เรียงวลีกวีธรรม


อุทกภัย

จากป่าดงรุ่งเรืองเป็นเมืองใหญ่
ศิวิไลซ์งามตาป่าหมดหาย
ธรรมชาติชอกช้ำถูกทำลาย
จึงย้อนกลายเมื่อฝนตกอุทกภัย

น้ำไหลบ่าป่าถล่มจมหักโค่น
ทั้งดินโคลนขุ่นคลักทะลักไหล
บ้านเรือนจมถมทับลับหายไป
มหันตภัยใครหนอก่อขึ้นมา

หากมนุษย์ไม่หยุดยั้งยังทำร้าย
โค่นทำลายป่าชัฏตัดภูผา
ภูจะโล้นฝนจะแล้งแห้งผืนนา
น้ำหลากมาไร้ป่าซับกลับเป็นภัย

จงกลับมาดูแลแก้ปัญหา
ดูแลป่าอย่าตัดสัตว์อาศัย
เมื่อป่าสวยเขียวสดก็หมดภัย
แม้เมืองใหญ่ป่ายังอยู่คู่เคียงกัน

- สมเจตน์ เมฆพายัพ -


ธ.ก.ส.
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ธ.ก.ส. ธ คือ ธรรม นำชีวิต
ก เกษตร ภารกิจ จริตหรู
ส คือ สหกรณ์ ร่วมค้ำชู
ธ.ก.ส. สู้สู้ คู่บริบาล

บอกชาวนาชาวไร่และชาวสวน
เห็นสมควรทำเกษตรผสมผสาน
แค่ปลอดสารยังไม่ปลอดภัยพาล
เกษตรไทยต้องเป็นฐานไร้สารพิษ

ส คือ สหกรณ์ร่วมกิจกรรม
ลงแขกรวมหมู่ทำสหกิจ
แบบสาธารณโภคีมีร่วมคิด
ไม่ใช่สายโลหิตก็คล้ายคล้าย

ธ คือ ธนาคารแห่งธรรมะ
ธรรมาคารเสียสละสิ่งทั้งหลาย
กู้ธรรมะแทนธนะและทนาย
เอาใจกายไปกอปรก่อไม่ทรมาน

คือกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม
เสริมหัตถกรรมนำคู่ขนาน
อุตสาหกรรมพาณิชยกรรมบริการ
ใช้ธรรมาภิบาลมาคุ้มครอง

พัฒนาสังคมให้สมประสงค์
ความมั่นคงของมนุษย์อโศกสนอง
ธ.ก.ส.เป็นตัวอย่างทางครรลอง
ได้ลูกค้าแผ่นดินทองแผ่นดินธรรม

- ทิวเรือง ไทยเขียว -


เรียกหาเจ้า

ได้ยินไหม ใครเพรียก เรียกหาเจ้า
ว่าเร็วเข้า อย่ารีรอ หนอลูกเอ๋ย
ใครมาได้ ให้รีบมา อย่าช้าเลย
แต่ก่อนพ่อ ไม่เคย เรียกร้องใคร

คนไฟแรง จะเข้ามา ช้า!หยุดก่อน
เหมือนกับว่า ฆ่าตัดตอน ย้อนทวนใหม่
สกัดกั้น กลัวตกร่วง ด้วยห่วงใย
ให้กลับไป ปฏิบัติ จนชัดจริง

ในยุคนั้น นักศึกษา ข้าราชการ
กล้าลางาน มากมาย ทั้งชายหญิง
แม้พ่อแม่ ญาติมิตร คิดท้วงติง
ก็ยังวิ่ง กันเข้ามา อย่างท้าทาย

ผิดกับยุค ปัจจุบัน นั้นหายาก
พ่อเอ่ยปาก แถมชะแง้ ก็แลหาย
เหมือนลูกพ่อ ไม่รับรู้ กลับดูดาย
ฤาจะรอ จนพ่อตาย จึงเข้ามา

ขอบอกว่า น่าเสียดาย เมื่อสายแล้ว
เปรียบเหมือนลิง ได้แก้ว มิรู้ค่า
สามสิบกว่าปี ที่พ่อ ท่านนำพา
สร้างหมู่กลุ่ม อโศกมา จนยั่งยืน

บัดนี้พ่อ เหนื่อยล้า ชรามาก
จึงเอ่ยปาก เรียกลูก ปลุกให้ตื่น
ก่อนที่พ่อ จะลาลับ ไม่กลับคืน
พ่อหยิบยื่น ให้รับไว้ พินัยกรรม

มรดก ทางธรรม พ่อสร้างไว้
มิใช่เพื่อ คนใด ขอบอกย้ำ
แต่เป็นของ ลูกหลาน และญาติธรรม
ควรน้อมนำ สืบทอด ตลอดไป

- เด่นตะวัน -