กรรมตามสนอง
หยดหนึ่งในน้ำใจ

หลังจากที่ได้เสนอเรื่องราวของวิบากกรรมด้านลบมานานพอควรแล้ว ฉบับนี้ขอนำเรื่องผลของกรรม ด้านบวกมาเล่าสู่กันฟังบ้าง ท่านผู้อ่านที่ได้ประกอบกุศลกรรมแล้วได้รับผลดีอย่างไรต่อชีวิต ช่วยกันเล่าส่งไปด้วยนะคะ

ศาสนาพุทธสอนให้คนเปลี่ยนชีวิตจากไม่ดีมาสู่ดี อย่างถาวรอย่างยั่งยืนได้ สอนให้คนพัฒนามาสู่ ความเป็นจริงที่ดี ดีแล้วดีเลย ดีแล้วดีได้อย่างถาวรมั่นคง ชมร.เชียงใหม่ (ชมรมมังสวิรัติ แห่งประเทศไทย สาขาเชียงใหม่) เป็นสถานที่ที่ให้เราได้ปฏิบัติธรรม โดยได้อาศัยการทำงาน เป็นการปฏิบัติธรรมในศาสนาพุทธ มีการเปลี่ยนที่ดีขึ้นอยู่มากมาย

แต่ในที่นี้ จะนำเอามุมหนึ่งซึ่งเป็นที่ทำให้เกิด หยดหนึ่งในน้ำใจ ก็คือ มุมทำบุญโดยการล้างจาน ล้างใจ หรือเรียกง่ายๆว่า มุมล้างจาน

จุดนี้เป็นจุดที่ทำให้เกิดพลังรวมของน้ำใจของแต่ละคน เริ่มตั้งแต่มีโรงบุญ ๕ ธันวาฯของหลายปี ที่พิเศษที่สุดก็คือ มีโรงบุญฯที่มีผู้เหมาเพื่อแจกฟรี เป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้น มีท่านสมาชิกที่มา รับประทานอาหาร เป็นวันที่ ๒ ของการมีโรงบุญแจกฟรีมาเสนอบอกว่า ขอให้มีมุมล้างจาน โดยการทำบุญ โดยการล้างจาน ล้างใจ อยากทำร่วมกับทางร้าน

ดังนั้นพวกเราก็เลยนำเสนอคณะกรรมการ ที่ประชุมเห็นด้วย ก็ได้จัดมุมล้างจาน ๓ ชุดด้วยกัน ล้างจานและชาม ๓ ชุด ล้างถ้วยอีก ๑ ชุด ในขณะที่ทำก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำขั้นตอน การล้างจาน และแก้วเป็นระยะๆ และมีภาชนะรองรับให้สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกล้าง อาสาสมัคร ก็นำไปล้างให้ (เขียนป้ายแขวนที่ภาชนะ)

สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ เป็นสิ่งเกิดขึ้นมาจากเหตุ เพราะ ชมร.เชียงใหม่จำหน่ายอาหารมานานเป็นปีที่ ๑๑ แล้ว พลังรวมเกิดขึ้นมานานแล้ว โดยน้ำใจของสมาชิกเป็นสำคัญ คือทุกคนช่วยกันทำ กิจกรรมบุญ มานานแล้ว โดยเก็บถ้วย จาน ช้อน ภาชนะ มาวางไว้ที่ร้านจัดให้วาง นอกจากนั้นยังเช็ดโต๊ะให้ด้วย เป็นเหมือนประเพณี ถ้ามีการทำบุญ โดยเหมาแจกหรือโรงบุญฯแจกฟรีของร้าน สมาชิกก็จะทำบุญ โดยการล้างจาน ล้างใจ ทุกครั้ง

แต่มีสิ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือ แผนกประชาสัมพันธ์ คอยประชาสัมพันธ์บอกกล่าว เน้นย้ำ เรื่องการทำบุญ เสียสละ เช่น "นอกจากท่านมารับประทานอาหารบุญแล้ว ท่านก็ยังมาทำกิจกรรมบุญ โดยการ เก็บถ้วย จาน ช้อน ตลอดจนเช็ดโต๊ะ สุดท้ายท่านยังทำบุญโดยการล้างจานล้างใจ" จะเห็นได้ว่า เราได้น้ำใจจากสมาชิก มารับประทานอาหารของเราอย่างสม่ำเสมอและมั่นคง ล้างจาน ล้างใจ ได้อย่างสนิทใจ

กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ มันเกิดขึ้นได้ ด้วยน้ำใจ ด้วยสำนึก ที่ท่านสมาชิกได้เอื้ออาทร ต่อร้านมังสวิรัติ ของเราอย่างแท้จริง จุดต้อนรับของร้านก็คือจุดล้างจาน เจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัคร ก็ได้ฝึก ความอ่อนน้อม ทักทายต้อนรับ แนะนำด้วยความยิ้มแย้มเบิกบาน

จุดล้างจาน ล้างใจเป็นที่ที่เราได้น้ำใจจากทุกคนที่มารับประทานอาหารใน ชมร.เชียงใหม่ของเรา ตั้งแต่เก็บภาชนะ เช็ดเศษอาหาร ล้างจานตามขั้นตอน จัดเก็บเรียงให้ตามชั้น และตะกร้า แยก ช้อน ส้อม ตะเกียบ เป็นภาพที่น่าประทับใจมาก ทุกคนต่างเอาภาระ มีน้ำใจ เต็มใจที่จะทำ นอกจากนั้น ยังบริจาคสก็อตไบร้ท์ ถุงมือ ฟองน้ำล้างจาน ช่วยเปลี่ยนน้ำในกะละมังล้าง (ที่ไม่สะอาด) คนที่ไม่เคยล้างจานก็ได้ฝึกล้างจานด้วย เป็นประวัติศาสตร์ของครอบครัว ที่พากันมาล้างจาน (ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วย)

เหตุการณ์ที่บอกเล่ามาทั้งหมดนี้ เป็นสิ่งที่ได้บ่งบอกถึงความมีน้ำใจ จากท่านสมาชิก ที่เกิดขึ้นเป็น หยดหนึ่งในน้ำใจโดยแท้จริง ซึ่งพวกเราชาวอโศกควรนำไปเป็นตัวอย่าง ขณะนี้มุมล้างจาน ล้างใจ เกิดขึ้นแล้วที่ ชมร.เชียงใหม่ โดยสมาชิกเป็นผู้ทำสิ่งที่เขาทำโดยไม่มีใครบังคัง ทำด้วยความเต็มใจ เป็นการทำบุญโดยการล้างจาน ล้างใจ เกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์

อันความกรุณาปรานี
จะมีใครบังคับก็หาไม่
หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจ
จากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดิน

- หนึ่งในธรรม บุญยัง -
ผรช.ชมร.เชียงใหม่
๘ พ.ค. ๒๕๔๗

- สารอโศก อันดับที่ ๒๗๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗ -