รายงานจากพุทธสถาน
สันติอโศก
ประจำเดือนเมษายน ๒๕๔๗

ในช่วงต้นเดือน ชาวสันติอโศกส่วนใหญ่เดินทางไปร่วมงานปลุกเสกฯ ที่ศีรษะอโศก หน่วยงานต่างๆ ปิดทำการ ทำให้สันติอโศกแทบจะเงียบสนิทลงไปทันที ประกอบกับช่วงนี้ เป็นช่วงปิดเทอม ของโรงเรียน สัมมาสิกขาฯ และ พุทธธรรมด้วย

ในช่วงกลางเดือนต่อมา สันติอโศกคึกคักอีกครั้ง เมื่อมีการอบรมเยาวชนคนสร้างชาติรุ่นที่ ๒ และใน บางชั้นปีของนักเรียนสัมมาสิกขาเริ่มเปิดเทอม พร้อมกับการดูตัวนักเรียนใหม่ ในปีการศึกษา ๒๕๔๗

บ้านวัดโรงเรียน คือความสมบูรณ์ของชุมชนบุญนิยมสันติอโศก อาศัยการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ในลักษณะสาธารณโภคี ตามหลักของพุทธที่พ่อท่านนำพา

*** เหตุการณ์เดือนนี้
พฤ.๑ กิจนิมนต์ทำบุญคล้ายวันเกิดแม่ของคุณแหวว ใจดาว และทำบุญบ้านในโอกาสเดียวกัน

ส.๓ ชาวชุมชน คนวัด เดินทางไปร่วมงานปลุกเสกฯ ครั้งที่ ๒๘ ณ ศีรษะอโศก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ระหว่าง อา.๔ - ส.๑๐ เม.ย. ๔๗

ส.๑๐-พ.๑๔ นักเรียน สส.สอ.เตรียม ม.๔ เดินทางไปฝึกขบวนการกลุ่มที่ บ้านนาสามัคคี อ.น้ำยืน จ.อุบลฯ

อ.๑๓-พฤ.๑๕ คุณพรรณรัตน์ สุวรรณปทุมเลิศ นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มาขอบำเพ็ญ ประโยชน์ ในพุทธสถาน ๓ วัน รวม ๓๐ ชั่วโมง ตามหลักสูตรในภาคฤดูร้อน

พฤ.๑๕ พล.ต.จำลอง ศรีเมือง และทีมงานสร้างภาพยนตร์ บริษัทเอ.พี.เอส. อินเตอร์มิวสิก จำกัด พูดคุยกันเรื่องการสร้างภาพยนตร์
-พล.ต.จำลอง และทีมงานฯ แถลงข่าวเรื่อง การจัดคอนเสิร์ต"สืบทอดสายธารน้ำใจ" วันที่ ๒ พ.ค. ๔๗ ณ สันติอโศก เพื่อหารายได้ช่วย คุณอังคาร กัลยาณพงศ์ ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจ

พฤ.๑๕-ศ.๑๖ คุณดินดอกอ้อ ชุมชนวังสวนฟ้า นิมนต์สมณะร่วมทำบุญ โยมแม่สมณะแก่นเมือง โดยมี สมณะแก่นเมือง เกตุมาลโก นำ

ส.๑๗ ประชุมกลุ่มชลบุรี จ.ชลบุรี สมณะเมืองแก้ว ติสสวโร นำ
-ประชุมกลุ่มจันทบุรี จ.จันทบุรี สมณะฝุ่นฟ้า อัคคชโย นำ
-โรงเรียน สส.สอ.จัดสอบวิชาการและสอบสัมภาษณ์ นักเรียนผู้ปกครองเตรียม สส.สอ.ชั้น ม.๑

ส.๑๗-อา.๑๘ สมณะแก่นเมือง เกตุมาลโก ร่วมกับกลุ่มศรีบูรพาฯ ไปประเมินผล บ้านคลอง มะละกอ จ.สระแก้ว

อา.๑๘ ชมรมผู้อายุยาว จัดงานรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในชุมชนฯ เพื่อแสดงถึงความกตัญญูและความอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่

จ.๑๙ ประชุมคนวัดรวมชาย-หญิง เพื่อแบ่งหน้าที่การทำงานโรงครัว มี สมณะกอบชัย ธัมมาวุโธ เป็นประธาน

จ.๑๙-ศ.๒๓ ค่ายเยาวชนคนสร้างชาติ ครั้งที่ ๒ ภายใต้โครงการพลังกู้ดินฟ้า ประชาเป็นสุข สนับสนุน โดยกองทุน สสส. มีเยาวชนมาร่วมงานอบรม ๒๔๙ คน

พ.๒๑-อา.๒๕ ค่ายอบรมเยาวชนคนสร้างชาติ ที่ชุมชนศรีบูรพาอโศก จ.ปราจีนบุรี สมณะแก่นเมือง เกตุมาลโก นำ
-ค่ายอบรมเยาชนคนสร้างชาติฯ ที่ชุมชนวังสวนฟ้า จ.สระแก้ว สมณะกล้าดี เตชพหุชโน และ สมณะ เด็ดขาด จิตตสันโต นำ

พฤ.๒๒-ศ.๒๓ ชาวชุมชนส่วนหนึ่งเดินทางไปต้อนรับนายกรัฐมนตรี ซึ่งเดินทางไปเยือนศีรษะอโศกและพักค้างที่นั่นด้วย

อา.๒๕ ไปร่วมฌานปนกิจศพ นายเฮงฮั้ว แซ่เฮ้ง อายุ ๙๑ ปี โยมพ่อของ สมณะฝุ่นฟ้า อัคคชโย ที่วัด ศรีเอี่ยม กทม.
-ประชุม ๕ องค์กร พ่อท่านเป็นประธาน

อา.๒๕-พฤ.๒๙ ค่ายดูตัวนักเรียน สส.สอ.เตรียม ม.๑ และ ม.๔

จ.๒๖ ประชุมคนวัด ชาย-หญิง
-ประชุมทีมงานศูนย์อบรมสันติอโศก

พ.๒๘ ประชุมเตรียมงานคอนเสิร์ต"สืบทอดสายธารน้ำใจ"

*** ฝากสุดท้าย
"ถ้าท่านไม่สามารถที่จะกระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่จริงๆได้ จงจำไว้ว่า ท่านอาจจะสามารถทำสิ่งเล็กๆน้อยๆ ในวิถีทางที่ยิ่งใหญ่ได้"
จากหนังสือศาสตร์แห่งความสำเร็จ

