๒๐ สมณะเสียงศีล ชาตวโร แสดงธรรมและร่วมจัดงานมหกรรมกู้ดินฟ้า ที่ปฐมอโศก

ส.๒๒ สมณะเสียงศีล ชาตวโร, สมณะก้อนดิน เสฏฐพโล และทีมงานเพื่อนช่วยเพื่อน ไปประเมินผลที่คลองขลุง, คลองลาน จ.กำแพงเพชร

ความโกรธ ไม่เคยทำให้ผู้โกรธเป็นสุขหรือเอร็ดอร่อยเลย
คนโง่เท่านั้นที่จะยังโกรธ
เหตุอันเลวแท้ที่ทำให้คนโกรธได้ง่ายที่สุด
คือ การเอาแต่ใจตัว
ผู้ฉลาดแท้(อาริยะ)ย่อมไม่เห็นแก่ตัว
แม้ที่สุดไม่เห็นแก่ใจ(ที่ยึดซึ่งจะเอาแต่ตามที่
ใจตัวเห็นดี)ของตัวเอง
(พ่อท่าน)

- สมณะแก่นหล้า วัฑฒโน -


ศีรษะอโศก
ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๖

"ด้วยได้เห็นก็ดี
ด้วยได้ฟังก็ดี
ด้วยรังเกียจก็ดี
ขอสงฆ์จงอาศัยความกรุณาว่ากล่าว ข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเห็นอยู่จักทำคืน"
นับเป็นประโยคทอง-วลีเพชร ที่ควรกำนัล ให้กับเพื่อนร่วมงาน ใครไม่ทำเราจะทำ จะไม่รอ จะไม่หวัง

เหตุการณ์เดือนนี้
ส.๑ ประชุมกลุ่มกสิกรรมไร้สารพิษ เครือ ข่ายศีรษะอโศก

จ.๓ ทีมงานสื่อสาร นำโดย คุณแก่นฟ้า แสนเมือง ไปถ่ายทำวิดีโอการทำงานบ้านม่วง

อ.๔ สมณะและสิกขมาตุ เดินทางไปร่วม งานมหาปวารณา ที่พุทธสถานปฐมอโศก

พ.๕-อา.๙ งานมหาปวารณา ครั้งที่ ๒๒ ที่ปฐมอโศก

พ.๕ ชาวชุมชน นิสิตและนักเรียน เดินทางไปร่วมงานมหาปวารณา

พ.๑๒ สมณะ ๒ รูปนำโดย สมณะถ่องแท้ วินยธโร ไปกิจนิมนต์ทำบุญเปิดร้าน ใหม่ของญาติธรรม อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

พ.๑๒-ศ.๒๑ ทีมอโรคยาศาลา นำ โดยคุณขวัญดิน สิงห์คำ ไปเข้าอบรมสุขภาพ

๗ อ. ที่สถาบันอบรมผู้นำ พล.ต.จำลอง ศรีเมือง จ.กาญจนบุรี

พฤ.๑๓,๒๐ ผู้อายุยาว นักเรียนตรวจศีล

ศ.๑๔-จ.๑๗ ทีมสื่อสาระนำโดย สมณะหินกลั่น ปาสาณเลโข ไปศึกษาดูงานที่กรุงเทพฯ

อา.๑๖ ประชุมนิสิต ม.วช.ที่โบสถ์

จ.๑๗,๒๔ ประชุมคณะกรรมการและม.วช.

จ.๑๗ สมณะหินเพชร ธัมมธีโร ไปเยี่ยม โยมพ่อป่วยเป็นอัมพาต ที่ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

พฤ.๒๐ ประชุมคุรุวิสามัญ

ศ.๒๑ สมณะและสิกขมาตุ อปริหานิยธรรม

อา.๒๓ สมณะลงโบสถ์ฟังสวดปาติโมกข์

-สมณะคิดถูก ทิฐุชุกัมโม ไปกิจนิมนต์ อบรมสัจธรรมชีวิตที่ศูนย์ร้อยเอ็ดอโศก

จ.๒๔ สมณะถ่องแท้ วินยธโร ไป กิจนิมนต์เทศน์อบรมบลูกค้า ธ.ก.ส.ที่ จ.จันทบุรี

อ.๒๕ สมณะชุ่มบุญ กิตติปาโล ไป กิจนิมนต์อบรมสัจธรรมชีวิต ศูนย์ศรีโคตรบูรณ์ อโศก จ.นครพนม

พ.๒๖ ประชุมคุรุฐานงาน

-สมณะ ๒ รูป นำโดย สมณะคำจริง วจีคุตโต ไปกิจนิมนต์อบรมสัจธรรมชีวิต ที่ ศูนย์ฯร้อยเอ็ดอโศก

พ.๒๖-อา.๓๐ ทีมงานอโรคยาศาลา จัด อบรมสุขภาพ ๗ อ. ให้กลุ่มนกกระจอกเทศ

พฤ.๒๗ ประชุมสหกรณ์สวนฟ้านาบุญ

ศ.๒๘ ทำบุญลอมข้าว

ส.๒๙ เปิดโรงบุญแจกอาหารมังสวิรัติ ที่บ้านรุ่งอรุณ ต.โนนสำราญ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

ผู้มาศึกษาดูงาน
ส.๑ กลุ่มสตรีสหกรณ์ อ.เมือง จ.มุกดาหาร จำนวน ๕๐ คน

จ.๓ กองทุนหมู่บ้านอาวอย ศึกษาดูงาน เรื่องชุมชนเข้มแข็ง จำนวน ๕๐ คน

อา.๒๓ นักเรียนจาก โรงเรียนสิรินทร จ.สุรินทร์ ๖๐ คน

จ.๒๔ กลุ่มนายกเทศมนตรีและผู้นำชุมชน จาก จ.ขอนแก่น ๓๑ คน พักค้าง ๑ คืน เพื่อศึกษาวิถีชีวิตที่พึ่งตนเองและการสร้างชุมชน

อ.๒๕ นักเรียนระดับประถมศึกษา จาก โรงเรียนบ้านไร่ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ ๖๐ คน

อบรมสัจธรรมชีวิต
พ.๑๒-อา.๑๖ รุ่นที่ ๒๕ จาก อ.แกดำ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม รวมผู้เข้าอบรม ๑๐๗ คน

พ.๑๙-อา.๒๓ อบรมรุ่นที่ ๒๖ จาก อ.ยางสีสุราช, อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ๙๕ คน

ข้อคิดสุดท้าย
งานเรามีมากขึ้น ทั้งงานกับสังคมภายนอก และงานในหมู่กลุ่มเอง จึงต้องการพลังรวม ของพี่น้องทุกฝ่าย ผนึกร่วมกัน
"จนแต่รวม มีพลังเข้มแข็ง
รวยแต่กระจาย พลังจะน้อย"

- สมณะตรงมั่น อุชุจาโร -


ศาลีอโศก
ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๖

ในช่วงของเดือนนี้ เป็นบรรยากาศงานมหาปวารณาและการเกี่ยวข้าว ในช่วงต้นเดือน สมณะ สิกขมาตุ ญาติธรรม และนักเรียนสัมมาสิกขา ทยอยเดินทาง สู่ปฐมอโศก เพื่อร่วมงาน มหาปวารณา ตามความเหมาะสมแห่งกาลเวลา
และกิจธุระของแต่ละบุคคล หลังจากเสร็จสิ้นงาน มหาปวารณาแล้ว งานหลักที่ช่วยกันทำอยู่ไปจน ถึงสิ้นเดือนก็คือ เกี่ยวข้าว เป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรม ลงแขกเกี่ยวข้าวของชาวนาไทย ที่นับวันมีแต่จะหดหายไป และเป็นการพึ่งพาตนเองด้วย โดย ไม่ต้องไปเสียค่าเก็บเกี่ยวเพราะพวกเราช่วยกันได้ เศรษฐกิจของพวกเรา จึงพอเป็นพอไปกับเขาได้ ไม่เดือดร้อน

เหตุการณ์รายวัน
อา.๒ สมณะ ญาติธรรม และนักเรียน จำนวนหนึ่ง เดินทางสู่ปฐมอโศก เพื่อร่วมงาน มหาปวารณาครั้งที่ ๒๒

อา.๒,๙,๑๖,๒๓,๓๐ เปิดตลาดนัดผัก สดไร้สารพิษ ที่บริเวณปั๊มน้ำมัน หน้าร้านใจฟ้า

อ.๔ สมณะและญาติธรรมจำนวนหนึ่ง เดินทางสู่ปฐมอโศก เพื่อร่วมงานมหาปวารณา ครั้งที่ ๒๒

พฤ.๖ ญาติธรรมอีกจำนวนหนึ่ง เดินทาง สู่ปฐมอโศก

ส.๘ สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร ญาติธรรมและนักเรียนสัมมาสิกขาจำนวนหนึ่ง เดินทางกลับศาลีอโศก

อา.๙ ญาติธรรมและนักเรียนจำนวนหนึ่ง เดินทางกลับศาลีอโศก

จ.๑๐ สมณะเดินดิน ติกขวีโร, สมณะ, ญาติธรรม และนักเรียนสัมมาสิกขาฯจำนวนหนึ่ง เดินทางกลับศาลีอโศก

อา.๑๖ ทำบุญรวมญาติ ระลึกถึงโยมสมใจ พรหมสีดา โยมแม่สมณะเดินดิน ติกขวีโร มีญาติโยมมาร่วมทำบุญและฟังเทศน์ฟังธรรมกันมากเต็มศาลา

-ประชุมชาวชุมชน เพื่อแก้ปัญหาการ ทำงานและการดำรงชีวิตร่วมกันด้วยความผาสุก

จ.๑๗ นายทวี เอี่ยมสมร นายก อบต. ต.บางมะฝ่อ นำกลุ่มอาชีพและผู้สูงอายุ มารับ การอบรมเรียนรู้ วิถีชีวิตชุมชนชาวพุทธศาลีอโศก จำนวน ๑๓๐ คน โดยการแนะนำของ นายสมดี คชายั่งยืน นายอำเภอโกรกพระ จ.นครสวรรค์

พ.๑๙-อา.๒๓ อบรมลูกค้าพักหนี้ ธ.ก.ส. หลักสูตร"สัจธรรมชีวิต"รุ่นที่ ๕๕ จาก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี จำนวน ๖๔ คน พนักงาน ธ.ก.ส. ๔ คน

ส.๒๒ สมณะกำแพงพุทธ สุพโล และพระอาคันตุกะสุวรรณ ไปร่วมประชุมกลุ่มลพบุรี ที่ร้านอาหารบิ๊กเซียน

อา.๒๓ ประชุมสรุปงานอบรมลูกค้าพักหนี้ ธ.ก.ส.รุ่นที่ ๕๕ และเตรียมงานรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ที่จะมาร่วมเปิดงานอาคารหลังใหม่ สถานีวิทยุชุมชนไพศาลีสัมพันธ์ และงานเสวนา กลุ่มต่างๆที่จะจัดให้มีขึ้นด้วย

จ.๒๔ ชาวชุมชนศาลีอโศกร่วมมือกับชมรมสร้างสรรไพศาลี ซึ่งได้รับงบสนับสนุน จาก สสส.จัดเสวนาเรื่องสุขภาพปลอดโปร่ง ชุมชน เข้มแข็ง และ กสิกรรมไร้สารพิษ โดยเชิญ ผู้ว่าฯ นครสวรรค์ นายอำเภอไพศาลี และ ส.ส.เมธี ฉัตรจินดารัตน์ มาร่วมเสวนา และเปิดป้ายสถานี วิทยุชุมชนไพศาลีสัมพันธ์ มีผู้นำหมู่บ้านและประชาชนมาร่วมงาน ๔๒๐ คน

อ.๒๕ ประชุมนักเรียนสัมมาสิกขาฯ เพื่อเรียนรู้การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกัน ระหว่างบ้าน-วัด-โรงเรียน ในมุมมองของเด็กๆของพวกเรา

พ.๒๖ ประชุมวิสามัญชาวชุมชน เพื่อ สรุปงานต้อนรับ ผู้ว่าฯนครสวรรค์ ที่มาเปิดงาน สถานีวิทยุชุมชนไพศาลีสัมพันธ์ และงานเสวนา กลุ่มต่างๆที่ผ่านมา แล้วเตรียมความ พร้อมในการ จัดงาน โรงบุญ ๕ ธันวามหาราช, งานปีใหม่ อโศก'๔๗ และอื่นๆ

