เพื่อฟ้าดิน
เพื่อ พืชพันธุ์พ้นสารประหารธาตุ
ฟ้า ประกาศสาดสายประกายสรร
ดิน สำนองรองรับกำกับพลัน
เพราะ สำคัญคุณค่าภิกษากลืน
เพื่อ ชีวิตปิดบาปที่ราดรด
ฟ้า กำหนดพรตพรหมให้ข่มฝืน
ดิน ตอกย้ำบำเพ็ญเป็นจุดยืน
เพราะ ราบรื่นเรี่ยวแรงแสวงบุญ
เพื่อ ถ่วงทรามลามโลกที่โชกชุ่ม
ฟ้า รวมกลุ่มคุมค้านมารสถุล
ดิน สมทบคบฟ้ากั้นทารุณ
เพราะ ค่าคุณบุญล้ำควรนำชัย
เพื่อ สังคมงมงายสูญสายโซ่
ฟ้า เชิดโชว์สัมมามรรคาใหม่
ดิน ดำเนินตามมรรคประจักษ์ใจ
เพราะ สดใสในผลแห่งหนทาง

- อ่อนฌาน ญาณเยาว์ -