ใต้ร่มอโศก


โรงบุญ ๕ ธันวาฯ

แด่ชาวบุญนิยม....พี่น้องและลูกหลาน
เรามาใช้ชีวิตอย่างนี้....จริงใจ ซื่อสัตย์
และทำงานอย่างรู้ประโยชน์....รู้คุณค่า
จึงขอย้ำว่า....การให้ไปคือได้มา
คือการมีคุณค่า มีประโยชน์
หากเอาของให้เขาไปแล้ว ตีราคาเกินทุน
แล้วรู้สึกภูมิใจที่ได้เปรียบมีกำไร
สังคมก็จะมีแต่คนที่ตั้งหน้าตั้งตาที่จะร่ำรวยเช่นนี้....ย่อมไม่ดี
หากเดินในแนวทางที่คนมีคุณ-บุญมีค้ำ
กิจกรรมมีผลเจริญ มีสมรรถนะ
อยู่อย่างขยันหมั่นเพียร
และก่อผลผลิตและประสิทธิภาพที่ดีให้แก่สังคม
หากยังสามารถดำเนินไปด้วยดีอยู่อย่างนี้
ผู้พบเห็นในภายภาคหน้า....ย่อมเกิดความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้น
แม้นานวันนานปีก็ตาม ดังคำกล่าวที่ว่า
ระยะทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน
(สรุปโอวาทพ่อท่าน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทพลังบุญจำกัด
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๐ เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย.๒๕๔๐)

สั่งจองหนังสือผลงาน "บุญนิยม" ของพ่อท่าน
๓๐ กว่าปีแห่งการเข็นกงล้อธรรมจักร เริ่มจากต้นอโศกต้นเล็กๆจนวันนี้ ได้เจริญเติบโตก้าวหน้ามหาศาล

พุทธศาสนาเป็นทั้งประโยชน์ตน-ประโยชน์ท่าน

เป็นทั้งพหุชนะ หิตายะ พหุชนะ สุขายะ.....

วันนี้ก่อเกิดองค์กรบุญนิยมในทุกๆด้าน คณะทำงานจึงดำริที่จะรวบรวมรายละเอียด การดำเนินงานของบุญนิยมในแต่ละด้าน เพื่อเป็นประวัติศาสตร์และเพื่อการศึกษาในอนาคต

"บุญนิยม" มี ๗ เล่ม จะทยอยออกไปเรื่อยๆ

ขอเชิญญาติธรรมสั่งจองล่วงหน้า จ่ายเหมา ๕๐๐ บาท เพื่อนำมาเป็นทุนในการพิมพ์ อย่ามัวรอซื้อทีละเล่ม!

สนใจสอบถามที่ นางสาวสุพิณทอง นิ่มนวล หรืออุบาสิกาพรน้ำคำ ป้องกันภัย โทร. ๐-๒๓๗๔-๕๒๓๐ หรือ ๐-๒๗๓๓-๖๒๖๘


ประวัติศาสตร์แห่งการเข็นกงล้อธรรมจักร
ชุมชนเชียงรายอโศก เป็นศูนย์อบรมสัจธรรมชีวิตอีกแห่งหนึ่งในพื้นที่ภาคเหนือ สถานที่แห่งนี้ได้มีโอกาสต้อนรับพี่น้องคนของแผ่นดินมาแล้วกว่า ๓๐ รุ่น ตลอดช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา ได้กำหนดให้มีการอบรม ๓ รุ่นด้วยกัน