ศ.๒๘ สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร และพระอาคันตุกะสุวรรณ เดินทางไปร่วมอบรม ที่สถาบัน อบรมผู้นำ พล.ต.จำลอง ศรีเมือง ที่อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ส.๒๙ ประชุมวิสามัญชาวชุมชนศาลีอโศก เตรียมความพร้อมในการไปร่วมงานต่างๆของชาวอโศก

-คณะนักศึกษาโปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน ชั้นปีที่ ๒ สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ จำนวน ๖ คน ได้มาศึกษาประวัติความเป็นมา และการจัด ทำกิจกรรมต่างๆ และวิถีชีวิตของชุมชนเศรษฐกิจ พอเพียงศาลีอโศก

อา.๓๐ สมณะการศึกษา สิกขมาตุ และคณะคุรุ ชาวชุมชนที่สนใจ ร่วมประชุม ทางการศึกษา เพื่อร่วมพิจารณาแนวคิดมุมมองที่เด็กนักเรียนของพวกเรา เสนอแนวความ คิดมา

ข้อคิดสุดท้าย
ONE FOR ALL. ข้าคนเดียวโดดเดี่ยวเสมอ
ไม่มีเธอไม่มีใคร ให้คิดถึง
ALL FOR ONE. มิตรสหายในห้วงคนึง
รวมเป็นหนึ่ง หนึ่งคือเราเข้าถึงใจ

- สมณะเน้นแก่น พลานีโก -


สีมาอโศก
ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๖

เคยมีผู้ถาม พระสารีบุตรว่าสิ่งที่ทำได้ยาก มีอะไรบ้าง ?

ท่านพระสารีบุตรตอบว่า ๑.การบรรพชา ๒.การยินดีในการบรรพชา ๓.การปฏิบัติธรรม สมควรแก่ธรรม ๔.การบรรลุเป็นพระอรหันต์ อานิสงส์แห่งการบรรพชา จะเกิดขึ้นแก่ผู้บรรพชา อย่างแท้จริง จึงขึ้นอยู่กับการขัดเกลากิเลสตนเอง มีการปวารณาต่อกัน พระพุทธองค์ผู้ประเสริฐเลิศ ยอด ท่านยังทำการปวารณาต่อหมู่สงฆ์ ให้หมู่สงฆ์ บอกกล่าว ข้อบกพร่อง จุดไม่ดีไม่งามแก่พระองค์ท่านได้

สิ่งที่คนเรารู้ได้ยาก คือ การรู้ข้อบกพร่อง ของตนเอง และยากยิ่งกว่านั้นคือการแก้ไขข้อ บกพร่องของตนเอง การที่เพื่อนสหพรหมจรรย์คอยชี้คอยบอกกล่าวข้อ บกพร่องให้กับเรา จึงเป็น กำไร ของเรา เปรียบเสมือนการชี้ขุมทรัพย์อันล้ำค่า

งานมหาปวารณาของหมู่สมณะชาวอโศก ในแต่ละปีจึงถือว่าเป็นงานอันศักดิ์สิทธิ์เป็นการ ลดกิเลสอัตตามานะโดยตรง ยอมให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนเราได้ เพื่อลดความถือดีถือตัวตน เป็นงาน ที่นำพาหมู่กลุ่มไปสู่ความเจริญทางด้านจิตวิญญาณ

เหตุการณ์ในเดือนนี้
พ.๒๙ ต.ค. -ส.๑ พ.ย. อบรมยุวชนคน สร้างชาติ ชั้น ม.๑-๓ จาก ร.ร.บ้านลำนางแก้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา จำนวน ๘๓ คน ครู ๗ คน

จ. ๓ ส.คำจริง และส.ร่มบุญ พร้อมคณะพี่เลี้ยงไปประเมินผลฯ ที่ อ.ประทาย

อ.๔ สมณะและสิกขมาตุ ญาติธรรม ชาวสีมาฯ เดินทางไปร่วมงานมหาปวารณา ครั้งที่ ๒๒ (๕-๙ พ.ย.) ที่พุทธสถานปฐมอโศก

พ.๕ นักเรียนสัมมาสิกขาสีมาอโศก ปิดภาคเรียนที่ ๒

ศ.๗-ส.๘ สมณะ, สิกขมาตุ และคณะคุรุ ประชุมสัมมนาด้านการศึกษาและการปรับปรุง ความเป็นอยู่ในชุมชน มีการรณรงค์เรื่องการประหยัดน้ำและพลังงานไฟฟ้า ฯลฯ ที่ห้องประชุมชาวบ้าน ปฐมอโศก

อา.๙ ประชุมสิกขมาตุทั้งหมด ที่ปฐมอโศก

จ.๑๐ ญาติธรรมสีมาฯ บางส่วนไปร่วมสัมมนาเรื่องสุขภาพ ๗ อ. ที่ สถาบันฝึกอบรมผู้นำ จ.กาญจนบุรี

อ.๑๑-ส.๑๕ สมณะร่มบุญ และสมณะพอจริง ไปอบรมสัจธรรมชีวิต ที่ศูนย์วังน้ำเขียว เกษตรกรมาจาก อ.สอยดาว และ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี จำนวน ๑๕๐ คน

พ.๑๒-อา.๑๖ อบรมหลักสูตรสัจธรรม ชีวิต รุ่นที่ ๔๗ มาจาก อ.โนนไทย และกิ่งอำเภอ พระทองคำ จ.นครราชสีมา จำนวน ๑๕ คน เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ๒ คน ส.ดินไท กับคณะ ม.วช. วัยรุ่น ๖ คน ไปเข้าหลักสูตรมหัศจรรย์ ที่ภูผาฟ้าน้ำ คุณด่วนดีกับคณะไปถ่ายทำวิดีโอ เกษตรกรผู้เข้าอบรมที่บ้านหนองแวง อ.บัวใหญ่

ศ.๑๔ สมณะสร้างไท, สมณะคำจริง และทีมงานอบรม นำเกษตรกรผู้เข้าอบรม (รุ่นที่ ๔๗) ไปร่วมการประเมินผลของรุ่นพี่ ที่บ้านท่าเยี่ยม, บ้านกลาง, บ้านบ่อปลาทอง อ.ปักธงชัย

