รายงานจากพุทธสถานสันติอโศก
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๔๗

"ผู้ใด เมื่อคนอื่นล่วงเกินกันอยู่
ตนเองกลับหาทางเชื่อมให้คืนดีกันได้
ผู้นั้นแล ชื่อว่าเป็นคนเอาภาระ
เป็นผู้จัดธุระที่ดียอดเยี่ยม"
(กัสสปมันทิยชาดก ๒๗/๑๓๓)

เหตุการณ์เดือนนี้

ส.๓ ชาวชุมชนสันติอโศก ส่วนหนึ่งไปร่วมงานศพนางเล็กบ้วย แซ่อึ้ง (แม่ของคุณไชยวัฒน์ สินสุวงศ์) เสียชีวิตด้วยโรคเส้นโลหิต ในสมองแตก ที่จ.บุรีรัมย์
พ.๗ ประชุมเตรียมงานอบรมฯ หลักสูตรสร้างผู้นำ รุ่น ๓ และเพิ่มโครงการพัฒนาพลังแผ่นดิน หลักสูตรสัจธรรมชีวิต อีก ๑ โครงการ มีทั้งหมด ๕ รุ่น เริ่มต้นเดือนพฤษภาคม
ศ.๙ นร.สส.สอ. ชั้นม.๖ เดินทางไปอบรมหลักสูตรมหัศจรรย์ ร่วมกับนร.สัมมาสิกขาชั้นม.๖ จากที่อื่น ที่ภูผาฟ้าน้ำ จ.เชียงใหม่
ส.๑๐ นร.ม.๑, ๒ ไปทัศนศึกษาที่สถาบันวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานวันเด็ก
-ประชุมกลุ่มชลบุรี ชลบุรี นำโดย ส.กล้าดี เตชพหุชโน
อา.๑๑ นร.สส.สอ. ร่วมกับพุทธธรรมฯ จัดงาน"วันเด็ก'๔๗" บริเวณลานทรายหน้าตึกแดง
-ประชุมกลุ่มปราการอโศก โดย ส.ดงเย็น สีติภูโต
อ.๑๓ ตัวแทนชุมชนสันติอโศก ร่วมประชุมเตรียมงานสืบสาน"วัฒนธรรมไทย-เวียดนาม พุทธ คริสต์ อิสลาม" ที่อัสสัมชัญแคมปัส สุขุมวิท กทม.
-กิจนิมนต์ แสดงธรรมที่สถาบันวิจัยมหิดล โดย ส.เพาะพุทธ จันทเสฏโฐ
อ.๑๓-ส.๑๗ งานอบรมหลักสูตร "สร้างผู้นำ" รุ่นที่ ๓ มีผู้เข้าร่วมอบรม ๓๑ คน
พ.๑๔ ร่วมงานฌาปนกิจศพ นายไพบูลย์ ภาคภูมิ อายุ ๘๐ ปี อาสาสมัครประจำชมร.หน้าสันติอโศก เสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อ ทางเดินอาหาร (๘ ม.ค. ๔๗) ณ วัดเสมียนนารี กทม.
พฤ.๕ ชมร.หน้าสันติอโศก แจกอาหารฟรี ทำบุญครบรอบ ๗ วัน การจากไปของลุงไพบูลย์ ภาคภูมิ
ศ.๑๖ ชมร.หน้าสันติอโศก แจกอาหารฟรี เนื่องจากมีผู้ใจบุญเหมาอาหารทำบุญ
อา.๑๘ ร่วมงานฌาปนกิจศพ โยมลุงของสมณะเด็ดขาด จิตตสันโต
อ.๒๐ อาจารย์จากคณะคุรุศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงราย จำนวน ๙ คน เข้ามาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาครู และสนทนาถามปัญหากับพ่อท่านด้วย
พ.๒๑ สมณะมหาเถระ เดินทางไปภูผาฯ เพื่อร่วมประชุมสมณะมหาเถระ และร่วมงานฉลองหนาว พร้อมกับสมณะส่วนหนึ่งไปด้วย
พฤ.๒๒ ชาวชุมชนฯ และนร.สส.สอ. ชั้นม.ปลาย เดินทางไปร่วมงานฉลองหนาว (๓-๒๕ ก.พ.) โดยรถบัส ๒ คัน
อา.๒๕ แสดงธรรมหน้าศพ แม่ของคุณโย่ง (คุณสุชาติ โชติปรีชารักษ์) บริษัท ภูมิบุญ จำกัด โดย ส.เพาะพุทธ จันทเสฏโฐ ที่วัดลาดพร้าว กทม.
จ.๒๖-ศ.๓๐ กิจนิมนต์งานอบรมเยาวชนคนสร้างชาติ ที่ชุมชนวังสวนฟ้า นำโดย ส.แก่นเมือง เกตุมาลโก และ ส.หนึ่งดี สุยิฏโฐ
อ.๒๗ ร่วมงานฌาปนกิจศพ นาวาอากาศเอกบุญส่ง ทัพวนานต์ อายุ ๗๐ ปี พ่อของพันโทดาบดิน เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอด ที่วัดลาดพร้าว กทม.
อ.๒๗-พ.๒๙ นร.สส.สอ. ม.ต้น สอบกลางภาค ๒/๔๖
พ.๒๘-ศ.๓๐ นร.สส.สอ. ม.ปลาย สอบกลางภาค ๒/๔๖พ.๒๘ สมณะซาบซึ้ง สิริเตโช อาพาธเข้ารักษาตัวที่ร.พ.เวชศาสตร์เขตร้อน ล่าสุดตรวจพบว่า ลิ้นหัวใจติดเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งต้องนอนพักรักษาที่โรงพยาบาลต่อประมาณ ๖ สัปดาห์
ส.๓๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ประชุมชุมชนสันติอโศก โดยมีพ่อท่านเข้าร่วมประชุม

ฝากข้อคิด
"เมื่อได้เพียรพยายามแล้ว ถึงจะตายก็ชื่อว่าตายอย่างไม่เป็นหนี้ใคร ไม่ว่าจะในหมู่ญาติ เทวดา หรือในหมู่พระพรหม"
มหาชนกชาดก ๒๔/๑๔๑
- สมณะกล้าตาย ปพโล -
 
 
ปฐมอโศก
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๔๗
ปีเก่าผ่านไปปีใหม่ผ่านเข้ามา ขอให้เป็นปีแห่งการพัฒนาแก้ไขตนเองยิ่งขึ้นไป วิถีบุญนิยมก็ยังบำเพ็ญบารมีโดยมิขาดสาย ซึ่งมีพ่อท่าน นำพาหมู่เราก้าวไป เสร็จจากงานปีใหม่ที่บ้านราชเมืองเรือหมู่เราก็กลับมาเตรียมพร้อม เพื่อไปร่วมงานประจำป ี"ฉลองหนาว " ณ พุทธสถาน ภูผาฟ้าน้ำ สำหรับปีนี้เพิ่มสีสันเป็นพิเศษ เพราะมีการประชุมสมณะมหาเถระ ญาติโยมที่ไปร่วมงาน ก็จะได้บำเพ็ญบุญ อย่างอิ่มอก อิ่มใจ ยังบุญกุศลเพิ่มขึ้นๆ