วันที่ ๓-๗ ก.ย.๔๖ อบรมรุ่นที่ ๓๐ เกษตรกรจาก อ.แม่สาย จ.เชียงราย

วันที่ ๑๐-๑๔ ก.ย.๔๖ เกษตรกรจาก อ.เทิง จ.เชียงราย

วันที่ ๒๖-๓๐ ก.ย.๔๖ เกษตรกรจาก อ.แม่ใจ จ.พะเยา

เนื่องจากการจัดการอบรมที่ต่อเนื่อง ทำให้ญาติธรรมผู้อุทิศแรงกายแรงใจในการช่วยงานอบรมรู้สึกเมื่อยล้า จากการทำงานอันอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการเจ็บป่วยได้ ดังนั้นเมื่อว่างเว้นจากงานอบรมระหว่างวันที่ ๑๖-๒๐ ก.ย.๔๖ ทางชุมชนเชียงรายอโศก (นำทีมโดยตัวแทนชุมชนที่เคยเข้ารับการอบรม ๗ อ.) และทีมแพทย์ ๗ อ. (หมอน้อมบูชาและทีมงาน) ร่วมกันจัดการอบรมตามหลักสูตรแกนนำสุขภาพเครือข่าย คกร. เพื่อเป็นครูฝึกการอบรมแกนนำเกษตรกร ธ.ก.ส. ซึ่งประเด็นสำคัญคือการเรียนรู้ที่จะรักษาสุขภาพให้ดีได้ด้วยตนเอง โดยอาศัยหลักการแบบแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ภายใต้การดำเนินชีวิตที่เป็นไปตามหลัก ๗ อ. ในที่นี้ได้เน้นสุขภาพของคนภายในก่อน ซึ่งกิจกรรมและการบรรยายพิเศษในแต่ละวัน ได้รับความกรุณาจากคุณหมอน้อมบูชาและทีมงานอีก ๔ ท่าน

เริ่มต้นวันแรกของการอบรม วันที่ ๑๖ ก.ย.๔๖ ญาติธรรมจากที่ต่างๆเดินทางมาลงทะเบียน อาบน้ำสมุนไพร ทำดีท็อกซ์ฯ หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย ช่วงบ่ายจึงทำพิธีเปิดค่ายอบรม ปฐมนิเทศ ในตอนหัวค่ำฟังบรรยายเรื่องสุขภาพ ๗ อ. ........

*** จิ้งจก นำมาบันทึกไว้ ถึงการเคลื่อนไหวของพวกเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชุมชนญาติธรรมที่แข็งแรง ซึ่งกำลังอบรมเกษตรกร ซึ่งทาง ธ.ก.ส.เป็นผู้ส่งมา

วันนี้เรามีเครื่องมือฝึกฝนการปฏิบัติธรรมที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนความรู้ในด้านสุขภาพ จุ๊ย์ๆๆ


จิตดีเป็นไฉน ?
จากญาติธรรมสายบัว โค้นสากรม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

"เมื่อพวกท่านรวมพลังและสามัคคีกันดี เพราะมีพ่อท่านคอยอบรมและเทศนาให้ท่านฟังอยู่บ่อยๆนั่นเอง ดิฉันเห็นแล้วก็ปลื้มปีติยินดีกับคณะท่าน ดิฉันก็พลอยมีความสุขไปด้วย

คำสอนของพ่อท่านมีหลายๆอย่างที่ดิฉันยังปฏิบัติไม่ค่อยจะได้ คือความโกรธ แต่ก็เบาลงบางแล้ว ถึงจะโกรธก็ไม่นาน การปฏิบัติก็ไม่เต็มร้อย

แต่ไม่ทานเนื้อสัตว์เฉพาะวันพระ วันธรรมดาก็ลดลงบ้าง

การอ่านหนังสือยิ่งอ่านก็ยิ่งรู้หลายๆอย่างว่า สิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ว พอลดทิฏฐิของตัวเองได้บ้าง แต่ก็ยังไม่ครึ่งเลย ต่อไปจะพยายาม

เดี๋ยวนี้ก็รู้บาปบุญคุณโทษจะคิดทำร้ายหรือฆ่าสัตว์ตัวไหนก็กลัวบาปคิดถึงศีลข้อ ๑ ตลอดเวลา แต่ก็ยังมีอยู่คือยุงและมด ส่วนสัตว์อื่นๆก็ไม่ถึงกับฆ่า แต่ตีมันบ้างเป็นครั้งคราว

ข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๕ ละได้หมด ยกเว้นข้อ ๔ ก็ยังมีบ้างเหมือนกัน เรื่องด่านินทาเขาก็ยังมี แต่ก็นินทาเฉพาะคนที่เขาผิดหูผิดตาเท่านั้น แต่พูดเท็จพูดเพ้อเจ้อหลอกลวงเขานั้นไม่เคยมีในสันดานของดิฉัน......"

*** สาธุ ทำสิ่งไหนไม่ได้ก็ต้องหัดชื่นชม(อนุโมทนา) และยิ่งเขาทำได้แล้วก็ต้องยิ่งชื่นชม!

จิตอนุโมทนามีความสำคัญต่อนักธรรมะ พอๆกับสัมมาทิฐิทีเดียว!