-ส.ก้อนหิน ส.ธาตุดิน ไปร่วมงานบุญระลึกถึงโยมแม่สมณะเดินดิน(แม่สมใจ) ที่ศาลีอโศก

จ.๑๗ สมณะสร้างไท, สมณะคำจริง และคณะพี่เลี้ยงไปเยี่ยมประเมินผลเกษตรกรที่บ้านวังม่วง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

พ.๑๙-อา.๒๓ อบรมหลักสูตรสัจธรรมชีวิต รุ่นที่ ๔๘ มาจาก อ.โนนสูง และ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา จำนวน ๑๔๑ คน เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ๑๑ คน สมณะร่มบุญ, สมณะพอจริง ไปอบรมสัจธรรมชีวิตที่ศูนย์วังน้ำเขียว มาจาก อ.ท่าตะเกียบ และ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน ๑๓๔ คน เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ๗ คน

พฤ.๒๐ เวลาบ่ายประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักเรียนสัมมาสิกขา

ส.๒๒ สมณะสร้างไท, สมณะหินเพชร และชาวสีมาฯ บางส่วนไปกิจนิมนต์ทำบุญรวมญาติ ที่บ้านคุณณรงค์ศักดิ์ ขยันงาน(แอ๊ด) ที่บ้านกระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย

อา.๒๓ ช่วงเช้าประชุมทีม มร.ส. ภาค บ่ายประชุมสรุปงานอบรมฯ ธ.ก.ส. ต่อด้วยการ ประชุมคณะกรรมการชุมชนฯ เย็นสมณะลง อุโบสถฟังสวดพระปาติโมกข์ และสิกขมาตุประชุมกันเองที่เขตหญิง

จ.๒๔ สมณะสร้างไท สมณะนานุ่ม ชาว สีมาฯ และนักเรียน สส.ม. ไปร่วมกันเกี่ยวข้าว ที่นาโยมห่วง ศรีสุขวัฒน์ ที่ อ.คง จ.นครราชสีมา สมณะคำจริง, สมณะหินเพชร, สมณะพอจริง และคณะพี่เลี้ยงไปประเมินผลเกษตรกร ที่บ้านครองน้ำข้าว ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย

อ.๒๕ ประชุมคณะกรรมการชุมชนฯ เกี่ยวกับการนำสินค้าไปขายในงานปีใหม่ ตลาด อาริยะ ที่บ้านราชฯ

-หมู่สมณะ ประชุมอปริหานิยธรรม

-เย็นประชุมตรวจศีล คนวัด ชาวชุมชน และนักเรียน สส.ม.

พ.๒๖ อบรมหลักสูตร สุขภาพ ๗ อ. นโยบาย สสส. สมาชิกลงทะเบียน ๗๐ คน หมอใจเพชร(หมอเขียว) มาให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ แล้วเดินทางต่อไปเยี่ยมสวนส่างฝัน กับ สมณะดินไท กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้

ศ.๒๘ คุณวราภรณ์(ติ่ง) มารับ สม.ผุสดี, โยมใจกลาง, โยมเกิด ไปเยี่ยมศูนย์อบรมวังน้ำเขียว เวลาค่ำประมาณ ๒ ทุ่ม สมณะ, สิกขมาตุ, ชาว ชุมชน และนักเรียน สส.ม. ไปช่วยกันดับไฟป่า ที่ลามมา และสามารถสกัดไฟไว้ได้

ส.๒๙ เวลาค่ำประชุมสรุปงานค่ายสุขภาพ ๗ อ. และต่อด้วยสรุปงาน มร.ส.

อา.๓๐ เช้าตรู่ชาวสีมาฯ ม.วช. และนักเรียน สส.ม. ไปเกี่ยวข้าวที่นา บ้านโป่งแดง มีสมณะ และสิกขมาตุไปฉันข้าวที่นาด้วย ๖ รูป

สุดท้ายขอฝาก...
สูตรระงับความโกรธ จากพระพุทธเจ้า
๑. ทำใจให้หนักแน่น เหมือนแผ่นดิน
๒. ทำใจให้ว่าง เหมือนอากาศ
๓. ทำใจให้เย็น เหมือนแม่น้ำ
๔. ทำใจให้อ่อนโยน เหมือนกระสอบหนังแมว
(จากพระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๒ ข้อ ๒๒๗-๒๓๑)

- สมณะสร้างไท ปณีโต -


ราชธานีอโศก
ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๖

หนาวแล้วใครจะไปช่วยงานปีใหม่รับทราบ ต้นเดือนลมแรงพัดต้นไม้หัก เชือกผูกเรือขาด และช่างปั้นเสาไม่กล้าขึ้นไปปั้นเสา ช่วงกลางเดือน ลมสงบชาวบ้านราชฯเร่งการปลูกผักให้บ้านราชฯ เป็นสีเขียวและความสะอาดของชุมชน ปลาย เดือนงานอบรมมีทุกวัน

เหตุการณ์ทั่วไป
พ.๑๒ ทีมงานขนหินเตรียมการนำทีมโดย สมณะดงดิน สุนทโร

อ.๒๓ สมณะและพระอาคันตุกะ ร่วมลงฟังพระปาติโมกข์

ประชุม
อา.๑๖ ประชุมผู้ขายผักไร้สารพิษ ผลมีว่า จะเปิดขายผักไร้สารพิษอีกในวันศุกร์ เริ่มศุกร์ที่ ๒๘ พ.ย.ศกนี้ สรุปว่าที่ร้านอุทยานบุญนิยมขายผักไร้สารพิษ ๓ วัน คือ วันอาทิตย์, วันพุธและวันศุกร์
-ประชุมเตรียมงานอบรม

จ.๑๗ ประชุมคุรุเรื่องนักเรียนออกไป นอกพื้นที่

อ.๑๘ ประชุมเตรียมงานอบรม

พฤ.๒๐ ประชุมคุรุเรื่องการเลือกฐาน งานและการต้อนรับแขก

อา.๒๓ ประชุมกลุ่มอุบลฯเรื่องโรงบุญและงานปีใหม่

-ประชุมคุรุสัมมาสิกขาลัยวังชีวิต

จ.๒๔ ประชุมสหกรณ์คนของแผ่นดิน

พฤ.๒๗ ประชุมทีมงานขับรถ

ศ.๒๘ ประชุมเตรียมงานโรงบุญฯ ได้ ๑๐ โรงบุญ

ผู้มาอยู่ใหม่ในชุมชน
จ.๑๐ เจ้าหน้าที่ กศน.วารินฯ มาร่วมจัด รายการวิทยุชุมชน

อ.๑๑ คุณเย็นยอด และ คุณใบตะวัน ชื่นด้วง พร้อมนายเอ๋

อบรม
พ.๑๒ สมณะดงดิน สุนทโร ไปอบรม เกษตรกรที่สวนส่างฝัน

พ.๑๙-อา.๒๓ อบรมเกษตรกรพักชำระหนี้ ธ.ก.ส. อ.บุณฑริก และ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี ๘๑ คน เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ๒ คน

