วันอโศกรำลึก

งานอโศกรำลึกบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ครั้งที่ ๒๓ ณ พุทธสถานสันติอโศก กทม. ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ มิ.ย. ๒๕๔๗ เป็นการเข้าห้องเรียนแบบบูรณาการของนักเรียนชั้น ม.๕ จากสัมมาสิกขา ชาวอโศก ทุกแห่ง จึงไม่มี นักเรียนสัมมาสิกขาจากชั้นอื่นๆ มามากมายเหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา แม้จะอย่างนี้ ผู้ที่พักประจำ ทั้งตึกขาว-ตึกนวล ก็เสียสละพากันไปหาที่นอนใหม่ เพื่อพี่น้อง ที่มาร่วมงานจะได้มีที่พักเพียงพอ แม้จะคับที่แต่มิตรไมตรี ของพี่น้องสันติอโศก ก็สร้างความ ประทับใจ ให้กับผู้มาร่วมงาน

๘ มิ.ย. วันสุกดิบของงานนักเรียนชั้น ม.๕ ฟังธรรมทำวัตรเช้าจากอาจารย์ ๑ สมณะบินบน ถิรจิตโต แล้วช่วยกัน กางเต็นท์โรงบุญซอยนวมินทร์ ๔๔ (เทียมพร) ตั้งแต่บริเวณหน้าบ้านคุณป้าสำอางค์ ไปจนถึงตะวันงาย ๑ ส่วนบริเวณ ลานทรายตึกแดงกางด้วยซาแลนด์ สำหรับเจ้าภาพสัมมาสิกขา สันติอโศกทุกชั้นปี ช่วยกันขัดพระวิหาร ภาคบ่ายช่วยกันเตรียมงาน-สถานที่ ตอนเย็นได้รับน้ำใจ จากบริษัทพลังบุญ เป็นเจ้าภาพ เลี้ยงอาหาร ผู้มาร่วมงาน พิเศษสุดมีก๋วยเตี๋ยวน้ำลูกชิ้นมังฯ ๖ หม้อเบอร์ ๕๐

ภาคค่ำ ทีมแสงสีเสียงปฐมอโศก ทดลองฉาย VCD ประวัติการสร้างพระวิหารพันปีฯ

๙ มิ.ย. วันบูชาพระบรมสารีริกธาตุ มอบสิ่งล้ำค่าให้แก่จิตวิญญาณ ช่วงทำวัตรเช้าฟังธรรมะ จากพ่อท่าน สมณะโพธิรักษ์ ตอกย้ำสัมมาทิฏฐิสู่เส้นทางนิพพาน หลังจากนั้นบรรยากาศ ของโรงบุญฯ ก็เริ่มคึกคัก ปีนี้มีมากมายถึง ๖๗ ร้าน ชมร.หน้าสันติฯหยุดจำหน่ายอาหาร ผนึกกำลัง มาร่วมบริการพี่น้องในงาน ลูกค้าขาประจำ ก็มาร่วมรับประทานอาหารที่โรงบุญ จึงมีผู้คนมากมาย ทั้งคนนอกคนใน เป็นบรรยากาศ ที่อบอุ่น และขออนุโมทนา กับผู้ที่ปฏิบัติบูชาด้วยการอัปปิจฉะ (งดเว้นอาหาร)ในวันนี้

ก่อนฉัน คุยกันวันอโศกรำลึก โดย ๒ มหาเถระ สมณะเดินดิน ติกขวีโร และสมณะบินบน ถิรจิตโต กล่าวถึง การปฏิบัติธรรม ด้วยมรรคมีองค์ ๘ อันประกอบด้วยประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน พร้อมกัน เป็นองค์รวม ไม่แยกส่วน ขณะเดียวกันที่บนโบสถ์สำนักงานใหญ่พรรคเพื่อฟ้าดิน สัมมนา ผู้แทนสาขาพรรค และตัวแทนศูนย์ประสานงาน เรื่อง การจัดสำนักงาน และการเมืองไทยปัจจุบัน

