ชื่อ น.ส.จันทนา แก้วชนะ
พี่น้อง ๘ คน เป็นคนที่ ๕
ภูมิลำเนา อ.พล จ.ขอนแก่น
เกิด ๓ ธันวาคม ๒๕๐๓
สถานภาพ โสด
การศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ป.กศ.สูง) เอกพลศึกษา โทสุขศึกษา

อาชีพเดิม รับราชการครู
สถานที่ทำงาน
โรงเรียนบ้านหนองจาน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

๖ เมษายน ๒๕๓๑ มางานพุทธาฯ ครั้งที่ ๑๒ โดยการแนะนำของ น.ส.สุริยา แก้วชนะ ซึ่งเป็นน้องสาว น้องสาวเป็นลูกศิษย์ของ ครูแก่นขวัญ นาวาบุญนิยม ประทับใจในบริเวณงานพุทธาฯ สะอาด สะอ้าน ไม่มีขยะมลพิษเกลื่อนกลาด และในวันปิดงานพุทธาฯ ครั้งที่ ๑๒ พระโพธิรักษ์ (ในตอนนั้น) กล่าวใน ตอนหนึ่งว่า "เกลือมีค่ายิ่งกว่าเพชร"

หลังจากนั้นมีการเปลี่ยนแปลง
๑. กินอาหารมังสวิรัติจนถึงปัจจุบัน
๒. ไม่เคยติดอบายมุข ๖มาก่อน แต่ยิ่งทำในรายละเอียดเพิ่มขึ้น
๓. มีศีล ๕ อยู่พอควรและค่อยเพิ่มให้เจริญขึ้นโดยลำดับ
๔. ที่ดิน รถยนต์ เงินสด แบ่งให้น้องสาวทั้งสองคน

๓๐ เมษายน ๒๕๔๓ ลาออกจากการรับราชการและเริ่มต้นมาอยู่ประจำที่โรงสี สมาคม ผู้ปฏิบัติธรรม กลุ่มแก่นอโศก ทำหน้าที่แทบทุกอย่าง เช่น งานครัว งานร้านค้า งานปัดกวาด เช็ดถู งานบัญชี ล้างห้องน้ำ ขับรถยนต์ และครั้งหลังสุด ๘-๙ เดือน ก่อนที่จะเข้ามาอยู่ พุทธสถาน สันติอโศก เหลือผู้หญิง อยู่เพียง ๒ คน สุดท้ายก็ต้องทำหน้าที่ เพิ่มเติมขึ้นอีก หน้าที่หนึ่งคือ ปีนหลังคาโรงสีเพื่อเก็บเศษใบไม้ออกจากรางน้ำ และล้างโอ่งใหญ่หลายใบ ไว้รองรับน้ำฝนไว้ดื่ม,ใช้

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๕ เข้ามาอยู่พุทธสถานสันติอโศก โดยคณะกรรมการพาณิชย์บุญนิยม ให้มา ช่วยในหน่วยงาน ชมร.จตุจักร (ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย สาขาจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร) ทำหน้าที่พนักงานขายสินค้า

ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน
๑. ความโกรธเป็นต้นเหตุสำคัญที่จะก่อให้เกิดทุกข์มากที่สุด และเป็นอุปสรรคต่อทุกเรื่องราว
๒. การปรับจิตใจให้อยู่กับเพื่อนร่วมงาน ร่วมห้องนอน ร่วมพุทธสถาน ให้ได้มากจริตที่สุด เท่าที่ จะเป็นไปได้

แนวทางแก้ไข
๑. ฟังธรรมจากเท็ป พ่อท่าน-สมณะ-สิกขมาตุ ให้มากที่สุด
๒. พินิจพิจารณา ไตร่ตรอง ให้มากที่สุดถึงโทษภัยของความโกรธ
๓. อาศัยระยะเวลา
๔. คุยในรายละเอียดกับเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรม

ข้อปฏิบัติที่คิดว่ายากที่สุด การเอาชนะความโกรธ

คติประจำใจ ชนะอะไรก็ไม่ประเสริฐเท่าการเอาชนะกิเลสตัวเอง

เป้าหมายชีวิต การทำความโกรธให้เบาบาง

ข้อคิดข้อฝากให้หมู่กลุ่ม การลดกิเลสให้ได้เสมอๆ มีคุณค่ากว่าการทำผลงานให้โดดเด่น เป็นที่ยอมรับของใครๆ แต่ถ้าจะให้ดียิ่งกว่าก็คือ ผลงานก็โดดเด่น กิเลสก็ลดลง

- สารอโศก อันดับที่ ๒๖๘ มกราคม ๒๕๔๗ -