จ.๒๔-ศ.๒๘ อบรมนักเรียน ม.ปลาย โรงเรียนโดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลฯ ๑๙๕ คน ครู ๑๐ กว่าคน โดยนักเรียนสัมมาสิกขา เป็นพี่เลี้ยงเด็กให้ความร่วมมือดี

ส.๒๙-พ.๓ ธ.ค. อบรมนักเรียน ม.๓, ม.๔ และ ม.๕ ร.ร.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ๑๙๐ คน ครู ๙ คน

การศึกษาบุญนิยม
พ.๑๒ โรงเรียน สส.สอ. ส่งนักเรียนชาย ๒ คนมาอยู่ในระดับชั้น ม.๑ และ ม.๒ เพราะอยู่ที่สันติอโศกมีปัญหาเรื่องการเล่นเกม

-โรงเรียน สส.ผ.ส่งนักเรียนชาย ๒ คนมา อยู่ในระดับชั้น ม.๒ และ ม.๓ มีปัญหาเรื่องการเล่นเกมและความรัก

พฤ.๑๓-ส.๑๕ เข้าค่าย "ก้าวใหม่ สัมมา- สิกขาราชธานีอโศก"เป้าหมายเน้นประณีต-ประหยัด-อ่อนน้อมถ่อมตน-กินอาหารเพื่อสุขภาพ และสร้างสรรบ้านราชฯให้สวยงาม ปรากฏว่า ได้ผลดีเกินคาด

อา.๑๖ คณะคุรุและนักเรียนสัมมาสิกขา ไปทำกิจกรรมแสวงบุญ ด้วยการเดินขายอาหารมังสวิรัติ ตามสถานที่ต่างๆในช่วงเช้า

-เริ่มสอนเด็กพุทธธรรมวันอาทิตย์ ที่ อุทยานบุญนิยม มีเด็กมา ๓ คน

-นิสิตเข้าห้องเรียนว่าด้วยเรื่องความเจริญ และความเสื่อมของการปฏิบัติธรรมของตน ผลมีว่า การปฏิบัติธรรมขาดการทบทวน

พฤ.๒๐ ศึกษานิเทศและเจ้าหน้าที่ มา ทดสอบนักเรียนสัมมาสิกขาชั้น ม.๖

อา.๒๓ นิสิตเข้าห้องเรียนเรื่องโรงบุญและเรื่องสุขภาพ

-สอนนักเรียนพุทธธรรมวันอาทิตย์ ที่ อุทยานบุญนิยม ๑๒ คน

จ.๒๔ ประชุมคุรุและผู้ปกครองนักเรียนสัมมาสิกขาชั้นประถมศึกษา

อ.๒๕ เจ้าหน้าที่การศึกษามานับจำนวนนักเรียนสัมมาสิกขา

ศ.๒๘ นักเรียนชั้นประถมศึกษา (สมุนพระราม)ไปแสดงรีวิวการต่อต้านยาเสพติดที่ สพท.อุบลฯเขต ๔

อา.๓๐ นิสิตเข้าห้องเรียนชมภาพยนตร์
-สอนนักเรียนพุทธธรรมวันอาทิตย์ ที่ อุทยานบุญนิยม ๑๐ กว่าคน

แสดงธรรม
อา.๑๖,๒๓,๓๐ สมณะ ๒ รูป ไปเทศน์ที่ร้านอุทยานบุญนิยม

ไปเยี่ยมเยียน
จ.๑๐ สมณะถนอมคูณ คุณกิตติโณ และทีมงาน ไปเยี่ยมเยียนผู้ผ่านการอบรมที่ บ้าน กุดข้าวปุ้นจ.อุบลฯ ผลชาวบ้านเลิกอบายมุข ๙๐%

จ.๑๗ สมณะถนอมคูณ คุณกิตติโณ และ สามเณร พร้อมทีมงาน ไปเยี่ยมเยียนผู้ผ่าน การอบรมที่ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

อ.๑๘ คุณดาวพร และทีมงาน ไป เยี่ยมเยียนผู้ผ่านการอบรมที่ อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี

ผู้มาเยือน
จ.๓ คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบลฯ ผู้นำชุมชน อบต. อสม. ต.หนองม้า กิ่งอำเภอ โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ ๖๐ คน

พ.๑๒ เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรมาชม งานการกสิกรรม ๒ คน
-เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ประมาณ ๒๐ คน

ส.๑๕ นักเรียนโรงเรียนนารีนุกูล ๒๒ คน มาศึกษาเรื่องการทำน้ำยาสระผม
-พระสายธุดงค์รวมมาพักค้าง ๑ คืน จำนวน ๕ รูป ฆราวาส ๕ คน
-นักศึกษาวิทยาลัยระดับ ปวช. จากวิทยาลัย เกษตรอุบลฯ ๓ คน มาฝึกทำน้ำเสาวรส
-นักศึกษาอาชีวะศึกษาอุบลฯ ๒ คน สัมภาษณ์การทำธุรกิจของชาวอโศก

พ.๑๙ นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแปน ระดับ ป.๓-ม.๓ อ.บุณฑริก จ.อุบลฯ ๕๐ คน

ศ.๒๑ นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลฯ ๘๐ คน

ส.๒๒ อบต. อ.น้ำยืน จ.อุบลฯ ๑๔๐ คน

จ.๒๔ เยาวชนอาสาต้านยาเสพติด บก.สูงสุด ๕๖ อ.เดชอุดม จ.อุบลฯ ๑๘ คน
-วิทยาลัยโปลีเทคนิคอุบลฯ ๑๐๐ คน
-เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ๒ คน