หลังจากนั้น ดร.สาวิตรี เทียนชัย นักวิชาการสาธารณสุข ๘ หัวหน้างานพัฒนาวิชาการ กองการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนา การแพทย์ไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือ จากญาติธรรม ชาวอโศก ที่ไม่ดื่มน้ำปัสสาวะและดื่มน้ำปัสสาวะตั้งแต่ ๖ เดือน ขึ้นไป จำนวน ๒๐๐ คน ร่วมโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษา การใช้น้ำมูตรบำบัด ในเครือข่าย ชาวอโศก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทราบถึงแหล่งข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับ ปัสสาวะบำบัดของผู้ใช้, วิธีในการใช้ปัสสาวะบำบัด, เหตุผลที่ใช้ปัสสาวะบำบัด และระยะเวลาในการใช้ และ อาการ ไม่พึงประสงค์ ของการใช้ปัสสาวะบำบัด พ่อท่านได้กล่าวถึงโครงการนี้ว่า เป็นบุญกุศล ที่เรา จะได้ร่วม ตรวจสอบ คำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งบันทึกเป็นหลักฐานมานานกว่า ๒,๕๐๐ กว่าปี ว่าทรงนำพาผู้มาบวช ในพุทธศาสนา ฉันน้ำมูตรเน่าเป็นยารักษาโรค ซึ่งเป็นข้อหนึ่งในนิสสัย ๔

เสร็จแล้วนักเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศกและนิสิต ม.วช. วิชชาเขตปฐมอโศก ร้องเพลงเส้นทาง นิพพาน ซึ่งพ่อท่าน ได้กล่าวว่า ขอให้ปฏิบัติให้ได้ตามเนื้อร้อง "...ลูกจะสามัคคีและพร้อมยอม พลีชีพตน จนเกิดมรรคผล ทำตนจนถึงนิพพาน"

ต่อจากนั้นเป็นรายการตอบปัญหา อโศกพันธุ์แท้ ตอน...หนังสือ "คนคืออะไรฯ" ผู้เข้าแข่งขันมาจาก ผู้เข้ารอบแข่งขันอโศกพันธุ์แท้ หนังสือของพ่อท่าน เมื่อคราวงานมหาปวารณาปี ๒๕๔๖ ที่ผ่านมา ในครั้งนี้ มีด้วยกัน ๗ ทีม โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น ๒ ทีม ๒ รอบ รอบแรกคัดทีมชนะเลิศ ของแต่ละทีม รอบที่สอง ผู้ชนะเลิศของทีมเอและบี แข่งขันที่ ๑ และที่ ๒ ทีมเอประกอบด้วย ทีมบ้านราชฯ, รักษ์รักป่า (ภูผาฯ), หลานปู่สู้ตาย (หินผาฯ) ผู้ชนะคือทีมบ้านราชฯ ส่วนทีมบี ประกอบด้วย ดาวทองธรรม (ภูผาฯ), หลานปู่สู้ตาย (หินผาฯ), สันติอโศก, คมดาว (บ้านราชฯ) ผู้ชนะคือทีมดาวทองธรรม ปรากฏว่าทีมบ้านราชฯชนะเลิศรางวัลที่ ๑ ซึ่งหนึ่งในทีม ผู้ชนะเลิศ นิสิตดาวเพ็ญ นาวาบุญนิยม ได้กล่าวว่า "เตรียมตัวไม่นาน อ่านทุกเวลาทุกที่ที่ว่างแม้ ๕ นาทีก็อ่าน เช่น ขณะประชุมมีเรื่องที่เราเข้าใจแล้ว เราไม่ต้องฟังก็ได้ ก็มาอ่าน หรือขณะนั่งรถ ขณะสาธิต ที่มีช่วงว่าง ก็จะหยิบมาอ่าน ได้อ่านตอนเช้าบางวัน รู้สึกมีกำลังใจว่า เราต้องขยันอ่าน ให้มาก กว่าเดิม ที่ผ่านมา อ่านยังไม่มากพอ ได้กำลังใจที่จะเรียนรู้หนังสือเล่มอื่น เกิดความรู้อย่างอื่น ไม่มีเวลาใดที่ไม่สมควรอ่าน การอ่าน จะได้ดีมากกว่าการฟัง เพราะได้โยนิโสมากกว่า"