เรามีดีอะไรก็ต้องรู้ บกพร่องตรงไหนก็ต้องรู้ เราจะเล่นแร่แปรธาตุ เล่นกิเลสที่หนักหนาแข็งเหมือนดินให้เป็น น้ำ-ลม-ไฟ ตามลำดับ

ทุกวันนี้พวกเราปฏิบัติกันอยู่ใช่ไหมเอ่ย? จุ๊ย์ๆๆ


จิตโพธิสัตว์
"ได้อ่านแล้วจะถ่ายเอกสารไปให้ลูกสาว ๒ คน อ่านบ้าง ให้คนอื่นอ่านบ้าง......"

*** ญาติธรรมประทวน ศักดิ์ศรี เล่ามาหลายเรื่อง จิ้งจกเห็นว่า เรื่องที่เขาคิดถึงคนอื่น นับว่าเป็นสิ่งที่ดี จะทำให้เราตื่นตัวเสมอ

ท่านเคยคิดถึงคนอื่น แค่ไหน? จุ๊ย์ๆๆ


ผู้สร้างแรงบันดาลใจ
จากญาติธรรม จ.ส.ท.ณัฏฐชัย ภัทรวสุ (อ.เมือง จ.ลพบุรี)

"ผมได้อ่านหนังสือที่คุณประสิทธิ์ กรุณาส่งมาให้จำนวน ๒ เล่ม และกำลังอ่านหนังสือที่ญาติธรรม(ร้านขายอาหารมังสวิรัติ)กรุณาให้ยืมมาอ่าน(อ่านจบแล้ว ๒ เล่ม) จากการอ่านหนังสือทุกเล่ม เป็นเหมือนแรงกระตุ้นให้ผู้ที่มีใจที่ต้องการปฏิบัติธรรม ได้มีกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติธรรม โดยเฉพาะผมงดรับประทานอาหารเนื้อสัตว์ไปเลย

บางครั้งเกิดความท้อแท้ แต่เมื่อได้อ่านหนังสือ(ผมใช้เวลาก่อนนอนทุกคืน) จะเป็นแรงกระตุ้นและมีสติว่า เรากำลังทำอะไรอยู่

จึงมีความคิดว่า หนังสือ คือ เพื่อน (ลดเวลาดูโทรทัศน์ที่มีรายการยั่วยุกามารมณ์ลงได้มาก.....)"

*** นี่ก็คือตัวช่วยสำคัญ ของยุคโลกาภิวัตน์เชียวแหละ ดูถูกหรือละเลยไอ้ใบ้ เท่ากับ เข้าสู่สมรภูมิโดยไม่ยอมใช้อาวุธช่วย

ลำบากหน่อยนะ จุ๊ย์ๆๆ


มังสวิรัติหรือเจเขี่ยดี?
จากญาติธรรม ชนากานต์ ฤทธิ์เต็ม (อ.เมือง จ.พิจิตร)

"ทุกวันนี้ดิฉันกินเจทุกวันเกิดตัวเอง(วันศุกร์) ดีมากเลย ท้องรู้สึกโล่งและขับถ่ายดี ทุกวันนี้จะใช้วิธีกินแบบเจเขี่ยเอา เพราะที่บริษัทจัดทำอาหารให้ทานครบ ๓ มื้อ เลยไม่มีโอกาสได้ปรุงอาหารเอง แต่ก็พยายามกินเจทุกวันเกิดตัวเองและเพิ่มวันพระด้วย......"

*** สาธุ อะไรๆก็คงสู้ความตั้งใจจริงไม่ได้
กินมังสวิรัติเพื่อสุขภาพ ฤาจะสู้กินเพื่อเลี่ยงกฎแห่งกรรม!

เมื่อเริ่มปฏิบัติใหม่ อย่าบอกให้ใครรู้ ศัตรูก็จะไม่เสนอหน้า ทำเงียบๆ และใช้เจเขี่ยไปก่อน ไปไหนก็จะได้ไม่ลำบากเกินไป นี่แหละเป็นกระบวนท่าสุดยอดของดาบคู่ จุ๊ย์ๆๆ


ความสำคัญของ "ผัสสาหาร"
"ในส่วนการปฏิบัติธรรมนั้น ณ ปัจจุบันกำลังพยายามฝึกหัดตนเองให้ต่อสู้กับกิเลสไปอีกขั้น คือ การเพียรพยายามถือศีล ๘ เพราะปกติศีล ๕ นั้นพอจะรักษาได้อยู่พอควร อย่างไรก็ดีดิฉันรู้สึกว่ามีศีลข้อหนึ่งที่ยากจะทราบว่ารักษาได้บริสุทธิ์สมบูรณ์หรือไม่ นั่นคือ มุสาวาทาเวรมณีค่ะ เท่าที่ดิฉันทราบศีลข้อนี้ไม่จำกัดเฉพาะการพูดเท็จ แต่หมายรวมถึง การพูดส่อเสียด การพูดไร้สาระด้วยใช่หรือไม่คะ ซึ่งทำให้ยากต่อการปฏิบัติ เมื่อต้องอยู่ในภาวะแวดล้อมแบบโลกๆ ร่วมกันผู้ที่มิได้มุ่งปฏิบัติ เช่นเดียวกับเรา แต่การปลีกแยกตนเองก็คงไม่เหมาะสม......"

*** ญาติธรรม อนุภิชญ์ ศุภนิทัศนาภร กำลังปฏิบัติศีลให้เป็น"อธิศีล"

เมื่อรู้เป้าหมายศีล เราก็จะเริ่มตีความได้ลึกซึ้งขึ้น

อย่างไรก็ตาม การไม่มีอุปสรรคหรือใครมาท้า มากวน มาล่อ มายั่ว นับว่า "จิตสงบเพราะเสือหลับ" เป็นแค่ "ธรรมะพาราเซตามอล!"

อยู่กับหมู่จึงรู้ผี มีแต่ผู้สัมมาทิฏฐิเท่านั้นที่ซาบซึ้ง! จุ๊ย์ๆๆ


สู้ด้วยสติคงมั่น-ไฟสังหาร!
เรื่องนี้ไม่ใช่นิทานแต่เป็นเรื่องจริง

เรื่องนี้ไม่ใช่งูเห่ากับพังพอนแต่เป็นหมอปาน(จิตรา ปลอดอักษร) แห่งพะโต๊ะกับตัวต่อ ๑ ฝูง

หมอปานมีความรู้เรื่องจับนวดเส้น บรรพบุรุษเขาเก่งเรื่องนี้ วันที่ขึ้นต้นไม้ไปทำอะไร จิ้งจกก็ลืมไปแล้ว หรือหาขนุนกิน? รังต่อกระเทือน พลทหาร ๗๐ กว่าตัว จะรุมต่อยหมอปานของเรา

ญาติธรรม รินอุรา พุ่มมณี แหงนรออยู่ข้างล่าง

เร็วยิ่งกว่าสายฟ้า หมอปานรีบลงจากต้นไม้ พุ่งพรวด กระโจนลงน้ำ ปากก็ยังมีกะใจสั่งรินอุราติดไฟด่วน

นาทีวิกฤตผ่านไป ด้วยสติคงมั่น ถ้าไม่ลงน้ำปานก็จะเป็นปี๋!

รินอุราหายไป ทำไมไม่มา อ๋อ!ก็มัวแต่วิ่งไปติดไฟที่บ้านไง

"ฉันจะให้เธอติดไฟที่นี่ จะสู้กับต่อ ไม่ใช่ไปหุงข้าว!"

เสียงถกเถียงกัน ดังนานแค่ไหน ไม่รู้สิ ไปถามคู่กรณีกันเอาเอง! จุ๊ย์ๆๆ


สมควรเรียนต่อแค่ไหน?
"การเรียนนั้นได้เลือกเรียนสาขาพระพุทธศาสนา โดยได้ศึกษาวิชาทางปรัชญาต่างๆและพุทธปรัชญา....."

