ชื่อใหม่ น.ส.แนวเพียร นาวาบุญนิยม
ชื่อเดิม น.ส.บังอร เวชยันต์
พี่น้อง ๖ คน เป็นคนที่ ๓
ภูมิลำเนา จ.นครสวรรค์
เกิด ๓๐ พ.ค. ๒๔๙๒
สถานภาพ โสด
การศึกษา ป.๔
อาชีพเดิม ค้าขาย
ที่ทำงาน ตลาดปากน้ำโพ

พบอโศก เมื่อปี ๒๕๓๒ โดยน้าสาวชวนมาร่วมงานพุทธาฯ ที่ศาลีอโศก ได้สนทนาธรรมกับ สม.รินฟ้า, สม.กล้าข้ามฝัน ท่านเทศน์แล้วฟังเข้าใจง่าย จึงตั้งใจรักษาศีล ๕ เพราะอยากทำ จิตวิญญาณของตัวเองให้ขาวสะอาดขึ้น และกินมังสวิรัติ ซึ่งแต่เดิมเป็นคนที่ติดอาหาร เนื้อสัตว์มาก แต่พอทดลองเลิกแล้ว ก็เลิกได้โดยไม่ยากเท่าไหร่

เดิมอยู่ดูแลคุณแม่ที่ป่วยด้วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบ และเลี้ยงดูน้องกับหลานอีกหลายชีวิต ต่อมาคุณแม่เสียชีวิต จึงย้ายไปทำกสิกรรมที่บ้านพี่สาว โดยได้รับหนังสือ สารอโศก ไปอ่านที่บ้าน และมาร่วมงานพุทธาฯ ที่ศาลีอโศก

มาอยู่วัดช่วงเข้าพรรษาปี ๒๕๓๗ ที่พุทธสถานศาลีอโศก ตอนแรกรับหน้าที่หั่นสมุนไพร ขึ้นศาลา ถวายนักบวช และช่วยงานที่ฐานแชมพู ต่อมาเข้ารับการผ่าตัดเนื้องอกที่มดลูก จึงเปลี่ยนงาน ให้เหมาะกับสุขภาพ ปัจจุบันรับหน้าที่ทำอาหารเสริมถวายนักบวชที่อาพาธ และญาติธรรม ที่เจ็บป่วย

ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน เป็นคนโมโหง่าย พูดไม่ไพเราะ ทำให้คนอื่นรับไม่ค่อยได้

แนวทางแก้ไข เข้าหาคบคุ้นผู้ที่พาให้เราเจริญ(นักบวช) ซึ่งขัดกิเลสเราได้ ทุกวันนี้ก็ปรับวจีกรรม ได้ดีขึ้น มีสติในการพูดมากขึ้น

ข้อปฏิบัติที่คิดว่ายากที่สุด การแก้นิสัยการเอาแต่ใจ ไม่ค่อยยอมคนอื่น

คติประจำใจ คิดให้ดีก่อนที่จะพูด

เป้าหมายชีวิต จะขออยู่ปฏิบัติธรรมกับหมู่กลุ่มชาวอโศกไปจนกว่าจะตาย

ข้อคิดข้อฝากให้หมู่กลุ่ม สังคมนี้สามารถพึ่งพากันได้ อยู่แล้วรู้สึกอบอุ่นยิ่งกว่าพี่น้องที่คลาน ตามกัน ออกมาเสียอีก ญาติธรรมที่ไม่ติดภาระจำเป็น ก็ขอให้เข้ามาร่วมรวมกลุ่มที่วัดเถอะ