เรียงวลีกวีธรรม


วันมาฆะ
เพ็ญเดือนสามงามพระจันทร์วันมาฆะ สมเด็จพระพุทธองค์ทรงเทศนา
พระสาวกอรหันต์รวมกันมา ฟังโอวาท์ปาติโมกข์โลกเรืองรอง
คือหัวใจพุทธศาสน์ประกาศทั่ว ให้ละชั่วทำดีไว้ใจผุดผ่อง
กายวาจาใจงามตามครรลอง ฝึกให้คล่องเป็นนิสัยไม่อ่อนแอ
ทุกวันนี้ใช่หรือว่าคือพุทธ ศีลธรรมทรุดเสื่อมทรามตามกระแส
ไม่ศึกษาใส่ใจกลายเปลี่ยนแปร แก่นพุทธแท้แก้ปรับจึงกลับกลาย
พิธีกรรมทำขลังบังคำสอน สวดอ้อนวอนไม่เข้าใจในความหมาย
มีศรัทธาขาดปัญญาพางมงาย จึงมากมายหมมหมักหนักสังคม
ตำรวจเหนื่อยศาลหนักกักขังแน่น เพราะขาดแก่นยึดเกาะที่เหมาะสม
ไม่เกรงกลัวบาปกรรมทำโสมม ต้องแก้ปมขุดค้นที่ต้นตอ
การป้องกันปราบปรามทำไปนั้น คงไท่ทันคนผิดคิดเหลือขอ
งบประมาณเพิ่มเท่าไรก็ไม่พอ ต้องเริ่มก่อปลูกฝังเร่งสร้างคน
เริ่มที่การศึกษาต้องกล้าเปลี่ยน มุ่งให้เรียนรู้ชีวิตคิดเหตุผล
เป็นคนดีเก่งกล้าท้าความจน ทั้งอดทนรู้หน้าที่มีวินัย
ศาสนาอย่าเลยละจะต้องปรับ ให้สอดรับกับชีวิตติดนิสัย
มีศีลธรรมมีสำนึกฝึกกายใจ นำมาใช้ปลูกฝังสร้างคนเอย
- สมเจตน์ เมฆพายัพ -


กระเถิบฐาน
คนสำนึกฝึกตนเพื่อพ้นบาป
ต้องละจริงสิ่งหยาบเคยหาบหาม
เห็นดวงจิตติดหลงประสงค์ทราม
ต้องหักห้ามสัญญาปรุงอารมณ์
เพียรฝึกฝืนยืนยันสำคัญสู้
และเรียนรู้ทิศทางล้างขื่นขม
แม้ลำเค็ญเข็นยากมากเงื่อนปม
แต่นิยมยืนหยัดจำกัดกรรม
ทุ่มศรัทธาสำทับกำกับจิต
เพื่อลิขิตกุศลพาพ้นต่ำ
แม้วิบากมากนัยไล่ครอบงำ
แต่ยังย้ำหยัดยันอย่างมั่นคง
เพราะมั่นมรรคหลักกรรมดำเนินแก่น
และมั่นแม่นชีวิตปิดความหลง
จึงตั้งใจสร้างเหตุเจตน์จำนงค์
เพื่อเจาะจงจำเริญให้เกินเดิม
- อ่อนฌาน ญาณเยาว์ -


วิถีพุทธ
เริ่มต้นใหม่วันนี้ดีที่สุด
ลดละหยุดทุจริตตั้งจิตมั่น
เลิกลังเลฝึกฝืนย้ำยืนยัน
ทุกคืนวันขวนขวายด้วยศรัทธา
ด้วยวิถีพุทธธรรมอันล้ำเลิศ
ล้วนทูนเทิดความจริงอหิงสา
เพื่อทุกสิ่งสดสวยด้วยเมตตา
อุเบกขาเบาว่างอยู่กลางใจ
- แด่ธรรม -


ยอมตายสายธรรม
ขอสู้ทน เดินทาง ในสายธรรม
จะไม่ยอม เหยียบย่ำ อยู่กับที่
แม้เจ็บปวด รวดร้าว ดวงชีวี
ขอเดินทาง สายนี้ จวบวันตาย
ไม่มีอื่น ทางใด ที่ไหนแล้ว
จะประเสริฐ เพริศแพร้ว ตรงจุดหมาย
สุขสงบ เลิศล้ำ ฉ่ำใจกาย
พ้นนิรันดร์ อันตราย เท่าสายธรรม
สายโลกีย์ มีแต่ทุกข์ รุกรุมเร้า
หลอนหลอกเรา ให้เหลวไหล ใจตกต่ำ
เมื่อยิ่งดิ้น ยิ่งลึก หล่มน้ำครำ
เจอตอตำ กระทบกระแทก แหลกแล้วใจ
ขอหวนคืน สายเก่า ตามทางเกวียน
จะไม่ยอม วนเวียน ตามน้ำไหล
แม้เชี่ยวกราก ก็จะหวน ทวนน้ำไป
น้ำตาไหล ตายเป็นตาย ในสายธรรม
- ทอง ๑๐๐% -

- สารอโศก อันดับที่ ๒๖๘ มกราคม ๒๕๔๗ -