อ.๒๕ โรงเรียนศรีปทุมวิทยาคาร จ.อุบลฯ ๔๐ คน

พ.๒๖ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ ๔๕ คน

พฤ.๒๗ คณะแม่บ้าน อสม. อ.เมือง จ.อุบลฯ ๒๐ คน

อา.๓๐ สโมสรโรตารี่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลฯ ๕๐ คน

ผู้มาเยือน ชาวต่างประเทศ
จ.๑๗ ชาวลาว ๒ คน ชาวไทย ๑ คน มาพักค้าง ๑ คืน

พฤ.๒๐ นักศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยา-ลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา คณะพยาบาล ๑๐ คน

จ.๒๔ พยาบาลชาวญี่ปุ่น ๑ คน กับ อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นสัมพันธ์กับบ้านใกล้เรือนเคียง

จ.๑๗ ชาวบ้านคำกลางมาขอให้รถแบ็คโฮล ไปช่วยขุดบ่อน้ำเอาไว้ทำนา

สุดท้ายขอฝากโศลกธรรมของพ่อท่านว่า "ไม่รอ ไม่หวัง แต่เราทำ"

- สมณะฟ้าไท สมชาติโก -


ภูผาฟ้าน้ำ
ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๖

เดือนแห่งฤดูเก็บเกี่ยว บวกกับฤดูกาล แห่งความหนาวเย็นเริ่มย่างกรายเข้ามา เมฆหมอก เริ่มปกคลุมหนา อากาศก็เริ่มหนาวมากขึ้นถึง ๘ องศาเซลเซียส หลังจากที่ชาวภูผาฯกลับมาจาก การไปร่วม งานมหาปวารณาที่ปฐมอโศก ทั้ง เด็กนร.สัมมาสิกขา คนวัด ชาวชุมชน ก็ฮอมแฮงกัน เกี่ยวข้าวตาม แปลงต่างๆแล้วช่วยมัด และนวดข้าวกันจนเสร็จ และได้จัดงาน"วันตานข้าวใหม่"ขึ้น

เหตุการณ์ต่างๆในเดือนนี้
อ.๔-อา.๙ สมณะ, คนวัด, ชาวชุมชน ไปร่วมงานมหาปวารณา ที่ปฐมอโศก

ศ.๗ สมณะ ๖ รูป, สามเณร ๑ รูป, ผู้ใหญ่และเด็ก สส.ภ. นำโดยสมณะร่มเมือง ยุทธวโร เดินทางไปทัศนศึกษาในเขตบริเวณ กรุงเทพฯ

ศ.๑๔ ประชุม ชมร.เชียงใหม่ สมณะ ๑ รูป, สามเณร ๑ รูป สมณะลานบุญ วชิโร เป็น ประธานที่ ชมร.ช.ม.

ส.๑๕ ประชุมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ อาจารย์ ๑ สมณะบินบน ถิรจิตโต เป็นประธาน ที่ ศาลาซาวปี๋

อา.๑๖ ประชุมกลุ่มภูผาฟ้าน้ำ อาจารย์ ๑ เป็นประธาน ที่ศาลาซาวปี๋

ส.๑๕-อ.๑๘ สมณะดินไท ธานิโย นำ ม.วช.สีมาอโศก ๕ คน นักเรียน ม.ปลาย ๑ คน มาเข้าหลักสูตรมหัศจรรย์ เป็นรุ่นที่ ๙๗ ชื่อรุ่น รุ่นพี่สีมาฯ

พ.๑๙ ประชุมคุรุสัมมาสิกขาภูผาฟ้าน้ำ สมณะลานบุญ วชิโร, สมณะลึกเล็ก จุลลคัมภีโร เข้าร่วมประชุม

ส.๒๒ ประชุมคณะเตรียมงานฉลองหนาว อาจารย์ ๑ เป็นประธาน

อา.๒๓ สมณะในอาวาสลงอุโบสถ ฟัง สวดพระปาติโมกข์

-วิทยุชุมชนเริ่มทดลองกระจายเสียงอีกครั้ง หลังจากการซ่อมแซมปรับปรุง ซึ่งออกอากาศ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐-๐๗.๓๐ น. ทุกวัน

พ.๒๖ ประชุมคณะกรรมการชุมชน ภูผาฟ้าน้ำ อาจารย์ ๑ เป็นประธาน ที่ศาลาบรรพชน

พฤ.๒๗ คุรุ, ชาวชุมชน และนักเรียนสัมมาสิกขา ช่วยกันจัดงาน "วันตานข้าวใหม่"ซึ่งฉลองที่ทำนาเกี่ยวข้าวและนวดข้าวกันเสร็จ

ศ.๒๘ คุรุกระจาย, คุรุชัดคม, คุรุปางป่า เดินทางไปกรมที่ดิน อ.แม่แตง เพื่อยื่นเรื่องการ ทำที่ดินที่ภูผาฟ้าน้ำให้เป็น นส.๓ ก.

ศ.๒๘-อา.๓๐ สมณะ, คนวัด, ชาวชุมชน และ นร.สัมมาสิกขา ฮอมแฮงช่วยกันเทปูน ต่อเติมโรงครัว

ธรรมะส่งท้าย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนคฤหบดี ชาวนาพึงใช้คนให้รีบเร่งเก็บเกี่ยวข้าวสาลีในนา ของเขาซึ่งถึงพร้อมแล้ว ครั้นแล้วพึงใช้คนให้รีบ เร่งรวบรวมเข้าไว้ ครั้นแล้วพึงใช้คนให้รีบเร่งขน เอาไปเข้าลาน ครั้นแล้วพึงใช้คนให้รีบเร่งลอมไว้ ครั้นแล้วพึงใช้คนให้รีบเร่งนวดเสีย ครั้นแล้วพึง ใช้คนให้รุเอาฟางออกเสีย ครั้นแล้วพึงใช้คน ให้รวมข้าวเปลือกเป็นกองเข้าไว้ ครั้นแล้วพึงใช้คนให้รีบเร่งฝัดข้าว ครั้นแล้วพึงใช้คนให้รีบเร่ง ขนเอาไป ครั้นแล้วพึงใช้คนให้รีบเร่งซ้อม ครั้นแล้วพึงใช้คนให้รีบเร่งเอาแกลบออกเสีย ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เมื่อเป็นเช่นนี้ ข้าวเปลือกเหล่านั้นของ คฤหบดีชาวนานั้น พึงเป็นของถึงส่วนอันเลิศ ถึงส่วนเป็นแก่นสาร

ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีศีล ละความเป็นผู้ทุศีล และสงัดจากกิเลสแล้ว เพราะศีลนั้นด้วยเป็นผู้มีความเห็นชอบ ละความเห็นผิด และสงัดจากกิเลสแล้ว เป็นพระขีณาสพ ละอาสวะทั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ เช่นนี้เรียกว่า เป็นผู้บรรลุส่วนอันเลิศ บรรลุส่วน ที่เป็นแก่นสาร เป็นผู้หมดจด ตั้งอยู่ในธรรมที่เป็น แก่นสาร ฉันนั้นเหมือนกันแลฯ
(พระไตรปิฎกเล่ม ๒๐ ข้อ ๕๓๓)

- คณะสมณะภูผาฯ -


สังฆสถานทักษิณอโศก
ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๖

มหาปวารณาปีนี้เริ่มวันที่ ๕-๙ พ.ย. มีสมณะลงอารามทักษิณอโศก ๕ รูป คือสมณะดินดี สันตจิตโต, สมณะเลื่อนลิ่ว อรณชีโว, สมณะพอแล้ว สมาหิโต, สมณะดินทอง นครวโร และสมณะหนักแน่น ขันติพโล

โศลกธรรมปีนี้ ไม่รอ ไม่หวัง แต่เราทำ, ระวังทำงานอย่าสร้างศัตรู, เจ็บใจไม่มี ใจใคร เจ็บคืออัตตาบ้า

ส.๘ เดินทางเข้าทักษิณอโศก สมณะ ๓ รูป สมณะดินดี สันตจิตโต, สมณะเลื่อนลิ่ว อรณชีโว, สมณะพอแล้ว สมาหิโต

จ.๑๐ ไปกิจนิมนต์ร่วมงานเกษตรอินทรีย์ ที่ จ.พัทลุง โดยผู้ว่าฯคนใหม่ช่วยเปิดงาน รวม เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส.และลูกค้าธ.ก.ส.ที่เข้าอบรมจากทักษิณอโศกมาแล้ว ๙๐๐ คน มาร่วมในงานนี้ ๘๖๖ คน นอกนั้นมีกิจจำเป็น มีการประเมิน ผลจากผู้ที่อบรมมาแล้วแจ้งในตอนลงทะเบียน จากนั้นสมณะแสดงธรรม ๓ รูป มีสมณะร่วมงาน ๗ รูป

ผู้ว่าฯกล่าวเปิดงานว่า "เราจะไม่ทำลาย สิ่งแวดล้อม ไม่ใช้สารเคมี ใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ ทำน้ำหมักจุลินทรีย์ ปลูกสิ่งที่กิน-กินสิ่งที่ปลูก, ใช้สิ่งที่ทำ-ทำสิ่งที่ใช้"จากนั้นหัวหน้า ธ.ก.ส.ขึ้นพูด "งานนี้จะต้องจัดแบบนี้ต่อไปทุกปี ไม่เลือกว่าจะเป็นศาสนาใด เราร่วมกันได้เพื่อพัฒนา"

พ.๑๒ กลุ่มเกษตรกร อ.ปากพยูน จ.พัทลุง เข้าอบรมหลักสูตรสัจธรรมชีวิต รุ่นที่ ๓๑ จำนวน ๗๕ คน สิ่งที่น่าอัศจรรย์คือ มีเด็กผู้หญิงอายุ ๔ ขวบกับเด็ก ผู้ชายอายุ ๔ เดือน เข้าร่วมได้ตลอด ๔ คืน ๕ วัน ตื่นทำวัตรเช้าได้ทุกวันโดยไม่ร้องไห้งอแง กิจกรรมต่างๆ แม่ก็อุ้มไปร่วมด้วย

อา.๑๖ สมณะดินดี สันตจิตโต,สมณะเลื่อนลิ่ว อรณชีโว, สมณะเลื่อนฟ้า สัจจเปโม และสมณะเมฆฟ้า นภมังคโล เดินทางไปกิจ นิมนต์ทำบุญบ้าน ที่ จ.สตูล

จ.๑๗ แสดงธรรมงานศพ แม่ยายคุณถาวร ชื่อโยมกิมเค่ง เบ็ญจกุล อายุ ๗๙ ปี แสดงธรรม ๑ ชั่วโมง โดย สมณะดินดี สันต-จิตโต, สมณะเลื่อนลิ่ว อรณชีโว, สมณะพอแล้ว สมาหิโต, สมณะสู้ซื่อ หสิโต

อ.๑๘ ร่วมงานฌาปนกิจศพ โยมกิมเค่ง เบ็ญจกุล ที่วัดดุลยาราม อ.กันตัง จ.ตรัง

พ.๑๙ อบรมเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. กับลูกค้า ธ.ก.ส. อ.ป่าบอน จ.พัทลุง กับเกษตรจังหวัดพัทลุงและกลุ่มกองทุนสวนยางพารา จ.พัทลุง และคณะชุมชนเป็นสุข จ.สงขลา รวม ๑๐๕ คน รุ่นนี้ระดับผู้นำสมัครใจมาเข้าอบรมสัจธรรมชีวิต รุ่น ๓๒ แบ่งเป็นหญิง ๗๑ คน รวม ๑๐๕ คน

พฤ.๒๐ สมณะดินทอง นครวโร, สมณะหนักแน่น ขันติพโล เดินทางเข้ารับหน้าที่ ที่ทักษิณอโศก

-สมณะพอแล้ว สมาหิโต เดินทางไป แสดง ธรรมที่ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง โครงการฝึกอบรมศักยภาพชีวิต ๓ คืน ๔ วัน โดยเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. จัดที่วัดสังฆวราราม และก็มีคณะครูและนักเรียนประถมฯ ๔-๖ ร่วม ๓ โรงเรียน ๑.โรงเรียนวัดสังฆวราราม ๒.โรงเรียนโคกสัก ๓.โรงเรียนปันนาราม รวมทั้งญาติโยมที่อยู่ในบ้าน ร่วม ๒๐๐ คน ใช้เวลาแสดงธรรม ๑ ชั่วโมง ครึ่ง

ศ.๒๑ สมณะเลื่อนฟ้า สัจจเปโม สมณะเมฆฟ้า นภมังคโล เดินทางขึ้นเหนือ พร้อมญาติโยมชาวเชียงใหม่