- สมณะกล้าตาย ปพโล -


ปฐมอโศก
ประจำเดือนเมษายน ๒๕๔๗

ความร้อนอบอ้าวของเดือนเมษายนได้แผ่ขยายคลุมไปทั่วประเทศไทย ๑๓ เมษายน เป็นวัน สงกรานต์ วันปีใหม่ ของคนไทย ประเพณีที่ทำสืบทอดกันมา คือลูกหลานจะไปรดน้ำ ให้ผู้หลัก ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ แล้วท่าน จะให้ศีล ให้พร สั่งสอนให้เป็นคนดีมีศีลมีธรรมประจำใจ

แต่อนิจจามาวันนี้ วันสงกรานต์คือความตายจากอุบัติเหตุบนถนน ความทุกข์โศกจากญาติมิตร ที่ต้อง เสียคนรัก ในเวลา อันไม่ควร สงกรานต์วันนี้กลายเป็นการทำลายวัฒนธรรมและชีวิต เพราะสนุกกัน อย่างเมามัน

หมู่เรากลับจากงานปลุกเสกฯ ได้เติม "พลังพุทธ" เพิ่มยุทธวิธีเพื่อก้าวให้ถึงแดนพ้นทุกข์ พ้นจาก สังสารวัฏ อันยาวไกลนี้

ข่าวกองบุญใหญ่ พ่อท่านแจ้งให้ลูกๆฟังว่า หมู่เราได้ช่วยอบรมลูกค้า ธ.ก.ส. ๓ ปี ถือว่าสิ้นสุด การช่วยเกษตรกร ได้ผล อย่างน่าภาคภูมิใจ แต่ผู้ใหญ่ของ ธ.ก.ส.เห็นควรให้โครงการนี้ ดำเนิน ต่อไปอีก ๖ ปี ให้หมู่เรา ช่วยงาน ร่วมบุญ กองบุญนี้ต่อไปอีก เห็นทีฤาษีถึงคราวอกหัก ต้องทำใจ กันยกใหญ่ เมื่อเดินตามพระโพธิสัตว์ เราต้อง คลานออก จากถ้ำ สู่วิถีพุทธ เพื่อความเจริญในธรรม ด้วยอาริยมรรคมีองค์ ๘

*** เหตุการณ์เดือนนี้
จ.๑๒-ส.๑๗ อบรมเยาวชนคนสร้างชาติ มีเด็กเข้ารับการอบรม ๒๐๐ กว่าคน เมื่อเสร็จจาก งานอบรม จริยธรรมแล้ว เสร็จงานก็เป็นการเข้าค่ายดูตัวนักเรียน ม.๑

พฤ.๑๕ ทำบุญผู้สูงอายุที่บ้านโยมสมพงษ์ มั่น- คงดี ต.ศาลายา มีแฟนรายการวิทยุ ท่านจันทร์ มาร่วม เป็นจำนวนมาก

ส.๑๗ ท่านจันทร์นิมนต์สมณะ,สิกขมาตุไปร่วมทำบุญที่พุทธเมตตาธรรม ต.อ้อมน้อย ๒๐ กว่ารูป ญาติโยม และพระอาคันตุกะ ๑๐๐ กว่าชีวิตมาร่วมงาน

อา.๑๘ ครูสีดินพานักเรียนเก่าไปร่วมอบรมพุทธทายาทที่สังฆสถานทักษิณอโศก ๒๐ กว่าชีวิต

อา.๑๘-ศ.๒๓ นักเรียนดูตัว ฝึกความอดทนเดินทางไปแดนอโศก อ.กำแพงแสน ในวันสุดท้ายของ การเข้าค่าย

ศ.๒๓ นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกดูตัว ม.๑ ๓๘ คน

ส.๒๔-จ.๒๖ สัมนาการเรียนการสอนคุรุที่ศูนย์ฝึกผู้นำ จ.กาญจนบุรี

*** อปริหานิยธรรมคือธรรมอันไม่เสื่อม
-หมู่สมณะ, สิกขมาตุประชุมทุก ๗ วัน
-๑๕ ค่ำ หมู่สมณะลงปาติโมกข์

จ.๑๙ ประชุมชุมชน พ่อท่านเป็นประธาน

พฤ.๒๒ ชาวชุมชนไปร่วมต้อนรับนายกฯ

*** เยี่ยมชมสถานที่
อา.๒๕ พ.ต.พิจิตร ประคองศรี พาคณะเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษเมืองละโว้ จ.ลพบุรี ๑๔๕ คน เยี่ยมชมสถานที่

อ.๒๗ อาจารย์สมภพ จันทรภา จากศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จ.เชียงราย ได้พาคณะ มาเยี่ยมชม ๒๑ คน

*** ไปไม่กลับ หลับไม่ตื่น ฟื้นไม่มี หนีไม่พ้น ทุกคนกำลังเดินสู่จุดนี้
พ.๒๑ สมณะ-สิกขมาตุ-ญาติโยม ร่วมงานศพโยมสมพงษ์ มั่นคงดี ที่ ต.ศาลายา

พฤ.๒๒ ๑๘.๐๐ น. เคลื่อนศพจากบ้านนำมาฌาปนกิจที่เมรุปฐมอโศก จากคำบอกเล่าของลูกๆว่า ขณะแม่ มีชีวิตอยู่ แม่ถือศีล ๘ บริสุทธิ์ กินวันละหนในที่นั่งแห่งเดียว วันๆแม่ฟังแต่รายการธรรมะ อบรม สั่งสอน ลูกหลานให้ตั้งอยู่ในหลักธรรม ก่อนตายแม่สั่งว่า "ถ้าแม่ตาย ให้ตั้งศพแม่วันเดียว แล้วนำมาเผา ที่ปฐมอโศก ห้ามนำสุรา-ยาสูบ-น้ำอัดลมทุกชนิด ขอให้ทำอาหารมังสวิรัติเลี้ยงแขก แม่ตายแล้ว แม่จะ รีบมาเกิด เพื่อมาช่วยงานที่ชุมชนปฐมอโศก เพราะสังคมนี้มีแต่คนดี สมณะ ก็เป็นผู้บริสุทธิ์" นับว่าโยมสมพงษ์ มั่นคงดี เป็นผู้เข้า กระแสธรรม เมื่อหมู่เราอ่านพบแล้ว ขอจงได้อนุโมทนา สาธุ

อา.๒๕ หมู่สมณะ-ญาติโยม ร่วมงานฌาปนกิจศพ นายเฮงฮั้ว แซ่เฮ้ง ที่วัดศรีเอี่ยม บางนา กทม. ซึ่งเป็นโยมพ่อ ของสมณะฝุ่นฟ้า อัคคชโย

*** ทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัย แต่ถ้าดีเด่นได้ เด่นเถิดดี
พ.๒๑ ท่านชาตวโร ได้รับโล่ "ศรี"เกษตร"อินทรีย์" จากชมรมเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย และ ย้อนไปเมื่อปี ๒๕๔๕ ท่านได้รับใบประกาศเกียรติคุณและเข็มชูเกียรติ ครูภูมิปัญญาไทย จากสำนักงาน คณะกรรมการ การศึกษา แห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

และในปีเดียวกันนั้น ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้สร้างเสริมเกษตรอินทรีย์ดีเด่น จากรัฐมนตรี ว่าการ กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ขอแสดงความยินดีด้วย กับผลงานที่เป็นประโยชน์ ต่อสังคม สาธุ

ช่วงงานปลุกเสกฯที่ผ่านมา พ่อท่านเตือนหมู่เราว่า ขณะนี้ประชาชนรอบนอกเขาให้ค่าหมู่เรามาก ถ้าจัด เป็นหุ้น นับเป็นหุ้นที่ขึ้นสูงแบบทับทวี แต่การพัฒนาในหมู่เรา ไม่ทันกับ ความต้องการ ของตลาด ขอให้หมู่เรา เตรียมตัว เตรียมใจให้พร้อม ส่วนญาติธรรมที่อยู่บ้าน ขอให้รีบเข้าวัด มาช่วยงานด่วน

- สมณะกรรมกร กุสโล -


ศีรษะอโศก
ประจำเดือนเมษายน ๒๕๔๗

แม้จะเป็นหน้าร้อนก็มีฝนโปรยปรายมาให้ความชุ่มเย็นแก่พืชพันธุ์ ชาวชุมชนพลอยเย็นสบายไปด้วย

เดือนนี้ ปีนี้จะว่าเป็นเดือนแห่งประวัติศาสตร์ก็ได้ มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นจากต้นเดือนถึง ปลายเดือน เริ่มจาก งานปลุกเสกฯ ครั้งที่ ๒๘ ระหว่างวันที่ ๔-๑๐ เม.ย. ตามด้วยเข้าค่าย รับน้องใหม่ และที่เป็น บิ๊กเซอร์ไพรซ์ คือ ข่าวนายกรัฐมนตรี ดร.ทักษิณ ชินวัตร ที่ออกเยี่ยม ราษฎรทางภาคอีสานจะแวะมาเยี่ยม และพักค้าง ที่ศีรษะอโศก

เดือนนี้จึงมีผู้ใหญ่ในจังหวัดตั้งแต่ผู้ว่าราชการฯ ทหาร ตำรวจ เข้ามากันหลายรอบเพื่อเตรียมการ ต้อนรับ และ รักษาความปลอดภัย ทุกอย่างผ่านไปด้วยดี อานิสงส์ของการมาของท่านนายกฯ ช่วยเปลี่ยนโฉมหน้า ของศีรษะฯ ให้ดีขึ้น ขอบคุณพี่น้องทุกๆ ท่านที่มาช่วยเตรียมงาน ทำให้เจ้าภาพ ไม่ต้องรับภาระหนักจนเกินไป โดยเฉพาะ ชาวบ้านราชฯ แทบจะยกหมู่บ้านมาเลย ขอบคุณหลายๆ เด้อ

*** เหตุการณ์ทั่วไป
พฤ.๑-ศ.๒ สัมมนาคุรุชาวอโศก ปีนี้เน้นเรื่องการบูรณาการ การสอน

ส.๓ ประชุมสมณะมหาเถระ
-พ่อท่านและสมณะส่วนหนึ่ง เทศน์ในงานศพแม่คุณไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ ที่จังหวัดบุรีรัมย์

อา.๔-ส.๑๐ งานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธ ครั้งที่ ๒๘

จ.๑๒-อ.๒๐ ค่ายคัดเลือกนักเรียนสัมมาสิกขา ชั้น ม.๑

อ.๑๓ ส.ถ่องแท้ วินยธโร ไปอบรมเยาวชนคนสร้างชาติที่ศูนย์อบรมสุรินทร์อโศก

พฤ.๑๕ วันครอบครัวอบอุ่น ชาวชุมชนฟังธรรมร่วมกัน และร่วมลงแขกเคลียร์พื้นที่ ที่โรงปุ๋ย และโรงช่าง

ศ.๑๖ ส.ถ่องแท้ วินยธโร ไปอบรมเยาวชนคนสร้างชาติที่ ศูนย์อบรมศรีโคตรบูรณ์อโศก

อา.๑๘ สมณะ ๓ รูป นำโดย ส.ลั่นผา สุชาติโก เดินทางไปสันติอโศกร่วมทำสังฆกรรม

จ.๑๙ ส.ฟ้าไท สมชาติโก และสิกขมาตุกล้าข้ามฝัน นำชาวบ้านราชธานีอโศกมาช่วยเตรียมงาน ต้อนรับนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร

ศ.๒๓-ส.๒๔ งานเชื่อมร้อยเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ
-นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร พร้อมคณะรัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ มาเยี่ยมชม พักค้าง ๑ คืน และถ่ายทอดสดวิทยุโทรทัศน์ รายการ นายกฯทักษิณคุยกับประชาชน

อา.๒๕ สมณะ๓ รูป นำโดย ส.ถ่องแท้ วินยธโร ไปอบรมเยาวชนสร้างชาติที่ศูนย์อบรมร้อยเอ็ดอโศก

*** ผู้ศึกษาดูงาน
ศ.๒ เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากประเทศกัมพูชา จำนวน ๒๐ คน ศึกษาการทำกสิกรรมไร้สารพิษ
-งานมหกรรมกู้ดินฟ้าและเปิดร้านค้า"หนึ่งน้ำใจ" มีผู้ร่วมงานประมาณ ๑,๐๐๐ คน พ่อท่าน แสดงธรรม

ส.๑๗ เกษตรกรจาก จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๖๐ คน เยี่ยมชมหมู่บ้าน

อ.๒๐ นักศึกษา กศน. จ.บุรีรัมย์ จำนวน ๖๐ คน เยี่ยมชมหมู่บ้าน
-ผู้ว่าฯจ.ศรีสะเกษพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงเดินทางดูการเตรียมความพร้อมการต้อนรับ นายกรัฐมนตรี จำนวน ๔๐ คน

พ.๒๑ นักศึกษา กศน. จ.นครนายก ๖๐ คน และเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน กิ่ง อ.นาเยีย จ.อุบลฯ ๖๐ คน เยี่ยมชมหมู่บ้าน
-รองผู้ว่าฯ จ.ศรีสะเกษและเจ้าหน้าที่ ๒๐ คน (เตรียมงานต้อนรับนายกฯ)

พฤ.๒๒ ผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. เจ้าหน้าที่สาธารณ- สุขจังหวัด ฯลฯ เดินทางดู การเตรียม ความพร้อมการต้อนรับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี จำนวน ๕๐ คน

ศ.๒๓ นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และคณะผู้ติดตามจำนวน ประมาณ ๔๐ คน เยี่ยม เยือนชุมชน และพักค้าง ๑ คืน โดยมีเกษตรกรประมาณ ๓,๐๐๐ คน ต้อนรับ

อา.๒๕-พฤ.๒๙ อบรมเยาวชนจากโครงการ ซี.ซี.เอฟ. จ.ร้อยเอ็ด จำนวน ๒๐๐ คน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ และผู้ปกครอง จำนวน ๒๖ คน

พ.๒๘ สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ๒๐ คน

เยี่ยมชมหมู่บ้าน
พฤ.๒๙ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการจากกระทรวงสาธารณสุขและคณะผู้ติดตามจำนวน ๑๒ คน เยี่ยมชม หมู่บ้าน
ศ.๓๐ เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้าน ต.ไผ่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๑๐๘ คน เยี่ยมชมหมู่บ้าน

*** ข้อคิดสุดท้าย
ปัญหามีอยู่ทุกสังคมแม้ในหมู่นักปฏิบัติธรรมก็ไม่เว้น
ทำอย่างไรเราจะไม่ทำปัญหาให้ใหญ่ขึ้น แต่จะทำให้เล็กลงหรือหมดไป
"การพูดไม่ทำให้ปัญหาหมดไป การลงมือทำต่างหากปัญหาจึงจะหมดไป"

- สมณะตรงมั่น อุชุจาโร -


ศาลีอโศก
ประจำเดือนเมษายน ๒๕๔๗

บรรยากาศหลายๆงานรวมกันอยู่ในเดือนนี้ นับตั้งแต่เสร็จงานปลุกเสกฯ กลับมารับเด็กๆเปิดเทอม และจัด ประเพณีงานสงกรานต์ หลังจากนั้นเป็นการเข้าค่ายยุวพุทธทายาท และค่ายยุวพุทธ กสิกรรม เพื่อเป็นการ คัดเลือก นักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก ที่จะเข้ามาเรียนชั้น ม.๑ ในปีนี้ นอกจากนี้ มีการอบรมผู้ใหญ่ และผู้มา ดูงาน และเยี่ยมชมอีกหลายกลุ่ม นับว่าเดือนนี้ มีการทำงาน ประสานสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก ไม่น้อยเลย

*** เหตุการณ์รายวัน
ส.๓ สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร และญาติธรรม ๑ คันรถบัส เดินทางสู่พุทธสถานศีรษะอโศก เพื่อร่วม งานปลุกเสกฯ ครั้งที่ ๒๘ ซึ่งจัดระหว่างวันที่ ๔-๑๐ เมษายน ๒๕๔๗

ส.๑๐ สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร และญาติธรรม เดินทางกลับศาลีอโศกโดยรถบัส
-สมณะเน้นแก่น พลานีโก สมณะมือมั่น ปูรณ- กโร พร้อมคุรุและนักเรียน สส.ศ.เดินทางกลับ โดยรถสวนฟ้า

อา.๑๑ วันเปิดเทอม สส.ศ.ต่างทยอยกันเข้าสู่พุทธสถาน

อ.๑๓-พฤ.๑๕ เป็นวันสงกรานต์ ญาติโยมมาทำบุญกันตามประเพณี เด็กๆและผู้ใหญ่ ในชุมชน เล่นเกม วันสงกรานต์ร่วมกัน เช่น หมากเก็บ กระโดดเชือก อีกาฟักไข่ เป็นต้น นอกจากนี้มีการรดน้ำ ดำหัวผู้ใหญ่ ทั้งภายใน และภายนอกชุมชน ปีนี้มีผู้ใหญ่จากทุกตำบลในอำเภอไพศาลีมาร่วมด้วย

อา.๑๘ สมณะและพระอาคันตุกะ ลงอุโบสถทบทวนพระปาติโมกข์ และประชุมอปริหานิยธรรม

อ.๒๐-ส.๒๔ อบรมยุวพุทธทายาท ครั้งที่ ๓ มีเด็กๆมาร่วมอบรม ๗๒ คน

พฤ.๒๒ กลุ่มพัฒนากรและแม่บ้าน จากอ.เมือง จ.พิจิตร จำนวน ๗๙ คน มาเยี่ยมชมชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจพอเพียง ศาลีอโศก

จ.๒๖-ศ.๓๐ อบรมยุวพุทธกสิกรรม ครั้งที่ ๑๑ เป็นการเข้าค่ายนักเรียนทั้งหมด เพิ่มศักยภาพ ของแต่ละบุคคลและขบวนการกลุ่ม และเป็นการคัดเลือกนักเรียนที่จะเข้ามาเรียน ในชั้น ม.๑ ด้วย

อ.๒๗-ศ.๓๐ อบรมสัจธรรมชีวิตโครงการผู้นำ การเปลี่ยนแปลงภาคเกษตร เป็นการอบรมเกษตรกร จ.กำแพงเพชร จำนวน ๖๔ คน

พ.๒๘ เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน อ.บ้าน-ด่านลานหอย จ.สุโขทัย จำนวน ๔๕ คน และ เจ้าหน้าที่ กรมการ พัฒนาชุมชน กิ่ง อ.ชุมตาพง จ.นคร-สวรรค์ จำนวน ๔๔ คน มาเยี่ยมชม วิถีชีวิต และฐานงาน ชุมชนพึ่งตนเอง เศรษฐกิจ พอเพียงศาลีอโศก

ศ.๓๐ ประชุมสรุปงาน ยุวพุทธกสิกรรมและสรุปงานผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาคเกษตร
-ประชุมชาวชุมชน สรุปผลการทำงานในฐานงานต่างๆ

*** ข้อคิดสุดท้าย
ทุกคนต่างก็มีปัญหาของตน ควรคิดแก้ปัญหาของตนเองก่อน

- สมณะเน้นแก่น พลานีโก -


สีมาอโศก
ประจำเดือนเมษายน ๒๕๔๗

อากาศเดือนเมษายน ดูเหมือนจะร้อนขึ้นทุกปี ร้อนกายยังพอทนอยู่ได้ แต่ถ้าร้อนใจ เพราะถูกกิเลส ราคะ-โทสะ-โมหะ เผาลนเห็นทีจะอยู่ยากลำบาก ไม่ว่าจะยืน,เดิน,นั่ง,นอน ทุกข์ทางใจ บังเกิดจากกิเลส เป็นตัวการสำคัญ

ถึงแม้ว่าเดือนนี้จะมีฝนตกลงมาบ้างเป็นบางครั้ง ทำให้ชีวิตของสัตว์ต่างๆที่มาอาศัยป่าใน พุทธสถาน เช่น นกหลายชนิด ต่างดีใจ รวมทั้งผู้คนที่นี่ ต้นไม้สดชื่น สดเขียว ดูแล้วคลายร้อน ไปได้มาก

*** เหตุการณ์ทั่วไป
พฤ.๑ สมณะดินไท ธานิโย, สิกขมาตุนวลนิ่ม และคณะคุรุ ไปร่วมสัมมนาคุรุชาวอโศกทุกโรงเรียน สัมมาสิกขา ที่พุทธสถานศีรษะอโศก

ศ.๒ สมณะน่านฟ้า สุขฌาโน, สมณะสร้างไท ปณีโต เดินทางไปศีรษะอโศก เพื่อร่วมประชุม สมณะ มหาเถระ และ ช่วยงานเปิดร้านหนึ่งน้ำใจ

ส.๓ สมณะ ๖ รูป และญาติธรรมไปร่วมงานฌาปนกิจศพ แม่เล็ก แซ่อึ้ง (แม่ของคุณไชยวัฒน์ สินสุวงศ์) ณ วัดอิสาณ จ.บุรีรัมย์

อา.๔-ส.๑๐ สมณะและญาติธรรม ไปร่วมงานปลุกเสกฯ ครั้งที่ ๒๘ ที่พุทธสถานศีรษะอโศก

อา.๑๑-จ.๑๒ สัมมนาการศึกษา และ วิถีชีวิตชุมชนสีมาอโศก ช่วงท้ายการปิดสัมมนา อาจารย์ ๑ (ส.บินบน ถิรจิตโต) มาร่วมสรุปงานด้วย

อ.๑๓ สมณะบินบน ถิรจิตโต และสมณะโพธิสิทธิ์ โพธิสิทโธ มาร่วมประชุมอปริหานิยธรรมกับ หมู่สมณะ สีมาฯ รวมทั้งหมด ๘ รูป และแสดงธรรมก่อนฉันด้วย

พ.๑๔ สมณะดินไท ธานิโย สมณะธาตุดิน ปฐวีรโส ไปเยี่ยมโยมพ่อท่านธาตุดิน ซึ่งป่วยอยู่ที่ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

พฤ.๑๕ ประชุมคณะคุรุสีมาฯ เพื่อจัดระบบการเรียน-การสอน แบบบูรณาการ

อา.๑๘ สมณะ ๖ รูป ร่วมลงอุโบสถฟังสวดพระปาติโมกข์

จ.๑๙ วันเปิดเทอมนักเรียน สัมมาสิกขา

จ.๑๙-ศ.๒๓ สมณะร่มบุญ ฉัตตปุญโญ ไปร่วมงานอบรมกสิกรรมไร้สารพิษจังหวัด รุ่นที่ ๓ ณ ศูนย์ วังน้ำเขียว

พ.๒๑-ส.๒๔ ญาติธรรมบางส่วนไปช่วยเตรียมงานที่ศีรษะอโศก กรณี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มาเยี่ยม

พ.๒๑-อา.๒๕ งานอบรมยุวพุทธทายาท ครั้งที่ ๓ จำนวนเด็กๆเข้าอบรม ๑๐๘ คน

ส.๒๔-จ.๒๖ สมณะร่มบุญ ฉัตตปุญโญ ไปอบรมเยาวชน สสส.ที่ศูนย์วังน้ำเขียว

อา.๒๕-พฤ.๒๙ งานอบรมยุวพุทธทายาท ณ เมฆาอโศก สมณะนานุ่ม กัสสโก,สมณะดินไท ธานิโย ไปช่วยอบรม มีนักเรียน ๓๐ คน

พฤ.๒๙ ชาวชุมชนสีมาฯ นำโดย แม่อ้วน (ใจกลาง) ไปช่วยงานศพ คุณยายพูน (แม่ของคุณสงัด สีน้ำเงิน) ที่บ้านโนนม่วง อ.พิมาย

ศ.๓๐ สมณะสร้างไท ปณีโต,สมณะก้อนหิน โชติปาสาโณ, สมณะนานุ่ม กัสสโก, หลวงพ่อบุญ (พระอาคันตุกะ), สม.นวลนิ่ม และชาวสีมาอโศก ไปร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณยายพูน สีน้ำเงิน ที่วัดโนนม่วง อ.พิมาย งานนี้สมณะแสดงธรรมก่อนฉัน

*** ฝากข้อคิดสะกิดใจ
"หยาดน้ำค้างบนยอดหญ้า เมื่ออาทิตย์ขึ้นมา ย่อมแห้งหายไปได้เร็ว ไม่ตั้งอยู่นานแม้ฉันใด ชีวิตของ มนุษย์ ทั้งหลาย เปรียบเหมือนหยาดน้ำค้างฉันนั้นเหมือนกัน นิดหน่อย รวดเร็ว มีทุกข์มาก มีความคับแค้นมาก จึงพึง ถูกต้อง ได้ด้วยปัญญา ควรกระทำกุศล ควรประพฤติพรหมจรรย์ เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตาย ไม่มี"

- สมณะสร้างไท ปณีโต -ราชธานีอโศก
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๔๗

ต้นเดือนอากาศร้อนๆจนแผ่นดินร้อนไปทั่วในช่วงเที่ยงๆ ส่วนตอนเช้าและยามเย็นจะสดชื่น และหอมเย็นจากดอกไม้ป่า แต่ชาวบ้านราชฯยังขวนขวายเตรียมงานเพื่อฟ้าดิน ด้วยการปลูกผัก ดอกไม้ให้สวยงาม

*** เหตุการณ์ทั่วไป
ศ.๒-ส.๓ ชาวชุมชนไปร่วมงานปลุกเสกฯ ที่พุทธสถานศีรษะอโศก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

อา.๑๑-จ.๑๒ สัมภาษณ์ผู้ปกครองและเด็กที่จะเข้ามาเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศก ในชั้นม.๑ จำนวน ๔๒ คน
-ประชุมคณะกรรมการชุมชน
-นิสิตม.วช.พบกับสมณะบินบน ถิรจิตโต

จ.๑๒ ประชุมชาวกสิกรรมเพื่อวางแผนงานเตรียมงานเพื่อฟ้าดิน

อ.๑๓ ประชุมนักเรียนสัมมาสิกขาเตรียมค่ายยุวพุทธ

พ.๑๔ ประชุมอปริหานิยธรรมสมณะ

อา.๒๕ สมณะไปแสดงธรรมที่ร้านอุทยานบุญนิยม
-ประชุมคุรุสัมมาสิกขาเพื่อตัดสินการคัดเลือกนักเรียน เหลือ ๓๗ คน

จ.๒๖ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนสัมมาสิกขาชั้นประถมศึกษา
-ประชุมคณะทำงานเพื่อฟ้าดิน

อ.๒๗-พ.๒๘ สัมมนาคุรุสัมมาสิกขาราชธานีอโศก

พฤ.๒๙ ชาวชุมชนราชธานีอโศกประชุมเตรียม งานเพื่อฟ้าดิน

ศ.๓๐ ประชุมนักเรียนชั้นม.ปลายเพื่อเตรียมงานอบรมเยาวชนคนสร้างชาติ

*** เหตุการณ์พิเศษ
จ.๑๙-ส.๒๔ ชาวบ้านราชฯและนักเรียนสัมมาสิกขา ๕ ชั้นเรียน ไปช่วยเตรียมสถานที่เพื่อต้อนรับ นายกรัฐมนตรี ที่ศีรษะอโศก

พฤ.๒๙ เจ้าหน้าที่และเครือข่ายชาวอโศก ประมาณ ๕๐ คน ประชุมเตรียมงานเพื่อฟ้าดิน
-เป็นวันแรกที่เด็กสมุนพระรามเข้าเรียนร่วมกับส่วนกลาง

*** ป่วย
สมณะถนอมคูณ คุณกิตติโณ ป่วยเป็นโรคไตเรื้อรัง จึงต้องนำส่งโรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ ในวันที่ ๓๐ เม.ย.

*** อบรม
พ.๑๔-อา.๑๘ อบรมค่ายยุวพุทธทายาท จำนวน ๑๐๘ คน

*** ผู้มาเยือน
ศ.๒ คณะครูผู้ปกครองนักเรียนในโครงการ ซีซีเอฟ อ.กันทรารมย์ ศรีสะเกษ ๑๔๒ คน

อ.๒๗ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๓ คน และชาวต่างประเทศ ๒ คน มาปรึกษาเรื่อง โรงเรียน สัมมาสิกขา และชุมชนเศรษกิจพอเพียง

พ.๒๘ ศึกษานิเทศและครู จากสำนักงานการศึกษาเขต ๕ จ.อุบลราชธานี มาติดต่อการอบรม โรงเรียน วิถีพุทธ จำนวน ๓ คน

ชาวอโศกตอนนี้ได้รับการยอมรับมากขึ้น คนเราน้อย ประสิทธิภาพของเราที่จะรับกับ ความต้องการ ของคน ยังไม่พอ ฉะนั้นเราชาวอโศกจะต้องหันกลับมาพัฒนาตนเอง และสร้างพี่น้องให้มีจำนวน มากขึ้น สุดท้าย ก็ต้องเลี้ยงน้องให้เป็นด้วยยืดหยุ่นอย่างยืนหยัด

- สมณะฟ้าไท สมชาติโก -


ภูผาฟ้าน้ำ
ประจำเดือนเมษายน ๒๕๔๗

ภูผาฟ้าน้ำเดือนนี้ หลังไฟได้ไหม้ป่าไปมากพอสมควร ความแห้งแล้งปกคลุม แต่ถึงแล้งร้อนอย่างไร ช่วงกลางคืน เช้าๆ ก็ยังรู้สึกหนาวเย็นอยู่พอสมควร พอถึงปลายเดือนความแห้งแล้ง ก็เริ่มเหือดแห้งไป เพราะเมฆฝน ตั้งเค้า มืดครึ้ม ฝนเริ่มตกลงมาเป็นช่วงๆ ทำให้ความชุ่มชื่น แผ่ปกคลุมไปทั่วหุบเขาดอยแพงค่า วีถีชีวิตชาวภูผาฯ ก็ดำเนินไป ตามวีถีพุทธ เดือนนี้มีสิ่งที่ น่าประทับใจหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้น เช่น กิจกรรมการแข่ง กีฬาอาริยะ ที่มุ่งเน้น ความต้องการ ของชุมชนในเรื่องฟืน ที่จะต้องหาเตรียมไว้ใช้ ช่วงก่อน ที่จะเข้าหน้าฝน ทั้งคนวัด, ชาวชุมชน, เด็กนักเรียน จึงแบ่งกลุ่มกันหาฟืน เข้าช่วยงานโรงครัวกลาง บรรยากาศ น่าประทับใจ ที่ทุกคน ขวนขวายเห็นคุณค่าของการทำงาน*** เหตุการณ์ต่างๆ ในเดือนนี้
* ทุกวันอังคาร สมณะประชุมอปริหานิยธรรม
พฤ.๑ สมณะ,คุรุ สส.ภ. ร่วมประชุมสัมมนาการศึกษาของชาวอโศก ที่ใต้โบสถ์ ศีรษะอโศก

ศ.๒ สมณะ ๓ รูป พร้อมญาติธรรม และน.ร. สส.ภ. ม.๑ เดินทางจาก ชมร.ช.ม. ไปร่วมงานปลุกเสกฯ ที่ศีรษะอโศก จ.ศรีสะเกษ

อา.๔-ส.๑๐ สมณะ,คนวัด,ชาวชุมชน และน.ร. สส.ภ. ร่วมงานปลุกเสกฯ ที่ศีรษะอโศก จ.ศรีสะเกษ

อา.๑๑ วันปิดภาคเรียน ของ น.ร.สส.ภ. ช่วงที่ ๒

จ.๑๒ สมณะ ๑๒ รูป นำโดย อาจารย์ ๒ สมณะเก้าก้าว สรณีโย รับกิจนิมนต์ทำบุญรวมญาติ ของ คุณศรีนวล อโศกตระกูล เหมาอาหารแจกฟรี ที่ ชมร.เชียงใหม่

อ.๑๓ สมณะ ๔ รูป นำโดย สมณะฟ้ารู้ นโภคโต ร่วมงานทำบุญ ครบรอบวันคล้ายวันเกิดของ นางหนึ่งในธรรม บุญยัง (ผรช.ชมร.) โดยเหมาอาหารแจกที่ ชมร.เชียงใหม่

พ.๑๔ สมณะ ๖ รูป นำโดย อาจารย์ ๒ ร่วมงานทำบุญครบรอบวันเกิด ของคุณใบไม้ ซึ่งได้เหมา อาหารแจก ที่ ชมร.เชียงใหม่

ศ.๑๖ ประชุม ชมร.เชียงใหม่ สมณะ ๒ รูป ส.ลานบุญ วชิโร เป็นประธานฯ ที่ ชมร.

ส.๑๗ ประชุมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ สมณะ ๒ รูป ส.ลานบุญ เป็นประธาน ที่ ศาลาซาวปี๋ ภูผาฯ

อา.๑๘ วันรดน้ำดำหัวของผู้อายุยาว ที่ ชมร.เชียงใหม่ มีสมณะ ๘ รูป นำโดย อาจารย์ ๒ มีญาติธรรม มาร่วมงาน ในครั้งนี้หลาย ๑๐ ชีวิต เป็นประเพณีที่ทำเป็นประจำกันทุกปี ที่ลูกหลาน ต้องมารดน้ำ ดำหัวผู้ใหญ่ ผู้อายุยาว
-ประชุมกลุ่มภูผาฟ้าน้ำ ที่ ชมร.เชียงใหม่ อาจารย์ ๒ เป็นประธานฯ
-สมณะในอาวาสลงพระปาติโมกข์
-วันเปิดภาคเรียนของ น.ร.สัมมาสิกขาภูผาฯ
-ชาวภูผาฯ ได้นำอาหารแห้งไปแลกเปลี่ยนพืชผักไร้สารพิษ ที่บ้านหัวเลา

อ.๒๐-อา.๒๕ ค่ายอบรมยุวพุทธทายาท ครั้งที่ ๓ ที่ ภูผาฟ้าน้ำ

ส.๒๔ ประชุมคณะกรรมการชุมชนภูผาฯ สมณะ ๒ รูป ส.ลานบุญ เป็นประธานฯ ที่ศาลาเสียงธรรม

จ.๒๖ วันรวมพลังชาวชุมชน, คนวัด, น.ร.สัมมาสิกขา มีการแข่งขันกีฬาอาริยะหาฟืนเข้าโรงครัวกลาง เพื่อเตรียมไว้ใช้ช่วงหน้าฝน

จ.๒๖-ศ.๓๐ ค่ายลองจาม ลองใจ๋ วัดใจ๋ คนจริง (ค่ายดูตัว น.ร.ม.๑)

*** ธรรมะส่งท้าย
"เราจะทำในสิ่งที่บุคคลอื่นทำได้ยาก
เราจะอดทนในสิ่งที่บุคคลอื่นอดทนได้ยาก
เราจะสละในสิ่งที่บุคคลอื่นสละได้ยาก
เราจะเอาชนะในสิ่งที่บุคคลอื่นเอาชนะได้ยาก
เราย่อมได้รับ และเป็นในสิ่งที่บุคคลอื่นเป็นได้ยาก"
(พุทธพจน์)
- สมณะเห็นทุกข์ ยตินทริโย -


ทักษิณอโศก
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๔๗

เดือนเมษายนนี้ เป็นช่วงฤดูร้อน ต้นไม้ต่างผลัดใบทิ้ง อากาศร้อนอบอ้าว ฝนทิ้งช่วงมายาวนาน เป็นช่วง เทศกาลสงกรานต์ ซึ่งถือว่าเป็นวันครอบครัวไทย ผู้น้อยคราวลูกคราวหลาน ต้องระลึกถึง ความสำคัญ และ ความยิ่งใหญ่ของบุพการี คือพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ ผู้ทำคุณไว้ก่อน พระพุทธองค์ ตรัสว่า... "พรหมาติ มาตาปิตโร" มารดาบิดาคือพระพรหมของบุตร เพราะมารดาบิดาคือพระพรหม ๔ หน้าของบุตร คือ เมตตา - กรุณา - มุทิตา - อุเบกขา

ยุคสมัยใดที่พรหมวิหาร ๔ ตกต่ำ หรือเมตตา-กรุณา ตกต่ำ โลกสังคมจะเดือดร้อนลุกเป็นไฟ

*** เหตุการณ์ประจำวัน
อา.๔-ส.๑๐ ชาวชุมชนเดินทางไปร่วมงานปลุกเสกฯ ที่ศีรษะอโศก

อ.๑๓-พฤ.๑๕ จัดพิธีรดน้ำดำหัว"ผู้สูงอายุ"ในวันสงกรานต์ บรรยากาศอบอุ่น

พ.๑๔ สมณะ ๓ รูป และชาวชุมชน ไปร่วมงาน"บุญสงกรานต์" (ผู้สูงอายุ) บ้านหนองบัว ต.เสือหึง อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

ศ.๑๖ สมณะและชาวทักษิณฯ ติดตามประเมินผลเกษตรกร อ.ทับปริก อ.เขาพนม และ อ.ลำทับ จ.กระบี่

ส.๑๗ ประชุมชาวชุมชน

อา.๑๘ ประชุมแกนนำเชื่อมร้อยเครือข่าย อ.ป่าบอน-อ.ป่าพะยอม-อ.เขาชัยสน-อ.ตะโหมด-อ.เมือง ณ วัดป่าลิไลย์ อ.เมือง จ.พัทลุง

พ.๒๑-อา.๒๕ งานอบรม"ค่ายยุวพุทธทายาท" มีเยาวชนจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ - โรงเรียน ปะเหลียน ผดุงศิษย์ - โรงเรียนวัดเขาน้อย มาร่วมเข้าค่ายถึง ๑๒๗ คน

จ.๒๖-ศ.๓๐ ชาวชุมชนร่วมเข้าค่ายสุขภาพ ๗ อ.

*** ส่งท้ายรายงาน
ถ้าชนะด้วยอาวุธจะสิ้นสุดด้วยความแค้น ใช้ธรรมะชนะแทนจะสุดแสนสบายใจ

- สมณะเลื่อนลิ่ว อรณชีโว -


สังฆสถานหินผา-ฟ้าน้ำ
ประจำเดือนเมษายน ๒๕๔๗

หลังกลับจากงานปลุกเสกฯ ที่พุทธสถาน ศีรษะอโศก ชาวชุมชนหินผา-ฟ้าน้ำ ได้ร่วมแรง ร่วมใจกัน ปรับปรุงพื้นที่ ตกแต่งบ้าน โรงเรียนดิน และบริเวณที่อยู่อาศัย เพื่อเตรียมต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและญาติธรรม จากทั่วสารทิศ เพื่อจัดงาน มหกรรมกู้ดินฟ้า ในวันที่ ๗-๙ พ.ค.๔๗ นี้

*** เหตุการณ์สำคัญ
พฤ.๑ ผู้ปกครองเริ่มทยอยนำเด็กที่จะสอบเข้าเรียนในปีการศึกษาหน้า มาเข้าค่ายดูตัว ในช่วงปิด ภาคเรียน
-เจ้าหน้าที่สหกรณ์ จ.ชัยภูมิ มาตรวจบัญชีการเงินชุมชนฯ
-รถสิบล้อและชาวชุมชนศาลีอโศก จ.นครสวรรค์ มาช่วยขนกากอ้อยมาทำปุ๋ย

ส.๓ รถสิบล้อและชาวชุมชนฯ ไปร่วมกันขนไม้ที่บ้านคุณสายพิณ เข้ามาในชุมชนฯ
-ญาติธรรมและสมณะบางส่วนเริ่มทยอยไปร่วมงานปลุกเสกฯ (๔-๑๐ เม.ย.๔๗)

อา.๑๑ สมณะนึกนบ ฉันทโส ไปร่วมงานบุญกับคณะลูกหลาน แม่จันทร์-พ่อสมัย ข่าทิพย์พาที ที่ชุมชน ร้อยเอ็ดอโศก จ.ร้อยเอ็ด
-สมณะกลางดิน โสรัจโจ,สมณะแก่นผา สารุปโป ชาวชุมชน ๑๐ คน เด็ก ๔๐ คน เดินจาริกธุดงค์ ข้ามภูเขา ไปทางด้านน้ำตก ตาดโตน (๑๑-๑๕ เม.ย.๔๗) เพื่อฝึกความอดทนความสามัคคี และ อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และธรรมชาติ

จ.๑๒ ชาวชุมชนนิมนต์สมณะนาทอง สิงคีวัณโณ ไปตรวจโรคที่ ร.พ.แก้งคร้อ

อ.๑๓ สมณะฉันทโส ไปร่วมงานอบรมเยาวชนคนสร้างชาติ ๗๐ คนที่ชุมชนดินหนองแดนเหนือ จ.อุดรธานี (๑๓ - ๑๗ เม.ย. ๔๗)
-สมณะจิรัสโส จาริกไปวนเกษตร จ.ชลบุรี

พ.๑๔ สมณะนึกนบ ฉันทโส ไปร่วมบุญ แม่ใหญ่สี คำชารี บ้านโพธิ์สง่า อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

พฤ.๑๕ ชาวชุมชนลงแขกร่วมกันเคลียร์พื้นที่โรงเรียนดิน

ศ.๑๖ สมณะและชาวชุมชนซึ่งกลับจากเดินธุดงค์ได้พาเด็กๆช่วยกันฉาบผิวโรงเรียนดิน

ส.๑๗ สมณะโสรัจโจ สมณะฉันทโส สมณะดวงดี ฐิตปุญโญ สมณะมือมั่น ปูรณกโร ร่วมประชุม กับชาวชุมชน ดินหนองแดนเหนือ และได้เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการชุดใหม่
-สมณะโสรัจโจ ไปร่วมประชุมกลุ่มชุมชนแก่นอโศก อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อา.๑๘ สมณะโสรัจโจ ไปร่วมประชุมกับชาวชุมชนเลไลย์อโศก จ.เลย
-สมณะฉันทโส,สมณะจิรัสโส ร่วมอบรมผู้นำกสิกรจากอำเภอต่างๆใน จ.อุดรธานี ประมาณ ๕๐ คน ที่ชุมชน ดินหนองแดนเหนือ (๑๘-๒๑ เม.ย. ๔๗)
-พยาบาล ปิ่นปัก พร้อมคณะจาก อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น มาเยี่ยมชมกิจกรรมชุมชน

จ.๑๙ ประชุมแบ่งงานรับผิดชอบกันตามจุดต่างๆในชุมชน
-ญาติธรรม (คุณสายพิณ) มาปลูกบ้านเพิ่มเป็นสมาชิกใหม่ในชุมชน

พ.๒๑ สมณะฉันทโส ไปร่วมอบรมเยาวชนคนสร้างชาติ จากวิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม และ ร้านอาหาร มังสวัติพลังชีวิต ๙๔ คน ที่ชุมชนบูรพาอโศก จ.ปราจีนบุรี (๒๑-๒๕ เม.ย.๔๗)
-ประชุมชาวชุมชน
-คณะอสม.จาก ต.นาหนองทุ่ม มาเยี่ยมชมกิจการชุมชนฯ ๖๐ คน
-จัดสอบเด็กนักเรียนใหม่สัมมาสิกขาหินผา-ฟ้าน้ำซึ่งผ่าน ๑๘ คน (ชาย ๑๕ หญิง ๓)

พฤ.๒๒ สมณะฉันทโส ไปร่วมอบรมชาวบ้านจาก อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ที่ศูนย์ฝึกอบรมกสิกรรม ไร้สารพิษ วังน้ำเขียว
-คณะอาจารย์จาก อ.พล จ.ขอนแก่น มาดูงานการสร้างบ้านดิน และกิจกรรมชุมชน
-คณะนายทหารที่รักษาหน่วยเรดาร์ มาเยี่ยมชมและร่วมรับประทานอาหารกับชาวชุมชน
-คณะญาติธรรมเดินทางไปร่วมงานเชื่อมร้อยเครือข่ายที่ศีรษะอโศก
-สมณะฉันทโส ไปอบรมเยาวชน ๕ จังหวัด จำนวน ๑๐๗ คน ที่พุทธสถานสีมาอโศก จ.นครราชสีมา

ส.๒๔ ชาวชุมชนในภาคอีสานและสมณะเดินทางไปร่วมงานเชื่อมร้อยเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ ที่ชุมชน ศีรษะอโศก จ.ศรีสะเกษ โดยมี ฯพณฯนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอีก ๗ ท่าน มาเป็น ประธาน เปิดงาน
-สมณะฉันทโส ไปร่วมงานอบรมค่ายเยาวชนจาก ๔ จังหวัด ประมาณ ๑๐๐ คน ที่ศูนย์ฝึก วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

จ.๒๖ เม.ย. สมณะฉันทโส และ สมณะอมโล ร่วมอบรมทหารเกณฑ์ จากค่ายศรีสองรัก จำนวน ๑๑๕ คน ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ เม.ย.๔๗ รุ่นที่ ๔

อ.๒๗ ชาวบ้านและผู้นำชุมชน จาก ต.ท่าสะอาด อ.นาค้อง ประมาณ ๔๐ คน มาเยี่ยมชมชุมชน เลไลย์อโศก จ.เลย

พ.๒๘ ชาวบ้าน,พัฒนากร และผู้นำชุมชน จาก ต.ภูหอ อ.ภูหลวง ๔๐ คน มาเยี่ยมชมชุมชน เลไลย์อโศก จ.เลย

ศ.๓๐ ดร.อภิศักดิ์ นำผู้นำชุมชนมั่นยืน จาก จ.ขอนแก่น ๒๙ คน มาดูกิจกรรมของชุมชม

*** ขอฝาก ปรัชญาคนอีสานว่า
"เฮ็ดจั่งได๋ เว้าจั่งซั่น เว้าจั่งได๋ เฮ็ดจั่งซั่น"
แปลว่า "ทำอย่างไร พูดอย่างนั้น พูดอย่างไร ทำเช่นที่พูดนั้น"

- สมณะนึกนบ ฉันทโส -

- สารอโศก อันดับที่ ๒๗๐ เมษายน ๒๕๔๗ -