มรรค ๘ สุดยอดแห่งทฤษฎี

ทำตามสัมมาทิฐิ ทำตามที่เราเห็นเราเข้าใจเรารู้แจ้ง เข้าใจอย่างนี้แหละ ถูกทางแล้ว เราก็มาปฏิบัติ สังวรสำรวมให้เกิดสัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ ให้เกิดให้ได้ โดยมีสัมมาวายามะ กับสัมมาสติพร้อมตามที่เราเกิดทิฐิที่เป็นสัมมา แล้วก็เอาวายามะ กับเอาสติ มาใช้ ในขณะปฏิบัติ มีสตินำ มีวายามะ หนุนรวมกันอยู่เลยมือซ้ายมือขวา อัศวินซ้ายขวาของ สัมมาทิฐิ สัมมาทิฐิ เป็นประธาน สัมมาวายามะ สัมมาสติเป็นอัศวินซ้ายขวาช่วย ขณะใดดำริ ขณะใดพูด ขณะกำลัง มีงานมีการกระทำ เรื่องราวอะไรก็แล้วแต่ ทั้งสามกรรม มีอาชีพ มีการกระทำ สิ่งที่มันประจำ ในชีวิตทำอย่างเป็นหลักเป็นฐาน ทำอย่างอาชีพ ทำอย่างเอาจริงเอาจัง ในความเป็นอยู่ ในชีวิต ของเรา เพราะว่าคนต้องมีการงาน ต้องมีอาชีพ สำหรับยังชีพของเรา เป็นชีวิตที่รู้จักกรรมกิริยา ทั้งหมด รู้จักงานการ ของมนุษยชาติ มรรค ๘ นี่เป็นยอดสุดยอดแห่ง ทฤษฎียิ่งใหญ่ ของความเป็น มนุษยชาติ ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้

"วิธีสร้างฌานให้เกิดขึ้นได้ทุกขณะ" โดย พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์
เมื่อวันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๔๗ ที่ พุทธสถานสันติอโศก

- สารอโศก อันดับที่ ๒๗๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗ -