โครงการไทรงามบ้านราชฯ ตลาดอาริยะ

เนื่องจากพ่อท่านได้ปรารภ เมื่องานปีใหม่ตลาดอาริยะปี ๒๕๔๗ ว่า "แทนที่จะต้องมาเตรียมงาน กางสะแลน กางเต๊นท์ทุกๆปีในตลาดอาริยะ เราน่าจะปลูกต้นไม้ ซึ่งการปลูกต้นไม้ จะทำให้ สดชื่นร่มเย็น อากาศหมุนเวียนดีกว่า"

จังหวัดนครราชสีมามีไทรงามที่ อ.พิมาย ซึ่งมีอายุเกินกว่า ๓๕๐ ปีมาแล้ว เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของไทยเราองค์ปัจจุบัน ก็เคยเสด็จประพาส ไทรงามเป็นต้นไทรที่มีรากอากาศหยั่งลงดิน แล้วเจริญเติบโต เสมือน เป็นต้นใหม่ แตกกิ่งประสานแผ่กว้างออกไป จนมีร่มเงากว้างไม่น้อยกว่า ๑ ไร่

หากตลาดอาริยะที่บ้านราชฯ มีต้นไทรเชื่อมต่อกันกว้างเต็มพื้นที่ ๒๗ ไร่ จะร่มเย็นเพียงใด เป็นความมหัศจรรย์เพียงใด จะเป็นทั้งที่รวมสายพันธุ์ของไทร เป็นการรวมน้ำใจของชาวอโศก ไทรทุกสายพันธุ์ทั่วไทยจะเชื่อมกิ่งต่อกัน เหมือนสายใยสัมพันธ์ของชาวอโศก

ไทรงามบ้านราชฯตลาดอาริยะ จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเพื่อสนองดำริของพ่อท่าน และเป็นการ ปลูกสร้างขึ้น เพื่อฉลองครบรอบอายุ ๗๒ ปีของพ่อท่านด้วย

พ่อท่าน ปรารภ ด้วยเมตตา
อยากเห็น มวลประชา สุขสดใส
ตลาดอาริยะ ร่มรื่น น่าชื่นใจ
มีร่มเงา ทั่วไป ในเร็ววัน

ยังไม่เห็น ไม้ใด แผ่ไพศาล
มีอายุ ยืนนาน เป็นมิ่งขวัญ
เท่าไทรงาม อันร่มรื่น ขอยืนยัน
มาเถอะเรา มาร่วมกัน สร้างไทรงาม

ให้เกิดไทรงาม บ้านราชฯ ตลาดอาริยะ
มาร่วมแรง เสียสละ ช่วยแบกหาม
รวบรวมไทร ทุกสายพันธุ์ ในเขตคาม
ปลูกเชื่อมต่อ ให้งดงาม แผ่ร่มเงา

งานเชื่อมต่อ กิ่งอโศก ให้โลกเย็น
ยังยิ่งยาก แสนเข็ญ กว่าหลายเท่า
งานเชื่อมต่อ กิ่งไทร ก็ไม่เบา
ต้องอาศัย แรงพวกเรา ร่วมศรัทธา

-สารอโศก อันดับที่ ๒๗๐ เมษายน ๒๕๔๗ -