กิจกรรม
ส.๓ ขบวนกองทัพธรรมจากปฐมอโศกเดินทางกลับหลังเสร็จจากงานบ้านราชฯ
อา.๔ สมณะชาตวโรและคณะพาหมู่ไปดูงานการผสมพันธุ์ข้าว ซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้าน คุณทองเหมาะ แจ่มแจ้ง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
จ.๕ คุณเสมอใจ รัตนคุณูปการ เสียชีวิต นำศพมาตั้งบำเพ็ญที่นี่
อ.๖ ประชุมสหกรณ์คนสร้างชาติ
พฤ.๘ พ่อท่านแสดงธรรมเรื่อง "ความตาย คืออะไร?" ก่อนนำศพคุณเสมอใจประชุมเพลิง
-๑๖.๓๐ น. ประชุมฝ่ายสาธารณสุขทั้งหมดของปฐมอโศก
ศ.๙ สส.ฐ.จัดงานวันเด็ก พ่อท่านเมตตาแสดงธรรมให้ฟังปลุกสำนึกนักเรียนสัมมาสิกขา นับว่า โชคดีมีโอกาสมาเรียนที่นี่ ต้องตั้งใจ พัฒนาตนเอง ให้มั่นคงในศีล ใส่ใจในการงานวิชาการ พากเพียรใส่ตน อย่าให้พร่อง
ส.๑๐ คณะคุรุและนักเรียนตั้งโรงบุญแจกอาหารที่หน้าชุมชน และนำไปแจกที่ร้านมังสวิรัติ นครปฐม (มร.ฐ.)
-สมณะร่มเมือง ยุทธวโร คุรุจริงจัง พานักเรียน ม. ๑ ไปแจกอาหารที่สถานเลี้ยงเด็ก อ.ปากเกร็ด เพื่อให้นักเรียนของเรา มีโอกาสได้เห็น สภาพชีวิต ของเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส สอนเรื่องของวิบากกรรม ชีวิต ตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ เพราะกรรมเราสร้างมาเอง
จ.๑๒ ประชุมชุมชน พ่อท่านเป็นประธาน
พ.๑๔ สมณะบินก้าว เดินทางไปสีมาอโศก ตรวจความพร้อมการติดตั้งสถานีวิทยุชุมชน
-สมณะนาไท เยี่ยมเครือข่าย อ.จอมบึง จ.ราชบุรี วันนี้มีกิจกรรมตั้งโรงบุญแจกอาหาร
ศ.๑๖ คณะคุรุจัดกิจกรรม"วันครู" ครูคือพ่อแม่คนที่สอนให้ศิลปศาสตร์แก่เรา เรามีวันนี้ได้ เพราะพระคุณของครู ศิษย์ทุกคนต้องระลึก นึกถึงวันนี้
-อาจารย์และนักศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ อ.กำแพงแสน จำนวน ๔๑ คน ขอศึกษาดูงานและ พักค้าง ๑ คืน
ส.๑๗ โรงเรียนวัดจันทราวาสเพชรบุรี จำนวน ๑๘๐ คน มาขอดูงาน ๔ ฐาน ขยะ-ปุ๋ย-จุลินทรีย์-แชมพู
-กลุ่มขอนแก่นฯนำโดย อ.จินดา และคุณคุ้มดิน นำกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรสัจธรรมชีวิตแล้ว จากจ.มหาสารคาม จ.กาฬสินธุ์ มาเยี่ยม จำนวน ๖๐ คน
อา.๑๘ สมณะนาไท เดินทางเยี่ยมเครือข่าย จ.ลพบุรี และร่วมประชุมเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ
อ.๒๐ ๐๔.๓๐ น. สมณะอโสโก และหมู่สมณะเดินทาง ไปร่วมประชุมมหาเถระและร่วมงานฉลองหนาว
-๙.๓๐ น. ดร.ขวัญดี อัตวาวุฒิชัย และ อ.อุไรวรรณ ตันติวงค์ มาให้ความรู้แก่นักเรียนสัมมาสิกขา
พ.๒๑ สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี จำนวน ๒๘ คน เยี่ยมชมและศึกษาชุมชน แสดงธรรมโดยท่านจันทเสฏโฐ ก่อนจากสิกขมาตุรินฟ้า ให้โอวาท
ศ.๒๓ ผศ.รัศมี กฤษณมิษ มาบรรยายให้นักเรียนสัมมาสิกขาฟังเป็นเวลา ๑ ชั่วโมง
จ.๒๖ กองทัพธรรมที่ไปร่วมงานฉลองหนาว ต่างทยอยเดินทางกลับ
อ.๒๗ ๐๔.๐๐ น. ชาวชุมชนนำโดย คุณแดง จากศาลาค้าพาคณะไปร่วมงานเผาศพญาติธรรม คุณพรชัย ประสบเนตร อายุ ๗๒ ปี ที่วัดเขาตาหน่าย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
-คุณพ่อยัง ดังโตแนล อาจารย์ประจำวิทยาลัยแสงธรรม อ.สามพราน จ.นครปฐม นำบาทหลวง จากหลายๆประเทศ เช่น เกาหลี ฟิลิปปินส์ หลายประเทศในยุโรป และอเมริกา ฯลฯ จำนวน ๒๖ คน มาเยี่ยมชมชุมชน

ต้นไม้ที่เจริญเติบโตมาก แต่รากแก้วไม่ลึกและแข็งแรงพอ ย่อมหักโค่นลงมาฉันใด การทำการใด ที่เกินตัว ย่อมทำลายตน ดุจสนิม เกิดจากเหล็ก ย่อมกัดกินเหล็ก ปลีกล้วยย่อมฆ่าต้นกล้วยฉะนั้น

ชาวอโศกอย่าลืม "หัวใจยุทธศาสตร์บุญนิยม"
เน้นเนื้อให้เหนือกว่ามาก
เน้นลากแม้ยากกว่าแล่น
เน้นจริงให้ยิ่งกว่าแค่น
เน้นแก่นให้แน่นกว่ากว้าง
- สมณะกรรมกร กุสโล -

 
 
 
ศีรษะอโศก
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๔๗
ปีใหม่ชีวิตใหม่ของชาวโลกเขามีความสุขด้วยการเฉลิมฉลองกิน-เที่ยว จับจ่ายซื้อของ คนขายถือเป็นโอกาสกอบโกย โฆษณาชวนเชื่อ สารพัด เพื่อจะเอาเงินจากคนซื้อให้ได้มากๆ
ส่วนปีใหม่ชีวิตใหม่ของชาวอาริยะ มีความสุขด้วยการให้ทาน เสียสละแรงกายทุนทรัพย์และแรงใจ เปิดตลาดอาริยะขายของ ต่ำกว่าทุน ให้กับชาวบ้าน แม้การพักผ่อนก็พักอย่างเกิดคุณค่าด้วยงานฉลองหนาว ฝึกสู้กับอากาศหนาว สร้างประเพณีวัฒนธรรมกีฬาอาริยะ อย่างมีคุณค่า ตามอุดมการณ์ "ประโยชน์สูง ประหยัดสุด"

เหตุการณ์ทั่วไป
ส.๓ นักเรียนสัมมาสิกขาและญาติธรรมทุกพุทธสถาน รวมพลังช่วยกันเก็บบุญ หลังเสร็จงานปีใหม่ ใช้เวลา ๒ ชั่วโมงกว่าจึงแล้วเสร็จ
อา.๔ กิจนิมนต์ทำบุญบ้านคุณกลั่นพร ที่ร้อยเอ็ด สมณะ ๔ รูป สิกขมาตุ ๒ รูป นำโดย สมณะผืนฟ้า อนุตตโร
อ.๔-พ.๗ อาจารย์ ๑ สมณะบินบน ถิรจิตโต นำปัจฉาสมณะและสมณะนวกะกลับจากงานปีใหม่ แวะเยี่ยมให้กำลังใจชาวศีรษะอโศก
อ.๖ สมณะฟังสวดปาติโมกข์ศ.๙ จัดงานวันเด็กภายในของนักเรียนสัมมาสิกขา มีกิจกรรมสนุกสนานและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ให้แก่ชุมชน
ส.๑๐ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติที่ อ.กันทรลักษ์ มีการร่วมแสดงบนเวที และเปิดโรงบุญแจกอาหารมังสวิรัติ
-สมณะนวกะ ๔ รูป นำนักเรียนชั้น ม.๖ ไปเข้าหลักสูตรมหัศจรรย์ ณ ภูผาฟ้าน้ำ จ.เชียงใหม่
อ.๒๐-จ.๒๖ สมณะ ๒ รูป สามเณร ๑ รูป นำโดย สมณะผืนฟ้า อนุตตโร เดินทางไปร่วมงานฉลองหนาวและประชุมสมณะมหาเถระ ที่ภูผาฟ้าน้ำ จ.เชียงใหม่ ส่วนชาวชุมชนเดินทางวันที่ ๒๑
พ.๒๘ สมณะ ๒ รูปนำนักเรียนชั้น ม.๖ เดินทางกลับจากการเข้าหลักสูตรมหัศจรรย์ ที่ภูผาฟ้าน้ำ จ.เชียงใหม่
ประชุมเพื่อความเจริญ
ศ.๒ ประชุมเครือข่าวยองค์กรชาวอโศก เรื่องการจัดตั้งสถาบัน และการอบรมเกษตรกร ที่ราชธานีอโศก จ.อุบลราชธานี
ศ.๒,อา.๔ ประชุมชมรมผู้ปกครอง นักเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศก
อา.๔,ส.๑๗,๓๑ ประชุมบวร (บ้าน-วัด-โรงเรียน)
จ.๕,๑๒,๑๙,๒๘ ประชุมคุรุสัมมาสิกขาพ.๗ ประชุมคุรุนักเรียนนกกระจาบ (ระดับชั้นประถมศึกษา)
พฤ.๘,๑๘ ประชุมและตรวจศีลนิสิต ม.วช. (สัมมาสิกขาลัยวังชีวิต เขตศีรษะอโศก)
พ.๑๔,๑๙,๒๘ ประชุมและตรวจศีลคนวัดพ.๒๘ ประชุมทีมงานรับผิดชอบโรงครัวกลาง
ส.๓๑ ประชุมการเงินชุมชน

อบรมและผู้มาศึกษาดูงาน
อ.๑๑ อบรมเกษตรกร "พลังกู้ดินฟ้า" รุ่นที่ ๒ ระดับผู้นำชาวบ้านจาก อ.วาปีปทุม มหาสารคาม ๕๐ คน
ส.๑๗ สมณะ ๒ รูป นำโดย สมณะผืนฟ้า อนุตตโร ไปอบรมเกษตรกรกลุ่มขยายผลเครือข่าย กสิกรรมไร้สารพิษ ศีรษะอโศก กลุ่มบ้าน กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
-อบรมเกษตรกรกลุ่มขยายผล ระดับแกนนำ ๙ กลุ่ม ที่ศีรษะอโศก
จ.๒๖ คณะครูผู้บริหารและผู้ปกครองนักเรียน อ.ยางสีสุราช มหาสารคาม ๒๐ คน มาศึกษาวิถีชีวิตชุมชน
พ.๒๘ เยาวชนจาก อ.จตุรพักตร์พิมาน ร้อยเอ็ด ๔๐ คน มาศึกษาวิถีชีวิตชุมชน
พฤ.๒๙ สมณะ ๒ รูป สมณะผืนฟ้า อนุตตโร นำไปอบรมเกษตรกรกลุ่มขยายผลกสิกรรมไร้สารพิษเครือข่ายศีรษะอโศก ที่บ้านโนนคำตื้อ อ.เบญจลักษณ์ ศรีสะเกษ ๗๐ คน
ศ.๓๐ สมณะ ๒ รูป นำโดย สมณะผืนฟ้า อนุตตโร ไปอบรมเกษตรกร กลุ่มขยายผลกสิกรรม ไร้สารพิษ เครือข่ายศีรษะอโศก ที่บ้านดู่ อ.ราษีไศล ๑๐๐ กว่าคน และที่บ้านบกสะดำ ต.โพกะสัง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ๘๙ คน
ส.๓๑ สมณะผืนฟ้า อนุตตโร นำสมณะ ๒ รูป ไปอบรมเกษตรกรกลุ่มขยายผลกสิกรรมไร้สารพิษ บ้านสำโพธิ์ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ประมาณ ๘๐ คน
-สมณะผิว พาลสุริโย นำสมณะ ๒ รูป และหนุ่มๆชาวชุมชนไปเอามะพร้าว มาทำหัตถกรรมกะลา

พึ่งแก่พึ่งเจ็บพึ่งตาย
จ.๑๒ สมณะ ๓ รูป สิกขมาตุ ๑ รูป พร้อมญาติธรรม ไปร่วมงานฌาปนกิจศพ แม่ญาติธรรม คุณมณี เกกทัน ที่วัดหนองผือ อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ
ส.๓๑ สมณะ ๒ รูป นำโดย สมณะวินยธโร ไปเยี่ยมนักเรียนป่วยที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ

ข้อคิดสุดท้าย
งานเรามีมากขึ้น ความสัมพันธ์กับภายนอกก็ดีขึ้น เป็นที่ยอมรับ ขอฝากพุทธพจน์ไว้ว่า
"อริยสาวกถึงความขวนขวายในกิจน้อยใหญ่ของเพื่อนสพรหมจารี ถึงอย่างนั้น ความเพ่งเล็งกล้า ในอธิศีลสิกขา อธิจิตสิกขา และ อธิปัญญาสิกขา ของอริยสาวกนั้น ก็มีอยู่ เปรียบเหมือนโคแม่ลูกอ่อน ย่อมเล็มหญ้ากินด้วย ชำเลืองดูลูกด้วยฉะนั้น"
 
 
- สมณะตรงมั่น อุชุจาโร -

 
 
ศาลีอโศก
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๔๗
บรรยากาศโดยรวมเป็นการเตรียมงานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ ซึ่งจะมีในปลายเดือนกุมภาพันธ์ นิสิตสัมมาสิกขาลัย ศาลีอโศก ช่วยกันสำรวจข้อมูล เตรียมรายละเอียดในการเตรียมงาน และประชุมอย่างสม่ำเสมอ ประสานคละเคล้ากันไปกับงานอบรม ซึ่งจะจัดอบรม ผู้นำกสิกร ในปลายเดือนนี้เช่นกัน ทีมทำงานจึงต้องทำงานกันเต็มที่ มีงานที่แทรกเข้ามาคือ งานอบรมเยาวชนคนสร้างชาติ เป็นงานที่ ทั้งนิสิต และนักเรียนจะต้องช่วยกันรับ นับว่าเป็นงานหนักเอาการ แต่พวกเราต่างพยายามตั้งใจทำงาน ด้วยความยินดีและเบิกบาน