*** พระสิทธิเดช อุปสโม วัดโกรกพระใต้ จ.นครสวรรค์ ท่านมีความมุ่งมั่นในการศึกษา

ในอโศก พ่อท่านก็ไม่คัดค้าน ถ้าหากจะเรียนต่อ แต่การศึกษาถ้าเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ช่วยให้เข้าใจศาสนามากขึ้น ก็เป็นเรื่องที่ดี

ความรู้ที่เป็นมวยวัด จะได้มีสมมุติมารองรับ ก็นับว่าเด็ดทีเดียวได้ผัก ๒ ต้น จุ๊ย์ๆๆ


ฆาตกรซ่อนเร้น
มหันตภัยของชาวไร่-ชาวนา
"ปีพ.ศ.๒๕๔๖ ชาวนาทำนาใกล้กัน กับอีกรายบ้านใกล้กัน ทั้งสองขยัน อาชีพทำนา ๕๐ ไร่ ใช้สารพิษมามากเร่งผลผลิต ลดค่าใช้จ่ายต้องพ่นยาฆ่าหญ้าก่อนแล้วคราดนาหรือไถกลบ หว่าน-ดำนาข้าว ชื่อนายคง อายุ ๔๑ ปี นอนหลับตื่นมาหายใจดังตาย เมื่อเมษายน ๒๕๔๖ รายที่ ๒ ชื่อม่าน อายุ ๕๙ ปี อยู่กับสารพิษทางการเกษตรมาตลอด ปลูกผัก ฟัก ถั่ว กับหลุมคลุกสารพิษ เมื่อพืชผักงอกขึ้นจิ้งหรีดมากินตายเป็นกอง ป.ล.ไปเยี่ยมภริยาลุงบุญเลิศเสียชีวิตเกิดจากเป็นลม ลุงบุญเลิศฉีดพ่นยาฆ่าหญ้าก่อนเสียชีวิต อีกรายเป็นคนเผาศพบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลท่าโรง เสียชีวิตเพราะปวดหัวพ่นยาฆ่าหญ้า ตำบลท่าโรงตาย ๔ คน สาเหตุมาจากยาฆ่าหญ้าสารพิษทางการเกษตร ที่ตายไม่ทราบอีกเท่าไหร่....."

*** ญาติธรรม สยาม สายทอง เล่าชีวิตเพื่อนบ้านที่มีอาชีพเกษตรกร ที่มีอันเป็นไปต้องตายล่วงลับ โดยยังไม่ได้พูดถึงพิกลพิการ ทรมานด้วยโรคร้าย อีกกี่แสนกี่ล้านชีวิต

ชีวิตคนไทย ยังถูกเหมือนผักเหมือนปลาอยู่ดี

กสิกรรมไร้สารพิษคือทางรอดของเขา และประชาชนก็จะไม่มีโอกาสเป็นมะเร็งหรือโรคร้ายต่างๆ จุ๊ย์ๆๆ


ไข่ : ชิ้นส่วนแห่งเนื้อสัตว์

จากญาติธรรม คุณิช คงจันทร์ (อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์)

"ตอนนี้พยายามปลุกจิตสำนึกของตนเอง ในการฝึกลดละ เอาชนะความติดยึด เช่น พยายามเลิกทานไข่และผลิตภัณฑ์จากไข่ แม้จะทานมังสวิรัติมานานแล้ว แต่ก็ยังทานไข่อยู่ ด้วยเหตุผลว่า ไข่ก็จัดอยู่ในอาหารมังสวิรัติด้วย อีกทั้งตนเองมักจะเดินทางอยู่บ่อยๆ อาหารที่มีไข่ประกอบอยู่ด้วย มักจะหาได้ง่าย ยามจำเป็นก็มีแค่ไข่ต้มกับข้าวเปล่า และไข่ยังเป็นอาหารจานด่วนยามเร่งรีบ หรือยามขี้เกียจจะปรุงอาหาร ไข่ต้ม ไข่ดาว ไข่เจียว ซึ่งเรามักจะบอกกับตัวเองว่ากินแบบง่ายๆ ไข่จึงกลายเป็นวัตถุดิบประจำครัวหรือตู้เย็นเสมอมา

ตอนนี้ใช้วิธีไม่ซื้อไข่เข้าบ้าน ไม่ซื้ออาหารที่ปรุงจากไข่ แต่ยังมีช่องให้กิเลสอีกคือมีคนเขาซื้อให้เป็นของฝากเป็นขนมจำพวกเบเกอรี่ แต่จะพยายามแจกต่อให้คนอื่นเขาไป....."

