แถลง รักดินรักฟ้า...รักทุกชีวาที่อุทิศให้กับฟ้าดิน

มีบทกวีของเต๋าที่ได้กล่าวเอาไว้อย่างน่าซาบซึ้ง ตอนหนึ่งว่า

"ฟ้ามีอายุยืนยาว ดินมีอายุยืนยาว
เหตุเพราะฟ้าและดินมิได้ดำรงอยู่เพื่อตัวเอง
จึงอาจอยู่ได้คงทน
ดังนั้นปราชญ์ย่อมลดตนอยู่รั้งท้าย
แต่จะกลับกลายเป็นหน้าสุด
ละเลยการบำเรอตัวเอง
แต่กลับมีชีวิตอยู่ได้ด้วยดี
เพราะปราชญ์มิได้อยู่เพื่อตนเองมิใช่หรือ
ตัวตนของท่านจึงถึงซึ่งความสมบูรณ์"

ในการจัดงานกสิกรรมไร้สารพิษ "เพื่อฟ้าดิน" ครั้งที่ ๑๑ ที่ชุมชนราชธานีอโศก ถือว่าเป็นการ จัดงานที่ทะลุฟ้า เพราะเตรียมการไว้ว่าจะมีคนมาร่วมงานประมาณ ๒,๐๐๐ คน แต่เอาเข้าจริง เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส.ที่ตั้งยอดไว้ ๘๘๘ กลับสมัครใจมาถึง ๙๓๑ คน เครือข่ายเกษตรกรตั้งยอดไว้ที่ ๕๐๐ เพิ่มเป็น ๘๕๑ รวมญาติธรรมและนักเรียนเฉพาะที่มาลงทะเบียนมีทั้งหมดถึง ๒,๖๓๔ คน

แม้จะเกินเป้าเกือบๆ ๗๐๐ คน ทำให้ที่พักที่อาศัยคับแคบไปทุกที่ แถมฝนก็ยังกระหน่ำซ้ำเข้ามา ในช่วงงานอีก ทำให้งานครั้งนี้เป็นงานเพื่อฟ้าเพื่อดินกันจริงๆ เพราะต้องเอาตามฟ้าตามดิน ท่านกำหนด และคนทั้งหลายที่มาในงานนี้ ก็มาเพื่อฟ้าเพื่อดินกัน จึงทำให้ปัญหาและอุปสรรค ต่างๆ ผ่านไปได้อย่างราบรื่น เรียบร้อย น่าอัศจรรย์

ในงานนี้มีปราชญ์หลายท่านที่ได้มานำเสนอผลงานอย่างน่าทึ่ง แม้บางท่านจะเป็นเพียงปราชญ์ ชาวบ้าน แต่กลับมีผลงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติ ไม่แพ้นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก ทีเดียว ปราชญ์บางท่านก็ตั้งหน้าตั้งตาปลูกต้นไม้ให้กับแผ่นดินอย่างเดียว จนเขียวไปทั้งอำเภอ เปลี่ยนแผ่นดินที่แห้งแล้ง ให้อุดมสมบูรณ์ขึ้นมาด้วยต้นไม้หลายล้านต้น ในเวลา ๑๕-๑๖ ปี

งานเพื่อฟ้าดินในครั้งนี้ จึงได้เห็นสัจธรรมที่เต๋ากล่าวไว้ว่า

"เพราะละเลยการบำเรอตัวเอง แต่กลับมีชีวิตอยู่ได้ด้วยดี เพราะปราชญ์มิได้อยู่เพื่อตนเอง มิใช่หรือ ตัวตนของท่านจึงถึงซึ่งความสมบูรณ์....."

- คณะผู้จัดทำ -

- สารอโศก อันดับที่ ๒๗๐ เมษายน ๒๕๔๗ -