เหตุการณ์รายวัน
ศ.๒ สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร สมณะดวงดี ฐิตปุญโญ และญาติธรรมจำนวนหนึ่งคันรถตู้ เดินทางกลับจากบ้านราชฯ
-สมณะเน้นแก่น พลานีโก พระเอีย (อิ่มบุญ) ขันติโก และญาติธรรม เดินทางกลับจากบ้านราชฯ
-คุรุจริงจัง นำนักเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก มาเรียนวิชาจักสานกับหลวงพ่อเอีย (อิ่มบุญ)
ส.๓ สมณะ สิกขมาตุ และญาติโยม สรุปงานตลาดอาริยะและงานปีใหม่ ๒๕๔๗
อา.๔ ชาวชุมชนศาลีอโศกและชมรมสร้างสรรไพศาลี ร่วมกันประชุมเตรียมงานอบรมโครงการกู้ดินฟ้าประชาเป็นสุข (ค่าย ๗ อ.) สุขภาพ บุญนิยม
-นักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก เดินทางถึงพุทธสถานศาลีอโศก สมณะมือมั่น ปูรณกโร ดูแลเรื่อง การเดินทาง
จ.๕ นักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก สรุปงาน ยอส. งานตลาดอาริยะ และงานปีใหม่'๔๗
-สมณะและสิกขมาตุการศึกษา คุรุและชาวชุมชนที่สนใจ ประชุมเตรียมงานค่าย ๗ อ. และปัญหา ทางการศึกษา
อ.๖ ประชุมชาวชุมชน วางแผนอบรมกสิกร, เยาวชนและการประเมินผล
-ทีมงานปฏิบัติกร โครงการกู้ดินฟ้าประชา เป็นสุข (๗ อ.) สุขภาพบุญนิยม
ศ.๙ สส.ศ.ไปร่วมงานวันเด็กที่ตลาดไพศาลี โดยร่วมแสดงรีวิว ๒ ชุด คือ ลูกวัว และชุดมาดีกัน
ส.๑๐ งานวันเด็กภายในของเรา ตอนเช้าก่อนฉัน รับพรวันเด็กจากสมณะและสิกขมาตุ ตอนค่ำ เลี้ยงอาหารที่เวทีธรรมชาติ มีการเล่นเกม ร้องเพลง และสอยดาวแจกของขวัญ
-สมาคมผู้ปกครองนักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก จัดหาคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นอุปกรณ์การศึกษา ของนักเรียน จำนวน ๕ เครื่อง สมณะ เน้นแก่น พลานีโก รับมอบ
อา.๑๐ สมณะ สิกขมาตุ และชาวชุมชน ประชุมสรุปงานอบรมค่าย ๗ อ. การศึกษา และประชุม ชาวชุมชน
อ.๑๓ ประชุมชาวชุมชนและนักเรียนสัมมาสิกขาฯ เตรียมงานอบรมนักเรียน ในโครงการกู้ดินฟ้า ประชาเป็นสุข หลักสูตรเยาวชน คนสร้างชาติ
-ประชุมสหกรณ์กู้ดินฟ้าจำกัด สมณะกำแพงพุทธ สุพโล เป็นที่ปรึกษา
พ.๑๔-อา.๑๘ อบรมโครงการกู้ดินฟ้าประชาเป็นสุข หลักสูตรเยาวชนคนสร้างชาติ ครั้งที่ ๑ นักเรียนจาก ต.สายลำโพง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ เป็นนักเรียนชั้น ป.๖ มี ๗ โรงเรียนรวมกัน นักเรียนจำนวน ๑๒๒ คน
พฤ.๑๕ สมณะ สิกขมาตุ และคณะคุรุ ประชุมการศึกษา
ศ.๑๖ พัฒนากรอำเภอ ใน จ.อุทัยธานี พาผู้นำชุมชนและกลุ่มผู้นำต่างๆในชุมชน จำนวน ๘๐ คน มาศึกษาดูงาน วิถีชีวิตชาวชุมชน พึ่งตนเอง ศาลีอโศก และฐานงานต่างๆ ร่วมรับประทานอาหาร กลางวัน ๑ มื้อ
อา.๑๘ สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร สมณะกำแพงพุทธ สุพโล สมณะดวงดี ฐิตปุญโญ และพี่เลี้ยงลูกค้าพักหนี้ ธ.ก.ส. ไปประเมินผล ที่ จ.ลำปาง แล้วเลยไป พุทธสถาน ภูผาฟ้าน้ำ เพื่อร่วมงานฉลองหนาว
-สมณะฟ้าไท สมชาติโก พานักเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศก จำนวน ๓๐ คน มาพักค้างหนึ่งคืน รุ่งขึ้นเดินทางต่อเพื่อไปทัศนศึกษา ทางภาคเหนือ สมณะมือมั่น ปูรณกโร ร่วมเดินทางไปด้วย เพื่อแนะนำสถานที่ทัศนศึกษา
-นักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก ประชุมสรุปงานเยาวชนคนสร้างชาติ ครั้งที่ ๑อ.๒๐ สมณะ สิกขมาตุ และคุรุ ประชุมเตรียมงานพุทธาฯ และปัญหา พฤติกรรมเด็ก ปัญหาการ ทำงานและคนอยู่ร่วมกัน
-รำลึกถึงโยมส้ม ลูกหลานพากันมาทำบุญ ๑๐๐ วัน
-สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ยืมสถานที่จัดเวทีเสวนา เพื่อความร่วมมือและพัฒนาร่วมกัน จำนวนเจ้าหน้าที่ ๕๐ คน รับประทานอาหารเที่ยง ๑ มื้อ
ส.๒๔ พัฒนากรจังหวัดนครสวรรค์ พาคณะผู้นำชุมชนต่างๆใน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ จำนวน ๕๐ คน มาศึกษาวิถีชีวิต ชาวชุมชน เศรษฐกิจพอเพียงศาลีอโศก และกสิกรรมไร้สารพิษ
อา.๒๕ คุณณรงค์ อ่วมรัมย์ เจ้าพนักงานมูลนิธิข้าวขวัญ จ.สุพรรณบุรี นำเกษตรกรโครงการ นำร่องของเกษตรรายย่อย เพื่อการพัฒนา เกษตรกรรมยั่งยืน จำนวน ๒๐ คน มาศึกษาวิถีชีวิตชาวชุมชน พึ่งตนเองศาลีอโศก เน้นกสิกรรมธรรมชาติ
-สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร พร้อมญาติธรรม เดินทางถึงพุทธสถานศาลีฯ
-สมณะ สิกขมาตุ และพี่เลี้ยงชาวชุมชน ประชุมเตรียมงานกู้ดินฟ้าประชาเป็นสุข ในหลักสูตรผู้นำกสิกร รุ่นที่ ๑
จ.๒๖ นิสิต ม.วช.ศาลีฯประชุมเตรียมงานพุทธาฯ
-ประชุมคณะกรรมการวิทยุชุมชนไพศาลีสัมพันธ์ สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร เป็นที่ปรึกษา
อ.๒๗-อา.๒๙ อบรมโครงการกู้ดินฟ้าประชาเป็นสุข ครั้งที่ ๑ หลักสูตรผู้นำกสิกร มีผู้มารับการ อบรมจาก ๘ จังหวัด จำนวน ๑๐๖ คน
พฤ.๒๙ กลุ่มนักศึกษาปี ๒ โปรแกรมการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ มาศึกษาวิถีชีวิต ชาวชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงศาลีอโศก และฐานงานต่างๆ เพื่อ เก็บข้อมูลไปทำรายงาน
ศ.๓๐ ประชุมผู้รับใช้นักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก เตรียมงานอบรมโครงการกู้ดินฟ้าประชาเป็นสุข หลักสูตรเยาวชนคนสร้างชาติ รุ่นที่ ๒ ซึ่งจะเปิดการอบรม ในวันที่ ๓๑ ม.ค.-๓ ก.พ.๔๗
-นิสิต ม.วช. ประชุมเตรียมงานพุทธาฯส.๓๑ เปิดการอบรมโครงการกู้ดินฟ้าประชาเป็นสุข โครงการเยาวชนคนสร้างชาติ ครั้งที่ ๒
-สมณะ สิกขมาตุ และพี่เลี้ยงชาวชุมชน ประชุมสรุปงานอบรมโครงการกู้ดินฟ้าประชาเป็นสุข หลักสูตรผู้นำกสิกร ครั้งที่ ๑

ข้อคิดสุดท้าย
เรื่องของอารมณ์ ต้องฝึกให้ร่าเริงเบิกบานไว้เสมอ เพราะเป็นเรื่องของการ พัฒนาจิตวิญญาณ
 
 
- สมณะเน้นแก่น พลานีโก -

 

สีมาอโศก
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๔๗

ขึ้นปีใหม่ สุขใจกับความเรียบง่าย เด็กๆเดินทางกลับจากบ้านราชฯ เป็นโอกาสได้แวะทัศนศึกษาบ้าง ร้องเพลงเล่นกันมาในรถบ้าง เท่านี้ ก็พอแล้ว สำหรับชีวิต สส.ม.
เจ้าของที่ดินติดกัน ได้จ้างคนตัดไม้ยูคาลิปตัสที่ปลูกไว้ด้านหลังบริเวณกุฏิของหมู่สมณะออกหมดแล้ว ปลายเดือนอากาศเริ่มร้อน แม้อากาศ จะแปรเปลี่ยน งานอบรมจะลดลง แต่ทั้งชาววัด ชาวชุมชน ตลอดจนนักเรียน ต่างก็ยังเคร่งครัดในกิจวัตร กิจกรรม ตรวจศีล และวินัย อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการปรับให้แก้ไขลงโทษ หรือประชุมชี้บอกกันไปด้วย
สิ่งเหล่านี้เอง ที่ยังให้เกิดความผาสุกและปลอดภัย

เหตุการณ์ทั่วไป
ศ.๒-ส.๓ พวกเรายังคงอยู่ที่งานตลาดอาริยะปีใหม่ ณ ราชธานีอโศก จ.อุบลราชธานี
อา.๓ คณะนักเรียน สส.ม.เดินทางกลับ แวะทัศนศึกษาที่วัดสระกำแพงใหญ่ จ.ศรีสะเกษ และ ช่องจอม จ.สุรินทร์
จ.๔ บ่ายสมณะประชุมอปริหานิยธรรม
-เย็นประชุม บวรอ.๕ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ สมณะ ๗ รูป และ พระภิกษุ ๒ รูป ร่วมฟังสวดพระปาฏิโมกข์
-เย็นตรวจศีล ค่ำมีรายการดับไฟเอื้อไออุ่น (แบ่งกลุ่มพบสมณะ)
พ.๗ อาจารย์ ๑ สมณะบินบน ถิรจิตโต สมณะธาตุดิน เดินทางแวะเยี่ยมประชุมพูดคุยปรับสัมมาทิฐิกับหมู่สมณะย้ำทิศทางการปฏิบัติ และการทำงานของหมู่สงฆ์พฤ.๘ ประชุมคณะกรรมการชุมชน (วาระพิเศษ)
-สมณะนานุ่ม สมณะร่มบุญ สม.นวลนิ่ม และ ญาติธรรม ๖ คน ไปร่วมงานฌาปนกิจศพ โยมเสมอใจ รัตนคุณูปการ ที่ปฐมอโศก
ส.๑๐ เย็นประชุมคุรุ สส.ม. ประชุมนิสิตและชาวชุมชนสรุปงานที่ร้าน มร.ส.
อา.๑๑-พฤ.๑๕ งานอบรมเยาวชนคนสร้างชาติ รุ่นที่ ๓ เป็นเด็กนักเรียนชั้น ป.๔-ป.๖ รวม ๗๗ คน
พฤ.๑๕ สมณะบินก้าว พาช่างมาทำการติดตั้งเสาส่งสัญญาณวิทยุใหม่ของสถานีวิทยุชุมชน"คนทำเพลง" ขนาดกำลังส่งได้ไกลถึง ๒๐ กม. โดยใช้คลื่น FM ๙๓.๒ MHz.
-นิสิตทองอินทร์ พานักเรียน ม.๔ บูรณาการให้การศึกษา โดยการไปติดตามประเมินผลการอบรม เกษตรกรที่บ้านคลองน้ำขาว ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย
อา.๑๘ เช้าประชุมนิสิตและชาวชุมชนสรุปงานที่ร้าน มร.ส.แล้วประชุมกรรมการชุมชน
-บ่ายประชุมชุมชน เย็นประชุมโรงขวด
จ.๑๙ บ่าย สมณะประชุมอปริหานิยธรรม เย็นประชุมการศึกษา
อ.๒๐ นิสิตทองอินทร์ พานักเรียน ม.๔ บูรณาการให้การศึกษาโดยการไปติดตามประเมินผลการอบรมเกษตรกรที่บ้านดอกกลาง ต.กระทุ่มราย อ.ประทาย นครราชสีมา
-เย็นประชุมตรวจศีล
-ค่ำ สมณะสร้างไท เดินทางไปประชุมมหาเถระและร่วมงานฉลองหนาว ที่ภูผาฟ้าน้ำโดยมีสมณะดินไทเป็นปัจฉาฯ
พ.๒๑ นิสิตทองอินทร์ พานักเรียน ม.๔ บูรณาการให้การศึกษา โดยการไปติดตามประเมิน ผลการอบรมเกษตรกรที่บ้านดอนลาด ต.กระทุ่มราย อ.ประทาย นครราชสีมา
-ค่ำ สมณะดาวดิน สม.นวลนิ่ม และคณะนิสิต ม.วช.ที่เกี่ยวข้องเดินทางไปร่วมงานประชุมและฉลองหนาวที่ภูผาฟ้าน้ำ เชียงใหม่
อ.๒๗ ประชุมตรวจศีล
พ.๒๘ สมณะสร้างไท ปณีโต สมณะดินไท และชาวชุมชนไปเยี่ยมคุณไม้กล้า ซึ่งได้รับอุบัติเหตุไฟลวกและรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล ค่ายสุรนารี และเยี่ยมโยมประกาย ซึ่งป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงและรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเซนต์แมรี่
-เย็น ประชุมนักเรียน สส.ม.
พ.๒๘-พฤ.๒๙ สมณะคำจริง สมณะร่มบุญ นิสิตทองอินทร์ พานักเรียน ม.๔ บูรณาการให้การศึกษาโดยการไปติดตามประเมินผลการอบรมเกษตรกร ที่บ้านมะค่า ต.โพนทอง กิ่งอ.สีดา และที่บ้านหว้า ต.กระขอน อ.ประทาย
พฤ.๒๙ ประชุมเตรียมงานมหกรรมกู้ดินฟ้า
ส.๓๑ ทำวัตรเช้าเวียนธรรมในหัวเรื่อง "ไม่กลัว...แม้หนาวจัด และหวัดนก"
-สมณะนานุ่ม สมณะดินไท สมณะร่มบุญ และ ชาวชุมชน ๙ คนไปทำบุญบ้านคุณอารี ภักดี (ลูกสาวของนิสิต ม.วช.ดวงจันทร์)
-เย็น ประชุมสรุปงานร้าน มร.ส. นิสิต ม.วช.เรียนเรื่องการประชุม

ข้อคิดก่อนจบ
-ครั้งหนึ่งในการประชุมชุมชน มีผู้เสนอให้ตัดต้นขี้เหล็กออก หรือตัดให้สั้นลง เพื่อปลูกผัก แบบเดียวกับที่บ้านราชฯ หรือไม่ก็จะตัดต้นไม้เพื่อทำสนามหญ้าไว้พักผ่อนหย่อนใจ สุดท้ายประเด็นนี้ถูกค้านด้วยเหตุผลว่า การที่เรามีต้นไม้นั้น ดีกว่าบ้านราชฯ อยู่แล้ว กว่าจะปลูกจนเติบโตเป็นต้นใหญ่ขนาดนี้ ต้องใช้เวลานานเป็น ๑๐-๒๐ ปี บ้านราชฯไม่สามารถปลูกต้นไม้ได้ เพราะถูกน้ำท่วมทุกปี
-การแจกอาหารฟรีเหมือนที่ ชมร.เชียงใหม่ ทางเรายังไม่มีใครที่จะศรัทธามาทำบุญบริจาคมากเหมือนเขา บัญชีชุมชนยังติดลบ ร้าน ม.รส. เคยแจกมา เดือนละ ๒ ครั้ง ที่ประชุมจึงมีมติให้ระงับไว้ก่อน
-อีกกรณีเช่น นิสิต ม.วช.บางคนเคยได้ไปเรียนภาษาอังกฤษมา สถาบันที่สอนได้เชิญชวนให้เรียนต่ออีก เมื่อเรื่องนี้นำเข้าที่ประชุม เกิดมีคนสงสัยว่าไปเรียนอย่างไร ใครอนุมัติค่าใช้จ่าย และจะไม่ขัดกับแนวทางการศึกษาสัมมาสิกขาลัยวังชีวิตหรือ? สุดท้าย เรื่องนี้ ที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นว่า ไม่ควรให้ไป และรายงานให้พ่อท่านทราบ ซึ่งพ่อท่านก็เห็นด้วยกับมติส่วนใหญ่นั้น
สรุปว่า การพัฒนาอะไรต้องอาศัยมุมมองหลายๆด้าน ช่วยกันตั้งแต่เริ่มคิด พิจารณาความเหมาะสมของแต่ละที่ ซึ่งจะไม่เหมือนกัน ทั้งหมด บางเรื่อง อาจจะต้องประชุมแล้วประชุมอีก
การประชุมนั้น จะขัดเกลาเราโดยธรรม

คติ
เบื่อเมื่อไหร่ แสดงว่า ไม่ได้ปฏิบัติธรรมแล้ว
(โอวาทพ่อท่าน ๒๒ ม.ค.๔๗)
 
- สมณะดินไท ธานิโย -

 
 
ราชธานีอโศก
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๔๗
กิจกรรมสร้างอาคารดินยังดำเนินต่อไป โดยมีชาวภูผาฟ้าน้ำและสมณะกลางดินช่วยดำเนินการ
หลังจากไปงานฉลองหนาว ชาวบ้านราชฯป่วยกันหลายคน

เหตุการณ์ทั่วไป
พฤ.๑-ศ.๒ งานปีใหม่อโศก'๔๗
ส.๓ ประเมินผลและเก็บงานปีใหม่
-ประชุมกรรมการชุมชน
จ.๕ ชาวชุมชนสรุปงานปีใหม่
อ.๖ สมณะและพระฟังพระปาติโมกข์ที่โบสถ์เรือ
- สิกขมาตุประชุมที่แพพัก
- สมณะประชุมอปริหานิยธรรมที่โบสถ์เรือ
- พ่อท่านและปัจฉาสมณะเดินทางเข้าสันติอโศก
พ.๗ สมณะลือคม สมณะถนอมคูณ และสมณะหินมั่น เดินจาริกไปศาลีอโศก จ.นครสวรรค์
-ประชุมสามเณร และปะ โดยสมณะธรรมทาบฟ้า
พฤ.๘ สมณะถักบุญ สมณะธรรมทาบฟ้าและสมณะผองไทพร้อมคณะไปภูผาฟ้าน้ำ
-โหวตสามเณร ๒ รูปไม่ผ่าน
อ.๑๑ สมณะไปเทศน์ที่อุทยานบุญนิยม
-ประชุมกรรมการชุมชน
จ.๑๒ ประชุมกรรมการชุมชน
พ.๒๑ ชาวชุมชนเดินทางไปงานฉลองหนาวที่ภูผาฟ้าน้ำ เชียงใหม่

การศึกษาบุญนิยมวิถีพุทธ
จ.๕ นิสิตม.วช.ประชุมสรุปงานปีใหม่
-นักเรียนชั้นม.ปลายประชุมเตรียมงานอบรม
-ประเมินผลนักเรียนในงานปีใหม่
อ.๑๑ จัดงานวันเด็กที่หน้าเฮือนศูนย์สูญ
จ.๑๒ ประชุมคณะนักเรียนที่เป็นพี่เลี้ยงในการอบรม
-สร้างที่เก็บเมล็ดพันธุ์ดินที่หน้าเฮือนศูนย์สูญ โดยนักเรียนสัมมาสิกขา

การอบรมเชิงบูรณาการการศึกษาบุญนิยมวิถีพุทธ
อ.๖-ส.๑๐ อบรมนักเรียนมัธยม ม.๑-ม.๖ โรงเรียนเลิงนกทา อ. เลิงนกทา จ.ยโสธร จำนวน ๑๐๙ คน ครู ๒ คน โดยนักเรียน สัมมาสิกขา ราชธานีอโศก เป็นพี่เลี้ยง
อ.๑๓-ส.๑๗ อบรมนักเรียนมัธยมชั้น ม.๑ และ ม.๒ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี จำนวน ๕๖ คน ครู ๒ คน และ โรงเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ ชั้นม.๑ จำนวน ๑๓๐ คนครู ๖ คน โดยนักเรียน สัมมาสิกขา ราชธานีอโศก เป็นพี่เลี้ยง
อ.๑๘-อ.๒๕ นักเรียนมัธยมปลายไปทัศนศึกษาที่ภาคเหนือและงานปอยหลวง

ผู้มาเยือน
จ.๕-จ.๑๒ ชาวต่างประเทศ ๓ คน และโจน จันใด มาช่วยทำอาคารดินที่สวนไวพลัง
อ.๖ นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรอุบลฯ ๖๒ คน อาจารย์ ๒ คน
พ.๗ นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรอุบลฯ ๕๕ คน อาจารย์ ๒ คน
ศ.๙ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๑ ท่าน
พ.๑๔ ร.ร.วัดด้ามพล้า พาเด็กอนุบาลมา ๓๕ คน ครู ๒ คน
-ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษา ๒ ท่านมาชมการศึกษา
ศ.๑๖ ครู ๑ คนนักเรียนประมาณ ๖ คน จากโรงเรียนเบญจะมะมหาราช ๗ คน
-ผู้ตรวจราชการ ศธ เขตราชการที่ ๗ คือ นายเรืองเดช กายมารศรี และนายสมร ไชยนาม
อ.๑๘ คณะอาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ๓๐ คน
จ.๒๐ นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบล ๓ คน
อ.๒๑ นักศึกษาสถาบันราชภัฏอุบลฯ ๙๗ คน
ศ.๒๓ คณะครูนักเรียนโรงเรียนศิลาทองพิทยานุสรณ์ จ.ยโสธร ๕๒ คน
-นายเสนอ สร้างสุข ผช.ผอ.สพท.อบ.๕ (เดชอุดม) มาศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ
- เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ ๕ คนประสานสินค้าโอท็อป
พฤ.๒๙ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร นำชาวเขื่องใน จ.อุบลฯ ๘๐ คน
ศ.๓๐ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนนาโสก ๖๕ คน
ส.๓๑-อ.๑ก.พ. องค์การบริหารส่วนตำบลฯ รุ่น ๑๙ จ.อุบลฯ ๒๗๓ คน

การทำดีเพื่อลดตัวตน สร้างคนเป็นอาริยะ
 
- สมณะฟ้าไท สมชาติโก -

 
 
ภูผาฟ้าน้ำ
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๔๗
หลังจากงานปีใหม่ที่บ้านราชฯ พวกเราชาวภูผาฯกลับมาก็ช่วยกันเตรียมงานฉลองหนาวฯ เพื่อต้อนรับพ่อท่าน นักบวช และ ญาติธรรม จากทั่วประเทศที่จะมาร่วมงานฉลองหนาวฯ ก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนสัมมาสิกขา ม.๖ จาก ศีรษะฯ ปฐมฯ สันติฯ บ้านราชฯ สีมาฯ ศาลีฯ ที่มาเข้าหลักสูตร"มหัศจรรย์" และได้ช่วยเตรียมงานฉลองหนาวฯกันจนเรียบร้อยเป็นที่น่ายินดี
ก่อนงานฉลองหนาว อากาศหนาวต่ำสุด ๒ องศาเซลเซียส หลังจากงานฉลองหนาวก็มีการจัดหลักสูตรสุขภาพกัน อย่างคึกคัก หลายๆ คน มีแนวทาง ที่จะรักษาสุขภาพของตัวเองให้ดีขึ้น

เหตุการณ์ต่างๆในเดือนนี้
พฤ.๖ ประชุมคุรุ สส.ภ. ที่ศาลาซาวปี๋ คุรุ ๙ คน สมณะ ๒ รูป
ศ.๙ เริ่มทำเตาเศรษฐกิจบุญนิยม โดยคุณสามแก้ว ที่โรงครัวกลางภูผาฟ้าน้ำ โดย ๒ เตาแรกเสร็จในวันที่ ๑๔ ม.ค.๒๕๔๗ และ ๒ เตาหลัง เริ่มทำตั้งแต่ ๑๔ ม.ค.๒๕๔๗
ส.๑๐ จัดงานวันเด็กที่ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ สมณะ คนวัด ชาวชุมชน และนักเรียน สส.ภ.ร่วมกิจกรรม กันอย่างสนุกสนาน และอบอุ่น
-ประชุมเตรียมงานฉลองหนาวที่ศาลาซาวปี๋ มีชาวชุมชน เข้าร่วมประชุมประมาณ ๒๐ คน สมณะ ๓ รูป
อา.๑๑ นักเรียนสัมมาสิกขา ม.๖ จาก ๔ พุทธสถาน จำนวน ๔๒ คน มาเข้าค่ายฝึกอบรมหลักสูตร "มหัศจรรย์" ที่ภูผาฯ
พ.๑๔ ประชุมคุรุสัมมาสิกขาภูผาฯ คุรุ ๖ คน สมณะ ๑ รูป
ศ.๑๖ ประชุม ชมร.เชียงใหม่ ที่โรงครัว มีสมณะ ๑ รูปเข้าร่วมประชุม
ส.๑๗ ประชุมชุมชนภูผาฯ ที่ศาลาซาวปี๋ สมาชิก ๓๐ คน สมณะ ๔ รูป
อา.๑๘ ประชุมกลุ่มภูผาฯ ที่ศาลาซาวปี๋ สมณะ ๕ รูป อาจารย์ ๑ สมณะบินบน ถิรจิตโต เป็นประธาน
พ.๒๑ สมณะ ๙ รูป ญาติธรรมประมาณ ๔๐ คน เดินทางไปรับพ่อท่านที่สนามบินเชียงใหม่
-สมณะในอาวาสลงพระปาติโมกข์ ที่ศาลาบรรพชน
พฤ.๒๒ สมณะมหาเถระของชาวอโศกเดินทางมาประชุม ณ ศาลาจงกรม
-สมณะนวกะพบพ่อท่าน ที่ศาลาบรรพชน (สมณะนวกะได้รับความเมตตาจากพ่อท่านได้แสดงธรรม ให้แนวทางการปฏิบัติ เพื่อความ มั่นคง ในชีวิตนักบวช และให้เกิดมรรคเกิดผลอย่างลึกซึ้ง)
ศ.๒๓-จ.๒๖ งานฉลองหนาวธรรมชาติอโศก ที่ภูผาฯ มีผู้มาร่วมงานลงทะเบียน ๗๐๐ กว่าชีวิต อากาศหนาวต่ำสุดในช่วงงาน ๖ องศา เซลเซียส
จ.๒๖-ศ.๓๐ หน่วยงานสุขภาพบุญนิยม จัดหลักสูตรสุขภาพให้แก่สมณะและญาติธรรม ที่ภูผาฯ
จ.๒๖ พ่อท่านและปัจฉาฯ เดินทางจากภูผาฯต่อไปที่เชียงรายอโศก
อ.๒๗ สมณะประมาณ ๑๘ รูป สิกขมาตุ ๒ รูป สามเณร ๑ รูป เดินทางไปส่งพ่อท่านที่สนามบินเชียงราย

ธรรมะส่งท้าย
ต้องฝึกวิธีปฏิบัติ สติ คือ อะไร ขณะงานการไม่มาก จะต้องเรียนรู้ มีชีวิตปกติสามัญ มีผัสสะ มีจิตขึ้นรับวิถี ตาเห็นรูป หูได้ยินเสียง จมูกได้กลิ่น ลิ้นได้รส สัมผัสนอก รู้ตัวอยู่ รู้ตัวอยู่ทั่ว แล้วเราหัดจะต้องมีสติ มีจิตใจที่ฝึกรู้แววไว รู้แล้วก็วิจัย มีญาตปริญญา ตีรณปริญญา ปหานปริญญา หรือ ต้องมี สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อยู่ครบ
(ตอนหนึ่งที่พ่อท่านให้โอวาทพระนวกะ วันที่ ๒๒ ม.ค.๔๖ ที่ศาลาบรรพชน)
 
- คณะสมณะภูผาฯ -

 
 
สังฆสถานทักษิณอโศก
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๔๗
งานฉลองปีใหม่ของชาวโลก ได้จัดอย่างครึกครื้นมโหฬารด้วยอบายมุข คือ ดื่มน้ำเมา เที่ยวกลางคืน เล่นการพนัน ฯลฯ ซึ่งเป็นที่ตั้ง แห่งความประมาท คึกคะนอง จนเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ล้มตาย เกือบพันคนเรียกว่าปีใหม่เลือด ดังคติธรรมเตือนใจว่า "อบายมุขเริ่มต้นด้วยฉากสวรรค์ แต่จะลงเอยด้วยฉากนรก"
ส่วนชาวอโศก ได้จัดงานปีใหม่ตลาดอาริยะ'๔๗ โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยค่าครองชีพ ประชาชนทั่วไป ด้วยระบบบุญนิยม คือขายราคา ต่ำกว่าทุน ท่านรองผู้ว่าฯ จ.อุบลฯ รู้สึกทึ่งประทับใจที่มีผู้กล่าวว่า "งานตลาด อาริยะอย่างนี้มีเพียงแห่งเดียวในโลก ถ้าไร้บุญนิยมสังคมอันตราย"

เหตุการณ์รายวันในเดือนนี้
พฤ.๑-ส.๓ เปิดงานปีใหม่ตลาดอาริยะ'๔๗ ที่ชุมชนราชธานีอโศก อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ
ส.๑๐ นักศึกษา มอ. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร ม.สงขลานครินทร์ จำนวน ๔๐ คน มาศึกษาดูงานน้ำหมักจุลินทรีย์ -ปุ๋ยหมักชีวภาพ -น้ำยาอเนกประสงค์
อา.๑๑ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สาขาพรรคเพื่อฟ้าดิน ลำดับที่ ๑๒
พ.๑๔-ศ.๑๖ ชาวชุมชนทักษิณฯเข้าค่าย "เคี่ยวเราเพื่อเอามิตร" บรรยากาศอบอุ่นที่ทักษิณฯ
พฤ.๑๕ กลุ่มนักเรียน กศน.เมืองตรัง จำนวน ๕ คน มาศึกษาดูงานการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
อา.๑๘-จ.๑๙ สมณะ ๔ รูปและชาวชุมชนทักษิณอโศก ไปร่วมงาน "มหกรรมพักชำระหนี้" ณ เทศบาล นครหาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อติดตาม ผลคืบหน้า การอบรมหลักสูตร "สัจธรรมชีวิต"
พฤ.๒๒ สมณะ ๓ รูป ไปร่วมประชุมมหาเถระชาวอโศก ที่พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ศ.๒๓-อา.๒๕ สมณะและชาวทักษิณฯร่วมงานฉลองหนาว ที่ภูผาฟ้าน้ำ เชียงใหม่
พ.๒๘-อา.๑ งานอบรม "หลักสูตรสัจธรรมชีวิต" รุ่นที่ ๓๔ เป็นเกษตรกรจาก อ.จุฬาภรณ์ อ.ฉวาง อ.ร่อนพิบูลย์ อ.ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช และ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
พฤ.๒ เกษตรจังหวัดตรัง เยี่ยมชมนาข้าวเกษตรอินทรีย์ ซึ่งใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ
ส.๓๑ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร ชุมชนเข้มแข็ง จำนวน ๒๖ คน

การก่อสร้าง มีการสร้างโรงครัวกลางใหม่ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๖ เมตร เทพื้นคอนกรีตและก่อผนังด้วย อิฐบล็อค มีโรงฟืนและ เตาเศรษฐกิจ

คติธรรมสะกิดใจ
"ดีใจก็ร้องไห้-เสียใจก็ร้องไห้ เฉยๆก็ร้องไห้ คือ...นางฟ้าที่ถูกไล่ลงจากสวรรค์..."