อา.๒๓ สมณะลงปาติโมกข์ ๖ รูป

จ.๒๔ สมณะเลื่อนลิ่ว อรณชีโว และสมณะพอแล้ว สมาหิโต เดินทางไปอบรมกลุ่ม ธรรมชาติอโศก ที่ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร รวมชาวบ้าน ๕๐ กว่าคน รวมฟังธรรมทานอาหารมังสวิรัติ และฝึกอาชีพเสริม ทำน้ำยาอเนกประสงค์ ปุ๋ยหมักชีวภาพ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๓ จากกองทุน สสส.(สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ) เพื่อผลิต อาหารไร้สารพิษ จัดที่โรงเรียนพัฒนศึกษา ต.ปากทรง เสร็จจากนั้นก็ประชุมกลุ่มธรรมชาติ อโศก สมาชิก ๑๐ กว่าคน เรื่องรับทำกาแฟหรือ ซื้อกาแฟให้ บจ.พลังบุญ และงานโรงบุญ ๕ ธ.ค.

สรุปการประชุม ชีวิตที่เป็นอยู่ผาสุกนั้น คือ ผู้รู้ตัวเองว่า เราเป็นผู้รับผิดชอบกิจตน-กิจท่าน ให้สมบูรณ์อยู่ทุกขณะ แม้จะเหน็ดเหนื่อยกาย พักหน่อยก็หาย เป็น เรื่องธรรมดา แต่จิตใจมุ่งมั่น ทรนง องอาจ แบกภาระงานได้ทุกเรื่อง ไม่ท้อแท้ นั้นคือ ความสุขที่แท้จริงของชีวิต มิใช่เอาแต่พักผ่อนหรือเที่ยวลอยชายไปตามภพ และก็มิใช่ทำงานเป็นไปตามภพ เพื่อสนองอัตตาตัวเอง เป็นผู้ฟังความเห็นของหมู่ เอาหมู่เป็นหลักในการศึกษาแก้ไขตนเอง ไม่กลบเกลื่อนการติติงจากหมู่ ไม่เป็น ผู้อยู่นิ่งเฉย ไม่ถือสาเพ่งโทษกับผู้ว่ากล่าว อ่อนน้อมถ่อมตน เคารพให้เกียรติต่อผู้สอนตักเตือน

- สมณะพอแล้ว สมาหิโต -


สังฆสถานหินผาฟ้าน้ำ
ต.หนองนาทุ่ม อ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ
ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๖

เดือนนี้ฤดูการเก็บเกี่ยว ชาวชุมชน, นักเรียน สส.ผ.และผู้มาเข้ารับการอบรมหลักสูตรสัจธรรม ชีวิต ได้ร่วมกันพิสูจน์ การพึ่งพาอาศัยกันโดย ไม่มีค่าจ้าง แต่มีการเสียสละแรงงาน ร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าว สร้างบรรยากาศความเป็นกันเอง ฟื้นฟูประเพณีที่ดีงามของคนไทยกลับคืนมาอีกครั้ง พิสูจน์น้ำใจยิ่งใหญ่กว่าน้ำเงิน

เหตุการณ์ประจำวัน
ส.๑ สมณะแก่นผา สารุปโป และทีมงานไปประเมินผล ที่ อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ

จ.๓ สมณะเดินทางไปร่วมงาน มหาปวา-รณา ที่ปฐมอโศก จ.นครปฐม

พ.๕ ชาวชุมชนและนักเรียน สส.ผ. เดินทาง ไปร่วมงานมหาปวารณา

จ.๑๐ เสร็จงานมหาปวารณา ชาวชุมชนเดินทางกลับได้สมาชิกใหม่มาเพิ่ม ๒ คน คือ คุณน้อมยอม(แหม่ม) และคุณบัวกล้าเกื้อ(ปลา)

อ.๑๑ เย็นประชุมเตรียมงานอบรมลูกค้า ธ.ก.ส. ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ พ.ย.

พ.๑๒ สมณะกลางดิน โสรัจโจ ไปแนะนำการสร้างกุฏิดิน ที่วัดหินเหิบ จ.ชัยภูมิ

พฤ.๑๓ คุรุม่านพร ไปเข้าอบรมสุขภาพ ๗ วัน ที่สถาบันฝึกอบรมผู้นำฯ จ.กาญจนบุรี

ศ.๑๔ คณะครูและนักเรียนจาก โรงเรียนกาญจนาภิเษก จ.ชัยภูมิ จำนวน ๑๓๐ คน มาศึกษาดูงาน ๑ วัน

ส.๑๕ สมณะแก่นผา สารุปโป ไปช่วยงานอบรมลูกค้า ธ.ก.ส. ที่แก่นอโศก จ.ขอนแก่น

จ.๑๗ สมณะ, ชาวชุมชน และนักเรียน สส.ผ.ไปร่วมเดินธรรมยาตรารณรงค์รักษา สิ่งแวดล้อม ลุ่มน้ำลำปะทาง ร่วมกับคณะวัดป่า- สุคโต จ.ชัยภูมิ

พ.๑๙ สมณะกลางดิน โสรัจโจ และสมณะ เทินธรรม จิรัสโส ไปร่วมงานอบรมนักเรียนที่ดินหนองแดนเหนือ จ.อุดรธานี

ศ.๒๑ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษก จำนวน ๑๓๐ คนมาศึกษาดูงาน ๑ วัน

พฤ.๒๗ สมณะแก่นผา สารุปโป และทีมงานไปประเมินผล ที่ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

ส.๒๙ อาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาเอก ๑๓ คน มาศึกษาดูงาน ๑ คืน ๒ วัน

ข้อคิดก่อนจาก
คนผู้เกิดมาเพื่อแสวงหาการกินดีอยู่ดี ผู้นั้นคือผู้มีชีวิตอยู่ด้วยบาป ด้วยความฉิบหาย แต่คนผู้เกิดมาเพื่อแสวงหาการทำดี อันได้แก่ สร้างสรร เสียสละ ชำระจิต ผู้นั้นคือ ผู้มีชีวิตอยู่ด้วยบุญ ด้วยความเจริญรุ่งเรือง
(จากหนังสือโศลกธรรม สมณะโพธิรักษ์)

- สมณะแก่นผา สารุปโป

- สารอโศก อันดับที่ ๒๖๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ -