ป.ปรีดา e-mail : [email protected]

คู่มือสำคัญไฉน

อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในยุคนี้มีมากมายหลายสิ่งหลายอย่าง แต่ที่จะกล่าวถึงในที่นี้คือ เตาไมโครเวฟ ที่รายการภัยรายวันในสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. เอฟเอ็ม ๑๐๐.๕ เมกะเฮิรตซ์ นำเสนอ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๗ นั้น ชวนให้ผู้เขียนนำเสนอในคอลัมน์นี้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ ท่านผู้อ่าน ที่ไม่ทันได้ฟังรายการดังกล่าว

แม้เตาไมโครเวฟจะให้ความสะดวกไม่เฉพาะแม่บ้านเท่านั้น ทุกคนในครอบครัว คงได้ใช้กัน อย่างถ้วนทั่ว เพราะใช้เวลาน้อยมากในการปรุงอาหาร แต่ภัยที่ท่านไม่เคยทราบมาก่อน เมื่อข่าว จากประเทศอังกฤษที่ผู้ใช้เตาไมโครเวฟ นำไข่เข้าเครื่อง และนำออกมาสักพักก็ระเบิดเข้าตาเด็ก ที่เตรียมตัวจะกินไข่ใบนั้น จนแก้วตาแตก เส้นประสาทตาใช้การไม่ได้ นี่คือภัยที่น่ากลัว อย่างคาด ไม่ถึงจริงๆ ที่เป็นเช่นนี้เพราะ ในคู่มือได้ห้ามของที่มีเซลล์เดียวเข้าไปในเครื่อง เมื่อเครื่องทำงาน แรงดัน จะรวมกันที่นิวเคลียส หากจำเป็นก็ควรจะเจาะรูที่เปลือกไข่ออกก่อน

จากประสบการณ์ของแม่บ้านรายหนึ่งที่นำฟักทองชิ้นเล็กๆเข้าเครื่อง เจตนาจะตั้งเวลาไว้ที่ ๑ นาที แต่เผลอ ไปตั้งเวลาถึง ๑๑ นาที ส่งกลิ่นเหม็นไหม้ ชิ้นฟักทองไหม้เกรียม ฝาครอบแตกกระจาย ภาชนะ ที่บรรจุแตกร้าว เครื่องเสีย ณ บัดนั้น

เพื่อความปลอดภัย ใครที่มีเตาไมโครเวฟควรได้ศึกษาคู่มืออย่างละเอียดก่อนนำมาใช้ สิ่งใดควร ระวัง ให้ติดป้ายตัวโตๆไว้ใกล้เครื่อง เช่น ห้ามต้มน้ำ เพราะผิวน้ำเรียบมีแรงดัน อันจะเป็นอันตราย ถึงขั้นระเบิดได้ หากจำเป็นต้องอุ่นของเหลว ให้ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นที่สะอาด ใส่ลงไป ในของเหลวนั้น จะช่วยให้น้ำไม่ตึงผิว สามารถป้องกันอันตรายได้ หากสงสัยว่าภาชนะใด ใช้กับเตาไมโคเวฟ ได้หรือไม่ ให้นำภาชนะ ที่สามารถใช้ได้กับเตาไมโครเวฟ วางน้ำหนึ่งแก้วไว้ด้านในเตาไมโครเวฟ วางภาชนะ ที่จะทดลองลง แล้วทำให้ร้อน ๑ นาที ถ้าชามอุ่นและร้อน แสดงว่าไม่ควรใช้กับเตา ไมโครเวฟ แต่ถ้าชามเย็น แก้วน้ำร้อน แสดงว่าสามารถใช้กับเตาไมโครเวฟได้

กาต้มน้ำร้อนที่นิยมใช้อยู่แทบทุกครัวเรือน มีน้อยคนที่จะได้อ่านวิธีการใช้ กาประเภทนี้ให้ต้ม เฉพาะน้ำธรรมดาเท่านั้น ไม่ใช่ต้มกาแฟหรือของเหลวอื่นๆ และใส่น้ำไม่เกินขีดที่กำหนด การเคลื่อนย้าย ให้กาอยู่ในลักษณะตั้ง อย่าวางในแนวนอน เช่นเดียวกับตู้เย็น เวลาขนย้าย ให้วางในแนวตั้งเท่านั้น จะเอียงตอนยกก็แค่ไม่กี่องศา หากขนย้ายด้วยการวางในแนวนอน ตู้เย็นจะเสียหรือเสื่อมสภาพได้ ทั้งนี้จากผู้มีประสบการณ์บอกว่าตู้เย็นซื้อมาใหม่ๆ ขนย้าย ด้วยการวางในแนวนอน เมื่อนำมาใช้ เสียงตู้เย็นดังมาก น่ารำคาญ จนทุกวันนี้ก็ยังแก้ไข ให้เป็นปกติไม่ได้

กระติกน้ำที่นิยมนำมาใช้มีหลากหลายยี่ห้อ บางชนิดใส่ได้เฉพาะของร้อนเท่านั้น บางชนิด ใส่ได้ทั้งของร้อนและของเย็น บางชนิดใส่ได้เฉพาะของเย็นๆ เท่านั้น หากใส่ของร้อนจะเป็นพิษ ต่อผู้บริโภคได้ บางชนิดข้างกระติกจะบอกให้ผู้ใช้ทราบว่า อย่านำสิ่งของประเภทโลหะ ไปคน ในกระติก ใบนั้น เพราะจะมีผลกระทบต่ออุปกรณ์ที่ใช้ทำกระติก

แม้โทรศัพท์มือถือที่นิยมใช้กันอยู่ทุกวันนี้ หากใช้แบตเตอรี่ปลอม โดยไม่ได้พิถีพิถันเวลาซื้อ เกิดแรง ระเบิด จนเป็นอันตรายต่อผู้ใช้มาหลายประเทศแล้ว

เครื่องโทรสารและอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงานทุกชนิด ผู้ใช้ต้องอ่านคู่มือ การใช้งาน ให้เข้าใจ และใช้ ให้ถูกวิธีด้วย

จึงอย่าได้ชะล่าใจ ใช้เครื่องมือทันสมัยโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อันตรายเกิดมามากต่อมากแล้ว

หากท่านผู้ใดมีประสบการณ์จริงจากชีวิต สามารถส่งมายัง คอลัมน์นี้ หรือส่งมายัง e-mail ข้างต้นได้

-สารอโศก อันดับที่ ๒๗๐ เมษายน ๒๕๔๗ -