- สมณะเลื่อนลิ่ว อรณชีโว -

สังฆสถานหินผาฟ้าน้ำ
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๔๗

หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวในนาเสร็จแล้ว ประเพณีเก่าแก่แต่ก่อนมา ชาวนาจะร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกัน โดยไม่ต้องจ้างแรงงาน มีประเพณี ลงแขก, ถอนกล้า, ดำนา, เกี่ยวข้าว, หาบข้าว, ลอมข้าว, ฟาดข้าว ฯลฯ และจะช่วยกันหอบฟาง ปลูกผักอีก ๑ เดือน ก่อนจะกลับเข้า หมู่บ้าน โดยไป กินอยู่ หลับนอน กับทุ่งนา ชาวหินผาฟ้าน้ำก็เช่นกัน พอฟาดข้าวทำบุญลอมข้าวเสร็จก็มีการนำฟางไปแช่น้ำหมักไว้ ๑ คืน แล้วนำมาคลุม แปลงผัก และแผ่นดิน รอบๆบ้านเรือน ในชุมชนปลูกผักประดับบ้านเรือนชานไว้รับประทาน เหลือกินยังได้ต้อนรับญาติธรรม ที่มาจากทั่วสารทิศ

เหตุการณ์สำคัญ
พฤ.๑ ชาวชุมชนหินผาฟ้าน้ำ ยังช่วยงานตลาดอาริยะที่ชุมชนราชธานีอโศก จ.อุบลราชธานี และ ช่วยกันเก็บงานและเดินทางกลับ ๓ ม.ค.นี้
ส.๓ สมณะนึกนบ ฉันทโส ไปประเมินผลร่วมกับกลุ่มแก่นอโศก ที่บ้านห้วยเตย ต.เว่อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
พฤ.๘ สมณะนึกนบ ฉันทโส สมณะเทินธรรม จิรัสโส ไปร่วมอบรมผู้นำกสิกรจาก ๓ จังหวัด (อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู) ที่ชุมชนดินหนองแดนเหนือ อ.เมือง จ.อุดรธานี (๘-๑๒ ม.ค.)
ส.๑๐ สมณะนึกนบ ฉันทโส ไปร่วมประเมินผลกับกลุ่มแก่นอโศก ที่บ้านเหล่า ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
พฤ.๑๕ สมณะกลางดิน โสรัจโจ ไปแสดงธรรมที่วัดชัยมงคล อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
ส.๑๗ สมณะนึกนบ ฉันทโส ไปร่วมงานบุญเก็บกระดูก คุณพ่อทองเปลว เพ่นจันทึก ที่บ้านตาหลังใน ต.ตาหลังใน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
-สมณะนึกนบ ฉันทโส ไปแสดงธรรมให้แก่ผู้นำเกษตรกรมาดูงานกับกลุ่มแก่นอโศก ที่ศูนย์ฝึก อบรมวังน้ำเขียว (โครงการพระราชดำริฯ) อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
อา.๑๘ สมณะกลางดิน โสรัจโจ สมณะเทินธรรม จิรัสโส นำนักเรียนสัมมาสิกขาและชาวชุมชน ไปร่วมงานฉลองหนาว ที่พุทธสถาน ภูผาฟ้าน้ำ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (๒๓-๒๕ ม.ค.)
พ.๒๑ สมณะนึกนบ ฉันทโส และชาวชุมชน บูรพาอโศก ไปร่วมงานศพ ย่าชุ้น สมบูรณ์ทรัพย์ อายุ ๘๓ ปี ที่วัดหนองกะพ้อ ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว
ศ.๒๓ สมณะดงดิน สุนทโร และนักเรียนสัมมาสิกขาหินผาฟ้าน้ำ ๘ คน ไปแสดงธรรมและแสดงวัฒนธรรมชุมชน ที่โรงเรียนแก้งคร้อ อ. แก้งคร้อ ชัยภูมิ
ส.๒๔ สมณะนึกนบ ฉันทโส ไปร่วมประเมินผลกับกลุ่มแก่นอโศก ที่บ้านหินเหิม บ้านศิลาทิพย์ ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
อา.๒๕ สมณะนึกนบ ฉันทโส ไปร่วมประเมิน ผลกับกลุ่มแก่นอโศก ที่บ้านบั่ว บ้านชัยพัฒนา ต.เก่างิ้ว อ.พล จ.ขอนแก่น
จ.๒๖ ชุมชนหินผาฟ้าน้ำ ร่วมแรงกันเทคานคอนกรีตฐานราก โรงเรียนสัมมาสิกขาหินผาฟ้าน้ำ และนัดร่วมแรงกันสร้าง ด้วยฝีมือ นักเรียน ทุกคน และชาวชุมชนหลังจากงานพุทธาฯในวันที่ ๘ มี.ค.๔๗ นี้
-พระมหานพรัตน์ ธัมมวโร จากวัดหนองบัวลอย บ้านเหมือดแอ ต.โคกมั่งนอน อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ มาเยี่ยมและนำสมุดปากกา เครื่องเขียน มามอบให้ โรงเรียนสัมมาสิกขาหินผาฟ้าน้ำ
อ.๒๗ สมณะนึกนบ ฉันทโส สมณะดงดิน สุนทโร และชาวชุมชนหินผาฟ้าน้ำไปร่วมเผาศพ คุณพ่อบุญส่ง ทัพวนานต์ (นาวาอากาศเอก บุญส่ง ทัพวนานต์) ที่วัดลาดพร้าว กรุงเพทฯ
พ.๒๘ สมณะกลางดิน โสรัจโจ สมณะนึกนบ ฉันทโส สมณะเทินธรรม จิรัสโส ไปร่วมอบรม เกษตรกร อ.น้ำโสม อ.นายูง ร่วมกับ ธ.ก.ส. ๘๘ คน ที่ชุมชนดินหนองแดนเหนือ จ.อุดรธานี (๒๘ ม.ค.-๑ ก.พ.๔๗)
-สมณะ ๕ รูป ไปร่วมอบรมผู้นำกสิกร ที่ชุมชนเลไลย์อโศก จ.เลย (๒๘ ม.ค.-๑ ก.พ.)
ศ.๓๐ สมณะกลางดิน โสรัจโจ สมณะเทินธรรม จิรัสโส ไปร่วมประชุมกลุ่มญาติธรรมหนองบัว-ลำภู ที่บ้านพันคอน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
ส.๓๑ สมณะเทินธรรม จิรัสโส ไปร่วมประเมินผลกับกลุ่มแก่นอโศก ที่บ้านถ้ำปลา ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

ฝากข้อคิดเป็นปรัชญาอีสานว่า
ฮักกะอย่า สู่อีกหลาย แพงไว้ ถ้าซังแน
ซังกะอย่า สู่ซังหลาย แพงไว้ ถ้าฮักแนแปล รักก็อย่าให้ติดมากจนหลง เกลียดก็อย่าให้ผลักมากจนชัง เก็บใจ เผื่อใจ ไว้บ้าง

- สมณะนึกนบ ฉันทโส


- สารอโศก อันดับที่ ๒๖๘ มกราคม ๒๕๔๗ -