สำหรับรางวัลที่แจกในวันนี้ พ่อท่านบอกว่ายังไม่มีใครเคยได้ เพิ่งจะเกิดในรายการนี้เป็นครั้งแรก คือ โปสเตอร์ พ่อท่านขนาด ๒๔ x ๓๕ นิ้ว อภินันทนาการจากบริษัทฟ้าอภัยจำกัด และย่ามผ้าฝ้าย ปักรูปพญาแร้ง จากคุณใบหญ้า และในงานมหาปวารณาจะมีการแข่งขันตอบปัญหาอโศกพันธุ์แท้ ประวัติของชาวอโศก จากหนังสือสองเล่ม คือ สัจจะแห่งชีวิตของพระโพธิรักษ์ และชีวิตในผ้า สีหม่น ผู้ใดสนใจ จะเข้าตอบปัญหา สมัครได้ที่ อุบาสิการินธรรม อโศกตระกูล หรือคุณสู่เสรี ศรีประเสริฐ พุทธสถานสันติอโศก ครั้งนี้จะแข่งขัน ทั้งทีมนักเรียนสัมมาสิกขา และทีมผู้ใหญ่

ภาคบ่าย ฟังอภิปรายเรื่อง "รู้ทันจีเอ็มโอ" โดย น.พ.เสม พริ้งพวงแก้ว, นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์, ลุงทองเหมาะ แจ่มแจ้ง, คุณวรุณวาร สว่างโสภากุล จากกรีนพีช เอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ ดำเนินรายการโดย คุณจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ระหว่างการอภิปราย มีนักวิชาการ หลายท่าน ร่วมแสดงความคิดเห็น เช่น คุณวิวัฒน์ ศัลยกำธร, คุณไชยวัฒน์ สินสุวงศ์, คุณวิทูรย์ เลี่ยนจำรูญ, คุณพีระพล ติยาเกษม เป็นเรื่องที่นักมังสวิรัติ ควรทราบและเป็นเรื่องที่ ชาวอโศก ควรสนใจ เพราะผลร้ายของการบริโภคพืชผักที่ผ่านการตัดต่อพันธุกรรมนั้น จะทำให้เกิด อันตราย ถึงชีวิตภายในระยะเวลา ๒๐ ปี โดยเฉพาะถั่วเหลืองจีเอ็มโอ ได้ระบาดเข้ามาในเมืองไทย นานถึง ๖ ปีแล้ว จะมั่นใจได้อย่างไรว่า ผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆจากถั่วเหลืองที่รับประทานนั้น ปลอดจากจีเอ็มโอ

คุณวรุณวาร สว่างโสภากุล ได้กล่าวว่า "การต่อต้านจีเอ็มโอในประเทศไทยไม่ประสบความสำเร็จ เพราะรัฐบาล ก็มองจีเอ็มโอในแง่ของเทคโนโลยี คิดว่าจีเอ็มโอจะสร้างผลประโยชน์ผลกำไรให้ ในยุโรปประชาชนรู้จักจีเอ็มโอ แล้วเกิดความตื่นตัว แล้วต่อต้าน ไม่กินอาหารจีเอ็มโอ ก็ทำให้บริษัท ที่ปลูกพืชจีเอ็มโอในอเมริกา หันมาหาตลาดใหม่ในเอเชีย คือประเทศไทย เพราะคนไทยไม่รู้ แล้วรัฐบาล ก็ไม่ได้ให้ความรู้ในด้านลบ เกี่ยวกับจีเอ็มโอเลย

เราพบว่า ๓ ปี ที่ทำงานมา คนรู้จักจีเอ็มโอแล้วไม่เอาจีเอ็มโอมากขึ้น แต่ยังอยู่ในวงจำกัด อโศกเป็นชุมชน ที่เข้มแข็ง มีสมาชิกมาก ก็สามารถช่วยกันเผยแพร่ความรู้ตรงนี้กระจายออกไปได้ นับเป็นนิมิตหมายที่ดี ที่มีการพูดคุยกันเรื่องจีเอ็มโอ

มาที่นี่แล้วรู้สึกว่าเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง มีพลัง ถ้าร่วมกันขับเคลื่อนหรือรวมพลังทำอะไร ก็น่าจะ ส่งผล ในวงกว้างได้ แล้วศรัทธาในพ่อท่านด้วย"

อาจารย์วิวัฒน์ (พลังเพชร) ศัลยกำธร กล่าวว่า "อุปสรรคของการหยุดสินค้าจีเอ็มโอ ไม่ให้เข้ามา ในบ้านเรา น่าจะมี ๒ ด้าน ด้านที่ ๑ ในกลุ่มเราเอง ถ้าในคนที่ต่อต้านเกิดความโกรธ ใช้อารมณ์ ขึ้นมา แพ้ การจะหยุดยั้ง สิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในบ้านเรา ต้องทำด้วยเหตุด้วยผลด้วยเมตตาจิตจริงๆ ด้านที่ ๒ มาจากภายนอก ความโลภของคน ที่เอาเข้ามา เพราะเขาเจตนามาค้าขาย อยากร่ำ อยากรวย เห็นคนไทยเป็นตลาด เป็นเหยื่อที่เขาจะเอาของมาขาย สูบกินได้ตลอด เพราะคนไทย เป็นลูกค้าชั้นดีอยู่แล้ว

ผมรู้สึกว่าคนเริ่มสนใจปัญหาของชาติ ของสังคมเพิ่มขึ้น ถ้าคนในสังคมไม่เห็นความสำคัญ มีผู้รู้ ทำไม่กี่คน ไม่กระจายทั่วถึงกัน เขาไม่รู้สึกว่าเป็นปัญหา ทั้งที่การตัดสินใจรับเรื่องนี้ เข้ามาเป็น ของประชาชน ประชาชนต้องรับรู้ด้วยว่า เขาจะได้หรือเสียอะไร ถ้าเขาไม่สนใจ ไม่รู้สึกว่าเกี่ยวข้อง กับเขา ว่าเขาได้ประโยชน์ หรือเสียประโยชน์ ไม่สนใจเลย ใครจะมาทำอะไรกับประเทศไทยก็ได้ ถ้าเขารู้เรื่อง แล้วให้ความสนใจ ความจริงต่างๆ จะค่อยๆปรากฏแล้วเขาจะต้องสู้ สุดท้ายคนเรา ก็ต้องปกป้องชีวิตตัวเอง ปกป้องอาหารการกิน ของตัวเอง ปกป้องแผ่นดินของตัวเอง"

๑๘.๐๐ น. เริ่มพิธีศักดิ์สิทธิ์ พ่อท่านนำหมู่สมณะ-สามเณร-สิกขมาตุ และญาติธรรม ขึ้นบน พระวิหารพันปีฯ ทำพิธีบูชา พระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุของพระอรหันต์เจ้าที่นิพพานไปแล้ว เหลือแต่โลกุตรธรรม ให้หน่อเนื้อธรรมทายาท พากเพียรปฏิบัติสืบทอดต่อไป เพื่อสร้างจิตวิญญาณ ให้ประเสริฐสูงสุด

๒๐.๐๐ น. ชมวีดิทัศน์ "ข่าวเด่นในรอบปี มิ.ย.๔๖-พ.ค.๔๗" เรื่องราวข่าวต่างๆของชาวอโศก ที่เกิดขึ้น เช่น ฯพณฯนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร พักค้างคืนที่บ้านตะวันฟ้า หมู่บ้าน ศีรษะอโศก, ฯพณฯ รองนายกรัฐมตรี พล.อ.ธรรมรัตน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา เปิดงาน พฟด. ที่บ้านราชฯ, มหกรรมการลากเรือใหญ่ โคกใต้ดิน น้ำหนัก ๘๐ ตัน ที่บ้านราชฯ หรือจดหมาย ปิดผนึก ของพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ ถึงนายกรัฐมนตรี คัดค้านการขายหวย หาทุนซื้อหุ้น สโมสร ฟุตบอลลิเวอร์พูล ฯลฯ สลับกับโฆษณาจากปฐมอโศก ที่เรียกเสียงฮา ด้วยมุกที่คาดไม่ถึง ได้รับคำชมว่า ความคิดสร้างสรรระดับมืออาชีพทีเดียว และชมตัวอย่าง ภาพยนตร์เรื่องแรก ของชาวอโศก ที่กำหนดฉายแน่นอนในงานมหาปวารณา เดือนพฤศจิกายนที่จะถึง

๑๐ มิ.ย. ฟังสัจธรรมจากพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ในช่วงทำวัตรเช้า หลังจากนั้นพ่อท่าน นำหมู่ สมณะ -สิกขมาตุ บิณฑบาต และการให้บริการของโรงบุญฯที่พ่อให้แม่ให้บริการ ด้วยรอยยิ้ม แห่งความอิ่มบุญ โรงบุญไอศกรีม แพ้คนกินเป็นปีแรก

ก่อนฉัน ประชุมพรรคเพื่อฟ้าดินและองค์กรบุญนิยมมีมติให้ตั้งองค์กรบุญนิยมเป็นสถาบันบุญนิยม รับประทานอาหาร ช่วยกันเก็บบุญแยกย้ายกันกลับ

ในงาน ศิษย์เก่ากลุ่มรามบูชาธรรมจำหน่ายเสื้อสัญลักษณ์พญาแร้งในราคาบุญนิยม มากมาย หลายชนิด ทั้งเสื้อยืด คอกลม คอปก เสื้อยืดเด็ก และเสื้อผ้าฝ้ายสไตล์คนวัด รายได้ทั้งหมด ร่วมสร้างศูนย์พลาภิบาล ปฐมอโศก ญาติธรรมสนใจให้การสนับสนุนจนขายหมดในวันที่ ๑๐ มิ.ย.

คุณทรายคำ(สุคนธ์) กิจบำรุง ศิษย์เก่ากลุ่มรามบูชาธรรม ได้กล่าวว่า "มาจากความคิดของพี่คู่ฟ้า และพี่ทองแก้ว รุ่นพี่เก่าแก่ ของรามบูชาธรรม แล้วก็สานงานกันมาเรื่อยๆ รูปพญาแร้งเป็นฝีมือ ของคุณบุญเลิศ (มือฉมัง) อยู่ที่ดอยรายปลายฟ้า เชียงราย ส่วนดิฉันรับปัก พ่อท่านก็ชมว่าสวยด้วย วันที่ ๙ ขายดีที่สุด

พ่อท่านพูดถึงพญาแร้งได้ไม่นานก็มีเสื้อพญาแร้งออกมา คิดว่าเป็นประวัติศาสตร์อย่างหนึ่ง พ่อท่าน เป็นพญาแร้ง ที่เสียสละ แต่คนรังเกียจ ชาวอโศกจะเข้าใจคำว่าพญาแร้งดี คิดว่าจะมีผล ต่อสังคม ไม่มีใครคิดเอานกแร้ง มาทำเป็นเสื้อ แต่เราหยิบเอาสิ่งที่คนไม่เห็นด้วยมาทำ เหมือนชาวอโศก ทำในสิ่งที่คนไม่ทำ

ญาติธรรมตอบรับดีมาก เป้าหมายรองนำส่วนเกินไปร่วมสร้างพลาภิบาล ปฐมอโศก เป้าหมายหลัก ต้องการให้ชาวอโศก เข้าใจความหมายของคำว่าพญาแร้งมากขึ้น เป็นนกที่เสียสละ แต่คนรังเกียจ จากกระแส ในวันนี้คิดว่า อาจจะมีต่อไป ก็รู้สึกดีใจได้มีส่วนร่วม ขอขอบคุณทุกคน ที่ให้ความร่วมมือ"

ขอจบด้วยคำสอนของพ่อท่านในงานอโศกรำลึก (๑๐ มิ.ย.) ว่า

"...การเทศน์วันนี้ ผู้ใดตั้งใจดีๆก็จะได้ปัญญา ว่าเราปฏิบัติธรรมมานี้ เราได้มรรคได้ผลจริง ธรรมะของพระพุทธเจ้า เป็นอกาลิโก ปฏิบัติได้ทุกยุคทุกสมัย ถ้ามีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ไม่ได้หมายความว่า มาบวช โกนหัว ห่มจีวร เท่านี้คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ คุณทุกคน ฆราวาสทุกคน อุบาสก อุบาสิกา นักบวชหญิงนักบวชชาย เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ทุกคน เป็นสมณะได้ทุกคน ถ้าทำได้ถึง มีสิทธิ์ ไม่ได้มาโกนหัวห่มจีวรก็มีสิทธิ์ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ตรงตาม ธรรม ของพระพุทธเจ้า ได้มรรคได้ผล นั่นคือผู้เป็นสุปฏิปันโน เป็นสัมมัคคตา สัมมาปฏิปันนา เป็นผู้ที่ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติควร เป็นผู้ที่ได้รับธรรมะที่ชอบที่ควร

เมื่อได้แล้วก็เป็นประโยชน์ตน ได้เป็นประโยชน์ท่าน เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น เป็นประโยชน์ต่อสังคม โลกนี้ต้องการธรรมะ ขาดแคลนมาก ดีมานด์สูงมาก อุปสงค์ทั่วโลก ไม่ใช่แต่ในประเทศไทย ประเทศไทยมีธรรมะลักษณะนี้ ยิ่งต้องรู้ให้ดีว่า ประเทศไทยนี่แหละรู้ทฤษฎีของพระพุทธเจ้า อยู่แล้ว พระไตรปิฎกก็มีอยู่แล้วชัดเจน แล้วก็ปฏิบัติให้ได้ผล

จะบอกว่าธรรมะพระพุทธเจ้าได้แต่โลกียะ มันมีอยู่ด้วยโลกียธรรมของพระพุทธเจ้า มีอยู่ด้วย มันมีพิเศษ ธรรมะของพระพุทธเจ้ามีโลกุตรธรรม พิเศษ แล้วโลกุตรธรรมนี่แหละอยู่ในอโศก จึงเรียกอาริยะ หรือที่สำนวนเก่าเขาเรียกอริยะ แปลว่าประเสริฐ

เพราะฉะนั้นหากไม่ถึงขั้นอาริยชน มันไม่เข้าขีดเข้าขั้นคุณภาพของพระพุทธเจ้า คนที่เป็น กัลยาณชน เป็นคนดี ทุกศาสนาก็มีอยู่แล้ว แต่ไม่ถึงขั้นปรมัตถ์ ไม่ถึงขั้นโลกุตระ ธรรมะของ พระพุทธเจ้าท่านอยู่อย่างโลกุตระ ถึงขั้นเป็นอาริยะ ถึงต้องยืนยันเนื้อแท้ของพระพุทธเจ้า ที่ท่านค้นพบนี้ ต้องปฏิบัติละชั่ว ประพฤติดี ธรรมอันเป็นโลกีย์หมุนเวียนไม่สิ้นวัฏสงสาร อาจจะเลิกอบายมุขมาได้ แต่ว่ากาม โลกธรรม คือโลกียะไม่รู้ อาจจะไม่แย่งลาภยศสรรเสริญ ด้วยวิธีกดข่ม ไม่รู้แจ้งรู้จริง ไม่รู้ละเอียดลออหมดถึงจิตเจตสิกอย่างละเอียดจับตัวจับตนมันได้ จนฆ่ามันได้เหมือนพุทธ

พุทธนี่เรียนปรมัตถ์ เรียนละเอียด เป็นอภิธรรม ศาสนาอื่นไม่ได้เป็นอภิธรรมอย่างนี้ เพราะฉะนั้น ท่านถึงตราธรรมะของท่านเข้าเขตโลกุตระคืออ่านจิตเจตสิกออก แยกจิตเจตสิก มีรูป มีนิพพาน เพราะฉะนั้นเรารู้จักนิพพานน้อยๆ นิพพานบุหรี่ นิพพานเหล้า นิพพานยา นิพพานอะไรก็แล้วแต่ นิพพานเครื่องใช้เครื่องกินอะไร นิพพานลาภยศสรรเสริญ คุณอ่านออกจริงๆว่ามีนิพพาน นั่นแหละ คือจิตเจตสิกนิพพาน ศาสนาพุทธมีนิพพานอย่างนี้

เพราะฉะนั้นเรามาพิสูจน์ความจริงอันนี้กันเถอะ เราต้องการสิ่งเหล่านี้ คนชนิดนี้ เป็นคนพันธุ์ใหม่ เป็นคน พันธุ์พระพุทธเจ้านั่นแหละ คนพันธุ์นี้คนพันธุ์อย่างนี้ต้องการเยอะ ต้องการมวล แต่ละชุมชน......"

- ลูกอโศก -