*** เจ้าตัวหากรรมวิธีสารพัด ที่จะเอาชนะไข่
ยังกินไข่ เท่ากับ ยังไม่ยอมลดละ รูปรสกลิ่นสัมผัส
ยังกินไข่ เท่ากับ ยังไม่ยอมเป็นนักปฏิบัติธรรมเต็มตัว
ยังกินไข่ แสดงว่า ร่างกายของเรา ยังมีชิ้นส่วนของซากศพ ผสมปนเปอยู่ในร่างกายของเรา จุ๊ย์ๆๆ


อัศจรรย์แห่งคารโว-นิวาโต
ณ สนามรบ ชมร.เชียงใหม่

"๖.๖ คุณสมบูรณ์ ใจอยากจะทำบุญนิยมที่เป็นนโยบายของพ่อท่านทุกอย่าง คงทำเท่าที่พอจะทำได้

๖.๗ แม่ใบจริง ในร้านหากขาดคุณสมบูรณ์ คุณบัวดาว หรือคนอื่นๆไป ก็ไม่สมบูรณ์ ขอให้อยู่ช่วยกันทำงานต่อไป หากคุณสมบูรณ์จะทำสวน ยินดีจะยกที่ดินของตนเองให้ทำ หากตนเองทำอะไรผิดพลาดไปก็ขอให้ช่วยบอกกล่าวได้ จะปรับปรุงแก้ไขตนเอง

๖.๘ คุณห่มหล้า มาช่วยร้านเต็มที่ได้ ๑ ปีแล้ว ช่วงแรกยอมรับว่ายังทำงานร่วมกับบางคนได้ไม่ดีนัก ก็พยายามแก้ไขตนเอง และมองความสามารถ ความดีของผู้อื่น จึงทำงานได้สบายใจดีขึ้น ขอปวารณาตัวว่า หากทำอะไรบกพร่องขอช่วยชี้แนะ และบอกกล่าวได้ ยินดีจะแก้ไข...."
(ตัดตอนจาก รายงานการประชุม ของเดือน เม.ย.๒๕๔๕)


ไฟเผาขยะ ตบะเผากิเลส

จิ้งจกยกแฟ้มของกลุ่มปราการอโศกมาให้อ่านกัน ซึ่งประชุมเมื่อเดือน ส.ค.๒๕๔๖

ป้าเล็ก :- ตั้งใจมาวัดทุกวันอาทิตย์(ถ้าไม่เจ็บป่วย)

คุณนิตยา :- สวดมนต์ทำวัตร สัปดาห์ละ ๑ วัน และอ่านหนังสือธรรมะทุกวัน

คุณน้าละเมียด :- สังวรศีลข้อ ๔ ทำมาตลอด แต่จะทำให้ดีกว่านี้ จะพูดสั้นๆไม่พูดมาก เราอย่าไปรู้ทุกเรื่องก็ได้ และขอเพิ่มจะไม่นอนฟูก จะนอนพื้นกระดาน ตลอดพรรษา

คุณประสพ :- ลดความโกรธ ลดอัตตา

คุณกฤษณา :- ฟังเท็ปธรรมะทุกวัน อย่างน้อยวันละครึ่งชั่วโมง

คุณกาญจนา :- สวดมนต์ก่อนนอนทุกคืน ทุกวันอาทิตย์ที่มาวัดจะไม่ใส่รองเท้า

คุณสุพัตรา :- ๑. ไม่พูดความดีของตนเอง ๒. ไม่พูดเรื่องไม่ดีของคนอื่น ๓. ไม่นินทา ไม่นำเรื่องของคนอื่นมาวิพากษ์วิจารณ์ เพราะจะทำให้เกิดความแตกแยกไม่สมานสามัคคี

คุณโสภา(ส้มเช้ง) :- ๑. ไม่พูดความดีของตนเอง ๒. ไม่พูดเรื่องไม่ดีของคนอื่น ๓. ไม่นินทาวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่น

คุณจำนง :- เข้าประชุมกลุ่มทุกเดือน

คุณฮั่วเซ็ง :- อ่านหนังสือธรรมะทุกวัน

คุณเทียนฟ้า :- ถอดรองเท้ามาวัดทุกวันอาทิตย์ สังวรศีลข้อ ๔ ลดดูโทรทัศน์

อ่านแล้วฮึกเหิมบ้างไหมเนี่ย? จุ๊ย์ๆๆ

จิ้งจกส์.

คติประจำฉบับนี้
สุขภาพกายดี แต่มีกิเลสหนา
ก็ยังหาความสุขในชีวิตไม่ได้

- สารอโศก อันดับที่ ๒๖๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ -